வாமனர்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
வாமன அவதாரம்

வாமன அவதாரம் என்பது மாலியத்தார் (வைணவர்கள்) முழுமுதற் கடவுளாகக் கருதும் திருமால் (விஷ்ணு) நில உலகில் தோன்றிய ஐந்தாம் அவதாரம் ஆகும். அவதாரம் என்றால் இறைவன் மனித அல்லது வேறு ஒரு உருவில் இவ்வுலகில் பிறத்தல். இதன் நோக்கம் தருமத்தை நிலைநாட்டலாகும். இந்த அவதாரத்தில் இவர் கேரளத்தில் பிராமண குலத்தில் பிறந்தார். இவர் குள்ளமான உருவம் கொண்டவராய் இருந்தார். இவர் உபேந்திரர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். "மாபலி" என்ற மன்னன் தீவிர விஷ்ணு பக்தன். ஆயினும் அவன் அரக்கர் குலத்ைதச் ேசர்ந்தவன். அவன் ஒருமுைற உலைக ெவல்ல யாகம் ஒன்று நடத்த திட்டமிட்டான். அதனை முறியடிக்க விஷ்ணு மூன்றடி குள்ளனாக யாக சாைலக்கு வந்து அவனிடம் மூன்றடி மண் ேகட்டார். மிகுந்த ெசறுக்குடன் இருந்த மாபலி தர சம்மதம் ெதாிவத்தான். பகவான் விஷ்வரரூபம் எடுத்து வாைன ஒரு காலாலும், மண்ணுலைக ஒரு காலாலும் அளக்க, மூன்றாமடிைய அவனது தைலயில் ைவத்து அவனது அகந்ைதைய ஒழித்தார்.


"http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வாமனர்&oldid=1629054" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது