உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

உருசிய வானியலாளர்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
( 1883–1886 கால இடைவெளியில்) புல்கோவோ வான்காணகப் பணியாளர்கள். நடுவில் இருப்பவர் ஆட்டோ வில்கெல்ம் வான் சுத்ரூவ

இது உருசிய வானியலாளர்கள், வானியற்பியலாளர்கள் பட்டியல் ஆகும். இவர்கள் உருசியப் பேரரசிலோ, சோவியத் ஒன்றியத்திலோ, உருசியக் கூட்டரசிலோ வாழ்ந்தவர்கள் ஆவர்.

அகர நிரல் பட்டியல்[தொகு]

 • அரிசுடார்க் பெலோபோல்சுகி இவர் விண்மீன்களின் கதிர்நிரலின் ஒளிபடம் எடுக்க டாப்ளர் விளைவைப் பயன்படுத்தி முதன்முதலாக ஒளிப்படம் பிடிக்கும் கதிர்நிரல் வரைவியைப் புனைந்தார்.
 • அலெக்சாந்தர் ஃபிரீடுமேன் ஒரு கணித்வியலாளரும் அண்டவியலாளரும் ஆவார். இவர் அய் ன்சுட்டீனின் பொதுசார்பியல் கோட்பாட்டுப் புலச் சமன்பாடுகளுக்கு விரிவுறும் அண்டத்துக்கான தீர்வைக் கண்டுபிடித்தார்]. இவர் புடவிக்கான FLRW பதின்வெளியை உருவாக்கினார். .
  அலெக்சாந்தர் ஃபிரீடுமேன்
 • அலெக்சாந்தர் அலெக்சாந்திரோவிச் மீகைலோவ் போருக்குப் பின் புல்கோவோ வான்காணகத்தை மீளமைத்தார்
 • அலெக்சாந்தர் குர்சுட்டைன் ஒரைவட்டம், விண்மீன்குழுக்களின் வரலாறு குறித்த கருத்துப்படிமத்தை உருவாக்கினார்.
 • அலெக்சாந்தர் சுதக்கோவ் புவியின் கதிர்வீச்சுப் பட்டையைக் கண்டுபிடித்தவர்களில் ஒருவர்
 • அலெக்சாந்தர் செயித்சேவ் மேதி (METI) புறவெளி அறிதிறனருக்குச் செய்தி அனுப்பல் (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) எனும் சொல்லை உருவாக்கியவர். , முதலில் கண்டங்களுக்கு இடையில் இராடார் வானியல் செய்முறைகளைச் செய்தவர். புறவெளிக்கு அண்ட அழைப்புகளைச் செலுத்தியவர். பதினாட்டைச் செய்தியையும் அனுப்பியவர்
 • அலெக்சாந்தர் துபியாகோ, கோட்பாட்டு வானியற்பியல் வல்லுநர். நிலாவின் ஒரு குழிப்பள்ளம் இவர் பெயராலும் இவரின் தந்தையான திமித்ரி இவனோவிச் துப்யாகோ பெயராலும் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
 • அலெக்சாந்தர் விசோத்சுகி, அண்மை விண்மீன்களின் பட்டியலை அவற்றின் வான்கோள இயக்கத்தைச் சாராமல், அவற்றின் இயல்பு கதிர்நிரல் பான்மைகளை வைத்து இனங்கண்டு உருவாக்கியவர்.
 • அலெக்சி பிரீட்மன், யுரேனசைச் (வருணனைச்) சுற்றி சிறு துணைக்கோள்கள் அமைதலை முன்கணித்தார்.
 • அவெனீர் அலெக்சாந்திரோவிச் யாகோவ்கின் குறிப்பிடத் தகுந்த வானியலாளர்
 • ஆட்டோ சுத்ரூவ, வானியலாளர், வானியற்பியலாளர்; பால்வெளிச் சுழற்சியை அளக்கும் முறையை கிரிகொரி சாய்ன் அவர்களுடன் இணைந்து உருவாக்கினார். இவர் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் பல வான்காணகங்களை இயக்கியுள்ளார்.
 • ஆட்டோ வில்கெல்ம் வான் சுத்ரூவ, வானியலாளர், புல்கோவோ வான்காணக இயக்குநர்; 500 இரட்டை விண்மீன்களைக் கண்டுபிடித்தார்
 • ஆண்டர்சு இலெக்செல் ஒரு வானியலாளரும் கணிதவியலாளரு ஆவார். வான்கோள இயக்கவிய்லிலும் வால்வெள்லி ஆய்விலும் ஈடுபட்டவர். இவர் யுரேனசு (வருணன்) ஒரு வால்வெள்ளியல்ல, கோளே என நிறுவியவர்.
 • ஆந்திரேய் இலிந்தே புடவியின் கட்டற்ற உப்பல் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர்.
 • அந்திரேய் சேவிர்னி சூரியப் பிழம்பு ஆய்வுக்காகவும் செயற்கைக்கோள்வழி வானியல் நோக்கீடுகளுக்காகவும் அறியப்படுபவர்
 • ஆந்திரேய் தரோழ்சுகேவிச் இகோர் நோவிகோவுடன் இணைந்து அண்ட நுண்ணலைப் பின்னணியைக் கண்டறிந்தார்.
 • ஆந்திரேயசு அவுசான்சு 1911முதல் 1916 வரை தாழ்சுகண்ட் வான்காணக இயக்குநராக இருந்தார்.
 • ஆபிரகாம் செல்மனோவ் குறிப்பிடத் தகுந்த வானியலாளர்
 • இகோர் பெல்கோவிச் வானியலுக்குக் குறிப்பிடத் தக்க பங்களிப்புகள் செய்தவர். நிலாவின் ஒரு குழிப்பள்ளம் பெல்கோவிச் குழிப்பள்ளம் என இவர் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.
 • இயோசிப் சுக்லோவ்சுகி வானியலாளர், வானியற்பியலாளர்; கதிர்வீச்சு வானியல், அண்டக்கதிர்கள் ஆகிய புலங்களில் பல கண்டுபிடிப்புகளைச் செய்துள்ளார். புவிப்புற உயிரின ஆராய்ச்சியாளர்.
 • இரசீத் சூன்யாயெவ் வானியற்பியலாளர். செல்டோவிச்சுடன் இணைந்து CMB உருக்குலைவின் சூன்யயேவ்-செல்டோசிச் விளைவை கண்டுபிடித்தவர்.
 • இலியூத்மிலா கராச்கினா பல குறுங்கோள்களயும் அமோர் குறுங்கோள் 5324 இலியாபுனோன், 10031 விளாதர்னோல்தா, திரோஜன் குறுங்கோள் 3063 மக்காவொன் ஆகியவற்றையும் கண்டுபிடித்துள்ளார்.
 • இலியூத்மிலா செர்னிக், ஒரு வானியலாளர். இவர் 268 சிறுகோள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளார்.
 • இலியூத்மிலா வாசில்யெவ்னா சுரவ்லோவா பல குறுங்கோள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளார்.ஆர்வார்டு பல்கலைக்கழகப் பட்டியலில் சிறுகோள் கண்டுபிடிப்பாளர்களின் வரிசையில் 47 ஆவதாக உள்ளார். இவர் 200 குறுங்கோள்களைத் தனியாகவும் 13 குறுங்கோள்களை இணைந்தும் கண்டுபிடித்துள்ளார்.
 • இவான் யார்கோவ்சுகி குறுங்கோள்களின் யார்ப் (YORP), யார்கோவ்சுகி விளைவுகளைக் கண்டுபிடித்தார்
 • ஈகொர் திமீத்ரியெவிச் நோவிக்கொவ், காலப் பயணக் கோட்பாட்டுக்குச் சிரந்த பங்களிப்பாகிய நோவிகோவ் தன் – நிறைவு நெறிமுறையை உருவாக்கினார்
 • ஈசாக் கலாத்னிகோவ் புடவிப் படிமலர்ச்சியின் BKL வழுப்புள்ளிப் படிமத்தை உருவாக்கியவருள் ஒருவர்.
 • உலூத்விக் சுத்ரூவ, வானியலாளர், வானியற்பியலாளர். விண்மீன்களின் சுழற்சியை அளாக்க புதிய முறையை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவர். இவர் அமெரிக்காவின் பல வான்காணகங்களை இயக்கத் துணைபுரிந்துள்ளார்.
  பிரீட்மேன் வில்கெல்ம் சுத்ரூவ
 • எலனா பித்யேவா வான்கோள இயக்கவியலிலும் சூரியக் குடும்ப இயக்கவியலிலும் வல்லுனர்.
 • எவ்கேனி இலிப்சிட்சு புடவிப் படிமலர்ச்சியின் BKL வழுப்புள்ளிப் படிமத்தை உருவாக்கியவருள் ஒருவர்.
 • காவ்ரில் திக்கோவ், இறகியல் கதிர்நிரல் பதிவியைக் கண்டுபிடித்தார். கோள்களின் மேற்பரப்பு கூறுகலை பிரித்துணர முதன்முதலில் வண்ண வடிப்பிகளைப் பயன்படுத்தினார்.
 • காசுபர் கோட்பிரீடு சுவீசர் ஐந்து வால்வெள்ளிகளையும் ஒரு புபாபொ (NGC) வான்பொருளையும் கண்டுபிடித்தார்.
 • கியார்கிய் ஏ.கிராசின்சுகி கோளியக்கங்களையுமெபிமெரிசையும் ஆய்வு செய்த குறிப்பிட்த் தகுந்த வானியலாளர் ஆவார்.
 • கியார்கிய் வோல்கோப் நொதுமி விண்மீன்களின் நிலவலை முன்கணித்தார்.
 • கிரிகொரி ஆபிரமோவிச் சாய்ன் வானியலாளர், வானியற்பியலாளர்; முதல் கிரீமிய வானியற்பியல் காணக இயக்குநர். பால்வெளிச் சுழற்சியை அளக்கும் முறையை இணைந்து உருவாக்கினார்.
 • கிரிகொரி நிகோலயேவிச் நியூய்மின் 951 கசுப்ரா, 762 புல்கோவா அடங்க, 74 குறுங்கோள்களைக் கண்டுபிடித்தார்
 • கிரில் பாவ்லோவிச் புளோரன்சுகி சோவியத் ஒன்றிய அறிவியல் கல்விக்கழகத்தின் வெர்னத்சுகி நிறுவனக் கோளியலொப்பீட்டுத் துறையின் தலைவர் ஆவார். நிலாவின் குழிப்பள்ளம் ஒன்று புளோரன்சுகி குழிப்பள்ளம் எனப் பெயர் இடப்பட்டுள்ளது.
 • குரோனிது இலியூபார்சுகி செவ்வாய்க் கோளின் சோவியத் கோளிடைத் தேட்டத் திட்டத்தில் பணிபுரிந்தார்
 • கென்னதி பிசுநோவதி கோகன் முதன்முதலாக வெப்பமான நொதுமி விண்மீனின் பொருண்மையைக் கண்டறிந்தார்.
 • சாலமன் பிக்கெல்னர் உடுக்கண ஊடகம், சூரிய மின்ம இயற்பியல், உடுக்கன வளிமண்டலங்கள், காந்தப் பாய்ம இயக்கவியல் ஆகிய புலங்களில் கணிசமான பங்களிப்புகள் செய்துள்ளார்.
 • செமியோன் யாகோவிச் பிரவுதே புறவெளிக் கதிர்வீச்சு வாயில்களைத் துல்லியமாக ஆயும் பேரளவுக் கதிர்வீச்சுக் குறுக்கீட்டளவிகளை மற்றவருடன் இணைந்து உருவாக்கினார்.
 • செர்கேய் அலெக்சாந்திரோவிச் செவாகின் செபீடு மாறியல்பு விண்மீன்களின் துடிப்பை இயக்கும் வெப்பப் பொறியின் கவாடமாக எல்லிய மின்னணுக்கள் அமைதலை இனங்கண்டார்.
 • செர்கேய் இவனோவிச் பெலியாவ்சுகி பொலிவுமிக்க வால்வெள்ளி C/1911 S3 (பெலியாவ்சுகி)யை வெற்றுக்கண்ணால் கண்டறிந்தார். மற்றவரோடு இணைந்து பல சிறுகோள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளார்.
 • செர்கேய் பாவ்லோவிச் கிளாசனாப் குறிப்பிட்த் தகுந்த வானியலாளர் ஆவார். நிலாவின் ஒரு குழிப்பள்ளமும் சிறுகோள் [[857 கிளாசனாப்பியாவும் இவரது நினைவாகப் பெயர் இடப்பட்டுள்ளன.
 • செர்கேய் பிளாசுக்கோ சில RR வகை லைரே விண்மீன்களின் வீச்சிலும் அலைவுநேரத்திலும் அமையும் துணைநிலை வேறுபாட்டையும் அதுசார்ந்த அலைவியல்பு மாறிகளையும் கண்டறிந்தார். இன்று இந்நிகழ்வு பிளாழ்சுகோ விளைவு எனப்படுகிறது.
