வார்ப்புரு:ISO 639 name

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

வார்ப்புரு:Language templates

Usage[தொகு]

The {{ISO 639 name}} template is used to resolve ஐ.எசு.ஓ 639-1, ஐ.எசு.ஓ 639-2 and ஐ.எசு.ஓ 639-3 codes to language names. Other names for this template are {{langname}} and {{lname}}. It will trim extended language codes to just the base language, except as noted in the table below. E.g.:

  • {{lname|sa-Latn}}

for Sanskrit in Latin script, is output as:

The {{ISO 639 name link}} version (a.k.a. {{llink}}) does the same thing, but links to the language article (or a redirect to it) in the form [[LanguageName language|LanguageName]]. E.g.:

  • {{llink|pt}}

produces:

Alternate link labels may be specified:

Both of these templates can be safely substituted. Ideally, a future version will be able to detect more particular cases, like வார்ப்புரு:Kbd, and output something more helpful like வார்ப்புரு:Samp.

Code1 Code2 Code3 Code4 Name Article Category
aa aar அபர மொழி அபர மொழி பகுப்பு:அபர மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ab abk அபுகாசிய மொழி அபுகாசிய மொழி பகுப்பு:அபுகாசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ae ave அவெஸ்தான் மொழி அவெஸ்தான் மொழி பகுப்பு:அவெஸ்தான் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
af afr ஆபிரிக்கான மொழி ஆபிரிக்கான மொழி பகுப்பு:ஆபிரிக்கான மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ags Esimbi Esimbi பகுப்பு:Esimbi வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ak aka Akan Akan பகுப்பு:Akan வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
am amh அம்காரியம் அம்காரியம் பகுப்பு:அம்காரியம் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
an arg Aragonese Aragonese பகுப்பு:Aragonese வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ang Old English Old English பகுப்பு:Old English வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ar ara அரபு அரபு பகுப்பு:அரபு வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
as asm அசாமிய மொழி அசாமிய மொழி பகுப்பு:அசாமிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
av ava அவர மொழி அவர மொழி பகுப்பு:அவர மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ay aym Aymara Aymara பகுப்பு:Aymara வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
az aze அசர்பைஜான் மொழி அசர்பைஜான் மொழி பகுப்பு:அசர்பைஜான் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ba bak Bashkir Bashkir பகுப்பு:Bashkir வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
be bel பெலருசிய மொழி பெலருசிய மொழி பகுப்பு:பெலருசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bg bul பல்கேரிய மொழி பல்கேரிய மொழி பகுப்பு:பல்கேரிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bh bih பீகாரி மொழிகள் பீகாரி மொழிகள் பகுப்பு:பீகாரி மொழிகள் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bi bis பிசுலாமா மொழி பிசுலாமா மொழி பகுப்பு:பிசுலாமா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bm bam பம்பாரா மொழி பம்பாரா மொழி பகுப்பு:பம்பாரா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bn ben வங்காள மொழி வங்காள மொழி பகுப்பு:வங்காள மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bo tib bod Standard Tibetan Standard Tibetan பகுப்பு:Standard Tibetan வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
br bre Breton Breton பகுப்பு:Breton வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
bs bos Bosnian Bosnian பகுப்பு:Bosnian வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ca cat காட்டலான் மொழி காட்டலான் மொழி பகுப்பு:காட்டலான் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ce che Chechen Chechen பகுப்பு:Chechen வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ch cha Chamorro Chamorro பகுப்பு:Chamorro வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
cho Choctaw Choctaw பகுப்பு:Choctaw வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
co cos Corsican Corsican பகுப்பு:Corsican வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
cr cre Cree Cree பகுப்பு:Cree வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
cs cze ces cz செக் மொழி செக் மொழி பகுப்பு:செக் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
cu chu Church Slavic Church Slavic பகுப்பு:Church Slavic வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
cv chv Chuvash Chuvash பகுப்பு:Chuvash வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
cy wel cym வேல்சு மொழி வேல்சு மொழி பகுப்பு:வேல்சு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
da dan டேனிய மொழி டேனிய மொழி பகுப்பு:டேனிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
de ger deu இடாய்ச்சு மொழி இடாய்ச்சு மொழி பகுப்பு:இடாய்ச்சு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
dv div திவெயி மொழி திவெயி மொழி பகுப்பு:திவெயி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
dz dzo திஃசொங்கா மொழி திஃசொங்கா மொழி பகுப்பு:திஃசொங்கா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ee ewe Ewe Ewe பகுப்பு:Ewe வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
el gre ell கிரேக்க மொழி கிரேக்க மொழி பகுப்பு:கிரேக்க மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
en eng ஆங்கில மொழி ஆங்கில மொழி பகுப்பு:ஆங்கில மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
eo epo எஸ்பெராண்டோ எஸ்பெராண்டோ பகுப்பு:எஸ்பெராண்டோ வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
es spa எசுப்பானிய மொழி எசுப்பானிய மொழி பகுப்பு:எசுப்பானிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
et est எசுத்தோனிய மொழி எசுத்தோனிய மொழி பகுப்பு:எசுத்தோனிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
eu baq eus பாசுக்கு மொழி பாசுக்கு மொழி பகுப்பு:பாசுக்கு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fa per fas பாரசீக மொழி பாரசீக மொழி பகுப்பு:பாரசீக மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ff ful Fulah Fulah பகுப்பு:Fulah வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fi fin பின்னிய மொழி பின்னிய மொழி பகுப்பு:பின்னிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fj fij Fijian Fijian பகுப்பு:Fijian வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fo fao Faroese Faroese பகுப்பு:Faroese வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fr fre fra பிரெஞ்சு மொழி பிரெஞ்சு மொழி பகுப்பு:பிரெஞ்சு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
fy fry மேல் விரிசிய மொழி மேல் விரிசிய மொழி பகுப்பு:மேல் விரிசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ga gle ஐரிய மொழி ஐரிய மொழி பகுப்பு:ஐரிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
gd gla Scottish Gaelic Scottish Gaelic பகுப்பு:Scottish Gaelic வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
gl glg Galician Galician பகுப்பு:Galician வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
gn grn Guarani Guarani பகுப்பு:Guarani வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
grc Ancient Greek Ancient Greek பகுப்பு:Ancient Greek வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
gu guj குசராத்தி மொழி குசராத்தி மொழி பகுப்பு:குசராத்தி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
gv glv Manx Manx பகுப்பு:Manx வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ha hau அவுசா மொழி அவுசா மொழி பகுப்பு:அவுசா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
he heb எபிரேய மொழி எபிரேய மொழி பகுப்பு:எபிரேய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
hi hin இந்தி இந்தி பகுப்பு:இந்தி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ho hmo இரிமோட்டு மொழி இரிமோட்டு மொழி பகுப்பு:இரிமோட்டு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
hr scr hrv குரோவாசிய மொழி குரோவாசிய மொழி பகுப்பு:குரோவாசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ht hat Haitian Creole Haitian Creole பகுப்பு:Haitian Creole வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
hu hun அங்கேரிய மொழி அங்கேரிய மொழி பகுப்பு:அங்கேரிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
hy arm hye அருமேனிய மொழி அருமேனிய மொழி பகுப்பு:அருமேனிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
hz her Herero Herero பகுப்பு:Herero வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ia ina நடுநிலை மொழி நடுநிலை மொழி பகுப்பு:நடுநிலை மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
id ind இந்தோனேசிய மொழி இந்தோனேசிய மொழி பகுப்பு:இந்தோனேசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ie ile Interlingue Interlingue பகுப்பு:Interlingue வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ig ibo Igbo Igbo பகுப்பு:Igbo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ii iii Sichuan Yi Sichuan Yi பகுப்பு:Sichuan Yi வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ik ipk Inupiaq Inupiaq பகுப்பு:Inupiaq வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
io ido Ido Ido பகுப்பு:Ido வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
is ice isl ஐஸ்லாந்திக் மொழி ஐஸ்லாந்திக் மொழி பகுப்பு:ஐஸ்லாந்திக் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
it ita இத்தாலிய மொழி இத்தாலிய மொழி பகுப்பு:இத்தாலிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
iu iku இனுக்ரிருற் மொழி இனுக்ரிருற் மொழி பகுப்பு:இனுக்ரிருற் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ja-Hani ja-Latn ja jpn சப்பானிய மொழி error: ja-Hani is an IETF tag (help) [[சப்பானிய மொழி error: ja-Hani is an IETF tag (help)]] [[:பகுப்பு:சப்பானிய மொழி error: ja-Hani is an IETF tag (help) வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
jv jav சாவக மொழி சாவக மொழி பகுப்பு:சாவக மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ka geo kat ஜார்ஜிய மொழி ஜார்ஜிய மொழி பகுப்பு:ஜார்ஜிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kg kon கொங்கோ கொங்கோ பகுப்பு:கொங்கோ வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ki kik Kikuyu Kikuyu பகுப்பு:Kikuyu வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kj kua Kuanyama Kuanyama பகுப்பு:Kuanyama வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kk kaz கசாக் மொழி கசாக் மொழி பகுப்பு:கசாக் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kl kal Kalaallisut Kalaallisut பகுப்பு:Kalaallisut வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
km khm கெமர் மொழி கெமர் மொழி பகுப்பு:கெமர் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kn kan கன்னட மொழி கன்னட மொழி பகுப்பு:கன்னட மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ko kor கொரிய மொழி கொரிய மொழி பகுப்பு:கொரிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kr kau கனுரி மொழி கனுரி மொழி பகுப்பு:கனுரி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ks kas காஷ்மீரி மொழி காஷ்மீரி மொழி பகுப்பு:காஷ்மீரி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ku kur குர்தி மொழி குர்தி மொழி பகுப்பு:குர்தி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kv kom கோமி மொழி கோமி மொழி பகுப்பு:கோமி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
kw cor கோர்னீசு மொழி கோர்னீசு மொழி பகுப்பு:கோர்னீசு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ky kir கிருகிசு மொழி கிருகிசு மொழி பகுப்பு:கிருகிசு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
la lat இலத்தீன் இலத்தீன் பகுப்பு:இலத்தீன் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lb ltz Luxembourgish Luxembourgish பகுப்பு:Luxembourgish வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lg lug Ganda Ganda பகுப்பு:Ganda வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
li lim Limburgan Limburgan பகுப்பு:Limburgan வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ln lin இலிங்கள மொழி இலிங்கள மொழி பகுப்பு:இலிங்கள மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lo lao இலவோத்திய மொழி இலவோத்திய மொழி பகுப்பு:இலவோத்திய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lt lit இலித்துவானிய மொழி இலித்துவானிய மொழி பகுப்பு:இலித்துவானிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lu lub Luba-Katanga Luba-Katanga பகுப்பு:Luba-Katanga வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
lv lav இலத்துவிய மொழி இலத்துவிய மொழி பகுப்பு:இலத்துவிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mg mlg Malagasy Malagasy பகுப்பு:Malagasy வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mh mah Marshallese Marshallese பகுப்பு:Marshallese வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mi mao mri மவோரி மொழி மவோரி மொழி பகுப்பு:மவோரி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mk mac mkd Macedonian Macedonian பகுப்பு:Macedonian வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ml mal மலையாளம் மலையாளம் பகுப்பு:மலையாளம் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mn mon மொங்கோலிய மொழி மொங்கோலிய மொழி பகுப்பு:மொங்கோலிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mo mol Moldavian Moldavian பகுப்பு:Moldavian வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mr mar மராத்திய மொழி மராத்திய மொழி பகுப்பு:மராத்திய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ms may msa மலாய் மொழி மலாய் மொழி பகுப்பு:மலாய் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mt mlt மால்திய மொழி மால்திய மொழி பகுப்பு:மால்திய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
my bur mya பருமிய மொழி பருமிய மொழி பகுப்பு:பருமிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
mwl Mirandese Mirandese பகுப்பு:Mirandese வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
na nau நவூரு நவூரு பகுப்பு:நவூரு வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nb nob பூக்மோல் மொழி பூக்மோல் மொழி பகுப்பு:பூக்மோல் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nd nde North Ndebele North Ndebele பகுப்பு:North Ndebele வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ne nep நேபாளி மொழி நேபாளி மொழி பகுப்பு:நேபாளி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ng ndo இந்தோங்க மொழி இந்தோங்க மொழி பகுப்பு:இந்தோங்க மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nl dut nld டச்சு மொழி டச்சு மொழி பகுப்பு:டச்சு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nn nno நீநொர்ஸ்க் மொழி நீநொர்ஸ்க் மொழி பகுப்பு:நீநொர்ஸ்க் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
no nor நார்வீஜிய மொழி நார்வீஜிய மொழி பகுப்பு:நார்வீஜிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nr nbl South Ndebele South Ndebele பகுப்பு:South Ndebele வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nrf Guernésiais Guernésiais பகுப்பு:Guernésiais வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
nv nav Navajo Navajo பகுப்பு:Navajo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ny nya Nyanja Nyanja பகுப்பு:Nyanja வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
oc oci ஆக்சிதம் ஆக்சிதம் பகுப்பு:ஆக்சிதம் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
oj oji Ojibwa Ojibwa பகுப்பு:Ojibwa வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
om orm Oromo Oromo பகுப்பு:Oromo வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
or ori ஒடியா மொழி ஒடியா மொழி பகுப்பு:ஒடியா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
os oss Ossetian Ossetian பகுப்பு:Ossetian வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
osp Old Spanish Old Spanish பகுப்பு:Old Spanish வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
pa pan பஞ்சாபி மொழி பஞ்சாபி மொழி பகுப்பு:பஞ்சாபி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
pi pli பாளி பாளி பகுப்பு:பாளி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
pl pol போலிய மொழி போலிய மொழி பகுப்பு:போலிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ps pus பஷ்தூ மொழி பஷ்தூ மொழி பகுப்பு:பஷ்தூ மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
pt por போர்த்துக்கேய மொழி போர்த்துக்கேய மொழி பகுப்பு:போர்த்துக்கேய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
qu que Quechua Quechua பகுப்பு:Quechua வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
rm roh Romansh Romansh பகுப்பு:Romansh வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
rn run Rundi Rundi பகுப்பு:Rundi வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ro rum ron உருமானிய மொழி உருமானிய மொழி பகுப்பு:உருமானிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ru rus உருசிய மொழி உருசிய மொழி பகுப்பு:உருசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
rw kin கின்யருவாண்டா மொழி கின்யருவாண்டா மொழி பகுப்பு:கின்யருவாண்டா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sa san சமசுகிருதம் சமசுகிருதம் பகுப்பு:சமசுகிருதம் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sc srd Sardinian Sardinian பகுப்பு:Sardinian வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sco Scots Scots பகுப்பு:Scots வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sd snd சிந்தி மொழி சிந்தி மொழி பகுப்பு:சிந்தி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
se sme வட சமி மொழி வட சமி மொழி பகுப்பு:வட சமி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sg sag சாங்கோ மொழி சாங்கோ மொழி பகுப்பு:சாங்கோ மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sga Old Irish Old Irish பகுப்பு:Old Irish வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sh hbs செருபோகுரோவாசிய மொழி செருபோகுரோவாசிய மொழி பகுப்பு:செருபோகுரோவாசிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
si sin சிங்கள மொழி சிங்கள மொழி பகுப்பு:சிங்கள மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sk slo slk சுலோவாக்கிய மொழி சுலோவாக்கிய மொழி பகுப்பு:சுலோவாக்கிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sl slv சுலோவேனிய மொழி சுலோவேனிய மொழி பகுப்பு:சுலோவேனிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sm smo சமோவ மொழி சமோவ மொழி பகுப்பு:சமோவ மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sn sna சோனா மொழி சோனா மொழி பகுப்பு:சோனா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
so som Somali Somali பகுப்பு:Somali வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sq alb sqi அல்பானிய மொழி அல்பானிய மொழி பகுப்பு:அல்பானிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sr scc srp செருபிய மொழி செருபிய மொழி பகுப்பு:செருபிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ss ssw Swati Swati பகுப்பு:Swati வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
st sot Sotho Sotho பகுப்பு:Sotho வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
su sun Sundanese Sundanese பகுப்பு:Sundanese வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sv swe சுவீடிய மொழி சுவீடிய மொழி பகுப்பு:சுவீடிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
sw swa சுவாகிலி மொழி சுவாகிலி மொழி பகுப்பு:சுவாகிலி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
syc syr Classical Syriac Classical Syriac பகுப்பு:Classical Syriac வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ta tam தமிழ் தமிழ் பகுப்பு:தமிழ் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
te tel தெலுங்கு தெலுங்கு பகுப்பு:தெலுங்கு வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tg tgk Tajik Tajik பகுப்பு:Tajik வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
th tha தாய் தாய் பகுப்பு:தாய் வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ti tir திகுரிஞா மொழி திகுரிஞா மொழி பகுப்பு:திகுரிஞா மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tk tuk Turkmen Turkmen பகுப்பு:Turkmen வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tl tgl தகலாகு மொழி தகலாகு மொழி பகுப்பு:தகலாகு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tn tsn சுவான மொழி சுவான மொழி பகுப்பு:சுவான மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
to ton Tongan Tongan பகுப்பு:Tongan வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tr tur துருக்கிய மொழி துருக்கிய மொழி பகுப்பு:துருக்கிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ts tso Tsonga Tsonga பகுப்பு:Tsonga வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tt tat தடர மொழி தடர மொழி பகுப்பு:தடர மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tun tun Tunica Tunica பகுப்பு:Tunica வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
tw twi துவி மொழி துவி மொழி பகுப்பு:துவி மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ty tah Tahitian Tahitian பகுப்பு:Tahitian வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ug uig உய்குர் மொழி உய்குர் மொழி பகுப்பு:உய்குர் மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
uk ukr உக்குரேனிய மொழி உக்குரேனிய மொழி பகுப்பு:உக்குரேனிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ur urd உருது உருது பகுப்பு:உருது வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
uz uzb உசுபேகிய மொழி உசுபேகிய மொழி பகுப்பு:உசுபேகிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
ve ven Venda Venda பகுப்பு:Venda வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
vi vie வியட்நாமிய மொழி வியட்நாமிய மொழி பகுப்பு:வியட்நாமிய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
vo vol வோலாபுக்கு மொழி வோலாபுக்கு மொழி பகுப்பு:வோலாபுக்கு மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
vot vot vot Votic Votic பகுப்பு:Votic வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
wa wln Walloon Walloon பகுப்பு:Walloon வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
wlm Middle Welsh Middle Welsh பகுப்பு:Middle Welsh வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
wo wol Wolof Wolof பகுப்பு:Wolof வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
xh xho Xhosa Xhosa பகுப்பு:Xhosa வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
yi yid இத்திய மொழி இத்திய மொழி பகுப்பு:இத்திய மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
yo yor Yoruba Yoruba பகுப்பு:Yoruba வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
za zha Zhuang Zhuang பகுப்பு:Zhuang வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
zh chi zho சீன மொழி சீன மொழி பகுப்பு:சீன மொழி வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
zu zul Zulu Zulu பகுப்பு:Zulu வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
zun Zuni Zuni பகுப்பு:Zuni வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்
zh-Hans zh-s சீன மொழி error: zh-Hans is an IETF tag (help) [[சீன மொழி error: zh-Hans is an IETF tag (help)]] [[:பகுப்பு:சீன மொழி error: zh-Hans is an IETF tag (help) வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]
zh-Hant zh-t சீன மொழி error: zh-Hant is an IETF tag (help) [[சீன மொழி error: zh-Hant is an IETF tag (help)]] [[:பகுப்பு:சீன மொழி error: zh-Hant is an IETF tag (help) வார்த்தைகளைக் கொண்ட கட்டுரைகள்]]

உசாத்துணைகள்[தொகு]

  • {{ISO 639 name|en}} gives ஆங்கில மொழி
  • {{ISO 639 name|fr}} gives பிரெஞ்சு மொழி

மேலும் பார்க்க[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:ISO_639_name&oldid=3579251" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது