ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
உலக வரைபடத்தில் ஆப்பிரிக்கா காட்சிப்படுத்தல்

இது ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள நாடுகள் மற்றும் சார்புப் பகுதிகளின் பட்டியலாகும். இங்கு அவற்றின் தலைநகரங்கள், மொழிகள், நாணயங்கள்,மக்கள்தொகை,பரப்பளவு மற்றும் தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகியன கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.சார்புப் பகுதிகள் நீல நிறத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

ஆப்பிரிக்கா ஆசியாவிற்கு அடுத்த உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரும் பரப்பளவும் மக்கள்தொகையும் கொண்ட கண்டமாகும்.இதன் 30,221,532 ச.கி.மீ (11,668,545 ச.மை)பரப்பளவு புவியின் மொத்த மேற்பரப்பில் 6%உம் மொத்த நிலப்பரப்பில் 20.4% அளவும் ஆகும்.[1] 2005 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி 900 மிலியன் மக்களை 61 ஆட்சிப்பகுதிகளில் (53 நாடுகள்)கொண்ட இக்கண்டம் [2] புவியின் மொத்த மக்கள்தொகையில் 14% ஆகும்.இந்தக் கண்டத்தைச் சுற்றி வடக்கே நடுநிலக் கடல்,வடகிழக்கே சுயஸ் கால்வாய் மற்றும் செங்கடல், தென்கிழக்கில் இந்தியப் பெருங்கடல் மேற்கே அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் சூழ்ந்துள்ளன.

பட்டியல்[தொகு]

பெயர்(சட்டவழி பெயர்) கொடி தலைநகர் நாணயம் சட்டவழி மொழிகள் பரப்பு (சகிமீ) மக்கள்தொகை தனிநபர் மொஉஉ (PPP) (அமெரிக்க $) வரைபடம்
அல்ஜீரியா[3] (People's Democratic Republic of Algeria) அல்ஜீரியா அல்ஜியர்ஸ் அல்ஜீரிய தினார் அரபி 2,381,740 33,333,216 7,700 3espa
அங்கோலா[4] (Republic of Angola) அங்கோலா லுவாண்டா க்வான்சா போர்த்துகீசு 1,246,700 15,941,000 2,813 42

பெனின்[5] (Republic of Benin) பெனின் போர்டோ நோவோ மேற்கு ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு 112,622 8,439,000 1,176 24
போட்ஸ்வானா[6] (Republic of Botswana) போட்சுவானா காபரோனி புலா ஆங்கிலம், செட்ஸ்வானா 581,726 1,839,833 11,400 46
புர்கினா ஃபாசோ[7] புர்க்கினா பாசோ வாகடூகு மேற்கு ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு 274,000 13,228,000 1,284 21
புருண்டி[8] (Republic of Burundi) புருண்டி புஜும்புரா புருண்டி பிராங்க் கிருண்டி, பிரெஞ்சு, சுவாகிலி 27,830 7,548,000 739 38
கமரூன்[9] (Republic of Cameroon) கமரூன் யாவுண்டே மத்திய ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம் 475,442 17,795,000 2,421 26
கேனரி தீவுகள் (எசுப்பானியா)[10][n 1] கேனரி தீவுகள் லாஸ் பால்மாஸ் தெ கிரான் கேனரியா மற்றும் சாண்டா குரூஸ் தெ டெனரீஃப் யூரோ எசுப்பானியம் 7,447 1,995,833 N/A 6
கேப் வேர்ட்[11] (Republic of Cape Verde) கேப் வர்டி பிரையா கேப் வேர்டின் எசுகுடோ போர்த்துகீசு 4,033 420,979 6,418 14a
மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு[12] (Central African Republic) மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு பாங்குயி மத்திய ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் சாங்கோ, பிரெஞ்சு 622,984 4,216,666 1,198 27
சியூடா (ஸ்பெயின்)[10][n 1] செயுத்தா சியூடா யூரோ எசுப்பானியம் 28 76,861 N/A 2a
சாட்[13] (Republic of Chad) சாட் ந்ஜமேனா மத்திய ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு, அரபி 1,284,000 10,146,000 1,519 11
கொமொரோசு[14] (Union of the Comoros) கொமொரோசு மொரோனி கொமொரிய பிராங்க் அரபி, பிரெஞ்சு 2,235 798,000 1,660 43a
கோட் டிவார்[15] (Republic of Côte d'Ivoire) ஐவரி கோஸ்ட் யமௌசௌக்ரோ
மேற்கு ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு 322,460 17,654,843 1,600 20
காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு[16][n 2] (Democratic Republic of the Congo) காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு கின்ஷாசா காங்கோவின் பிராங்க் பிரெஞ்சு 2,344,858 63,655,000 774 34
சிபூட்டி[17] (Republic of Djibouti) சீபூத்தீ சிபூட்டி சிபூட்டியன் பிராங்க் அரபி, பிரெஞ்சு 23,200 496,374 2,070 29
எகிப்து[18][n 3] (Arab Republic of Egypt) எகிப்து கெய்ரோ எகிப்திய பவுண்ட் அரபி 1,001,449 80,335,036 4,836 5
எக்குவடோரியல் கினி[19] (Republic of Equatorial Guinea) எக்குவடோரியல் கினி மலபோ மத்திய ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் எசுப்பானியம், பிரெஞ்சு, போர்த்துகீசு 28,051 504,000 16,312 31
எரித்திரியா[20] (State of Eritrea) எரித்திரியா அஸ்மாரா நக்ஃபா டைக்ரின்யா, அரபி 117,600 4,401,000 1,000 13
எதியோப்பியா[21] (Federal Democratic Republic of Ethiopia) எதியோப்பியா அடிஸ் அபாபா எதியோப்பிய பிர் அம்ஹாரிக் 1,104,300 85,237,338 823 28
காபோன்[22] (Gabonese Republic) காபொன் லிப்ரவில் மத்திய ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு 267,668 1,384,000 7,055 32
காம்பியா[23] (Republic of The Gambia) கம்பியா பஞ்சுல் தலாசி ஆங்கிலம் 10,380 1,517,000 2002 15
கானா[24] (Republic of Ghana) கானா அக்ரா கானாவின் செடி ஆங்கிலம் 238,534 23,000,000 2,700 22
கினி[25] (Republic of Guinea) கினியா கோனாக்ரி கினியின் பிராங்க் பிரெஞ்சு 245,857 9,402,000 2,035 17
கினி-பிசாவு[26] (Republic of Guinea-Bissau) கினி-பிசாவு பிசாவு மேற்கு ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் போர்த்துகீசு 36,125 1,586,000 736 16
கென்யா[27] (Republic of Kenya) கென்யா நைரோபி கென்ய சில்லிங் சுவாகிலி, ஆங்கிலம் 580,367 34,707,817 1,445 36
லெசோத்தோ[28] (Kingdom of Lesotho) லெசோத்தோ மசேரு லோட்டி தெற்கத்திய சோதோ, ஆங்கிலம் 30,355 1,795,000 2,113 49
லைபீரியா[29] (Republic of Liberia) லைபீரியா மொன்ரோவியா லைபீரிய டாலர் ஆங்கிலம் 111,369 3,283,000 1,003 19
லிபியா[30] (Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya) லிபியா திரிப்பொலி லிப்ய தினார் அரபி 1,759,540 6,036,914 12,700 4
மடகாசுகர்[31] (Republic of Madagascar) மடகாசுகர் அண்டனானரீவோ மலகசி அரியரி மலகசி, பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம் 587,041 18,606,000 905 44
மதீரா (போர்த்துகல்)[n 4] மதீரா பன்ச்சல் யூரோ போர்த்துகீசு 828 245,806 N/A 1
மலாவி[32] (Republic of Malawi) மலாவி லிலொங்வே மலாவிய க்வாச்சா ஆங்கிலம், சிச்சேவா 118,484 12,884,000 596 42
மாலி[32] (Republic of Mali) மாலி பமாக்கோ மேற்கு ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு 1,240,192 13,518,000 1,154 9
மவுரித்தேனியா[33] (Islamic Republic of Mauritania) மூரித்தானியா நவாக்சோட் மவுரித்தேனிய ஔகியா அரபி 1,030,700 3,069,000 2,402 8
மொரிசியசு[34] (Republic of Mauritius) மொரிசியசு போர்ட் லூயி மொரிசிய ரூபாய் ஆங்கிலம் 2,040 1,219,220 13,703 44a
மயோட்டே[35] (பிரான்சு)[n 5] மயோட்டே மாமௌட்சூ யூரோ பிரெஞ்சு 374 186,452 2,600 43b
மெலில்லா (ஸ்பெயின்)[n 1](தன்னாட்சியுடைய மெலில்லா நகரம்) மெலில்லா N/A யூரோ எசுப்பானியம் 20 72,000 N/A 2b
மொரோக்கோ[36] (Kingdom of Morocco) மொரோக்கோ ரெபாட் மொரோக்கிய திர்கம் அரபி 446,550 33,757,175 4,600 2
மொசாம்பிக்[37] (Republic of Mozambique) மொசாம்பிக் மபூட்டோ மொசாம்பிக் மெட்டிகல் போர்த்துகீசு 801,590 20,366,795 1,389 43
நமீபியா[38] (Republic of Namibia) நமீபியா வின்தோக் நமீபியன் டாலர் ஆங்கிலம் 825,418 2,031,000 7,478 45
நைஜர்[39] (Republic of Niger) நைஜர் நியாமே மேற்கு ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு, Hausa 1,267,000 13,957,000 872 10
நைஜீரியா[40] (Federal Republic of Nigeria) நைஜீரியா அபுஜா நைஜீரிய நைரா ஆங்கிலம் 923,768 154,729,000 1,188 25
கொங்கோ குடியரசு[41][n 6] (Republic of the Congo) காங்கோ குடியரசு பிராசாவில் மத்திய ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு 342,000 4,012,809 3,919 25
ரீயூனியன் (பிரான்ஸ்)[n 5] ரீயூனியன் செயிண்ட்-டெனிசு யூரோ பிரெஞ்சு 2,512 793,000 N/A 44b
ருவாண்டா[42] (Republic of Rwanda) ருவாண்டா கிகாலி ருவாண்ட பிராங்க் கின்யார்வந்த, பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம் 26,798 7,600,000 1,300 37
செயிண்ட் எலனா, அசென்சன் தீவு மற்றும் டிரிசுதான் டா குன்ஃகா (ஐக்கிய இராச்சியம்)[43] செயிண்ட். எலனா, ஐக்கிய இராச்சியம், டிரிசுதான் டா குன்ஃகா ஜேம்ஸ்டவுன் செயிண்ட் எலனா பவுண்ட் ஆங்கிலம் 3,926 4,250 N/A 40b
சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி[44] (Democratic Republic of São Tomé and Príncipe) சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி சாவோ டொமே சாவோ டொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி டோப்ரா போர்த்துகீசு 964 157,000 1,266 31a
செனகல்[45] (Republic of Senegal) செனிகல் டக்கார் மேற்கு ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு 196,723 11,658,000 1,759 14
சீசெல்சு[46] (Republic of Seychelles) சீசெல்சு விக்டோரியா சீசெல்சின் ரூபாய் ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, சீசெல்சின் க்ரேயோல் 451 80,654 11,818 39a
சியேரா லியோனி[47] (Republic of Sierra Leone) சியேரா லியோனி ஃப்ரீடவுன் லியொன் ஆங்கிலம் 71,740 6,144,562 903 18
சோமாலியா[48] (Somali Republic) சோமாலியா மோகடிஷூ சோமாலி சில்லிங் சோமாலி 637,657 9,832,017 600 30
தென்னாபிரிக்கா[49] (Republic of South Africa) தென்னாப்பிரிக்கா பிரிட்டோரியா (ஆளுமை)
புளோம்ஃபான்டேன் (நீதி)
கேப் டவுன் (சட்ட அவை)
தென்னாபிரிக்க ராண்ட் ஆஃப்ரிகான்ஸ், ஆங்கிலம், தெற்கு ந்டெபெல், வடக்கு சோதோ, சோதோ, சுவாதி, ட்சோங்கா, ட்சுவானா, வேன்டா, ஹோசா, சுலு 1,221,037 47,432,000 12,161 48
சூடான்[50] (Republic of Sudan) சூடான் கார்ட்டூம் சூடானிய பவுண்ட் அரபி, ஆங்கிலம் 2,505,813 36,992,490 2,522 12
சுவாசிலாந்து[51] (Kingdom of Swaziland) சுவாசிலாந்து லோபாம்பா (அரண்மனை மற்றும் சட்ட அவை)
பாப்னே (ஆட்சி அமைப்பு)
லீலாங்கேனி ஆங்கிலம், சுவாதி 17,364 1,032,000 5,245 50
தான்சானியா[52] (United Republic of Tanzania) தன்சானியா டோடோமா Tanzanian shilling சுவாகிலி, ஆங்கிலம் 945,087 37,849,133 723 39
டோகோ[53] (Togolese Republic) டோகோ லோம் மேற்கு ஆப்பிரிக்க CFA பிராங்க் பிரெஞ்சு 56,785 6,100,000 1,700 23
துனீசியா[54] (Tunisian Republic) தூனிசியா துனீசு துனீசு தினார் அரபி 163,610 10,102,000 8,800 3
உகாண்டா[55] (Republic of Uganda) உகாண்டா கம்பாலா உகாண்டா சில்லிங் ஆங்கிலம், சுவாகிலி 236,040 27,616,000 1,700 35
மேற்கு சகாரா (Sahrawi Arab Democratic Republic)[n 7] மேற்கு சகாரா எல் ஐயுன் (மொரோக்கோ), பீர் லெலௌ (தற்காலிக)[n 8] மொரோக்க திர்ஃகம் N/A.[n 9] 267,405 266,000 N/A 7
சாம்பியா[56] (Republic of Zambia) சாம்பியா லுசாகா சாம்பிய க்வாச்சா ஆங்கிலம், ந்யான்ஜா 752,614 14,668,000 931 41
சிம்பாப்வே[57] (Republic of Zimbabwe) சிம்பாப்வே ஹராரே சிம்பாப்விய டாலர் ஷோனா, ந்டெபெல், ஆங்கிலம் 390,757 13,010,000 2,607 47

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Sayre, April Pulley. (1999) Africa, Twenty-First Century Books. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-7613-1367-2.
 2. "World Population Prospects: The 2004 Revision" பரணிடப்பட்டது 2011-05-11 at the வந்தவழி இயந்திரம் ஐக்கிய நாடுகள் அவை (Department of Economic and Social Affairs, population division)
 3. "The World Factbook: Algeria". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2012-09-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 4. "The World Factbook: Angola". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-05-06. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 5. "The World Factbook: Benin". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2015-09-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 6. "The World Factbook: Botswana". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2015-10-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 7. "The World Factbook: Burkina Faso". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2019-09-06. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 8. "The World Factbook: Burundi". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-01-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 9. "The World Factbook: Cameroon". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-05-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 10. 10.0 10.1 "The World Factbook: Spain". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-16. Archived from the original on 2009-05-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-05-16.
 11. "The World Factbook: Cape Verde". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 12. gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html "The World Factbook: Central African Republic". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Check |url= value (help)
 13. "The World Factbook: Chad". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2013-04-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 14. "The World Factbook: Comoros". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 15. "The World Factbook: Cote d'Ivoire". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 16. "The World Factbook: Congo, Democratic Republic of the". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 17. "The World Factbook: Djibouti". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-05-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 18. "The World Factbook: Egypt". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 19. "The World Factbook: Equatorial Guinea". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 20. "The World Factbook: Eritrea". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-05-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 21. "The World Factbook: Ethiopia". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 22. "The World Factbook: Gabon". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2008-12-10. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 23. "The World Factbook: Gambia, The". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-04-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 24. "The World Factbook: Ghana". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 25. "The World Factbook: Guinea". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2015-09-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 26. "The World Factbook: Guinea-Bissau". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2010-12-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 27. "The World Factbook: Kenya". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 28. "The World Factbook: Lesotho". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2007-06-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 29. "The World Factbook: Liberia". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 30. "The World Factbook: Libya". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2016-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 31. "The World Factbook: Madagascar". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2011-08-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 32. 32.0 32.1 "The World Factbook: Mali". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2015-11-10. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 33. "The World Factbook: Mauritania". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 34. "The World Factbook: Mauritius". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 35. "The World Factbook: Mayotte". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2012-09-21. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 36. "The World Factbook: Morocco". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 37. "The World Factbook: Mozambique". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 38. "The World Factbook: Namibia". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-04-23. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 39. "The World Factbook: Niger". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-04-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 40. "The World Factbook: Nigeria". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 41. "The World Factbook: Congo, Republic of the". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 42. "The World Factbook: Rwanda". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 43. "The World Factbook: Saint Helena". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2010-12-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 44. "The World Factbook: Sao Tome and Principe". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2015-09-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 45. "The World Factbook: Senegal". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 46. "The World Factbook: Seychelles". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 47. "The World Factbook: Sierra Leone". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2015-10-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 48. "The World Factbook: Somalia". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2016-07-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 49. "The World Factbook: South Africa". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-06-21. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 50. "The World Factbook: Sudan". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2019-02-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 51. "The World Factbook: Swaziland". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2018-12-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 52. "The World Factbook: Tanzania". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-11-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 53. "The World Factbook: Togo". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-08-31. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 54. "The World Factbook: Tunisia". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2012-10-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 55. "The World Factbook: Uganda". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2015-10-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 56. "The World Factbook: Zambia". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-04-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.
 57. "The World Factbook: Zimbabwe". CIA Directorate of Intelligence. 2008-05-15. Archived from the original on 2020-04-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-12.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 எசுப்பானியாவின் தன்னாட்சிப் பகுதி
 2. காங்கோ-கின்ஷாசா என்றும் முன்பு சையர் என்றும் அறியப்பட்டது.
 3. சில பகுதிகள் f ஆசியா அல்லது ஆப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்ததாக வாதிடலாம் .
 4. போர்த்துகல்லின் ஓர் தன்னாட்சிப் பகுதி.
 5. 5.0 5.1 பிரான்சின் கடல்கடந்த திணைக்களங்களும் ஆட்சிப்பகுதிகளும்.
 6. காங்கோ-பிராசாவில் எனவும் அறியப்படும்.
 7. முழுமையாக உலகநாடுகளால் ஏற்கப்படவில்லை.
 8. நடப்பில் மொரோக்கோவின் ஆட்சியில் உள்ளது. பீர் லெலௌ தற்காலிக தலைநகர் மற்றும் டின்டௌஃப் கேம்ப் செயல்வழி தலைநகர்.
 9. அரபி மற்றும் எசுப்பானியம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிராந்திய மொழிகள்.