பயனர்:Neechalkaran/எண்ணிக்கை2/1

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
சொற்கள் எண்ணிக்கை மாற்றுச் சொல்
சமீபத்தில் 1
பல்லவர்களால் 1
இல்வை 1
கர்வேட 1
கட்டப்பட்டதாக 1
கல்வெட்டுச் 1
சான்று 1
நிதி 1
ஆணையம் 1
திருப்புகழ் 1
ராஜேந்திர 1
குமாரி 1
மேலகிருஷ்ணன்புதூர் 1
தெங்கன்புதூர் 1
ருத்ரவிநாயகர் 1
இராமவர்மபுரம் 1
வர்மன் 1
பெருஞ்செல்வவிளை 1
வாடிவிளை 1
அழகேஸ்வரி 1
மார்த்தாண்டவர்மா 1
நாகர்கோயில் 1
ராமவர்மபுரம் 1
ருத்ர 1
ஸ்ரீமூலநாதசுவாமி 1
மதுரவாணி 1
பிள்ளையார்விளை 1
வைகுணடர் 1
அகிலதிரட்டு 1
தோப்புத்தெரு 1
மாவிளை 1
குஞ்சுமாடசாமி 1
வண்டாவிளை 1
சேத்ர 1
பாலசாமி 1
கிருணணன்கோவில் 1
வங்காருமாடசாமி 1
சித்திரைதிரு 1
காளியாண்டபெருமாள் 1
மேலகாட்டுவிளை 1
ஆத்தித்தவர்மன் 1
தேசிகவிநாயகர் 1
கல்லம்பல 1
குஞ்சன்விளை 1
சாஸ்தான்கோவில் 1
விளை 1
சிவாலயபெருமாள் 1
தட்டான்விளை 1
வடக்குச்சூரங்குடி 1
ருத்ரகண்டன் 1
கள்ளவீரியன்விளை 1
முகிலன்குடியிருப்பு 1
தெற்குபால்கிணற்றான்விளை 1
நினைத்து 1
முடித்த 1
சேத்துக்குழி 1
முன்னங்குத்தி 1
பண்ணையூர் 1
மெயின்ரோடுஅஞ்சல் 1
செம்மருதங்காடு 1
மேல்பாலை 1
பார்த்திபபுரம் 1
பேரை 1
ஈத்தாவிளை 1
புரவக்கல்வீடு 1
மூவட்டுமல்லன் 1
வாழைத்தோட்டம் 1
பள்ளியாடி 1
பராசக்தி 1
வண்டவிளை 1
இருக்கலம்பாடு 1
விழாத்துறை 1
யட்ஷி 1
கூட்டாலுமூடு 1
ஆனாம்பிகை 1
உச்சிதமாசத்தியம்மன் 1
வடக்கன்கரை 1
சரல்விளை 1
பொத்தைக்காடு 1
உண்ணி 1
குறும்பேற்றி 1
தஷன் 1
அதங்கோடு 1
வெங்கஞ்சி 1
இளம்பாலமுக்கு 1
கொல்லங்கோடு 1
சந்தை 1
யஷி 1
கடலிக்கோடு 1
வீயன்னூர் 1
கொல்லால் 1
ரேசன் 1
உண்ணாமலைகடை 1
நீலகேசியம்மன் 1
செண்பகராமன் 1
ஆறுதேசம் 1
ஆற்றுார்அஞ்சல் 1
மாவர்த்தலா 1
கீழ்மிடாலம் 1
உதயமார்த்தாண்டன்அஞ்சல் 1
தேவிகோடு 1
கூணாலுமூடு 1
வெள்ளாச்சி 1
பனச்சமூடு 1
செம்மன்வளாகம் 1
பைங்குளம்அஞ்சல் 1
குழிவிளை 1
ஏற்றக்கோடு 1
வியன்னுரா 1
அரகநாடு 1
ஆலஞ்சோலைஅஞ்சல் 1
கொச்சத்துமூலை 1
தேங்காப்பட்டணம்அஞ்சல் 1
முன்னூற்று 1
மருதங்கோடு 1
செருப்பாலூர் 1
தெருவுக்கடைஅஞ்சல் 1
காரிகோட்டு 1
களியல் 1
பேச்சிப்பாறை 1
ஆழாங்குளம் 1
பத்ரேஸ்வரி 1
சொல்லக்குடிவிளை 1
யஷூ 1
மணியங்குழி 1
மீளச்சல் 1
களியக்காவிளை 1
பூசாஸ்தா 1
வன்னியன் 1
மாடன்தேவதை 1
அருள்மாடசாமி 1
தெரிசணங்கோப்பு 1
இராமநாதசாமி 1
மணத்திட்டை 1
சிலம்பலகண்டன் 1
பத்மனாபசாமி 1
விடுமாடதேவதா 1
காசிவிஸ்வநாதசாமி 1
மாகாகளியம்மன் 1
சித்திரைவிநாயகர் 1
ஆற்றங்கரைதேரி 1
கீழ்க்காலனி 1
குலாலர் 1
சாரோடு 1
திருநயினார்குறிச்சி 1
தெய்வவிநாயகர் 1
உடதேசி 1
சாம்பசிவபுரம் 1
சுங்கான்கடை 1
ஊற்றுப்பாறைவிளை 1
ரணியல்கோணம் 1
சாந்திப்போற்றியம்மன் 1
அழகேஸ்வரியம்மன் 1
நெசவாளர் 1
தேவசேனாதிபதி 1
செக்காலத்தெரு 1
காஞ்சிரவிளை 1
பூலான்கோடு 1
கீழகருப்புக்கோடு 1
வீரவிளை 1
கொல்லமாவடி 1
ஆத்திவிளை 1
மாங்குழி 1
கண்ணாட்டுவிகைண்ணாட்டுவிளை 1
கல்குளம்ள 1
கக்கோட்டு 1
கக்கோடு 1
கீழபேயன்குழி 1
வடபேயன்குழி 1
அக்னேஸ்வரர் 1
இரணியல்கோணம் 1
உன்னங்குளம் 1
திருநயினார் 1
கோட்டவிளை 1
கோயிலான்விளை 1
வருகத்தட்டு 1
பொட்டல்குழி 1
கல்படி 1
மல்லிகேஸ்வரத்து 1
வண்ணான்விளை 1
பனவிளை 1
அம்பிகாதேவி 1
கீழகல்குளம் 1
ஏழுகாட்டுபத்து 1
வடுகன்பற்று 1
அந்தாணிமார்குளம் 1
கனகப்பபுரம் 1
உலகளந்தம்மன் 1
ஓடக்கரைமாடன் 1
ஆஸ்ராமம் 1
மண்பீடம் 1
செண்பகராமன்நல்லூர் 1
சுவரில் 1
ஒட்டினாற் 1
போல 1
முனி 1
திருவாஞ்சிநல்லூர் 1
வேய்ந்திர 1
பூலாவுடையன் 1
தாணுமாலையன்புதூர் 1
வன 1
மேலக்குளம் 1
திருமகராஜபுரம் 1
கரியமாணிக்கபுரம் 1
மகாதானபுரம் 1
நரிக்குளம் 1
பள்ளவிளை 1
சாமியார் 1
ாசன்தங்கு 1
சோழியார்கோணம் 1
முத்திஸ்வரர் 1
களிமார் 1
மாடத்தட்டுவிளை 1
