விக்கிப்பீடியா:பெண்கள் நலனுக்கான விக்கி மகளிர் 2018/புதிய, விரிவாக்கிய கட்டுரைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

விக்கிப்பீடியா:பெண்கள் நலனுக்கான விக்கி மகளிர் 2018-க்காக அக்டோபர் 1 முதல் நவம்பர் 24 வரை புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட கட்டுரைகள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அபாயகரமான பாலியல் நடத்தைY ஆயிற்று
 2. இடுப்பு அழற்சி நோய்Y ஆயிற்று
 3. இந்தியாவில் மகளிர் நலம்Y ஆயிற்று
 4. வெள்ளைப்படுதல்Y ஆயிற்று
 5. சிறுநீர்ப்பாதைத் தொற்று Y ஆயிற்று
 6. யோனி Y ஆயிற்று
 7. கருப்பை நார்த்திசுக் கட்டி Y ஆயிற்று
 8. உண்ணுதல் கோளாறு Y ஆயிற்று
 9. சூல்பை முறுக்கம் Y ஆயிற்று
 10. சூல்பை நீர்க்கட்டி‎ Y ஆயிற்று
 11. சினைப்பை நோய்க்குறிY ஆயிற்று
 1. உதடு மற்றும் அண்ணப் பிளவை - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 2. பிறவி வளைபாதம் - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 1. ஊசிப்புழு நோய்த் தொற்று - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 2. ஈய நஞ்சூட்டல் - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 3. கேடயச் சுரப்பி புற்றுநோய் - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 4. சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோய் - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 5. பிறவிக் குறை - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 6. முப்பிரி எக்சு நோய்க்குறி - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 7. விரைச்சிரைப் புற்றுநோய் - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 8. அயல் திசுக்கட்டி - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 1. வலிமிகு மகப்பேறு Y ஆயிற்று
 2. குறைப்பிரசவம் Y ஆயிற்று
 3. பிரசவத்துக்குப் பிந்தைய குருதிப்பெருக்கு Y ஆயிற்று
 1. சவாந்த் நோய்த்தொகை - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 2. எக்சு ஒய் ஒய் நோய்த்தொகை - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 3. எட்வார்ட்சு நோய்த்தொகை - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 4. கில்பர்ட் நோய்த்தொகை - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 5. மகளிர் நலம்Y ஆயிற்று
 6. முப்பருமானப் புறவொலி வரைவியல் - உரைநடையை 9000 பைட்டுகளுக்கு மேல் விரிவாக்கவும்.
 7. ஏஞ்சல்மன் நோய்த்தொகை
 8. திரீச்சர் காலின்சு நோய்த்தொகை
 9. வில்லியம்ஸ் நோய்க்கூட்டறிகுறி
 10. கிளைன்பெல்டர் நோய்த்தொகை
 11. பிராடர் – வில்லி கூட்டறிகுறி
 12. இந்தியாவில் பாலினப் பாகுபாடு
 13. சூல்வலிப்பு
 14. இளம்பேற்றுக் குளிர்காய்ச்சல்
 15. மார்வன் நோய்த்தொகை
 16. இரெட் நோய்த்தொகை
 17. தைஜார்ஜ் நோய்த்தொகை
 18. எகிலர்சு தானிலோசு நோய்த்தொகை
 19. நலிந்த எக்சு நோய்த்தொகை
 20. நுண்ணுயிரியால் அல்குல் நோய்
 21. பூஞ்சையால் புணர்புழை, அல்குல் அழற்சி
 1. மூச்சுக்குழலழற்சி Y ஆயிற்று
 2. பின் மகப்பேற்று இறுக்கம்Y ஆயிற்று