உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

துப்பாக்கி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இராணுவ பேச்சுவழக்கில், துப்பாக்கி என்பது முகவாய் அல்லது துப்பாக்கியின் பின்பகுதி-நிரப்பப்பட்ட உந்துவிசையினால் எறியப்படத்தக்க-சுடும் ஆயுதம் ஆகும். தேசம் அல்லது உத்தியோகப் பிரிவுகளைச் சார்ந்து இவை பல்வேறாக வரையறுக்கப்படுகின்றன. நீள் துப்பாக்கி அல்லது சிறு கைத்துப்பாக்கி போன்ற சிறிய ஆயுதங்களுக்கு எதிராக, ஹவிஸ்டர் அல்லது மோர்டர் போன்ற பணிக்குழு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஆயுதமாக இருப்பதில் மற்ற சுடுகலன்களில் இருந்து "துப்பாக்கி" மேம்படுத்திக் காட்டப்படுகிறது, USAF இன் GUU5/P போன்றவை இதற்கு விதிவிலக்காகும். ஒரு சமயத்தில், நில-அடிப்படையான பீரங்கிப்படை குழாய்கள் பீரங்கி என அழைக்கப்பட்டது, மேலும் கடல்-அடிப்படையான கடற்படை பீரங்கியானது துப்பாக்கிகள் என அழைக்கப்பட்டன. போர்டிங் பார்ட்டீஸ் மற்றும் கடற்படை உள்ளிட்ட மாலுமிகள் மூலம் பயன்படுத்தக்கூடிய உந்துவிசையினால் எறியப்படத்தக்க சுடும் ஆயுதத்தை நிறுவும் எந்த குழாய்க்காவும் உள்ள பொதுவான சொல்லில் இருந்து மாற்றம் ஏற்பட்டு "துப்பாக்கி" என்ற சொல் உருவானது.

நவீன பேச்சு வழக்கில், துப்பாக்கி என்பது, மூடப்பட்ட இறுதிப்பாகத்துடன் உட்குழிவு, குழாய் போன்ற குழலைப் பயன்படுத்தி உந்துவிசையினால் எறியப்படத்தக்க ஆயுதம் ஆகும்—உந்துவிசையினால் எறியப்படுபவைகளின் இயக்கத்தின் அர்த்தமாகவும் (அதே போல் மற்று தேவைகளுக்காகவும் உள்ளது, எடுத்துக்காட்டாக உந்துவிசையினால் எறியப்படத்தக்கவையின் எறி பாதையை நிலைப்படுத்துதல், இலக்கு, உந்துபொருளுக்கான ஒரு விரிவாக்க அறையாகவும் மற்றும் பலவற்றிலும் உள்ளது), மேலும் பொதுவாக சமதளமான எறிபாதையில் சுடப்படுவதும் துப்பாக்கி எனப்பட்டது.

மேலும் "துப்பாக்கி" என்ற சொல்லானது, விசை-தோற்றுவிப்பது, கையால் பிடிக்கப்படும் மற்றும் கையினால் இயக்கப்படும் கருவிகளின் எந்த ஒரு எண்ணிக்கையையும் மேற்கோளிடும் பலப் பொதுப்படையான அர்த்தத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும், குறிப்பாக வடிவம் அல்லது கருத்துப்படிவம், இதில் யாதேனுமொன்றில் ஆயுதத்தின் வகுப்பானது ஒத்த இயல்புடன் ஒரு விரிவான துளையுடன் இருந்தால் அது குறிக்கப்படுகிறது. இதன் பயன்பாடுகளுக்கு ஸ்டபில் துப்பாக்கி, ஆணித் துப்பாக்கி, பசைத் துப்பாக்கி, கிரீஸ் துப்பாக்கி உள்ளிட்டவை எடுத்துக்காட்டுகளாகும். சில வேளைகளில், அமெரிக்க M3 உபஇயந்திரத் துப்பாக்கியின் வழக்குகள் போன்ற இதன் சார்பானது, உட்பொருள் கொண்ட சொல்லாய் குறிக்கப்படுகிறது இதனால் "கிரீஸ் துப்பாக்கி" என்ற பெயர் வந்தது.

பெரும்பாலான துப்பாக்கிகள், அதில் பயன்படுத்தப்படும் குழல்களின் வகை மூலமாகவும், சுடுதிறன் மூலமாகவும், ஆயுதத்தின் தேவை, திறமை, அல்லது ஒரு குறிப்பான மாறுபாட்டிற்காக பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெயர் மூலமாகவும் விவரிக்கப்படுகிறது.

எறிபொருளானது அதை நிலைப்படுத்துவதற்கும், மெதுவாக துளையிடுவதற்கும் அறிவுறுத்தப்படும் போதும், பிற பொருள்கள் மூலம் எறிபொருளானது நிலைப்படுத்தபடும் போதும் அல்லது அதன் விருப்பமோ, தேவையோ இல்லாத போதும், திருகு குழாய்களின் வரிப்பள்ளங்களின் தொடர் அல்லது குழாய்களினுள் உள்ள கோணங்களையுடைய குழல்களின் வகைகளானது, நீள் துப்பாக்கிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, உட்பகுதி குழல் விட்டம் மற்றும் இணைப்புற்ற எறிபொருள் அளவு போன்றவை, துப்பாக்கியின் மாறுபாடுகளை அடையாளம் காணுவதற்கு ஒரு குறிப்பாகும். குழல் விட்டமானது, பல வழிகளில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதில் மிகவும் வழக்கமான அளவு என்பது, அங்குலம் அல்லது மில்லி மீட்டர்களின் பதின்ம பின்னங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆயுதங்களின் வழக்கமான எறிபொருளின் எடையை, சில பிரித்தானிய போர்த் தளவாடங்களில் அல்லது ஆயுத அளவியாக, வேட்டைத்துப்பாக்கிகள் போன்ற சில துப்பாக்கிகள் குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஒரு துப்பாக்கி எறிபொருள் என்பது சாதாரணமான, ஒரு குண்டு போன்ற ஒரு-துண்டு வகையாக இருக்கலாம், ஒரு பெட்டியில் உப-திறமை எறிபொருள் அல்லது சபோட் போன்று ஒரு எறிகுண்டு அல்லது வெடிகுண்டு அல்லது கடினமான எரிபொருள் போன்ற தள்ளுசுமையைக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த செலுத்து பொருளானது, காற்று, வெடிக்கும் திடப்பொருள் அல்லது ஒரு வெடிக்கும் திரவத்தைக் கொண்டிருக்கலாம். ஜிரோஜெட் போன்ற சில மாறுபாடுகள் மற்றும் ஒரே விசயத்தில் எறிபொருள் மற்றும் செலுத்து பொருள்களை கொண்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட பிற வகைகளும் உள்ளன.

1 ஜூலை 1984 இல், பியூர்டோ ரிக்கோவின் வீகியூஸ் ஐலேண்டுக்கு அருகில் இலக்குப் பயிற்சியின் போது, சுடும் ஒரு முழு USS ஐயோவாவின் (BB-61) பக்கவாட்டுத் தோற்றம்.

சொல்லியல்

[தொகு]

"கேனான்" என்று பயன்படுத்தப்படும் சொல்லானது, 15வது நூற்றாண்டுக்கு முன்பு, கெனானின் பழைய பிரெஞ்சில் இருந்து பிரெஞ்சு மொழியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளில் "துப்பாக்கி"யுடன் பரிவர்த்தனையாகி உருவானதாகும், இந்தச் சொற்களானது, லத்தினின் கென்னா "குழல் அல்லது பிரம்பில்" இருந்து வளர்ச்சி பெற்று ஒரு "பெரிய குழாய்" என்று இத்தாலிய கென்னொன்னில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும்.[1] "கன்" என்ற சொல்லுக்கும் ஒரு தொடக்கம் உள்ளது என அண்மை ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது, இது நோர்ஸ் பெண்ணின் பெயரான "கன்னில்டிஆர்" என்ற பெயரில் இருந்து வந்தது எனவும், இது பெரும்பாலும் "கன்னா" என சுருக்கிக் குறிப்பிட்டதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.[2] தோராயமாக 1339 இல் லத்தின் ஆவணத்தில் "கோன்னே" என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது என முந்தையப் பதிவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த வரலாற்று காலத்தில், துப்பாக்கிகளுக்கான பிற பெயர்களானது, "ஸ்கீப்பி" (இத்தாலிய மொழிபெயர்ப்பு-"தண்டரரர்ஸ்") மற்றும் "டான்ரீபுஸ்ஸி" (டச் மொழிபெயர்ப்பு-"இடி துப்பாக்கி") எனவும் அழைக்கப்பட்டது, இது ஆங்கில மொழியுடன் "பிளண்டர்பஸ்" என ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது.[3] பீரங்கிப்படை ஆட்கள், பெரும்பாலும் "கோன்னர்ஸ்" மற்றும் "ஆர்ட்லெர்ஸ்" என அழைக்கப்பட்டனர்.[4] தொடக்கத்தில் துப்பாக்கிகளும் அதைப் பயன்படுத்திய மனிதர்களும் தீய சக்தியுடன் ஒருங்கிணைத்து அழைக்கப்பட்டனர், மேலும் ஒளியுடன் இணைந்து முகவாய் வெடியுடன் ஒருங்கிணைந்து வரும் துப்பாக்கிகளின் சுடுதலில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட போர்களத்தின் சல்ஃபர் வாசமானது வலுப்படுத்தப்படும் ஒரு முனையாக இருந்து, துப்பாக்கி வைத்திருப்பவர்களின் கைவினையானது கருப்புக் கலையாகவும் கருதப்பட்டது.[5]

இராணுவப் பயன்பாட்டில், "துப்பாக்கி" என்ற சொல்லானது, நேரடியாகச் சுடும் ஆயுதங்களை முதன்மையாகக் குறிக்கிறது, ஊடுருவல் அல்லது எல்லைக்கான அவர்களது திசைவேகத்தில் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது. நவீன பேச்சு வழக்கில், இந்த ஆயுதங்கள் துப்பாக்கியின் பின்பகுதி நிரப்பப்பட்டது எனப்படுகிறது, மேலும் உயரம் குறைந்த அல்லது பெரும்பாலும் தரைமட்டமான எறியியலுக்குரிய வடிவத்துடன் நீண்ட எல்லையில் சுடுவதற்காக இது முக்கியமாகத் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஹவிட்சர் அல்லது துப்பாக்கி-ஹவிட்சரின் மாறுபாடானது, உயரம் குறைந்த அல்லது உயர்ந்த கோணம் இரண்டையுமே சுடும் திறமை பெற்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பயன்பாட்டில், கடற்படைக்கான துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்டவை துப்பாக்கிகளின் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். விமானத்தில் பீரங்கிப் படை ஆயுத எறிபொருள் அல்லது இயந்திரம் அல்லாத துப்பாக்கி எறிபொருள் போர்தளவாடங்களை அடையாளம் காணுவதற்கு வார்த்தையின் குறைந்த கண்டிப்பற்ற பயன்பாடாக உள்ளது.

கெனான் என்ற வார்த்தையானது, உண்மையில் துப்பாக்கிக் குழலுக்கான சில விசயங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் ஆயுத அமைப்புகளுக்கு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதில்லை. துப்பாக்கிப் பயன்படுத்துபவர்களின் தலைவர், அணியில் உள்ள உறுப்பினர்களை இயக்குவது, குறிவைப்பது, துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்ற ஆணைகளைப் பிறப்பிக்கின்றனர்.

