வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு சுவீடிய வேதியியலாளரான அல்பிரட் நோபலின் 1895 உயிலின்படி உருவாக்கப்பட்டது.

வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு (சுவீடியம்: Nobelpriset i kemi) ரோயல் சுவீடிய அறிவியல் கழகத்தால், வேதியியலின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு வருடாவருடம் வழங்கப்படுகிறது. இது 1896ல் இறந்த அல்பிரட் நோபலின் 1895 உயிலின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஐந்து நோபல் பரிசுகளில் ஒன்றாகும். இப்பரிசுகள் வேதியியல், இயற்பியல், இலக்கியம், சமாதானம் மற்றும் மருத்துவத் துறைகளில் வழங்கப்படுகின்றன.[1] நோபலின் உயிலில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இவ்விருது நோபல் நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்படுவதோடு, ரோயல் சுவீடிய அறிவியல் கழகத்தால் தெரிவுசெய்யப்படும் ஐந்து உறுப்பினர்களால் வழங்கப்படுகிறது.[2] வேதியியலுக்கான முதலாவது நோபல் பரிசை, 1901ம் ஆண்டில் நெதர்லாந்தின் ஜாகோபியஸ் ஹென்ரிகஸ் வான் ஹொஃப் பெற்றுக்கொண்டார். ஒவ்வொருவரும் ஒரு பதக்கம், ஒரு சான்றிதழ் மற்றும் பணப்பரிசையும் பெறுவர்.[3] 1901ல் வான் ஹொஃப் 150,782 சுவீடிஷ் குரோனாக்களைப் பெற்றார். இதன் மதிப்பு டிசெம்பர் 2007ல் 7,731,004 சுவீடிஷ் குரோனாக்கள் ஆகும். 2011ல், இப்பரிசு டான் செச்மனுக்கு வழங்கப்பட்டது. இப்பரிசு நோபலின் நினைவு தினமான டிசெம்பர் 10 அன்று ஸ்டொக்ஹோம் நகரில் இடம்பெறும் வருடாந்த விழாவில் வழங்கப்படும்.[4]

குறைந்தது 25 வேதியியலாளர்கள் கரிம வேதியியல் துறையில் பரிசு பெற்றுள்ளனர். இது ஏனைய எல்லாத் துறைகளிலும் அதிகமாகும்.[5] நோபல் பரிசு வெற்றியாளர்களான ஜெர்மனியர்களான ரிச்சர்ட் குன்(1938) மற்றும் அடோல்ப் பியூட்டனன்ட்(1939) ஆகியோர் அந்நாட்டு அரசால் பரிசைப் பெற அனுமதிக்கப்படவில்லை. இவர்கள் பின்பு பதக்கத்தையும் சான்றிதழையும் மட்டுமே பெற்றனர். பிரெடரிக் சாங்கர் என்பவரே இரசாயனவியலுக்காக இருமுறை பரிசு பெற்ற ஒரே நபராவார். இவர் 1958 மற்றும் 1980 களில் இப்பரிசை பெற்றார். ஏனைய துறைகளில் இருமுறை பரிசு பெற்றோர்: மேரி கியூரி (இயற்பியலில் 1903ல், வேதியியலில் 1911ல்) மற்றும் லினஸ் பௌலிங் (வேதியியலில் 1954ல், சமாதானத்துக்காக 1962ல்).[6] பரிசு வென்ற நான்கு பெண்கள்: மேரி கியூரி, ஐரீன் ஜூலியட் கியூரி (1935), டொரதி ஹொட்கின் (1964) மற்றும் அடா யொனத் (2009).[7] 2011 வரை, 160 நபர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எட்டு வருடங்கள் வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படவில்லை.

நோபல் பரிசு பெற்றோர்[தொகு]

Year பரிசு பெற்றோர் நாடு விவரம்
1901 Vant Hoff.jpg யாக்கோபசு என்றிக்கசு வான் தோஃப் the Netherlands "[for his] discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions"[8]
1902 Hermann Emil Fischer c1895.jpg எர்மான் எமில் பிசர் செருமனி "[for] his work on sugar and purine syntheses"[9]
1903 Arrhenius2.jpg Svante August Arrhenius சுவீடன் "[for] his electrolytic theory of dissociation"[10]
1904 William Ramsay.jpg Sir William Ramsay United Kingdom "[for his] discovery of the inert gaseous elements in air, and his determination of their place in the periodic system"[11]
1905 Adolf von Baeyer (1905).jpg Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer Germany "[for] the advancement of organic chemistry and the chemical industry, through his work on organic dyes and hydroaromatic compounds"[12]
1906 Henri Moissan.jpg ஆன்றி முவாசான் பிரான்ஸ் "[for his] investigation and isolation of the element புளோரின், and for [the] electric furnace called after him"[13]
1907 Eduard Buchner (Nobel 1907).jpg எடுவர்டு பூக்னர் செருமனி "for his biochemical researches and his discovery of cell-free fermentation"[14]
1908 Ernest Rutherford (Nobel).jpg எர்ணஸ்ட் ரதர்ஃபோர்டு United Kingdom
New Zealand
"for his investigations into the disintegration of the elements, and the chemistry of radioactive substances"[15]
1909 Ostwald.jpg Wilhelm Ostwald Germany "[for] his work on catalysis and for his investigations into the fundamental principles governing chemical equilibria and rates of reaction"[16]
1910 Otto Wallach.jpg ஓட்டோ வாலெக் Germany "[for] his services to organic chemistry and the chemical industry by his pioneer work in the field of alicyclic compounds"[17]
1911 Marie Curie (Nobel-Chem).jpg Marie Curie, née Sklodowska போலந்து/பிரான்ஸ் "[for] the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element"[18]
1912 Viktor-grignard (cropped).jpg விக்டர் கிரின்யார்டு பிரான்ஸ் "for the discovery of the […] கிரிக்னார்டு வினை"[19]
Paul Sabatier.jpg Paul Sabatier பிரான்ஸ் "for his method of hydrogenating organic compounds in the presence of finely disintegrated metals"[19]
1913 Alfred Werner.jpg ஆல்பிரட் வெர்னெர் Switzerland "[for] his work on the linkage of atoms in molecules […] especially in inorganic chemistry"[20]
1914 Theodore william richards.jpg தியோடர் வில்லியம் ரிச்சர்ட்சு United States "[for] his accurate determinations of the atomic weight of a large number of chemical elements"[21]
1915 Richard Willstätter ETH-Bib PI 55-BO-0022.jpg Richard Martin Willstätter Germany "for his researches on plant pigments, especially பச்சையம்"[22]
1916 Not awarded
1917
1918 Fritz Haber.png ஃபிரிட்ஸ் ஹேபர் Germany "for the synthesis of ammonia from its elements"[23]
1919 Not awarded
1920 Walther Nernst.jpg Walther Hermann Nernst Germany "[for] his work in thermochemistry"[24]
1921 Frederick Soddy.jpg Frederick Soddy United Kingdom "for his contributions to our knowledge of the chemistry of radioactive substances, and his investigations into the origin and nature of isotopes"[25]
1922 பிரான்சிஸ் வில்லியம் ஆஸ்டன் United Kingdom "for his discovery, by means of his mass spectrograph, of isotopes, in a large number of non-radioactive elements, and for his enunciation of the whole-number rule"[26]
1923 Fritz Pregl.jpg Fritz Pregl Austria "for his invention of the method of micro-analysis of organic substances"[27]
1924 Not awarded
1925 Richard Adolf Zsigmondy Germany / Hungary "for his demonstration of the heterogeneous nature of கூழ்மம் solutions and for the methods he used"[28]
1926 The-svedberg-1.jpg The (Theodor) Svedberg சுவீடன் "for his work on disperse systems"[29]
1927 Heinrich Wieland.jpg எய்ன்ரிச் ஓட்டோ வீய்லேன்டு Germany "for his investigations of the constitution of the bile acids and related substances"[30]
1928 Windaus.jpg அடால்ஃப் வின்டாஸ் Germany "[for] his research into the constitution of the sterols and their connection with the உயிர்ச்சத்துs"[31]
1929 ArthurHarden.jpg Arthur Harden United Kingdom "for their investigations on the fermentation of sugar and fermentative enzymes"[32]
Euler-chelpin.jpg Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin Germany
1930 Hans Fischer (Nobel).jpg ஹான்ஸ் பிஷ்ஷர் Germany "for his researches into the constitution of haemin and பச்சையம் and especially for his synthesis of haemin"[33]
1931 Carl Bosch.jpg Carl Bosch Germany "[for] their contributions to the invention and development of chemical high pressure methods"[34]
Bergius.jpg Friedrich Bergius Germany
1932 Langmuir.jpg Irving Langmuir United States "for his discoveries and investigations in surface chemistry"[35]
1933 Not awarded
1934 Urey.jpg Harold Clayton Urey United States "for his discovery of heavy hydrogen"[36]
1935 Frédéric Joliot France "[for] their synthesis of new radioactive elements"[37]
Joliot-curie.jpg ஐரீன் ஜோலியட் கியூரி France
1936 Debye100.jpg Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye the Netherlands "[for his work on] molecular structure through his investigations on dipole moments and the diffraction of X-rays and electrons in gases"[38]
1937 Walter Norman Haworth United Kingdom "for his investigations on carbohydrates and vitamin C"[39]
Paul Karrer.jpg Paul Karrer Switzerland "for his investigations on carotenoids, flavins and vitamins A and B2"
1938 Richard Kuhn ETH-Bib Dia 248-065.jpg ரிச்சர்ட் குன் Germany "for his work on carotenoids and உயிர்ச்சத்துs"[40]
1939 அடால்ஃப் புடேனண்ட் Germany "for his work on பாலின இயக்க ஊக்கிs"[41]
Leopold Ruzicka ETH-Bib Portr 00239.jpg Leopold Ruzicka Croatia "for his work on polymethylenes and higher terpenes"[41]
1940 Not awarded
1941
1942
1943 George de Hevesy.jpg ஜியார்ஜ் டி கிவிசி Hungary "for his work on the use of isotopes as tracers in the study of chemical processes"[42]
1944 Bundesarchiv Bild 183-46019-0001, Otto Hahn.jpg ஓட்டோ ஹான் Germany "for his discovery of the fission of heavy nuclei"[43]
1945 Virtanen.jpg Artturi Ilmari Virtanen பின்லாந்து "for his research and inventions in agricultural and nutrition chemistry, especially for his fodder preservation method"[44]
1946 United States "for his discovery that enzymes can be crystallized"[45]
John Howard Northrop United States "for their preparation of enzymes and virus proteins in a pure form"[45]
Wendell Meredith Stanley United States
1947 Sir Robert Robinson United Kingdom "for his investigations on plant products of biological importance, especially the alkaloids"[46]
1948 Arne Tiselius.jpg Arne Wilhelm Kaurin Tiselius Sweden "for his research on மின்புலத் தூள்நகர்ச்சி and adsorption analysis, especially for his discoveries concerning the complex nature of the serum proteins"[47]
1949 William Francis Giauque United States "for his contributions in the field of chemical thermodynamics, particularly concerning the behaviour of substances at extremely low temperatures"[48]
1950 Otto Paul Hermann Diels.jpg Otto Paul Hermann Diels Federal Republic of Germany "for their discovery and development of the diene synthesis"[49]
Kurt Alder Nobel.jpg கர்ட் ஆல்டெர் Federal Republic of Germany
1951 Edwin Mattison McMillan United States "for their discoveries in the chemistry of யுரேனியப் பின் தனிமங்கள்"[50]
Glenn Seaborg 1964.jpg Glenn Theodore Seaborg United States
1952 Archer John Porter Martin Nobel.jpg Archer John Porter Martin United Kingdom "for their invention of partition chromatography"[51]
Richard Laurence Millington Synge.jpg Richard Laurence Millington Synge United Kingdom
1953 Hermann Staudinger.jpg Hermann Staudinger Federal Republic of Germany "for his discoveries in the field of macromolecular chemistry"[52]
1954 Pauling.jpg Linus Carl Pauling United States "for his research into the nature of the chemical bond and its application to the elucidation of the structure of complex substances"[53]
1955 Vincent du Vigneaud United States "for his work on biochemically important sulphur compounds, especially for the first synthesis of a polypeptide hormone"[54]
1956 Cyril Norman Hinshelwood Nobel.jpg Sir Cyril Norman Hinshelwood United Kingdom "for their researches into the mechanism of chemical reactions"[55]
Nikolay Semyonov Nobel.jpg Nikolay Nikolaevich Semenov USSR
1957 Alexander Todd Nobel.jpg Lord (Alexander R.) Todd United Kingdom "for his work on கருக்காடிக்கூறுs and nucleotide co-enzymes"[56]
1958 Frederick Sanger2.jpg பிரடெரிக் சேனர் United Kingdom "for his work on the structure of proteins, especially that of insulin"[57]
1959 Heyrovsky Jaroslav crop.jpg Jaroslav Heyrovský செக்கோசிலோவாக்கியா "for his discovery and development of the polarographic methods of analysis"[58]
1960 Willard Frank Libby United States "for his method to use carbon-14 for age determination in archaeology, geology, geophysics, and other branches of science"[59]
1961 Melvin Calvin.jpg மெல்வின் கால்வின் United States "for his research on the carbon dioxide assimilation in plants"[60]
1962 Max Perutz.jpg Max Ferdinand Perutz United Kingdom "for their studies of the structures of globular proteins"[61]
John Kendrew Nobel.jpg John Cowdery Kendrew United Kingdom
1963 Karl Ziegler Nobel.jpg Karl Ziegler Federal Republic of Germany "for their discoveries in the field of the chemistry and technology of high polymers"[62]
Giulio Natta Nobel.jpg கியூலியோ நட்டா Italy
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin United Kingdom "for her determinations by X-ray techniques of the structures of important biochemical substances"[63]
1965 ராபர்ட் பர்ன்ஸ் உட்வர்ட் United States "for his outstanding achievements in the art of organic synthesis"[64]
1966 Mulliken,Robert 1929 Chicago.jpg Robert S. Mulliken United States "for his fundamental work concerning chemical bonds and the electronic structure of molecules by the molecular orbital method"[65]
1967 Manfred Eigen Federal Republic of Germany "for their studies of extremely fast chemical reactions, effected by disturbing the equilibrium by means of very short pulses of energy"[66]
ரொனால்ட் ஜார்ஜ் விரேஃபோர்ட் நோர்ரிஷ் United Kingdom
George Porter Nobel.jpg George Porter United Kingdom
1968 Onsager 1968.jpg லார்ஸ் ஒன்சாகர் United States "for the discovery of the reciprocal relations bearing his name, which are fundamental for the thermodynamics of irreversible processes"[67]
1969 Derek H. R. Barton United Kingdom "for their contributions to the development of the concept of conformation and its application in chemistry"[68]
Odd Hassel நோர்வே
1970 Luisfedericoleloir.jpg Luis F. Leloir ஆர்ஜெண்டீனா "for his discovery of sugar nucleotides and their role in the biosynthesis of carbohydrates"[69]
1971 Herzberg,Gerhard 1952 London.jpg Gerhard Herzberg Canada "for his contributions to the knowledge of electronic structure and geometry of molecules, particularly free radicals"[70]
1972 Christian B. Anfinsen, NIH portrait, 1969.jpg Christian B. Anfinsen United States "for his work on ribonuclease, especially concerning the connection between the amino acid sequence and the biologically active conformation"[71]
Stanford Moore United States "for their contribution to the understanding of the connection between chemical structure and catalytic activity of the active centre of the ribonuclease molecule"[71]
William H. Stein United States
1973 Ernst Otto Fischer Federal Republic of Germany "for their pioneering work, performed independently, on the chemistry of the organometallic, so called sandwich compounds"[72]
Geoffrey Wilkinson (ca. 1976).jpg Geoffrey Wilkinson United Kingdom
1974 Paul J. Flory United States "for his fundamental work, both theoretical and experimental, in the physical chemistry of macromolecules"[73]
1975 John Warcup Cornforth Australia
United Kingdom
"for his work on the முப்பரிமாண மாற்றிய வேதியியல் of enzyme-catalyzed reactions"[74]
Vladimir Prelog ETH-Bib Portr 00214.jpg Vladimir Prelog Yugoslavia/Switzerland "for his research into the stereochemistry of organic molecules and reactions"[74]
1976 William n lipscomb jr.jpg William N. Lipscomb United States "for his studies on the structure of boranes illuminating problems of chemical bonding"[75]
1977 Ilya Prigogine பெல்ஜியம் "for his contributions to non-equilibrium thermodynamics, particularly the theory of dissipative structures"[76]
1978 Peter D. Mitchell United Kingdom "for his contribution to the understanding of biological energy transfer through the formulation of the chemiosmotic theory"[77]
1979 Herbert C. Brown United States "for their development of the use of boron- and phosphorus-containing compounds, respectively, into important reagents in organic synthesis"[78]
Georg Wittig Federal Republic of Germany
1980 Paul Berg in 1980.jpg Paul Berg United States "for his fundamental studies of the biochemistry of nucleic acids, with particular regard to recombinant-DNA"[79]
Walter Gilbert Walter Gilbert United States "for their contributions concerning the determination of base sequences in nucleic acids"[79]
Frederick Sanger பிரடெரிக் சேனர் United Kingdom
1981 கெனிச்சி புகுயி Japan "for their theories, developed independently, concerning the course of chemical reactions"[80]
Roald Hoffmann.jpg ரோல்ட் ஹாஃப்மேன் United States
1982 Aaron Klug United Kingdom "for his development of crystallographic electron microscopy and his structural elucidation of biologically important nucleic acid-protein complexes"[81]
1983 Henry Taube United States "for his work on the mechanisms of electron transfer reactions, especially in metal complexes"[82]
1984 Robert Bruce Merrifield United States "for his development of methodology for chemical synthesis on a solid matrix"[83]
1985 Herbert Hauptman - UB 2009.jpg Herbert A. Hauptman United States "for their outstanding achievements in developing direct methods for the determination of crystal structures"[84]
Jerome Karle.jpg ஜெரோம் கார்லே United States
1986 Dudley R. Herschbach Dudley R. Herschbach United States "for their contributions concerning the dynamics of chemical elementary processes"[85]
Yuan T. Lee.jpg Yuan T. Lee United States
John C. Polanyi Canada / Hungary
1987 Donald J. Cram United States "for their development and use of molecules with structure-specific interactions of high selectivity"[86]
Bundesarchiv B 145 Bild-F088117-0003, Jean-Marie Lehn.jpg Jean-Marie Lehn France
Charles J. Pedersen United States
1988 Johann Deisenhofer Federal Republic of Germany "for their determination of the three-dimensional structure of a photosynthetic reaction centre"[87]
Robert Huber Robert Huber Federal Republic of Germany
Hartmut Michel Federal Republic of Germany
1989 Sidney Altman crop.jpg சிட்னி ஆல்ட்மன் Canada
United States
"for their discovery of catalytic properties of RNA"[88]
Thomas R. Cech Thomas Cech United States
1990 E.J.Coreyx240.jpg எலியாஸ் ஜேம்ஸ் கோரி United States "for his development of the theory and methodology of organic synthesis"[89]
1991 Richard R. Ernst ரிச்சர்ட் ஆர். எர்ன்ஸ்ட் Switzerland "for his contributions to the development of the methodology of high resolution nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy"[90]
1992 Prof. Dr. Rudolph A. Marcus.jpg Rudolph A. Marcus United States "for his contributions to the theory of electron transfer reactions in chemical systems"[91]
1993 Kary Mullis.jpg Kary B. Mullis United States "for contributions to the developments of methods within DNA-based chemistry […] for his invention of the பாலிமரேசு தொடர் வினை (PCR) method"[92]
Michael Smith Canada "for contributions to the developments of methods within DNA-based chemistry […] for his fundamental contributions to the establishment of oligonucleotide-based, site-directed mutagenesis and its development for protein studies"[92]
1994 Oláh György előadása 8299.jpg George A. Olah United States / Hungary "for his contribution to carbocation chemistry"[93]
1995 Paul J. Crutzen Paul J. Crutzen the Netherlands "for their work in atmospheric chemistry, particularly concerning the formation and decomposition of ozone"[94]
Mario J. Molina (México) / United States
F. Sherwood Rowland.jpg F. Sherwood Rowland United States
1996 Robert F. Curl Jr. United States "for their discovery of fullerenes"[95]
Harold Kroto 1c389 8471.sweden.jpg Sir Harold W. Kroto United Kingdom
படிமம்:Richard Smalley.jpg Richard E. Smalley United States
1997 Paul D. Boyer United States "for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying the synthesis of adenosine triphosphate (ATP)"[96]
John E. Walker United Kingdom
Skou2008crop.jpg Jens C. Skou Denmark "for the first discovery of an ion-transporting enzyme, Na+, K+ -ATPase"[96]
1998 Walter Kohn Walter Kohn United States "for his development of the density-functional theory"[97]
John A. Pople United Kingdom "for his development of computational methods in quantum chemistry"[97]
1999 Ahmed Zewail.jpg Ahmed Zewail எகிப்து
United States
"for his studies of the transition states of chemical reactions using femtosecond spectroscopy"[98]
2000 ஆலன் ஜெய் ஈகர் United States "for their discovery and development of conductive polymers"[99]
Alan G. MacDiarmid United States
New Zealand
Hideki Shirakawa Japan
2001 William S. Knowles United States "for their work on chirally catalysed hydrogenation reactions"[100]
Ryōji Noyori Ryōji Noyori Japan
K. Barry Sharpless United States "for his work on chirally catalysed oxidation reactions"[100]
2002 John B. Fenn John B. Fenn United States "for the development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules […] for their development of soft desorption ionisation methods for mass spectrometric analyses of biological macromolecules"[101]
Koichi Tanaka Japan
Kurt Wüthrich குர்த் வியூத்ரிச் Switzerland "for the development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules […] for his development of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determining the three-dimensional structure of biological macromolecules in solution"[101]
2003 பீட்டர் ஆக்ரீ United States "for discoveries concerning channels in cell membranes […] for the discovery of water channels"[102]
Roderick MacKinnon Roderick MacKinnon United States "for discoveries concerning channels in cell membranes […] for structural and mechanistic studies of ion channels"[102]
2004 Nobel2004chemistrylaurets-Ciehanover.jpg Aaron Ciechanover இசுரேல் "for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation"[103]
Nobel2004chemistrylaurets-Hershko.jpg Avram Hershko Israel
Nobel2004chemistrylaurets-Rose.jpg Irwin Rose United States
2005 Yves Chauvin France "for the development of the metathesis method in organic synthesis"[104]
Robert Grubbs Robert H. Grubbs United States
Richard R. Schrock United States
2006 Roger.Kornberg.JPG ரோஜர் கோர்ன்பெர்க் United States "for his studies of the molecular basis of eukaryotic transcription"[105]
2007 Prof Ertl-Portrait.jpg கெரார்டு எர்ட்டில் Germany "for his studies of chemical processes on solid surfaces"[106]
2008 Osamu Shimomura-press conference Dec 06th, 2008-2.jpg Osamu Shimomura Japan[107] "for the discovery and development of the பச்சை ஒளிர் புரதம், GFP"[108]
Martin Chalfie-press conference Dec 07th, 2008-4.jpg Martin Chalfie United States
Roger Tsien-press conference Dec 07th, 2008-2.jpg ரோஜர் ஒய். சியன் United States
2009 Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-04.jpg வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் United States "for studies of the structure and function of the இரைபோசோம்"[109]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-10.jpg தாமஸ் ஸ்டைட்ஸ் United States
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-15.jpg Ada E. Yonath Israel
2010 Richard F. Heck2010.jpg ரிச்சர்டு ஃகெக் United States "for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis"[110]
Ei-ichi Negishi 3crop.jpg ஐ-இச்சி நெகிழ்சி United States
Suzuki Akira 1-2.jpg Akira Suzuki Japan
2011 Nobel Prize 2011-Nobel interviews KVA-DSC 8039.jpg தான் செட்சுமன் Israel "for the discovery of பகுதிப்படிகம்s"[111]
2012 Lefkowitz3.jpg இராபர்ட்டு இலெவுக்கோவித்ஃசு  ஐக்கிய அமெரிக்கா "for studies of G-protein-coupled receptors"[112]
Brian Kobilka (649437151).jpg பிரையன் கோபிலுக்கா  ஐக்கிய அமெரிக்கா
2013 Martin Karplus Nobel Prize 22 2013.jpg மார்ட்டின் கார்ப்பிளசு  ஐக்கிய அமெரிக்கா
 ஆஸ்திரியா
"for the development of multiscale models for complex chemical systems"[113]
Michael Levitt.jpg மைக்கேல் லெவிட்  ஐக்கிய அமெரிக்கா
 ஐக்கிய இராச்சியம்
 இசுரேல்[114]
AW TW PS.jpg ஏரியே வார்செல்  ஐக்கிய அமெரிக்கா
 இசுரேல்
2014 Eric Betzig.jpg எரிக் பெட்சிக்  ஐக்கிய அமெரிக்கா "for the development of super-resolved fluorescence microscopy"[115]
Stefan W Hell.jpg Stefan W. Hell  செருமனி
 உருமேனியா[116]
WE Moerner.jpg William E. Moerner  ஐக்கிய அமெரிக்கா
2015 Tomas Lindahl 0209.jpg தோமசு லின்டால்  சுவீடன்
 ஐக்கிய இராச்சியம்
"for mechanistic studies of டி என் ஏ சீராக்கம்"[117]
Paul L. Modrich 0151.jpg பவுல் மோட்ரிச்  ஐக்கிய அமெரிக்கா
Aziz Sancar 0176.jpg அசீசு சாஞ்சார்  ஐக்கிய அமெரிக்கா
 துருக்கி
2016 Jean-Pierre Sauvage.jpg இழான் பியர் சோவாழ்சு  பிரான்சு "for the design and synthesis of molecular machines"[118]
Nobel Laureates Fraser Stoddart 2016 (31117136180).jpg பிரேசர் இசுட்டோடார்ட்டு  ஐக்கிய இராச்சியம்
 ஐக்கிய அமெரிக்கா
FeringaWiki.jpg பென் பெரிங்கா  நெதர்லாந்து
2017 Jacques Dubochet D81 4506 (38005029785).jpg ஜாக்ஸ் துபோகேத்  சுவிட்சர்லாந்து "for developing தாழ்வெப்பநிலை மின்னணு நுண்ணோக்கி for the high-resolution structure determination of biomolecules in solution"[119]
Joachim Frank EM1B8792 (27115577469).jpg யோக்கிம் பிராங்கு  செருமனி
 ஐக்கிய அமெரிக்கா[120]
Richard Henderson D81 4486 (38005042695).jpg Richard Henderson  ஐக்கிய இராச்சியம்

References and notes[தொகு]

General
 • "All Nobel Laureates in Chemistry". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 • "Nobel Prize winners by category (chemistry)". பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம். 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
Specific
 1. "Alfred Nobel – The Man Behind the Nobel Prize". Nobelprize.org. 2008-10-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 2. "The Nobel Prize Awarders". Nobelprize.org. 2008-10-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 3. "The Nobel Prize". Nobelprize.org. 2008-10-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 4. "The Nobel Prize Award Ceremonies". Nobelprize.org. 2008-08-22 அன்று மூலதளத்திலிருந்து பரணிடப்பட்டது எடுக்கப்பட்டது. 2008-10-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 5. Malmström, Bo G.; Bertil Andersson (2001-12-03). "The Nobel Prize in Chemistry: The Development of Modern Chemistry". Nobelprize.org. 2008-10-08 அன்று பார்க்கப்பட்டது.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 6. "Nobel Laureates Facts". Nobelprize.org. 2008-10-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 7. "Women Nobel Laureates". Nobelprize.org. 2008-10-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 8. "The Nobel Prize in Chemistry 1901". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 9. "The Nobel Prize in Chemistry 1902". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 10. "The Nobel Prize in Chemistry 1903". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 11. "The Nobel Prize in Chemistry 1904". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 12. "The Nobel Prize in Chemistry 1905". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. "The Nobel Prize in Chemistry 1906". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 14. "The Nobel Prize in Chemistry 1907". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 15. "The Nobel Prize in Chemistry 1908". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 16. "The Nobel Prize in Chemistry 1909". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 17. "The Nobel Prize in Chemistry 1910". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 18. "The Nobel Prize in Chemistry 1911". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 19. 19.0 19.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1912". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 20. "The Nobel Prize in Chemistry 1913". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 21. "The Nobel Prize in Chemistry 1914". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 22. "The Nobel Prize in Chemistry 1915". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 23. "The Nobel Prize in Chemistry 1918". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 24. "The Nobel Prize in Chemistry 1920". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 25. "The Nobel Prize in Chemistry 1921". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 26. "The Nobel Prize in Chemistry 1922". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 27. "The Nobel Prize in Chemistry 1923". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 28. "The Nobel Prize in Chemistry 1925". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 29. "The Nobel Prize in Chemistry 1926". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 30. "The Nobel Prize in Chemistry 1927". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 31. "The Nobel Prize in Chemistry 1928". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 32. "The Nobel Prize in Chemistry 1929". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 33. "The Nobel Prize in Chemistry 1930". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 34. "The Nobel Prize in Chemistry 1931". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 35. "The Nobel Prize in Chemistry 1932". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 36. "The Nobel Prize in Chemistry 1934". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 37. "The Nobel Prize in Chemistry 1935". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 38. "The Nobel Prize in Chemistry 1936". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 39. "The Nobel Prize in Chemistry 1937". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 40. "The Nobel Prize in Chemistry 1938". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 41. 41.0 41.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1939". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 42. "The Nobel Prize in Chemistry 1943". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 43. "The Nobel Prize in Chemistry 1944". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 44. "The Nobel Prize in Chemistry 1945". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 45. 45.0 45.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1946". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 46. "The Nobel Prize in Chemistry 1947". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 47. "The Nobel Prize in Chemistry 1948". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 48. "The Nobel Prize in Chemistry 1949". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 49. "The Nobel Prize in Chemistry 1950". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 50. "The Nobel Prize in Chemistry 1951". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 51. "The Nobel Prize in Chemistry 1952". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 52. "The Nobel Prize in Chemistry 1953". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 53. "The Nobel Prize in Chemistry 1954". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 54. "The Nobel Prize in Chemistry 1955". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 55. "The Nobel Prize in Chemistry 1956". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 56. "The Nobel Prize in Chemistry 1957". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 57. "The Nobel Prize in Chemistry 1958". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 58. "The Nobel Prize in Chemistry 1959". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 59. "The Nobel Prize in Chemistry 1960". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 60. "The Nobel Prize in Chemistry 1961". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 61. "The Nobel Prize in Chemistry 1962". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 62. "The Nobel Prize in Chemistry 1963". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 63. "The Nobel Prize in Chemistry 1964". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 64. "The Nobel Prize in Chemistry 1965". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 65. "The Nobel Prize in Chemistry 1966". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 66. "The Nobel Prize in Chemistry 1967". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 67. "The Nobel Prize in Chemistry 1968". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 68. "The Nobel Prize in Chemistry 1969". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 69. "The Nobel Prize in Chemistry 1970". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 70. "The Nobel Prize in Chemistry 1971". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 71. 71.0 71.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1972". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 72. "The Nobel Prize in Chemistry 1973". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 73. "The Nobel Prize in Chemistry 1974". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 74. 74.0 74.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1975". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 75. "The Nobel Prize in Chemistry 1976". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 76. "The Nobel Prize in Chemistry 1977". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 77. "The Nobel Prize in Chemistry 1978". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 78. "The Nobel Prize in Chemistry 1979". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 79. 79.0 79.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1980". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 80. "The Nobel Prize in Chemistry 1981". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 81. "The Nobel Prize in Chemistry 1982". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 82. "The Nobel Prize in Chemistry 1983". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 83. "The Nobel Prize in Chemistry 1984". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 84. "The Nobel Prize in Chemistry 1985". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 85. "The Nobel Prize in Chemistry 1986". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 86. "The Nobel Prize in Chemistry 1987". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 87. "The Nobel Prize in Chemistry 1988". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 88. "The Nobel Prize in Chemistry 1989". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 89. "The Nobel Prize in Chemistry 1990". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 90. "The Nobel Prize in Chemistry 1991". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 91. "The Nobel Prize in Chemistry 1992". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 92. 92.0 92.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1993". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 93. "The Nobel Prize in Chemistry 1994". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 94. "The Nobel Prize in Chemistry 1995". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 95. "The Nobel Prize in Chemistry 1996". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 96. 96.0 96.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1997". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 97. 97.0 97.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1998". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 98. "The Nobel Prize in Chemistry 1999". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 99. "The Nobel Prize in Chemistry 2000". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 100. 100.0 100.1 "The Nobel Prize in Chemistry 2001". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 101. 101.0 101.1 "The Nobel Prize in Chemistry 2002". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 102. 102.0 102.1 "The Nobel Prize in Chemistry 2003". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 103. "The Nobel Prize in Chemistry 2004". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 104. "The Nobel Prize in Chemistry 2005". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 105. "The Nobel Prize in Chemistry 2006". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 106. "The Nobel Prize in Chemistry 2007". Nobelprize.org. 2008-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 107. As of 26 October 2008, the nobelprize.org website page for the 2008 award gives Shimomura's country as "USA". However, the press release from the Nobel Foundation on 8 October 2008, announcing the award, states that Shimomura is a Japanese citizen. "The Nobel Prize in Chemistry 2008–Press Release". Nobelprize.org. 2008-10-08. 2008-10-08 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 108. "The Nobel Prize in Chemistry 2008". Nobelprize.org. 2008-10-08 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 109. "The Nobel Prize in Chemistry 2009". Nobelprize.org. 2009-10-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 110. "The Nobel Prize in Chemistry 2010". Nobelprize.org. 2009-10-06 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 111. "The Nobel Prize in Chemistry 2011". Nobelprize.org. 2011-10-05 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 112. "The Nobel Prize in Chemistry 2012". Nobelprize.org. 2012-10-13 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 113. "The Nobel Prize in Chemistry 2013". Nobelprize.org. 2013-10-09 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 114. 3 Jewish professors -- two of them Israeli -- share 2013 Nobel Prize in chemistry | The Times of Israel
 115. "Microscope work wins Nobel Prize". BBC. 8 October 2014. http://www.bbc.com/news/science-environment-29536525. 
 116. "Erviu Exclusiv Digi24. Stefan Hell, laureat al premiului Nobel: Educaţia primită în România m-a ajutat mult. Mi-a ușurat viața" (in ro). http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/EXCLUSIV+Stefan+Hell+laureat+al+premiului+Nobel+Educatia+primita. 
 117. "The Nobel Prize in Chemistry 2015". Nobelprize.org.
 118. "The Nobel Prize in Chemistry 2016". Nobelprize.org. 2016-10-05 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 119. "The Nobel Prize in Chemistry 2017". Nobelprize.org. 2017-10-04 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 120. Frank, Joachim (2017), Curriculum Vitae பரணிடப்பட்டது 2017-10-09 at the வந்தவழி இயந்திரம். Retrieved October 4, 2017.
Notes

^ A. The form and spelling of the names in the name column is according to nobelprize.org, the official website of the Nobel Foundation. Alternative spellings and name forms, where they exist, are given at the articles linked from this column. Where available, an image of each Nobel Laureate is provided. For the official pictures provided by the Nobel Foundation, see the pages for each Nobel Laureate at nobelprize.org.

^ B. The information in the country column is according to nobelprize.org, the official website of the Nobel Foundation. This information may not necessarily reflect the recipient's birthplace or citizenship.

^ C. The citation for each award is quoted (not always in full) from nobelprize.org, the official website of the Nobel Foundation. The links in this column are to articles (or sections of articles) on the history and areas of chemistry for which the awards were presented. The links are intended only as a guide and explanation. For a full account of the work done by each Nobel Laureate, please see the biography articles linked from the name column.

External links[தொகு]

Commons-logo-2.svg
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Nobel laureates in Chemistry
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.