ஒவ்வொருவருக்கு கார்பனீராக்சைடு வெளியீடு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஒவ்வொருவருக்கு கார்பனீராக்சைடு வெளியீடு (2000 தரவு)

இது 1990 முதல் 2009 வரைக்குமான ஒரு ஒவ்வொருவருக்கு கார்பனீராக்சைடு வெளியீடு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.[1] இத்தரவில் புதைபடிவ எரிமம் பற்ற வைத்தல், சீமைக்காரை உற்பத்தி ஆகியன மூலம் வெளியிடப்படும் கார்பனீராக்சைடு ஆகியன கருத்திலெடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிலப்பாவனை, நிலப்பாவனை மாற்றம், காடுகள் என்பன இதில் உள்ளடங்கவில்லை. கடற் கலங்கள் வெளியிடும் கார்பனீராக்சைடு தேசிய எண்ணிக்கையில் உள்வாங்கப்படவில்லை.[2]

வருடாந்த ஒவ்வொருவருக்குமான (டொன்) கார்பனீராக்சைடு வெளியீடு[தொகு]

தரம் நாடு 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.  கத்தார் 25.2 36.7 54.3 60.9 58.7 58.6 59.2 65.8 57.0 53.3 56.3 43.2 40.9 41.8 50.5 64.2 49.5 55.4 48.6 44.0
2.  டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 13.9 17.1 17.0 13.5 15.8 16.6 17.1 15.0 15.0 17.7 18.9 19.2 20.6 21.2 24.0 23.5 26.1 27.9 37.3 35.8
3.  நெதர்லாந்து அண்டிலிசு 32.6 26.9 22.6 35.0 34.3 34.1 32.5 34.2 1.5 11.6 31.6 32.2 31.0 30.1 31.3 30.7 29.4 32.5 31.9 31.0
4.  குவைத் 19.0 5.1 10.0 16.9 20.8 30.8 28.5 33.8 32.3 31.4 31.9 28.8 26.2 28.9 31.1 33.3 31.1 30.7 31.3 30.3
5.  பகுரைன் 25.0 22.0 21.4 20.0 18.8 18.7 18.5 18.7 18.8 14.1 19.6 18.2 17.1 16.4 16.7 15.4 14.5 25.3 27.6 23.7
6.  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 29.4 30.2 29.5 31.1 33.1 30.3 16.9 16.4 34.2 29.0 39.1 33.3 23.3 28.2 28.7 28.3 28.7 25.3 24.7 22.6
7.  அரூபா 29.1 29.4 25.0 24.3 23.2 22.5 22.1 22.0 19.5 19.3 24.9 24.4 24.1 23.6 23.1 22.9 22.5 23.0 21.7 21.5
8.  பகுரைன் 24.1 22.6 20.1 27.8 27.2 27.7 26.3 28.5 29.6 28.4 30.4 22.7 24.7 25.3 25.4 27.1 28.6 24.2 23.1 20.7
9.  லக்சம்பர்க் 25.9 27.6 30.2 27.3 25.4 20.4 20.4 18.8 17.3 17.8 18.9 19.4 21.0 21.9 24.1 24.4 24.1 22.8 21.9 20.4
10.  போக்லாந்து தீவுகள் 18.5 17.9 17.2 16.4 15.7 16.3 17.2 18.1 13.4 13 12.8 15 14.9 16.2 17.2 17.1 19.8 19.8 19.7 19.6
11.  ஆத்திரேலியா 17.2 16.6 16.9 17.2 17.1 17.1 18.1 18.0 18.7 17.3 17.2 16.6 17.1 17.1 16.9 17.9 18.0 18.1 18.3 18.3
12.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 19.1 18.9 18.6 19.5 19.5 19.3 19.4 19.7 19.5 19.5 20.0 19.3 19.4 19.2 19.3 19.3 18.8 19.3 18.5 17.2
13.  சவூதி அரேபியா 13.2 16.0 16.7 18.0 17.4 12.9 13.8 11.3 10.5 11.2 14.3 13.8 14.8 14.4 15.0 15.5 15.9 15.4 16.0 16.1
14.  கனடா 16.2 16.0 16.5 16.7 15.7 15.7 15.8 16.2 15.9 15.7 17.5 17.0 16.7 17.5 17.3 17.3 16.8 16.5 16.4 15.3
15.  ஓமான் 5.6 5.7 6.1 6.6 7.2 7.3 6.8 6.9 7.2 8.8 9.2 8.4 10.3 12.6 12.1 13.1 14.9 17.7 16.0 15.2
16.  கிப்ரல்டார் 3.4 3.7 3.2 11.7 14.0 12.1 6.7 4.2 10.9 11.2 11.6 11.8 11.7 11.9 12.1 12.3 12.7 13.9 14.4 14.8
17.  பரோயே தீவுகள் 13.2 12.7 14.4 13.4 11.9 14.7 15.1 15.1 15.1 15.0 14.4 14.3 14.2 14.2 14.0 14.0 14.1 14.3 14.6 14.6
18.  நவூரு 14.4 14.1 14.3 14.0 13.8 13.9 13.9 13.8 13.8 13.5 13.5 13.8 13.8 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.0 14.4
19.  கசக்கஸ்தான் - - 15.9 13.6 12.4 10.5 9.0 8.4 8.2 7.7 8.5 9.9 10.2 10.3 11.4 11.7 12.6 14.2 14.7 14.3
20.  மொன்செராட் 3.1 3.1 3.4 3.4 3.4 4.3 4.3 5.9 7.4 8.4 11.1 12.7 14.1 14 13.1 12.4 13.3 13.2 13.1 13.1
21.  நியூ கலிடோனியா 9.5 10.2 9.9 9.6 9.1 9 8.9 9 8.7 9.6 10.7 9.7 10.9 12.1 11 11.9 11.6 12.4 13.7 12.0
22.  எசுத்தோனியா - - 16.4 13.5 13.8 12.6 13.5 13.7 12.7 11.6 11.7 12 11.8 13.6 13.9 13.6 13.1 14.9 13.7 11.9
23.  உருசியா - - 14 12.8 10.9 10.5 10.4 10 9.6 9.7 9.8 9.9 9.9 10.2 10.4 10.6 11.7 11.6 12.0 11.0
24.  செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் 14.6 16.4 15.1 11.6 11.1 11.1 11.1 7.6 8.7 8.7 8.8 8.8 9.5 10.6 10 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9
25.  தென் கொரியா 5.6 6.1 6.5 7.1 7.7 8.3 9 9.4 8 8.8 9.5 9.6 10.1 10.1 10.4 9.7 9.9 10.5 10.6 10.6
26.  செக் குடியரசு - - 13.5 12.8 12.3 12.5 12.9 12.9 12.5 11 12.3 12.3 12 12.2 12.2 12 12.1 12.1 11.3 10.4
27.  தாய்வான்[3][4] 6.2 6.7 7.2 7.7 8.0 8.4 8.7 9.3 9.7 9.4 9.8 10.2 10.6 10.9 11.5 11.6 11.8 12.1 11.2 10.3
28.  நெதர்லாந்து 11 11.5 11.1 11.3 11.3 11.4 12 11.6 11.2 10.3 10.4 10.5 10.7 10.9 10.9 10.6 10.1 10.5 10.5 10.2
29.  கிறீன்லாந்து 10 9.9 8.7 9 9.1 9.1 9.3 9.4 9.5 9.7 9.5 9.6 9.5 9.4 7.5 9.4 8.3 11.1 10.0 10.1
30.  லிபியா 9.2 9.5 8.9 9.2 8.9 9.6 8.7 10.2 9.4 9 9.3 9.4 9.3 9.3 9.4 9.5 9.4 9.0 9.8 10.0
31.  பின்லாந்து 10.2 11 9.8 10.3 11.7 10.2 12 11.7 11.1 10.7 10.1 10.9 11.7 13.2 12.8 10.4 12.6 12.1 10.7
32.  நோர்வே 7.4 7.5 6.9 7.3 6.7 7.6 7.6 7.7 7.8 9.2 8.7 9.1 8.2 9.3 10.1 10 10.6 9.5 9.4 8.9 9.4 9.1 8.8
33.  பலாவு 15.7 15.4 7.3 6.8 6.6 6.7 6.7 6.5 6.3 6.2 6.1 9.4 9.3 9.6 9.5 9.6 10.1 10.5 10.4
34.  கேமன் தீவுகள் 9.7 10 9.7 9.6 9.2 8.8 8.4 8.1 7.8 7.3 11.3 10.6 10.3 10 9.8 9.8 9.9 9.8 10.0
35.  சைப்பிரசு 6.8 6.9 7.5 8 8.1 7.8 8 8.1 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 9.5 8.9 9 9.2 9.6 9.9
36.  பெல்ஜியம் 10.8 11.7 11.4 10.8 11.2 11.3 11.9 11.5 11.8 11.4 11.3 11.3 10.5 11.2 10.8 10.3 10.2 9.8 9.9
37.  அயர்லாந்து 8.6 9.4 8.8 8.8 9.1 9.1 9.6 10 10.3 10.7 10.7 11.3 11 10.7 10.5 10.3 10.1 10.2 9.8
38.  செருமனி - 12 11.5 11.3 11.1 11 11.3 11 10.9 10.1 10.1 10.4 10.1 10.2 10.1 9.8 9.9 9.6 9.6
39.  சப்பான் 9.4 9.4 9.5 9.4 9.9 9.9 10.1 10.1 9.7 9.5 9.7 9.6 9.7 9.9 9.9 9.7 9.7 9.8 9.5
40.  துருக்மெனிஸ்தான் - - 7.2 6.9 8.2 8.3 7.4 6.9 5.9 7.9 7.9 8.7 8.9 9.2 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5
41.  கிரேக்க நாடு 7.2 6.6 7.3 7.2 7.4 7.4 7.5 7.8 8.1 7.9 8.4 8.5 8.5 8.7 8.8 8.9 8.8 8.8 8.8
42.  தென்னாப்பிரிக்கா 9.1 9.2 8.4 8.7 8.9 8.5 8.5 8.7 8.5 8.4 8.2 8 7.5 8.1 8.7 8.5 8.3 8.8 8.8
43.  ஐக்கிய இராச்சியம் 10 10.3 10.2 9.8 9.7 9.7 10 9.5 9.5 9.1 9.2 9.3 9 9.1 9.1 9 9.1 8.9 8.5
44.  சுலோவீனியா - - 6.4 6.5 5.5 7.1 7.6 8 7.7 7.6 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.6 8.1 8.5
45.  டென்மார்க் 9.8 11.9 10.5 11.5 11.7 10.7 13 11 10.5 9.5 8.8 9.2 9.6 10.4 9.4 8.6 9.9 9.2 8.4
46.  போலந்து 9.1 9.1 8.9 9.2 8.7 9 9.3 9.1 8.5 8.2 7.8 7.9 7.7 8 8 7.9 8.4 8.3 8.3
47.  பொசுனியா எர்செகோவினா - - 1.2 1 1.2 1.3 1.6 3.8 4.8 5.4 6.1 5.4 5.9 6 6.4 6.8 7.3 7.7 8.3
48.  சீசெல்சு 1.6 2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.6 5.3 5.6 6.4 7 7.9 6.6 6.8 9.4 8.4 9 7.5 8.1
49.  ஆஸ்திரியா 7.9 8.5 7.8 7.4 7.3 7.6 7.7 7.7 7.9 7.7 7.7 7.9 8.1 8.6 8.5 8.8 8.7 8.3 8.1
 ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 8.8 7.2 8.2 8.3 8.1 8.1 8.6 8.6
50.  நியூசிலாந்து 7.1 7.2 7.5 7.2 7.2 7.3 8 8.3 7.9 8.3 8.5 8.7 8.5 8.4 8.3 8.1 8 7.8 7.8
51.  மலேசியா 3.1 3.7 3.9 4.7 4.7 5.9 5.9 5.8 5.1 4.7 5.4 5.8 5.6 6.5 6.7 7.2 7.1 7.3 7.7
52.  இத்தாலி 7.5 7.6 7.6 7.4 7.2 7.7 7.5 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 8 8 8 7.9 7.7 7.5
53.  எசுப்பானியா 5.9 6 6.3 5.8 6.2 6.5 6.4 6.7 6.9 7.1 7.3 7.3 7.6 7.7 8 8.2 8.0 8.1 7.4
54.  ஈரான் 4 4 4.2 3.8 4.8 4.6 4.5 4.5 4.9 4.8 5.1 5.3 5.5 5.8 6.1 6 6.7 6.8 7.3
55.  எக்குவடோரியல் கினி 0.3 0.5 0.5 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 0.3 0.9 0.9 5.7 8.9 10.4 7.9 7.7 7.6 7.5 7.3
 சீனா 2.2 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 2.7 2.6 2.7 2.7 2.9 3.4 3.9 4.3 4.6 4.9 5.3 6.2 6.6 7.2
56.  ஐசுலாந்து 8.1 7.9 7.3 7.6 7.6 7.3 8.2 7.7 7.6 7.4 7.7 7.4 7.6 7.5 7.7 7.5 7.4 7.6 7.1
57.  உக்ரைன் - - 11.9 10.1 8.3 8.4 7.8 6.5 6.3 6.4 6.2 6.3 6.3 7.1 7 7 6.8 6.9 7.0
58.  சிங்கப்பூர் 15.6 15.3 15.8 16.7 19.4 13.5 15.4 18.7 16.2 13.3 13 12.9 12.4 11.8 12.1 11.8 11.0 8.0 7.0
69.  சிலவாக்கியா - - 8.6 7.7 7.6 8.1 8 7.8 8 7.4 6.8 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 6.9 7.0
60.  பல்கேரியா 8.7 6.8 6 7.9 6.4 7 6.7 6.4 6.2 5.3 5.4 5.7 5.5 6 5.8 6.1 6.3 6.8 6.7
61.  பெலருஸ் - - 9.6 7.8 7 6.3 6.3 6.1 5.9 5.8 5.9 5.9 6 6.3 6.6 6.6 6.4 6.2 6.5
62.  அந்தோரா - - - - - 6.3 6.5 7 7.4 7.8 7.9 7.7 7.5 7.2 7.3 7.2 6.7 6.5 6.4
63.  பஹமாஸ் 7.6 6.8 6.7 6.3 6.2 6.2 6 6 6.1 6 5.9 5.8 6.6 5.9 6.3 6.5 6.5 6.4 6.4
64.  மால்ட்டா 6 6 6.1 7.2 7.1 7.1 7.8 8.5 5.6 6.1 5.3 6.3 5.8 6.5 6.4 6.7 6.4 6.7 6.3
65.  பிரான்சு 7 7.5 6.9 6.8 6.4 6.8 7 6.5 7 6.3 6.2 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.2 6.1 6.1
66.  வெனிசுவேலா 6.2 5.7 5.1 5.9 6 6 5.4 5.8 7.1 7.2 6.2 6.9 7.6 7.4 6.6 6.1 5.9 5.9 6.0
67.  பெர்முடா 10 8.5 6.7 7.9 7.7 7.6 7.7 7.7 7.4 7.9 7.9 7.8 8.3 8 10.5 6.9 8.1 8.0 6.0
68.  மாக்கடோனியக் குடியரசு - - 5.6 5.3 5.4 5.5 5.9 5.4 6.3 5.9 6 5.9 5.4 5.6 5.5 5.5 5.3 5.6 5.8
69.  ஆங்காங் 4.8 5 5.7 5.9 5.1 5.1 4.6 4.8 6 6.5 6.1 5.6 5.5 5.9 5.6 5.9 5.6 5.8 5.5
70.  அங்கேரி 6.1 6.3 5.8 5.9 5.7 6 6.2 6.1 5.9 5.9 5.6 5.6 5.6 5.9 5.8 5.9 5.7 5.6 5.5
71.  அசர்பைஜான் - - 5.9 5.7 5.5 4.3 4 3.8 3.9 3.6 3.8 3.6 3.6 3.8 4 4.2 4.1 4.9 5.4
72.  சுவிட்சர்லாந்து 6.4 6.2 6.3 5.9 5.9 5.6 5.7 5.9 5.9 5.7 5.4 5.9 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.1 5.4
73.  இசுரேல் 7.4 7.4 8.6 9 9.1 10.1 9.8 11.2 10.8 10.4 10.3 10.6 10 10.1 9.6 8.8 9.7 5.3 5.3
74.  சுவீடன் 6 6.4 6.6 6.1 6.4 6.1 6.8 6.2 6.2 5.8 5.7 5.7 6.4 6.1 6 5.7 5.4 5.4 5.3
75.  பார்படோசு 4.1 4.6 3.8 4.3 2.9 3.2 3.3 3.5 4.5 4.8 4.7 4.9 4.9 4.7 5 5.2 5.3 5.3 5.3
76.  போர்த்துகல் 4.4 4.8 5.2 4.7 4.9 5.3 5 5.3 5.7 6.4 6.2 6.1 6.5 5.9 6 6.2 5.6 5.5 5.3
77.  குரோவாசியா - - 3.7 3.7 3.8 3.9 4.1 4.3 4.6 4.7 4.5 4.7 5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.6 5.3
79.  அன்டிகுவா பர்புடா 4.9 4.7 4.6 4.8 4.7 4.7 4.6 4.7 4.5 4.6 4.5 4.4 4.5 4.8 4.9 4.9 5 5.1 5.2
80.  செர்பியா - - 4.3 3.7 3.6 3.7 4.4 4.7 4.9 3.4 3.8 4.1 4.4 4.8 5.2 4.9 5.2 5.1 5.1
81.  செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 1.6 1.8 1.8 2 2.1 2.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 3.9 4.2 4.6 4.7 4.8 4.7 4.9 4.9
82.  துர்கசு கைகோசு தீவுகள் - - - - - 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 4.2 3.9 3.6 4 4.5 4.9 4.8
83.  அர்கெந்தீனா 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 3.7 3.8 3.8 4 3.8 3.8 3.5 3.8 4.1 4.1 4.4 4.7 4.8
