உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பிரான்சிய மேற்கோட்குறி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
‌« »
பிரான்சிய மேற்கோட்குறி
நிறுத்தக்குறிகள்
தனி மேற்கோள் குறி ( ’ ' )
அடைப்புக் குறிகள் ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ )
முக்காற்புள்ளி ( : )
காற்புள்ளி ( , )
இணைப்புக்கோடு ( , –, —, ― )
முப்புள்ளி ( …, ..., . . . )
உணர்ச்சிக்குறி ( ! )
முற்றுப்புள்ளி ( . )
கில்லெமெட்டு ( « » )
இணைப்புச் சிறு கோடு ( )
கழித்தல் குறி ( - )
கேள்விக்குறி ( ? )
மேற்கோட்குறிகள் ( ‘ ’, “ ”, ' ', " " )
அரைப்புள்ளி ( ; )
சாய்கோடு ( /,  ⁄  )
சொற்பிரிப்புகள்
வெளி ( ) ( ) ( )
மையப் புள்ளி ( · )
பொது அச்சுக்கலை
உம்மைக் குறி ( & )
வீதக் குறி ( @ )
உடுக்குறி ( * )
இடம் சாய்கோடு ( \ )
பொட்டு ( )
கூரைக் குறி ( ^ )
கூரச்சுக் குறி ( †, ‡ )
பாகைக் குறி ( ° )
மேற்படிக்குறி ( )
தலைகீழ் உணர்ச்சிக் குறி ( ¡ )
தலைகீழ் கேள்விக் குறி ( ¿ )
எண் குறியீடு ( # )
இலக்கக் குறியீடு ( )
வகுத்தல் குறி ( ÷ )
வரிசையெண் காட்டி ( º, ª )
விழுக்காட்டுச் சின்னம், ஆயிரத்திற்கு ( %, ‰, )
பத்திக் குறியீடு ( )
அளவுக் குறி ( ′, ″, ‴ )
பிரிவுக் குறி ( § )
தலை பெய் குறி ( ~ )
அடிக்கோடு ( _ )
குத்துக் கோடு ( ¦, | )
அறிவுசார் சொத்துரிமை
பதிப்புரிமைக் குறி ( © )
பதிவு செய்யப்பட்ட வணிகக் குறி ( ® )
ஒலிப் பதிவுப் பதிப்புரிமை ( )
சேவைக் குறி ( )
வர்த்தகச் சின்னம் ( )
Currency
நாணயம் (பொது) ( ¤ )
நாணயம் (குறிப்பிட்ட)
( ฿ ¢ $ ƒ £ ¥ )
பிரபல்யமற்ற அச்சுக்கலை
மூவிண்மீன் குறி ( )
டி குறி ( )
செங்குத்துக் குறியீடு ( )
சுட்டுக் குறி ( )
ஆகவே குறி ( )
ஆனால் குறி ( )
கேள்வி-வியப்புக் குறி ( )
வஞ்சப்புகழ்ச்சிக் குறி ( ؟ )
வைர வடிவம் ( )
உசாத்துணைக் குறி ( )
மேல்வளைவுக் குறி ( )
சம்பந்தப்பட்டவை
இரட்டைத் திறனாய்வுக் குறிகள்
வெள்ளை இடைவெளி வரியுரு
ஏனைய வரி வடிவங்கள்
சீன நிறுத்தக்குறி

பிரான்சிய மேற்கோட்குறி அல்லது கில்லெமெட்டு (Guillemet) என்பது நிறுத்தக்குறிகளில் ஒன்றாகும்.[1]

«, », ‹, › ஆகிய குறியீடுகள் பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகள் என அழைக்கப்படும். சில மொழிகளில் உரையைக் குறிப்பதற்குப் பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகள் பார்ப்பதற்கு <, > போன்ற கணிதக் குறியீடுகளைப் போலிருந்தாலும் அவை இவற்றிலிருந்து வேறுபட்டவை.

சொற்பிறப்பியல்

[தொகு]

பிரான்சிய நாட்டவரான குயள்ளுமே லெ பே என்பவரின் பெயரில் குயள்ளுமே என்ற பகுதியிலிருந்து கில்லெமெட்டு என்ற பெயர் பெறப்பட்டது.[2]

பயன்பாடுகள்

[தொகு]

உரை

[தொகு]

«உரை» என்ற வடிவத்தில் உரையைக் காட்டுவதற்குப் பின்வரும் மொழிகளில் பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

»உரை« என்ற வடிவத்தில் உரையைக் காட்டுவதற்குப் பின்வரும் மொழிகளில் பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

»உரை» என்ற வடிவத்தில் உரையைக் காட்டுவதற்கு பின்னிய மொழியில் பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

திசை

[தொகு]

தொலைக் கட்டுப்படுத்திகளில் வேகமாய் முன்நகர்த்தல், வேகமாய் மீள்சுற்றல் ஆகியவற்றுக்கான விசைகளில் பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கணினியியல்

[தொகு]

பெர்ல் 6 கணினி மொழியில் பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒருங்குறி

[தொகு]

ஒருங்குறியில் U+00AB, U+00BB என்பன பிரான்சிய மேற்கோட்குறிகளை உள்ளிடப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.[3]

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பிரான்சிய_மேற்கோட்குறி&oldid=1408120" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது