வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் ரேடான்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ரேடான்
86Rn
Xe

Rn

Uuo
astatineரேடான்பிரான்சீயம்
தோற்றம்
Colorless gas
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் ரேடான், Rn, 86
உச்சரிப்பு /ˈrdɒn/ RAY-don
தனிம வகை அருமன் வாயுக்கள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 186, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
(222)
இலத்திரன் அமைப்பு [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
2, 8, 18, 32, 18, 8
Electron shells of Radon (2, 8, 18, 32, 18, 8)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை gas
அடர்த்தி (0 °C, 101.325 kPa)
9.73 g/L
திரவத்தின் அடர்த்தி கொ.நி.யில் 4.4 g·cm−3
உருகுநிலை 202.0 K, −71.15 °C, −96.07 °F
கொதிநிலை 211.3 K, −61.85 °C, −79.1 °F
மாறுநிலை 377 K, 6.28 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 3.247 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 18.10 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 5R/2 = 20.786 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 110 121 134 152 176 211
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 2
மின்னெதிர்த்தன்மை 2.2 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 1037 kJ·mol−1
பங்கீட்டு ஆரை 150 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 220 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு face-centered cubic
ரேடான் has a face-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு non-magnetic
வெப்ப கடத்துத் திறன் 3.61 m W·m−1·K−1
CAS எண் 10043-92-2
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: ரேடான் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
210Rn செயற்கை 2.4 h α 6.404 206Po
211Rn செயற்கை 14.6 h ε 2.892 211At
α 5.965 207Po
222Rn சிறிதளவு 3.8235 d α 5.590 218Po
224Rn செயற்கை 1.8 h β 0.8 224Fr
·சா