 • தமாரா சிமிர்னோவா 74P/சிமிர்னோவா-செர்னிக்எனும் அலைவியல்பு வால்வெள்ளியை நிகோலாய் சுதெபனோவிச் செர்னிக்குடன் இணைந்து கண்டுபிடித்தார். இவர் பல்வேறு குறுங்கோள்களையும் கண்டுபிடித்துள்ளார். 5540 சிமிர்னோவா இவரது நினைவாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
 • தாத்தேயசு அகேகியான் உருசியாவிலும் உலக அளவிலும் விண்மீன் இயங்கியலின் முன்னோடிகளுள் ஒருவர். இவர் கோளவியல், வன்-தட்டை வடிவங்கள் கொண்ட விண்மீன் அமைப்புகளின் படிமலர்ச்சியின் இரண்டு வரிசைகளைக் கண்டறிந்தார்.
 • திமீத்திரி மக்சூத்தொவ் மக்சூத்தொவ் தொலைநோக்கியை வடிவமைத்தார்
 • திமித்ரி துபியாகோ கோட்பாட்டு வானியற்பியல் வல்லுநர், விண்ணளவியலாளர்,ஈர்ப்பளவியலாளர். நிலாவின் ஒரு குழிப்பள்ளம் இவர் பெயராலும் இவரது மகன் அலெக்சாந்தர் துபியாகோ பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறது.
 • தெனிசு தெனிசெங்கோ, குறிப்பிடத்தக்க வானியலாளர். 25 க்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். 5 பன்னாட்டுக் கருத்தரங்குகளில் ஆய்வுரை ஆற்றியவர்.
 • நவும் இதெல்சன் ஒரு குறிப்பிட்த் தகுந்த வானியலாளர் ஆவார்.
 • நிக்கொலாய் கர்தசோவ் ஒரு வானியற்பியலாளர் ஆவார். இவர் விண்வெளி நாகரிகங்களைத் தரப்படுத்தும் அளவுகோலைக் கண்டுபிடித்தார்.
 • நிகோலாய் அலெக்சாந்திரோவிச் கொசூரேவ் நிலைபெயரும் நிலா நிகழ்வை நோக்கிய குறிப்பிட்த் தகுந்த வானியலாளர் ஆவார்.
 • நிக்கோலாய் சக்கூரா அகந்திரளல் கோட்பாட்டையும் x-கதிர் இரும விண்மீன்களின் வானியற்பியலையும் உருவாக்கினார். அகந்திரல் வட்டுக் கோட்பாட்டினை இனைந்து உருவாக்கினார்.
 • நிகோலாய் சுதெபனோவிச் செர்னிக், வானியலாளர். இவர் 537 சிறுகோள்கள், 2 வால்வெள்ளிகள் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடித்துள்ளார்.
 • நிகோலாய் பாவ்லோவிச் பரபாழ்சோவ், நிலாவின் மறுபக்கப் படங்களை மற்றவரோடு இணைந்து முதன்முதலாக 1961 இல் வெளியிட்டுள்ளார். இது நிலாவின் மறுபக்க நிலப்பட நூல் என அழைக்கப்படுகிறது. நிலாவின் ஒரு குழிப்பள்ளமும் ஒரு கோளும் இவரது பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன.
 • நிகொலாய் திமீத்ரியேவிச் மாயிசெயேவ் வான்கோள இயக்கவியல் வல்லுனர்; வான்கோளக் கணக்கீடுகளுக்கான கணிதவியல் முறைகளையும் வால்வெள்ளி உருவாக்கத்துக்கான கோட்பாட்டையும் உருவாக்கினார்
 • பாவெல் பெத்ரோவிச் பரெனாகோ பால்வெளி வானியலில் பல அரிய பங்களிப்புகளை ஆற்றியுள்ளார்.
 • பியதோசி நிகோலயேவிச் கிரசோவ்சுகி வானியலாளரும் புவியளவையியலாளரும் ஆவார். சோவியத்திலும் பிந்தைச் சோவியத் நாடுகளிலும் பயன்படுத்தும் கிராசூவ்சுகி நீள்வட்டக ஆய முறையை அளந்தவர்.
 • பியோதோர் அலெக்சாந்திரோவிச் பிரெதிகின் புல்கோவோ வான்காணக இயக்குநர்.இவர் வால்வெள்ளியின் வால்கள், விண்கற்கள், விண்கற்களின் பொழிவு ஆகியவற்றைப் பற்றிய கோட்பாட்டை உருவாக்கினார்.
 • பிரீட்ரிக் வில்கெல்ம் வான் சுத்ரூவ வானியலாளர், புவிப்புற அளக்கையியலாளர்; புல்கோவோ வான்காணகத்தை நிறுவியவரும் அதன் முதல் இயக்குநரும் ஆவார். திறமையான ஆராய்ச்சியாளர்; புதிய இரட்டை விண்மீன்களைக் கண்டுபிடித்தவர். உருசியாவில் 2,820 km நீளச் [[சுத்ரூவ புவிப்புற அளக்கை வில் கட்டுமானத்தைத் தொடங்கி வைத்தவர்; சுத்ரூவக் குடும்ப வானியலாளர்களின் முன்னோடி.
  [[பிரீட்ரிக் வில்கெல்ம் வான் சுத்ரூவ]]
 • பெஞ்சமின் செக்கோவ்சுகி பல குறுங்கோள்களைக் கண்டுபிடித்தார். இவர் 190 க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார். குறுங்கோள் 1606 செக்கோவ்சுகி இவரது நினைவாகப் பெயர் இடப்பட்டுள்ளது.
 • பெஞ்சமின் மர்க்கரியான் மர்க்கரியான் பால்வெளித் தொடரை இனங்கண்டார்
 • பெலிக்சு யூரியேவிச் சீகல் 40 மக்கள் வானியல் நூல்களின் ஆசிரியர்; விண்வெளித் தேட்ட வல்லுனர்; பொதுவாக உருசியப் பறக்குந்தட்டியலை உருவாக்கியவராகக் கருதப்படுபவர்.
 • போரிசு அலெக்சாந்திரோவிச் வொரந்த்சோவ்-வெல்யமினோவ், உடுக்கனவெளித் தூசு ஒளியை உட்கவர்தலைக் கண்டுபிடித்தவர். பால்வெளி புறவடிவ அட்டவணையை உருவாக்கியவர்.
 • போரிசு வசீலியேவிச் நியுமெரோவ் பல வானியல், கனிமவியல் கருவிகளை வடிவமைத்தார். மேலும், இவரது பெயரிட்ட பல்வேறு கணினி வழிநெறிகளையும் முறைகளையும் கண்டுபிடித்தார்
 • மத்வேய் பெட்ரோவிச் பிரான்சுட்டீன், கோட்பாட்டு இயற்பியலாளர், குவைய ஈர்ப்பின் முன்னோடி, வானியற்பியல், அண்டவியல், ஒருபாற்கடத்திகள், குவைய மின்னியங்கியல் ஆகிய புலங்களில் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார்.
 • மத்வேய் மத்வெயேவிச் குசேவ் முதன்முதலில் நிலாவின் கோளஉருவமற்றதன்மையைக் கண்டுபிடித்தார். இவர் வானியல் சார்ந்த ஒளிப்படவியலின் முன்னோடியாவார்.
 • மரியான் ஆல்பெர்த்தோவிச் கோவல்சுகி நம் பால்வெளியாகிய பால்வழியின் சுழற்சியை முதன்முதலில் அளந்தவர்
 • மிகைல் இலமனோசொவ் ஒரு பலதுறை அறிஞர். இவர் அச்சுவிலகும் எதிர்தெறிப்புத் தொலைநோக்கியையும் வெள்ளியின் வளிமண்டலத்தையும் கண்டுபிடித்தார்.
 • மீகைல் வாசிலியேவிச் இலியாபுனோவ் ஒரு குறிப்பிட்த் தகுந்த வானியலாளர் ஆவார்.
 • யாகோவ் போரிசோவிச் செல்டோவிச் இயற்பியலாளர், வானியற்பியலாளர், அண்டவியலாளர்; முதன்முதலில் பெருங்கருந்துளைகளைச் சுற்றியுள்ள அகந்திரள் வட்டுகளே குவேசார் கதிர்வீச்சுக்குக் காரணம் எனமுன்மொழிந்தார்; சூன்யயேவுடன் இணைந்து CMB உருக்குலைவின் சூன்யயேவ்-செல்டோவிச் விளைவை சூன்யயேவுடன் இணைந்து முன்கணித்தார். [[File:Sunyaev.jpg|thumb|90px|[[Rashid Sunyaev|இரசீத் சூன்யாயெவ் ]]
 • யாகோப் புரூசு, அரசியலாளர், இயற்கையியலாளர், வானியலாளர். உருசியாவில் முதன்முதலாக சுகர்யேவ் கோபுரத்தில் வான்காணகம் ஒன்றை நிறுவியவர்.
 • யெவ்கேனி கிரினோவ் ஒரு குறிப்பிட்த் தகுந்த வானியலாளர் ஆவார். இவர்விண்வீழ்கற்களின் ஆய்வாளர். 1966 இல் கண்டுபிடித்த கிரினோவ் கனிமம் இவரது நினைவாகப் பெயர் இடப்பட்டுள்ளது.
 • யெவ்கேனி யாகோவ்லேவிச் பெரிபியோல்கின் புறப் பால்வெளி ஒண்முகில் சார்ந்த விண்மீன்களின் சீரியக்கங்களை நோக்கீடு செய்தவர்.
 • வாசிலி பாவ்லோவிச் எங்கல்கார்த், தானே கட்டியமைத்து நிறுவிய வான்காணகத்தில் வால்வெள்ளிகள், சிறுகோள்கள், ஒண்முகில்கள், விண்மீன் கொத்துகள் அகியவற்றை ஆய்வு செய்துள்ளார்.
 • வாசிலிய் கிரகொரியேவிச் பெசென்கோவ், அல்மா-அத்தா (இப்போது அல்மாத்தி) வானியற்பியல் நிறுவனத்தை நிறுவியவர். அந்தியொளியை முதன்முதலில் ஒளியளவியால் ஆய்வு செய்தவர். அந்தியொளி நிகழ்வு பற்றிய கோட்பாட்டையும் முன்மொழிந்தவர்.
 • விக்தர் அம்பர்த்சுமியான், கோட்பாட்டு வனியற்பியலை நிறுவியவர்களில் ஒருவர். விண்மீன் குழுமலைக் கண்டறிந்தவர். இவர் ஆர்மேனியாவில் பியூராகான் வான்காணகத்தை நிறுவினார்.
 • வீக்தர் செர்கேயெவிச் சப்ரனோவ் வானியலாளர், அண்டவியலாளர்; கோள் உருவாக்கத்துக்கான நுண்கோள் இணைவுக் கருதுகோளை முன்மொழிந்தவர்
 • விக்தர் நோர், நான்கு குறுங்கோள்களைக் கண்டுபிடித்த குறிப்பிட்த் தகுந்த வானியலாளர் ஆவார்.
 • வித்தாலி கீன்ஸ்புர்க் மீக்கடத்துமைக் கோட்பாட்டை இணைந்தும் மின்மத்தில் மின்காந்த அலை பரவல் கோட்பாட்டையும் அண்டக் கதிர்வீச்சுத் தோற்றக் கோட்பாட்டையும் தனித்தும் கண்டுபிடித்தார்.
 • விளாதிசுலாவ் விளாதிமிரோவிச் செவ்செங்கோ குறிப்பிடத் தகுந்த வானியலாளர்; நிலாத் தேட்ட வல்லுனர்.
 • விளாதிமிர் அலெக்சயெவிச் பெலின்சுகி, புடவியின் படிமலர்ச்சி குறித்த BKL வழுப்புள்ளி/தனிமைப்புள்ளிப் படிமத்தை உருவாக்கினார்.
 • விளாதிமிர் அலெக்சாந்திரோவிச் அல்பித்சுகி, கணிசமான எண்ணிக்கையில் சிறுகோள்களைக் கண்டுபிடித்தார்.புடவியின் படிமலர்ச்சி குறித்த BKL வழுப்புள்ளி/தனிமைப்புள்ளிப் படிமத்தை உருவாக்கினார்.
 • ஜார்ஜ் காமாவ் ஒரு கோட்பாட்டு இயற்பியலாளரும் அண்டவியலாளரும் ஆவார், இவர் சுருங்கை குடைதல் ஊடான ஆல்பாச் சிதைவைக் கண்டுபிடித்தார். விண்மீன்களில் நிகழும் அணுக்கருத் தொகுப்பின் காமாவ் காரணியையும் கண்டுபிடித்தார். பெருவெடிப்பு நிகழ்வின் அணுக்கருத் தொகுப்புக் கோட்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் அண்ட நுண்ணலைக் கதிர்வீச்சுப் பின்னணியை முன்கணித்தார்.
 • ஜேம்சு புரூசு, உருசியாவில் முதல் வான்காணகத்தை சுகாரியேவ் கோபுரத்தில் உருவாக்கிய வானியலாளர், இயற்கையியலாளர், அரசியல்மேதை.