வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் தைட்டானியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
தைட்டானியம்
22Ti
-

Ti

Zr
இசுக்காண்டியம்தைட்டானியம்வனேடியம்
தோற்றம்
வெள்ளிபோன்ற சாம்பல்-வெள்ளை உலோகம்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் தைட்டானியம், Ti, 22
உச்சரிப்பு /tˈtniəm/
tye-TAY-nee-əm
தனிம வகை தாண்டல் உலோகங்கள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 44, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
47.867(1)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ar] 3d2 4s2
2, 8, 10, 2
Electron shells of titanium (2, 8, 10, 2)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 4.506 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 4.11 g·cm−3
உருகுநிலை 1941 K, 1668 °C, 3034 °F
கொதிநிலை 3560 K, 3287 °C, 5949 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 14.15 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 425 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 25.060 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1982 2171 (2403) 2692 3064 3558
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 4, 3, 2, 1[1]
(ஈரியல்பு ஒக்சைட்டு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.54 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 658.8 kJ·mol−1
2வது: 1309.8 kJ·mol−1
3வது: 2652.5 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 147 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 160±8 pm
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு hexagonal
தைட்டானியம் has a hexagonal crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 420 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 21.9 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 8.6 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (அ.வெ.) 5,090 மீ.செ−1
யங் தகைமை 116 GPa
நழுவு தகைமை 44 GPa
பரும தகைமை 110 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.32
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
6.0
விக்கெர் கெட்டிமை 970 MPa
பிரிநெல் கெட்டிமை 716 MPa
CAS எண் 7440-32-6
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: தைட்டானியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
44Ti செயற்கை 63 y ε - 44Sc
γ 0.07D, 0.08D -
46Ti 8.0% Ti ஆனது 24 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
47Ti 7.3% Ti ஆனது 25 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
48Ti 73.8% Ti ஆனது 26 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
49Ti 5.5% Ti ஆனது 27 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
50Ti 5.4% Ti ஆனது 28 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Andersson, N. et al. (2003). "Emission spectra of TiH and TiD near 938 nm". J. Chem. Phys. 118: 10543. doi:10.1063/1.1539848. Bibcode: 2003JChPh.118.3543A. http://bernath.uwaterloo.ca/media/257.pdf.