வார்ப்புரு:ISO 639 name

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

சீர்தரத்துக்கான அனைத்துலக நிறுவனம் 639 மொழிக் குறியீடு வார்ப்புருவில் உள்ளிடப்படவேண்டும்.

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

வார்ப்புரு:Language templates

Usage[தொகு]

The {{ISO 639 name}} template is used to resolve ஐ.எசு.ஓ 639-1, ஐ.எசு.ஓ 639-2 and ஐ.எசு.ஓ 639-3 codes to language names. Other names for this template are {{langname}} and {{lname}}. It will trim extended language codes to just the base language, except as noted in the table below. E.g.:

  • {{lname|sa-Latn}}

for Sanskrit in Latin script, is output as:

The {{ISO 639 name link}} version (a.k.a. {{llink}}) does the same thing, but links to the language article (or a redirect to it) in the form [[LanguageName language|LanguageName]]. E.g.:

  • {{llink|pt}}

produces:

Alternate link labels may be specified:

Both of these templates can be safely substituted. Ideally, a future version will be able to detect more particular cases, like வார்ப்புரு:Kbd, and output something more helpful like வார்ப்புரு:Samp.

Code1 Code2 Code3 Code4 Name Article Category
aa aar அபர மொழி அபர மொழி பகுப்பு:அபர மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ab abk அபுகாசிய மொழி அபுகாசிய மொழி பகுப்பு:அபுகாசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ae ave அவெஸ்தான் மொழி அவெஸ்தான் மொழி பகுப்பு:அவெஸ்தான் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
af afr வார்ப்புரு:ISO 639 name af [[வார்ப்புரு:ISO 639 name af]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name af வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ags வார்ப்புரு:ISO 639 name ags [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ags]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ags வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ak aka வார்ப்புரு:ISO 639 name ak [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ak]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ak வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
am amh வார்ப்புரு:ISO 639 name am [[வார்ப்புரு:ISO 639 name am]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name am வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
an arg வார்ப்புரு:ISO 639 name an [[வார்ப்புரு:ISO 639 name an]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name an வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ang வார்ப்புரு:ISO 639 name ang [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ang]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ang வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ar ara அரபு அரபு பகுப்பு:அரபு வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
as asm அசாமிய மொழி அசாமிய மொழி பகுப்பு:அசாமிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
av ava வார்ப்புரு:ISO 639 name av [[வார்ப்புரு:ISO 639 name av]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name av வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ay aym வார்ப்புரு:ISO 639 name ay [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ay]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ay வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
az aze அசர்பைஜான் மொழி அசர்பைஜான் மொழி பகுப்பு:அசர்பைஜான் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ba bak வார்ப்புரு:ISO 639 name ba [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ba]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ba வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
be bel பெலருசிய மொழி பெலருசிய மொழி பகுப்பு:பெலருசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bg bul பல்கேரிய மொழி பல்கேரிய மொழி பகுப்பு:பல்கேரிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bh bih வார்ப்புரு:ISO 639 name bh [[வார்ப்புரு:ISO 639 name bh]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name bh வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
bi bis பிசுலாமா மொழி பிசுலாமா மொழி பகுப்பு:பிசுலாமா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bm bam பம்பாரா மொழி பம்பாரா மொழி பகுப்பு:பம்பாரா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bn ben வங்காள மொழி வங்காள மொழி பகுப்பு:வங்காள மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bo tib bod வார்ப்புரு:ISO 639 name bo [[வார்ப்புரு:ISO 639 name bo]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name bo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
br bre வார்ப்புரு:ISO 639 name br [[வார்ப்புரு:ISO 639 name br]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name br வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
bs bos வார்ப்புரு:ISO 639 name bs [[வார்ப்புரு:ISO 639 name bs]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name bs வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ca cat காட்டலான் மொழி காட்டலான் மொழி பகுப்பு:காட்டலான் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ce che வார்ப்புரு:ISO 639 name ce [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ce]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ce வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ch cha வார்ப்புரு:ISO 639 name ch [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ch]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ch வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
cho வார்ப்புரு:ISO 639 name cho [[வார்ப்புரு:ISO 639 name cho]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name cho வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
co cos வார்ப்புரு:ISO 639 name co [[வார்ப்புரு:ISO 639 name co]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name co வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
cr cre வார்ப்புரு:ISO 639 name cr [[வார்ப்புரு:ISO 639 name cr]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name cr வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
cs cze ces cz செக் மொழி செக் மொழி பகுப்பு:செக் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
cu chu வார்ப்புரு:ISO 639 name cu [[வார்ப்புரு:ISO 639 name cu]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name cu வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
cv chv வார்ப்புரு:ISO 639 name cv [[வார்ப்புரு:ISO 639 name cv]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name cv வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
cy wel cym வேல்சு மொழி வேல்சு மொழி பகுப்பு:வேல்சு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
da dan டேனிய மொழி டேனிய மொழி பகுப்பு:டேனிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
de ger deu இடாய்ச்சு மொழி இடாய்ச்சு மொழி பகுப்பு:இடாய்ச்சு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
dv div திவெயி மொழி திவெயி மொழி பகுப்பு:திவெயி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
dz dzo திஃசொங்கா மொழி திஃசொங்கா மொழி பகுப்பு:திஃசொங்கா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ee ewe வார்ப்புரு:ISO 639 name ee [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ee]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ee வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
el gre ell கிரேக்க மொழி கிரேக்க மொழி பகுப்பு:கிரேக்க மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
en eng ஆங்கில மொழி ஆங்கில மொழி பகுப்பு:ஆங்கில மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
eo epo வார்ப்புரு:ISO 639 name eo [[வார்ப்புரு:ISO 639 name eo]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name eo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
es spa எசுப்பானிய மொழி எசுப்பானிய மொழி பகுப்பு:எசுப்பானிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
et est வார்ப்புரு:ISO 639 name et [[வார்ப்புரு:ISO 639 name et]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name et வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
eu baq eus பாசுக்கு மொழி பாசுக்கு மொழி பகுப்பு:பாசுக்கு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fa per fas பாரசீக மொழி பாரசீக மொழி பகுப்பு:பாரசீக மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ff ful வார்ப்புரு:ISO 639 name ff [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ff]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ff வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
fi fin பின்னிய மொழி பின்னிய மொழி பகுப்பு:பின்னிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fj fij வார்ப்புரு:ISO 639 name fj [[வார்ப்புரு:ISO 639 name fj]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name fj வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
fo fao வார்ப்புரு:ISO 639 name fo [[வார்ப்புரு:ISO 639 name fo]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name fo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
fr fre fra பிரெஞ்சு மொழி பிரெஞ்சு மொழி பகுப்பு:பிரெஞ்சு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fy fry வார்ப்புரு:ISO 639 name fy [[வார்ப்புரு:ISO 639 name fy]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name fy வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ga gle ஐரிய மொழி ஐரிய மொழி பகுப்பு:ஐரிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
gd gla வார்ப்புரு:ISO 639 name gd [[வார்ப்புரு:ISO 639 name gd]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name gd வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
gl glg வார்ப்புரு:ISO 639 name gl [[வார்ப்புரு:ISO 639 name gl]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name gl வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
gn grn வார்ப்புரு:ISO 639 name gn [[வார்ப்புரு:ISO 639 name gn]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name gn வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
grc பண்டைய கிரேக்க மொழி பண்டைய கிரேக்க மொழி பகுப்பு:பண்டைய கிரேக்க மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
gu guj குசராத்தி மொழி குசராத்தி மொழி பகுப்பு:குசராத்தி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
gv glv வார்ப்புரு:ISO 639 name gv [[வார்ப்புரு:ISO 639 name gv]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name gv வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ha hau வார்ப்புரு:ISO 639 name ha [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ha]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ha வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
he heb எபிரேய மொழி எபிரேய மொழி பகுப்பு:எபிரேய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
hi hin இந்தி இந்தி பகுப்பு:இந்தி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ho hmo வார்ப்புரு:ISO 639 name ho [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ho]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ho வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
hr scr hrv வார்ப்புரு:ISO 639 name hr [[வார்ப்புரு:ISO 639 name hr]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name hr வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ht hat வார்ப்புரு:ISO 639 name ht [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ht]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ht வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
