பயனர்:Neechalkaran/எண்ணிக்கை2/2

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
சொற்கள் எண்ணிக்கை மாற்றுச் சொல்
திருக்கோலமுடையார் 1
சதுரங்கப்பட்டிணம் 1
ராஜவீதி 1
மல்லிகேஸ்வரர் 1
மல்லிகேஸ்வரி 1
திரிபுரசந்தரி 1
யீஸ்வரர் 1
பிச்சாண்டீஸ்வரர் 1
சித்தனகாவூர் 1
கோவிந்தவாடி 1
சடைய 1
விநாயகபுரம் 1
சுபத்திரை 1
திரிபுரசுந்தராம்பிகை 1
கிழக்குராஜ 1
வள்ளலார் 1
ஜெயினர் 1
திரிலோகநாதர் 1
தர்மதேவி 1
புஷ்பதந்தர் 1
ஸ்ரீவாசுழகர் 1
ஸ்ரீபத்மபிரபை 1
பார்சவநாதர் 1
பிரம்மதேவர் 1
இராஜராஜசோழன் 1
யதோத்காரி 1
யதோத்காரிசுவாமி 1
சோமவல்லி 1
பாஞ்சராத்தினம் 1
திருமங்கை 1
நம்மாழவார் 1
அவதாரஸ்தலம் 1
நம்பித்தெரு 1
ஸ்ரீமணிகண்டீஸ்வரர் 1
சண்டேசர் 1
1
மதுரா 1
கட்டவாக்கம் 1
நீராடி 1
வாசியம்மன் 1
கிளையாநகர் 1
ஞானகிரீஸ்வரன் 1
ஞானகிரீஸ்வரர் 1
பர்வதாம்பிகை 1
மாரிபயண்டியம்மன் 1
தட்டாம்பட்டு 1
விக்னேஸ்வர 1
சைகாணசம் 1
கீழக்கண்டை 1
அலங்காரமாரியம்மன் 1
பிடாரிசாவாத்தம்மன் 1
மொரப்பாக்கம் 1
கோளீஸ்வரர் 1
தொழுப்பேடு 1
மதுராந்கதம் 1
ஆனைக்குன்னம் 1
விட்டலாட்சியம்மன் 1
ஊத்துக்காட்டு 1
கேத்தப்பிள்ளையார் 1
நெல்லி 1
வடகலையீஸ்வரர் 1
மலைப்பாளையம் 1
அரங்கநாதப்பெருமாள் 1
கிளியாநகர் 1
தொடபட்டிணம் 1
நெட்ரம்பாக்கம் 1
புராதனயீஸ்வரர் 1
கன்னிமங்களம் 1
வேணுநாதபிரிய 1
நவநீதகண்ணன் 1
தேசிங்கர் 1
ஆற்பாக்கம் 1
பிரம்மபுரிஸ்வரர் 1
வாழவந்தியம்மன் 1
குருவிமலை 1
காரியமங்கலம் 1
நல்லாட்சியம்மன் 1
அரும்புலியூர் 1
நஞ்சுண்டேசுவரர் 1
மஞ்சேரி 1
சீலத்திரு 1
திருவேணி 1
சாந்தாலீஸ்வரர் 1
வறியூர் 1
சிவலிங்க 1
திருப்பத்திகுன்றம் 1
செலிவிமேடு 1
பாளையத்தம்மன் 1
பொடூர் 1
நீர்வள்ளம் 1
கந்தபொன்னியம்மன் 1
வெள்ளகுளம் 1
அயக்கிரீஸ்வரர் 1
சாலபேரகம் 1
அனேகதங்காதீஸ்வரர் 1
தான்தோணியம்மன் 1
சிறுசவேரிபாக்கம் 1
ராஜகுளம் 1
விக்னேஸ்வர் 1
பஜணகோபால் 1
மருதுப்பேட்டை 1
ஒட்டிவாக்கம் 1
ஜம்புநாதீஸ்வரர் 1
கச்சபேஸ்வரர் 1
சௌந்தர்யவல்லி 1
வைகானம் 1
தேவார 1
திருப்பதீஸ்வரர் 1
செங்கழுத்தம்மன் 1
தாம்பலார்லகி 1
சூரியீஸ்வரர் 1
முடங்கு 1
சேந்தி 1
தேனம்பாக்கம் 1
மேற்கத்தியம்மன் 1
நவக்கன்னி 1
கேதாரீஸ்வரர் 1
மூலையில் 1
அமைந்தது 1
காக்கா 1
கள்ளக்குறத்தியம்மன் 1
அனை 1
ராஜாஜி 1
அவரூர் 1
கருவேம்பம்பூண்டி 1
ஸ்வாமி 1
சேர்ப்பாக்கம் 1
ஆயர்குன்னம் 1
கல்பட்டு 1
சேம்புலிவரம் 1
சின்னவெளிகாடு 1
முளகினிமேணி 1
செம்புலிவரம் 1
திருவாதூர் 1
மேலக்கண்டை 1
விடாரி 1
சேவாடி 1
உழுதமங்கம் 1
உய்யிலம்மன் 1
சின்னவெளிக்காடு 1
தாந்தோன்றியம்மன் 1
இரணியசித்தி 1
மாரிமுத்தாலம்மன் 1
தென்பட்டிணம் 1
செங்கல்பட் 1
அசபூரம்மன் 1
கிழச்சேரி 1
சீக்கனாங்குப்பம் 1
காட்டுதேவாதூர் 1
பெரியகளக்காடு 1
வாதவராகியம்மன் 1
மொய்தியம்மன் 1
பாண்டூர் 1
வியாக்கரபுரீஸ்வரர் 1
சோகண்டி 1
ஐரோடு 1
அம்மன்துதி 1
முள்ளிப்பாக்கம் 1
பெருந்தண்டலம் 1
இள்ளலூர் 1
சுயம்பீஸ்வரர் 1
நடையால் 1
நீதிவிநாயகர் 1
புலிக்குன்றம் 1
ஸ்ரீசுந்தராம்பிகை 1
திருநாராயணப்பெருமாள் 1
ஸ்ரீகரியமாணிக்க 1
ஏகாட்டூர் 1
ஒழுலூர் 1
கண்ணமிட்டான் 1
பல்வலர் 1
பர்கீஸ்வரர் 1
தும்பவனத்தம்மன் 1
செங்கேனியம்மன் 1
திருமுக்காட்டீஸ்வரர் 1
முக்தாம்பிகை 1
மாதவப்பெருமாள் 1
மாதவப்பிரியா 1
மரகதம்பாள் 1
எட்டி 1
கபாலீசுவரர் 1
விருஜ்ஜியம்பாக்கம் 1
வெங்கிடேசப்பெருமாள் 1
திருவாணைக்கோயில் 1
திருபுராசுந்தரி 1
செட்டிபுண்ணியம் 1
காதம்பரியம்மன் 1
கிளப்பாக்கம் 1
அனுமந்தை 1
கனரா 1
வங்கி 1
வாயாலூர் 1
பாலாயத்தம்மன் 1
பொன்டதர் 1
கூட்டம் 1
மலையச்சிம்மன் 1
வில்லிவாக்கம் 1
தொக்கீஸ்வரர் 1
ரெட்டியார் 1
தாந்தோணியம்மன் 1
உதயம் 1
குளுந்தியம்மன் 1
குருவன்மேடு 1
கீரநல்லூர் 1
நந்தா 1
அடைஞ்சியம்மன் 1
இராஜ 1
குஜாம்பாள் 1
மண்ணார்சாமி 1
பல்லவ 1
வரதீஸ்வரர் 1
வரதாம்பிகை 1
நாகக்கன்னி 1
வள்ளுவப்பாக்கம் 1
மாகநல் 1
அன்னம்மாக்கள் 1
வேதாந்ததேசிகர் 1
இராமா 1
பஜைனைக்கோயில் 1
வன்னியம்பேட்டை 1
வாடாதவூர் 1
கமலாம்பிகை 1
வெடாமுனீஸ்வரர் 1
வசந்தநாயகி 1
மகேஸ்வரி 1
பாவண 1
தக்க 1
நீர்வளூர் 1
பாஞ்சராத்திர 1
பங்கஜவல்லித்தாயார் 1
பொய்யாமணியம்மன் 1
மேலாண்டை 1
வடவாண்டை 1
ஆத்துத் 1
ஒழக்கோல்பட்டு 1
அப்பாராவ் 1
வீரட்டானேஸ்வரர் 1
சாக்கிய 1
பெற்ற 1
ருத்ரகோட்டீஸ்வரர் 1
பாண்டவபெருமாள் 1
பாண்டவதூதப்பெருமாள் 1
பேயாழ்வார் 1
திருமங்கையாழ்வார் 1
காலத்திற்கு 1
முந்தியது 1
நெல்லுகார் 1
உட்புறம் 1
காஞ்சிரபம் 1
பெரியத்தெரு 1
காஞ்புரம் 1
சென்பகேஸ்வரர் 1
மனம்புரீஸ்வரர் 1
பிமேஸ்வரர் 1
பரம்மா 1
வேதநாயகியம்மன் 1
சிவசுப்பிரமணியர் 1
ஆடேரீஸ்வரர் 1
பையனூர் 1
முருகநாதீஸ்வரர் 1
முருகநாதீஸ்வரி 1
பூஞ்சேரி 1
நவகிரக 1
முகையூர் 1
இருசாமநல்லூர் 1
ஆலாத்தியம்மன் 1
அரையப்பாக்கம் 1
சின்னம்மன் 1
வழுவாத்தம்மன் 1
புலிப்பார் 1
புலிப்பார்கோயில் 1
பாலபுஜாம்பாள் 1
பின் 1
திம்மராஜம்பேட்டை 1
ராமலிங்கஸ்வரர் 1
ரேணுகாபரமேஸ்வரி 1
திருக்காலிமேடு 1
சக்திநாத 1
கீழ்க்கதிர்பூர் 1
பாவாசாகிப் 1
மண்டலேஸ்வரர் 1
கார்முகில் 1
புண்டரிகட்சப் 1
மாதாங்கி 1
புந்தியம்மன் 1
தேரடித்தெரு 1
முத்துகொலக்கியம்மன் 1
குளக்கரைத் 1
இடையன் 1
மூங்கிலாத்தம்மன் 1
வைரவநாதர் 1
கிராமத்திற்கு 1
தென்மேற்கு 1
போந்தராஜா 1
காலமேக 1
இலட்சுமணர் 1
தெர 1
ச்லலியம்மன் 1
பினாயம் 1
டு 1
வண்டுபார 1
மோகாம்பரியம்மன் 1
பஜன் 1
அழகீஸ்வரர் 1
அண்ணபூரணி 1
அழகுசுந்தர 1
கப்பீஸ்வரர் 1
ஓற்றைவாடைத் 1
அருளாலீஸ்வரர் 1
ஏலவார்குழலி 1
மொளச்சூர் 1
நல்லினகேஸ்வரர் 1
பெருமாள்சேரி 1
விருப்பாசீஸ்வரர் 1
ஓரிக்கை 1
முருகம்பாக்கம் 1
முத்தவேடு 1
வழிபாட்டுதலம் 1
செட்டிதாங்கல் 1
ராஸ் 1
பாணபுரீஸ்வரர் 1
சுக்லபாளையத் 1
அஷ்டபுஜப்பெருமாள் 1
தெருபொ 1
யதேஸ்வரசவாமி 1
அபிராமபுரம் 1
சங்குபாணி 1
அட்சயலிங்க 1
மச்சேஸ்வரர் 1
வரதப்பன் 1
தேய்வானை 1
பசுவனேஸ்வரர் 1
லிங்கப்பையர் 1
லிங்கப்பயர் 1
கரஞ்சிபுரம் 1
ஜுரகேஸ்வரர் 1
ஜீரகேஸ்வரர் 1
ருத்ரபதி 1
சுப்ரமணிசெட்டி 1
பலீபீடம் 1
பலபத்ராமேசம் 1
தும்பப்பூ 1
காவடியம்மன் 1
படுநெல்லி 1
தர்கா 1
மாதண்ணம் 1
பரந்தூர் 1
பலி 1
சேப்பாட்டியம்மன் 1
ஏழுகன்னி 1
பரசுராமர் 1
செங்கழணி 1
பாதாளம்மன் 1
சிந்தாதிரி 1
ஆடித்இல்லை 1
கழிப்பட்டூர் 1
தனகோட்டியம்மன் 1
குன்னாத்தம்மன் 1
சோழவெட்டியம்மன் 1
நாகேந்திரன் 1
விஜயராகவப்பெருமாள் 1
பொன்வன்ன 1
கனகாம்பிகை 1
சென்னமல்லீஸ்வரர் 1
நாகராஜன் 1
கிருஷ்ணபரமாத்மா 1
ராமபிரான் 1
அரவனேஸ்வரர் 1
பழந்தண்டலம் 1
அயராவதீஸ்வரர் 1
பாலவேடு 1
பிள்ளைபாக்கம் 1
ஜெகதீஷ்வரர் 1
கோதண்டராமமர் 1
கல்யாணப்பெருமாள் 1
நல்லிணக்கீஸ்வரர் 1
நீராடும் 1
கண்ணியம்மன் 1
முத்தாயாலம்மன் 1
மதநந்தபுரம் 1
கிருஷ்ணப்ப 1
கடும்பாடியம்மன் 1
திருப்பெரும்பு 1
எல்லைமுத்துமாரியம்மன் 1
மேவாகத்தம்மன் 1
மேவலூர் 1
வடுவாத்தம்மன் 1
சித்துக்காடு 1
சிவன்தாங்கல் 1
மேட்டுப்பெருமாள் 1
கிலாய் 1
கீவலூர் 1
ஜெலகண்டேஸ்வரர் 1
பிடாரிவள்ளியம்மன் 1
முரகாத்தம்மன் 1
எருமையூர் 1
வரதாபுரியம்மன் 1
எடையார்பாக்கம் 1
வைகுண்டப் 1
காட்டாங்கோட்டூர் 1
கண்டிவாக்கம் 1
காட்டகரம் 1
கொல்லையாத்தம்மன் 1
ராதாம்மன் 1
சிறுமாங்காடு 1
தரப்பாக்கம் 1
குழவியம்மன் 1
மூன்றாம்கட்டளை 1
மூகாம்பிகைமூகாம்பிகை 1
திருவாலீஸ்வர 1
வீராத்தம்மன் 1
ஆரநேரி 1
புல்லம்பாக்கம் 1
ருத்ரவாலீஸ்வரர் 1
நெய்யாடுபாக்கம் 1
பிரதிகெங்கீஸ்வரர் 1
மருந்தீஸ்வரர் 1
அரசாணிமங்கலம் 1
மாகறல் 1
ஐந்தாம் 1
செல்லப் 1
முட்டவாக்கம் 1
மோகனதட்சிணாமூர்த்தி 1
மூங்கில்மண்டபம் 1
ஸ்ரீவைகானசம் 1
தொகுப்புக்கோயில் 1
கரும்பாக்கம் 1
மல்லிகாதீஸ்வரர் 1
சிறுபினாயூர் 1
பெருமாள்ஈஸ்வரர் 1
வடிவுடைஅம்மன் 1
பழவேரிகிராமம் 1
திருபுரசுந்தரி 1
அறம்வளத்தீஸ்வரர் 1
பாபுராயன்பேட்டை 1
விஜயவரதராஜப் 1
விஜயவல்லி 1
சோத்துப்பாக்கம் 1
அச்சரப்பாக்கம் 1
சீனுவாசப்பெருமாள் 1
புண்டரீக 1
மெலண்டை 1
மேலண்டை 1
கொண்டத்தூர் 1
ஆலாத்தம்மன் 1
கோதயில் 1
சோனாச்சலீஸ்வரர் 1
குழலியம்மன் 1
பாட்டைத்தெரு 1
ஞானவிநாயகர் 1
அத்தி 1
குளத்தங்கரைத் 1
பொலாட்சியம்மன் 1
திமலை 1
திருமுக்கூடல் 1
கோலிவாக்கம் 1
ஈஸ்வரசுவாமி 1
கூசத்தூர் 1
புத்தமங்கலம்மன் 1
கொழுந்தியம்மன் 1
வியாக்புரீஸ்வரர் 1
ாரோடு 1
திருவூரகவரதராஜப்பெருமாள் 1
மேனலூர் 1
தேவிதுளுக்கானத்தம்மன் 1
நககிரகம் 1
பரிவாரமூர்த்தி 1
மாலிமேடுத் 1
மாலிமேடு 1
நெடுங்குன்றம் 1
மேல்தண்டரை 1
குந்தீஸ்வரர் 1
சிங்கீஸ்வரர் 1
சாட்டணஞ்சேரி 1
விருதாம்பிகை 1
கீழ்தண்டரை 1
திருமலை 1
இராஜபுரம் 1
கண்ணம்பாளையம் 1
கைத்தியம்மன் 1
மதனகேசவப் 1
வாழவந்தீஸ்வரர் 1
திருநாகேச்சரம் 1
சடையாண்டீஸ்வரர் 1
பரணிமுத்தூர் 1
காந்தூர் 1
பெரியபணிச்சேரி 1
ஐயப்பன்தாங்கள் 1
உமையான் 1
பரணிச்சேரி 1
மாவிலங்கையம்மன் 1
கோவூர் 1
மூங்கில் 1
செல்லாதம்மன் 1
மாடம்பாக்கம் 1
வட்டம்பாக்கம் 1
வஸத்தாஞ்சேரி 1
வளத்தாஞ்சேரி 1
சாந்தமங்கலம் 1
காந்தமங்கலம் 1
கோபாலகிருஷ்ணர் 1
அன்னை 1
தேவராஜப் 1
காருண்ய 1
செவ்வண்டியம்மன் 1
தணிகாச்சலம்மன் 1
திருக்குளம் 1
ஒசூர் 1
அஸ்டோத்தரம் 1
சூர்ணாம்பிகா 1
முகமது 1
அலி 1
கோல 1
பிச்சாளீஸ்வரர் 1
ஏகாம்பரஸ்வரர் 1
உபயநாச்சியார் 1
பரிவர்த 1
வைகாசணம் 1
தத்தமஞ்சி 1
பரிந்துரையீஸ்வரர் 1
கூட்டு 1
ஆசானபுதூர் 1
சீனிவாசர் 1
வரமுக்தீஸ்வரர் 1
பாலகர்கள் 1
வடவேற்காடு 1
சக்ரதேவி 1
அருள்மிகுஅம்பாள் 1
தொள்ளாயிரம் 1
கோஷ்ட 1
சொர்ணாகர்ஷண 1
தமிழ்கொஞ்சூர் 1
ஆயிரங்காத்த 1
மாத்தம்பேடு 1
கொள்ளட்டி 1
சப்தகன்னிகை 1
செம்மாத்தம்மன் 1
பெரியபாளையம் 1
நாகேஸ்வரி 1
முந்திரியார் 1
குருவப்பசாமி 1
கூனலம்மன் 1
கோபாக்கம் 1
கோப்பாக்கம் 1
ஊமாத்தம்மன் 1
கட்டபொம்மன் 1
பாலகார 1
நாகலன் 1
அர்ஜுனன் 1
கடம்பஞ்சேரி 1
பரிக்கப்பட்டு 1
ஸ்ரீகரிகிருஷ்ணப்பெருமாள் 1
சுதர்சன 1
நவாப் 1
லாவண்யயீஸ்வரர் 1
நாட்டியகணபதி 1
லிங்கேஸ்வர் 1
அழகராயப்பெருமாள் 1
லஷ்மிபெருமாள் 1
லஷ்மிநாராயணர் 1
சாமம் 1
அங்காள் 1
ஜடராயர் 1
காரணீகம் 1
டச்சு 1
அரசர்கள் 1
புலிகட் 1
நூற்ஹட்டீஸ்வரர் 1
அஷ்டோத்திரவள்ளி 1
செங்காளம்மன் 1
சோலையம்மன் 1
பகத்தீஸ் 1
பாண்டுரங்கசாமி 1
வீரத்தம்மன் 1
இலவஞ்சிவாக்கம் 1
நல்லாத்தூர் 1
கொண்டையூர் 1
கைகொலத்தெரு 1
பிச்சாலீஸ்வரர் 1
சன்டிகேசுவரர் 1
முத்தீரீயர் 1
தம்முரெட்டிபாளையம் 1
வெங்கடேஸ்வரர் 1
நாளாம் 1
பிராமனர் 1
சுந்தரவரதராஜப் 1
தலையாரி 1
திரோபதையம்மன் 1
பிரம்மன் 1
அர்ஜூன் 1
மன்னடித் 1
ஞானபுரீஸ்வரர் 1
புஷ்பரதீஸ்வரர் 1
மகாவிஸ்ணு 1
சதுர 1
சுப்ரமணி 1
பல்லதெரு 1
ஆதிகத்தூர் 1
ஏகாத்தம்மன் 1
பபாரம்பாக்கம் 1
வெமனபுதூர் 1
பிராமணத்தெரு 1
கரியமாணிக்கப்பெருமாள 1
அரியபாக்கம் 1
ஏரிகரை 1
சென்நாயன் 1
சென்நாயகம் 1
சென்றாயன்பாளையம் 1
ஆதிச்செம்மன் 1
முக்கூறு 1
காளிங்கேஸ்வரர் 1
அன்னைதாயினும் 1
வருக 1
ராதாரூக்மணி 1
நாட்டானமகாரதெரு 1
கும்டிப்பூண்டி 1
திம்மபூலைபுரம் 1
திம்மபுவபுரம் 1
திம்மபூபாலாபுரம் 1
நாகவாரியம்மன் 1
ஓட்டேரி 1
கன்னியம்மாள் 1
கூடியம் 1
கௌத்துக்கரை 1
வேதகிரீஸ்வரர் 1
எதிரில் 1
புண்ணியகோடீஸ்வரர் 1
புனிதவள்ளி 1
ஒதிக்கரு 1
புதுக்காலனி 1
வீரராகவப்பெருமாள் 1
மெதூர் 1
பர்வதேஸ்வரர் 1
விடத்தண்டலம் 1
திருவள்ளவாயல் 1
வேப்பேடு 1
ஆண்டுகள் 1
தாலுக்கா 1
சிறுவாபுரி 1
சுவாமிஎல்லையம்மன் 1
லட்சுமிநாராயணா 1
ஆலையம்மன் 1
காட்டாலூர் 1
ஜெகன்நாதபெருமாள் 1
ஸ்ரீஎல்லையம்மன் 1
மிஞ்சூர் 1
விடதண்டலம் 1
நெற்குன்றம் 1
வித்யா 1
கிருதலாபுரம் 1
ஆரசூர் 1
அனுப்பட்டு 1
ஸ்ரீபெரும்புதீர் 1
லாவன்யேஸ்வரர் 1
பளப்பாக்கம் 1
மாரிதன்யாத்தம்மன் 1
ஆதிகேசப்பெருமாள் 1
பயனைக்கோயில் 1
அரவண்வாயல் 1
கீழண்டயாதெரு 1
நதிக்காடு 1
கம்மரா 1
கொருக்கத்தண்டலம் 1
வருனேஸ்வரி 1
ஆய்லூர் 1
சுந்தரவரதராஜப்பெருமாள் 1
கொண்டாசேரி 1
போலட்சியம்மன் 1
தொண்டைநாட்டன் 1
நுங்கம்பாக்கம் 1
ஏகரம்பாக்கம் 1
வெண்மனம்புதூர் 1
ஓம்சக்தி 1
கொண்டர்மாபுரம் 1
களத்த 1
சிவசூரியன் 1
தழவக்கொழுந்தீஸ்வரர் 1
பிஞ்சிவாக்கம் 1
ராமலிங்கேஸ்வரர் 1
பருவதவர்தினி 1
தெருக்க 1
திருத்தனி 1
முனிஜடானி 1
திருக்கனஞ்சேரி 1
கொப்பூரம்மன் 1
தெப்பத்தம்மன் 1
ஜனார்த்தன 1
வேலகபூரம் 1
கல்யாணகுப்பம் 1
கோவலன் 1
காவத்தம்மன் 1
நூக்காளம்மன் 1
கிழண்ட 1
தோமூர் 1
ராமஞ்சேரி 1
கொடுக்கத்தண்டலம் 1
தில்லியம்மன் 1
தளியத்தம்மன் 1
இஸ்வரன்கோவில் 1
சென்னகேசவபெருமாள் 1
ஆட்டாரம்பாக்கம் 1
பிடாரிசெல்லியம்மன் 1
மூனீஸ் 1
நித்தியபெருமாள் 1
முனிக் 1
மயிலியம்மன் 1
காக்கியாத்தம்மன் 1
நாகலிங்கம் 1
பொந்தவாக்கம் 1
பிள்ளையர் 1
அய்யனாரப்பன் 1
கரிமணல் 1
சடராயேஸ்வரர் 1
பாபனாரி 1
திருக்கச்சிநம்பி 1
சேலையம்மன் 1
வராகியம்மன் 1
வீரபத்ரர் 1
சாமுன்டீஸ்வரி 1
அகோரி 1
அன்பழகன் 1
நெய்த 1
வாயல் 1
பக்தவச்சலம் 1
தீப்பாஞ்சம்மன் 1
ரயில் 1
அனைப்பட்டு 1
மேல்தெரு 1
தூட்டார் 1
சீத்திபுத்தி 1
விளாங்கீஸ்வரர் 1
எலியம்பேடு 1
குலுங்கியம்மன் 1
இலட்சுமியம்மன் 1
அனுப்பப்பட்டு 1
சின்னகாரணம் 1
தேற்குவாக்கம் 1
பிராமண 1
தெவந்தவாக்கம் 1
இந்திரதேவி 1
முக்காடீஸ்வரர் 1
பருந்தாளியம்மன் 1
அலர்மேல்தாயார் 1
மன்னடி 1
செங்கூரம்மன் 1
திருவேட்டீஸ்வரர் 1
அந்தேரியம்மன் 1
கடைவீதி 1
அரக்கோணிம் 1
அம்பாலீஸ்வரர் 1
மார்த்தம்மன் 1
சித்தா 1
மாம்பள்ளம் 1
ஒலையம்மன் 1
கோட்டீஸ்வரர் 1
சலாபூத்தூர் 1
ஒருமதுரை 1
சூரப்பாக்கம் 1
பெருவாயல் 1
கரிகிருஷ்ணபெருமாள் 1
சைகம் 1
வேர்காடு 1
முக்காட்டீஸ்வரர் 1
இகுபார் 1
ராக்கப்பாளையம் 1
மேலக்கழனி 1
தபால் 1
ஜெகநாதப்பெருமாள் 1
பெயரிஒபலாபுரம் 1
பெரியஒபலாபுரம் 1
புதுராஜகண்டிகை 1
ராஜகண்டிகை 1
ஆரியத்தம்மன் 1
காகத்தம்மன் 1
இகுவார்பாளையம் 1
கோயில 1
நகுளம் 1
தெவயானி 1
அமிர்ந்தமங்கலம் 1
அமிர்தமங்கலம் 1
கன்னிகைவேர் 1
வழிதிலம்பேடு 1
ஆத்துபூபாக்கம் 1
தம்புரெட்டி 1
சக்கரவிநாயகர் 1
தாணிபூண்டி 1
காளித்தீஸ்வரர் 1
ரெட்டம்பேடு 1
பெரியகுப்பம் 1
சுண்ணாம்புகுப்பம் 1
இஸ்டத்தி 1
வணியமல்லி 1
வனியமல்லி 1
தணியபூண்டி 1
திரௌபத்தியம்மன் 1
தர்மதீர்த்தங்கரர் 1
வீரட்டேஸ்வரர் 1
செங்கூரையம்மன் 1
வழிகாட்டி 1
விஜயராகவசுவாமி 1
கர்கட்டீஸ்வரர் 1
சுந்தரவரதநாராயணசுவாமி 1
எந்தை 1
வரதநராயணப்பெருமாள் 1
சோனாசலேஸ்வரர் 1
செங்கழனியம்மன் 1
காக்காத்தியம்மன் 1
ராமலிங்கேசுவரர் 1
களாம் 1
ராமச்சந்திரசுவாமி 1
மாதேஸ்வரர் 1
நிம்போலாட்சியம்மன் 1
விசாலீஸ்வரர் 1
வெள்ளத்தூரம்மன் 1
கோளாத்தம்மன் 1
சமூர்தீஸ்வரர் 1
கடலீஸ்வரர் 1
தொப்பையம்மன் 1
கருவயல் 1
தழுவக்கொழுந்தீஸ்வரர் 1
ஆதிநாராயணன் 1
கரிவேட் 1
மன்வேடு 1
கெம்மக்கம்பேடு 1
பள்ள 1
பிளாக் 1
அதிகத்தூர் 1
மேல்நல்லாத்தூர் 1
அஞ்சள் 1
திருவூர் 1
சிங்காண்டிஸ்வரர் 1
உத்யலாம்பாள் 1
சிங்கார 1
நானாம்பிகையம்மன் 1
வைரவன்குப்பம் 1
குறைநீக்கீஸ்வரர் 1
கோமளாம்பாள் 1
காணியம்மன் 1
முத்துப்பிள்ளையார் 1
எல்லு 1
கிராம்ம 1
காஞ்சிவாயல் 1
திருப்பாளைவனம் 1
காஞ்சியம்மன் 1
மொண்டிமாரியம்மன் 1
பிராத்தனைகளும் 1
விக்ரமச் 1
குலோத்துங்கன் 1
அம்பத்தூர் 1
எட்டீஸ்வரர் 1
கற்பகாம்மாள் 1
தோரும் 1
மாதம்தோரும் 1
நரம்பு 1
சம்மந்தமான 1
பிரச்சனைகள் 1
குணமடைய 1
வரவேண்டும் 1
வந்தால் 1
குணமடையும் 1
சத்தரை 1
சிருவாக்கம் 1
துரை 1
நெல்லுர் 1
கலகன்டிஹ்வரர் 1
கோணுர் 1
பனம்பாக்கம் 1
நாகச்சோரி 1
செங்கஞ்சேரி 1
சாந்தான் 1
சோம்பட்டு 1
சென்னிவாக்கம் 1
வேதபுள்ளத்தல் 1
பருந்தாலியம்மன் 1
கைலசநாதர் 1
நோசனகரம் 1
ஏனதிமேல்பாக்கம் 1
பாகல்மேரி 1
பெரியபூலியூ 1
சுண்ணம்புகுளம் 1
சனபூத்துர் 1
நார்ஸ்ஸம்பாளையம் 1
பட்டாபிரமாசாமி 1
குறைநீக்கீஸ்வர் 1
ஏல்லையம்மன் 1
பாஞ்ஜலை 1
சீவன் 1
ஆம்பாள் 1
சூரபூண்டி 1
கேசவபெருமபள் 1
அயநல்லுர் 1
கோங்கல் 1
நைனகுப்பம் 1
ஆதிகேசவபெருமள் 1
ஆதிவாக்கம் 1
சிறுவாட 1
மீனட்சி 1
பெரியசோழியம்பாக்கம் 1
ரேட்டம் 1
பேடு 1
காதர்வேடு 1
வாழிதலம் 1
ஏட்டையம்மன் 1
பலிபிடம் 1
சதுரங்கப்பேட்டை 1
வெங்கடேஷ்வரர் 1
சேலை 1
புஷ்பகிரீஸ்வரர் 1
மரகதம்மாள் 1
கபாலீஸ்வரர் 1
திருகாண்டீஸ்வரர் 1
வலசைவெட்டிகாடு 1
வலசைவெட்டிக்காடு 1
அத்திவாக்கம் 1
ஆயலூர் 1
நிலகண்டேஸ்வரர் 1
முறைப்பி 1
ஊத்தமாவிலங்கை 1
மந்தவெளியம்மன் 1
பஜனைக் 1
காரணீஸ்வரர் 1
கங்காபவனி 1
கிளமிடம் 1
கொருகம்பாக்கம் 1
கொருக்கம்பேடு 1
கொண்டஞ்சேரி 1
கோடுவெள்ளிகாலனி 1
அத்தமணஞ்சேரி 1
மெரட்டூர் 1
செங்கனிமேடு 1
செங்கனி 1
பரணம்மேடு 1
பாண்டுரங்க 1
சென்னகேசவ 1
குமரஞ்சேரி 1
சேலியம்பேடு 1
ராக்க 1
சேலியம்மேடு 1
ஆலோடு 1
சூரியர் 1
விரங்கிவேடு 1
ஏறுசீவன் 1
பள்ளிப்பாளையம் 1
அழிஞ்சிவாக்கம் 1
பெரியபாளையத்தம்மன் 1
உலகாத்தம்மன் 1
முரசம்பேடு 1
அனுப்பம்பட்டு 1
திருவாயற்பாடு 1
காளியாத்தம்மன் 1
முகத்துவாரம் 1
இருகுருத்தி 1
ஏகரம்பாளையம் 1
எல்லையம்மன்ள 1
பட்டறை 1
லட்சுமிநாதபுரம் 1
லிங்கப்பநாயுடுவல்லை 1
மேலகரமனூர் 1
அருங்காத்தம்மன் 1
மதுரவாயல் 1
புங்கத்தூர் 1
வடவள்ளி 1
பனையஞ்சேரி 1
பானம்பாக்கம் 1
நல்லவாடி 1
பர்வதீஸ்வரர் 1
புதுகாலனி 1
ஜே 1
சிந்தம்பாக்கம் 1
கிளிக்கோடி 1
காவனம் 1
வழத்தமேடு 1
வடுகாத்த 1
எல்லைஅம்மன் 1
இராமநாதீஸ்வரர் 1
உப்பளம் 1
பெரும்மேடு 1
அகலிங்கேஸ்வரர் 1 அகலிங்கேசவரர்
வெள்ளியூர் 1
பரிவர்த்தன 1
பாலசுப்ரமணிய 1
பாபாதீஸ்வரர் 1
பென்னேரி 1
வாணியம்பள்ளி 1
ஆஞ்சனேய 1
கீழ்மண்னுர் 1
கொள்ளலுர் 1
திருபுழல்பேட்டை 1
பல்லவாட 1
பாப்பான் 1
மந்தம்மன் 1
வளை 1
மனல்லுர் 1
ஏலவூர் 1
ஒபசமுத்திரம் 1
கரடிமுத்தூர் 1
போமச்சிகுளம் 1
வெங்கடோசபெருமாள் 1
துரப்பள்ளம் 1
நேமலுர் 1
கோதண்டரமசுவாமி 1
விக்னேஷ்வர 1
மதர்பாக்கம் 1
தருமராஜதிரபதி 1
மம்பள்ளம் 1
லட்சுமிநாரயினபெருமாள் 1
சுற்று 1
ஆணைகுளத்தம்மன் 1
ஜெயசக்தி 1
கணியம்பாடி 1
ஆபிஸர்ஸ் 1
லைன் 1
உத்திரமாதா 1
ஓல்டு 1
இராமநாதஈஸ்வரர் 1
பர்வதவர்தினி 1
காராணமிகம் 1
தாட்டிமானப்பள்ளி 1
பிரசன்னவெங்கடேசப் 1
கீழ்வல்லம் 1
பலவன்சாத்து 1
அம்மையப்பர் 1
ஞாணபிரசுணாம்பிகை 1
திருநாராயணசுவாமி 1
புட்டப்ப 1
கவுண்டர் 1
கிருஷ்ணபெருமாள் 1
ஆலங்கனேரி 1
பவாணி 1
சாத்துகர் 1
கமடேஸ்வரர் 1
ஓருவாக்கு 1
கவசம்பட்டு 1
கெங்கநல்லூர் 1
பொன்னண் 1
திருத்தாளீஸ்வரர் 1
திரிபுரசுந்தரியம்மன் 1
கீழ்மொணவூர் 1
நல்லதாய்யம்மன் 1
பெரியஅகமேடு 1
உலகநாயகியம்மன் 1
கத்தாழம்பட்டு 1
பலமநேர் 1
அரும்பருதி 1
ஓலக்காசி 1
கலிஞ்சூர் 1
நாராயணமூர்த்தி 1
கல்யாணவெங்கடேசப்பெருமாள் 1
ரெட்டியூர் 1
பிராமணத் 1
வளவநாதீஸ்வரர் 1
பிரகஹன்நாயகி 1
தர்மசம்பவர்தனி 1
முத்தரசிகுப்பம் 1
மகாதேவஈஸ்வரர் 1
வணசரகம் 1
ரேணூகாம்பாள் 1
வலாஜா 1
பூமிஸ்வரர் 1
சௌந்திரவள்ளி 1
அர்தநாதீஸ்வரர் 1
பூட்டுதாக்கு 1
சொர்ணகணபதி 1
கன்றாம்பல்லி 1
கன்றாம்பள்ளி 1
பெரியாங்குப்பம் 1
அகரம்சேரி 1
பார்கேஸ்வரர் 1
கூத்தம்பாக்கம் 1
வெங்கிளி 1
சஞ்சிவிராயசுவாமி 1
கைலாசகிரி 1
சான்றோர்குப்பம் 1
உள்ளி 1
காலபைரவநாதசுவாமி 1
பொன்னாச்சியம்மன் 1
ராதாருக்குமனி 1
வின்னமங்கலம் 1
சுந்தராஜபெருமாள் 1
பச்சக்குப்பம் 1
கணேசபெருமாள் 1
ஜலநாதீஸ்வரர் 1
கிரிராஜகன்னிகாம்பாள் 1
ஞானசம்பந்தர் 1
மாம்பழநாதர் 1
மோகணவள்ளி 1
ஞாணசம்பந்தர் 1
அண்ணான்டப்பட்டி 1
சென்னகேசவரர் 1
லிங்கம்மன் 1
சொக்கலாம்பட்டி 1
திருவண்ணரமலை 1
சின்னகுளம் 1
கௌதமபேட்டை 1
கண்ணணூமாரியம்மன் 1
ஜார்ஜ்பேட்டை 1
அங்கமுத்து 1
நாயநத்தியூர் 1
நெல்லிவாசல் 1
நாடு 1
அசோக்நகர் 1
பாய்சல் 1
பரமுத்தம்பட்டி 1
கோபிநாதபெருமாள் 1
பெரியகம்மியம்பட்டு 1
பெரம்மிகுப்பம் 1
கால்வாய்பட்ரை 1
கூடப்பட்டு 1
சாலைநகர் 1
ஆவல்நாய்கன்பட்டி 1
முத்துவேடியப்பன் 1
ஓங்காரம்மன் 1
செல்லரப்பட்டி 1
கோபாலகிருஷ்னபெருமாள் 1
ஏலவம்பட்டி 1
பதனவாடி 1
குரும்பேரி 1
வெங்கடரமணபெருமாள் 1
கொண்டப்பநாய்கன்பட்டி 1
சின்னாரம்பட்டு 1
குட்டை 1
சேம்பரை 1
தோக்கியம் 1
ஆணைமல்லூர் 1
மேல்விஷாரம் 1
வால்மீகீஸ்வரர் 1
வடிவுடையம்பாள் 1
வசிஷ்டேஸ்வரர் 1
பாலகுஜாம்பிகை 1
சரபேஸ்வரர் 1
ப்ரித்திங்கிராதேவி 1
அச்சுதானந்தசுவாமி 1
பாலமதி 1
அம்மனாங்குட்டை 1
காசிவிஸ்வநாதர்சவாமி 1
பென்னாத்தூர் 1
அரப்பாக்கம் 1
கடப்பெரி 1
விஜயநகரத்தமமன் 1
பர்வதவள்ளி 1
சந்தலைன் 1
கரைபுரீஸ்வரர் 1
சுப்திரை 1
திருகண்டீஸ்வரர் 1
கத்தாரிக்குப்பம் 1
சீக்கராஜபுரம் 1
பாலவிஸ்வநாதீஸ்வரர் 1
பாலகுஜலாம்பால் 1
ஊடையார் 1
கோதன்டராமசுவாமி 1
அங்காடி 1
காய்கார 1
கிருஷ்னபரமாத்மா 1
மன்டியம்மன் 1
இலுப்பை 1
தெத்தடி 1
மாந்தங்கல் 1
செய்யாறு 1
நம்பரை 1
கௌரீஸ்வரர் 1
நந்திஸ்வரர் 1
தாஜ்புரா 1
ஜயப்பன் 1
திருபாற்கடல் 1
தொல்காப்பியர் 1
தோப்பலகுண்டா 1
சாமுன்டியம்மன் 1
நரியனேரி 1
நந்திபண்டா 1
நரயனசெருவு 1
சாமுண்டிஸ்வரியம்மன் 1
கொத்தூர் 1
சித்தேரி 1
சுந்தராம்பள்ளி 1
கரிவரதராஜப் 1
செட்டிக்குளக்கரை 1
பச்சூர் 1
பரதேசிப்பட்டி 1
திம்பராயசவாமி 1
பல்லனபள்ளி 1
கஜேந்திரசரதராஜப்பெருமாள் 1
அச்சமங்கலம் 1
ராமச்சந்திரசவாமி 1
ஏல்ரப்பட்டி 1
சீதாலட்சுமனர் 1
பசுவேஸ்வரர் 1
ஆத்துகால்வாய் 1
தேவேந்திரஈஸ்வரர் 1
சர்வேஸ்வரர் 1
திம்மலாச்சாரிகுப்பம் 1
பள்ளிகூடத்தெரு 1
பள்ளிக்கூடத்தெரு 1
வரபுரீஸ்வரர் 1
ஏழவர்குழலி 1
கமண்டலேஸ்வரர் 1
சர்பேஸ்வரர் 1
திருமாலீஸ்வரர் 1
அடிவாரம் 1
பெரியபோடி 1
மாளியம்பட்டு 1
சுந்தரமார்க்கசகாயசுவாமி 1
வஞ்சூர் 1
வஞ்சியம்மன் 1
ராமாலை 1
லத்தேரி 1
ராமநாதீஸ்வரர் 1
பரவக்கல் 1
தொண்டான்துளசி 1
சென்றாய 1
அன்னங்குடி 1
அனங்காநல்லூர் 1
நாகலிங்கேஸ்வரர் 1
நாககன்னியம்மன் 1
சஞ்சிவி 1
சார்பனான்மேடு 1
சுந்தரேஸ்வரர்சாமி 1
சோலாபுரி 1
கொசத் 1
பார்தசாரதி 1
வேப்பங்கால் 1
அரியூர் 1
அம்பூர் 1
அம்பலூர் 1
தத்தியம்மன் 1
ஆலங்காயம் 1
அர்பாண்ட 1
திம்மராயவலசை 1
ஆவாரங்குப்பம் 1
கொடையாஞ்சி 1
வேம்பாத்தம்மன் 1
இருணாபட்டு 1
கிரிசமுத்திரம் 1
கண்ணிகாபரமேஸ்வரியம்மன் 1
கரும்பத் 1
முல்லை 1
மரிமானி 1
வெங்கட்டாஜலபதி 1
தேவஸ்தானம் 1
அதிதீஸ்வரர் 1
பிரகண்நாயகி 1
ராமநாய்கன்பேட்டை 1
செட்டியப்பனுர் 1
தெற்க்கு 1
சங்குடியம்மன் 1
திம்மாம்பேட்டை 1
பெத்தூர் 1
தும்பேரி 1
கம்மாரத் 1
வள்ளிப்பட்டு 1
மின்னூர் 1
செட்டியப்பனூர் 1
வேல்முருகன் 1
சுப்புராயசுவாமி 1
கொல்லக்குப்பம் 1
சுந்திரவரதராஜப் 1
மதனாஞ்சேரி 1
லாலாபேட்டை 1
ஆண்டியப்பனூர் 1
இரத்தினவிநாயகர் 1
வடக்குப்பட்டு 1
எக்கனாண்புரம் 1
மாயபிள்ளையார் 1
சின்னமலையாம்பட்டு 1
தாமரைபாக்கம் 1
திரிபுரசுந்தரசுந்தரேஸ்வரர் 1
கணகதுர்க்கையம்மன் 1
ஜம்புகுளம் 1
அண்ணபூரனி 1
கணியனூர் 1
சாத்வீக 1
ஆஞ்சுநேயசுவாமி 1
வைத்தீயநாதசுவாமி 1
மேலப்பலந்தை 1
பல்லத் 1
பாலி 1
குப்படிசாத்தம் 1
சொறையூர் 1
பென்னகர் 1
ஆவுலரங்கைய்யபள்ளி 1
விளாரி 1
செங்கன்குளத்து 1
மருத்துவம் 1
பாடி 1
டெங்குரோடு 1
களத்துமேடு 1
ஜம்புகுலம் 1
சுவல்பேட்டை 1
கந்தனேரி 1
பீமநாதீஸ்வரர் 1
பேரிப்பேட்டை 1
ராஜகனபதி 1
செலமநத்தம் 1
யாதவ 1
யதாவத் 1
அர்ஜீனர் 1
லட்சுமிராராயணப்பெருமாள் 1
நரசிம்மசவாமி 1
தென்பள்ளி 1
ஆய்யகுளம் 1
தங்கமானார் 1
சிவூர் 1
பத்மாவதிதாயார் 1
நெட்டேரி 1
ராசக்குப்பம் 1
பங்காரிரிஷிக்குப்பம் 1
அனுமந்தராயர்சுவாமி 1
காசிவஸ்வநாதர் 1
நல்லமாவடியம்மன் 1
வடவிருஞ்சிபுரம் 1
கலையாரம்பட்டு 1
சுப்பரமணியர் 1
வேப்பநேரி 1
மசிகம் 1
வாழ்வான்குன்றம் 1
சாமரிஷிக்குப்பம் 1
வளத்தூர் 1
தனக்கொண்டப்பல்லி 1
தனக்கொண்டகெங்கையம்மன் 1
மகாசக்தி 1
விளாபாக்கம் 1
நாகநாதீஸ்வரர் 1
தனுமந்யம்மாள் 1
சேனூர் 1
ஜம்பு 1
ஜாப்ராபேட்டை 1
முடினாம்பட்டு 1
சின்னதாமல்செருவு 1
துத்தித்தாங்கல் 1
மீனூர் 1
நூக்குநாச்சியயம்மன் 1
தாழையாத்தம் 1
பாக்கம்வெங்கடபுரம் 1
பென்னியம்மன் 1
மேல்ஆலத்தூர் 1
கூடநகரம் 1
தோயத்தம் 1
நேருஜி 1
லிங்கேஸ்வரர் 1
வரகூர்புதூர் 1
கடப்பேரி 1
கணகவல்லி 1
கரியமானிக்கப்பெருமாள் 1
ஆன்டாள் 1
நரசிம்மேஸ்வரர் 1
அலங்காரவல்லி 1
சங்கரலிங்கம் 1
சுந்தரபெருமாள் 1
சுந்திரவள்ளி 1
பிரமனர் 1
உமாமகேஸ்வரி 1
அங்காணம்மன் 1
ஜக் 1
பார்த்தசாரதி 1
ராஜேந்திரகுமாரி 1
பானேஸ்வரர் 1
பாலகுஜம்பாள் 1
பரதராமி 1
கொட்டப்பாரமடுகு 1
தேவரிசிகுப்பம் 1
கல்லப்பாடி 1
கொத்தப்பள்ளி 1
அபாயவரதராஜப்பெருமாள் 1
தொட்டித்துறை 1
ரஸ்கம்பேட்டை 1
ரஸ்கசமூத்திரம் 1
மங்களம்மன் 1
ஓங்குப்பம் 1
சென்னவராயர் 1
முஸ்கப்பட்டு 1
மேல்வழிதுணைவாங்குப்பம் 1
ஆதிபுரிஸ்வரர் 1
கொத்தக்குப்பம் 1
கதவளம் 1
ஜலகன்டேஸ்வரர் 1
ஏரிக்குத்தி 1
பைரவ 1
நாதீஸ்வரர் 1
எருகப்பட்டு 1
தாத்தீஸ்வரர் 1
சௌந்திரியம்மன் 1
மாமுண்டூர் 1
சந்திரமௌளீஸ்வரர் 1
பள்ளூர் 1
சம்மங்கிநல்லூர் 1
அலமேலுரங்காபுரம் 1
பாப்பாத்தியம்மன் 1
தெள்ளூர் 1
குரும்பாளையம் 1
பட்டாபிராமசுவாமி 1
காரை 1
மயூரநாதர் 1
வன்னிவேடு 1
செங்காடு 1
கொள்ளப்பள்ளி 1
தான்தோன்றிஸ்வர் 1
சுந்தராஜப்பெருமாள் 1
திரிபிரந்தக 1
பொன்னாதீஸ்வரர் 1
விருந்தாலீஸ்வரர் 1
கருப்பாத்தாள்அம்மன் 1
தென்நந்தியாலம் 1
காளாம்பட்டு 1
கீழ்ஆழத்தூர் 1
சோழமுர் 1
கன்டிபேடு 1
மேல்வடுகன்குட்டை 1
சேனுர் 1
நடுப்பேட்டை 1
தரனம்பேட்டை 1
ராஜகல் 1
காமாட்சியம்மன்பேட்டை 1
பேரனாம்பட்டு 1
பொகலூர் 1
பைரவநாதசுவாமி 1
கிச்சனூர் 1
தரணம்பேட்டை 1
ஏரிகுத்தி 1
ராமசுவாமி 1
விழந்தக்கல் 1
கரணம்பட்டு 1
பில்லான்டிபட்டு 1
கெம்பராணநல்லூர் 1
மூலவாழியம்மன் 1
குகையநல்லூர் 1
பத்மவதிதாயார் 1
விஜயராகசுவாமி 1
கொம்பராஜபுரம் 1
பார்வதிதாயார் 1
கண்ணடியர் 1
கிரிசமூத்திரம் 1
லட்சுமனன் 1
வடுக்கமுத்தம்பட்டி 1
நாச்சார்குப்பம் 1
வடபுதுபட்டு 1
தேவலாபுரம் 1
அம்பனூர் 1
கேதானப்பட்டி 1
பிரசன்னவெங்கடேசப்பெருமாள் 1
பொத்தூர் 1
துப்பேரி 1
பெரியநிம்மியம்பட்டு 1
