ஜார்சுகுடா மாவட்டம்

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search

ஜார்சுகுடா மாவட்டம், ஒடிசா மாநிலத்தின் மாவட்டங்களில் ஒன்று. இதன் தலைமையகம் ஜார்சுகுடா என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ளது.[1]

உட்பிரிவுகள்[edit]

இந்த மாவட்டத்தை மண்டலங்களாகப் பிரித்துள்ளனர்.[1] அவை லக்கன்பூர், ஜார்சுகுடா, கிர்மிரா, லைகேரா, கோலாபிரா ஆகியன.

இதன் பகுதிகள் ஒடிசா சட்டமன்றத்துக்கு பிரஜராஜ்நகர், ஜார்சுகுடா ஆகிய தொகுதிகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.[1]

இந்த மாவட்டம் பர்கட் மக்களவைத் தொகுதியின் எல்லைக்குள் உள்ளது.[1]

போக்குவரத்து[edit]

சான்றுகள்[edit]

இணைப்புகள்[edit]