84.  மர்தினிக்கு 5.8 5.1 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 4.1 4 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.8
85.  குவாதலூப்பு 3.3 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.7 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7
86.  சுரிநாம் 4.5 5.1 5 5.1 5 5 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6 4.8 4.7 4.6 4.6 4.8 4.8 4.8 4.7
உலகம் 4.3 4.1 4.1 4.5 4.7 4.6 4.8 4.9
87.  உஸ்பெகிஸ்தான் 5.3 5.4 4.9 4.4 4.4 4.3 4.9 4.8 4.8 4.8 5 4.7 4.6 4.3 4.3 4.3 4.6
88.  லித்துவேனியா 6 4.8 4.8 4.5 4.4 4.3 4.6 3.9 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.2 4.3 4.6 4.6
89.  பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 3.1 3.1 .03 2.9 2.9 2.8 3.1 3.6 3.9 4.0 4.4 4.4 4.5
90.  ஜமேக்கா 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.9 4.1 4.2 3.9 3.8 4 4.1 3.9 4.1 4 3.8 4.5 5.2 4.5
91.  மெக்சிக்கோ 4.3 4.1 4.3 3.9 4.1 3.8 3.9 4 4 4 3.9 4 3.9 4 4 4.2 4.2 4.4
92.  உருமேனியா 6.8 5.9 5.4 5.3 5.1 5.7 5.7 5.2 4.6 3.9 4 4.2 4.1 4.3 4.3 4.2 4.6 4.4
93.  சிலி 2.6 2.5 2.5 2.6 2.8 3 3.4 3.8 3.9 4.1 3.9 3.5 3.6 3.5 4 4 4.1 4.3
94.  பிரெஞ்சு கயானா 7 6.9 7 6.7 6.7 6.6 6.3 6.1 6.3 5.9 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.2 4.2
95.  அல்ஜீரியா 3.1 3.1 3.1 3 3.1 3.4 3.4 3 3.6 3.9 3.8 3.7 3.9 3.8 3.8 4.2 4 4.1
96.  மங்கோலியா 4.5 5.4 4.9 4.1 3.5 3.5 3.5 3.3 3.3 3.2 3.1 3.3 3.4 3.2 3.4 3.5 3.7 4.1
97.  தாய்லாந்து 1.7 2 2.2 2.4 2.7 3 3.3 3.4 3 3.2 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.1 4.2 4.1
98.  துருக்கி 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.9 3.1 3.2 3.2 3 3.3 2.9 3 3.2 3.2 3.3 3.6 4
99.  யோர்தான் 3.2 2.8 3.3 3.1 3.3 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.6 3.8 3.6 3.6
100.  அங்கியுலா - - - - - - - 1.7 2.5 2.4 3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.7 3.6 3.5
101.  ரீயூனியன் 2.4 2.8 2.8 2.7 3 3.2 3.3 3.4 3.6 3.3 3.4 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
102.  குக் தீவுகள் 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.7 1.9 1.6 1.8 2.9 3.2 3.4 3.4
103.  ஈராக் 2.9 2.6 3.2 3.4 3.7 3.7 3.2 3.1 3.1 3 3 3.4 3.4 3.1 3.3 3.4 3.6 3.4
104.  லாத்வியா - - 5.1 4.5 4.3 3.8 3.8 3.4 3.3 2.8 2.6 2.9 2.8 3 3.1 3.1 3.3 3.4
105.  சிரியா 2.9 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 4 4 3.8 3.6 4.1 3.9 3.9 3.8 3.3 3.4
106.  லெபனான் 3.1 3.1 3.6 3.6 3.8 3.9 3.9 4.3 4.4 4.5 4.1 4.2 4.1 4.8 4.2 4.3 3.6 3.2
107.  பிரெஞ்சு பொலினீசியா 3.2 3.2 3.2 3.1 2.7 2.7 2.5 2.6 2.5 2.5 2.8 3.1 3.1 3.3 3.1 3.3 3.2 3.1
108.  மொரிசியசு 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.4 2.6 2.6 2.7 3 3.1
109.  மக்காவு 2.8 2.9 2.8 3 3.2 3 3.4 3.5 3.7 3.5 3.7 3.8 3.3 3.3 3.6 3.8 3.3 3
110.  வட கொரியா 12.2 12.3 12.3 12.4 12.1 11.9 11.7 10.6 2.9 3.1 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3
111.  மாலைத்தீவுகள் 0.7 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.7 1.8 2.1 2.5 2.1 2.6 2.3 2.9 3
112.  போட்சுவானா 1.6 1.5 2.3 2.4 2.3 2.3 2 2 2.3 2.1 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6
113.  நியுவே 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2 2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6
114.  கியூபா 3.1 2.8 2.9 2.7 3 2.4 2.5 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4
115.  செயிண்ட் எலனா 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.1 2.9 2.9 3.5 4.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4
116.  தூனிசியா 1.6 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4
117.  எகிப்து 1.3 1.3 1.3 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 2 1.8 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 2.3
118.  கிரெனடா 1.3 1.3 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7 2 1.9 2 2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.3 2.4 2.3
119.  செயிண்ட். லூசியா 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.2 2.1 2 2.1 2.1 2.3 2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.3
120.  எக்குவடோர் 1.6 1.6 2.1 2.2 1.2 2 2.1 1.5 1.9 1.8 1.7 1.9 2 2 2 2 2.2 2.2
121.  பனாமா 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8 1.3 1.8 2.1 2.1 2 2 2.3 1.9 2 1.8 1.9 2.1 2.2
122.  டொமினிக்கன் குடியரசு 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1
123.  கயானா 1.5 1.5 1.4 1.4 1.8 2 2 2.1 2.2 2.2 2.1 2 2 2 1.9 2 2 2
124.  பிரேசில் 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9
125.  செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 0.8 0.7 0.8 1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
126.  உருகுவை 1.3 1.5 1.6 1.4 1.3 1.4 1.7 1.7 1.7 2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.8 1.8 2.1 1.9
127.  வலிசும் புட்டூனாவும் - - - - - - - - - - - 1 1.2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
128.  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 1 1.1 1.2 1.2 1.6 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8
129.  டொமினிக்கா 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7 1.5 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8
130.  இந்தோனேசியா 0.8 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.8
131.  பிஜி 1.1 0.9 1 1 1.1 1.2 1.2 1 0.9 1 1.1 1.4 1.1 2 2.3 2 1.9 1.7
132.  மார்சல் தீவுகள் 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.7
133.  தொங்கா 0.8 1 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.4 1.4 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7
 இந்தியா 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6
134.  ஆர்மீனியா - - 1.1 0.9 0.9 1.1 0.8 1 1.1 1 1.1 1.2 1 1.1 1.2 1.4 1.4 1.6
135.  மொரோக்கோ 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5
136.  நமீபியா 0 0 0 0 0 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5
137.  பெரு 1 0.9 0.9 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1 1 1 1.2 1.3 1.2 1.5
138.  அல்பேனியா 2.3 1.2 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 1 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.4 1.3 1.4
139.  அங்கோலா 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.9 0.8 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 1.1 1.2 1.2 1.4
140.  பெலீசு 1.6 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.4 1.7 1.5 2.5 2.7 2.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
141.  பொலிவியா 0.8 0.8 1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1 1 1.4 1.3 1.2 1.2 1.4
142.  கொலம்பியா 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.6 1.6 1.7 1.7 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4
143.  காபொன் 6.6 3.1 2.9 3.8 3.3 3.6 3.4 3.3 1.5 1.3 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4
144.  சியார்சியா - - 2.9 1.9 1.2 0.5 0.8 0.9 1 0.9 1 0.8 0.7 0.8 0.9 1.1 2.6 N/A
146.  மல்தோவா - - 4.8 3.6 2.8 2.6 2.7 1.7 1.5 1.1 0.9 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.3
147.  வியட்நாம் 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.2 1.2 1.3
148.  ஒண்டுராசு 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1 1.2
149.  எல் சல்வடோர 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 1 1 1 1 1 1 1.1 1 1 1.1 1.1
150.  கிர்கிசுத்தான் - - 2.5 1.9 1.3 1 1.2 1.2 1.2 1 0.9 0.8 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
151.  தாஜிக்ஸ்தான் - - 3.9 2.5 0.9 0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1.1
152.  குவாத்தமாலா 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 0.9 1
153.  யேமன் 0.8 0.8 1.1 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1 1 1
154.  பூட்டான் 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 0.9 0.8 0.9
155.  பாக்கித்தான் 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9
156.  சமோவா 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
157.  சுவாசிலாந்து 0.5 0.4 0.3 0.1 0.5 0.5 0.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
158.  நிக்கராகுவா 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
159.  பிலிப்பீன்சு 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
160.  சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
161.  சிம்பாப்வே 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.1 1 1 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8
162.  பரகுவை 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7
163.  கேப் வர்டி 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
164.  சீபூத்தீ 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
165.  மூரித்தானியா 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6
166.  மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
167.  நைஜீரியா 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6
168.  பலத்தீன் - - - - - - - 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6
169.  இலங்கை 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
170.  பெனின் 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
171.  பப்புவா நியூ கினி 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.5
172.  செனிகல் 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
173.  வனுவாட்டு 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
174.  மேற்கு சகாரா 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
175.  காங்கோ 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0.5 0.4 0.4
176.  கானா 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
177.  சொலமன் தீவுகள் 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
178.  வங்காளதேசம் 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
179.  கம்போடியா 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
180.  கமரூன் 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
181.  ஐவரி கோஸ்ட் 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
182.  கென்யா 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
183.  கிரிபட்டி 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
184.  லாவோஸ் 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
185.  மியான்மர் 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
186.  சூடான் 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
187.  கொமொரோசு 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
188.  கம்பியா 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
189.  கினி-பிசாவு 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
190.  எயிட்டி 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
191.  லைபீரியா 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
192.  சியேரா லியோனி 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
193.  கிழக்குத் திமோர் - - - - - - - - - - - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
194.  டோகோ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
195.  சாம்பியா 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
196.  புர்க்கினா பாசோ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
197.  மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
198.  எரித்திரியா - - - - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
199.  எதியோப்பியா 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
200.  கினியா 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
201.  மடகாசுகர் 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
202.  மலாவி 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
203.  மொசாம்பிக் 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
204.  நேபாளம் 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
205.  நைஜர் 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
206.  ருவாண்டா 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
207.  சோமாலியா 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
208.  உகாண்டா 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
209.  தன்சானியா 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
210.  ஆப்கானித்தான் 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211.  புருண்டி 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212.  சாட் 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213.  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214.  மாலி 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0
-  சோவியத் ஒன்றியம் 13.5 13.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
-  செக்கோசிலோவாக்கியா 14.0 12.9 - - - - - - - - - - - - - - - -
-  யுகோசுலாவியா 5.8 4.1 - - - - - - - - - - - - - - - -

இவற்றையும் பார்க்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

Source: United Nations Millennium Development Goals Indicators பரணிடப்பட்டது 2011-03-17 at the வந்தவழி இயந்திரம் (accessed 27 செப்டம்பர் 2012).

  1. "United Nations Statistics Division". United Nations Statistics Division. http://unstats.un.org/unsd/default.htm. பார்த்த நாள்: 2012-09-27. 
  2. Schrooten, L; De Vlieger, Ina; Int Panis, Luc; Styns, R. Torfs, K; Torfs, R (2008). "Inventory and forecasting of maritime emissions in the Belgian sea territory, an activity based emission model". Atmospheric Environment - 42(4)667-676(2008) 42 (4): 667–676. 
  3. "CDIAC: Taiwan National CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring: 1751-2007". http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/emissions/taw.dat. 
  4. "CDIAC: Top 20 Emitting Nations Based on Latest (2009) Per Capita Emissions". http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/top2009.cap. 

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]