போரான் முப்புரோமைடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
போரான் முப்புரோமைடு
Boron tribromide
போரான் முப்புரோமைடு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
போரான் டிரைபுரோமைடு
வேறு பெயர்கள்
முப்புரோமோபோரேன்,போரான் புரோமைடு
இனங்காட்டிகள்
10294-33-4 Y
ChemSpider 16787736 Y
EC number 233-657-9
InChI
 • InChI=1S/B.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 Y
  Key: LKBREHQHCVRNFR-UHFFFAOYSA-K Y
 • InChI=1/BBr3/c2-1(3)4
  Key: ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYAA
 • InChI=1/B.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
  Key: LKBREHQHCVRNFR-DFZHHIFOAX
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
Image
பப்கெம் 25134
வே.ந.வி.ப எண் ED7400000
 • BrB(Br)Br
 • [BH6+3].[Br-].[Br-].[Br-]
UNII A453DV9339 Y
UN number 2692
பண்புகள்
BBr3
வாய்ப்பாட்டு எடை 250.52 கி/மோல்
தோற்றம் நிறமற்ற நீர்மம்
அடர்த்தி 2.643 கி/செ.மீ3
உருகுநிலை −46.3 °C (−51.3 °F; 226.8 K)
கொதிநிலை 91.3 °C (196.3 °F; 364.4 K)
தீவிரமாக வினைபுரியும்
கரைதிறன் எத்தனால், CCl4 போன்றவற்றில் கரையும்
ஆவியமுக்கம் 7.2 கிலோபாசுகல் (20 °செ)
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.00207
பிசுக்குமை 7.31 x 10−4 பாசுகல் (20 °செ)
வெப்பவேதியியல்
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-0.8207 கியூ/கி
நியம மோலார்
எந்திரோப்பி So298
228 யூ/மோல் கெல்வின்
வெப்பக் கொண்மை, C 0.2706 யூ/கெ
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
| colspan=2 |  Y verify (இதுY/N?)

போரான் முப்புரோமைடு (Boron tribromide) BBr3 என்ற வேதியியல் வாய்ப்பாடு கொண்ட ஒரு கனிம வேதியியல் வேதிச் சேர்மம் ஆகும். போரான், மற்றும் புரோமின் சேர்ந்து உருவாகும் இச்சேர்மம் நிறமற்றதாகவும் புகையும் நீர்மமாகவும் காணப்படுகிறது.

வேதிப்பண்புகள்[தொகு]

வலிமை மிகுந்த இலூயிசு அமிலமாகச் செயல்படும் இச்சேர்மம் வர்த்தக நோக்கிலும் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.

ஈதர்களை பிளவுபடுத்தும் வினைகளில், திறன்மிக்க மெத்திலகற்ற அல்லது ஆல்க்கைல்நீக்க முகவராகச் செயல்படுகிறது. பெரும்பாலும் மருந்து வகை வேதிப்பொருட்கள் தயாரிப்பில் வளையம் உருவாக்கல் வினைகளிலும் இச்சேர்மம் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது[1]. மூவினைய ஆல்க்கைல் ஈதர்களின் ஆல்க்கைலகற்ற வழிமுறை, ஓர் அணைவுச் சேர்மம் உருவாதல் வழியாக நிகழ்கிறது. போரான் மையமும் ஈதர் ஆக்சிசனும் இணைந்து அணைவுச் சேர்மம் உருவாவதைத் தொடர்ந்து ஆல்க்கைல் புரோமைடு நீக்கம் அடைவதால் இருபுரோமோ(கரிம)போரேன் உருவாகிறது.

ROR + BBr3 → RO+(BBr3)R → ROBBr2 + RBr

இதேபோல அரைல் மெத்தில் ஈதர்கள், BBr3-ஈதர் கூட்டு விளைபொருட்கள் ஈடுபடும் இருமூலக்கூற்று வழிமுறையால் ஆல்க்கைல் நீக்கம் செய்யப்படுகின்றன[2]

RO+(BBr3)CH3 + RO+(BBr3)CH3→ RO(BBr3) + CH3Br + RO+(BBr2)CH3.

தொடர்ந்து இருபுரோமோ(கரிம)போரேன் நீராற்பகுப்பு அடைந்து ஒரு ஐதராக்சில் குழு, போரிக் அமிலம், ஐதரசன் புரோமைடு ஆகிய விளை பொருட்களைக் கொடுக்கிறது[3]

ROBBr2 + 3H2O → ROH + B(OH)3 + 2HBr.

ஒலிஃபின் பலபடியாக்கல் வினையிலும், பிரைடல் கிராப்ட்சு வேதியியலில் இலூயிக் அமில வினையூக்கியாகவும் இச்சேர்மம் பயன்படுகிறது.

மின்னணுவியல் தொழில் உற்பத்தியில் போரான் மூலமாக, போரான் முப்புரோமைடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெருமளவில் குறைக்கடத்திகள் தயாரிக்கையில், கலப்பிடுதலுக்கான முன்படிவுச் செயல்முறையில் போரான் முப்புரோமைடைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்[4]. மேலும், அரைல் ஆல்க்கைல் ஈதர்களை ஆல்க்கைல் நீக்கம் செய்யும் வினைகளில் இடைநிலையாகவும் போரான்முப்புரோமைடு பயன்படுகிறது. 3,4-இருமெத்தாக்சி சிடைரினை, 3,4-இருஐதராக்சி சிடைரினாக மாற்றும் மெத்திலகற்ற வினை ஒரு உதாரணமாகும்.

தயாரிப்பு[தொகு]

300 பாகை செல்சியசு வெப்பநிலைக்கு மேல் போரான் கார்பைடும் புரோமினும் சேர்ந்து வினைபுரிவதால் தொகுப்பு முறையில் போரான் முப்புரோமைடு உருவாகிறது. வெற்றிடக் காய்ச்சி வடித்தல் முறையில் போரான் முப்புரோமைடு தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது.

வரலாறு[தொகு]

1846 ஆம் ஆண்டில் எம்.போகியேல் முதன்முதலாக போரான் முப்புரோமைடைத் தயாரித்தார். உயர் வெப்பநிலையில் போரான் மூவாக்சைடுடன் கார்பன் மற்றும் புரோமினைச் சேர்த்து இவர் போரான் முப்புரோமைடைத் தயாரித்தார்:[5]

B2O3 + 3 C + 3 Br2 → 2 BBr3 + 3 CO.

1857 ஆம் ஆண்டு எப்.வோலரும் தெவில்லேவும் இத்தயாரிப்பு முறையை மேலும் மேம்படுத்தினர். படிகவடிவமல்லாத போரான் தனிமத்தில் வினையைத் தொடங்கி, குறைவான வெப்பநிலையிலேயே, உடன் விளைபொருளாக கார்பனோராக்சைடு உருவாகாமல் இவர்கள் போரான் முப்புரோமைடைத் தயாரித்தனர்:[6]

2 B + 3 Br2 → 2 BBr3.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Doyagüez, E. G. (2005). "Boron Tribromide" (pdf). Synlett 2005 (10): 1636–1637. doi:10.1055/s-2005-868513. http://www.thieme-connect.de/ejournals/pdf/synlett/doi/10.1055/s-2005-868513.pdf. பார்த்த நாள்: 2016-10-15. 
 2. Sousa, C.; Silva, P.J (2013). "BBr3-Assisted Cleavage of Most Ethers Does Not Follow the Commonly Assumed Mechanism" (pdf). Eur. J. Org. CHem n/a (n/a): n/a. doi:10.1002/ejoc.201300337. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejoc.201300337/pdf. 
 3. McOmie, J. F. W.; Watts, M. L.; West, D. E. (1968). "Demethylation of Aryl Methyl Ethers by Boron Tribromide". Tetrahedron 24 (5): 2289–2292. doi:10.1016/0040-4020(68)88130-X. 
 4. Komatsu, Y.; Mihailetchi, V. D.; Geerligs, L. J.; van Dijk, B.; Rem, J. B.; Harris, M. (2009). "Homogeneous p+ emitter diffused using borontribromide for record 16.4% screen-printed large area n-type mc-Si solar cell". Solar Energy Materials and Solar Cells 93 (6–7): 750–752. doi:10.1016/j.solmat.2008.09.019. 
 5. Poggiale, M. (1846). "Nouveau composé de brome et de bore, ou acide bromoborique et bromoborate d'ammoniaque". Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences 22: 124–130. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k29798/f128.table. 
 6. Friedrich Wöhler; Henri Etienne Sainte-Claire Deville (1858). "Du Bore". Annales de Chimie et de Physique 52: 63–92. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k347939/f62.table. 

மேலும் படிக்க[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

 • Boron Tribromide at The Periodic Table of Videos (University of Nottingham)
 • NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards - Boron Tribromide (Centers for Disease Control and Prevention)
 • "Material Safety Data Sheet – Boron tribromide". Fisher Science.
 • US patent 2989375, May, F. H.; Bradford, J. L., "Production of Boron Tribromide", issued 1961-06-20, assigned to American Potash & Chemical 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=போரான்_முப்புரோமைடு&oldid=3252765" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது