உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

போரான் குழுமம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
போரான் குழுமம் (நெடுங்குழு 13)
நீரியம் (diatomic nonmetal)
ஈலியம் (அருமன் வாயு)
இலித்தியம் (alkali metal)
பெரிலியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
போரான் (உலோகப்போலி)
கரிமம் (polyatomic nonmetal)
நைட்ரசன் (diatomic nonmetal)
ஆக்சிசன் (diatomic nonmetal)
புளோரின் (diatomic nonmetal)
நியான் (அருமன் வாயு)
சோடியம் (alkali metal)
மக்னீசியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
அலுமினியம் (குறை மாழை)
சிலிக்கான் (உலோகப்போலி)
பாசுபரசு (polyatomic nonmetal)
கந்தகம் (polyatomic nonmetal)
குளோரின் (diatomic nonmetal)
ஆர்கான் (அருமன் வாயு)
பொட்டாசியம் (alkali metal)
கல்சியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
இசுக்காண்டியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தைட்டானியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
வனேடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
குரோமியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மாங்கனீசு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரும்பு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
கோபால்ட் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
நிக்கல் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
செப்பு (தாண்டல் உலோகங்கள்)
துத்தநாகம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
காலியம் (குறை மாழை)
ஜேர்மானியம் (உலோகப்போலி)
ஆர்சனிக் (உலோகப்போலி)
செலீனியம் (polyatomic nonmetal)
புரோமின் (diatomic nonmetal)
கிருப்டான் (அருமன் வாயு)
ருபீடியம் (alkali metal)
இசுட்ரோன்சியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
யிற்றியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
சிர்க்கோனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
நையோபியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மாலிப்டினம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
டெக்னீசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ருத்தேனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ரோடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பலேடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
வெள்ளி (மாழை) (தாண்டல் உலோகங்கள்)
காட்மியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இண்டியம் (குறை மாழை)
வெள்ளீயம் (குறை மாழை)
அந்திமனி (உலோகப்போலி)
தெலூரியம் (உலோகப்போலி)
அயோடின் (diatomic nonmetal)
செனான் (அருமன் வாயு)
சீசியம் (alkali metal)
பேரியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
இலந்தனம் (lanthanoid)
சீரியம் (lanthanoid)
பிரசியோடைமியம் (lanthanoid)
நியோடைமியம் (lanthanoid)
புரோமித்தியம் (lanthanoid)
சமாரியம் (lanthanoid)
யூரோப்பியம் (lanthanoid)
கடோலினியம் (lanthanoid)
டெர்பியம் (lanthanoid)
டிசிப்ரோசியம் (lanthanoid)
ஓல்மியம் (lanthanoid)
எர்பியம் (lanthanoid)
தூலியம் (lanthanoid)
இட்டெர்பியம் (lanthanoid)
லியுதேத்தியம் (lanthanoid)
ஆஃபினியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
டாண்ட்டலம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தங்குதன் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரேனியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ஓசுமியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
இரிடியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பிளாட்டினம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தங்கம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
பாதரசம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தாலியம் (குறை மாழை)
ஈயம் (குறை மாழை)
பிசுமத் (குறை மாழை)
பொலோனியம் (குறை மாழை)
அசுட்டட்டைன் (உலோகப்போலி)
ரேடான் (அருமன் வாயு)
பிரான்சீயம் (கார மாழைகள்)
ரேடியம் (காரக்கனிம மாழைகள்)
அக்டினியம் (actinoid)
தோரியம் (actinoid)
புரோடாக்டினியம் (actinoid)
யுரேனியம் (actinoid)
நெப்டியூனியம் (actinoid)
புளுட்டோனியம் (actinoid)
அமெரிசியம் (actinoid)
கியூரியம் (actinoid)
பெர்க்கிலியம் (actinoid)
கலிபோர்னியம் (actinoid)
ஐன்ஸ்டைனியம் (actinoid)
பெர்மியம் (actinoid)
மெண்டலீவியம் (actinoid)
நொபிலியம் (actinoid)
இலாரென்சியம் (actinoid)
இரதர்ஃபோர்டியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
தூப்னியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
சீபோர்கியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
போரியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
ஆசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
மெய்ட்னீரியம் (unknown chemical properties)
டார்ம்சிட்டாட்டியம் (unknown chemical properties)
இரோயன்ட்கெனியம் (unknown chemical properties)
கோப்பர்நீசியம் (தாண்டல் உலோகங்கள்)
உன்னுன்டிரியம் (unknown chemical properties)
பிளெரோவியம் (unknown chemical properties)
உன்னுன்பென்டியம் (unknown chemical properties)
லிவர்மோரியம் (unknown chemical properties)
உனுன்செப்டியம் (unknown chemical properties)
அனனாக்டியம் (unknown chemical properties)
IUPAC குழு எண் 13
தனிமம் வாரியாகப் பெயர் போரான் குழுமம்
Trivial name triels, icosagens
CAS குழு எண் (அமெரிக்க) IIIA
பழைய IUPAC எண் (ஐரோப்பிய) IIIB

