வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் மக்னீசியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
மக்னீசியம்
12Mg
Be

Mg

Ca
சோடியம்மக்னீசியம்அலுமினியம்
தோற்றம்
பளபளப்பான சாம்பல் திண்மம்


மக்னீசியத்தின் நிறமாலைக்கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் மக்னீசியம், Mg, 12
உச்சரிப்பு /mæɡˈnziəm/, mag-NEE-zee-əm
தனிம வகை காரக்கனிம மாழைகள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 23, s
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
24.3050(6)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ne] 3s2
2, 8, 2
Electron shells of magnesium (2, 8, 2)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு J. Black (1755)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
H. Davy (1808)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 1.738 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 1.584 g·cm−3
உருகுநிலை 923 K, 650 °C, 1202 °F
கொதிநிலை 1363 K, 1091 °C, 1994 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 8.48 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 128 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 24.869 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 701 773 861 971 1132 1361
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 2, 1[1]
(வலுவான கார ஆக்சைட்டு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.31 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 737.7 kJ·mol−1
2வது: 1450.7 kJ·mol−1
3வது: 7732.7 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 160 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 141±7 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 173 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு hexagonal
மக்னீசியம் has a hexagonal crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 43.9 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 156 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 24.8 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (அ.வெ.) (annealed)
4940 மீ.செ−1
யங் தகைமை 45 GPa
நழுவு தகைமை 17 GPa
பரும தகைமை 45 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.290
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
2.5
பிரிநெல் கெட்டிமை 260 MPa
CAS எண் 7439-95-4
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: மக்னீசியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
24Mg 78.99% Mg ஆனது 12 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
25Mg 10% Mg ஆனது 13 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
26Mg 11.01% Mg ஆனது 14 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Bernath, P. F., Black, J. H., & Brault, J. W. (1985). "The spectrum of magnesium hydride". Astrophysical Journal 298: 375. doi:10.1086/163620. Bibcode: 1985ApJ...298..375B. http://bernath.uwaterloo.ca/media/24.pdf.