சாக்கியான்கோடு 1
தோப்புவிளை 1
கிழங்குவிளை 1
கலுங்கு 1
முகத்தம்மன் 1
கருப்பாறை 1
கோதநல்லூர் 1
சங்கரன்காவுவிளை 1
செக்காரவிளை 1
கன்னியடி 1
பூசாஸ்தான்விளை 1
கீழப்பள்ளம் 1
வள்ளிவாரம் 1
சாஸ்த்தமங்கலம் 1
அழகரம்மன் 1
கரிஞ்சான்கோடு 1
சேவிளை 1
வைகுண்டபுரம் 1
சித்திரங்கோடு 1
கீழகட்டிமாங்கோடு 1
காரங்காடு 1
நங்ஙச்சிவிளைவு 1
முண்டன்சாமி 1
பரைக்கோடு 1
திருவிடைக்கோடு 1
தெற்குபண்டாரவிளை 1
காவுதர்ம 1
மேலப்பெருவிளை 1
ஆசாரிபள்ளம் 1
மன்னராஜா 1
ஓலக்கோடு 1
மேலாங்கோடு 1
மருவூர்கோணம் 1
தெற்குமடம் 1
பத்தரை 1
குளச்சல்அஞ்சல் 1
காரன்காடு 1
துர்கா 1
உசரவிளை 1
கொய்யன்விளை 1
அருகுவிளை 1
நயினார்புதூர் 1
கருத்து 1
சரல் 1
ஆசாரிப்பள்ளம் 1
பன்னி 1
காளியாண்ட 1
தீவினைதீர்த்த 1
சட்டவிநாயகர் 1
வள்ளுவர்புரம் 1
கீழதத்தையார்குளம் 1
தெற்குதேரிவிளை 1
சங்கரதாணுபிள்ளையார் 1
குலாலர்தெரு 1
முருங்கவிளை 1
பேயோடு 1
பாருடைய 1
கீழதெரிசனங்கோப்பு 1
அந்தபுரம் 1
பேச்சான்குளம் 1
இறச்சகுளம் 1
பன்னுழிச்சேரி 1
அக்காசாலை 1
நிலமுடையகண்டன்சாஸ்தா 1
கொத்தையார் 1
திட்டத்தெரு 1
தெய்வசிகாமணி 1
சித்தாவிநாயகர் 1
அம்பலவாணசாமி 1
கொரண்டி 1
வனமூர்த்தி 1
மந்திரமூர்த்தி 1
சங்கரன்புதூர் 1
செப்பு 1
புன்னார்குளம் 1
பொன்னாயிரமுடைய 1
அஞ்செமெழூதிய 1
வய்யாகுளம் 1
இடகரை 1
புலவுடைய 1
இல்ரைல 1
பஞ்சலிங்கபுரம் 1
தெற்குதாமரைகுளம் 1
அனந்தாய் 1
அகஸ்திலிங்கம் 1 அகத்திலிங்கம்
மணியடிகள் 1
ராஜமன்னார் 1
கப்பியறை 1
ஊராண்மை 1
நாட்டுவாலா 1
ஆயர்கோணம் 1
இட்டகவேலி 1
கிருஷ்ணன்புதூர் 1
விடுமாடன் 1
பட்டாரியார் 1
மேலவிளாங்காடு 1
மாடத்தியம்மன் 1
நாவல் 1
மார்த்தண்டவிநாயகர் 1
சோழவநங்கையம்மன் 1
குளக்கரைதெரு 1
வயல்தெரு 1
வில்லச்சேரி 1
எட்டாமடை 1
ஆற்றங்கரைதெரு 1
பிறைசூடி 1
லெட்சுமிநகர் 1
ஆண்டிதோப்புபுதூர் 1
புளியன்விளை 1
பட்டவராயர் 1
செண்பகராமபிள்ளையார் 1
மேலதெரிசனங்கோப்பு 1
குறமேனி 1
கணபதிவேலாயுதசொரிமுத்து 1
விளாங்காட்டுசேரி 1
அறவரமாடன் 1
குமரி 1
உலக்கருவி 1
ஸ்ரீகுஞ்சுபண்டாரவிளை 1
கீழசரக்கல்விளை 1
வாகையடித் 1
குலசேரகபுரம் 1
மந்தாரம்புதூர் 1
வடக்குரதவீதி 1
கோமதியம்மன் 1
தெற்குமண் 1
பூஸ்கலா 1
கருங்கடாக்காரசாமி 1
வைரவநாதன் 1
செங்கடாக்காரசாமி 1
காயல்கண்டன் 1
ஓட்டக்காரசாமி 1
வடக்குதாமரைகுளம் 1
ஆபத்து 1
காத்தவள் 1
குமரேசன்புதூர் 1
சுயம்புலிங்கசாமி 1
மார்த்தாண்புரம் 1
மேலக்குளம்சேரி 1
அஞ்சநேயர் 1
கீழமறவன்குடியிருப்பு 1
புவியூர் 1
கருப்புக்கோட்டை 1
அண்டூர் 1
அச்சன்குளம் 1
ஒற்றையால்விளை 1
பறையர்சேரி 1
பூலங்குளம் 1
மணவிளை 1
அற்புத 1
மும்முடி 1
பீமநகரி 1
தியாக 1
சௌந்தரி 1
ஔவையார் 1
மூகாம்பரி 1
ஆண்டிதோப்பு 1
துவரங்காடு 1
சீவரி 1
வீரவ 1
பால்கிணற்றான்விளை 1
நம்பியுடையார் 1
அம்மாச்சியார்விளை 1
விஷ்ணுநாராயணன் 1
வெள்ளாளன்விளை 1
உடையார்சாமி 1
ாத்தாமொழி 1
இலந்தையாதட்டு 1
காக்காத்தோப்பு 1
இல்லைந 1
சேதுபதியூர் 1
காமராஜபுரம் 1
இராஜக்கமங்கலம் 1
சாஸ்தாக்கோயில்விளை 1
வைரவிளை 1
மங்காவிளை 1
அருணாசலசாமி 1
வடலிக்காட்டுவிளை 1
ரூபநாரயணன் 1
தெக்கையம்மன் 1
வடக்கையம்மன் 1
பரமன் 1
வெள்ளாங்கோடு 1
சாஸ்தாஐயப்பநயினார் 1
பொற்கமலம் 1
காளாத்தீஸ்வரர் 1
இழங்கநாதபுரம் 1
சோலைகுடியிருப்பு 1
சுந்தரவல்லியம்மன் 1
கலியுகவரதத்சாஸ்தா 1
பொற்கலைதேவி 1
வண்டிமலைச்சியம்மன் 1
சர்ச் 1
வடக்குமுதல் 1
கரைகாலனி 1
தாணுமாலீஸ்வரர் 1
சிவகாமியம்பாள் 1
சன்னதிபெருமாள் 1
விட்டிலேஸ்வரர் 1
விசாலாட்சிஅம்பாள் 1
நானல்காடு 1
திருக்கண்டீஸ்வரர் 1
மேலசொரக்குடி 1
சொரக்குடி 1
பேட்மாநகர் 1
அனந்தக்கம்பிக்குறிச்சி 1
அனந்தநம்பிக்குறிச்சி 1
சாஸ்தாஅரசுடையார் 1
சுப்பிமணியர் 1
வாய்க்கால்கரைதெரு 1
வியாக்ரபதீஸ்வரர் 1
வடக்குகாரசேரி 1
ரெங்கராஜபெருமாள் 1
வைரவம் 1
ஞானாதீஸ்வரர் 1
வரகுண 1
வாடாமல்லி 1
உடையநம்பீஸ்வரர் 1
உலகாண்டாஸ்வரி 1
அக்காசாலைவிநாயகர் 1
மூர்த்திாஸ்வரர் 1
குலசேகரநத்தம் 1
கடும்புள்ளிசாஸ்தா 1
சந்தனராஜா 1
கொங்கராயகுறிச்சி 1
வீரபாண்டிஸ்வரர் 1
கீழக்கோட்டைவாசல் 1
பச்சேரி 1
கீழபுத்தனேரி 1
கீழவல்லநாடு 1
மேகமுடையார் 1
மீனாட்சிபட்டி 1
வள்ளுவர் 1
கொள்ளிகுளம் 1
திருவரங்க 1
ஆத்து 1
மேட்டுதெரு 1
தெய்வச்செயல்புரம் 1
பாலபாலம்மன் 1
விருபாட்ஷிஸ்வரர் 1
சௌந்தர்யநாயகி 1
கோயில்தெரு 1
மேல்ஊர் 1
காலாங்கரை 1
செக்காரகுடி 1
திருவாச்சியம்மன் 1
சன்னகுடி 1
இடர்வினை 1
ஆபீஸ் 1
வரதய்யன் 1
செம்பூர் 1
செல்வன் 1
புதியனூர் 1
ஆரியங்காவு 1
சொக்கப்பழங்கரை 1
சோனகன்விளை 1
சோலைநல்லூர் 1
தலைவன்வடலி 1
பிரம்மதேச 1
சேகர 1
முத்துசந்தனமாரியம்மன் 1
வக்கப்பிள்ளைவிளை 1
திருக்களூர் 1
சேரசோழ 1
தீதத்தாபுரம் 1
பொன்னைய்யன் 1
தெற்குநல்லூர் 1
தேரியூர் 1
தேமான்குளம் 1
நந்திகுளம் 1
நயினார்புரம் 1
நாலுமூலைக்கிணறு 1
ஐந்துவீட்டுசாமி 1
பொத்தரங்கன்விளை 1
முந்திரித்தோட்டம் 1
பொன்னுருவி 1
பிச்சுவிளை 1
பிறைகுடியிருப்பு 1
புங்கம்மாள்புரம் 1
புதுக்குடியிருப்பு 1
பாதகரைசுவாமி 1
அங்காளஈஸ்வரரியம்மன் 1 அங்காளேசுவரியம்மன்
புதுநகர் 1
சேர்ந்தபூமங்கலம் 1
மருதன்விளை 1
மங்கம்மாள்புரம் 1
மணப்பாடு 1
மழவராயநத்தம் 1
தென்னக்கர் 1
மழவராய 1
சுருதி 1
தூத்துவாலைய்யன் 1
வேதாளம்மன் 1
மாநாடுதண்டுபத்து 1
திருச்செ 1
பொன்வண்டு 1
மாவடிப்பண்ணை 1
செண்பகக் 1
முத்துக்கிருஷ்ணபுரம் 1
கல்லால் 1
வீரகோடி 1
அருந்ததி 1
வடக்குநல்லூர் 1
வலசைகிணறு 1
வாலைச்சிவிளை 1
வாகைவிளை 1
வில்லிக்குடியிருப்பு 1
நம்பிக்குறிச்சி 1
திருச்செந்துர் 1
அம்பலசேரி 1
சிவணைந்த 1
தெற்குஉகந்தஉடையார் 1
பழங்குளத்து 1
பேய்குளம் 1
சங்கரலிங்கசுவாமி 1
மீரான்குளம் 1
சடகோப 1
தச்சன்விளை 1
புத்தன்தருவை 1
சுண்டங்கோட்டை 1
கண்டக்கோட்டை 1
உருவடி 1
அழகம்மன்புரம் 1
தட்டார்மடம் 1
ஜெயம்தரும் 1
தோப்புவனம் 1
தச்சன்மொழி 1
மேலசாத்தான்குளம் 1
விஜயராமபுரம் 1
வசவப்பனேரி 1
துல்லுக்குட்டி 1
சவுண்டீஸ்வரியம்மன் 1
பாலகிருஷ்ணசாமி 1
சங்குச்சாமி 1
சவுன்பகவதி 1
சேதுநாதஈஸ்வரன் 1
பிடானேரி 1
தாமரைமொழி 1
கபில 1
சொரூபானந்தமகாதேவசாமி 1
சேகர் 1
நீலமேக 1
படர்ந்தபுளி 1
பொய்சொல்லா 1
மெய்யன் 1
முடிபெருத்த 1
மட்டக்கடை 1
பவானீஸ்வரர் 1
கானியம்மன் 1
கோவில்பட்டிஎட்டயபுரம் 1
மடத்துத் 1
செல்லியம்மமன் 1
தெப்பக்குளம் 1
மாதாங்கோவில்தெரு 1
வடக்குமாடவீதி 1
பெரியநம்பி 1
மகாதேவர்கோவில் 1
ஜோதிநகர் 1
குலையன்கரிசல் 1
வாரிய 1
கணேஷ் 1
தூத்துக்கடி 1
குமாரிகிரி 1
கார்குறிச்சி 1
பிராப்பர் 1
கீழசண்முகபுரம் 1
சுந்தரவேல் 1
பாதகரை 1
மாணிக்கபுரம் 1
கைவல்யசுவாமி 1
பிரையண்ட் 1
டபிள்யூ 1
பதினெட்டாம்படி 1
கெஜலட்சுமி 1
மறவன்மடம் 1
வனக்காளி 1
தோப்புத் 1
மாப்பிளையூரணி 1
பலவேசகாரன் 1
சுவமி 1
கோபாலசுவாமி 1
விஷ்வசைனர் 1
காலங்கரை 1
கோரம்பள்ளம் 1
கோவில்பள்ளி 1
நடுக்கூட்டுடன் 1
கீழத்தட்டாப்பாறை 1
வடக்குசிலுக்கன்பட்டி 1
புற்றுவாய் 1
வர்த்தக 1
ரெட்டிப்பட்டி 1
கீழக்கூட்டுடன் 1
முத்துவீரன் 1
துத்துக்குடி 1
கிருஷ்ணேஸ்வரர் 1
திருமலைநாயகி 1
தென்றத்துடையார் 1
அகிலாண்டேஸ்வரியம்மன் 1 அகிலாண்டேசுவரியம்மன்
கண்மாய்கரைத்தெரு 1
அருணாச்சலசாமி 1
கருணையுடையார் 1
சிவந்தியடி 1
பிழைபொருத்த 1
இனாம்மணியாச்சி 1
வினைத்தீர்த்த 1
தூண்மட்டும் 1
அய்யப்பசாமி 1
மலையலங்காரியம்மன் 1
கிழவிபட்டி 1
சரவணா 1
கூசாலிபட்டி 1
வெங்கடேஸ்புரம் 1
அருந்துகில் 1
வடிவாலம்மன் 1
அங்கம்மன் 1
பொய்யாழி 1
புதுரோடு 1
பேயாண்டி 1
கொம்மடியம்மன் 1
கங்காதேவியம்மன் 1
புஸ்சகலை 1
பொன்னம்பலப் 1
தெற்குவண்டானம் 1
வெயிலாச்சியம்மன் 1
பொம்முலுநாயக்கன்பட்டிபொம்முலுநாயக்கன்பட்டிபொம்முலுநாயக்கன்பட்டி 1
பொம்முலுநாயக்கன்பட்டி 1
ராஜபாளையம்ரோடு 1
மடத்துத்தெரு 1
வள்ளிநாயகிபுரம் 1
கோவில்ப 1
வெயிலுக்கந்த 1
பூர்ணி 1
பொர்கமலம் 1
பாரத 1
கிளிக்கூட்டு 1
உண்டி 1
வெங்கடாசல 1
ராமர்பஜனை 1
சௌந்தரீஸ்வரியம்மன் 1
ஆதிசிவன் 1
கன்னிமாலையம்மன் 1
செம்புராயர் 1
பொம்மையான் 1
கத்தாளம்பட்டி 1
வீரசக்கர 1
செண்பகவள்ளியம்மன் 1
கீழவிளாத்திகுளம் 1
கழுவடிமாடன் 1
லாடசுவாமி 1
வெட்டும்பெருமாள் 1
விஜயராமசாமி 1
அப்பனசாமி 1
எம்சண்முகாபுரம் 1
சிந்தாமணிநாதசுவாமி 1
பெத்தனாட்சியார் 1
வெங்கடேஷ்வர 1
திருஞானசம்மந்தமூர்த்தி 1
குபேரசுந்தர 1
துளசிவிநாயகர் 1
சமுத்திர 1
அங்காளஈஸ்வரியம்மன் 1 அங்காளேசுவரியம்மன்
பொம்மையார்சாமி 1
லட்சுமிநாராயணபெருமாள் 1
மருதஐயனார் 1
சின்னஐயனார் 1
வெள்ளையன் 1
வில்வவனகோனேரி 1
மாயப்பெருமாள் 1
முத்துமாடசாமி 1
முத்துராமலிங்கம்பட்டி 1
பெத்தனாட்சியம்மன் 1
திருச்சிற்றம்பல 1
மங்கேஸ்வரர் 1
தாத்தாராயன் 1
மகிழாண்டி 1
விருஷம்பட்டி 1
வேலாயுதபுரம் 1
குலசேகரநல்லூர் 1
அய்யபிராகாசபுரம் 1
கள்ளபிரான் 1
ஆரைகுளம் 1
பாலஜோதி 1
எப்போதும் 1
வென்றான் 1
ஒட்டநத்தம் 1
கங்காதேவி 1
மாரிமுத்து 1
குற்றாலநாதர் 1
குழல்வாய் 1
வனத்தம்மன் 1
பொன்மாடசுவாமி 1
ராஜேஸ்வரியம்மன் 1
இளவேலங்கால் 1
ஞானவேளியப்பர் 1
குதிரைகுளம் 1
குறுக்குசாலை 1
திருமணிகை 1
உமையபாகை 1
முண்டசாமி 1
வீரசக்கம்மாள் 1
ஓட்டப்பிடபாரம் 1
தருவைகுளம் 1
முத்துசுவாமி 1
தெற்குகல்மேடு 1
நாரைக்கிணறு 1
கல்யானை 1
கல்நாய்வாகனம் 1
தடிக்காரன் 1
ஆழிபச்சேரி 1
பெரியகுளத்தய்யன் 1
பாறைக்குட்டம் 1
பஞ்சாலங்குறிச்சி 1
சக்கதேவிஅம்மன் 1
வீரசக்கதேவி 1
தெய்வீக 1
வீரவல்லம்மன் 1
ஓட்டப்படாரம் 1
மேலபாண்டியாபுரம் 1
ஜம்புலிங்கபுரம் 1
ராஜாவின்கோவில் 1
ராஜன் 1
வள்ளிநாயகபுரம் 1
ஸ்ரீநாச்சியார் 1
சென்னல் 1
பைரவம் 1
காசிநாதசுவாமி 1
வெங்கடாசலபுரம் 1
வேப்பலோடை 1
முசுவவாகனம் 1
வேலம்மன் 1
துரையப்ப 1
பெரும்படை 1
துர்க்கா 1
சங்குமுகேஸ்வரர் 1
முறப்பாநாடு 1
நட்டார் 1
பச்சைப்பெருமாள் 1
வீரபத்ரகாளியம்மன் 1
கோசல்ராம்நகர் 1
ஆறுமுகனேரி 1
திவைகுண்டம் 1
வனப்பகுதி 1
மூலமகாகணபதி 1
சகடடுகாரதெரு 1
தெப்பக்குளத் 1
சொக்கக்கூத்தர் 1
இரட்டைசுடலைமாடசுவாமி 1
திருவாக்குடைய 1
கீழப்புளியங்குடி 1
தாயார்கள் 1
திருவேங்கடத்தப்பர் 1
நாச்சியார்கள் 1
வெயிலுக்கந்தம்மன் 1
அழகுகுடிகொண்டம்மன் 1
எப் 1
சோரநாத 1
இல்லத்துப் 1
ரங்கராஜ 1
முனச்சிபட்டி 1
வனபேச்சி 1
தூதுகுழி 1
மேலதூதுகுழி 1
பொன்னாட்சியம்மன் 1
பத்மஸ்ரீ 1
கிருஷணன் 1
இசவன்குளம் 1
திருவைகுணட்ம் 1
பத்திர 1
நடுபச்சேரி 1
மகாதேவ 1
கைலாசபதி 1
வல்லமுத்துசாமி 1
மாங்கொட்டாபுரம் 1
எலுமிச்சையடியூர் 1
சிவலாரம்மன் 1
அனுமந்தமூர்த்தி 1
இருக்கண்குடி 1
அணியாபரநல்லூர் 1
இராமவிநாயகர் 1
திருவைகுண்டம 1
அபயகர 1
செல்லி 1
முத்தைய்யன் 1
அனந்தம்மாள் 1
ஆழியங்கை 1
நவலடியூர் 1
குமரகுருபரர் 1
மேல்நிலைப் 1
பள்ளித் 1
குருகூர் 1
குழுத் 1
பொன்னம்மை 1
நவகைலாயம் 1
புதன் 1
ஆதிநாராயணப் 1
வள்ளிவிளை 1
அம்மன்புரம் 1
படப்பூர் 1
நரசிங்கநாதர் 1
குடநாட்டம்மன் 1
ஆதிநாதபுரம் 1
மாநகரம் 1
கற்குவேலய்யன் 1
மேலவீரராமசாமி 1
தெற்குமாடவீதி 1
கூரத்து 1
பட்டர் 1
சகட்டுக்காரத் 1
நம்பிள்ளை 1
கண்டுகொண்ட 1
பிள்ளையார்பெரியவன்தட்டு 1
கிறிஸ்டியாநகர் 1
கல்யாணவிநாயகர் 1
வடக்குகாலான்குடியிருப்பு 1
நடுக்காலன்குடியிருப்பு 1
கச்சனாவிளை 1
ஐநூற்று 1
மெய்கண்டேஸ்வரர் 1
கானம் 1
தேரிச்சாமி 1
ஒருமேனி 1
காவடிப்பிறை 1
போர்டு 1
கட்சி 1
மறவர்தெரு 1
மருத்துவர் 1
கண்டவேல்சாஸ்தா 1
வீரமனோகரி 1
ஔவை 1
காவடிபிறை 1
அனுகூலாபுரம் 1
குழைக்காநாதபுரம் 1
குமாரப்பண்ணையூர் 1
1
கொட்டங்காடு 1
கோனேரிக்கோட்டை 1
திருச்செந்ர் 1
திருமணத்தடை 1
சுகப்பிரசவத்திற்கு 1
வணங்குவார்கள் 1
வடமலைச்சத்திரம் 1
நாங்நேரி 1
காந்திமதியம்மாள் 1
பர்வத்தினி 1
சிவாதெரு 1
லாலாசத்திரமுக்கு 1
வீட்டுவசதிவாரிய 1
அன்புநகர் 1
சாந்திநகர் 1
மூணால் 1
வடக்குபனவடலி 1
பனவடலி 1
செல்லத்தாய் 1
சந்தர 1
சொக்கநாதர்திருக்கோயில் 1
பரிமேல்அழகர்தெரு 1
சாலியர் 1
அனவரதவிநாயகர் 1
வெங்கல 1
இணை 1
கோதபரமேஸ்வரர் 1
ஸ்ரீசிவகாமி 1
ஆறுமுகநயினார் 1
குறுநில 1
பிரதானசாலை 1
செண்பகநாச்சிஅம்மன் 1
வரதராசப்பெருமாய் 1
ஹயக்கிரீவர் 1
பகழிக்கூத்தர் 1
சிவகாமிஅம்பாள் 1
தீர்த்தவிநாயகர் 1
செப்பறை 1
அழகியகூத்தர் 1
சிவகாமிஅம்மாள் 1
காந்திமதியம்பாள் 1
ஆநெய் 1
அழகப்பமுதலியாரால் 1
கோமதிஅம்பாள் 1
நாகசுப்பிரமணியர் 1
மேட்டுத்திடல் 1
வசந்தவிநாயகர் 1
ஊருடையார் 1
மழுவேந்தீஸ்வரர் 1
உதயநேரி 1
அக்னீஸ்வர் 1 அகனீசுவரர்
அகஸ்தியர்கோயில் 1 அகத்தியர் கோயில்
அன்னதானக் 1
முள்ளிகுளம் 1
வாழவந்தபுரம் 1
திருமூலவிநாயகர் 1
தவக்கொழுந்தீஸ்வரர் 1
சமயவல்லி 1
சுரதேவர் 1
இராஜதுர்க்கை 1
புஷ்கலைதேவி 1
வடக்குப் 1
படைதெரு 1
தெற்குரதவீதி 1
மீனாட்சிஅம்பாள் 1
தாமரைச் 1
நல்லாட்சி 1
சிக்கநரசய்யன் 1
கிருபேஸ்வரர் 1
செல்லாய் 1
யுகங்கொண்டம்மன் 1
விலக்கு 1
அழியாபதீஸ்வரர் 1
சுந்தரியம்மாள் 1
பகவதியம்மாள் 1
கொடிமாடன் 1
ஆயிரத்தென் 1
முத்தாட்சி 1
அண்ணாமலைப்புதூர் 1
மேலமருதப்பபுரம் 1
கணக்குபிள்ளை 1
வெண்ணையுடையார் 1
தவசுநாதர் 1
காடுவெட்டி 1
உச்சினிமாகாளிஅம்மள் 1
பட்டணம் 1
சுவர்ண 1
நாராயணன்தர்மசாஸ்தா 1
விக்னேஸ்வரன் 1
சப்பாணிமாடன் 1
எம 1
நாகம்மன் 1
அம்மன்கோயில்தெரு 1
பருத்திப்பாடு 1
வீ 1
நிலையில் 1
குத்துக்கல் 1
பவுர்ணமியன்று 1
சுவாமிக்கு 1
பவித்திரம் 1
எழுந்தருளச் 1
இக்கட்டளை 1
சொத்தின் 1
வருவாயிலிருந்து 1
கோயிலின் 1
பத்திரதீப 1
போன்றவை 1
நடத்தப்படுகிறது 1
கிளாங்காடு 1
அருணாப்பேரி 1
தவணை 1
கடடளை 1
தினரி 1
கால 1
நேரத்திர 1
போட்டும் 1
திருக்கல்யாண 1
எட்டாம் 1
வரப்படுகிறது 1
நிகழ்ச்சிக்கு 1
குற்றாலத்தில் 1
இருந்து 1
திரும்பி 1
வரும் 1
பொழுது 1
கட்டிடத்தில் 1
இறக்கு 1
பூஜைகள் 1
பவுன் 1
காணிக்கை 1
அனுப்பி 1
வைக்கப்படுகிறது 1
வீரகரளம்புதூர் 1
கீழபட்டமுடையார்புரம் 1
குலையநேரி 1
வெற்றிவேல் 1
பராக்கிரமபாண்டியபேரி 1
துவாரங்காடு 1
பூலாங்குடியிருப்பு 1
சுமைதீர்ந்தபுரம் 1
பிரானூர் 1
குத்துக்கல்வலசை 1
இந்திராணியம்மன் 1
வல்லியம்மன் 1
சீதைஅம்மாள் 1
சிவனனைந்தபெருமாள் 1
பரமராட்சியம்மன் 1
ஆதிவரங்கொண்ட 1
கோட்டைத் 1
சீராக்குளம் 1
படித்துரை 1
பனையடியான் 1
வட 1
வேளாஞ்சேரி 1
பல 1
பொற்சடச்சி 1
ஆச்சாரியார் 1
விக்னசர் 1
உறுதுமாலையம்மன் 1
பைரவியம்மள் 1
கலிங்கநாச்சியம்மன் 1
வீரசௌந்தரியம்மன் 1
ரெங்கபுரம் 1
அழகப்பபுரம் 1
சங்கரன்கோவில்நகர் 1
குத்துகல் 1
சேர்வராயன் 1
வெற்றிவேலி 1
மனக்காவலம் 1
ஆற்றுபடித்துறை 1
தெய்வானைஅருள்மிகு 1
பெரியபிரான் 1
நீளாதேவி 1
தென்புரம் 1
அம்மையடியாள் 1
அங்குந்தீஸ்வரர் 1
கசமாடசாமி 1
சுட 1
லாடசாமி 1
தெற்குபஜார் 1
பால்உடையார் 1
சுடலைக்கோயில் 1
சதாசிவம் 1
குலசேரகமுடையார் 1
கிராமங்கலம் 1
மகாஜன 1
பிரம்மாச்சி 1
பட்டவராயன் 1
பொம்மக்கா 1
திம்மக்கா 1
உடையவர்தெரு 1
ராம் 1
பாண்டியாபுரம் 1
கட்டபொம்மன்தெரு 1
விஸ்வகர்மா 1
நந்தவனவிநாயகர் 1
தட்சிணாநாதர் 1
அரசனை 1
பகவத்சிங் 1
வரமங்கையம்மன் 1
மவுண்டு 1
பீமர் 1
நகுலர் 1
சப்பானி 1
சங்கரரோகித 1
பண்டிதர் 1
தைக்கர் 1
மவுண்டுரோடு 1
சிதம்பரம்பிள்ளைத் 1
பாலுடையார் 1
பட்டமுடையார்சாஸ்தா 1
ஐய்யனம்மாள் 1
ஆண்டுகென்டார் 1
பழனித்தெரு 1
ஏழுசிலை 1
மேலமாடவீதி 1
கழுவேற்ற 1
ஆபத்துகாத்தம்மன் 1
ஆற்றங்கரையோரம் 1
குளத்துக்கரையில் 1
மணிமூல 1
அத்திரிமலை 1
அத்திரி 1
மகரிஷி 1
அனுஷியா 1
மேலபறயன் 1
நரசிங்கநாத 1
ஆவுடையம்மன் 1
வடக்குத்தியம்மன் 1
வாணிகர் 1
எட்டுடையார் 1
பூவையர் 1
சாலையம் 1
கல்சிலை 1
குயவர் 1
நாயகிபுரம் 1
மேலப்பிரகாரம் 1
பெரும்பத்து 1
சூட்சமுடையார் 1
கோவிந்தவிநாயகர் 1
நடுமாடசாமி 1
அக்ரஹார 1 அக்ரகார
புராதானம் 1
மலைக்கோயில் 1
வாசகிரிநகர் 1
கீழக்கடையம் 1
கருத்தீஸ்வரர் 1
அக்ரகார 1
திருவடிவுடைய 1
அலங்காரி 1
குரும்படை 1
புஷ்கலாவுடன் 1
சின்னமாடன் 1
பூர்ணகலாதேவி 1
முதலிப்பட்டி 1
காமராஜ் 1
வடக்கத்தி 1
உடையநாயகி 1
பைரவி 1
கருணாகர 1
ஆண்டம்மை 1
மொட்டப்ப 1
தடியம்பட்டி 1
மேலத்திருவேட்டநல்லூர் 1
அக்ரகாத்தெரு 1 அக்ரகாரத்தெரு
சோமசூரியவிநாயகர் 1
மலைப்புறம்போக்கு 1
ஆதிமூல 1
மலையடி 1
புறம்போக்கு 1
வைத்தியலிங்க 1
மறவர்சாஸ்தா 1
குண்டம்பட்டி 1
ஆவுடையாள்புரம் 1
கீழநீலிதநல்லூர் 1
நாராணபுரம் 1
பெத்தநாச்சியம்மன் 1
வெளியப்ப 1
மாசானமுத்து 1
சேவுகத்துரை 1
கீழநாலாந்துலா 1
கீழநாலந்துலா 1
மேலநாலாந்துலா 1
வெயிலுகாந்தம்மன் 1
சின்னகோவிலான்குளம் 1
உக்கிர 1
கோவிலான்குளம் 1
பெரியகோவிலான் 1
குளத்தில 1
அமைந்துள்ளது 1
அமிர்தானந்த 1
செல்வகுளம் 1
குலசேகரமங்கலம் 1
சுண்டங்குறிச்சி 1
அன்னபூர்ணாபுரம் 1
அவனிக்கோனேந்தல் 1
சமுதாயம்மன் 1
ஐநூற்றி 1
ஈச்சந்தா 1
உமையத்தலைவன்பட்டி 1
செல்வியாரம்மன் 1
ஒப்பனையாள்புரம் 1
சந்தனப் 1
சூரியலிங்க 1
இளந்தூயரேனந்தல் 1
கல்லத்திகுளம் 1
முறப்பன்குளம் 1
காவல்நிலையத் 1
வெண்ணிலங்காபுரம் 1
பட்டாடைகட்டி 1
வெண்ணிலங்கா 1
புன்னைவனம் 1
அருணாசல 1
பேரருளாள 1
ஆதிமூலவிநாயகர் 1
மேலமரத்தோணி 1
கீழமரத்தோணி 1
தோணீஸ்வரர் 1
பிரவீரண்ண 1
ஸப்த 1
புதும்மன் 1
சிதம்பரவிநாயகர் 1
உமையொருபாக 1
வெள்ளமடத்து 1
விலங்கடீஸ்வரர் 1
இல்லலை 1
தைக்கர்தெரு 1
அபிஷேகபுரம் 1
மரகதவள்ளியம்மன் 1
கொழுமடை 1
மகாகாசி 1
சடையப்பபுரம் 1
திப்பணம்பட்டி 1
பாலசுப்பிரமணியசுவாமிகோயில் 1
சண்டேஸ்வரர் 1
வாழ்வினான் 1
குடித்தெரு 1
பஞ்சமூர்த்திகள் 1
கரும்பான் 1
சித்ரகங்கா 1
நதிகரை 1
உக்ரநரசிங்க 1
சங்கரநாராயணபுரம் 1
தேரு 1
எக்ளாதேவியம்மன் 1
ஊர்மேல் 1
அழகியான் 1
காமியம் 1
நடுமாதாங் 1
நடுப்பச்சேரி 1
மைதானம் 1
கருமடையூர் 1
மூலக்கரையூர் 1
எதிர்பீடம் 1
ஆலங்களம் 1
அருள்மிகுமுப்பிடாதிஅம்மன் 1
வேம்படியம்மன் 1
சாஸ்தாகோவில் 1
குளத்தூரய்யன்சாஸ்தா 1
மட்டப்பா 1
சபரிமலையன் 1
கல்யாணசித்திவிநாயகர் 1
வால்வகைகால்புரவு 1
பாலாவுடையார் 1
வனதிருப்பதி 1
திருநாமம் 1
கிருஷ்ணனர் 1
வாலய்யன் 1
தம்பிராட்டி 1
தப 1
பாவூர்சத்திரம் 1
ஸ்ரீநிவாச 1
விஷ்வத்சேனர் 1
புதுப்பச்சேரி 1
மாவடிக்கால் 1
விடுதலைபுரம் 1
தாண்டவராயசாஸ்தா 1
சொக்கமீனாட்சியம்மன் 1
கருத்தையாபுரம் 1
அடையற்கற்குளம் 1
உண்ணாசாமி 1
சங்கிலலி 1
பரப்பாடி 1
முத்துலெட்சுமி 1
மேலத்திருவேங்கடநாதபரம் 1
பதினாலாம்பேரி 1
திருவாலீஸ்வரநாத 1
ஏகாம்பரபச்சேரி 1
சித்திரைமாதம் 1
பட்டாபிஷேக 1
படத்துக்கு 1
கீழபண்டாரபுரம் 1
அருணாச்சவ 1
கரைசுத்து 1
காரிசாஸ்தா 1
காருடையார் 1
சௌராஷ்டிரா 1
ஏகாம்பரேஸ்வர் 1
தொண்டைமான்தெரு 1
கீழ்புறம் 1
பாலகுருநாதர் 1
அங்காளீஸ்வரி 1
பல்க்பின்னால் 1
பேராத்து 1
ராம்பாப்புலர் 1
திரிசூலியம்மன் 1
கிடாரக்குளம் 1
பைபாஸ்ரோடு 1
அனைந்த 1
உண்ணாமலையம்மாள் 1
வெற்றிவேலடி 1
அருள்மிகுபைரவர் 1
கன்னிசித்தி 1
ஒற்றை 1
சைம் 1
நவக்கிரகம்ம் 1
சேர்வைகாரன் 1
புதுதெரு 1
வல 1
பூமிஅம்மன் 1
நதிக்கரை 1
சங்கர்நகர் 1
புதுக்காவுடையார் 1
வண்ணியராசா 1
கவுசுதம்பிரான் 1
கண்ணியம்மாள் 1
ஒண்டிவீரப்பன் 1
ஆவுடையார்புரம் 1
சத்திரியர் 1
மயிலாடும்பாறை 1
அரிச்சந்திரன் 1
கருணைவுடையார் 1
விஸ்வகர்மாதெரு 1
நம்பித்தலைவன்பட்டயம் 1
சீவலவிநாயகர் 1
தீப்பாச்சியம்மன் 1
கீழவீராணம் 1
திருநல்வேலி 1
இராஜாக்கள் 1
நீலிபுரத்தம்மன் 1
மாதாமகமாயி 1
அனுமார்புதுக்குளம் 1
மாசானசாமி 1
மன்னராசா 1
கோயில்குளம் 1
கருப்புக்கட்டி 1
அணைத்தளம் 1
மூவாற்றங்கரை 1
பொத்தைசுத்தி 1
அய்யவத் 1
மீனவன்குளம் 1
கள்ளிக்குளம் 1
கீழபண்டாபுரம் 1
ஏமன்குளம் 1
நான்வழிச்சாலை 1
கடம்போடுவாழ்வு 1
கடம்போடு 1
வாழ்வு 1
அருள்மிகுசிவகாமி 1
பரப்புவாடி 1
கௌமாரம் 1
மஞ்சுவிளை 1
சகுந்தகுந்தலாம்பிகை 1
பொற்கொடிஅம்மன் 1
காசிவிஸ்வேஸ்வரர் 1
சங்காத்து 1
முப்புடாதியம்மன்கோவில் 1
காவல்நிலையம் 1
தென்வடல் 1
திருவாய்மொழி 1
தென்கடல் 1
புதுவீட்டம்மன் 1
கோவிந்தன்கோயில்தெரு 1
மடத்தெரு 1
அலங்காரியம்மள் 1
சப்தகன்னிகளம் 1
பெரியகுளக் 1
பூபாலகண்டியம்மன் 1
அக்ரஹாரம்தெரு 1 அக்ரகாரத் தெரு
கெங்கா 1
கணேசமூர்த்தி 1
அருள்மினு 1
பாளையங்கோட்டூர் 1
காமிகஆகமம் 1
அருள்மிகுபாலசுப்பிரமணியசுவாமி 1
சென்றதிசை 1
திக்கல்வாய் 1
சிவசுப்பிரமணியன் 1
சிவராமநங்கையம்மன் 1
காசிதர்மம் 1
திருமலைக்கொழுந்து 1
கொடிக்குறிச்சி 1
பர்பகுளம் 1
அல்லல் 1
கரடிமாடசாமி 1
துர்காதேவி 1
மத்தியஸ்தநாதசுவாமி 1
உலகாம்பிகை 1
அருந்தவசி 1
கிருஷ்ணன்கோயில் 1
கல்லகநாடியம்மன் 1
நீலா 1
பெரும்பாலக்கூத்தர் 1
பொற்ககொடி 1
கிருஷ்ணேஸ்வரமுடையார் 1
குளத்துரோடு 1
அருள்மிகுமுப்பிடாதி 1
மேலஅம்பாசமுத்திரம் 1
கீழரத 1
அங்காளாஸ்வரி 1 அங்காளேசுவரி
திருவனந்தபுரம் 1
உதிரமாடன் 1
விஸ்வபிராமணர் 1
புதுக்குறிச்சி 1
கருங்காட்டு 1
சிங்கம்பத்து 1
கீழரதவிதி 1
வைத்தீஸ்வரம் 1
நாராயணப்பேரி 1
ஆவணியம்மன் 1
இல்லம் 1
பூரணகரை 1
கங்கன்குளம் 1
சுந்தரபாலவிநாயகர் 1
வனபத்திரகாளியம்மன் 1
வேடசாமி 1
பெரியபனியன்குளம் 1
நிறுத்தம் 1
கடைத்தெரு 1
அருள்மிகுசுடலை 1
தெற்குபட்டி 1
செண்பகவல்லிஅம்மன் 1
திருநெலவேலி 1
கத்திரிமேடு 1
பெத்தநாதீஸ்வரர் 1
பெத்தநாயகிஅம்மன் 1
புத்திரசாஸ்தா 1
திருமேனிமாடசாமி 1
அடைக்கலம்காத்தஅம்மன் 1
குரண்டிசுடலைமாடசாமி 1
மலையாளத்து 1
சர்தார்புரம் 1
பழையப் 1
பெருங்கோட்டூர் 1
ஒப்பனையாபுரம் 1
பராக்கிரமபாண்டிய 1
சம்சிகாபுரம் 1
அய்யனாரூத்து 1
மொட்டையசாமி 1
முத்துசாமியாபுரம் 1
அகிலாண்டம்மன் 1
அங்கயற்கண்ணி 1
சூலாம்பிடாரியம்மன் 1
பாளையங்குட்டத்துறை 1
ஆலடிவிநாயகர் 1
விவநாதசுவாமி 1
ஸ்ரீவேண்டவளர்த்தவிநாயகர் 1
ஸ்ரீசொரிமுத்தையன்சுவாமி 1
ரெங்கவள்ளி 1
திருப்பாற் 1
கண்கொடுத்தஅம்மன் 1
பண்டாரகுளம் 1
உதிரவாசக 1
பண்டாரசுவாமி 1
குளத்தாங்கரை 1
கைலாசப்பிள்ளையார் 1
ஸ்ரீதொந்தி 1
சோமசுந்தரேஸ்வரர் 1
ஏர்மாள்புரம் 1
ஸ்ரீவிஸ்வநாதசுவாமி 1
ஸ்ரீவிசாலாட்சி 1
அழகியபிள்ளையார் 1
மலையான்குளம் 1
அரசரடிவிநாயகர் 1
வைராவிகுளம் 1
செந்தி 1
சிங்கனேரி 1
மூங்கிலடிவெற்றிவேல் 1
பட்டபிள்ளைபுதூர் 1
ஸ்ரீவீரப்பெருமாள்ஐயன்சாஸ்தா 1
மரகதவிநாயகர் 1
ஐந்தாங்கால் 1
நவநீதகிருஷ்ணமூர்த்தி 1
ஆலங்கிணறுதிருமலாபுரம் 1
ஸ்ரீகுமாரசாமி 1
நம்பித்தலைவன் 1
ஐந்நூற்றெண்ணங்கை 1
மருதகுளம் 1
வெயிலுகந்தஅம்மன் 1
மங்களாகுடியிருப்பு 1
அலங்காரச்செல்வியம்மன் 1
குளத்துக்கரை 1
கலியுகவரதர் 1
கலுங்குடையார் 1
வருமன்குளம் 1
சீதள 1
இராதாகிருஷ்ணன் 1
சிவானந்தா 1
தரு 1
வீராசமுத்திரம் 1
பிளவுக்கல் 1
சாலைவரத 1
வாச்செல்வியம்மன் 1
தீப்பாய்ச்சி 1
பட்டபிள்ளை 1
தென்கரைத் 1
சூட்டுலிங்க 1
லிங்க 1
சிவந்தி 1
வீரவினோதீஸ்வரர் 1
சுரைக்காவல் 1
விருமாடசாமி 1
காசிலிங்க 1
காவல்பிறைத்தெரு 1
உமையொரு 1
பாக 1
முந்தல் 1
பனுசகுளம் 1
தெய்வபாண்டீஸ்வரர் 1
சோமாஸ் 1
கந்தர் 1
மாயமோகினி 1
பிர்க்கா 1
பாரதி 1
பக்தவசல 1
வில்வநாதர் 1
நடுவுளப்பர் 1
மூலக்கோவில் 1
வீரபத்ரகாளி 1
செல்லிப் 1
மூலக்கோபால் 1
தெய்வீஸ்வரமுடையார் 1
அப்பன் 1
திருக்கோட்டி 1
நடுதீர்த்த 1
சிவசைலநாத 1
இராமசுவாமி 1
வண்டிமலைச்சி 1
சேஷ 1
ஆனைப்பாறை 1
அயன்பொட்டல்புதூர் 1
மடவுடையார் 1
நந்தன்தட்டை 1
வரந்தரும் 1
சைல 1
கஸ்தூரிரெங்கபுரம் 1
முடவன்குளம் 1
பாங 1
சந்தைப்பேட்டை 1
அலங்கார 1
சந்திஅம்மன் 1
ஐநுாற்று 1
தலைக்கா 1
வேதமூர்த்தி 1
மேலக் 1
அரசாழ்வார் 1
கீழக்குருநாதன் 1
குடமாடி 1
ஊர்த்தேவதை 1
பஷ்லெஷ்மி 1
முண்ட 1
கள்ளத்தி 1
அகலிகை 1
சாபம் 1
மணப்ப 1
மணப்படைவீடு 1
வெள்ளிப்பிள்ளையார் 1
ஏழுநகரத்தார் 1
திருநீல 1
சுத்தஆகமம் 1
முகசுத்தி 1
தடிவீரசுவாமி 1
கோர்ட்டு 1
சிரட்டை 1
பாளையங்போட்டை 1
ஜெயசித்தி 1
கோட்டைக்கரைதெரு 1
குறுங்குடி 1
சுந்தரேஸ்வர 1
காமகோடி 1
சந்தனம்மாள்புரம் 1
வீரமாணிக்கபுரம் 1
ஐந்தடிமாடன் 1
அண்ணயா 1
பலவேசம் 1
மேலதிருவேங்கடநாதபுரம் 1
புளியந்தோப்பு 1
தொண்டர் 1
சாம்பபுரம் 1
உகந்தன்பட்டி 1
கல்லூர் 1
உகந்த 1
எண்ணாயிரம் 1
பாண்டியபுரம் 1
ஆயிரத்து 1
தடிவீரம்மன் 1
வேணுவன 1
குமார் 1
கலியுகத்து 1
சங்க 1
ஜெயபிரகாஷ் 1
சங்கரன்காவில் 1
லாலுகாபுரம் 1
திரிபுரசுந்தரிஅம்மன் 1
சிக்கந்தர்புரம் 1
மேலத்தாழையூத்து 1
குப்பனாபுரம் 1
திருப்பணிகரிசல் 1
அரிகேசவ 1
தூசிமாடசாமி 1
மாடத்தியம்மாள் 1
ஊர்காட்டு 1
கன்னியாக்குடித்தெரு 1
முருகனடி 1
அரிஜன 1
மேலக்குருநாதன் 1
முருக 1
புன்னவன 1
கசமாடசுவாமி 1
வில்வவனநாதர் 1
உமைய 1
காளத்தி 1
பூமிநாதர் 1
சத்தியயக்குளம் 1
மேலநடுத்தெரு 1
கனகசபாபதி 1
ஊர்சூழ்ந்த 1
மகாதேசிகர் 1
வாணுவ 1
புறவேலிநாதர் 1
சப்தமாதாக்கள் 1
நின்ற 1
திரிபாதீஸ்வரர் 1
ராதாகிருஷ்ணன் 1
மேலச்சுடலை 1
மாசானிமுத்து 1
கட்டையேறும் 1
சட்டநாத 1
திருதவ 1
ராட்ஷி 1
வில்லி 1
வண்ணார 1
சிங்காளத்து 1
கேஸ்வரர் 1
கருப்பாசமி 1
ரேசிகர் 1
விஸ்வக்ஸேனர் 1
பாஞ்சராட்சனம் 1
அம்பரசமுத்திரம் 1
லால்பகதூர் 1
நாலாந் 1
பாஞ்சசான்யம் 1
கட்டயம் 1
மாவடித்தெரு 1
கொம்புமாடசுவாமி 1
கீழதேசமாணிக்கம் 1
சிலைகள் 1
கம்மாங்குடித் 1
ராஜேஸ்வரி 1
தெய்வம் 1
அடியார் 1
வீரசாஸ்தா 1
இளங்கோவடிகள் 1
அம்பாமுத்திரம் 1
அர்ச்சனைத் 1
கான்சாபுரம் 1
முண்டேஸ்வரன் 1
அப்பாவுத் 1
தீப்பாச்சி 1
பசும்பொன்னார் 1
கோபாலன் 1
உதயம்மன் 1
உய்காட்டாக் 1
சேரன்கோவில் 1
திருமலைக் 1
கொழுந்து 1
பெரியது 1
வாயு 1
மாட்டு 1
மந்தை 1
மங்கம்மாள் 1
தன்வந்தரி 1
ஆஸ்ரமம் 1
விருமாடசுவாமி 1
பிரம்மராஜ் 1
உப்பூரணி 1
புங்குடையார் 1
உத்தமமுடையார் 1
வாய்க்கால்கரை 1
நாகஞ்சிலை 1
சகாய 1
மருகன் 1
பாலமாடசாமி 1
ஊர்மேலழகியான் 1
பலவேசக்காரன் 1
கிடையாது 1
பிள்ளைகுளம் 1
திருவித்தான் 1
புள்ளி 1
பட்டாங்காடு 1
கொம்பு 1
உதயமார்த்தாண்டம் 1
பாஞ்சராட்சரம் 1
முடுக்குத்தெரு 1
வைகாஸனம் 1
இல்லைஎ 1
அலங்காரப்பேரி 1
திருநெல்வலி 1
ஆனை 1
முப்பிடாதியம்மன்கோவில் 1
திருமலையப்பர் 1
மருதவுடையார் 1
ஆதிமருதீஸ்வரர் 1
புனல்மாலை 1
சூடும் 1
மேலபுத்தனேரி 1
திரிபுராந்தீஸ்வரர் 1
சௌந்திரவள்ளிஅம்மாள் 1
ஐயப்ப 1
சங்கரன்கோயவில் 1
மதுரைரோடு 1
வரசக்தி 1
விண்ணகரப்பெருமாள் 1
காட்டிற்குள் 1
இருக்கின்றது 1
அகோரபதி 1
மேல்முக 1
நாலாயிரத்தம்மன் 1
ஆதிவராகப் 1
காரையார் 1
லோயர் 1
டேம் 1
வாய்கால்கரை 1
சிவந்திபேட்டை 1
ராமச்சந்திரபுரம் 1
அம்பாசமுத்திரம 1
கோபாலசாமி 1
தெய்வேந்திரமுடையார் 1
வயல்காட்டிற்குள் 1
நாராணம்மாள்புரம் 1
பீடங்களாக 1
கொழுந்தூவுடையார் 1
தாயம்மாள் 1
மேலவீரராகபுரம் 1
பூதலிங்க 1
பெரியசுவாமி 1
எட்டு 1
எழுத்து 1
யுவராஜா 1
பற்பகுளம் 1
வாசி 1
மேலலிங்கபுரம் 1
நிலைப் 1
எக்காளதேவியம்மன் 1
மூலஸ்தான 1
வாழவல்ல 1
வெளிபிரகார 1
அனுக்ஜை 1
பழுதடைந்துள்ளது 1
மக்களால் 1
மணிமண்டபம் 1
சுற்றுச்சுவரில் 1
பெரியரகுபதி 1
நகுபதி 1