காட்மியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
48 வெள்ளி (மாழை)காட்மியம்இண்டியம்
Zn

Cd

Hg
Cd-TableImage.png
பொது
பெயர், குறி எழுத்து,
தனிம எண்
காட்மியம், Cd, 48
வேதியியல்
பொருள் வரிசை
பிறழ்வரிசை மாழைகள்
நெடுங்குழு,
கிடை வரிசை,
வலயம்
12, 5, d
தோற்றம் siவெள்ளி போல் சாம்பல் மாழை
Cd,48.jpg
அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
112.411(8) g/mol
எதிர்மின்னி
அமைப்பு
[Kr] 4d10 5s2
சுற்றுப்
பாதையிலுள்ள
எதிர்மின்னிகள்
(எலக்ட்ரான்கள்)
2, 8, 18, 18, 2
இயல்பியல் பண்புகள்
இயல் நிலை திண்மை
அடர்த்தி
(அறை வெ.நி அருகில்)
8.65 கி/செ.மி³
உருகுநிலையில்
நீர்மத்தின் அடர்த்தி
7.996 g/cm³
உருகு
வெப்பநிலை
594.22 K
(321.07 °C, 609.93 °F)
கொதி நிலை 1040 K
(767 °C, 1413 °F)
நிலை மாறும்
மறை வெப்பம்
6.21 கி.ஜூ/மோல்
(kJ/mol)
வளிமமாகும்
வெப்ப ஆற்றல்
99.87 கி.ஜூ/மோல் kJ/mol
வெப்பக்
கொண்மை
(25 °C)
26.020 ஜூ/(மோல்·K)
J/(mol·K)
ஆவி அழுத்தம்
அழுத் / Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
வெப். நி / K 530 583 654 745 867 1040
அணுப் பண்புகள்
படிக அமைப்பு அறுகோண பட்டகம்
ஆக்சைடு
நிலைகள்
2
(மென கார ஆக்ஸைடு)
எதிர்மின்னியீர்ப்பு 1.69 (பௌலிங் அளவீடு)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1st: 867.8 kJ/mol
2nd: 1631.4 kJ/mol
3rd: 3616 kJ/mol
அணு ஆரம் 155 பிமீ
அணுவின்
ஆரம் (கணித்)
161 pm
கூட்டிணைப்பு ஆரம் 148 pm
வான் டெர் வால்
ஆரம்
158 பி.மீ (pm)
வேறு பல பண்புகள்
காந்த வகை தரவு இல்லை
மின்தடைமை (22 °C) 72.7 nΩ·m
வெப்பக்
கடத்துமை
(300 K) 96.6
வாட்/(மீ·கெ) W/(m·K)
வெப்ப நீட்சி (25 °C) 30.8 மைக்.மீ/(மி.மீ·கெ) µm/(m·K)
ஒலியின் விரைவு
(மெல்லிய கம்பி வடிவில்)
(20 °C) 2310 மீ/நொடி
யங்கின் மட்டு 50 GPa
Shear modulus 19 GPa
அமுங்குமை 42 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.30
மோவின்(Moh's) உறுதி எண் 2.0
பிரிநெல் உறுதிஎண்
Brinell hardness]]
203 MPa (மெகாபாஸ்)
CAS பதிவெண் 7440-43-9
குறிபிடத்தக்க ஓரிடத்தான்கள்
தனிக்கட்டுரை: காட்மியம் ஓரிடத்தான்கள்
ஓரி இ.கி.வ அரை
வாழ்வு
சி.மு சி.ஆ
(MeV)
சி.வி
106Cd 1.25% >9.5×1017 y εε2ν - 106Pd
107Cd syn 6.5 h ε 1.417 107Ag
108Cd 0.89% >6.7×1017 y εε2ν - 108Pd
109Cd syn 462.6 d ε 0.214 109Ag
110Cd 12.49% Cd ஆனது 62 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
111Cd 12.8% Cd ஆனது 63 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
112Cd 24.13% Cd ஆனது 64 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
113Cd 12.22% 7.7×1015 y β- 0.316 113In
113mCd syn 14.1 y β- 0.580 113In
IT 0.264 113Cd
114Cd 28.73% >9.3×1017 y ββ2ν - 114Sn
115Cd syn 53.46 h β- 1.446 115In
116Cd 7.49% 2.9×1019 y ββ2ν - 116Sn
மேற்கோள்கள்

காட்மியம் (இலங்கை வழக்கு: கட்மியம், ஆங்கிலம்:Cadmium (IPA: /ˈkædmiəm/) ஓரளவிற்கு அரிதாகவே கிடைக்கும் சிறிதே நீலம் கலந்த வெண்மை நிறமுடைய மென்மையான வேதியியல் தனிமம். இதன் வேதியியல் குறியீடு Cd என்பதாகும். இதன் அணுவெண் 48, மற்றும் இதன் அணுக்கருவினுள் 64 நொதுமிகள் உள்ளன. இத் தனிமம் பிறழ்வரிசை மாழைகளை சேர்ந்த ஒரு மாழை ஆகும். காட்மியம் பொதுவாக துத்தநாகம் உள்ள கனிமங்களுடன் கிடைக்கின்றது. காட்மியம் புற்றுநோய் உண்டாக்கும் பொருட்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. காட்மியம் பெரும்பாலும் மின்கலங்களிலும், நெகிழி போன்ற பொருட்களில் நிறமிகளாகவும் பயன்படுகின்றது.

பிரித்தெடுத்தல்[தொகு]

2005 ஆம் ஆண்டு உலகில் காட்மியம் எடுக்கும் பகுதிகளும் எடுக்கப்படும் காட்மியத்தின் அளவுகளும். பச்சை வட்டம், மிக அதிகமாக எடுக்கப்படும் தென் கொரியா, ஜப்பான் நாட்டின் உறபத்தியை 100 என்று கொண்டு, பிற பகுதிகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் அளவுகள் அதனுடன் ஒப்பீடாக சுட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மஞ்சள் புள்ளியும் 10, சிவப்பு புள்ளி 1.
ஆண்டுதோறும் உலகில் எவ்வளவு காட்மியம் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது என்று காட்டும் படம். அண்மையில் ஆண்டுக்கு 20,000 டன் காட்மியம் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது.

காட்மியம் பெரும்பாலும் துத்தநாகம் உள்ள கனிமங்களில் கலந்த வேற்றுப்பொருளாக உள்ளது. எனவே துத்தநாகம் எடுக்கும் தொழில்முறையில் இது துணை விளைபொருளாகப் பெறப்படுகின்றது. துத்தநாக சல்பைடு என்னும் மாழைமண் (கனிமம்) ஆக்ஸிஜனுடன் சேர்த்து சூடு செய்து துத்தநாக சல்பைடுதனை துத்தநாக ஆக்ஸைடு ஆக மாற்றப்படுகின்றது. பிறகு கரிமத்துடன் சேர்த்து உலையில் இட்டாலோ, அல்லது கந்தகக் காடியில் மின்வேதியியல் கரைசல் முறையில் துத்தநாகம் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது. காட்மியத்தை (தூய்மையற்ற) துத்தநாகத்தில் இருந்து எடுக்க, காட்மியம் கலந்த துத்தநாகத்தை வெற்றிடப் படிவு செய்து அதில் இருந்து காட்மியம் பெறப்படுகின்றது. மின்வேதியியல் கரைசல் முறையில், காட்மியம் சல்பேட்டு பிரிவுற்று தங்கி விடுகின்றது[1].

குறிப்பிடத்தக்க பண்புகள்[தொகு]

காட்மியம், மென்மையான, நச்சுத்தன்மை உள்ள, எளிதில் தகடாகவல்ல ஒரு மாழை. இதன் வேதியியல் பண்புகள் துத்தநாகத்தை ஒத்ததாக உள்ளது.

பயன்பாடுகள்[தொகு]

காட்மியம் உலோகம்

உலகில் பிரித்தெடுக்கும் காட்மியத்தில் முக்கால் பங்கு நிக்கல்-காட்மியம் மின்கலங்கள் செய்வதற்கும், மீதி கால் பங்கு நிறமிகளாக பல்வேறு பூச்சுகளுக்குப் பயன்படுகின்றது. நெகிழிகளில் நிலைப்படுத்திகளாகவும் (stabilizers) பயன்படுகின்றது. பிற பயன்பாடுகள்:

  • உராய்வைக் குறைக்க மென்மையான இப்பொருள் உருள்தாங்கிகளில் (bearing) பயன்படுகின்றது.
  • 6% காட்மியம் மின்வேதியியல் (மாழைப்) பூச்சுகளில் பயன்படுகின்றது.
  • பல்வேறு ஒட்டு/பற்றுவைப்பு வேலைகலில் ஒட்டுவைப்புப் பொருளாப்பயன்படுகின்றது
  • அணு உலையில், அணுப்பிளவுத் தடுல்லுக்கு கட்டுறுத்தும் பொருளாகப் பயன்படுகின்றது.
  • காட்மியம் செலினைடு என்னும் சேர்மம் சிவப்பு நிறமியாகவும், சல்பைடுகள் மங்கள் நிறமியாகவும் பயன்படுகின்றது
  • காட்மியம் டெலூரைடு என்னும் பொருள் கதிரொளி மின்கலங்களில் பயன்படுகின்றது.
  • இரவில் வெப்பத்தை மட்டும் கொண்டு மக்கள்/ஊர்திகள் நட்மாட்டத்தை அறியப் பயன்படும் அகச்சிவப்பு மின்காந்த அலைகளை உணரவல்ல இரவுக்கண்களாக பயன்படுகின்றது. (அகச்சிவப்பு படக்கருவிகள்). இவை பாதரச-காட்மிய-டெலூரைடு அல்லது மெர்க்குரி-காட்மியம்-டெலுரைடு (HgCdTe ) என்னும் கூட்டுக் குறைக்கடத்திப் பொருளால் செய்யப்படும் கருவிகள் ஆகும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Cadmium at WebElements.com
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காட்மியம்&oldid=2486548" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது