வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் நைட்ரசன்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
நைட்ரசன்
7N
-

N

P
கரிமம்நைட்ரசன்ஆக்சிசன்
தோற்றம்
நிறமிலி வளிமம், திரவம், அல்லது திண்மம்

திரவ நைட்ரசன்

நைதரசனின் நிறமாலைக் கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் நைட்ரசன், N, 7
உச்சரிப்பு /ˈntr[invalid input: 'ɵ']ən/ NYE-trə-jən
தனிம வகை அலோகம்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 152, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
14.0067(2)
இலத்திரன் அமைப்பு 1s2 2s2 2p3
2, 5
Electron shells of nitrogen (2, 5)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு D. Rutherford (1772)
பெயரிட்டவர் J. Chaptal (1790)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை வளிமம்
அடர்த்தி (0 °C, 101.325 kPa)
1.251 g/L
திரவத்தின் அடர்த்தி கொ.நி.யில் 0.808 g·cm−3
உருகுநிலை 63.15 K, -210.00 °C, -346.00 °F
கொதிநிலை 77.36 K, -195.79 °C, -320.33 °F
மும்மைப் புள்ளி 63.1526 K (-210°C), 12.53 kPa
மாறுநிலை 126.19 K, 3.3978 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் (N2) 0.72 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் (N2) 5.56 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை (N2)
29.124 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 37 41 46 53 62 77
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3
(வலுவான காடிய ஆக்ஸைடு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 3.04 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 1402.3 kJ·mol−1
2வது: 2856 kJ·mol−1
3வது: 4578.1 kJ·mol−1
பங்கீட்டு ஆரை 71±1 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 155 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு hexagonal
நைட்ரசன் has a hexagonal crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic
வெப்ப கடத்துத் திறன் 25.83 × 10−3 W·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (gas, 27 °C) 353 மீ.செ−1]]
CAS எண் 7727-37-9
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: நைட்ரசன் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
13N செயற்கை 9.965 min ε 2.220 13C
14N 99.634% N ஆனது 7 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
15N 0.366% N ஆனது 8 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா