நிகோலாய் சுதெபனோவிச் செர்னிக்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

நிகோலாய் சுதெபனோவிச் செர்னிக் (Nikolay Stepanovich Chernykh) (உருசியம்: Николай Степанович Черных) (அக்தோபர் 6, 1931- மே 26, 2004) ஒரு சோவியத் ஒன்றிய வானியலாளரும் உருசிய வானியலாளரும் ஆவார்.

இவர் உசுமான் எனும் உருசிய நகரில் பிறந்தார் இது அன்றைய வொரோனேழ் ஒப்லாசுத்திலும் இன்றைய இலிபெத்சுக் ஒப்லாசுத்திலும் உள்லது. இவர் வானியலிலும் சூரியக் குடும்ப சிறு வான்பொருள்களின் இயக்கவியலிலும் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார், இவர் 1963 முதல் உக்கிரைனில் உள்ள கிரீமிய வானியற்பியல் காணகத்தில் பனிபுரிந்தார்.

இவர் இரண்டு பருவமுறை வால்வெள்ளிகளைக் கண்டுபிடித்தார். அவை 74பி/சுமிர்னோவா செர்னிக், 101பி/செர்னிக் என்பனவாகும்.இவர் ஏராளமான குறுங்கோள்களைக் கண்டுபிடிதுள்ளார். இவற்றில் குறிப்பாக 2867 சுட்டின்சும் திரோயான் குறுங்கோள் 2207 அந்தெனாரும் அடங்கும். இவர் தன் மனைவி இலியூத்மிளா செர்னிக்குடன் (Людмила Ивановна Черных) பணிபுரிந்துள்ளார். குறுங்கோள் 2325 செர்னிக் 1979 இல் செக் வானியலாலர் அந்தோனின் மிர்கோசு அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இவர்கள் பெயர் இடப்பட்டது.[1]

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறுகோள்கள்[தொகு]

1796 இரிகா மே 16, 1966
1836 கொமரோவ் ஜூலைJuly 26, 1971
1907 உருத்னேவா செப்டம்பர் 11, 1972
1908 பொபேதா செப்டம்பர் 11, 1972
2004 இலெக்செல் செப்டம்பர் 22, 1973
2006 பொலோன்சுகாயா செப்டம்பர் 22, 1973
2036 செராகுல் செப்டம்பர் 22, 1973
2113எகிரித்னி செப்டம்பர் 11, 1972
2123 விதாவா செப்டம்பர் 22, 1973
2149 சுவாம்பிரானியா மார்ச்சு 22, 1977
2164 இலயால்யா செப்டம்பர் 11, 1972
2178 கசாக்சுதானியா செப்டம்பர் 11, 1972
2190 கவுபெர்த்தின் ஏப்பிரல் 2, 1976
2206 கப்ரோவா ஏப்பிரல் 1, 1976
2207 அந்தெனார் ஆகத்துt 19, 1977
2208 புழ்சுகின் ஆகத்து 22, 1977
2222 இலெர்ம்ந்தோவ் செப்டம்பர் 19, 1977
2228 சொயூசு-அப்பொல்லோ ஜூலை 19, 1977
2238 சுட்டெசென்கோ செப்டம்பர் 11, 1972
2251 திக்கோவ் செப்டம்பர் 19, 1977
2254 இரெக்குவியெம் ஆகத்து 19, 1977
2269 எப்பிரெமியானா மே 2, 1976
2286 பெசென்கோவ் ஜூலை 14, 1977
2287 கால்மிக்கியா ஆகத்து 22, 1977
2293 குவெரினிக்கா மார்ச்சு 13, 1977
2294 ஆந்திரோனிக்கோவ் ஆகத்து 14, 1977
2295 மதுசுக்கோவ்சுகி ஆகத்து 19, 1977
2297தாகெசுத்தான் செப்டம்பர் 1, 1978
2312 துபோழ்சின் ஏப்பிரல் 1, 1976
2323 சுவெரெவ் செப்டம்பர் 24, 1976
2338 பொக்கான் ஆகத்து 22, 1977
2354 இலாவ்ரோவ்[1] ஆகத்து 9, 1978
2361 கோகோl | ஏப்பிரல்l 1, 1976
2362 மார்க் துவைன் செப்டம்பர் 24, 1976
2369 செக்கோவ் ஏப்பிரல் 4, 1976
2372 புரூசுக்குரின் செப்டம்பர் 13, 1977
2376 மார்த்தியனோவ் ஆகத்து 22, 1977
2377 சுசெகுலோவ் ஆகத்து 31, 1978
2388 கசே மார்ச்சு 13, 1977
2389 தீபஜ் ஆகத்து 19, 1977
2394 நீதவ் செப்டம்பர் 22, 1973
2402 சத்பயேவ் ஜூலை 31, 1979
2408 அசுட்டபோவிச் ஆகத்து 31, 1978
2416 சாரனோவ் ஜூலை 31, 1979
2420 குவிரியானிசு அக்தோபர் 3, 1975
2426 சைமனோவ் மே 26, 1976
2427 கோபிசார் திசம்பர் 20, 1976
2428 காமென்யார் செப்டம்பர் 11, 1977
2431சுகோவொரோதா ஆகத்து 8, 1978
2439 உலுக்பெக் ஆகத்து 21, 1977
2450 அயோன்னிசியானி செப்டம்பர் 1, 1978
2458 வெனியாகாவெரின் செப்டம்பர் 11, 1977
2473 ஏயெர்தாகில் செப்டம்பர் 12, 1977
2476 ஆந்தர்சன் மே 2, 1976
2477 பிர்யுக்கோவ் ஆகத்து 14, 1977
2492 குதுசோவ் ஜூலை 14, 1977
2497குலிக்கோவுசுகி ஆகத்து 14, 1977
2498 திசிசேவிச் ஆகத்து 23, 1977
2506 பிரோகோவ் ஆகத்து 26, 1976
2508 அலூப்கா மார்ச்சு 13, 1977
2509 சுகோத்கா ஜூலை 14, 1977
2520 நோவரோசுய்சுக் ஆகத்து 26, 1976
2529 இராக்வெல் கென்ட்டு ஆகத்து 21, 1977
2553 Viljev மார்ச்சு 29, 1979
2563 Boyarchuk மார்ச்சு 22, 1977
2564 Kayala ஆகத்து 19, 1977
2566 Kirghizia மார்ச்சு 29, 1979
2577 Litva மார்ச்சு 12, 1975
2579 Spartacus ஆகத்து 14, 1977
2580 Smilevskia ஆகத்து 18, 1977
2584 Turkmenia மார்ச்சு 23, 1979
2585 Irpedina ஜூலை 21, 1979
2593 Buryatia ஏப்பிரல் 2, 1976
2606 Odessa |லேப்பிரல் 1, 1976
2607 Yakutia ஜூலை 14, 1977
2609 Kiril-Metodi[1] ஆகத்து 9, 1978
2610 Tuva செப்டம்பர் 5, 1978
2625 Jack London மே 2, 1976
2626 Belnika ஆகத்து 8, 1978
2627 Churyumov ஆகத்து 8, 1978
2644 Victor Jara செப்டம்பர் 22, 1973
2646 Abetti மார்ச்சு 13, 1977
2656 Evenkia ஏப்பிரல் 25, 1979
2657 Bashkiria செப்டம்பர் 23, 1979
2668 Tataria ஆகத்து 26, 1976
2670 Chuvashia ஆகத்து 14, 1977
2671 Abkhazia ஆகத்து 21, 1977
2700 Baikonur திசம்பர் 20, 1976
2701 Cherson செப்டம்பர் 1, 1978
2703 Rodari மார்ச்சு 29, 1979
2711 Aleksandrov ஆகத்து 31, 1978
2721 Vsekhsvyatskij செப்டம்பர் 22, 1973
2722 Abalakin ஏப்பிரல் 1, 1976
2723 Gorshkov ஆகத்து 31, 1978
2724 Orlov செப்டம்பர் 13, 1978
2726 Kotelnikov செப்டம்பர் 22, 1979
2727 Paton செப்டம்பர் 22, 1979
2728 Yatskiv செப்டம்பர் 22, 1979
2734 Hašek ஏப்பிரல் 1, 1976
2746 Hissao செப்டம்பர் 22, 1979
2758 Cordelia செப்டம்பர் 1, 1978
2769 Mendeleev ஏப்பிரல் 1, 1976
2770 Tsvet செப்டம்பர் 19, 1977
2776 Baikal செப்டம்பர் 25, 1976
2777 Shukshin செப்டம்பர் 24, 1979
2783 Chernyshevskij செப்டம்பர் 14, 1974
2785 Sedov ஆகத்து 31, 1978
2786 Grinevia செப்டம்பர் 6, 1978
2787 Tovarishch செப்டம்பர் 13, 1978
2792 Ponomarev மார்ச்சு 13, 1977
2793 Valdaj ஆகத்து 19, 1977
2794 Kulik ஆகத்து 8, 1978
2809 Vernadskij ஆகத்த 31, 1978
2810 Lev Tolstoj செப்டம்பர் 13, 1978
2832 Lada மார்ச்சு 6, 1975
2833 Radishchev[1] ஆகத்து 9, 1978
2836 Sobolev திசம்பர் 22, 1978
2849 Shklovskij ஏப்பிரல் 1, 1976
2859 Paganini செப்டம்பர் 5, 1978
2862 Vavilov மே 15, 1977
2867 Šteins நவம்பர் 4, 1969
2869 Nepryadva செப்டம்பர் 7, 1980
2883 Barabashov செப்டம்பர் 13, 1978
2887 Krinov ஆகத்து 22, 1977
2910 Yoshkar-Ola அக்தோபர் 11, 1980
2915 Moskvina ஆகத்து 22, 1977
2916 Voronveliya ஆகத்து 8, 1978
2922 Dikan'ka ஏப்பிரல் 1, 1976
2951 Perepadin செப்டம்பர் 13, 1977
2952 Lilliputia செப்டம்பர் 22, 1979
2953 Vysheslavia செப்டம்பர் 24, 1979
2966 Korsunia மார்ச்சு 13, 1977
2967 Vladisvyat செப்டம்பர் 19, 1977
2968 Iliya ஆகத்து 31, 1978
2969 Mikula செப்டம்பர் 5, 1978
2983 Poltava செப்டம்பர் 2, 1981
2995 Taratuta ஆகத்து 31, 1978
3006 Livadia செப்டம்பர் 24, 1979
3009 Coventry செப்டம்பர் 22, 1973
3012 Minsk ஆகத்து 27, 1979
3013 Dobrovoleva செப்டம்பர் 23, 1979
3027 Shavarsh ஆகத்து 8, 1978
3038 Bernes ஆகத்து 31, 1978
3053 Dresden ஆகத்து 18, 1977
3054 Strugatskia செப்டம்பர் 11, 1977
3072 Vilnius செப்டம்பர் 5, 1978
3073 Kursk செப்டம்பர் 24, 1979
3084 Kondratyuk ஆகத்து 19, 1977
3094 Chukokkala மார்ச்சு 23, 1979
3100 Zimmerman மார்ச்சு 13, 1977
3112 Velimir ஆகத்து 22, 1977
3113 Chizhevskij செப்டம்பர் 1, 1978
3120 Dangrania செப்டம்பர் 14, 1979
3128 Obruchev மார்ச்சு 23, 1979
3148 Grechko செப்டம்பர் 24, 1979
3158 Anga செப்டம்பர் 24, 1976
3170 Dzhanibekov செப்டம்பர் 24, 1979
3186 Manuilova செப்டம்பர் 22, 1973
3189 Penza செப்டம்பர் 13, 1978
3191 Svanetia செப்டம்பர் 22, 1979
3195 Fedchenko ஆகத்து 8, 1978
3196 Maklaj செப்டம்பர் 1, 1978
3204 Lindgren செப்டம்பர் 1, 1978
3213 Smolensk ஜூலை 14, 1977
3224 Irkutsk செப்டம்பர் 11, 1977
3230 Vampilov ஜூன் 8, 1972
3233 Krisbarons செப்டம்பர் 9, 1977
3234 Hergiani ஆகத்து 31, 1978
3238 Timresovia நவம்பர் 8, 1975
3242 Bakhchisaraj செப்டம்பர் 22, 1979
3246 Bidstrup ஏப்பிரல் 1, 1976
3261 Tvardovskij செப்டம்பர் 22, 1979
3283 Skorina ஆகத்து 27, 1979
3298 Massandra ஜூலை 21, 1979
3302 Schliemann செப்டம்பர் 11, 1977
3306 Byron செப்டம்பர் 24, 1979
3311 Podobed ஆகத்து 26, 1976
3323 Turgenev செப்டம்பர் 22, 1979
3348 Pokryshkin மார்ச்சு 6, 1978
3349 Manas மார்ச்சு 23, 1979
3358 Anikushin செப்டம்பர் 1, 1978
3359 Purcari செப்டம்பர் 13, 1978
3372 Bratijchuk | செப்டம்பர் 24, 1976
3373 Koktebelia ஆகத்து 31, 1978
3385 Bronnina செப்டம்பர் 24, 1979
3399 Kobzon செப்டம்பர் 22, 1979
3408 Shalamov ஆகத்து 18, 1977
3409 Abramov செப்டம்பர் 9, 1977
3436 Ibadinov செப்டம்பர் 24, 1976
3444 Stepanian செப்டம்பர் 7, 1980
3448 Narbut ஆகத்து 22, 1977
3461 Mandelshtam செப்டம்பர் 18, 1977
3466 Ritina மார்ச்சு 6, 1975
3470 Yaronika மார்ச்சு 6, 1975
3471 Amelin ஆகத்து 21, 1977
3493 Stepanov ஏப்பிரல்l 3, 1976
3504 Kholshevnikov செப்டம்பர் 3, 1981
3517 Tatianicheva செப்டம்பர் 24, 1976
3518 Florena ஆகத்து 18, 1977
3535 Ditte செப்டம்பர் September 24, 1979
3544 Borodino செப்டம்பர் 7, 1977
3557 Sokolsky ஆகத்து 19, 1977
3575 Anyuta பிப்ரவரி 26, 1984
3576 Galina பிப்ரவரி 26, 1984
3591 Vladimirskij ஆகத்து 31, 1978
3599 Basov ஆகத்து 8, 1978
3601 Velikhov செப்டம்பர் 22, 1979
3618 Kuprin ஆகத்து 20, 1979
3632 Grachevka செப்டம்பர் 24, 1976
3653 Klimishin ஏப்பிரல் 25, 1979
3656 Hemingway ஆகத்து 31, 1978
3660 Lazarev ஆகத்து 31, 1978
3661 Dolmatovskij |லக்தோபர் 16, 1979
3710 Bogoslovskij செப்டம்பர் 13, 1978
3723 Voznesenskij ஏப்பிரல் 1, 1976
3738 Ots ஆகத்து 19, 1977
3739 Rem செப்டம்பர் 8, 1977
3762 Amaravella ஆகத்து 26, 1976
3787 Aivazovskij செப்டம்பர் 11, 1977
3799 Novgorod செப்டம்பர் 22, 1979
3816 Chugainov நவம்பர் 8, 1975
3818 Gorlitsa ஆகத்து 20, 1979
3835 Korolenko செப்டம்பர் 23, 1977
3836 Lem செப்டம்பர் 22, 1979
3839 Bogaevskij ஜூலை 26, 1971
3845 Neyachenko செப்டம்பர் 22, 1979
3856 Lutskij ஆகத்து 26, 1976
3883 Verbano செப்டம்பர் 7, 1972
3884 Alferov மார்ச்சு 13, 1977
3885 Bogorodskij ஏப்பிரல் 25, 1979
3886 Shcherbakovia செப்டம்பர் 3, 1981
3923 Radzievskij செப்டம்பர் 24, 1976
3942 Churivannia செப்டம்பர் 11, 1977
3945 Gerasimenko ஆகத்து 14, 1982
3965 Konopleva நவம்பர் 8, 1975
3966 Cherednichenko செப்டம்பர் 24, 1976
3986 Rozhkovskij செப்டம்பர் 19, 1985
4009 Drobyshevskij மார்ச்சு 13, 1977
4010 Nikol'skij ஆகத்து 21, 1977
4011 Bakharev செப்டம்பர் 28, 1978
4013 Ogiria ஜூலை 21, 1979
4014 Heizman செப்டம்பர் 28, 1979
4067 Mikhel'son அக்தோபர் 11, 1966
4074 Sharkov |ரக்தோபர் 22, 1981
4115 Peternorton ஆகத்து 29, 1982
4141 Nintanlena ஆகத்து 8, 1978
4165 Didkovskij ஏப்பிரல் 1, 1976
4187 Shulnazaria ஏப்பிரல் 11, 1978
4188 Kitezh ஏப்பிரல் 25, 1979
4189 Sayany செப்டம்பர் 22, 1979
4233 Pal'chikov செப்டம்பர் 11, 1977
4234 Evtushenko மே 6, 1978
4236 Lidov மார்ச்சு 23, 1979
4237 Raushenbakh செப்டம்பர் 24, 1979
4271 Novosibirsk ஏப்பிரல் 3, 1976
4274 Karamanov செப்டம்பர் 6, 1980
4280 Simonenko ஆகத்து 13, 1985
4306 Dunaevskij செப்டம்பர் 24, 1976
4308 Magarach ஆகத்து 9, 1978
4315 Pronik செப்டம்பர் 24, 1979
4316 Babinkova அக்தோபர் 14, 1979
4389 Durbin ஏப்பிரல் 1, 1976
4391 Balodis ஆகத்து 21, 1977
4392 Agita செப்டம்பர் 13, 1978
4428 Khotinok செப்டம்பர் 18, 1977
4429 Chinmoy செப்டம்பர் 12, 1978
4464 Vulcano அக்தோபர் 11, 1966
4468 Pogrebetskij செப்டம்பர் 24, 1976
4470 Sergeev-Censkij ஆகத்து 31, 1978
4472 Navashin | அக்தோபர் 15, 1980
4480 Nikitibotania ஆகத்து 24, 1985
4515 Khrennikov செப்டம்பர் 28, 1973
4516 Pugovkin செப்டம்பர் 28, 1973
4518 Raikin ஏப்பிரல் 1, 1976
4519 Voronezh திசம்பர் 18, 1976
4520 Dovzhenko ஆகத்து 22, 1977
4521 Akimov மார்ச்சு 29, 1979
4534 Rimskij-Korsakov ஆகத்து 6, 1986
4561 Lemeshev செப்டம்பர் 13, 1978
4592 Alkissia செப்டம்பர் 24, 1979
4618 Shakhovskoj செப்டம்பர் 12, 1977
4619 Polyakhova செப்டம்பர் 11, 1977
4621 Tambov ஆகத்து 27, 1979
4653 Tommaso ஏப்பிரல்l 1, 1976
4654 Gor'kavyj செப்டம்பர் 11, 1977
4655 Marjoriika செப்டம்பர் 1, 1978
4657 Lopez செப்டம்பர் 22, 1979
4658 Gavrilov செப்டம்பர் 24, 1979
4683 Veratar ஏப்பிரல் 1, 1976
4685 Karetnikov செப்டம்பர் 27, 1978
4686 Maisica செப்டம்பர் 22, 1979
4687 Brunsandrej செப்டம்பர் 24, 1979
4728 Lyapidevskij நவம்பர் 11, 1979
4737 Kiladze August 24, 1985
4777 Aksenov செப்டம்பர் 24, 1976
4780 Polina ஏப்பிரல் 25, 1979
4786 Tatianina ஆகத்து 13, 1985
4813 Terebizh செப்டம்பர் 11, 1977
4814 Casacci செப்டம்பர் 1, 1978
4852 Pamjones மே 15, 1977
4882 Divari ஆகத்து 21, 1977
4883 Korolirina செப்டம்பர் 5, 1978
4884 Bragaria ஜூலை 21, 1979
4920 Gromov ஆகத்து 8, 1978
4935 Maslachkova ஆகத்து 13, 1985
4964 Kourovka ஜூலை 21, 1979
4982 Bartini ஆகத்து 14, 1977
4983 Schroeteria செப்டம்பர் 11, 1977
4986 Osipovia செப்டம்பர் 23, 1979
5016 Migirenko ஏப்பிரல் 2, 1976
5044 Shestaka ஆகத்து 18, 1977
5083 Irinara மார்ச்சு 13, 1977
5084 Gnedin மார்ச்சு 26, 1977
5085 Hippocrene ஜூலை 14, 1977
5086 Demin செப்டம்பர் 5, 1978
5087 Emel'yanov செப்டம்பர் 12, 1978
5219 Zemka ஏப்பிரல் 2, 1976
5220 Vika செப்டம்பர் 23, 1979
5222 Ioffe அக்தோபர் 11, 1980
5245 Maslyakov ஏப்பிரல்l 1, 1976
5252 Vikrymov ஆகத்து 1 3, 1985
5269 Paustovskij செப்டம்பர் 28, 1978
5302 Romanoserra திசம்பர் 18, 1976
5303 Parijskij | அக்தோபர் 3, 1978
5314 Wilkickia செப்டம்பர் 20, 1982
5319 Petrovskaya செப்டம்பர் 15, 1985
5343 Ryzhov செப்டம்பர் 23, 1977
5344 Ryabov செப்டம்பர் 1, 1978
5360 Rozhdestvenskij நவம்பர் 8, 1975
5411 Liia ஜனவரி 2, 1973
5413 Smyslov மார்ச்சு 13, 1977
5414 Sokolov செப்டம்பர் 11, 1977
5415 Lyanzuridi அக்தோபர் 3, 1978
5455 Surkov செப்டம்பர் 13, 1978
5456 Merman ஏப்பிரல்l 25, 1979
5458 Aizman அக்தோபர் 10, 1980
5543 Sharaf அக்தோபர் 3, 1978
5570 Kirsan ஏப்பிரல் 4, 1976
5614 Yakovlev நவம்பர் 11, 1979
5661 Hildebrand ஆகத்து 14, 1977
5707 Shevchenko ஏப்பிரல் 2, 1976
5714 Krasinsky ஆகத்து 14, 1982
5794 Irmina செப்டம்பர் 24, 1976
5839 GOI செப்டம்பர் 21, 1974
5859 Ostozhenka மார்ச்சு 23, 1979
5887 Yauza செப்டம்பர் 24, 1976
5889 Mickiewicz மார்ச்சு 31, 1979
5931 Zhvanetskij ஏப்பிரல் 1, 1976
5932 Prutkov ஏப்பிரல் 1, 1976
5933 Kemurdzhian ஆகத்து 26, 1976
5935 Ostankino மார்ச்சு 13, 1977
5936 Khadzhinov மார்ச்சு 29, 1979
5988 Gorodnitskij ஏப்பிரல் 1, 1976
5989 Sorin ஆகத்து 26, 1976
5990 Panticapaeon மார்ச்சு 9, 1977
5991 Ivavladis ஏப்பிரல் 25, 1979
6075 Zajtsev ஏப்பிரல் 1, 1976
6164 Gerhardmüller செப்டம்பர் 9, 1977
6165 Frolova ஆகத்து 8, 1978
6167 Narmanskij ஆகத்து 27, 1979
6219 Demalia ஆகத்து 8, 1978
6232 Zubitskia[1] செப்டம்பர் 19, 1985
6262 Javid செப்டம்பர் 1, 1978
6356 Tairov ஆகத்து 26, 1976
6357 Glushko செப்டம்பர் 24, 1976
6358 Chertok ஜனவரி 13, 1977
6359 Dubinin ஜனவரி 13, 1977
6467 Prilepina அக்தோபர் 14, 1979
6536 Vysochinska ஜூலை 14, 1977
6537 Adamovich ஆகத்து 19, 1979
6574 Gvishiani ஆகத்து 26, 1976
6575 Slavov ஆகத்து 8, 1978
6576 Kievtech செப்டம்பர் 5, 1978
6589 Jankovich[1] செப்டம்பர் 19, 1985
6622 Matvienko செப்டம்பர் 5, 1978
6683 Karachentsov ஏப்பிரல் 1, 1976
6684 Volodshevchenko ஆகத்து 19, 1977
6685 Boitsov ஆகத்து 31, 1978
6753 Fursenko செப்டம்பர் 14, 1974
6811 Kashcheev ஆகத்து 26, 1976
6845 Mansurova மே 2, 1976
7002 Bronshten ஜூலை 26, 1971
7003 Zoyamironova செப்டம்பர் 25, 1976
7008 Pavlov ஆகத்து 23, 1985
7046 Reshetnev ஆகத்து 20, 1977
7073 Rudbelia செப்டம்பர் 11, 1972
7074 Muckea செப்டம்பர் 10, 1977
7075 Sadovnichij செப்டம்பர் 24, 1979
7106 Kondakov ஆகத்து 8, 1978
7108 Nefedov செப்டம்பர் 2, 1981
7216 Ishkov ஆகத்து 21, 1977
7271 Doroguntsov செப்டம்பர் 22, 1979
7319 Katterfeld செப்டம்பர் 24, 1976
7322 Lavrentina செப்டம்பர் 22, 1979
7323 Robersomma செப்டம்பர் 22, 1979
7373 Stashis ஆகத்து 27, 1979
7385 Aktsynovia அக்தோபர் 22, 1981
7394 Xanthomalitia ஆகத்து 18, 1985
7451 Verbitskaya ஆகத்து 8, 1978
7452 Izabelyuria ஆகத்து 31, 1978
7453 Slovtsov செப்டம்பர் 5, 1978
7509 Gamzatov மார்ச்சு 9, 1977
7628 Evgenifedorov ஆகத்து 19, 1977
7629 Foros ஆகத்து 19, 1977
7725 Sel'vinskij செப்டம்பர் 11, 1972
7727 Chepurova மார்ச்சு 8, 1975
7729 Golovanov ஆகத்து 24, 1977
7910 Aleksola ஏப்பிரல் 1, 1976
7912 Lapovok ஆகத்து 8, 1978
7924 Simbirsk[1] ஆகத்து 6, 1986
7976 Pinigin ஆகத்து 21, 1977
7980 Senkevich அக்தோபர் 3, 1978
8062 Okhotsymskij மார்ச்சு 13, 1977
8064 Lisitsa செப்டம்பர் 1, 1978
8065 Nakhodkin மார்ச்சு 31, 1979
8141 Nikolaev செப்டம்பர் 20, 1982
8150 Kaluga ஆகத்து 24, 1985
8246 Kotov ஆகத்து 20, 1979
8248 Gurzuf அக்தோபர் 14, 1979
8321 Akim மார்ச்சு 13, 1977
8322 Kononovich செப்டம்பர் 5, 1978
8339 Kosovichia செப்டம்பர் 15, 1985
8446 Tazieff செப்டம்பர் 28, 1973
8449 Maslovets மார்ச்சு 13, 1977
8450 Egorov ஆகத்து 19, 1977
8451 Gaidai செப்டம்பர் 11, 1977
8470 Dudinskaya செப்டம்பர் 17, 1982
8475 Vsevoivanov ஆகத்து 13, 1985
8609 Shuvalov ஆகத்து 22, 1977
8635 Yuriosipov ஆகத்து 13, 1985
8781 Yurka ஏப்பிரல் 1, 1976
8783 Gopasyuk மார்ச்சு 13, 1977
8785 Boltwood செப்டம்பர் 5, 1978
8805 Petrpetrov அக்தோபர் 22, 1981
8806 Fetisov அக்தோபர் 22, 1981
8983 Rayakazakova மார்ச்சு 13, 1977
8984 Derevyanko ஆகத்து 22, 1977
8985 Tula[1] ஆகத்து 9, 1978
9145 Shustov ஏப்பிரல் 1, 1976
9148 Boriszaitsev மார்ச்சு 13, 1977
9155 Verkhodanov செப்டம்பர் 18, 1982
9263 Khariton செப்டம்பர் 24, 1976
9535 Plitchenko அக்தோபர் 22, 1981
9549 Akplatonov[1] செப்டம்பர் 19, 1985
9717 Lyudvasilia செப்டம்பர் 24, 1976
9733 Valtikhonov [1] செப்டம்பர் 19, 1985
9915 Potanin செப்டம்பர் 8, 1977
9916 Kibirev அக்தோபர் 3, 1978
9932 Kopylov ஆகத்து 23, 1985
9933 Alekseev[1] செப்டம்பர் 19, 1985
10005 Chernega செப்டம்பர் 24, 1976
10010 Rudruna[1] ஆகத்து 9, 1978
10011 Avidzba ஆகத்து 31, 1978
10012 Tmutarakania[2] செப்டம்பர் 3, 1978
10022 Zubov செப்டம்பர் 22, 1979
10263 Vadimsimona செப்டம்பர் 24, 1976
10264 Marov ஆகத்து 8, 1978
10269 Tusi செப்டம்பர் 24, 1979
10452 Zuev செப்டம்பர் 25, 1976
10456 Anechka ஆகத்து 8, 1978
10457 Suminov ஆகத்து 31, 1978
10481 Esipov ஆகத்து 23, 1982
10670 Seminozhenko ஆகத்து 14, 1977
10671 Mazurova செப்டம்பர் 11, 1977
10672 Kostyukova ஆகத்து 31, 1978
10681 Khture அக்தோபர் 14, 1979
10718 Samus' ஆகத்து 23, 1985
10990 Okunev செப்டம்பர் 28, 1973
10991 Dulov செப்டம்பர் 14, 1974
11003 Andronov அக்தோபர் 14, 1979
11011 KIAM |ரக்தோபர் 22, 1981
11015 Romanenko செப்டம்பர் 17, 1982
11257 Rodionta அக்தோபர் 3, 1978
11264 Claudiomaccone அக்தோபர்16, 1979
11444 Peshekhonov ஆகத்து 31, 1978
11785 Migaic ஜனவரி 2, 1973
11786 Bakhchivandji ஆகத்து 19, 1977
11787 Baumanka ஆகத்து 19, 1977
11788 Nauchnyj ஆகத்து 21, 1977
11790 Goode செப்டம்பர் 1, 1978
12185 Gasprinskij செப்டம்பர் 24, 1976
12187 Lenagoryunova செப்டம்பர் 11, 1977
12189 Dovgyj செப்டம்பர் 5, 1978
12670 Passargea செப்டம்பர் 22, 1979
12674 Rybalka செப்டம்பர் 7, 1980
12975 Efremov செப்டம்பர் 28, 1973
12976 Kalinenkov ஆகத்து 26, 1976
13005 Stankonyukhov செப்டம்பர் 18, 1982
13009 Voloshchuk ஆகத்து 13, 1985
13480 Potapov[1] ஆகத்து 9, 1978
13482 Igorfedorov ஏப்பிரல் 25, 1979
13906 Shunda ஆகத்து 20, 1977
13922 Kremenia[1] செப்டம்பர் 19, 1985
14317 Antonov ஆகத்து 8, 1978
14322 Shakura திசம்பர் 22, 1978
14335 Alexosipov செப்டம்பர் 3, 1981
14346 Zhilyaev ஆகத்து 23, 1985
14794 Konetskiy செப்டம்பர் 24, 1976
15673 Chetaev ஆகத்து 8, 1978
15695 Fedorshpig செப்டம்பர் 11, 1985
16356 Univbalttech ஏப்பிரல் 1, 1976
16358 Plesetsk திசம்பர் 20, 1976
16407 Oiunskij[1] செப்டம்பர் 19, 1985
17354 Matrosov மார்ச்சு 13, 1977
17356 Vityazev ஆகத்து 9, 1978
18301 Konyukhov ஆகத்து 27, 1979
19081 Mravinskij செப்டம்பர் 22, 1973
19082 Vikchernov ஆகத்து 26, 1976
19096 Leonfridman அக்தோபர் 14, 1979
19915 Bochkarev செப்டம்பர் 14, 1974
19916 Donbass ஆகத்து 26, 1976
20963 Pisarenko ஆகத்து 19, 1977
22249 Dvorets Pionerov செப்டம்பர் 11, 1972
22254 Vladbarmin அக்தோபர் 3, 1978
23406 Kozlov ஆகத்து 23, 1977
23409 Derzhavin ஆகத்து 31, 1978
23410 Vikuznetsov ஆகத்து 31, 1978
24605 Tsykalyuk நவம்பர் 8, 1975
24607 Sevnatu ஆகத்து 14, 1977
24608 Alexveselkov செப்டம்பர் 18, 1977
24647 Maksimachev ஆகத்து 23, 1985
24648 Evpatoria[1] செப்டம்பர் 19, 1985
24649 Balaklava[1] செப்டம்பர் 19, 1985
26075 Levitsvet ஆகத்து 8, 1978
26793 Bolshoi ஜனவரி 13, 1977
27658 Dmitrijbagalej செப்டம்பர் 1, 1978
29080 Astrocourier செப்டம்பர் 1, 1978
30722 Biblioran செப்டம்பர் 6, 1978
32734 கிரியுக்கோவ் செப்டம்பர் 1, 1978
37530 தான்சிங்காங்கேl செப்டம்பர் 11, 1977
37556 சுயாசுதை[3] ஆகத்து 28, 1982
39509 கர்தர்ழ்சேவ் அக்தோபர் 22, 1981
(48410) 1985 QJ5 ஆகத்து 23, 1985
52231 சித்விக் செப்டம்பர் 5, 1978
(52263) 1985 QD6 ஆகத்து 24, 1985
69259 சவோசுத்யனோவ் செப்டம்பர் 18, 1982
(73638) 1975 VC9 நவம்பர் 8, 19751 எல்.ஐ. செர்னிக் உடன்
2 எல்.ஜி. கராச்கினா உடன்
3 பிரையான் ஜி, மார்சுடென் உடன்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

  • (உருசிய மொழியில்) 40 Years of Discovering Asteroids at the Wayback Machine (archived சூலை 24, 2011). - An appreciation of the Work of N. S. Chernykh (in Russian)