வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் ஆர்கான்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
ஆர்கான்
18Ar
Ne

Ar

Kr
குளோரின்ஆர்கான்பொட்டாசியம்
தோற்றம்
colorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in an electric field
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் ஆர்கான், Ar, 18
உச்சரிப்பு /ˈɑːrɡɒn/
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 183, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
{{{atomic mass}}}
இலத்திரன் அமைப்பு [Ne] 3s2 3p6
2, 8, 8
Electron shells of argon (2, 8, 8)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு 1894
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை gas
அடர்த்தி (0 °C, 101.325 kPa)
1.784 g/L
திரவத்தின் அடர்த்தி கொ.நி.யில் 1.3954 g·cm−3
உருகுநிலை 83.81 K, −189.34 °C, −308.81 °F
கொதிநிலை 87.302 K, −185.848 °C, −302.526 °F
மும்மைப் புள்ளி 83.8058 K (-189°C), 68.89 kPa
மாறுநிலை 150.687 K, 4.863 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 1.18 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 6.53 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 20.85[1] யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)   47 53 61 71 87
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 0
மின்னெதிர்த்தன்மை no data (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: {{{1st ionization energy}}} kJ·mol−1
2வது: {{{2nd ionization energy}}} kJ·mol−1
3வது: {{{3rd ionization energy}}} kJ·mol−1
பங்கீட்டு ஆரை 106±10 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 188 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு face-centered cubic
ஆர்கான் has a face-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic
வெப்ப கடத்துத் திறன் 17.72×10-3  W·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் 323 மீ.செ−1]]
CAS எண் 7440-37-1
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: ஆர்கான் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
36Ar 0.334% 36Ar இது 18 நொதுமிகளுடன் நிலையான ஓரிடத்தான்கள்
37Ar செயற்கை 35 d ε 0.813 37Cl
38Ar 0.063% 38Ar இது 20 நொதுமிகளுடன் நிலையான ஓரிடத்தான்கள்
39Ar அரியது 269 y β 0.565 39K
40Ar 99.604% 40Ar இது 22 நொதுமிகளுடன் நிலையான ஓரிடத்தான்கள்
41Ar செயற்கை 109.34 min β 2.49 41K
42Ar செயற்கை 32.9 y β 0.600 42K
36
Ar
and 38
Ar
content may be as high as 2.07% and 4.3% respectively in natural samples. 40
Ar
is the remainder in such cases, whose content may be as low as 93.6%.
·சா
Cl ←

i'box Cl

iso
18
Ar E
→ K

i'box K

[]  Data sets read by {{Infobox element}}
Name and identifiers
Top image (caption, alt)
Pronunciation
Category (enwiki)
Standard atomic weight
  most stable isotope
Natural occurence
Phase at STP
Oxidation states
Spectral lines image
Electron configuration (cmt, ref)
Term symbol * (cmt, ref)
Wikidata *
* Not used in {{Infobox element}} (2019-02-03)
See also {{Infobox element/symbol-to--navbox}}

மேற்கோள்கள்

  1. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.

Two of these are named references. They may be cited in the containing article as

  • <ref name="CIAAW2013" /> for the source Atomic weights of the elements 2013 (from subtemplates used by {{Infobox element}})
  • <ref name="b92" /> for the source edited by Haynes
Template documentation[create]