வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் சோடியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
சோடியம்
11Na
Li

Na

K
நியான்சோடியம்மக்னீசியம்
தோற்றம்
வெள்ளி போன்ற வெள்ளை உலோகம்


சோடியத்தின் நிறமாலைக்கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் சோடியம், Na, 11
உச்சரிப்பு /ˈsdiəm/ SOH-dee-əm
தனிம வகை கார உலோகம்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 13, s
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
22.98976928(2)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ne] 3s1
2,8,1
Electron shells of sodium (2,8,1)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு H. Davy (1807)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
H. Davy (1807)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 0.968 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 0.927 g·cm−3
உருகுநிலை 370.87 K, 97.72 °C, 207.9 °F
கொதிநிலை 1156 K, 883 °C, 1621 °F
மாறுநிலை (extrapolated)
2573 K, 35 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 2.60 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 97.42 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 28.230 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 554 617 697 802 946 1153
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் +1, -1
(வலிமையான கார ஒக்சைட்டு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 0.93 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 495.8 kJ·mol−1
2வது: 4562 kJ·mol−1
3வது: 6910.3 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 186 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 166±9 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 227 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு body-centered cubic
சோடியம் has a body-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 47.7 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 142 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 71 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (20 °C) 3200 மீ.செ−1
யங் தகைமை 10 GPa
நழுவு தகைமை 3.3 GPa
பரும தகைமை 6.3 GPa
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
0.5
பிரிநெல் கெட்டிமை 0.69 MPa
CAS எண் 7440-23-5
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: சோடியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
22Na trace 2.602 y β+γ 0.5454 22Ne*
1.27453(2)[1] 22Ne
εγ - 22Ne*
1.27453(2) 22Ne
β+ 1.8200 22Ne
23Na 100% Na ஆனது 12 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Endt, P. M. (12/1990). "Energy levels of A = 21–44 nuclei (VII)". Nuclear Physics A 521: 1–400. doi:10.1016/0375-9474(90)90598-G. Bibcode: 1990NuPhA.521....1E.