வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் நிக்கல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
நிக்கல்
28Ni
-

Ni

Pd
கோபால்ட்நிக்கல்செப்பு
தோற்றம்
lustrous, metallic, and silver with a gold tinge
A pitted and lumpy piece of silvery metal, with the top surface cut flat
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் நிக்கல், Ni, 28
உச்சரிப்பு /ˈnɪkəl/ NIK-əl
தனிம வகை தாண்டல் உலோகங்கள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 104, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
58.6934(4)(2)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ar] 4s2 3d8 or [Ar] 4s1 3d9 (see text)
2, 8, 16, 2 or 2, 8, 17, 1
Electron shells of Nickel (2, 8, 16, 2 or 2, 8, 17, 1)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு அக்சல் பிரெட்ரிக் கிரான்ஸ்டெட் (1751)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
அக்சல் பிரெட்ரிக் கிரான்ஸ்டெட் (1751)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம் (இயற்பியல்)
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 8.908 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 7.81 g·cm−3
உருகுநிலை 1728 K, 1455 °C, 2651 °F
கொதிநிலை 3186 K, 2913 °C, 5275 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 17.48 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 377.5 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 26.07 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1783 1950 2154 2410 2741 3184
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 4[1], 3, 2, 1[2], -1
(கொஞ்சம் கார ஆக்சைடு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.91 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 737.1 kJ·mol−1
2வது: 1753.0 kJ·mol−1
3வது: 3395 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 124 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 124±4 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 163 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு face-centered cubic
நிக்கல் has a face-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு ferromagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 69.3 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 90.9 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 13.4 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (அ.வெ.) 4900 மீ.செ−1
யங் தகைமை 200 GPa
நழுவு தகைமை 76 GPa
பரும தகைமை 180 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.31
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
4.0
விக்கெர் கெட்டிமை 638 MPa
பிரிநெல் கெட்டிமை 700 MPa
CAS எண் 7440-02-0
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: நிக்கல் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
58Ni 68.077% >7×1020 y (β+β+) 1.9258 58Fe
59Ni trace 7.6×104 y ε - 59Co
60Ni 26.223% Ni ஆனது 32 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
61Ni 1.14% Ni ஆனது 33 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
62Ni 3.634% Ni ஆனது 34 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
63Ni syn 100.1 y β 0.0669 63Cu
64Ni 0.926% Ni ஆனது 36 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. M. Carnes et al. (2009). "A Stable Tetraalkyl Complex of நிக்கல்(IV)". Angewandte Chemie International Edition 48: 3384. doi:10.1002/anie.200804435. 
  2. S. Pfirrmann et al. (2009). "A Dinuclear Nickel(I) Dinitrogen Complex and its Reduction in Single-Electron Steps". Angewandte Chemie International Edition 48: 3357. doi:10.1002/anie.200805862.