விக்கிப்பீடியா:கலைக்களஞ்சியத் தலைப்புகள்/குழந்தைகள் கலைக்களஞ்சியம்/ந

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
எண் தலைப்பு வெளியிணைப்பு ஆங்கிலத்தலைப்பு
1 நக்கவாரம் 6 - 5
2 நகம் 5 - 79
3 நகர் ஹவேலி 1 - 89
4 நகராட்சி 5 - 79
5 நகுலன் 7 - 65
6 நகைவேலை 3 - 93
7 நங்க பர்வதம் 10 - 4
8 நச்சர் 5 - 45
9 நச்சினார்க்கினியர் 5 - 72
10 நச்சுக்கொல்லி 5 - 80
11 நச்சுத் தாவரங்கள் 5 - 80
12 நஞ்சு 5 - 81
13 நட்சத்திரக் கூட்டம் 5 - 81
14 நட்சத்திரம் 5 - 82
15 நட்சத்திர மீன் 5 - 83; 8 - 18
16 நடப்புக் கணக்கு 9 - 12
17 நடராசர் 5 - 83; 4 - 62; 5 - 91
18 நடனசபாபதி 5 - 84
19 நண்டு 5 - 84; 2 - 94; 3 - 15
20 நண்டுமீன் 1 - 68
21 நத்தை 5 - 85; 8 - 51
22 நத்தை இனம் 4 - 58
23 நந்த மன்னன் 4 - 35
24 நந்தனார் 6 - 2
25 நந்தனார் சரித்திரம் 5 - 22 , 94
26 நந்தா விளக்கு 3 - 37
27 நந்திக் கலம்பகம் 5 - 22
28 நந்திதுர்க்கம் 3 - 31
29 நந்திவர்மன் 6 - 56
30 நபிகள் நாயகம் 2 - 28; 8 - 30
31 நம்பி ஆரூரர் 4 - 71
32 நம்பிள்ளை 9 - 93
33 நம்மாழ்வார் 5 - 85; 1 - 68
34 நமச்சிவாய முதலியார், கா. 5 - 23
35 நமிபியா 1 - 54
36 நய்ஸ்மித் 4 - 11
37 நயாகரா 5 - 86; 3 - 76; 6 - 20
38 நரகன் 5 - 53
39 நரசிம்ம பாலாதித்தியர் 6 - 3
40 நரசிம்மவர்ம பல்லவன் 5 - 86; 6 - 56; 7 - 67; 8 - 7
41 நரம்பு உயிரணு 2 - 40
42 நரம்புக் கருவிகள் 1 - 74
43 நரம்புச் சிலந்திப் புழு 7 - 24
44 நரம்பு மண்டலம் 5 - 86
45 நரி 5 - 87
46 நருமதை ஆறு 1 - 87; 4 - 9; 7 - 73
47 நரேந்திர தத்தர் 9 - 63
48 நல்லமுத்துக் கதை 6 - 78
49 நல்லாப்பிள்ளை 7 - 66; 9 - 59
50 நல்வழி 2 - 96
51 நவமணிகள் 5 - 88
52 நவராத்திரி 5 - 89
53 நழுவு வால்வு 6 - 21; 9 - 36
54 நளவெண்பா 5 - 22
55 நறுக்கு 5 - 90
56 நன்னம்பிக்கை முனை 5 - 89; 3 - 90; 9 - 44
57 நன்னாரி 9 - 89
58 நன்நூல் 2 - 19; 4 - 38
59 நாக்கு 5 - 90
60 நாக்குமீன் 8 - 27
61 நாகசாகி 1 - 19;2 - 49;7 - 57;10 - 4;10 - 40
62 நாகசுரம் 5 - 90;1 - 76;5 - 20
63 நாகணவாய்ப் புள் 8 - 60
64 நாகதாளி 3 - 41
65 நாகநல்லறு 5 - 77
66 நாகப்பட்டினம் 5 - 28
67 நாகப்பாம்பு 6 - 74
68 நாகர்கோயில் 5 - 25
69 நாகாலாந்து 5 - 91
70 நாகின் ஏரி 10 - 5
71 நாங்கூழ் 7 - 69
72 நாசகாரி 3 - 7
73 நாசிக் 9 - 59
74 நாசியம் புல் 7 - 17
75 நாட்டர்டாம் 4 - 28;6 - 81
76 நாட்டிய நாடகம் 5 - 91
77 நாட்டியம் 5 - 91
78 நாடக இயல் 5 - 21
79 நாடகம் 5 - 92
80 நாடா (காந்த) 5 - 94
81 நாடாப்புழுக்கள் 7 - 24
82 நாடாய்வாளர் 5 - 95
83 நாடாளுமன்றம் 5 - 95;1 - 80;4 - 32
84 நாடி அழுத்தமானி 2 - 7
85 நாடித் துடிப்பு 1 - 80
86 நாடி நூல் 7 - 86
87 நாணயங்கள் 5 - 95
88 நாதமுனிகள் 5 - 85
89 நாதர்ஷா 7 - 76
90 நாமக் கரும்பு 3 - 31
91 நாமகள் 3 - 37
92 நாய் 6 - 1
93 நாய்க்குடை 3 - 72
94 நாயன்மார்கள் 6 - 2
95 நார்க் கற்றாழை 6 - 85
96 நார்பக் 6 - 30
97 நார்வீஜிய மலைகள் 2 - 80
98 நார்வே 6 - 2;4 - 18
99 நார் வேர்கள் 9 - 89
100 நாரத்தை 1 - 64
101 நாராயண பண்டிதர் 3 - 15
102 நாராயண மலை 4 - 15
103 நாராயணன் 9 - 66
104 நாரை 6 - 3, 61
105 நால்வர் 4 - 71; 5 - 46, 47
106 நாலடியார் 4 - 38;5 - 21
107 நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் 1 - 69;5 - 21;9 - 93
108 நாளந்தா 6 - 3
109 நாளமில்லாச் சுரப்பி 6 - 3
110 நாளிதழ்கள் 4 - 81
111 நான்கௌரி 6 - 5
112 நாஜிக் கட்சி 10 - 38
113 நிக்கல் 6 - 3
114 நிக்கால் பட்டகம் 6 - 4
115 நிக்கோடின் 6 - 4
116 நிக்கோபார் தீவுகள் 6 - 5
117 நிகண்டுகள் 8 - 62
118 நிணநீர்மண்டலம் 6 - 5
119 நிமிகிரி 1 - 51
120 நிமோனியா 6 - 6;6 - 36
121 நியான் 5 - 31;6 - 6
122 நியூ கிரானாடா 7 - 51
123 நியூ சவுத் வேல்ஸ் 1 - 72
124 நியூட்டன், சர் ஐசக் 6 - 7;7 - 22;7 - 63;9 - 40
125 நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் 6 - 7
126 நியூட்டு 6 - 17
127 நியூட்ரான் 1 - 18;6 - 7
128 நியூ யார்க் 6 - 8
129 நியூஜீலாந்து 6 - 8
130 நியூ ஜெர்சி 4 - 71
131 நியோடிமியம் 5 - 32
132 நியோபியம் 5 - 32
133 நிருத்தம் 8 - 63
134 நிருவாகத்துறை 1 - 81
135 நில அதிர்ச்சிமானி 6 - 11
136 நிலக்கரி 6 - 9
137 நிலக்கரி வாயு 6 - 9
138 நில நடுக்கம் 6 - 9
139 நிலைத்த இருப்பு 9 - 12
140 நிலைத்த காந்தம் 3 - 53
141 நிலைப்படுத்தி 6 - 11;9 - 57
142 நிலைமின்சக்தி 4 - 67
143 நிலைமின்சாரம் 6 - 11
144 நிவந்தங்கள் 3 - 34
145 நிழல் கடிகாரம் 3 - 8
146 நிழலாட்டம் 7 - 47
147 நிறக் குருடு 6 - 12;6 - 77
148 நிறம் 6 - 12
149 நிறம் அச்சடித்தல் 6 - 12
150 நிலம் நிறுத்தி 6 - 14
151 நிறமாலை 2 - 88;6 - 12;6 - 14;7 - 60
152 நிறமாலைகாட்டி 5 - 82;6 - 14
153 நிறமாலையியல் 6 - 14
154 நிற வடிகட்டி 6 - 12
155 நிஹால் தீவு 10 - 33
156 நீக்ரோ ஆறு 1 - 63
157 நீகிராய்டுகள் 8 - 4
158 நீதிக்கட்சி 8 - 86
159 நீதித் துறை 1 - 81
160 நீதிமன்றம் 6 - 14
161 நீந்துதல் 6 - 15
162 நீப்பர் ஆறு 2 - 80;3 - 29
163 நீர் 6 - 15
164 நீர்க் கடிகாரம் 3 - 8
165 நீர்ச் சக்கரம் 6 - 16
166 நீர்த் தாவரங்கள் 6 - 16
167 நீர்த்தூசிகள் 8 - 1
168 நீர்த் தெள்ளு 8 - 18
169 நீர்நாய் 6 - 17
170 நீர்நிலம் வாழ்வன 6 - 17
171 நீர்ப்பாசனம் 6 - 18
172 நீர்மின்சாரம் 8 - 23
173 நீர்மூழ்கிக் கப்பல் 6 - 18
174 நீர்யானை 6 - 19
175 நீர்வாழ் உயிரினங்கள் 6 - 20
176 நீர்வீழ்ச்சி 6 - 20
177 நீரச்சநோய் 9 - 84
178 நீராவி எஞ்சின் 6 - 21;7 - 12
179 நீராவி டர்பைன் 4 - 95
180 நீராவி ரெயில் எஞ்சின் 8 - 90
181 நீரியல் 6 - 22
182 நீரோட்டங்கள் 6 - 22
183 நீரோட்ட டர்பைன் 4 - 95
184 நீல் ஆர்ம்ஸ்டிராங் 9 - 51
185 நீல்ஸ் போர் 1 - 17
186 நீலக்கல் 6 - 23
187 நீலகிரி 6 - 23;5 - 25;7 - 25
188 நீலகிரி எருமை 3 - 64
189 நீலகிரிக் கருமந்தி 3 - 50
190 நீலகிரித் தைலம் 2 - 38;6 - 23;8 - 72
191 நீல நைல் 2 - 31;6 - 33
192 நீலம் 5 - 88;7 - 70
193 நீலி எருமை 3 - 64
194 நீஸ் 6 - 95
195 நீஸ்ட்டர் ஆறு 3 - 29
196 நுகர்வு 6 - 24;7 - 50
197 நுங்கு 6 - 67
198 நுண் கணிதம் 3 - 14
199 நுண்மிதவை உயிர்கள் 8 - 18
200 நுரையீரல் உறை 6 - 24
201 நுரையீரல்கள் 6 - 24;2 - 37;3 - 39
202 நுரையீரல் சிரைகள் 6 - 24
203 நுரையீரல் தமனி 6 - 24
204 நுரை ரப்பர் 8 - 78
205 நூக்கு 6 - 24
206 நூர் ஜகான் 10 - 18
207 நூல் (இழை) 6 - 25
208 நூல் (புத்தகம்) 6 - 25
209 நூலகம் 6 - 25
210 நூற்கும் எந்திரம் 6 - 26;7 - 12
211 நூற்பும் நெசவும் 6 - 26
212 நூறாண்டுப் போர் 8 - 69;10 - 15
213 நூறுகண்வீசனம் 9 - 66
214 நூற்பும் நெசவும் 6 - 26
215 நூறாண்டுப் போர் 8 - 69; 10 - 15
216 நூறுகண்வீசனம் 9 - 66
217 நெசவு 6 - 26
218 நெடுககை முடிக்கி 4 - 89
219 நெடுஞ்செழியன் 6 - 71
220 நெடுஞ்சேரலாதன் 4 - 87
221 நெதர்லாந்து 6 - 27; 4 - 18
222 நெப்டியூன் 3 - 79; 4 - 76
223 நெப்டியூனியம் 5 - 32
224 நெப்புக்கெட்நெஸர் 2 - 46
225 நெப்பந்தீஸ் 7 - 19
226 நெப்போலியன் 6 - 27; 7 - 2; 9 - 27
227 நெம்புகோல் 2 - 63; 2 - 64
228 நெய்க்குருவி 4 - 11
229 நெய்தல் (தாவரம்) 6 - 16
230 நெய்வேலி 6 - 28
231 நெருஞ்சிச்செடி 5 - 80
232 நெருப்புக் கோழி 6 - 28; 6 - 61
233 நெல் 6 - 29
234 நெல்சன் 6 - 29
235 நேச நாடுகள் 2 - 48
236 நேத்தாஜி 4 - 72
237 நேப்பாளம் 6 - 29;1 - 43
238 நேப்பியர் புல் 7 - 17
239 நேப்பில்ஸ் 1 - 78
240 நேர்மின்னோட்டம் 8 - 22
241 நேர்முக வரி 9 - 20
242 நேரு, ஜவாஹர்லால் 6 - 30;1 - 84;6 - 91;8 - 95
243 நைக்-அப்பாஷி ஏவுகணை 9 - 52
244 நைக்ரோம் 6 - 4
245 நைட்டிங்கேல் அம்மையார் 6 - 32;7 - 87
246 நைட்ரச ஆக்சைடு 7 - 75;8 - 76
247 நைட்சஜன் 6 - 32
248 நைட்ரிக் அமிலம் 1 - 23
249 நைட்ரோ கிளிசரின் 9 - 71
250 நைல் ஆற்றின் நன்கொடை 6 - 33
251 நைல் ஆறு 6 - 33;1 - 53;2 - 58
252 நைலான் 6 - 33
253 நைஜர் 1 - 54
254 நைஜர் ஆறு 1 - 55;3 - 88
255 நைஜீரியா 6 - 34;1 - 54
256 நொதித்தல் 2 - 33;6 - 35
257 நொய்யல் 3 - 71
258 நோபெல், ஆல்பிரடு 6 - 35;9 - 71
259 நோபெல் பரிசு 6 - 35
260 நோபெலியம் 5 - 32
261 நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி 6 - 35
262 நோய்க்கிருமிகள் 6 - 36
263 நோயியல் 6 - 37
264 நோவா 6 - 38

மேற்கோள்கள்[தொகு]