விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/த

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 தக்கணம் 1 - 87
2 தக்காண ஆடு 3 - 64
3 தக்காளி 5 - 14
4 தக்கிளி 6 - 26
5 தக்கை 5 - 14
6 தகடூர் 2 - 96
7 தகர் எந்திரம் 4 - 51
8 தகைவிலான் 4 - 11
9 தங்க அரளி 7 - 92
10 தங்கச் சுரங்கம் 5 - 16
11 தங்கசாலை 5 - 15
12 தங்கம் 5 - 15
13 தங்க மாநிலம் 3 - 69
14 தங்கவாசல் பாலம் 4 - 53
15 தசரதன் 2 - 13
16 தசரா 5 - 89
17 தசை உயிரணுக்கள் 2 - 40
18 தஞ்சாவூர் 5 - 16; 1 - 92; 5 - 25; 7 - 25
19 தஞ்சைப் பெரிய கோயில் 2 - 10; 4 - 93; 5 - 16
20 தட்சிணேசுரம் 2 - 12; 3 - 33
21 தட்டாரப்பூச்சி 7 - 30
22 தட்டுங்கருவிகள் 1 - 74
23 தட்டெழுத்துப் பொறி 5 - 17
24 தட்டைப் புழுக்கள் 7 - 24; 8 - 38
25 தட்டையம்மை 6 - 35
26 தட்டை வால்வு 9 - 36
27 தட்பவெப்பம் 5 - 18
28 தடக்காற்றுகள் 6 - 22
29 தடுமண் 6 - 37
30 தண்டி (வீணை) 9 - 67
31 தண்டியலங்காரம் 5 - 22
32 தண்டுவடம் 8 - 39; 8 - 49
33 தண்பொருத்தம் 5 - 34
34 தண்பொருநை 5 - 34
35 தணிப்பான் 1 - 19
36 தத்துவம் 5 - 18
37 தந்தம் 5 - 19
38 தந்தவேலை 3 - 93
39 தந்தி 5 - 19
40 தந்தினி 6 - 54
41 தந்துகி 2 - 9
42 தந்துகிக் கவர்ச்சி 5 - 20
43 தபதி ஆறு 1 - 87; 4 - 9; 7 - 73
44 தபலா 1 - 75
45 தம்புரா 1 - 76; 5 - 21
46 தமனி 2 - 9
47 தமிழ் 5 - 21; 1 - 85
48 தமிழ்ச் சங்கம் 5 - 23
49 தமிழ்நாடு 5 - 23; 7 - 25
50 தமிழ் மறை 5 - 45
51 தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் 3 - 37
52 தமிழச்சியின் கத்தி 6 - 78
53 தர்பங்கா 7 - 8
54 தர்மராஜ மண்டபம் 8 - 7
55 தர்மவெற்றி 1 - 10
56 தரின் ஆறு 1 - 66
57 தரும சக்கரம் 4 - 17
58 தரும சாலை 2 - 13
59 தருமபாலர் 6 - 3
60 தருமபுரி 5 - 25; 7 - 25
61 தருமர் (உரையாசிரியர்) 5 - 45
62 தருமன் 7 - 65
63 தரை இணைப்பு 5 - 29
64 தரைப்படை 5 - 29
65 தரையடி ரெயில் 5 - 30
66 தல் ஆட்சி 1 - 30
67 தலக்களலே ஆறு 10 - 17
68 தலாய் லாமா 5 - 42
69 தலைக்காலிகள் 3 - 13; 8 - 51
70 தலைச்சீரா 3 - 38
71 தலைச்சேரி ஆடு 3 - 65
72 தலைத்தண்டு உயிரினங்கள் 8 - 37
73 தவணை இருப்பு (தொடர் வைப்பு) 9 - 12
74 தவளகிரி 2 - 4; 6 - 30
75 தவளேசுவரம் அணை 4 - 24
76 தவளை 5 - 30
77 தவிட்டுப்புறா 7 - 28
78 தவில் 1 - 75
79 தளவானூர் 7 - 67
80 தற்காவிகக் காந்தம் 3 - 53
81 தறையாணி 5 - 31
82 தன்மகரந்தச் சேர்க்கை 7 - 64
83 தன்வந்தி 4 - 3
84 தனிமம் 5 - 31
85 தனுஷ்கோடி 2 - 16
86 தாங்கி 9 - 72
87 தாங்கு நெம்புகோல் பாலம் 6 - 83
88 தாத்ரா 1 - 89
89 தாதாபாய் நௌரோஜி 5 - 32
90 தாதுக்கள் 5 - 33;2 - 52
91 தாதுநீர் 5 - 34
92 தாதுப் பொருள்கள் 2 - 36
93 தாந்தே 2 - 20
94 தாபி 5 - 34
95 தாம்சன் 1 - 17
96 தாமத்தர் 5 - 45
97 தாமரை 5 - 34;6 - 16;7 - 92
98 தாமரைக் கோழி 6 - 62
99 தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் 2 - 60
100 தாமஸ் வாட்ஸன் 7 - 41
101 தாமிர சல்பேட்டு 7 - 76
102 தாமிரபருணி 5 - 34;1 - 87
103 தாமிரம் 4 - 80
104 தாய் (மொழி) 5 - 35
105 தாய்லாந்து 5 - 34;1 - 43
106 தாயுமானவர் 5 - 35;1 - 95
107 தார் 7 - 37
108 தார் பாலைவனம் 1 - 87;5 - 36;8 - 2;8 - 88
109 தாரா (பறவை) 6 - 61
110 தாரா (மன்னர்) 2 - 96;10 - 19
111 தாரை எஞ்சின் 5 - 36;2 - 59
112 தால் ஏரி 10 - 5
113 தாலியம் 5 - 32
114 தாவரங்கள் 5 - 37
115 தாவரந்தின்னிகள் 5 - 38
116 தாவரவியல் 5 - 38;2 - 43
117 தாவுத் கான் 4 - 86
118 தாழிகள் 1 - 51
119 தாளம் 1 - 75
120 தானா 8 - 91
121 தானிய ஆல்கஹால் 1 - 65
122 தானியங்கள் 5 - 39
123 தாஜ் மகால் 5 - 39;2 - 38;4 - 44;10 - 19
124 தாஜ் மசூதி 4 - 28
125 தாஷ்க்கென்ட் 8 - 96
126 திக்பாய் 7 - 38
127 திங்கள் 3 - 68
128 திசு 5 - 40;2 - 41
129 திசு ஒட்டுச் சிகிச்சை 5 - 40
130 திசு வளர்ப்பு 5 - 40
131 திசைகாட்டி 5 - 40;3 - 53
132 திட்ட காலம் 3 - 68
133 திப்ருகார் 6 - 92
134 திப்பிலி 5 - 41
135 திபெத்து 5 - 41
136 திமிங்கிலச் சுறா 8 - 26
137 திமிங்கிலம் 5 - 42
138 திமோனியர் 5 - 71
139 தியாகராஜ சுவாமிகள் 5 - 42
140 தியோடலிட் 5 - 43
141 திரவமானி 5 - 44
142 திராக்கா 7 - 80
143 திராட்சை 5 - 44
144 திராவிட மொழிக் குடும்பம் 1 - 85;8 - 62
145 திராவிடர் கழகம் 8 - 86
146 திரிகடுகம் 5 - 41;8 - 20
147 திரிகோணமலை 2 - 20
148 திரிகோண கணிதம் 3 - 14
149 திரித்துப்பாக்கி 5 - 56
150 திரிபுரா 5 - 45
151 திரிமூர்த்தி குகைக்கோயில் 8 - 7
152 திரிலோபைட்டு 2 - 94
153 திரு.வி.க. 5 - 23
154 திருக்கச்சூர் நொண்டி நாடகம் 5 - 22
155 திருக்காவலூர்க் கலம்பகம் 9 - 68
156 திருக்குருகூர் 5 - 85
157 திருக்குறள் 5 - 45;2 - 19;5 - 21;5 - 48
158 திருக்கை 5 - 45
159 திருக்கோட்டியூர் நம்பி 2 - 14
160 திருக்கோவையார் 8 - 6
161 திருகு 2 - 63;2 - 64
162 திருகு கள்ளி 3 - 41
163 திருகு ஜாக்கி 6 - 56
164 திருக்சிராப்பள்ளி 1 - 92;5 - 25;7 - 25
165 திருச்சுழி 8 - 79
166 திருச்செங்குன்று 4 - 60
167 திருச்செந்தூர் 8 - 42
168 திருஞானசம்பந்தர் 5 - 46
169 திருத்தக்கதேவர் 4 - 68
170 திருத்தணிகை (திருத்தணி) 8 - 42
171 திருத்தல் மனு 6 - 14
172 திருத்தி 5 - 46
173 திருத்தொண்டர் புராணம் 4 - 87
174 திருநாகேச்சுரம் 4 - 87
175 திருநாவலூர் 4 - 71
176 திருநாவுக்கரசர் 5 - 47;5 - 46;7 - 67
177 திருநீர்மலை 9 - 66
178 திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் 6 - ; 6 - 2
179 திருநெல்வேலி 5 - 25;7 - 25
180 திருப்பதி 5 - 47
181 திருப்பதி கோயில் ஆனந்த நிலைய விமானம் 5 - 48
182 திருப்பரங்குன்றம் 7 - 75;8 - 42
183 திருப்பாணாழ்வார் 1 - 68
184 திருப்பாவை 1 - 49
185 திருப்புகழ் 5 - 21;8 - 42
186 திருமங்கை ஆழ்வார் 1 - 68
187 திருமணிமுத்தாறு 3 - 71
188 திருமந்திரம் 5 - 22
189 திருமலை (திருப்பதி) 5 - 47;1 - 52;1 - 92
190 திருமலைநாயக்கர் 7 - 67;7 - 75
191 திருமலையர் 5 - 45
192 திருமலைராஜனாறு 3 - 71
193 திருமழிசை ஆழ்வார் 1 - 68
194 திருமறைக்காடு 5 - 35
195 திருமால் 9 - 65;9 - 93
196 திருமுருகாற்றுப்படை 8 - 42
197 திருமுனைப்பாடி 9 - 59
198 திருமூலர் 6 - 2
199 திருவகுப்பு 8 - 42
200 திருவரகுணமங்கை 9 - 66
201 திருவரங்கம் 5 - 48
202 திருவருட்பா 2 - 13;5 - 21
203 திருவல்லிக்கேணி 4 - 85
204 திருவழுந்தூர் 3 - 22
205 திருவள்ளுவப் பயன் 5 - 45
206 திருவள்ளுவர் 5 - 48;5 - 45
207 திருவள்ளுவர் ஆண்டு 5 - 49
208 திருவனந்தபுரம் 1 - 92;4 - 15
209 திருவாசகம் 5 - 21;8 - 6
210 திருவாசிரியம் 5 - 85
211 திருவாதவூர் 7 - 75;8 - 6
212 திருவாமூர் 5 - 47
213 திருவாய்மொழி 5 - 85
214 திருவாரூர் 5 - 43
215 திருவாலங்காடு 5 - 84
216 திருவாவினன்குடி 6 - 61;8 - 42
217 திருவிருத்தம் 5 - 85
218 திருவெம்பாவை 1 - 49;8 - 7
219 திருவேரகம் 8 - 42
220 திருவையாறு 5 - 43
221 திரைஸ் 5 - 56
222 திரௌபதி 7 - 65
223 திலகர், பாலகங்காதர 5 - 49
224 திலகவதியார் 5 - 47
225 திறந்த கணப்பு உலை 2 - 50
226 திஸ்பூர் 10 - 19
227 தீ 5 - 50
228 தீ அணைப்பான் 5 - 50;3 - 60
229 தீக்களிமண் செங்கல் 4 - 79
230 தீக்குச்சி  5 - 51
231 தீக்குண்டுகள் 6 - 89
232 தீச்சுடர் 5 - 51
233 தீத்தடுப்பு 5 - 52
234 தீப்ஸ் 3 - 84
235 தீபகற்ப ஆறுகள் 1 - 70
236 தீபாவளி 5 - 52
237 தீர்க்க ரேகை 5 - 2;5 - 63
238 தீர்த்தங்கரர் 5 - 53;4 - 37;7 - 67
239 தீவனம் 5 - 54
240 தீவு 5 - 54
241 தீன் இலாகி 1 - 3
242 துக்காராம் 1 - 94
243 துங்கபத்திரை 1 - 51;3 - 30
244 துச்சாதனன் 7 - 65
245 துடவர் எருமை 3 - 64
246 துடிக்கும் நட்சத்திரங்கள் 5 - 82
247 துணைக் கிரகம் 5 - 54;3 - 79
248 துணை மின்கலம் 8 - 20
249 துணையாறுகள் 1 - 69
250 துத்தநாகம் 5 - 55
251 துப்பாக்கி 5 - 55
252  இடிதுப்பாக்கி – திரித்
253  துப்பாக்கி-சுரிகுழல்
254  துப்பாக்கி-எந்திரத்
255  துப்பாக்கி-கைத்
256  துப்பாக்கி-சுழல்
257  துப்பாக்கி
258 துப்பாக்கி மருந்து 9 - 71
259 துப்பாக்கி வெண்கலம்  9 - 72
260 தும்பா 1 - 95;8 - 82;9 - 52
261 துர்க்காப்பூர் 8 - 55
262 துர்க்கைக் கோயில் 8 - 7
263 துரப்பணம்  3 - 32
264 துரான் 4 - 50
265 துரிஞ்சல் 10 - 2
266 துரியோதனன் 7 - 65
267 துரு 5 - 56
268 துருக்கி 5 - 56;1 - 43;2 - 48;4 - 18
269 துருத்தி 5 - 57
270 துருப்பிடிக்காத எஃகு 5 - 56
271 துருவ ஔிகள் 5 - 57
272 துருவக்கரடி 3 - 26
273 துருவ நட்சத்திரம் 5 - 58
274 துருவன் 5 - 58
275 துரோணர் 7 - 65
276 துவாரகை 1 - 92
277 துவார சமுத்திரம் 10 - 33
278 துவைதம் 7 - 74
279 துளசிதாசர் கோஸ்வாமி 5 - 58
280 துளசி மானச மந்திர் 3 - 49
281 துளசி ராமாயணம் 5 - 59
282 துளு 1 - 85
283 துறைமுகம் 5 - 59
284 துன்னெலி 7 - 19
285 தூக்கணங்குருவி 4 - 10
286 தூத்துக்குடி 5 - 28
287 தூந்திரப் பிரதேசம் 1 - 61,2 - 81
288 தூபி 5 - 59
289 தூமகேது 9 - 34
290 தூயத்தாரா 5 - 59;2 - 57;6 - 9;6 - 58
291 தூய விஞ்ஞானம் (அறிவியல்) 9 - 48
292 தூரப்பார்வை 6 - 77
293 தூலியம் 5 - 32
294 தெட்டிஸ் 1 - 2
295 தெய்வச்சிலையார் 5 - 72
296 தெய்வநூல் 5 - 45
297 தெய்வப் புலவர் 5 - 48
298 தெய்வயானை 8 - 42
299 தெர்மாஸ் குடுவை 9 - 81
300 தெருக்கூத்து 5 - 94
301 தெலுங்கு 1 - 85
302 தெள்ளுப்பூச்சி 7 - 5
303 தென் அமெரிக்க கழுகு 3 - 40
304 தென் அமெரிக்கா 5 - 60
305 தென் ஆப்பிரிக்காக் குடியரசு 5 - 61
306 தென் ஆர்க்காடு 5 - 25;7 - 25
307 தென் ஆஸ்திரேலியா 1 - 72
308 தென் கலையார் 9 - 93
309 தென் துருவம் 5 - 62;2 - 10;7 - 22;7 - 33;10 - 21
310 தென்பெண்ணை 1 - 87
311 தென் மதுரை 5 - 23
312 தென்மேற்கு ஆப்பிரிக்கா (நமிபியா) 1 - 54
313 தென்மேற்குப் பருவக்காற்று 6 - 52
314 தென்னாட்டுக் கங்கை 3 - 71
315 தென்னை 5 - 62
316 தெனாலிராமன் 3 - 84
317 தேக்கடி 4 - 15
318 தேக்கு 5 - 63
319 தேசப்படங்கள் 5 - 63
320 தேசிக விநாயகம்பிள்ளை, கவிமணி 5 - 23;5 - 64
321 தேசீய ஆவணக்கூட நூலகம் 6 - 26
322 தேசீய கீதம் 5 - 64
323 தேசீய நூலகம் (கல்கத்தா) 6 - 26
324 தேசீய ராணுவப் பயிற்சிப்படை 5 - 65
325 தேநீர் 5 - 65
326 தேம்பாவணி 9 - 68
327 தேம்ஸ் ஆறு 6 - 95;8 - 93
328 தேய்பிறை 4 - 36
329 தேய்வு விகித வரி 9 - 20
330 தேயிலை 5 - 65
331 தேர் 5 - 66
332 தேர்தல் 5 - 67;10 - 7
333 தேரூர் 5 - 64
334 தேரை 5 - 67
335 தேவதாரு 7 - 83
336 தேவதைக் கதைகள் 3 - 82
337 தேவர் 5 - 48
338 தேவாங்கு 5 - 68
339 தேவாரம் 5 - 30;5 - 21;6 - 2
340 தேவேந்திரநாத டாகுர் 8 - 79
341 தேள் 5 - 68;3 - 15
342 தேன் 5 - 69
343 தேன்கரடி 3 - 26
344 தேன்சிட்டு 4 - 11;6 - 63
345 தேனிரும்பு 2 - 18
346 தேனீ 5 - 69
347 தையல் எந்திரம் 5 - 70
348 தையற்சிட்டு 5 - 71;4 - 10;6 - 71
349 தைராய்டு 5 - 71
350 தைரியநாதசுவாமி 9 - 68
351 தொங்கு பாலம் 6 - 83
352 தொட்டாற் சுருங்கி 5 - 72
353 தொடக்கப் பள்ளிக்கல்வி 3 - 34
354 தொண்டர்சீர்பரவுவார் 4 - 87
355 தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் 1 - 68
356 தொண்டை அடைப்பான் 5 - 72
357 தொதவர் 2 - 39;6 - 24
358 தொரப்பள்ளி 8 - 87
359 தொல்காப்பியம் 5 - 72;2 - 19;5 - 21
360 தொல்காப்பியர் 5 - 72
361 தொல்பொருளியல் 5 - 72
362 தொலை அச்சடிப்பான் 5 - 9
363 தொலைக்காட்சி 5 - 73
364 தொலைநோக்கி 5 - 74
365 தொலைபேசி 5 - 75
366 தொலைபேசி இணைப்பகம் 5 - 75
367 தொழில்நுட்பக் கல்வி 5 - 76
368 தொழில்நுட்பவியல் 5 - 76
369 தொழிலாளர் விடுதலைக் கழகம் 9 - 8
370 தொழிற்சாலை 5 - 76
371 தொளைக் கருவிகள் 1 - 74
372 தொற்றுத்தடைமுறை 8 - 76
373 தொற்றுத் தாவரங்கள் 5 - 77
374 தொற்றுநீக்கி 8 - 77
375 தொற்று நோய்கள் 6 - 37
376 தொன்னூல் விளக்கம் 9 - 68
377 தோட்டக்கலை 5 - 77
378 தோட்ட பீட் 7 - 9
379 தோணி 6 - 43
380 தோதகத்தி 6 - 25
381 தோமர் 4 - 4
382 தோரான் 8 - 91
383 தோரியம் 5 - 78
384 தோல் 5 - 78;3 - 39
385 தோல் கருவிகள் 1 - 74
386 தோல் பதனிடுதல் 5 - 79

மேற்கோள்கள்[தொகு]