லட்சுமிநாராணயப்பெருமாள் 1
புருகனீஸ்வரர் 1
அன்புரியம்மன் 1
மருதாலீஸ்வரர் 1
புதுப்பூங்குலம் 1
வெங்கட்லாஜலபதி 1
கோபிநாதப்பெருமாள் 1
காலத்தீஸ்வரர் 1
பட்டிப்பள்ளி 1
மண்டலநாராயண 1
குண்டா 1
ஆதிநரசிம்மசுவாமி 1
மழழை 1
மழளைஈஸ்வரர் 1
மண்டலவாடி 1
மாமுண்டியான்பள்ளி 1
மணவள்ளி 1
ராசமங்களம் 1
அணேரி 1
ராவுத்தம்பட்டி 1
பாம்பாட்டியப்பர் 1
வெங்கடரமணப்பெருமாள் 1
நரியூர் 1
பெரியசுண்ணாம்பட்டி 1
கொடேகுப்பம் 1
செல்வத்தூர் 1
புள்ளாணேரி 1
குரும்பகேரி 1
செய்யாத்தூர் 1
மட்றப்பள்ளி 1
அனுகம்பாரை 1
வீரமுஸ்டிபள்ளி 1
முத்துகுமாரசுவாமி 1
அரசாத்தம்மன் 1
திருபில்ஸ்பேட்டை 1
அருகில்வாடி 1
சேந்தமங்களம் 1
கனகதுர்கையம்மன் 1
மணியகார 1
ஆதிநாராயணப்பெருமாள் 1
அருகில்பாடி 1
குறுக்குத்தெரு 1
வீட்டேஸ்வரர் 1
பஞ்சவர் 1
கோலநாட்சியம்மன் 1
கரியமானிக்க 1
கருடாழ்ஆழ்வார் 1
மாந்தாங்கல் 1
சின்னஉப்பு 1
உப்புக்கார 1
சென்ட் 1
காலமேகப்பெருமாள் 1
கீழ்வீதி 1
பிள்ளைளயார் 1
செல்மந்தை 1
பிரமணன் 1
கிருஷ்ணபாண்ட 1
கொடைக்கல் 1
கடமநல்லூர் 1
வடகடப்பந்தாங்கல் 1
தக்கான்குளம் 1
மேல்வெங்கட்டாபுரம் 1
பெருஞ்காஞ்சியம்மன் 1
சண்முகதீர்த்த 1
அமிர்த்தவல்லி 1
தாமோமதர 1
சேரளிங்கர் 1
பின்வைரம் 1
விஸ்வநாதசுரமி 1
விசாலாட்சியம்மாள் 1
கும்பினிபேட்டை 1
கீழ்களத்தூர் 1
துறைபெரும்பாக்கம் 1
துறை 1
ஐனிஸ்வரர் 1
செல்லாத்தம்மன் 1
கோதமேஸ்வரர் 1
காளத்திசாமி 1
காளத்திசுவாமி 1
காளத்திநாதசுவாமி 1
மீனாட்சியம்மாள் 1
பாணலிங்கம் 1
நல்லீஸ்வரர் 1
இராஜம்பேட்டை 1
இராஜமூபேட்டை 1
மேல்பள்ளம் 1
கண்ணிகுலத்தம்மன் 1
பட்டாபிராமசாமி 1
அர 1
பணைவாழியம்மன் 1
சுப்பா 1
ஆதிகேசவசுவாமி 1
தாண்தோன்றிஸ்வரர் 1 தான்தோன்றீசுவரர்
வேதநாராயணப் 1
காரீஸ்வரர் 1 காரீசுவரர்
விருத்தகிரீஸ்வரர் 1 விருத்தகிரீசுவரர்
அம்பிகேஸ்வரர் 1 அம்பிகேசுவரர்
தேவாதீஸ்வரர் 1 தேவாதீசுவரர்
அனுபாம்பாள் 1
கொள்ளி 1
மூலத்தம்மன் 1
போத்த 1
ரோட்டு 1
பாணவரம் 1
புவனாம்பிகை 1
பாஞ்ச 1
ராத்ரா 1
பஞ்சலிங்கேசுவரர் 1
வடபிள்ளையார் 1
மூலத்து 1
வாழியம்மன் 1
தர்மநீதீஸ்வரர் 1 தர்மநீதீசுவரர்
ஹரிபுத்திரன் 1
கருணிகர் 1
அசோக் 1
பிராமன் 1
மண்டி 1
ஜடமராஜா 1
ஜெகநாதீஸ்வரர் 1 ஜெகநாதீசுவரர்
ஜெகதாம்பிகை 1
விக்ணேஷ்வரர் 1 விநாயகர்?
அர்த்தமகரிஷி 1
வக்கப் 1
வண்டிகாரத்தெரு 1
தண்டிகேசுவரர் 1
பரத்வாஜேஸ்வரர் 1
தர்மாசம்பவர்தணி 1
ரங்கநாதர் 1
சைலேஸ்வரர் 1 சைலேசுவரர்
லாடாவரம் 1
வாடாவரம் 1
பக்தவச்சலேஸ்வரர் 1 பக்தவச்சலேசுவரர்
தர்மாசந்தவனி 1
செங்கையம்மன் 1
வேதகிரி 1
அன்னம்பாளையம் 1
சீத்தாராம 1
முதலிததரு 1 முதலியார் தெரு
கம்மவார் 1
கேவி 1
பாலகுஜாம்பாள் 1
கோவிந்தம்பாடி 1
இராஜாஜி 1
பிரகாச 1
சுண்ணாம்புபேட்டை 1
கோட்டத்து 1
ரங்கமன்னார் 1
சாமுண்டீஸ்வரியம்மன் 1 சாமுண்டீசுவரரியம்மன்
தனம் 1
ஜெயராம 1
பாட்டை 1
பொன்னகத்தீஸ்வரர் 1
பெறுமாள் 1
கரும்பாத்தம்மன் 1
காச்சியம்மன் 1
கோலாத்தம்மன் 1
நாதலிங்கர் 1
புன்னகேஸ்வரர் 1
தத்தீஸ்வரர் 1
மயூரநாதசுவாமி 1
குளித்திரையம்மன் 1
ஹரிபிரசாதீஸ்வரர் 1
அருள்மகு 1
ஐர்க் 1
ஜர்க் 1
வளவநாராயணப்பெருமாள் 1
பாலாஜி 1
அம்மனந்தாங்கல் 1
பரதன் 1
சத்துருக்கன் 1
விதி 1
கிழ்மின்னல் 1
கீழ்மின்னல் 1
வேதவள்ளி 1
வாலீசுவரர் 1
ஆம்புர் 1
கவிவரதராஜப் 1
கவிநாச்சியம்மன் 1
விநாகயர் 1
மார்க்கபந்தீஸ்வரர் 1
ஓழுக்கத்தூர் 1
கொடமாத்தம்மன் 1
காராணாகமம் 1
சுந்தரேசசுவாமி 1
அருணாசலம் 1
இடுகாடு 1
வெங்கனபாளையம் 1
ஒடுகத்தூர் 1
சல்லாபுரியம்மன் 1
குழந்தைபெற 1
கி 1
பேரரசினால் 1
புதுபிக்கப்பட்டது 1
மய 1
உா 1
மேற்கூரை 1
ஓவியம் 1
தலவரலாறு 1
நாகசாமி 1