தானியங்கி பீரங்கி என்பது தானியங்கி துப்பாக்கிகளாகும், இது முக்கியமாக புறத்தோற்றங்களைத் தாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது, மேலும் ஒரு வாகனத்தில் அல்லது மற்றொரு ஏற்றுகையின் மேல் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இயந்திரத் துப்பாக்கிகள் அதே போன்ற வடிவமைப்பையே கொண்டுள்ளது, ஆனால் வழக்கமாக சாதாரணமான எறிபொருள்களை சுடுவதற்கே வடிவமைக்கப்படுகிறது. சில திறன்கள் மற்றும் சில பயன்பாடுகள், இந்த இரண்டுமே ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

இராணுவத்தைச் சார்ந்து பயன்படுத்தும் வார்த்தையில், துப்பாக்கி-வகை பிளக்கும் முறை ஆயுதம் வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்தச் சான்றில், "துப்பாக்கி" என்பது அணு ஆயுதத்தின் ஒரு பகுதியாகும், அணுப்பிளவு விளைவைத் தொடங்குவதற்கு இரண்டாவது நெருக்கடியான தொகுதியினுள் சுடுவதற்கு, குழல்களினுள் பிளவுறும் பொருள்களின் நெருக்கடியான திணிவலகை வெடிக்கும் வகையில் உள்ளடக்கிக் கொண்டிருக்கும். பீரங்கிப் படை அல்லது பின்னுதைவு நீள் துப்பாக்கியின் மூலமாக சுடுவதற்கு சிறிய அணுகரு சாதனங்கள் தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்கும் இதன் பயன்பாட்டின் செயல்திறனானது குழப்பத்தைக் கொடுக்கிறது.

குடிமுறை சார்ந்தவர்களின் பயன்பாட்டில், இதை ஒத்த வகையானது விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது தன்னக ஆணித் துப்பாக்கி என அழைக்கப்படுகிறது. இதைப் போன்ற தன்னக உந்துதண்டுத் துப்பாக்கிகள், பெரும்பாலும் இறைச்சிக்காக விலங்குகளை வெட்டும் மனிதனால் அமைக்கப்பட்ட பண்ணையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[6]

வேட்டைத்துப்பாக்கிகள், பொதுவாக குடிமுறை சார்ந்தவர்களின் ஆயுதமாகும், இது முக்கியமாக வேட்டையாடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஆயுதங்கள், குறிப்பாக மிருதுவாகக் கட்டப்பட்டிருக்கும், மேலும் இதில் இருந்து சிறிய காரியம் அல்லது எஃகு பந்துகளைக் கொண்டு இலக்கு சுடப்படுகிறது. திடமான காரிய குண்டுகள் உள்ளிட்டவை பிற எறிபொருள்களை சுடுவதற்கு அல்லது நீள் துப்பாக்கி குழல்களின் மாறுபாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, டேசர் XREP எறிபொருளானது, இலக்கை அல்லது பிற தள்ளுசுமைகளை உணர்விழக்கச் செய்யும் திறமை பெற்றதாகும். இராணுவப் பதிப்புகளில், இந்த ஆயுதங்கள் பெரும்பாலும் கதவுப் பிணையல்களை அல்லது பூட்டுகளை வெடிக்கச் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, கூடுதலாக சாவை உண்டாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வகைகள்

[தொகு]
 • நீண்ட துப்பாக்கி
  • ஆர்கியூபஸ்
  • ப்ளண்டர்பஸ்
  • மஸ்கட்
   • மஸ்கெட்டோன்
   • சுவர் துப்பாக்கி
   • எறிகுண்டு லான்சர்
  • உபஇயந்திரத் துப்பாக்கி
   • தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு ஆயுதம்
  • நீள் துப்பாக்கி
  • வேட்டைத்துப்பாக்கி
   • போர் வேட்டைத்துப்பாக்கி
   • பகுதி-தானியங்கி வேட்டைத்துப்பாக்கி

இயந்திரத் துப்பாக்கிகள்

[தொகு]
 • கேட்டலிங் கன்
  • மினித் துப்பாக்கி
 • நார்டென்பெல்ட் துப்பாக்கி
 • மெட்டல் ஸ்டார்ம்
 • மிட்ரயில்யூஸ்
 • உபஇயந்திரத் துப்பாக்கி
  • இயந்திரக்கைத் துப்பாக்கி (பிஸ்டல்)
 • இயந்திரத் துப்பாக்கி
  • பொதுவான-நோக்கமுடைய இயந்திரத் துப்பாக்கி
  • பளுவில்லாத இயந்திரத் துப்பாக்கி
   • சிறு படைக்குரிய தானியங்கி ஆயுதம்
   • காலாட் படை தானியங்கி நீள் துப்பாக்கி
  • நடுத்தரமான இயந்திரத் துப்பாக்கி
  • பளுவான இயந்திரத் துப்பாக்கி

கைத்துப்பாக்கிகள்

[தொகு]

ஆட்டோகேனான்

[தொகு]
 • ஆட்டோகேனான்
 • செயின் துப்பாக்கி

பீரங்கிப் படைத் துப்பாக்கிகள்

[தொகு]
 • பீரங்கிப் படைத் துப்பாக்கி
  • பீரங்கி
  • கேரோனேடு
  • ஃபால்கொனட்
  • போர்க்களத் துப்பாக்கி
  • ஹோவிட்ஸெர்

கவசவாகனத் துப்பாக்கிகள்

[தொகு]
 • கவசவாகனத் துப்பாக்கி

வேட்டையாடும் துப்பாக்கிகள்

[தொகு]
 • யானைத் துப்பாக்கி
 • விரைவு நீள் துப்பாக்கி
 • வேட்டைத்துப்பாக்கி
 • மஸ்ஸில்லோடர்
 • பிரீச்லோடர்

பயிற்சி மற்றும் பொழுதுபோக்கிற்கான துப்பாக்கிகள்

[தொகு]
 • ஏர்சாஃப்ட் துப்பாக்கி
 • BB துப்பாக்கி
 • பெயிண்ட்பால் துப்பாக்கி
 • ரெப்லிக்கா துப்பாக்கி
 • இன்னெர்ட் துப்பாக்கி
 • ஸ்படு துப்பாக்கி
 • நீர்த் துப்பாக்கி
 • நெர்ஃப் துப்பாக்கி

தாங்கும் முறை

[தொகு]
 1. கைத்துப்பாக்கி (pistol)
  1. ஒற்றையடி (single shot)
  2. பல அடி (multi shot)
  3. சுழலடி (revolvers)
 2. தோள்துப்பாக்கி (rifle)
  1. வன்துப்பாக்கி (assault rifle) எ.கா. இன்சாசு
  2. மறைதுப்பாக்கி (sniper rifle)

இயங்கும் முறை

[தொகு]
 1. மனித இயங்கி (manual)
 2. பகுதானி (semi-automatic)
  1. காற்றியங்கி (gas operated)
  2. தாழியங்கி (bolt operated)
  3. சுழலியங்கி (revolving action)
 3. தானியங்கி (automatic)

ஏற்றும் முறை

[தொகு]
 1. மனித ஏற்றி (manual loading)
 2. பகுதானி ஏற்றி (semi auto loading)
 3. தானியங்கி (auto loading)

மற்ற வகைகள்

[தொகு]
 1. உபயோகம் சார்ந்தவை
 2. ஒருங்கல் முறை (integrated)
  1. பீரங்கி (tank guns)
  2. வானுலங்கி (heli-guns)

மேலும் காண்க

[தொகு]

மேற்கோள்கள் மற்றும் குறிப்புகள்

[தொகு]
 1. ஆன்லைன் சொல்லிலக்கண அகராதி
 2. கெல்லி, ஜேக். (2004). கன்பவுடர் ஆல்செமி, பாம்பார்ட்ஸ், & பைரோடெக்னிக்ஸ்:த ஹிஸ்டரி ஆப் த எக்ஸ்புலோசிவ் தட் சேன்ஜிடு த வேர்ல்ட். பேசிக் புக்ஸ். பக்.31
 3. ஐபிட்:பக்.31
 4. ஐபிட்:பக்.30
 5. ஐபிட்:பக்.32
 6. கேப்டிவ் போல்ட் ஸ்டன்னிங் எக்யூப்மென்ட் அண்ட் த லா - ஹவ் இட் அப்ளைஸ் டூ யூ[தொடர்பிழந்த இணைப்பு] (pdf)

வெளி இணைப்புகள்

[தொகு]
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=துப்பாக்கி&oldid=3925243" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது