இராணுவத் தளபாடங்கள் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இது ஒரு இராணுவத் தளபாடங்கள் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.

பட்டியல்[தொகு]

(Budget is annual)

Country[note 1] Military budget (US$ BN) Main battle tanks வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல் AWS Cruisers Destroyers Frigates Corvettes Nuclear submarines நீர்மூழ்கிக் கப்பல் படைத்துறை வானூர்தி[note 2] Attack Helicopters[note 3] அணு குண்டு[1] Military satellites
Total 1,606 54,781 22 71 38 215 403 259 149 387 20,089 9,641 15,875 320
 ஆப்கானித்தான்[2] 3.29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0
 அல்பேனியா[3] 0.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 அல்ஜீரியா

[4] || 12.0 || 1,195 || 0 || 1 || 0 || 0 || 3 || 6 || 0 || 4 || 120 || 35 || 0 || 0

 அங்கோலா[5] 6.85 300 0 0 0 0 0 0 0 0 83 70 0 0
 அன்டிகுவா பர்புடா[6] 0.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 அர்கெந்தீனா[7] 4.26 213 0 0 0 5 6 3 0 3 123 44 TC 0
 ஆர்மீனியா[8] 0.47 109 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 0 0
 ஆத்திரேலியா[9] 22.5 59 0 3 0 0 12 0 0 6 146 39 0 1
 ஆஸ்திரியா[10] 3.32 56 0 0 0 0 0 0 0 0 37 24 0 0
 அசர்பைஜான்[11] 2.11 433 0 0 0 0 0 1 0 0 44 50 0 0
 பஹமாஸ்[12] 0.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 பகுரைன்[13] 1.33 180 0 0 0 0 1 2 0 0 39 30 0 0
 வங்காளதேசம்[14] 1.96 276 0 0 0 0 6 4 0 0 90 16 0 0
 பார்படோசு[15] 0.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 பெலருஸ் [16] 0.681 515 0 0 0 0 0 0 0 0 72 49 0 0
 பெல்ஜியம்[17] 5.04 0 0 0 0 0 2 0 0 0 88 8 NATO shared 0
 பெலீசு[18] 0.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 பெனின் [19] 0.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 பொலிவியா[20] 0.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 7 0 0
 பொசுனியா எர்செகோவினா[21] 0.227 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
 போட்சுவானா[22] 0.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 7 0 0
 பிரேசில்[23] 31.9 393 1 1 0 3 11 0 0 5 12 78 TC 0
 பகுரைன்[24] 0.573 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
 பல்கேரியா[25] 0.736 80 0 0 0 0 4 0 0 0 42 15 0 0
 புர்க்கினா பாசோ[26] 0.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0
 புருண்டி[27] 0.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
 கம்போடியா[28] 0.446 200 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 0
 கமரூன்[29] 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0
 கனடா[30] 15.9 120 0 0 0 1 12 0 0 4 95 115 0 1
 கேப் வர்டி[31] 0.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு[32] N/A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 சாட் [33] 0.209 60 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0
 சிலி [34] 3.88 245 0 1 0 1 7 0 0 4 96 25 0 1
 சீனா[35] 129.0 6,540 1 3 0 17 54 15 9 60 2,571 579 250[1] 68
 கொலம்பியா [36] 13.4 0 0 0 0 0 4 1 0 4 86 49 0 0
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா [37] 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 குரோவாசியா[38] 0.774 75 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0
 கியூபா[39] N/A 900 0 0 0 0 0 0 0 0 45 17 0 0
 சைப்பிரசு[40] 0.432 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
 செக் குடியரசு[41] 2.09 30 0 0 0 0 0 0 0 0 47 32 0 0
 ஐவரி கோஸ்ட்[42] 0.812 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு[43] 0.456 149 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0
 டென்மார்க்[44] 4.81 55 0 0 0 3 4 0 0 0 45 15 0 0
 சீபூத்தீ[45] 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 டொமினிக்கன் குடியரசு[46] 0.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
 எக்குவடோர்[47] 1.7 0 0 0 0 0 2 6 0 2 42 34 0 0
 எகிப்து[48] 5.45 2,540 0 0 0 0 8 2 0 4 569 132 0 0
 எல் சல்வடோர [49] 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 0 0
 எக்குவடோரியல் கினி [50] 0.008 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0
 எரித்திரியா [51] 0.078 270 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0 0
 எசுத்தோனியா[52] 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 எதியோப்பியா[53] 0.375 446 0 0 0 0 0 0 0 0 26 25 0 0
 பிஜி[54] 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 பின்லாந்து[55] 3.72 100 0 0 0 0 0 0 0 0 107 12 0 0
 பிரான்சு[56] 53.1 200 1 4 0 11 11 0 10 0 395 293 300[1] 8
 காபொன்[57] 0.183 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 2 0 0
 கம்பியா[58] 0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 சியார்சியா[59] 0.393 123 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0
 செருமனி[60] 43.9 410 0 0 0 7 9 0 0 5 245 43 NATO shared 7
 கானா [61] 0.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0
 கிரேக்க நாடு[62] 5.64 1,354 0 0 0 0 13 4 0 8 244 48 0 0
 குவாத்தமாலா [63] 0.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0
 கினியா[64] 0.04 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
 கினி-பிசாவு[65] 0.026 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 கயானா [66] 0.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 எயிட்டி[67] N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ஒண்டுராசு [68] 0.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 0 0
 அங்கேரி[69] 1.0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18 0 0
 ஐசுலாந்து [70] 0.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 இந்தியா[71] 45.2 2,874 2 1 0 12 13 24 1 13 928 736 100[1] 5
 இந்தோனேசியா[72] 7.09 26 0 5 0 0 11 18 0 2 97 45 0 0
 ஈரான்[73] 14.8 1,663 0 0 0 0 0 6 0 21 337 62 0 0
 ஈராக்[74] 18.9 270 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 0 0
 அயர்லாந்து[75] 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
 இசுரேல் [76] 20.1 500 0 0 0 0 0 3 0 3 440 84 80[note 4][1] 8
 இத்தாலி[77] 24.3 160 2 3 0 7 10 5 0 6 258 211 NATO shared 6
 ஜமேக்கா [78] 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 சப்பான்[79] 47.7 688 2 0 0 34 9 0 0 18 630 207 TC 4
 யோர்தான் [80] 1.27 752 0 0 0 0 0 0 0 0 75 44 0 0
 கசக்கஸ்தான்[81] 2.03 300 0 0 0 0 0 0 0 0 122 60 0 0
 கென்யா [82] 1.04 78 0 0 0 0 0 0 0 0 38 37 0 0
 வட கொரியா[83] N/A 3,500 0 0 0 0 3 0 0 72 563 100 10[1] 0
 தென் கொரியா[84] 34.4 2,514 0 1 0 6 14 36 0 23 587 273 TC 0
 குவைத் [85] 4.84 293 0 0 0 0 0 0 0 0 66 29 0 0
 கிர்கிசுத்தான் [86] 0.095 150 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 0 0
 லாவோஸ் [87] 0.024 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
 லாத்வியா[88] 0.21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 லெபனான் [89] 1.2 324 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
 லெசோத்தோ [90] 0.054 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
 லைபீரியா [91] 0.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 லிபியா[92] 4.66 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 3 0 0
 லித்துவேனியா [93] 0.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 லக்சம்பர்க் [94] 0.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 மாக்கடோனியக் குடியரசு [95] 0.131 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
 மடகாசுகர்[96] 0.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 மலாவி [97] 0.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 மலேசியா [98] 5.03 48 0 0 0 0 10 4 0 2 67 32 0 0
 மாலி[99] 0.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
 மால்ட்டா [100] 0.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 மூரித்தானியா [101] 0.149 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
 மொரிசியசு [102] 0.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
 மெக்சிக்கோ[103] 6.55 0 0 0 0 0 6 0 0 0 81 65 TC 1
 மல்தோவா [104] 0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 மங்கோலியா[105] 0.108 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 மொண்டெனேகுரோ[106] 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
 மொரோக்கோ[107] 3.86 434 0 0 0 1 5 1 0 0 92 33 0 0
 மொசாம்பிக்[108] 0.035 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 மியான்மர் [109] 2.43 185 0 0 0 0 4 2 0 0 155 27 TC 0
 நமீபியா [110] 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0
 நேபாளம் [111] 0.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
 நெதர்லாந்து[112] 10.7 0 0 2 0 4 2 0 0 4 74 48 NATO shared 0
 நியூசிலாந்து[113] 3.19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 5 0 0
 நிக்கராகுவா [114] 0.083 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
 நைஜர் [115] 0.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
 நைஜீரியா[116] 2.25 276 0 0 0 0 1 1 0 0 53 16 0 0
 நோர்வே[117] 6.98 52 0 0 0 5 0 0 0 6 63 26 0 0
 ஓமான் [118] 9.62 117 0 0 0 0 0 2 0 0 44 15 0 0
 பாக்கித்தான்[119] 6.31 3,010 0 0 0 1 10 0 0 5 460 185 110[1] 0
 பனாமா [120] 0.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
 பப்புவா நியூ கினி [121] 0.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 பரகுவை [122] 0.313 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
 பெரு [123] 2.59 165 0 0 0 0 7 6 0 6 78 264 0 0
 பிலிப்பீன்சு [124] 2.09 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 27 0 0
 போலந்து[125] 10.4 926 0 0 0 0 2 1 0 5 113 106 TC 0
 போர்த்துகல்[126] 2.63 56 0 0 0 0 5 5 0 2 42 18 0 0
 கட்டார் [127] 4.35 30 0 0 0 0 0 0 0 0 18 34 0 0
 காங்கோ[128] 0.72 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 உருமேனியா[129] 2.88 437 0 0 0 3 0 4 0 0 69 30 0 0
 உருசியா[130] 70.0 2,809 1 0 6 18 13 48 45 22 1,337 677 7,700[1] 74
 ருவாண்டா [131] 0.081 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
 சவூதி அரேபியா [132] 80.8 600 0 0 0 3 4 4 0 0 313 85 0 0
 செனிகல்[133] 0.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
 செர்பியா [134] 0.711 212 0 0 0 0 0 0 0 0 83 53 0 0
 சீசெல்சு [135] 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 சியேரா லியோனி [136] 0.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 சிங்கப்பூர்[137] 10.0 96 0 4 0 0 6 6 0 6 126 25 0 0
 சிலவாக்கியா [138] 1.06 30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29 0 0
 சுலோவீனியா [139] 0.455 46 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0
 சோமாலியா[140] N/A 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 தென்னாப்பிரிக்கா[141] 4.01 34 0 0 0 0 4 0 0 3 50 15 0 0
 தெற்கு சூடான் [142] 1.04 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
 எசுப்பானியா[143] 15.1 343 0 3 0 5 6 0 0 3 166 81 0 2
 இலங்கை[144] 1.79 62 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 0 0
 சூடான்[145] 1.89 465 0 0 0 0 0 0 0 0 63 45 0 0
 சுரிநாம் [146] 0.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
 சுவீடன்[147] 7.05 132 0 0 0 0 0 5 0 6 134 0 0 0
 சுவிட்சர்லாந்து [148] 5.26 134 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0
 சிரியா[149] N/A 0 0 0 0 0 0 2 0 0 277 91 0 0
 தாய்வான்[note 5][150] 10.1 565 0 1 0 4 22 0 0 4 485 154 0 1
 தாஜிக்ஸ்தான் [151] 0.186 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
 தன்சானியா[152] 0.396 45 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0
 தாய்லாந்து [153] 5.69 288 1 1 0 0 10 7 0 0 143 47 0 0
 கிழக்குத் திமோர்[154] 0.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 டோகோ [155] 0.089 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ [156] 0.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 தூனிசியா [157] 0.911 84 0 0 0 0 0 0 0 12 24 18 0 0
 துருக்கி[158] 10.0 2,504 0 0 0 0 18 6 0 14 335 339 NATO shared 1
 துருக்மெனிஸ்தான்[159] 0.612 680 0 0 0 0 0 0 0 0 94 10 0 0
 உகாண்டா[160] 0.405 239 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0
 உக்ரைன்[161] 3.59 700 0 0 0 0 1 1 0 0 203 137 0 0
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் [162] 13.9 471 0 0 0 0 0 8 0 0 175 89 0 2
 ஐக்கிய இராச்சியம்

[163] || 61.8 || 227 || 0 || 6 || 0 || 6 || 13 || 0 || 10 || 0 || 278 || 285 || 225[1] || 7

 ஐக்கிய அமெரிக்கா[164] 580.0 2,785 11 31 22 62 11 0 74 2 3,680 1,830 7,100[1] 123
 உருகுவை [165] 0.427 15 0 0 0 0 2 0 0 0 17 8 0 0
 உஸ்பெகிஸ்தான் [166] 1.59 340 0 0 0 0 0 0 0 0 135 29 0 0
 வெனிசுவேலா [167] 4.65 173 0 0 0 0 6 0 0 2 98 293 0 0
 வியட்நாம்[168] 4.26 1,270 0 0 0 0 2 6 0 2 97 42 0 0
 யேமன்[169] 1.89 880 0 0 0 0 0 0 0 0 75 19 0 0
 சாம்பியா [170] 0.422 30 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 0 0
 சிம்பாப்வே[171] 0.389 40 0 0 0 0 0 0 0 0 46 16 0 0

States marked 'TC' are widely considered technologically capable of wielding, operating or developing nuclear weapons, however are signatories of the NPT and are not known to possess any at the current moment. Japan, South Korea, Poland, and Taiwan are generally considered நடைமுறைப்படி nuclear states due to their believed ability to wield nuclear weapons within 1 to 3 years.[172][173][174][175]

இவற்றையும் பார்க்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. All data apart from the number of nuclear weapons is taken from IISS 'Military Balance 2015'
 2. Fixed-wing aircraft with combat capability
 3. Includes helicopters that have some attacking capabilities i.e. 'multi-role helicopters'
 4. Israel neither confirms nor denies possession of nuclear weapons
 5. Taiwan's political status is disputed.

உசாத்துணை[தொகு]

Citations[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Arms Control Association (ஆகத்து 2015). "Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance". பார்த்த நாள் 12 ஆகத்து 2015.
 2. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 228-229. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 3. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 72-73. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 4. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 319-321. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 5. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 430-431. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 6. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 375-375. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 7. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 375-378. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 8. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 174-175. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 9. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 229-232. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 10. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 73-74. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 11. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 175-177. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 12. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 378-379. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 13. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 321-323. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 14. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 232-234. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 15. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 379-379. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 16. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 177-179. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 17. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 74-76. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 18. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 379-380. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 19. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 431-432. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 20. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 380-382. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 21. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 76-77. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 22. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 432-433. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 23. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 382-386. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 24. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 234-235. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 25. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 77-79. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 26. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 433-434. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 27. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 434-435. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 28. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 235-237. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 29. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 435-436. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 30. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 37-40. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 31. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 436-437. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 32. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 437-438. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 33. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 438-439. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 34. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 386-389. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 35. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 237-246. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 36. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 389-392. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 37. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 392-392. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 38. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 79-81. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 39. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 392-394. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 40. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 81-83. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 41. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 83-85. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 42. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 440-442. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 43. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 442-443. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 44. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 85-87. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 45. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 443-444. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 46. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 394-395. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 47. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 395-397. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 48. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 323-326. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 49. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 397-399. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 50. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 444-445. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 51. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 445-446. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 52. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 87-88. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 53. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 446-447. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 54. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 246-247. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 55. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 88-90. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 56. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 90-96. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 57. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 447-449. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 58. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 449-449. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 59. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 179-180. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 60. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 96-100. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 61. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 449-450. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 62. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 100-103. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 63. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 399-400. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 64. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 450-451. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 65. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 451-452. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 66. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 400-401. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 67. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 401-401. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 68. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 401-403. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 69. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 103-104. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 70. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 104-105. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 71. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 247-253. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 72. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 253-257. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 73. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 326-330. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 74. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 330-331. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 75. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 105-106. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 76. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 331-335. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 77. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 106-111. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 78. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 403-403. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 79. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 257-261. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 80. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 335-337. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 81. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 180-182. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 82. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 452-454. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 83. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 261-264. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 84. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 264-267. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 85. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 337-338. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 86. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 182-183. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 87. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 267-268. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 88. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 111-112. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 89. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 338-340. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 90. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 454-454. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 91. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 454-455. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 92. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 340-341. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 93. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 112-114. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 94. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 114-114. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 95. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 114-116. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 96. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 455-456. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 97. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 456-457. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 98. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 268-271. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 99. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 457-458. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 100. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 116-117. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 101. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 341-342. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 102. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 458-459. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 103. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 403-406. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 104. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 183-184. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 105. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 271-272. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 106. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 117-118. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 107. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 342-345. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 108. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 459-460. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 109. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 272-274. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 110. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 460-461. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 111. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 274-275. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 112. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 118-121. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 113. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 275-276. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 114. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 406-407. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 115. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 461-462. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 116. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 462-464. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 117. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 121-123. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 118. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 345-347. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 119. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 276-280. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 120. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 407-408. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 121. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 280-280. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 122. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 408-409. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 123. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 409-412. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 124. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 280-282. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 125. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 123-126. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 126. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 126-128. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 127. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 347-349. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 128. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 439-440. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 129. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 128-130. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 130. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 184-198. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 131. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 464-464. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 132. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 349-352. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 133. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 464-466. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 134. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 130-133. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 135. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 466-466. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 136. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 466-467. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 137. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 282-285. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 138. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 133-134. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 139. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 134-135. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 140. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 467-468. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 141. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 468-470. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 142. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 470-471. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 143. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 135-139. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 144. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 285-287. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 145. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 471-473. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 146. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 412-413. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 147. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 139-142. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 148. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 142-144. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 149. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 352-354. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 150. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 287-290. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 151. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 198-199. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 152. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 473-475. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 153. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 290-293. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 154. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 293-293. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 155. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 475-476. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 156. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 413-413. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 157. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 354-355. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 158. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 144-147. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 159. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 199-200. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 160. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 476-477. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 161. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 200-203. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 162. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 355-358. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 163. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 147-154. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 164. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 40-55. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 165. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 413-415. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 166. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 203-205. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 167. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 415-418. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 168. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 293-296. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 169. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 358-360. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 170. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 477-478. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 171. International Institute for Strategic Studies (11 பெப்ரவரி 2015) (in english). The Military Balance 2015. Routledge. பக். 478-480. doi:10.1080/04597222.2015.996334. 
 172. http://www.nature.com/nature/journal/v432/n7016/full/432432a.html
 173. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". மூல முகவரியிலிருந்து 2015-09-24 அன்று பரணிடப்பட்டது.
 174. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=125898396
 175. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". மூல முகவரியிலிருந்து 2016-01-03 அன்று பரணிடப்பட்டது.

Sources[தொகு]

 • Cordesman, Anthony H. (2002-01-23) (PDF). Western Military Balance and Defense Efforts. Center for Strategic and International Studies. http://www.csis.org/media/csis/pubs/westmb012302%5B1%5D.pdf. 
 • Cordesman, Anthony H. (2005-03-25) (PDF). The Middle East Military Balance: Definition, Regional Developments and Trends. Center for Strategic and International Studies. http://www.csis.org/media/csis/pubs/050323_memilbaldefine%5B1%5D.pdf. 
 • Smith, Larry J. (editor) (2006-07-25) (PDF). Condensed World Paramilitary Forces 2006. Orders of Battle (ORBAT). http://orbat.com/site/gd/cwpf_2006/cwpf_display%20version.pdf. பார்த்த நாள்: 2015-10-22. 
 • The SIPRI Military Expenditure Database, SIPRI
 • South African Navy official website

Further reading[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

Commons-logo-2.svg
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Military equipment by country
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.