↓ கிடை வரிசை
2
Image: போரான் துகள்கள்
போரான் (B)
5 உலோகப்போலி
3
Image: அலுமினியம் உலோகம்
அலுமினியம் (Al)
13 குறை மாழை
4
Image: Gallium crystas
காலியம் (Ga)
31 குறை மாழை
5
Image: Ductile Indium wire
இண்டியம் (In)
49 குறை மாழை
6
Image: Thallium pieces stored in a glass ampoule under Argon atmosphere
தாலியம் (Tl)
81 குறை மாழை
7 உன்னுன்டிரியம் (Uut)
113 unknown chemical properties

Legend
primordial element
synthetic element
Atomic number color:
black=solid
போரான் குழுமத்தின் ஐந்து தனிமங்கள்

போரான் குழுமம் என்பது தனிம அட்டவணையிலுள்ள நெடுங்குழு 13 தனிமங்களான போரான் (B), அலுமினியம் (Al), காலியம் (Ga), இண்டியம் (In), தாலியம் (Tl), மற்றும் உன்னுன்டிரியம் (Uut) ஆகியவற்றினைக் குறிக்கும். போரான் குழுமத் தனிமங்கள் தங்களது கடைசி வலயக்குழுவில் மூன்று எலத்திரான்கள் கொண்டிருக்கும்.[1] இத்தனிமங்களை ஐகோசசென்சு என்றும் சிலசமயம் குறிப்பிடப்படுகின்றன.[2]

வேதியியல் பண்புகள்[தொகு]

Z தனிமம் வலயக்குழுக்களில் உள்ள எலத்திரான்களின் எண்ணிக்கை
5 போரான் 2, 3
13 அலுமினியம் 2, 8, 3
31 காலியம் 2, 8, 18, 3
49 இண்டியம் 2, 8, 18, 18, 3
81 தாலியம் 2, 8, 18, 32, 18, 3
113 நிகோனியம் 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
தனிமம் கொதிநிலை (C) அடர்த்தி (கி/செ.மீ3)
போரான் 4,000° 2.46
அலுமினியம் 2,519° 2.7
காலியம் 2,204° 5.904
இண்டியம் 2,072° 7.31
தாலியம் 1,473° 11.85

குறிப்புகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Kotz, John C.; Treichel, Paul and Townsend, John Raymond (2009). Chemistry and chemical reactivity. Vol. 2. Belmont, Ca, USA: Thomson Books. p. 351. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-495-38712-6.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  2. "காரக் கனிம உலோகங்கள், அலுமினியம்". Scribd. பார்க்கப்பட்ட நாள் மார்ச்சு 11, 2013.

புத்தகங்கள்[தொகு]

வெளியிணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=போரான்_குழுமம்&oldid=4044297" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது