"விக்கிப்பீடியா:சமுதாய வலைவாசல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
42,007 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  11 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
69.158.2.58ஆல் செய்யப்பட்ட கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது
சி (69.158.2.58ஆல் செய்யப்பட்ட கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது)
{{சமுதாய வலைவாசல் பொருளடக்கம்}}
{{சமுதாய வலைவாசல் வரவேற்பு}}
{| class="wikitable" width="100%" border="1"
| style="width: 50%; vertical-align: top; background-color:#eeeeff; padding:1em; border:1px solid #aaaaaa"|
 
== உங்களுக்கான பணிகள் ==
� ? ? ? ? �� � � � � � � � �
=== இற்றைப்படுத்தல் ===
� �
* [[விக்கிப்பீடியா:முதற்பக்கம் இன்றைப்படுத்தல் ஒழுங்கமைவு|முதற்பக்கம் இன்றைப்படுத்தல் ஒழுங்கமைவு]]
� � � � � � � � � � � � � � � � � � ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  ¬  � ’�� & ! Æ�0 `�9 R� }�  � � � � " � � Ü�"!a�: S� ~�x�  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ ��������
* [[விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா இன்றைப்படுத்தல் ஒழுங்கமைவு|உங்களுக்குத் தெரியுமா இன்றைப்படுத்தல் ஒழுங்கமைவு]]
��
* [[விக்கிப்பீடியா:இன்றைய சிறப்புப் படம்|இன்றைய சிறப்புப் படம்]]

* [[விக்கிப்பீடியா:பங்களிப்பாளர் அறிமுகம்|பங்களிப்பாளர் அறிமுகம்]]
=== பட்டறைகள் ===
* '''[[விக்கிப்பீடியா:விக்கிப்பீடியா பயிற்சி|விக்கிப்பீடியா பயிற்சி]]'''
* [[விக்கிப்பீடியா:சூன் 14, 2009 சென்னை தமிழ் விக்கிப்பீடியா பட்டறை|சூன் 14, 2009 சென்னை]]
* [[மார்ச்சு 21, 2009 பெங்களூர் இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் தமிழ் விக்கிப்பீடியா பட்டறை|மார்ச்சு 21, 2009 பெங்களூரு]]
* [[விக்கிப்பீடியா:பெங்களூரு தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிவகம்|சனவரி 31, 2009 பெங்களூரு]]
* [[விக்கிப்பீடியா:சென்னை தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிவகம்|சனவரி 18, 2009 சென்னை]]
=== அறிமுகப் படுத்தல் ===
* '''[[விக்கிப்பீடியா:தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிமுகப்படுத்தல்|தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிமுகப்படுத்தல்]]'''
* [[விக்கிப்பீடியா:நிகழ்வுகளில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிமுகம்|நிகழ்வுகளில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிமுகம்]]
* [[விக்கிப்பீடியா:ஊடகங்களில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிமுகம்|ஊடகங்களில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிமுகம்]]
* '''[http://tamilwikipedia.blogspot.com/ தமிழ் விக்கிப்பீடியா வலைப்பதிவு]'''
* '''[http://www.youtube.com/TamilWikipeida யூடியூப்பில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா]'''
* '''[http://twitter.com/tawiki டிவிட்டரில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா]'''
* '''[[wikibooks:ta:தமிழ் விக்கிப்பீடியா]]'''
=== கட்டுரையாக்கம் ===
* '''[[Wikipedia:முக்கிய கட்டுரைகள்|முக்கிய கட்டுரைகள்]]'''
* [[Wikipedia:முக்கிய கட்டுரைகள்-2|முக்கிய கட்டுரைகள்-2]] (விரிவாக்கப்பட்டது)
* [[Wikipedia:கோரப்பட்ட கட்டுரைகள்|கோரப்பட்ட கட்டுரைகள்]]
* [[தலைப்புகள் பட்டியல்களின் பட்டியல்|தலைப்புகள் பட்டியல்களின் பட்டியல்]]
=== தரக் கண்காணிப்பு ===
*[[விக்கிப்பீடியா:தமிழ் விக்கிப்பீடியா தரக் கண்காணிப்பு|தரக்கண்காணிப்பு + ஒப்பீடுகள்]]
 
=== கட்டுரை விரிவாக்கம்/ தரமுயர்த்தல் ===
* [[:category:குறுங்கட்டுரைகள்|குறுங்கட்டுரைகள்]]
* [[விக்கிப்பீடியா:கட்டுரையாக விரிபு பெற வேண்டிய குறிப்புகள்|கட்டுரையாக விரிபு பெற வேண்டிய குறிப்புகள்]]
* [[:பகுப்பு:தரமுயர்த்தப்பட வேண்டிய கட்டுரைகள்|தரமுயர்த்தப்பட வேண்டிய கட்டுரைகள்]]
 
=== மொழிபெயர்த்தல் ===
* [[:பகுப்பு:தமிழாக்கம் செய்ய வேண்டியுள்ள கட்டுரைகள்|தமிழாக்கம் செய்ய வேண்டியுள்ள கட்டுரைகள்]]
* [[பயனர்:Ganeshbot/Translation needed]]
=== வகைப்படுத்தல் ===
* [[சிறப்பு:Uncategorizedpages|வகைப்படுதாத பக்கங்களின் முழுப்பட்டியல்]]<br>
=== நுட்ப நெறிப்படுத்தல் ===
* [[Wikipedia:வழு நிலவரங்கள்|வழு நிலவரங்கள்]]
* [[Wikipedia:நுட்ப நெறிப்படுத்தல்|நுட்ப நெறிப்படுத்தல்]]
* [[விக்கிப்பீடியா:தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்|தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்]]
=== பன்மொழி ஒருங்கிணைப்பு ===
* [[Wikipedia:பன்மொழி ஒருங்கிணைப்பு|பன்மொழி ஒருங்கிணைப்பு]]
=== தள பராமரிப்பு ===
* [[:பகுப்பு:விக்கிப்பீடியா துப்புரவு|விக்கிப்பீடியா துப்புரவு]]
* [[Wikipedia:படிமங்களை அடையாளப்படுத்தலும் வகைப்படுத்தலும்|படிமங்களை அடையாளப்படுத்தலும் வகைப்படுத்தலும்]]
=== தமிழ் விக்கிப்பீடியா திட்டங்கள் ===
* '''[[:பகுப்பு:தமிழ் விக்கிப்பீடியா திட்டங்கள்|தமிழ் விக்கிப்பீடியா திட்டங்கள்]]'''
* [[Wikipedia:திட்டங்கள் ஒருங்கிணைப்புப் பக்கம்|திட்டங்கள் ஒருங்கிணைப்புப் பக்கம்]]
 
| style="width: 50%; vertical-align: top; background-color: #EEF6FF; padding:1em; border:1px solid #aaaaaa"|
 
== உதவி/தொடர்புகள் ==
* '''[[விக்கிப்பீடியா:ஆலமரத்தடி|ஆலமரத்தடி]]-'''யோசனைகள், விளக்கங்கள், விவாதங்கள்
* [[விக்கிப்பீடியா:ஒத்தாசை பக்கம்|ஒத்தாசை பக்கம்]] - தளம் குறித்த கேள்விகளுக்கு
* [[விக்கிப்பீடியா:உசாத்துணைப் பக்கம்|உசாத்துணை பக்கம்]] - தளம் தொடர்பற்ற கேள்விகளுக்கு
* [[Wikipedia:கலைச்சொல் ஒத்தாசை|கலைச்சொல் ஒத்தாசை]]
* [[Wikipedia:தமிழ்த் தூதரகம் (Tamil Embassy)|Tamil Wikipedia Embassy/தமிழ் விக்கிப்பீடியா தூதரகம்]]
* [[Wikipedia:புதிய பக்கத்தை உருவாக்குதல்|புதிய பக்கத்தை உருவாக்குவது எப்படி]]
* [[Wikipedia:உதவி|உதவிப் பக்கங்களுக்கான சுட்டிகள்]]
* [[Wikipedia:ஊடக உதவி|ஊடக உதவி]]
* [[Wikipedia:நிர்வாக உதவி|நிர்வாக உதவி]]
* [[:பகுப்பு:விக்கிப்பீடியா]]
* [[விக்கிப்பீடியா:விக்கிப்பீடியா நோக்கிய விமர்சனங்கள்|விமர்சனங்கள்]]
 
== வாசிக்க ==
* [[விக்கிப்பீடியா:முதற்பக்கக் கட்டுரைகள்|முதற்பக்க கட்டுரைகள்]]
* [[விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா|உங்களுக்குத் தெரியுமா]]
* பயனர் தெரிவுக் கட்டுரைகள்: [[Wikipedia:இம்மாத பயனர் தெரிவுக் கட்டுரைகள்|தொகுப்பு 01]], [[Wikipedia:பயனர் தெரிவுக் கட்டுரைகள் - தொகுப்பு 02|02]], [[Wikipedia:பயனர் தெரிவுக் கட்டுரைகள் - தொகுப்பு 03|03]], [[Wikipedia:பயனர் தெரிவுக் கட்டுரைகள் - தொகுப்பு 04|04]], [[Wikipedia:பயனர் தெரிவுக் கட்டுரைகள் - தொகுப்பு 05|05]]
* [[Wikipedia:பொது அறிவு கேள்வி விடை|பொது அறிவு கேள்வி விடை]]
 
== கையேடுகள் ==
* '''[[Wikipedia:கொள்கைகளும் வழிகாட்டல்களும்|விக்கிப்பீடியா கொள்கைகளும் வழிகாட்டல்களும்]]'''
* '''[[Wikipedia:மேற்கோள் சுட்டுதல்|மேற்கோள் சுட்டுதல்]]'''
* '''[[Wikipedia:படிமக் கொள்கைகளும் வழிகாட்டல்களும்|படிமக் கொள்கைகளும் வழிகாட்டல்களும்]]'''
* [[Wikipedia:நடைக் கையேடு|நடைக் கையேடு]]
* [[விக்கிப்பீடியா:கலைச் சொல் கையேடு|கலைச் சொல் கையேடு]]
* [[Wikipedia:மொழிபெயர்புக் கையேடு|மொழிபெயர்புக் கையேடு]]
* [[விக்கிப்பீடியா:எழுத்துப்பெயர்ப்புக் கையேடு|எழுத்துப்பெயர்ப்புக் கையேடு]]
* [[விக்கிப்பீடியா:கிரந்த எழுத்துப் பயன்பாடு|கிரந்த எழுத்துப் பயன்பாடு]]
* [[விக்கிப்பீடியா:ஒலிபெயர்ப்புக் கையேடு]]
* [[Wikipedia:தமிழ் இலக்கணக் கையேடு|தமிழ் இலக்கணக் கையேடு]]
* [[விக்கிப்பீடியா:தமிழ் உச்சரிப்புக் கையேடு]]
* [[Wikipedia:வாழ்க்கை வரலாறு எழுதல் கையேடு|வாழ்க்கை வரலாறு எழுதல் கையேடு]]
* [[திறனாய்வுக் கையேடு]]
* [[Wikipedia:கட்டுரை மெய்ப்பார்த்தல் கையேடு|கட்டுரை மெய்ப்பார்த்தல் கையேடு]]
* [[விக்கிப்பீடியா:கட்டுரை வகைப்படுத்தல் கையேடு|கட்டுரை வகைப்படுத்தல் கையேடு]]
* [[Wikipedia:பெயரிடல் மரபு|பெயரிடல் மரபு]]
* [[wikipedia:பக்க வடிவமைப்பு கையேடு|பக்க வடிவமைப்பு கையேடு]]
* [[Wikipedia:கட்டுரைகளை ஒன்றிணைத்தல்|கட்டுரைகளை ஒன்றிணைத்தல்]]
* [[Wikipedia:பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்|பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்]]
* [[Wikipedia:மீள் வழிப்படுத்துதல்|மீள் வழிப்படுத்துதல்]]
* [[Wikipedia:அட்டவணைப்படுத்துதல்|அட்டவணைப்படுத்துதல்]]
* [[Wikipedia:பட்டியலிடல்|பட்டியலிடல்]]
* [[Wikipedia:வார்ப்புருத் தகவல்கள்|வார்ப்புருத் தகவல்கள்]]
== அறிக்கைகள் ==
* [[விக்கிப்பீடியா:2009 தமிழ் விக்கிப்பீடியா ஆண்டு அறிக்கை/2009 Tamil Wikipedia Annual Review|2009 த.வி ஆண்டு அறிக்கை]]
* [[விக்கிப்பீடியா:Tamil Wikipedia: A Case Study|Tamil Wikipedia: A case study]]
* [[Wikipedia:2008 தமிழ் விக்கிப்பீடியா ஆண்டு அறிக்கை/2008 Tamil Wikipedia Annual Review|2008 த.வி ஆண்டு அறிக்கை]]
* [[Wikipedia:2007 தமிழ் விக்கிப்பீடியா ஆண்டு அறிக்கை/2007 Tamil Wikipedia Annual Review|2007 த.வி ஆண்டு அறிக்கை]]
* [[Wikipedia:2007 சென்னை விக்கிப் பட்டறைக்கான தமிழ் விக்கிப்பீடியா அறிக்கை|2007 சென்னைப் பட்டறை அறிக்கை]]
* [[Wikipedia:2006 தமிழ் விக்கிப்பீடியா ஆண்டு அறிக்கை/2006 Tamil Wikipedia Annual Review|2006 த.வி ஆண்டு அறிக்கை]]
* [[விக்கிப்பீடியா:2005 தமிழ் விக்கிப்பீடியா ஆண்டு அறிக்கை/2005 Tamil Wikipedia Annual Review|2005 த.வி ஆண்டு அறிக்கை]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%" border="1"
| style="width: 50%; vertical-align: top; background-color:#eeeeff; padding:1em; border:1px solid #aaaaaa"|
 
== விக்கிப்பீடியா சமூகம் ==
* [[விக்கிபீடியர்கள்]] - நீங்களும் இணையுங்கள்
* [[விக்கிப்பீடியா:விக்கி நற்பழக்கவழக்கங்கள்|விக்கி நற்பழக்கவழக்கங்கள்]]
* [[ விக்கிபீடியா:பிறந்தநாள் குழுமம்]] - உங்கள் பிறந்தநாளை இங்கே தரவும்.
* [[விக்கிபீடியா:வரவேற்பு குழுமம்]]
* [[Wikipedia:விக்கிப்பீடியா திட்டம் நோக்கி வெளிசெய்திகள்|விக்கிப்பீடியா திட்டம் நோக்கி வெளிசெய்திகள்]]
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2008 2008 பன்னாட்டு விக்கிமேனியா மாநாடு]
 
| style="width: 50%; vertical-align: top; background-color: #EEF6FF; padding:1em; border:1px solid #aaaaaa"|
 
==புள்ளிவிபரங்கள்==
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias மொழிவாரி பட்டியல்] (தமிழ்:67: [[பெப்ரவரி 05]], [[2010]])
* [http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaTA.htm தமிழ் விக்கிப்பீடியா புள்ளிவிவரங்கள் (அட்டவணை)]
* [http://stats.wikimedia.org/EN/ChartsWikipediaTA.htm தமிழ் விக்கிப்பீடியா புள்ளிவிவரங்கள் (வரைபடம்)]
* [http://en.wikipedia.org/wikistats/EN/TablesArticlesTotal.htm அனைத்துமொழிப் புள்ளிவிபரங்கள் (அட்டவணை)]
* [http://en.wikipedia.org/wikistats/EN/TablesRecentTrends.htm அனைத்துமொழிப் புள்ளிவிபரங்கள் (வரைபடம்)]
* [http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_sample_of_articles மாதிரிக் கட்டுரைகள் அடிப்படையில் விக்கிப்பீடியாக்களின் பட்டியல்]
* [[Wikipedia:தமிழ் விக்கிப்பீடியா புள்ளிவிபரங்கள் - பகுப்பாய்வு (ஆக. 2006)|தமிழ் விக்கிப்பீடியா புள்ளிவிபர பகுப்பாய்வு 2006]]
*[[விக்கிப்பீடியா:தமிழ் விக்கிப்பீடியா தரக் கண்காணிப்பு|தரக்கண்காணிப்பு - ஒப்பீடுகள்]]
|}
 
----
====கட்டுரையைத் தொடங்கவும்====
கீழ்காணும் பெட்டியில் நீங்கள் தொடங்கவிரும்பும் கட்டுரைத் தலைப்பை இட்டு ''கட்டுரையைத் தொடங்கவும்'' தத்தலை சொடுக்கவும்.பின்னெழும் சாளரத்தில் கட்டுரையைத் தொகுக்கவும்:
 
<inputbox>
type=create
preload=
editintro=
</inputbox>
நினைவில் கொள்க:
#ஆங்கில தலைப்பு கொண்ட/ஆங்கில உள்ளடக்கம் கொண்ட கட்டுரைகள் நீக்கப்படும்.
#கட்டுரை இடுமுன் அதே பெயரில் ஏற்கெனவே கட்டுரை உள்ளதா என தேடற்பொறி மூலம் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.
----
 
__NOTOC__
 
[[பகுப்பு:விக்கிப்பீடியா]]
 
[[af:Wikipedia:Gebruikersportaal]]
[[als:Wikipedia:Gemeinschafts-Portal]]
[[an:Wikipedia:Comunidat]]
[[ang:Wicipǣdia:Gemǣnscipe Ingang]]
[[ar:ويكيبيديا:بوابة المجتمع]]
[[ast:Uiquipedia:Portal de la comunidá]]
[[ay:Wikipedia:Jayma punku]]
[[az:Vikipediya:Güncəl hadisələr]]
[[bat-smg:Vikipedėjė:Kuolektīvs]]
[[be:Вікіпедыя:Супольнасць]]
[[be-x-old:Вікіпэдыя:Суполка]]
[[bg:Уикипедия:Портал]]
[[bi:Wikipedia:Community Portal]]
[[br:Wikipedia:Porched ar gumuniezh]]
[[bs:Wikipedia:Vrata zajednice]]
[[ca:Viquipèdia:Portal]]
[[ce:Википедийа:Джамаат]]
[[ceb:Wikipedia:Tubaan]]
[[ch:Fanhaluman komunida]]
[[co:Wikipedia:Purtone di a cumunità]]
[[cr:Wikipedia:Community Portal]]
[[cs:Wikipedie:Portál Wikipedie]]
[[csb:Wiki:Pòrtal wëcmaniznë]]
[[cv:Википеди:Портал]]
[[cy:Wicipedia:Porth y Gymuned]]
[[da:Wikipedia:Forside]]
[[de:Wikipedia:Autorenportal]]
[[dv:ވިކިޕީޑިއާ:އާންމު ހޮޅުއަށި]]
[[dz:Wikipedia:Community Portal]]
[[el:Βικιπαίδεια:Πύλη Κοινότητας]]
[[en:Wikipedia:Community portal]]
[[eo:Vikipedio:Komunuma Portalo]]
[[es:Portal:Comunidad]]
[[et:Vikipeedia:Kogukonnavärav]]
[[eu:Wikipedia:WikiMediari buruz gaurkotasun-albisteak]]
[[fa:ویکی‌پدیا:درگاه کاربران]]
[[fi:Wikipedia:Ajankohtaista]]
[[fj:Wikipedia:Soqosoqo toso]]
[[fo:Wikipedia:Forsíða]]
[[fr:Wikipédia:Accueil]]
[[fy:Wikipedy:Mienskip]]
[[ga:Vicipéid:Lárionad comhphobail]]
[[gd:Wikipedia:Doras na coimhearsnachd]]
[[gl:Wikipedia:Portal da comunidade]]
[[gn:Vikipetã:Tekohapegua]]
[[got:Wikipedia:Baurgs Gawi]]
[[gv:Wikipedia:Ynnyd y phobble]]
[[he:ויקיפדיה:שער הקהילה]]
[[hi:विकिपीडिया:समाज मुखपृष्ठ]]
[[hu:Wikipédia:Közösségi portál]]
[[ia:Wikipedia:Portal del communitate]]
[[id:Portal:Komunitas]]
[[io:Wikipedio:Komuneso-portalo]]
[[is:Wikipedia:Samfélagsgátt]]
[[it:Portale:Comunità]]
[[ja:Wikipedia:コミュニティ・ポータル]]
[[jv:Wikipedia:Gapura Komunitas]]
[[ka:ვიკიპედია:საზოგადოების გვერდები]]
[[kk:Портал:Қауым порталы]]
[[kl:Wikipedia:Community Portal]]
[[ko:위키백과:사용자 모임]]
[[kv:Wikipedia:Йитчӧм портал]]
[[la:Vicipaedia:Porta communis]]
[[lb:Wikipedia:Kommunautéitssäit]]
[[lt:Vikipedija:Bendruomenė]]
[[mdf:Википедиесь:Пуромксонь вальма]]
[[mg:Wikipedia:Accueil]]
[[mi:Wikipedia:Tomokanga hapori]]
[[mk:Википедија:Портал]]
[[ml:വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി സമൂഹം]]
[[ms:Portal:Komuniti]]
[[my:Wikipedia:Community Portal]]
[[myv:Википедиясь:Вейтьсэнь вальма]]
[[na:Wikipedia:Community Portal]]
[[nap:Wikipedia:Porta d"a cummunetà]]
[[nds:Wikipedia:Portal]]
[[nds-nl:Wikipedie:Gebrukerspertaol]]
[[new:विकिपिडिया:सतः फल्चा]]
[[nl:Portaal:Gebruikersportaal]]
[[nn:Wikipedia:Arbeidskontoret]]
[[no:Wikipedia:Portal]]
[[oc:Wikipèdia:Comunautat]]
[[pl:Wikipedia:Portal wikipedystów]]
[[pt:Wikipedia:Portal comunitário]]
[[qu:Wikipidiya:Ayllupaq p'anqa]]
[[ro:Portal:Comunitate]]
[[ru:Википедия:Портал сообщества]]
[[rw:Wikipedia:Community Portal]]
[[sc:Wikipedia:Community Portal]]
[[scn:Porta dâ Cumunitati]]
[[sco:Wikipedia:Commonty Yett]]
[[si:Wikipedia:ප්‍රජා ද්වාරය]]
[[simple:Wikipedia:Community Portal]]
[[sk:Wikipédia:Portál komunity]]
[[sl:Wikipedija:Portal občestva]]
[[sr:Википедија:Радионица]]
[[su:Portal:Panglawungan]]
[[sv:Wikipedia:Deltagarportalen]]
[[th:วิกิพีเดีย:ศาลาประชาคม]]
[[tl:Wikipedia:Puntahan ng pamayanan]]
[[tn:Wikipedia:Patlelo ya setšhaba]]
[[tr:Vikipedi:Topluluk portalı]]
[[ts:Wikipedia:Community Portal]]
[[tt:Wikipedia:Cämğiät üzäge]]
[[udm:Wikipedia:Портал]]
[[uk:Вікіпедія:Портал спільноти]]
[[ve:Wikipedia:Community Portal]]
[[vi:Wikipedia:Cộng đồng]]
[[vo:Vükiped:Komotanefaleyan]]
[[xal:Wikipedia:Community Portal]]
[[xh:Wikipedia:Community Portal]]
[[yi:װיקיפּעדיע:פארלאמענט]]
[[yo:Wikipedia:Èbúté Àwùjọ]]
[[za:Wikipedia:FORUM]]
[[zh:Wikipedia:社区主页]]
[[zh-classical:維基大典:市集]]
[[zh-min-nan:Wikipedia:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu]]
[[zh-yue:Wikipedia:社區大堂]]
16

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/481411" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி