பெருங்குடல் அழற்சி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பெருங்குடல் அழற்சி
Classification and external resources
பெருங்குடல் அழற்சிக்கு திசுத் துயரியல் கண்டுபிடிப்பான குடலின் உட்புற கிளைகளைக் காட்டும் நுண்ணோக்கிப்பதிவு வரைபடம்.ஹெச் & ஈ நிறமி
ஐ.சி.டி.-10 K50. - K52
ஐ.சி.டி.-9 558
OMIM 191390
DiseasesDB 31340
MedlinePlus 001125
ஈமெடிசின் ped/435 
MeSH C06.405.205.265

மருத்துவத்தில், பெருங்குடல் அழற்சி (பன்மை: பெருங்குடல் அழற்சிகள்) என்பது பெருங்குடலின் அழற்சி வீக்கத்தைக் குறிப்பதுடன், பெருங்குடல், பெருங்குடல்வாய் மற்றும் மலக்குடல் உள்ளிட்ட பெருங்குடலில் ஏற்படும் அழற்சியை விளக்கவும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெருங்குடல் அழற்சிகள் தீவிரத் தன்மை கொண்டவையாகவோ, நாட்பட்டவையாகவோ (நெடுநாட்களாக நீடித்தவையாகவோ) இருக்கலாம். மேலும் இவை செரிமான நோய்கள் என்னும் வகையில் பொதுவாக அடங்கும்.

மருத்துவச் சூழமைவில், பொதுவாக பின் வரும் நிகழ்வுகள் (தகுதி இன்றி) பெருங்குடல் அழற்சி என அறியப்பெறும்:

 1. வீக்கத்திற்குரிய நோய்க்காரணிகள் இன்னும் தெளிவாக நிர்ணயிக்க இயலாத நிலையில் இருக்கிறது; எடுத்துக்காட்டாக [பெருங்குடல் அழற்சி] கிரானின் நோய் என்பதை உறுதி செய்ய இயலாத நிலையாக இருக்கலாம்.
 2. நோய்க் காரணிகள் தெளிவாக அறிந்த நிலை; உதாரணத்திற்கு இந்த நோய்அறிகுறியை நன்றாக நிர்ணயம் செய்து செயல்படும் மருத்துவருடன் ஒரு புண்ணாகும் பெருங்குடல் அழற்சி உடைய நோயாளி தங்கள் நோயைப் பற்றி பேசுதல்.

அடையாளங்களும் அறிகுறிகளும்[தொகு]

பெருங்குடல் அழற்சிகள் நோய்க்கான குறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள் மிகவும் வேறுபட்டவையாகும். மேலும் அவை பெருங்குடல் அழற்சி நோய்க்கான காரணிகள் மற்றும் அதன் போக்கு மற்றும் தன்மையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகளை பொறுத்து மாறுபடுகின்றன.

பெருங்குடல் அழற்சியின் அறிகுறிகளில் உள்ளடங்குபவை: வயிற்று வலி, பசியின்மை (உண்ணும் நாட்டத்தை இழத்தல்), களைப்பு, வயிற்றுப்போக்கு, தசைப்பிடிப்பு, அவசர நிலை (மலம், சிறுநீர் முக்கிக் கழித்தல்), பருத்தல்.

அறிகுறிகளில் இவையும் அடங்கும்: அடிவயிற்று வலிவுணர்வு, எடை இழப்பு, குடல் இயக்கங்களில் மாற்றம் (அதிர்வெண் அதிகரித்தல்), காய்ச்சல், இரத்த ஒழுக்கு (வெளிப்படையாக அல்லது மறைந்த நிலையில்), இரத்தத்துடன் கூடிய மலம், வயிற்றுப்போக்கு, விரிதல்.

பெருங்குடல் அக நோக்கலில் காணப்படும் அறிகுறிகள்: பெருங்குடலின் மென்சவ்வுகளில் செந்தடிப்பு (பெருங்குடலின் உள்பரப்பில் செந்நிறம்), புண்கள், இரத்தப் போக்கு.

நோய்கண்டறிதல் வழிகள்[தொகு]

மருத்துவ வரலாறு அறிதல், உடற்பரிசோதனை செய்தல், ஆய்வகச் சோதனைகள் (மொத்த இரத்தக்கூறுகள் எண்ணிக்கை சிபிசி, மின்பகுளிகள், மல நுண்ணுயிர் வளர்ப்பும் கூருணர்வும், மலத்திலுள்ள சினை முட்டைகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் இன்ன பிற) ஆகியவற்றின் மூலம் பெருங்குடல் அழற்சியை உணர்த்தக் கூடிய அறிகுறிகள் நோயை அறியப் பயன்படுகின்றன. கூடுதலாகப் பயன்படும் சோதனைகளுள் மருத்துவ பிம்பம் எடுத்தல் முறையும் (எடுத்துக்காட்டாக, கணிப்பான் வழி வயிற்றின் ஊடு கதிர்ப் படம், வயிற்று எக்ஸ் கதிர் படங்கள்), மலக்குடல் வழியாகச் உட்செலுத்தப்படும் புகைப்படக் கருவியால் சோதித்தல் (வளைகுடல் திறப்பு முறை, பெருங்குடல் அக நோக்கல்) போன்றவை அடங்கும்.

வகைகள்[தொகு]

பெருங்குடல் அழற்சிகள் பல வகைப்படும். வழக்கமாக நோய்க் காரணிகளைப் பொறுத்து பெருங்குடல் அழற்சிகள் பல வகையாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

பெருங்குடல் அழற்சியின் வகைகளில் உள்ளடங்குவன:

தன் தடுப்பாற்று வகை[தொகு]

பெருங்குடல் அழற்சிக்கு திசுத் துயரியல் கண்டுபிடிப்பான குடலின் உட்புற கிளைகளைக் காட்டும் நுண்ணோக்கிப்பதிவு வரைபடம்.ஹெச் & ஈ நிறமி.
 • அழற்சி வீக்க குடல் நோய்கள் (ஐபிடி)- நீடித்த பெருங்குடல் அழற்சிகள் பிரிவு.
  • புண்ணாக்குகின்ற பெருங்குடல் அழற்சி - பெருங்குடலைப் பாதிக்கும் ஒரு நீடித்த பெருங்குடல் அழற்சி.
  • குரோன்ஸ் நோய் - பெருங்குடல் அழற்சியாக மாறக்கூடிய ஒரு வகையான அழற்சி வீக்க குடல் நோய் ஐபிடி.

நோய் மூலம் அறியா வகை[தொகு]

 • நுண்ணிய பெருங்குடல் அழற்சி - இந்த வகை பெருங்குடல் அழற்சியை கண்டுபிடிக்க நுண்ணோக்கி மூலம் மிகவும் நுண்ணியமாக பெருங்குடல் சார்ந்த திசுக்களை சோதித்துப் பார்க்கவேண்டும்; பொதுவாக பெருக்க ஆய்வில் பார்க்கும் போது அவை கண்ணுக்கு தெரியாமல் போகும்.
  • நிண நீர் கலன்கள் சார்ந்த பெருங்குடல் அழற்சி.
  • கொலாசனார் சார்ந்த இணைப்புத் திசு வெண்புரத பெருங்குடல் அழற்சி.

மருத்துவச்செனிம வகை[தொகு]

 • மாற்றுவழிப் பெருங்குடல் அழற்சி.
 • வேதிப் பெருங்குடல் அழற்சி.

கலன் நோய் (நாட்பட்ட நோய்)[தொகு]

 • குருதியோட்டக்குறை பெருங்குடல் அழற்சி.

தொற்று வகை[தொகு]

தொற்று பெருங்குடல் அழற்சியின் ஒரு வகையான போலிச்சவ்வு பெருங்குடல் அழற்சியில், பெருங்குடலிலுள்ள போலிச்சவ்வின் நுண்நோக்கிப்பதிவு வரைபடம்.
 • தொற்று பெருங்குடல் அழற்சி.

கிளோஸ்ட்ரிடியம் டிஃபிசைலின் (சி-டிஃப்)[1]நச்சுத்தன்மை விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் தொற்றின் விளைவால் உண்டாகும் போலிச்சவ்வு பெருங்குடல் அழற்சி, தொற்று பெருங்குடல் அழற்சியின் ஒரு நன்கறியப்பட்ட துணை வகையாகும்.

குடல் இரத்த ஒழுக்கு பெருங்குடல் அழற்சியானது, வயிற்றளைச்சல் நுண்ணுயிரி (ஷிகெல்லா டிசென்ட்றியே) அல்லது குருதி நுண்ணுயிர் வகை ஈ.கோலை O157:H7 மற்றும் பிற குடல் இரத்த ஒழுக்கை ஏற்படுத்தும் ஈ.கோலை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய எஸ்சிரிசியா கோலி யின் ஷிகா நச்சாக்கும் பிரிவில் (எஸ்டிஈசி) உள்ள ஷிகா நச்சுப்பொருளால் நோய் ஏற்படுகிறது.[2]

ஒட்டுண்ணி அழற்சி போன்ற பாதிப்புகள் காரணமாகவும் பெருங்குடல் அழற்சி ஏற்படலாம்.

வகைப்படுத்தமுடியாத பெருங்குடல் அழற்சிகள்[தொகு]

குரோன்ஸ் நோய் மற்றும் புண் உண்டாக்கும் பெருங்குடல் அழற்சி ஆகிய இரண்டினது தன்மைகளையும் உடைய பெருங்குடல் அழற்சிக்கு தீர்மானிக்க முடியாத பெருங்குடல் அழற்சி என பெயர் இட்டுள்ளனர்[3]. தீர்மானிக்க முடியாத பெருங்குடல் அழற்சியின் இயல்பு வழக்கமாக குரோன்ஸ் நோயை விட புண் உண்டாக்கும் பெருங்குடல் அழற்சியை ஒட்டியே அமைந்துள்ளது[4]. எந்த வகையிலும் சாராத பெருங்குடல் அழற்சி பாதிப்புகள் கொண்ட நோய் அறிகுறிகளை மருத்துவர் வகையிலி பெருங்குடல் அழற்சி என வழங்குகின்றனர். இது தன்னிச்சையாக ஓர் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய நோய் நிர்ணயம் அல்ல. மேலும் உறுதியாக வகைப்படுத்த முடியாத பெருங்குடல் அழற்சியுமாகும்.

பெருங்குடல் அழற்சிகளின் தீவிரம்[தொகு]

திடீர் கடுந்தாக்க பெருங்குடல் அழற்சி என்பது விரைவாக மோசமான நிலையடையும் பெருங்குடல் அழற்சியாகும். பெருங்குடல் அழற்சியில் காணப்படும் வயிற்றுப்போக்கு, காய்ச்சல், இரத்தசோகை ஆகியவற்றுடன், நோயாளிக்கு கடுமையான வயிற்று வலி இருப்பதுடன், அதிர்ச்சி இருக்கக்கூடிய குருதி நுண்ணுயிர் நச்சேற்றம் போலவே அவரது மருத்துவச் சித்தரிப்பு உள்ளது. கிட்டத்தட்ட மனித நோயாளிகளில் பாதி நபர்ளுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. குதிரைகளுக்கு, பெருங்குடல் அழற்சி எக்ஸ் எனப்படும் திடீர் கடுந்தாக்க பெருங்குடல் அழற்சியால் 24 மணி நேரத்தில் மரணம் ஏற்படுகிறது.

வேறு நோயான எரிச்சலூட்டும் குடல் நோய்க்குறித்தொகுப்பை, விறைத்த பெருங்குடல் அழற்சி என்று அழைக்கிறார்கள். பெருங்குடல் அழற்சியானது, எரிச்சலூட்டும் குடல் நோய்க்குறித் தொகுப்பின் அம்சமல்லாததால், இப்பெயர் குழப்பத்தை உண்டாக்குகிறது. தற்பொழுது எரிச்சலூட்டும் குடல் நோய்க்குறித் தொகுப்பின் நோய்க் காரணிகள் இன்னும் தெரியாமல் இருப்பதால், மேலும் அதற்கு பல காரணிகள் இருக்கலாம், இதனால் சில நேரங்களில் எரிச்சலூட்டும் குடல் நோய்க்குறித் தொகுப்பு மற்றும் பெருங்குடல் அழற்சியின் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு இடையே சில ஒற்றுமைகள் இருக்கலாம்.

சிகிச்சை[தொகு]

ஒரு வழங்கப்பெற்ற சூழ்நிலையில், பெருங்குடல் அழற்சி நோய்க்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை அதன் நோய்க் காரணிகளின் அடிப்படையில் அளிக்கப்படுகிறது, எ.கா. தொற்று நோய் பெருங்குடல் அழற்சிக்கு பெரும்பாலும் நுண்ணுயிரிகளை அழிக்கவல்ல மருந்துகள் கொண்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படும், (எ.கா. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பொருள்), தன்னுடல் தாக்கு திறன் வகை சார் பெருங்குடல் அழற்சி பாதிப்புக்கு நோய் எதிர்ப்புத் திறன் மாற்றிகள்/ நோய் எதிர்ப்புத் திறன் அடக்கிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

தீவிர பெருங்குடல் அழற்சிகள் உயிருக்கு ஆபத்தானவையாகவும் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுவனவாகவும் இருக்கலாம்.

மேலும் காண்க[தொகு]

 • இரைப்பை குடலியல்

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. "Clostridium Difficile Colitis - Overview". WebMD, LLC. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-09-15. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 2. Beutin L (2006). "Emerging enterohaemorrhagic Escherichia coli, causes and effects of the rise of a human pathogen". J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health 53 (7): 299–305. doi:10.1111/j.1439-0450.2006.00968.x. பப்மெட்:16930272. 
 3. Romano, C.; Famiani, A.; Gallizzi, R.; Comito, D.; Ferrau', V.; Rossi, P. (Dec 2008). "Indeterminate colitis: a distinctive clinical pattern of inflammatory bowel disease in children.". Pediatrics 122 (6): e1278-81. doi:10.1542/peds.2008-2306. பப்மெட்:19047226. 
 4. Melton, GB.; Kiran, RP.; Fazio, VW.; He, J.; Shen, B.; Goldblum, JR.; Achkar, JP.; Lavery, IC. et al. (Jul 2009). "Do preoperative factors predict subsequent diagnosis of Crohn's disease after ileal pouch-anal anastomosis for ulcerative or indeterminate colitis?". Colorectal Dis. doi:10.1111/j.1463-1318.2009.02014.x. பப்மெட்:19624520. 

வெளிப்புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பெருங்குடல்_அழற்சி&oldid=3497899" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது