ஒடிசா மாவட்டங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ஒடிசா மாவட்டங்களின் வரைபடம்.
  வடக்கு
  மத்திய
  தெற்கு

ஒடிசா மாநிலத்தின் மாவட்டங்களின் பட்டியல் (List of districts of Odisha) இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ள ஒரு மாநிலமான ஒடிசாவில் இடம்பெற்றுள்ள மாவட்டங்களை பட்டியலிடுகிறது. ஒடிசா மாநிலம் 30 நிர்வாக புவியியல் அலகுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. [1] [2] [3] இந்த 30 மாவட்டங்கள் தங்கள் நிர்வாகத்தை சீராக்க மூன்று வெவ்வேறு வருவாய் கோட்டங்களின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மத்திய, வடக்கு மற்றும் தெற்கு கோட்டம் என்பன அம்மூன்று கோட்டங்களாகும். மத்தியப் கோட்டத்திற்கு கட்டாக் நகரமும் , வடக்கு கோட்டத்திற்கு சம்பல்பூர் நகரமும், தெற்கு கோட்டத்திற்கு பெர்காம்பூர் நகரமும் தலைமையிடங்களாகச் செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கோட்டமும் 10 மாவட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்திய நிர்வாக சேவையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் வருவாய் கோட்ட ஆணையராக கோட்டத்தை நிர்வகிக்கிறார். நிர்வாக வரிசையில் கோட்ட வருவாய் ஆணையரின் நிலை மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் மாநில செயலகத்திற்கும் இடையில் உள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டமும் ஒரு ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஆட்சியர் இந்திய நிர்வாக சேவையிலிருந்து நியமிக்கப்படுகிறார். ஆட்சியர் & மாவட்ட குற்றவியல் நீதிபதி நிலையில் இருப்பவருக்கு வருவாய் சேகரித்தல் மற்றும் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மாவட்டமும் துணை-கோட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் ஒரு துணை-ஆட்சியர் மற்றும் துணை-குற்றப்பிரிவு நீதிபதியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது . துணை கோட்டங்கள் மேலும் தாலுக்காக்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. தாலுக்காக்களை தாசில்தார்கள் தலைமையில் செயற்படுகின்றன. ஒடிசா மாநிலத்தில் 03 கோட்டங்கள், 30 மாவட்டங்கள், 58 துணை-கோட்டங்கள் , 317 தாலுக்காக்கள் மற்றும் 314 வட்டாரங்கள் உள்ளன.

கோட்டங்கள் அடிப்படையில் மாவட்டங்களின் பட்டியல்[தொகு]

ஒடிசாவின் 30 மாவட்டங்கள் தங்கள் நிர்வாகத்தை சீராக்க மூன்று வெவ்வேறு வருவாய் கோட்டங்களின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கோட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் 10 மாவட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன. நிர்வாகத் தலைவராக வருவாய் கோட்ட ஆணையர் உள்ளார். கோட்டங்களின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களின் பட்டியல்:

# மத்திய வருவாய் கோட்டம் (தலைமையகம்: கட்டாக்) வடக்கு வருவாய் கோட்டம் (தலைமையகம்: சம்பல்பூர்) தெற்கு வருவாய் கோட்டம் (தலைமையகம்: பெர்காம்பூர்)
1 கட்டாக் சம்பல்பூர் கஞ்சம்
2 இயகத்சிங்பூர் பார்கர் கசபதி
3 கேந்திரபாரா சார்சுகுடா கந்தமால்
4 சச்பூர் தேபாகர் பௌது
5 பூரி பாலங்கீர் காலாகண்டி
6 கோர்தா சுபர்ணபூர் நுபடா
7 நாயகர் தேன்கனல் கோராபுட்டு
8 பாலசோர் ஆங்குல் ராயகடா
9 பத்ரக் கெண்டுசர் நபரங்க்பூர்
10 மயூர்பஞ்சு சுந்தர்கர் மல்கன்கிரி

நிர்வாகம்[தொகு]

ஆட்சியர் & மாவட்ட குற்றவியல் நீதிபதி ஒரு மாவட்டத்தின் வருவாய் சேகரிப்பு மற்றும் நிர்வாகத்திற்கு பொறுப்பு வகிக்கிறார். இந்திய காவல் சேவையைச் சேர்ந்த காவல் கண்காணிப்பாளர் மாவட்டத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு தொடர்புடைய பிரச்சினைகளை பராமரிக்கும் பொறுப்பு வகிக்கிறார்.

மாவட்டங்கள்[தொகு]

ஒடிசாவில் 30 மாவட்டங்கள் உள்ளன. மயூர்பஞ்ச் மிகப்பெரிய மாவட்டம் ஆகும். இயகத்சிங்பூர் பரப்பளவில் மிகச்சிறிய மாவட்டம் ஆகும். மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கஞ்சம் மிகப்பெரிய மாவட்டம் ஆகவும் தியோகர் சிறிய மாவட்டமாகவும் விளாங்குகின்றன. ஒடிசா மாநிலத்தின் தலைநகரமான புவனேசுவர் கோர்டா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. 30 மாவட்டங்களின் பகுதிகளும் மக்கள் தொகையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: [4] [5]

குறியீடு மாவட்டங்கள் தலைநகரங்கள் மக்கள் தொகை

(2011 கணக்கீடு[6])
பரப்பளவு (கி.மீ²) அடர்த்தி

2011 (/கி.மீ²)
1 ஆங்குல் ஆங்குல் 1,273,821 6,376 199.8
2 பௌது பௌது 441,162 3,098 142.4
3 பலாங்கீர் பலாங்கீர் 1,648,997 6,575 250.8
4 பர்கார் பர்கார் 1,481,255 5,837 253.8
5 பாலேசுவர் பாலேசுவர் 2,320,529 3,806 609.7
6 பத்ரக்கு பத்ரக்கு 1,506,522 2,505 601
7 கட்டக்கு கட்டக்கு 2,624,470 3,932 667.5
8 தேபாகார் தேபாகார் 312,520 2,940 106.3
9 தேங்கனால் தேங்கனால் 1,192,811 4,452 267.9
10 கஞ்சாம் சத்தரப்புர் 3,529,031 8,206 430.1
11 கசபதி பரலகேமுண்டி 577,817 4,325 133.6
12 இயார்சுகுடா இயார்சுகுடா 579,505 2,114 274.1
13 இயாச்பூர் இயாச்புர் 1,827,192 2,899 595.8
14 இயகத்சிங்கப்புர் இயகத்சிங்கப்புர் 1,136,971 1,668 681.6
15 கோர்த்தா கோர்த்தா 2,251,673 2,813 800.5
16 கேந்துசர் கேந்துசர் 1,801,733 8,303 217.0
17 களாகண்டி பவானிபாட்னா 1,576,869 7,920 199.1
18 கந்தமாள் புல்பானி 733,110 8,021 91.4
19 கோராபுட்டு கோராபுட்டு 1,379,647 8,807 156.7
20 கேந்திராபடா கேந்திராபடா 1,440,361 2,644 544.8
21 மால்காங்கிரி மால்காங்கிரி 613,192 5,791 105.9
22 மயூர்பஞ்சு பரிபடா 2,519,738 10,418 241.9
23 நபரங்குபூர் நபரங்குபூர் 1,220,946 5,291 230.8
24 நூவாபடா நூவாபடா 610,382 3,852 158.5
25 நயாகார் நயாகார் 962,789 3,890 247.5
26 பூரி பூரி 1,698,730 3,479 488.3
27 ராயகடா ராயகடா 967,911 7,073 136.8
28 சம்பல்பூர் சம்பல்பூர் 1,041,099 6,624 157.2
29 சுபர்ணபூர் சுபர்ணபூர் 610,183 2,337 261.1
30 சுந்தர்கார் சுந்தர்கார் 2,093,437 9,712 188
ஒடிசா 41,974,218 155,707 269.6

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "Districts of Odisha". Official Portal. Bhubaneswar: Government of Odisha. 4 January 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  2. "Districts of Orissa". 16 January 2012 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 13 January 2012 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  3. "List of Districts" (pdf). 13 January 2012 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  4. "Administrative Unit". Revenue & Disaster Management Department, Government of Odisha. 21 August 2013 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 27 March 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  5. The Office of Registrar General and Census Commissioner of India.
  6. "List of districts of Orissa". www.census2011.co.in.

புற இணைப்புகள்[தொகு]