hu hun அங்கேரிய மொழி அங்கேரிய மொழி பகுப்பு:அங்கேரிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
hy arm hye அருமேனிய மொழி அருமேனிய மொழி பகுப்பு:அருமேனிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
hz her வார்ப்புரு:ISO 639 name hz [[வார்ப்புரு:ISO 639 name hz]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name hz வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ia ina நடுநிலை மொழி நடுநிலை மொழி பகுப்பு:நடுநிலை மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
id ind இந்தோனேசிய மொழி இந்தோனேசிய மொழி பகுப்பு:இந்தோனேசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ie ile வார்ப்புரு:ISO 639 name ie [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ie]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ie வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ig ibo வார்ப்புரு:ISO 639 name ig [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ig]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ig வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ii iii வார்ப்புரு:ISO 639 name ii [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ii]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ii வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ik ipk வார்ப்புரு:ISO 639 name ik [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ik]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ik வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
io ido வார்ப்புரு:ISO 639 name io [[வார்ப்புரு:ISO 639 name io]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name io வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
is ice isl வார்ப்புரு:ISO 639 name is [[வார்ப்புரு:ISO 639 name is]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name is வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
it ita இத்தாலிய மொழி இத்தாலிய மொழி பகுப்பு:இத்தாலிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
iu iku வார்ப்புரு:ISO 639 name iu [[வார்ப்புரு:ISO 639 name iu]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name iu வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ja-Hani ja-Latn ja jpn வார்ப்புரு:ISO 639 name ja-Hani [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ja-Hani]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ja-Hani வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
jv jav வார்ப்புரு:ISO 639 name jv [[வார்ப்புரு:ISO 639 name jv]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name jv வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ka geo kat வார்ப்புரு:ISO 639 name ka [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ka]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ka வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
kg kon வார்ப்புரு:ISO 639 name kg [[வார்ப்புரு:ISO 639 name kg]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name kg வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ki kik வார்ப்புரு:ISO 639 name ki [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ki]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ki வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
kj kua வார்ப்புரு:ISO 639 name kj [[வார்ப்புரு:ISO 639 name kj]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name kj வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
kk kaz கசாக் மொழி கசாக் மொழி பகுப்பு:கசாக் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kl kal வார்ப்புரு:ISO 639 name kl [[வார்ப்புரு:ISO 639 name kl]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name kl வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
km khm கெமர் மொழி கெமர் மொழி பகுப்பு:கெமர் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kn kan கன்னட மொழி கன்னட மொழி பகுப்பு:கன்னட மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ko kor கொரிய மொழி கொரிய மொழி பகுப்பு:கொரிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kr kau வார்ப்புரு:ISO 639 name kr [[வார்ப்புரு:ISO 639 name kr]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name kr வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ks kas காஷ்மீரி மொழி காஷ்மீரி மொழி பகுப்பு:காஷ்மீரி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ku kur குர்தி மொழி குர்தி மொழி பகுப்பு:குர்தி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kv kom வார்ப்புரு:ISO 639 name kv [[வார்ப்புரு:ISO 639 name kv]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name kv வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
kw cor வார்ப்புரு:ISO 639 name kw [[வார்ப்புரு:ISO 639 name kw]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name kw வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ky kir வார்ப்புரு:ISO 639 name ky [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ky]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ky வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
la lat இலத்தீன் இலத்தீன் பகுப்பு:இலத்தீன் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lb ltz வார்ப்புரு:ISO 639 name lb [[வார்ப்புரு:ISO 639 name lb]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name lb வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
lg lug வார்ப்புரு:ISO 639 name lg [[வார்ப்புரு:ISO 639 name lg]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name lg வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
li lim வார்ப்புரு:ISO 639 name li [[வார்ப்புரு:ISO 639 name li]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name li வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ln lin வார்ப்புரு:ISO 639 name ln [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ln]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ln வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
lo lao இலவோத்திய மொழி இலவோத்திய மொழி பகுப்பு:இலவோத்திய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lt lit இலித்துவானிய மொழி இலித்துவானிய மொழி பகுப்பு:இலித்துவானிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lu lub வார்ப்புரு:ISO 639 name lu [[வார்ப்புரு:ISO 639 name lu]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name lu வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
lv lav இலத்துவிய மொழி இலத்துவிய மொழி பகுப்பு:இலத்துவிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mg mlg வார்ப்புரு:ISO 639 name mg [[வார்ப்புரு:ISO 639 name mg]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name mg வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
mh mah வார்ப்புரு:ISO 639 name mh [[வார்ப்புரு:ISO 639 name mh]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name mh வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
mi mao mri வார்ப்புரு:ISO 639 name mi [[வார்ப்புரு:ISO 639 name mi]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name mi வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
mk mac mkd வார்ப்புரு:ISO 639 name mk [[வார்ப்புரு:ISO 639 name mk]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name mk வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ml mal மலையாளம் மலையாளம் பகுப்பு:மலையாளம் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mn mon மொங்கோலிய மொழி மொங்கோலிய மொழி பகுப்பு:மொங்கோலிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mo mol வார்ப்புரு:ISO 639 name mo [[வார்ப்புரு:ISO 639 name mo]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name mo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
mr mar மராத்திய மொழி மராத்திய மொழி பகுப்பு:மராத்திய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ms may msa மலாய் மொழி மலாய் மொழி பகுப்பு:மலாய் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mt mlt வார்ப்புரு:ISO 639 name mt [[வார்ப்புரு:ISO 639 name mt]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name mt வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
my bur mya பருமிய மொழி பருமிய மொழி பகுப்பு:பருமிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mwl வார்ப்புரு:ISO 639 name mwl [[வார்ப்புரு:ISO 639 name mwl]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name mwl வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
na nau வார்ப்புரு:ISO 639 name na [[வார்ப்புரு:ISO 639 name na]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name na வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
nb nob வார்ப்புரு:ISO 639 name nb [[வார்ப்புரு:ISO 639 name nb]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name nb வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
nd nde வார்ப்புரு:ISO 639 name nd [[வார்ப்புரு:ISO 639 name nd]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name nd வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ne nep நேபாளி மொழி நேபாளி மொழி பகுப்பு:நேபாளி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ng ndo வார்ப்புரு:ISO 639 name ng [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ng]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ng வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
nl dut nld டச்சு மொழி டச்சு மொழி பகுப்பு:டச்சு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nn nno வார்ப்புரு:ISO 639 name nn [[வார்ப்புரு:ISO 639 name nn]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name nn வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
no nor நோர்வே மொழி நோர்வே மொழி பகுப்பு:நோர்வே மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nr nbl வார்ப்புரு:ISO 639 name nr [[வார்ப்புரு:ISO 639 name nr]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name nr வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
nrf வார்ப்புரு:ISO 639 name nrf [[வார்ப்புரு:ISO 639 name nrf]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name nrf வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
nv nav வார்ப்புரு:ISO 639 name nv [[வார்ப்புரு:ISO 639 name nv]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name nv வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ny nya வார்ப்புரு:ISO 639 name ny [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ny]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ny வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
oc oci வார்ப்புரு:ISO 639 name oc [[வார்ப்புரு:ISO 639 name oc]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name oc வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
oj oji வார்ப்புரு:ISO 639 name oj [[வார்ப்புரு:ISO 639 name oj]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name oj வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
om orm வார்ப்புரு:ISO 639 name om [[வார்ப்புரு:ISO 639 name om]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name om வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
or ori ஒடியா மொழி ஒடியா மொழி பகுப்பு:ஒடியா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
os oss வார்ப்புரு:ISO 639 name os [[வார்ப்புரு:ISO 639 name os]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name os வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
osp வார்ப்புரு:ISO 639 name osp [[வார்ப்புரு:ISO 639 name osp]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name osp வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
pa pan பஞ்சாபி மொழி பஞ்சாபி மொழி பகுப்பு:பஞ்சாபி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
pi pli வார்ப்புரு:ISO 639 name pi [[வார்ப்புரு:ISO 639 name pi]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name pi வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
pl pol போலிய மொழி போலிய மொழி பகுப்பு:போலிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ps pus பஷ்தூ மொழி பஷ்தூ மொழி பகுப்பு:பஷ்தூ மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
pt por போர்த்துக்கேய மொழி போர்த்துக்கேய மொழி பகுப்பு:போர்த்துக்கேய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
qu que வார்ப்புரு:ISO 639 name qu [[வார்ப்புரு:ISO 639 name qu]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name qu வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
rm roh வார்ப்புரு:ISO 639 name rm [[வார்ப்புரு:ISO 639 name rm]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name rm வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
rn run வார்ப்புரு:ISO 639 name rn [[வார்ப்புரு:ISO 639 name rn]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name rn வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ro rum ron உருமானிய மொழி உருமானிய மொழி பகுப்பு:உருமானிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ru rus உருசிய மொழி உருசிய மொழி பகுப்பு:உருசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
rw kin வார்ப்புரு:ISO 639 name rw [[வார்ப்புரு:ISO 639 name rw]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name rw வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sa san சமசுகிருதம் சமசுகிருதம் பகுப்பு:சமசுகிருதம் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sc srd வார்ப்புரு:ISO 639 name sc [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sc]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sc வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sco சுகாத்து மொழி சுகாத்து மொழி பகுப்பு:சுகாத்து மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sd snd சிந்தி மொழி சிந்தி மொழி பகுப்பு:சிந்தி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
se sme வார்ப்புரு:ISO 639 name se [[வார்ப்புரு:ISO 639 name se]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name se வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sg sag வார்ப்புரு:ISO 639 name sg [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sg]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sg வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sga வார்ப்புரு:ISO 639 name sga [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sga]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sga வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sh hbs வார்ப்புரு:ISO 639 name sh [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sh]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sh வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
si sin சிங்கள மொழி சிங்கள மொழி பகுப்பு:சிங்கள மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sk slo slk வார்ப்புரு:ISO 639 name sk [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sk]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sk வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sl slv வார்ப்புரு:ISO 639 name sl [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sl]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sl வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sm smo வார்ப்புரு:ISO 639 name sm [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sm]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sm வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sn sna வார்ப்புரு:ISO 639 name sn [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sn]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sn வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
so som வார்ப்புரு:ISO 639 name so [[வார்ப்புரு:ISO 639 name so]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name so வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sq alb sqi வார்ப்புரு:ISO 639 name sq [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sq]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sq வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sr scc srp செருபிய மொழி செருபிய மொழி பகுப்பு:செருபிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ss ssw வார்ப்புரு:ISO 639 name ss [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ss]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ss வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
st sot வார்ப்புரு:ISO 639 name st [[வார்ப்புரு:ISO 639 name st]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name st வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
su sun வார்ப்புரு:ISO 639 name su [[வார்ப்புரு:ISO 639 name su]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name su வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
sv swe சுவீடிய மொழி சுவீடிய மொழி பகுப்பு:சுவீடிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sw swa வார்ப்புரு:ISO 639 name sw [[வார்ப்புரு:ISO 639 name sw]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name sw வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
syc syr வார்ப்புரு:ISO 639 name syc [[வார்ப்புரு:ISO 639 name syc]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name syc வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ta tam தமிழ் தமிழ் பகுப்பு:தமிழ் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
te tel தெலுங்கு தெலுங்கு பகுப்பு:தெலுங்கு வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tg tgk வார்ப்புரு:ISO 639 name tg [[வார்ப்புரு:ISO 639 name tg]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name tg வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
th tha தாய் தாய் பகுப்பு:தாய் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ti tir வார்ப்புரு:ISO 639 name ti [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ti]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ti வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
tk tuk வார்ப்புரு:ISO 639 name tk [[வார்ப்புரு:ISO 639 name tk]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name tk வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
tl tgl தகலாகு மொழி தகலாகு மொழி பகுப்பு:தகலாகு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tn tsn சுவான மொழி சுவான மொழி பகுப்பு:சுவான மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
to ton வார்ப்புரு:ISO 639 name to [[வார்ப்புரு:ISO 639 name to]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name to வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
tr tur துருக்கிய மொழி துருக்கிய மொழி பகுப்பு:துருக்கிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ts tso வார்ப்புரு:ISO 639 name ts [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ts]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ts வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
tt tat வார்ப்புரு:ISO 639 name tt [[வார்ப்புரு:ISO 639 name tt]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name tt வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
tun tun வார்ப்புரு:ISO 639 name tun [[வார்ப்புரு:ISO 639 name tun]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name tun வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
tw twi வார்ப்புரு:ISO 639 name tw [[வார்ப்புரு:ISO 639 name tw]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name tw வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ty tah வார்ப்புரு:ISO 639 name ty [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ty]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ty வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
ug uig வார்ப்புரு:ISO 639 name ug [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ug]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ug வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
uk ukr உக்குரேனிய மொழி உக்குரேனிய மொழி பகுப்பு:உக்குரேனிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ur urd உருது உருது பகுப்பு:உருது வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
uz uzb உசுபேகிய மொழி உசுபேகிய மொழி பகுப்பு:உசுபேகிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ve ven வார்ப்புரு:ISO 639 name ve [[வார்ப்புரு:ISO 639 name ve]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name ve வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
vi vie வியட்நாமிய மொழி வியட்நாமிய மொழி பகுப்பு:வியட்நாமிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
vo vol வார்ப்புரு:ISO 639 name vo [[வார்ப்புரு:ISO 639 name vo]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name vo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
vot vot vot வார்ப்புரு:ISO 639 name vot [[வார்ப்புரு:ISO 639 name vot]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name vot வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
wa wln வார்ப்புரு:ISO 639 name wa [[வார்ப்புரு:ISO 639 name wa]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name wa வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
wlm வார்ப்புரு:ISO 639 name wlm [[வார்ப்புரு:ISO 639 name wlm]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name wlm வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
wo wol வார்ப்புரு:ISO 639 name wo [[வார்ப்புரு:ISO 639 name wo]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name wo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
xh xho வார்ப்புரு:ISO 639 name xh [[வார்ப்புரு:ISO 639 name xh]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name xh வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
yi yid வார்ப்புரு:ISO 639 name yi [[வார்ப்புரு:ISO 639 name yi]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name yi வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
yo yor வார்ப்புரு:ISO 639 name yo [[வார்ப்புரு:ISO 639 name yo]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name yo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
za zha வார்ப்புரு:ISO 639 name za [[வார்ப்புரு:ISO 639 name za]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name za வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
zh chi zho சீன மொழி சீன மொழி பகுப்பு:சீன மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
zu zul வார்ப்புரு:ISO 639 name zu [[வார்ப்புரு:ISO 639 name zu]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name zu வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
zun வார்ப்புரு:ISO 639 name zun [[வார்ப்புரு:ISO 639 name zun]] [[:பகுப்பு:வார்ப்புரு:ISO 639 name zun வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
zh-Hans zh-s simplified Chinese simplified Chinese பகுப்பு:simplified Chinese வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
zh-Hant zh-t traditional Chinese traditional Chinese பகுப்பு:traditional Chinese வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்

உசாத்துணைகள்[தொகு]

  • {{ISO 639 name|en}} gives ஆங்கில மொழி
  • {{ISO 639 name|fr}} gives பிரெஞ்சு மொழி

மேலும் பார்க்க[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:ISO_639_name&oldid=3271684" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது