வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்/பிரான்சு அட்டவணை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
கோவிட்-19 தொற்றுகள் - பிரான்சு  ()
     இறப்புகள்        உடல்நலம் தேறியவர்கள்        சிகிச்சை பெறுவோர்

பிப் பிப் மார்ச் மார்ச் ஏப் ஏப் மே மே சூன் சூன் சூலை சூலை ஆக ஆக கடந்த 15 நாட்கள் கடந்த 15 நாட்கள்

தேதி
# மொத்தத் தொற்றுகள்
# இறப்புகள்
2020-02-25
13(n.a.) 1(n.a.)
2020-02-26
18(+38%) 2(+100%)
2020-02-27
38(+111%) 2(=)
2020-02-28
57(+50%) 2(=)
2020-02-29
100(+75%) 2(=)
2020-03-01
130(+30%) 3(+50%)
2020-03-02
191(+47%) 3(=)
2020-03-03
212(+11%) 4(+33%)
2020-03-04
285(+34%) 4(=)
2020-03-05
423(+48%) 7(+75%)
2020-03-06
613(+45%) 9(+29%)
2020-03-07
949(+55%) 16(+78%)
2020-03-08
1,126(+19%) 19(+19%)
2020-03-09
1,412(+25%) 25(+32%)
2020-03-10
1,784(+26%) 33(+32%)
2020-03-11
2,281(+28%) 48(+45%)
2020-03-12
2,876(+26%) 61(+27%)
2020-03-13
3,661(+27%) 79(+30%)
2020-03-14
4,499(+23%) 91(+15%)
2020-03-15
5,423(+21%) 127(+40%)
2020-03-16
6,633(+22%) 148(+17%)
2020-03-17
7,730(+17%) 175(+18%)
2020-03-18
9,134(+18%) 244(+39%)
2020-03-19
10,995(+20%) 375(+54%)
2020-03-20
12,612(+15%) 450(+20%)
2020-03-21
14,459(+15%) 562(+25%)
2020-03-22
16,689(+15%) 674(+20%)
2020-03-23
19,856(+19%) 860(+28%)
2020-03-24
22,302(+12%) 1,100(+28%)
2020-03-25
25,233(+13%) 1,331(+21%)
2020-03-26
29,155(+16%) 1,696(+27%)
2020-03-27
32,964(+13%) 1,995(+18%)
2020-03-28
37,575(+14%) 2,314(+16%)
2020-03-29
40,174(+6.9%) 2,606(+13%)
2020-03-30
44,550(+11%) 3,024(+16%)
2020-03-31
52,128(+17%) 3,523(+17%)
2020-04-01
56,989(+9.3%) 4,032(+14%)
2020-04-02
59,105(+3.7%) 5,387(+34%[i])
2020-04-03
64,338(+8.9%) 6,507(+21%)
2020-04-04
68,605(+6.6%) 7,560(+16%)
2020-04-05
70,478(+2.7%) 8,078(+6.9%)
2020-04-06
74,390(+5.6%) 8,911(+10%)
2020-04-07
78,167(+5.1%) 10,328(+16%)
2020-04-08
82,048(+5%) 10,869(+5.2%)
2020-04-09
86,334(+5.2%) 12,210(+12%)
2020-04-10
90,676(+5%) 13,197(+8.1%)
2020-04-11
93,790(+3.4%) 13,832(+4.8%)
2020-04-12
95,403(+1.7%) 14,393(+4.1%)
2020-04-13
98,076(+2.8%) 14,967(+4%)
2020-04-14
1,03,573(+5.6%) 15,729(+5.1%)
2020-04-15
1,06,206(+2.5%) 17,167(+9.1%)
2020-04-16
1,08,847(+2.5%) 17,920(+4.4%)
2020-04-17
1,09,252(+0.37%) 18,681(+4.2%)
2020-04-18
1,11,821(+2.4%) 19,323(+3.4%)
2020-04-19
1,12,606(+0.7%) 19,718(+2%)
2020-04-20
1,14,657(+1.8%) 20,265(+2.8%)
2020-04-21
1,17,324(+2.3%) 20,796(+2.6%)
2020-04-22
1,19,151(+1.6%) 21,340(+2.6%)
2020-04-23
1,20,804(+1.4%) 21,856(+2.4%)
2020-04-24
1,22,577(+1.5%) 22,245(+1.8%)
2020-04-25
1,24,114(+1.3%) 22,614(+1.7%)
2020-04-26
1,24,575(+0.37%) 22,856(+1.1%)
2020-04-27
1,25,770(+0.96%) 23,293(+1.9%)
2020-04-28
1,26,835(+0.85%) 23,660(+1.6%)
2020-04-29
1,28,442(+1.3%) 24,087(+1.8%)
2020-04-30
1,29,581(+0.89%) 24,376(+1.2%)
2020-05-01
1,30,185(+0.47%) 24,594(+0.89%)
2020-05-02
1,30,979(+0.61%) 24,760(+0.67%)
2020-05-03
1,31,287(+0.24%) 24,895(+0.55%)
2020-05-04
1,31,863(+0.44%) 25,201(+1.2%)
2020-05-05
1,32,967(+0.84%) 25,531(+1.3%)
2020-05-06
137,150(+3.14%[ii]) 25,809(+1.1%)
2020-05-07
1,37,779(+0.46%) 25,987(+0.69%)
2020-05-08
1,38,421(+0.47%) 26,230(+0.94%)
2020-05-09
1,38,854(+0.31%) 26,310(+0.3%)
2020-05-10
1,39,063(+0.15%) 26,380(+0.27%)
2020-05-11
1,39,519(+0.33%) 26,643(+1%)
2020-05-12
1,40,227(+0.51%) 26,991(+1.3%)
2020-05-13
1,40,734(+0.36%) 27,074(+0.31%)
2020-05-14
1,41,356(+0.44%) 27,425(+1.3%)
2020-05-15
1,41,919(+0.4%) 27,529(+0.38%)
2020-05-16
1,42,291(+0.26%) 27,625(+0.35%)
2020-05-17
1,42,411(+0.08%) 28,108(+1.7%)
2020-05-18
1,42,903(+0.35%) 28,239(+0.47%)
2020-05-19
1,43,427(+0.37%) 28,022(−0.77%)
2020-05-20
1,43,845(+0.29%) 28,132(+0.39%)
2020-05-21
1,44,163(+0.22%) 28,215(+0.3%)
2020-05-22
1,44,566(+0.28%) 28,289(+0.26%)
2020-05-23
1,44,806(+0.17%) 28,332(+0.15%)
2020-05-24
1,44,921(+0.08%) 28,367(+0.12%)
2020-05-25
1,45,279(+0.25%) 28,432(+0.23%)
2020-05-26
1,45,555(+0.19%) 28,530(+0.34%)
2020-05-27
1,45,746(+0.13%) 28,596(+0.23%)
2020-05-28
149,071(+2.3%[iii]) 28,662(+0.23%)
2020-05-29
1,49,668(+0.4%) 28,714(+0.18%)
2020-05-30
1,51,496(+1.2%) 28,771(+0.2%)
2020-05-31
1,51,753(+0.17%) 28,802(+0.11%)
2020-06-01
1,52,091(+0.22%) 28,833(+0.11%)
2020-06-02
151,325(-0.5%[iv]) 28,940(+0.37%)
2020-06-03
1,51,677(+0.23%) 29,021(+0.28%)
2020-06-04
1,52,444(+0.51%) 29,065(+0.15%)
2020-06-05
1,53,055(+0.4%) 29,111(+0.16%)
2020-06-06
1,53,634(+0.38%) 29,142(+0.11%)
2020-06-07
1,53,977(+0.22%) 29,155(+0.04%)
2020-06-08
1,54,188(+0.14%) 29,209(+0.19%)
2020-06-09
1,54,591(+0.26%) 29,296(+0.3%)
2020-06-10
1,55,136(+0.35%) 29,319(+0.08%)
2020-06-11
1,55,561(+0.27%) 29,346(+0.09%)
2020-06-12
1,56,287(+0.47%) 29,374(+0.1%)
2020-06-13
1,56,813(+0.34%) 29,398(+0.08%)
2020-06-14
1,57,220(+0.26%) 29,407(+0.03%)
2020-06-15
1,57,372(+0.1%) 29,436(+0.1%)
2020-06-16
1,57,716(+0.22%) 29,547(+0.38%)
2020-06-17
1,58,174(+0.29%) 29,575(+0.09%)
2020-06-18
1,58,641(+0.3%) 29,603(+0.09%)
2020-06-19
1,59,452(+0.51%) 29,617(+0.05%)
2020-06-20
1,60,093(+0.4%) 29,633(+0.05%)
2020-06-21
1,60,377(+0.18%) 29,640(+0.02%)
2020-06-22
1,60,750(+0.23%) 29,663(+0.08%)
2020-06-23
1,61,267(+0.32%) 29,720(+0.19%)
2020-06-24
1,61,348(+0.05%) 29,731(+0.04%)
2020-06-25
161,348(=[v]) 29,752(+0.07%)
2020-06-26
162,936(+0.98%[vi]) 29,778(+0.09%)
2020-06-27
1,63,454(+0.32%) 29,778(=)
2020-06-28
1,63,980(+0.32%) 29,778(=)
2020-06-29
1,64,260(+0.17%) 29,813(+0.12%)
2020-06-30
1,64,801(+0.33%) 29,843(+0.1%)
2020-07-01
1,65,719(+0.56%) 29,861(+0.06%)
2020-07-02
1,66,378(+0.4%) 29,875(+0.05%)
2020-07-03
1,66,960(+0.35%) 29,893(+0.06%)
2020-07-06
1,68,335(+0.82%) 29,920(+0.09%)
2020-07-07
1,68,810(+0.28%) 29,933(+0.04%)
2020-07-08
1,69,473(+0.39%) 29,963(+0.1%)
2020-07-09
1,70,004(+0.31%) 29,979(+0.05%)
2020-07-10
1,70,752(+0.44%) 30,004(+0.08%)
2020-07-11
1,70,752(=) 30,004(=)
2020-07-12
1,70,752(=) 30,004(=)
2020-07-13
1,70,752(=) 30,004(=)
2020-07-14
1,70,752(=) 30,004(=)
2020-07-15
1,73,304(+1.5%) 30,120(+0.39%)
2020-07-16
1,73,838(+0.31%) 30,138(+0.06%)
2020-07-17
1,74,674(+0.48%) 30,152(+0.05%)
2020-07-18
1,74,674(=) 30,152(=)
2020-07-19
1,74,674(=) 30,152(=)
2020-07-20
1,76,754(+1.2%) 30,177(+0.08%)
2020-07-21
1,77,338(+0.33%) 30,165(−0.04%)
2020-07-22
1,78,336(+0.56%) 30,172(+0.02%)
2020-07-23
1,79,398(+0.6%) 30,182(+0.03%)
2020-07-24
1,80,528(+0.63%) 30,192(+0.03%)
2020-07-25
1,80,528(=) 30,192(=)
2020-07-26
1,80,528(=) 30,192(=)
2020-07-27
1,83,079(+1.4%) 30,209(+0.06%)
2020-07-28
1,83,804(+0.4%) 30,223(+0.05%)
2020-07-29
1,85,196(+0.76%) 30,238(+0.05%)
2020-07-30
1,86,573(+0.74%) 30,254(+0.05%)
2020-07-31
1,87,919(+0.72%) 30,265(+0.04%)
2020-08-01
1,87,919(=) 30,265(=)
2020-08-02
1,87,919(=) 30,265(=)
2020-08-03
1,91,295(+1.8%) 30,294(+0.1%)
2020-08-04
1,92,334(+0.54%) 30,296(+0.01%)
2020-08-05
1,94,029(+0.88%) 30,305(+0.03%)
2020-08-06
1,95,633(+0.83%) 30,312(+0.02%)
2020-08-07
1,97,921(+1.2%) 30,324(+0.04%)
மூலங்கள்: பிரெஞ்சு பொதுநலக் குழு / கூட்டொருமை மற்றூம் பொதுநல அமைச்சகம்[1]

குறிப்புகள்:

  1. Start of adding death cases from Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPADs - Retirement homes) since 1 April, previously not taken into account.
  2. A new laboratory transmits data since May 4, retrospectively from March 16. The new number of cases in the last 24 hours takes this into account.
  3. The increase in cases compared to data of the previous day is an aggregation of additional data from 13th May, previously not taken into account.
  4. Some positive patients were counted twice, this is no longer the case, therefore the decrease in cases compared to data of the previous day.
  5. Some discrepancy has been found in the aggregation report. Public authorities are working towards resolving this anomaly. However, as per the common usage, figures reported for that day in Wikipedia are strictly the figures shown in the daily report of the public authorities.
  6. This percentage reflects previously unreported data from preceding days as well as data of the current day.
  1. "Agence nationale de santé publique". பார்த்த நாள் 17 March 2020.