வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் இட்ரியம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
இட்ரியம்
39Y
Sc

Y

Lu
இசுட்ரோன்சியம்இட்ரியம்சிர்க்கோனியம்
தோற்றம்
வெள்ளி
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் இட்ரியம், Y, 39
உச்சரிப்பு /ˈɪtriəm/ IT-ree-əm
தனிம வகை தாண்டல் உலோகங்கள்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 35, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
88.90584(2)
இலத்திரன் அமைப்பு [Kr] 4d1 5s2
2, 8, 18, 9, 2
Electron shells of Yttrium (2, 8, 18, 9, 2)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு யொகான் கடோலின் (1794)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
கார்ல் குஸ்தாவ் மொசாண்டர் (1840)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம் (இயற்பியல்)
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 4.472 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 4.24 g·cm−3
உருகுநிலை 1799 K, 1526 °C, 2779 °F
கொதிநிலை 3609 K, 3336 °C, 6037 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 11.42 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 365 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 26.53 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1883 2075 (2320) (2627) (3036) (3607)
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 3, 2, 1 (weakly basic oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.22 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 600 kJ·mol−1
2வது: 1180 kJ·mol−1
3வது: 1980 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 180 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 190±7 pm
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு hexagonal close packed
இட்ரியம் has a hexagonal close packed crystal structure
காந்த சீரமைவு இணைக்காந்த வகை[1]
மின்கடத்துதிறன் (அ.வெ.) (α, poly) 596 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 17.2 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (அ.வெ.) (α, poly)
10.6 µm/(m·K)
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (20 °C) 3300 மீ.செ−1
யங் தகைமை 63.5 GPa
நழுவு தகைமை 25.6 GPa
பரும தகைமை 41.2 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.243
பிரிநெல் கெட்டிமை 589 MPa
CAS எண் 7440-65-5
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: இட்ரியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
87Y செயற்கை 3.35 நா ε - 87Sr
γ 0.48, 0.38D -
88Y செயற்கை 106.6 d ε - 88Sr
γ 1.83, 0.89 -
89Y 100% Y ஆனது 50 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
90Y செயற்கை 2.67 d β 2.28 90Zr
γ 2.18 -
91Y செயற்கை 58.5 d β 1.54 91Zr
γ 1.20 -
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.