நாளமில்லாச் சுரப்பி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்
விளக்கங்கள்
அமைப்புஅகச்சுரப்பித் தொகுதி
அடையாளங்காட்டிகள்
இலத்தீன்glandulae endocrine
MeSHD004702
TA98A11.0.00.000
TA23852
THTH {{{2}}}.html HH2.00.02.0.03072 .{{{2}}}.{{{3}}}
FMA9602
உடற்கூற்றியல்

நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் அல்லது நாளமில் சுரப்பிகள் (இலங்கை வழக்கு: கானில் சுரப்பிகள் அல்லது அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகள், ஆங்கிலம்: endocrine glands) என்பவை தாம் சுரக்கும் இயக்குநீர்களை, நாளங்களினூடாகக் கடத்தாமல், நேரடியாக இரத்தத்தில் கலக்க விட்டு உடலின் பல பகுதிகளுக்கும் அனுப்பும் சுரப்பிகளாகும். இவை அகச்சுரப்பித் தொகுதி யின் அங்கங்களாகும். கூம்புச் சுரப்பி, கபச் சுரப்பி, கணையம், சூலகம், விந்தகம், கேடயச் சுரப்பி, இணைகேடயச் சுரப்பி, ஐப்போத்தலாமசு, அண்ணீரகச் சுரப்பி ஆகியன நம் உடலில் உள்ள முக்கிய நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் ஆகும். கபச் சுரப்பி மற்றும் ஐப்போத்தலாமசு ஆகியவை நரம்புசார் நாளமில்லாச் (neuroendocrine) சுரப்பிகள் ஆகும்.

வளர்ச்சி மற்றும் வளர்சிதை மாற்றங்கள் போன்ற உடற் தொழிற்பாடுகளை நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் சுரக்கும் இயக்குநீர் கட்டுப்படுத்துகின்றது. இயக்குநீரின் அளவு கூடினாலோ குறைந்தாலோ நாளமில்லாச் சுரப்பி நோய்கள் உருவாகின்றன.

முக்கிய நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்[தொகு]

கபச் சுரப்பி[தொகு]

மூளையின் அடிப்பகுதியையொட்டி அமைந்துள்ள கபச்சுரப்பி

மூளையின் அடிப்பகுதியில் ஒரு சிறிய தண்டு நீட்டமாக எலும்புகளால் சூழப்பட்ட எலும்புக் குழியில் அமைந்துள்ளது. இது இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது: இயக்குநீர் உற்பத்தி செய்யும் சுரப்புப்பகுதி (முன்கபச்சுரப்பி அல்லது சுரப்பியக் கபச்சுரப்பி), ஐப்போத்தலாமசின் தொடர்ச்சியான நரம்பியப் பகுதி (பின்கபச்சுரப்பி அல்லது நரம்பியக் கபச்சுரப்பி). கபச் சுரப்பி முதன்மைச் சுரப்பி என்று அழைக்கப்படுகின்றது, எனினும் கபச் சுரப்பியைக் கட்டுப்படுத்துவது ஐப்போத்தலாமசு ஆகும்.

ஐப்போத்தலாமசால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒக்சிடோசின் மற்றும் வாசோபிரெசின் ஆகிய இயக்குநீர்களை நரம்பியக் கபச்சுரப்பி குருதியுள் வெளிவிடுகின்றது, இங்கு இயக்குநீர் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை. ஆனால் முன்கபச்சுரப்பி உடலின் ஏனைய சில இயக்குநீர்களின் உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தும் நான்கு இயக்குநீர்களை உற்பத்தி செய்து சுரக்கின்றது. ஏனைய நாளமில்லாச் சுரப்பிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் இயக்குநீர், சுரப்பூக்கி இயக்குநீர் என அழைக்கப்படுகின்றது. பெரும்பான்மை முன்கபச்சுரப்பி இயக்குநீர்கள் நித்தமும் சீரான ஒழுங்கில் பகற்பொழுது சுரக்கப்படுகின்றன என்றாலும் அதன் சீர்மை ஐப்போத்தலாமசு தூண்டப்படல் மூலம் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றது.

முன்கபச்சுரப்பியின் இயக்குநீர்கள்: வளர்ச்சி இயக்குநீர், கேடயச் சுரப்பூக்கி இயக்குநீர், அண்ணீரகப்புறணி சுரப்பூக்கி இயக்குநீர், மூலவுயிரணுத் தூண்டும் இயக்குநீர், மஞ்சள் உடலமாக்கு இயக்குநீர், புரோலாக்டின்.

வளர்ச்சி இயக்குநீர் உடலின் இழையங்களின், குறிப்பாக வன்கூட்டுத்தசை, எலும்பு போன்றவற்றின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும் ஒரு வளர்மாற்ற இயக்குநீர் ஆகும். இது நேரடியாகவோ அல்லது இன்சுலின்-போன்ற வளர்ச்சிக் காரணி மூலம் மறைமுகமாகவோ செயற்படலாம். கொழுப்பு நகர்மை, புரதத் தொகுப்புத் தூண்டல், குளுக்கோசு உள்ளெடுப்பைத் தடுத்தல் ஆகிய செயல்களை வளர்ச்சி இயக்குநீர் மேற்கொள்கின்றது. ஐப்போத்தலாமசு இயக்குநீரான வளர்ச்சி இயக்குநீர் வெளிவிடும் இயக்குநீர் மற்றும் வளர்ச்சி இயக்குநீர் தடுப்பு இயக்குநீர் ஆகியன வளர்ச்சி இயக்குநீர் சுரத்தலைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

கேடயச் சுரப்பி[தொகு]

கேடயச் சுரப்பி

கழுத்தின் முன் பகுதியை அமைவிடமாகக் கொண்டுள்ளது. இது பட்டாம்பூச்சியின் வடிவமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. இரு புற இறகுகள், ஒரு சந்தியுடன் (isthmus) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கேடயச் சுரப்பியின் நுண்குமிழில் தைரோகுளோபுளின் (thyroglobulin) என்ற புரதம் சேகரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கேடயச் சுரப்பியின் இயக்குநீர் உடலின் வளர்சிதைமாற்றத்திற்குப் பெரிதும் உதவுகிறது. கேடயச் சுரப்பியின் இயக்குநீர்களில் முக்கியமானவை தைராக்சின் (thyroxine) (T4) மற்றும் டிரையோடோதைரோநின் (thyroxine) (T3) ஆகும்.

இதிலுள்ள கால்சிடோனின் என்ற இயக்குநீர் இரத்ததிலுள்ள சுண்ணாம்பு சத்து அதிகரிக்கும் போது, செயல்பட்டு எலும்புகளில் அவற்றைப் படிய வைக்க உதவுகிறது. அதாவது உடலில் சுண்ணாம்பு சத்து சமநிலையைப் பேண உதவுகின்றது. தைராக்சின் வளர்சிதை மாற்றத்தை நெறிப்படுத்துவதுடன், உடலின் மொத்த வளர்ச்சியையும், செயல்படும் திறனையும் பாதிக்கின்றது. (T3), (T4) ஆகிய இரு வளரூக்கிகளின் செயற்பாட்டை அதிகரிக்க அயடீன் முக்கிய கூறாக செயல்படுகிறது.

இணைகேடயச் சுரப்பி[தொகு]

கேடய சுரப்பியினுடே அமைந்துள்ள இணைகேடய சுரப்பி

இணைகேடயச் சுரப்பிகள் பொதுவாக 4 முதல் 6 வரை காணப்படும். இவை கேடயச் சுரப்பியின் பின்புறம் அமைந்துள்ளது. (PTH) எனப்படும் இணைகேடயச் சுரப்பி இயக்குநீர் [1] கால்சிடோனின் இயக்குநீருக்கு எதிராகச் செயல்பட்டு இரத்ததிலுள்ள சுண்ணாம்பு சத்தை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

அண்ணீரகச் சுரப்பி[தொகு]

அண்ணீரகச் சுரப்பி, மனிதர்களுக்கு சிறுநீரகத்தின் மேலேயும், மற்ற விலங்கினங்களுக்கு சிறுநீரகத்தின் முன்பும் அமைந்துள்ளது. எபிநெப்ரின் அல்லது அட்ரனலீன், அல்டோஸ்டீரோன் மற்றும் கார்ட்டிசால் போன்ற இயக்குநீர்களை உருவாக்குகிறது.[2] ஆபத்து மற்றும் மனவெழுச்சி காலங்களிலும் இச் சுரப்பி செயல்படுகிறது. இது இதயத்தைத் தூண்டி உடலின் பிற பாகங்கள் வேகமாகச் செயல்பட உதவுகிறது.

கணையம்[தொகு]

கணையம்

இது வயிற்றின் நடுப்பகுதியில் இரைப்பைக்குக் கீழே காணப்படுகிறது. இது நாளமுள்ள சுரப்பி மற்றும் நாளமற்ற சுரப்பி என இரு வகையையும் சார்ந்தது. கணைய திட்டுக்களிலிருந்து இன்சுலின் மற்றும் குளூக்கொகான் போன்ற முக்கிய இயக்குநீர்கள் சுரக்கப்படுகின்றன. இவை இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. உடல் செல்கள், இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரையை அதிகம் எடுத்துக் கொள்ள இன்சுலின் உதவுகிறது.

இனப்பெருக்க உட்சுரப்பி[தொகு]

ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க உட்சுரப்பிகள்

பெண்ணின் இனப் பெருக்க உறுப்பினுள் காணப்படும் இச் சுரப்பி ஈத்திரோசன் என்ற இயக்குநீரை சுரக்கிறது. பெண் பூப்பெய்தும் காலத்தில் தொடங்கி, இனப் பெருக்க உறுப்புகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. மாதவிடாய் காலத்தை நிலைநாட்டுகிறது.

ஆணின் இனப் பெருக்க உறுப்பினுள் காணப்படும் இச் சுரப்பி ஆண்மையியக்குநீரைச் சுரக்கிறது. ஆண் பருவமடையவும், ஆணின் இனப் பெருக்க உறுப்புகளின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

கூம்புச் சுரப்பி[தொகு]

கூம்புச் சுரப்பி முதுகுநாணி மற்றும் மூளையில் இரு பெரும் பகுதிகளுக்கு இடையே, மூளையின் நடுப்பகுதியில் காணப்படும் மிகச் சிறிய அளவுள்ள சுரப்பி ஆகும். இது உடல் செயற்பாட்டில் பெரும் பங்கினை வகிக்கிறது. இது தூக்கத்தினைத் தூண்டும் செரட்டோனினின் வழிப்பொருளான மெலட்டோனினைச் சுரக்கிறது

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Endocrinology: Tissue Histology. பரணிடப்பட்டது 2010-02-04 at the வந்தவழி இயந்திரம் University of Nebraska at Omaha.
  2. "Adrenal gland". Medline Plus/Merriam-Webster Dictionary. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 February 2015.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நாளமில்லாச்_சுரப்பி&oldid=3826752" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது