இடாய்ச்சு மொழி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(செருமன் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
இடாய்ட்சு மொழி (ஜெர்மன் மொழி) பேசுவோர் உள்ள நாடுகள்
இடாய்ட்சு (செருமன்)
Deutsch
 நாடுகள்: இடாய்ட்சுலாந்து, ஆத்திரியா, சுவிட்சர்லாந்து, இத்தாலி (Province of Bolzano-Bozen) லெய்செஸ்டீன், லக்சம்பர்க், டென்மார்க், பெல்ச்சியம் 
பகுதி: German-speaking Europe, German diaspora worldwide
 பேசுபவர்கள்: தாய்மொழி: ஏறக்குறைய 105 மில்லியன்[1][2]
தாய்மொழியாக இல்லாதோர் பேசும் தொகை: ஏறத்தாழ 80 மில்லியன்[1] 
நிலை: 10
மொழிக் குடும்பம்: இந்திய-ஐரோப்பிய மொழிகள்
 இடாய்ட்சு இன மொழிகள்
  West Germanic
   High German
    இடாய்ட்சு (செருமன்) 
எழுத்து முறை: இலத்தீன் எழுத்து (இடாய்ட்சுக் கிளை
அரசு ஏற்பு நிலை
அரசு அலுவல் மொழியாக ஏற்பு: ஆஸ்திரியாவின் கொடி ஆஸ்திரியா

பெல்ஜியத்தின் கொடி பெல்ஜியம்
இத்தாலியின் கொடி Province of Bolzano-Bozen, Italy
செருமனியின் கொடி செருமனி
{{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி லெய்செஸ்டீன்
லக்சம்பேர்க்கின் கொடி லக்சம்பர்க்
சுவிஸர்லாந்தின் கொடி சுவிட்சர்லாந்து
ஐரோப்பிய ஒன்றிய கொடி ஐரோப்பிய ஒன்றியம்
(official and working language)


ஏனைய நாடுகள்:

Krahule/Blaufuß, சிலோவாக்கியா (Official municipal language)[3]
நமீபியா (National language; official language 1984–90)[4]
போலந்து (Auxiliary language in 17 municipalities in Opole Voivodeship)[5]
வத்திக்கான் நகர் (Administrative and commanding language of the Swiss Guard)[6]


Recognised minority language in:

செக் குடியரசின் கொடி செக் குடியரசு[7]
டென்மார்க்கின் கொடி டென்மார்க்[8]
அங்கேரியின் கொடி அங்கேரி[9]
நமீபியாவின் கொடி நமீபியா[10]
ருமேனியாவின் கொடி ருமேனியா[11]
சிலவாக்கியாவின் கொடி சுலோவாக்கியா,[1][3]
போலந்தின் கொடி போலந்து

நெறிப்படுத்தல் மற்றும் செயலாக்கம்: Rat für deutsche Rechtschreibung
மொழிக் குறியீடுகள்
ஐ.எசு.ஓ 639-1: de
ஐ.எசு.ஓ 639-2: ger (B)  deu (T)
ISO/FDIS 639-3: பலவாறு:
deu — New High German
gmh — Middle High German
goh — Old High German
gct — Alemán Coloniero
bar — Austro-Bavarian
cim — Cimbrian
geh — Hutterite German
ksh — Kölsch
nds — Low German
sli — Lower Silesian
ltz — Luxembourgish
vmf — Main-Franconian
mhn — Mócheno
pfl — Palatinate German
pdc — Pennsylvania German
pdt — Plautdietsch
swg — Swabian German
gsw — Swiss German
uln — Unserdeutsch
sxu — Upper Saxon
wae — Walser German
wep — Westphalian 


இடாய்ச்சு மொழி (ஜெர்மன், இந்த ஒலிக்கோப்பு பற்றி Deutsch - டாய்ட்ஷ்) 120 மில்லியன் மக்களால் 38 நாடுகளில் பேசப்படும் ஒரு ஐரோப்பிய மொழியாகும். ஜெர்மனி, ஆஸ்திரியா, சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் பேசப்படுகிறது.

யேர்மனிய இலக்கணம் சற்றுச் சிக்கலானது. யேர்மனிய இலக்கணத்தில் இடம் பெறும் சுட்டிடைச் சொற்கள் தமிழிலோ, ஆங்கிலத்திலோ உள்ளவை போல சரியான வரையறைக்குள் அடங்காதவை. யேர்மனிய மொழி der, die, das என்ற மூன்று Artikels ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டே பேசப்படுகின்றது. வேற்றுமை உருபுகள் Artikels இன் மாற்றங்களையே அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சொல்லுக்குமான Artikel தெரியாவிடின் வேற்றுமைகளைக் கற்பதோ, சரியான முறையில் ஜேர்மன் மொழியைப் பேசுவதோ முடியாத விடயம் என்றே சொல்லலாம்.

இடாய்ச்சு எழுத்துக்கள்[தொகு]

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
ä, ö, ü , ß = (ss)
Ä, Ö, Ü

a - அ
b - பே (ஆங்கில சொல் bay போன்ற உச்சரிப்பு)
c - சே (ஆங்கில சொல் say போன்ற உச்சரிப்பு)
d - டே (ஆங்கில சொல் day போன்ற உச்சரிப்பு)
e - ஏ
f - எவ் (ஆங்கில எழுத்து f போன்ற உச்சரிப்பு)
g - கே (ஆங்கில சொல் gay போன்ற உச்சரிப்பு)
h - ஹா
i - ஈ
j - யோட்
k - கா
l - எல்
m - எம்
n - என்
o - ஒ
p - பே
q - கு
r - எர்
s - எஸ்
t - ரே (ஆங்கிலத்தில் tஏ)
u - உ
v - பௌ (ஆங்கிலத்தில் fஒள)
w - வே
x - எக்ஸ்
y - எப்சிலோன்
z - செட் (ஆங்கில சொல் set போன்ற உச்சரிப்பு)
ä - எய்(ஆங்கிலத்தில் eh)
ö - ஒய்
ü - உய்
தமிழில் இடாய்ச்சில் IPA
இடாய்ச்சு Deutsch /dɔɪ̯tʃ/
வணக்கம் Hallo /ˈhaloː/
நான் ஹன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறேன். Ich heiße Hans. /ʔɪç haɪ̯sə hans/
என் பெயர் ஹன்ஸ். Mein Name ist Hans. /maɪ̯n namə ʔɪst hans/
எப்படி இருக்கிறீர்கள்? Wie geht es Ihnen? (மரியாதையாக) /viː geːt es iːnən/
எப்படி இருக்கின்றாய்? Wie geht es dir? /viː geːt es iːnən/
காலை வணக்கம் Guten Morgen /ˈguːtən ˈmɔɐ̯gən/
இனிய நாள் ( பகல் வணக்கம்) Guten Tag /ˈguːtən taːk/
மாலை வணக்கம் Guten Abend /ˈguːtən ˈaːbənt/
இரவு வணக்கம் Gute Nacht /ˈguːtə naχt/
மீண்டும் சந்திப்போம் Auf Wiedersehen /ʔaʊ̯f ˈviːdɐˌzeːn/
தயவுசெய்து Bitte /ˈbɪtə/
நன்றி Danke /ˈdaŋkə/
அது Das /das/
எவ்வளவு? Wieviel? /vi fiːl/
ஆம் Ja /jaː/
இல்லை Nein /naɪ̯n/
தயவுசெய்து, எனக்கு அது வேண்டும் Ich möchte das, bitte /ʔɪç mœçtə das ˈbɪtə/
கழிவறை எங்கு இருக்கிறது? Wo ist die Toilette? /voː ʔɪst diː toa̯ˈlɛtə/
நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவீர்களா? Sprechen Sie Englisch? /ˈʃprɛçən ziː ˈʔɛŋlɪʃ/
எனக்குப் புரியவில்லை Ich verstehe nicht /ʔɪç fɐˈʃteːə nɪçt/
மன்னிக்கவும் Entschuldigung /ʔɛntˈʃʊldɪgʊŋ/
எனக்குத் தெரியவில்லை Ich weiß nicht /ʔɪç vaɪ̯s nɪçt/
 • ja - ஆமாம் - யா
 • nein - இல்லை - னைன்
 • danke - நன்றி - டான்க
 • vielen dank - மிக்க நன்றி - ஃவீலன் டான்க்
 • bitte schön - நன்றி - பிட்ட ஷேன்
 • bitte - தயவுசெய்து - பிட்ட
 • entschuldigen sie - மன்னித்துவிடுங்கள் - என்ஷூல்டிகன் சீ
 • guten tag - வணக்கம் - கூடன் டாக்
 • auf wiedersehen - மீண்டும் சந்திப்போம் - ஆஃப் விடர்சேகென்
 • tschüs - போய் வருகின்றேன் - சூஸ்
 • guten morgen - காலை வணக்கம் - கூடன் மோர்கன்
 • gute nacht - இரவு வணக்கம் - கூட்டெ நாஹ்ட்

இடாய்ச்சு மொழி பேசப்படும் நாடுகள்[தொகு]

இப் பட்டியல் ஐரோப்பாவுக்கு வெளியே இடாய்ச்சு மொழியை பேசுவோரின் தொகையை உள்ளடக்கியுள்ளது.

நாடு இடாய்ச்சு மொழி பேசுவோர் தொகை (ஐரோப்பாவுக்கு வெளியே)[12]
Flag of the United States ஐக்கிய அமெரிக்கா 5,000,000
கனடா கொடி கனடா 450,000
பிரேசிலின் கொடி பிரேசில் 1,400,000
{{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி அர்ஜென்டினா 250,000
மெக்சிக்கோவின் கொடி மெக்சிக்கோ 200,000
ஆத்திரேலியாவின் கொடி ஆஸ்திரேலியா 110,000
தென்னாப்பிரிக்கா கொடி தென்னாப்பிரிக்கா 75,000 (ஜேர்மனியை விட்டுப் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் மட்டும்)[12]
{{{பெயர் விகுதியுடன்}}} கொடி சிலி 50,000
பராகுவே கொடி பராகுவே 30,000
நியூசிலாந்து கொடி நியூசிலாந்து 37,500
நமீபியாவின் கொடி நமீபியா 30,000 (ஜேர்மனியை விட்டுப் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் மட்டும்)[12]
யோர்தானின் கொடி யோர்தான் 50,000
வெனிசுவேலாவின் கொடி வெனிசுவேலா 10,000

மேலும் காண்க[தொகு]

ஆதாரங்கள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 National Geographic Collegiate Atlas of the World. Willard, Ohio: R.R Donnelley & Sons Company. April 2006. பக். 257–270. ISBN Regular:0-7922-3662-9, 978-0-7922-3662-7. Deluxe:0-7922-7976-X, 978-0-7922-7976-1. 
 2. SIL Ethnologue (2006). சீர்தரமான மொழியைப் பேசுவோர் 95 மில்லியன்; நடு, வடக்கு இடாய்ட்சு கிளைமொழிகள் பேசுவோரையும் சேர்த்து 95 மில்லியன்; கீழ் சாக்சன் (Low Saxon), இயிட்டிசியம் (Yiddish) பேசுவோரையும் சேர்த்து 120 மில்லியன்.
 3. 3.0 3.1 EUROPA - Allgemeine & berufliche Bildung - Regional- und Minderheitensprachen der Europäischen Union - Euromosaik-Studie
 4. "Deutsch in Namibia" (PDF) (German). Supplement of the Allgemeine Zeitung (2007-08-18). பார்த்த நாள் 2008-06-23.
 5. Map on page of Polish Ministry of Interior and Administration (MSWiA)
 6. Verein Deutsche Sprache e.V. - Prominente Mitglieder und Ehrenmitglieder
 7. EUROPA - Allgemeine & berufliche Bildung - Regional- und Minderheitensprachen der Europäischen Union - Euromosaik-Studie
 8. EUROPA - Education and Training - Europa - Regional and minority languages - Euromosaïc study
 9. http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/hu_de.pdf
 10. "CIA World Fact book Profile: Namibia" cia.gov Link accessed 2008-11-30
 11. SbZ - Deutsche Minderheit in Rumänien: „Zimmerpflanze oder Betreuungs-Objekt“ - Informationen zu Siebenbürgen und Rumänien
 12. 12.0 12.1 12.2 Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik (in German). Source lists "German expatriate citizens" only for Namibia and South Africa!

"http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இடாய்ச்சு_மொழி&oldid=1667084" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது