2020 ஈரானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
2020 ஈரானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று
2020 Coronavirus Pandemic in Iran
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 10–99
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 100–499
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 500–999
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 1000–9999
நோய்கோவிட்-19 (கொரோனாவைரசு)
தீநுண்மி திரிபுகடுமையான சுவாச நோய்க்குறி கொரோனாவைரசு 2 (SARS-CoV-2)
அமைவிடம்ஈரான்
முதல் தொற்றுஊகான், ஊபேய், சீனா (ஆரம்ப நிலை)[1]
நோயாளி சுழியம்கும்
வந்தடைந்த நாள்19 பிப்ரவாி 2020
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தொற்றுகள்432,798[2]
குணமடைந்த நோயாளிகள்365,846[2]
இறப்புகள்
24,840[2]
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்
behdasht.gov.ir

2020 ஈரானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று (2020 coronavirus pandemic in Iran) என்பது தற்போது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கொரோனாவைரசு நோய் 2019 (COVID-19) பரவல் பற்றியதாகும். ஈரானில் 19 பிப்ரவரி 2020 அன்று முதல் பரவத் தொடங்கியது. 01 மே, 2020 நிலவரப்படி 94,640 பேருக்கு கொரோனாவைரசுத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 31 மார்ச் நிலவரப்படி அதிகப்படியான உயிரிழப்பில் ஈரான் ஆறாவது இருக்கிறது. இத்தாலி, சீனா, எசுப்பானியா, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், பிரான்சு ஆகிய நாடுகள் அதிகப்படியான உயிரிழப்புக்களை கொண்ட நாடுகள். [3]

ஈரானுக்கு கும் பகுதியிலிருந்து சீனாவுக்கு சென்று வந்தவரிடமிருந்து பரவியது, மேலும் இந்த கொரோனாவைரசுத் தொற்று மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு பரவுவதற்க்கும் காரணமாக அமைந்தது.

காலவரிசை[தொகு]

கோவிட்-19 தொற்றுகள் - ஈரான்  ()
     இறப்புகள்        உடல்நலம் தேறியவர்கள்        சிகிச்சை பெறுவோர்
பெப்பெப்மார்மார்ஏப்ஏப்மேமேசூன்சூன்சூலைசூலைஓகஓகசெப்செப்ஒற்ஒற்நவநவதிசதிச
கடந்த 15 நாட்கள்கடந்த 15 நாட்கள்
தேதி
# மொத்தத் தொற்றுகள்
# இறப்புகள்
2020-02-19 2(n.a.) 2(n.a.)
2020-02-20 5(+150%) 2(=)
2020-02-21 18(+260%) 4(+100%)
2020-02-22
28(+56%) 5(+25%)
2020-02-23
43(+54%) 8(+60%)
2020-02-24
64(+49%) 12(+50%)
2020-02-25
95(+48%) 15(+25%)
2020-02-26
139(+46%) 19(+27%)
2020-02-27
245(+76%) 26(+37%)
2020-02-28
388(+58%) 34(+31%)
2020-02-29
593(+53%) 43(+26%)
2020-03-01
978(+65%) 54(+26%)
2020-03-02
1,501(+53%) 66(+22%)
2020-03-03
2,336(+56%) 77(+17%)
2020-03-04
2,922(+25%) 92(+19%)
2020-03-05
3,513(+20%) 107(+16%)
2020-03-06
4,747(+35%) 124(+16%)
2020-03-07
5,823(+23%) 145(+17%)
2020-03-08
6,566(+13%) 194(+34%)
2020-03-09
7,161(+9.1%) 237(+22%)
2020-03-10
8,042(+12%) 291(+23%)
2020-03-11
9,000(+12%) 354(+22%)
2020-03-12
10,075(+12%) 429(+21%)
2020-03-13
11,364(+13%) 514(+20%)
2020-03-14
12,729(+12%) 611(+19%)
2020-03-15
13,938(+9.5%) 724(+18%)
2020-03-16
14,991(+7.6%) 853(+18%)
2020-03-17
16,169(+7.9%) 988(+16%)
2020-03-18
17,361(+7.4%) 1,135(+15%)
2020-03-19
18,407(+6%) 1,284(+13%)
2020-03-20
19,644(+6.7%) 1,433(+12%)
2020-03-21
20,610(+4.9%) 1,556(+8.6%)
2020-03-22
21,638(+5%) 1,685(+8.3%)
2020-03-23
23,049(+6.5%) 1,812(+7.5%)
2020-03-24
24,811(+7.6%) 1,934(+6.7%)
2020-03-25
27,077(+9.1%) 2,077(+7.4%)
2020-03-26
29,406(+8.6%) 2,234(+7.6%)
2020-03-27
32,332(+10%) 2,378(+6.4%)
2020-03-28
35,408(+9.5%) 2,517(+5.8%)
2020-03-29
38,309(+8.2%) 2,640(+4.9%)
2020-03-30
41,495(+8.3%) 2,757(+4.4%)
2020-03-31
44,606(+7.5%) 2,898(+5.1%)
2020-04-01
47,593(+6.7%) 3,036(+4.8%)
2020-04-02
50,468(+6%) 3,160(+4.1%)
2020-04-03
53,183(+5.4%) 3,294(+4.2%)
2020-04-04
55,743(+4.8%) 3,452(+4.8%)
2020-04-05
58,226(+4.5%) 3,603(+4.4%)
2020-04-06
60,500(+3.9%) 3,739(+3.8%)
2020-04-07
62,589(+3.5%) 3,872(+3.6%)
2020-04-08
64,586(+3.2%) 3,993(+3.1%)
2020-04-09
66,220(+2.5%) 4,110(+2.9%)
2020-04-10
68,192(+3%) 4,232(+3%)
2020-04-11
70,029(+2.7%) 4,357(+3%)
2020-04-12
71,686(+2.4%) 4,474(+2.7%)
2020-04-13
73,303(+2.3%) 4,585(+2.5%)
2020-04-14
74,877(+2.1%) 4,683(+2.1%)
2020-04-15
76,389(+2%) 4,777(+2%)
2020-04-16
77,995(+2.1%) 4,869(+1.9%)
2020-04-17
79,494(+1.9%) 4,958(+1.8%)
2020-04-18
80,868(+1.7%) 5,031(+1.5%)
2020-04-19
82,211(+1.7%) 5,118(+1.7%)
2020-04-20
83,505(+1.6%) 5,209(+1.8%)
2020-04-21
84,802(+1.6%) 5,297(+1.7%)
2020-04-22
85,996(+1.4%) 5,391(+1.8%)
2020-04-23
87,026(+1.2%) 5,481(+1.7%)
2020-04-24
88,194(+1.3%) 5,574(+1.7%)
2020-04-25
89,328(+1.3%) 5,650(+1.4%)
2020-04-26
90,481(+1.3%) 5,710(+1.1%)
2020-04-27
91,472(+1.1%) 5,806(+1.7%)
2020-04-28
92,584(+1.2%) 5,877(+1.2%)
2020-04-29
93,657(+1.2%) 5,957(+1.4%)
2020-04-30
94,640(+1%) 6,028(+1.2%)
2020-05-01
95,646(+1.1%) 6,091(+1%)
2020-05-02
96,448(+0.84%) 6,156(+1.1%)
2020-05-03
97,424(+1%) 6,203(+0.76%)
2020-05-04
98,647(+1.3%) 6,277(+1.2%)
2020-05-05
99,970(+1.3%) 6,340(+1%)
2020-05-06
1,01,650(+1.7%) 6,418(+1.2%)
2020-05-07
1,03,135(+1.5%) 6,486(+1.1%)
2020-05-08
1,04,691(+1.5%) 6,541(+0.85%)
2020-05-09
1,06,220(+1.5%) 6,589(+0.73%)
2020-05-10
1,07,603(+1.3%) 6,640(+0.77%)
2020-05-11
1,09,286(+1.6%) 6,685(+0.68%)
2020-05-12
1,10,767(+1.4%) 6,733(+0.72%)
2020-05-13
1,12,725(+1.8%) 6,783(+0.74%)
2020-05-14
1,14,533(+1.6%) 6,854(+1%)
2020-05-15
1,16,635(+1.8%) 6,902(+0.7%)
2020-05-16
1,18,392(+1.5%) 6,937(+0.51%)
2020-05-17
1,20,198(+1.5%) 6,988(+0.74%)
2020-05-18
1,22,492(+1.9%) 7,057(+0.99%)
2020-05-19
1,24,603(+1.7%) 7,119(+0.88%)
2020-05-20
1,26,949(+1.9%) 7,183(+0.9%)
2020-05-21
1,29,341(+1.9%) 7,249(+0.92%)
2020-05-22
1,31,652(+1.8%) 7,300(+0.7%)
2020-05-23
1,33,521(+1.4%) 7,359(+0.81%)
2020-05-24
1,35,701(+1.6%) 7,417(+0.79%)
2020-05-25
1,37,724(+1.5%) 7,451(+0.46%)
2020-05-26
1,39,511(+1.3%) 7,508(+0.76%)
2020-05-27
1,41,591(+1.5%) 7,564(+0.75%)
2020-05-28
1,43,849(+1.6%) 7,627(+0.83%)
2020-05-29
1,46,668(+2%) 7,677(+0.66%)
2020-05-30
1,48,950(+1.6%) 7,734(+0.74%)
2020-05-31
1,51,466(+1.7%) 7,797(+0.81%)
2020-06-01
1,54,445(+2%) 7,878(+1%)
2020-06-02
1,57,562(+2%) 7,942(+0.81%)
2020-06-03
1,60,696(+2%) 8,012(+0.88%)
2020-06-04
1,64,270(+2.2%) 8,071(+0.74%)
2020-06-05
1,67,156(+1.8%) 8,134(+0.78%)
2020-06-06
1,69,425(+1.4%) 8,209(+0.92%)
2020-06-07
1,71,789(+1.4%) 8,281(+0.88%)
2020-06-08
1,73,832(+1.2%) 8,351(+0.85%)
2020-06-09
1,75,927(+1.2%) 8,425(+0.89%)
2020-06-10
1,77,938(+1.1%) 8,506(+0.96%)
2020-06-11
1,80,156(+1.2%) 8,584(+0.92%)
2020-06-12
1,82,525(+1.3%) 8,659(+0.87%)
2020-06-13
1,84,955(+1.3%) 8,730(+0.82%)
2020-06-14
1,87,427(+1.3%) 8,837(+1.2%)
2020-06-15
1,89,876(+1.3%) 8,950(+1.3%)
2020-06-16
1,92,439(+1.3%) 9,065(+1.3%)
2020-06-17
1,95,051(+1.4%) 9,185(+1.3%)
2020-06-18
1,97,647(+1.3%) 9,272(+0.95%)
2020-06-19
2,00,262(+1.3%) 9,392(+1.3%)
2020-06-20
2,02,584(+1.2%) 9,507(+1.2%)
2020-06-21
2,04,952(+1.2%) 9,623(+1.2%)
2020-06-22
2,07,525(+1.3%) 9,742(+1.2%)
2020-06-23
2,09,970(+1.2%) 9,863(+1.2%)
2020-06-24
2,12,501(+1.2%) 9,996(+1.3%)
2020-06-25
2,15,096(+1.2%) 10,130(+1.3%)
2020-06-26
2,17,724(+1.2%) 10,239(+1.1%)
2020-06-27
2,20,180(+1.1%) 10,364(+1.2%)
2020-06-28
2,22,669(+1.1%) 10,508(+1.4%)
2020-06-29
2,25,205(+1.1%) 10,670(+1.5%)
2020-06-30
2,27,662(+1.1%) 10,817(+1.4%)
2020-07-01
2,30,211(+1.1%) 10,958(+1.3%)
2020-07-02
2,32,863(+1.2%) 11,106(+1.4%)
2020-07-03
2,35,429(+1.1%) 11,260(+1.4%)
2020-07-04
2,37,878(+1%) 11,408(+1.3%)
2020-07-05
2,40,438(+1.1%) 11,571(+1.4%)
2020-07-06
2,43,051(+1.1%) 11,731(+1.4%)
2020-07-07
2,45,688(+1.1%) 11,931(+1.7%)
2020-07-08
2,48,379(+1.1%) 12,084(+1.3%)
2020-07-09
2,50,458(+0.84%) 12,305(+1.8%)
2020-07-10
2,52,720(+0.9%) 12,447(+1.2%)
2020-07-11
2,55,117(+0.95%) 12,635(+1.5%)
2020-07-12
2,57,303(+0.86%) 12,829(+1.5%)
2020-07-13
2,59,652(+0.91%) 13,032(+1.6%)
2020-07-14
2,62,173(+0.97%) 13,211(+1.4%)
2020-07-15
2,64,561(+0.91%) 13,410(+1.5%)
2020-07-16
2,67,061(+0.94%) 13,608(+1.5%)
2020-07-17
2,69,440(+0.89%) 13,791(+1.3%)
2020-07-18
2,71,606(+0.8%) 13,979(+1.4%)
2020-07-19
2,73,788(+0.8%) 14,188(+1.5%)
2020-07-20
2,76,202(+0.88%) 14,405(+1.5%)
2020-07-21
2,78,827(+0.95%) 14,634(+1.6%)
2020-07-22
2,81,413(+0.93%) 14,853(+1.5%)
2020-07-23
2,84,034(+0.93%) 15,074(+1.5%)
2020-07-24
2,86,523(+0.88%) 15,289(+1.4%)
2020-07-25
2,88,839(+0.81%) 15,484(+1.3%)
2020-07-26
2,91,172(+0.81%) 15,700(+1.4%)
2020-07-27
2,93,606(+0.84%) 15,912(+1.4%)
2020-07-28
2,96,273(+0.91%) 16,147(+1.5%)
2020-07-29
2,98,909(+0.89%) 16,343(+1.2%)
2020-07-30
3,01,530(+0.88%) 16,569(+1.4%)
2020-07-31
3,04,204(+0.89%) 16,766(+1.2%)
2020-08-01
3,06,752(+0.84%) 16,982(+1.3%)
2020-08-02
3,09,437(+0.88%) 17,190(+1.2%)
2020-08-03
3,12,035(+0.84%) 17,405(+1.3%)
2020-08-04
3,14,786(+0.88%) 17,617(+1.2%)
2020-08-05
3,17,483(+0.86%) 17,802(+1.1%)
2020-08-06
3,20,117(+0.83%) 17,976(+0.98%)
2020-08-07
3,22,567(+0.77%) 18,132(+0.87%)
2020-08-08
3,24,692(+0.66%) 18,264(+0.73%)
2020-08-09
3,26,712(+0.62%) 18,427(+0.89%)
2020-08-10
3,28,844(+0.65%) 18,616(+1%)
2020-08-11
3,31,189(+0.71%) 18,800(+0.99%)
2020-08-12
3,33,699(+0.76%) 18,988(+1%)
2020-08-13
3,36,324(+0.79%) 19,162(+0.92%)
2020-08-14
3,38,825(+0.74%) 19,331(+0.88%)
2020-08-15
3,41,070(+0.66%) 19,492(+0.83%)
2020-08-16
3,43,203(+0.63%) 19,639(+0.75%)
2020-08-17
3,45,450(+0.65%) 19,804(+0.84%)
2020-08-18
3,47,835(+0.69%) 19,972(+0.85%)
2020-08-19
3,50,279(+0.7%) 20,125(+0.77%)
2020-08-20
3,52,558(+0.65%) 20,264(+0.69%)
2020-08-21
3,54,764(+0.63%) 20,376(+0.55%)
2020-08-22
3,56,792(+0.57%) 20,502(+0.62%)
2020-08-23
3,58,905(+0.59%) 20,643(+0.69%)
2020-08-24
3,61,150(+0.63%) 20,776(+0.64%)
2020-08-25
3,63,363(+0.61%) 20,901(+0.6%)
2020-08-26
3,65,606(+0.62%) 21,020(+0.57%)
2020-08-27
3,67,796(+0.6%) 21,137(+0.56%)
2020-08-28
3,69,911(+0.58%) 21,249(+0.53%)
2020-08-29
3,71,816(+0.51%) 21,359(+0.52%)
2020-08-30
3,73,570(+0.47%) 21,462(+0.48%)
2020-08-31
3,75,212(+0.44%) 21,571(+0.51%)
2020-09-01
3,76,894(+0.45%) 21,672(+0.47%)
2020-09-02
3,78,752(+0.49%) 21,797(+0.58%)
2020-09-03
3,80,746(+0.53%) 21,926(+0.59%)
2020-09-04
3,82,772(+0.53%) 22,044(+0.54%)
2020-09-05
3,84,666(+0.49%) 22,154(+0.5%)
2020-09-06
3,86,658(+0.52%) 22,293(+0.63%)
2020-09-07
3,88,810(+0.56%) 22,410(+0.52%)
2020-09-08
3,91,112(+0.59%) 22,542(+0.59%)
2020-09-09
3,93,425(+0.59%) 22,669(+0.56%)
2020-09-10
3,95,488(+0.52%) 22,798(+0.57%)
2020-09-11
3,97,801(+0.58%) 22,913(+0.5%)
2020-09-12
3,99,940(+0.54%) 23,029(+0.51%)
2020-09-13
4,02,029(+0.52%) 23,157(+0.56%)
2020-09-14
4,04,648(+0.65%) 23,313(+0.67%)
2020-09-15
4,07,353(+0.67%) 23,453(+0.6%)
2020-09-16
4,10,334(+0.73%) 23,632(+0.76%)
2020-09-17
4,13,149(+0.69%) 23,808(+0.74%)
2020-09-18
4,16,198(+0.74%) 23,952(+0.6%)
2020-09-19
4,19,043(+0.68%) 24,118(+0.69%)
2020-09-20
4,22,140(+0.74%) 24,301(+0.76%)
2020-09-21
4,25,481(+0.79%) 24,478(+0.73%)
2020-09-22
4,29,193(+0.87%) 24,656(+0.73%)
2020-09-23
4,32,798(+0.84%) 24,840(+0.75%)
2020-09-24
4,36,319(+0.81%) 25,015(+0.7%)
2020-09-25
4,39,882(+0.82%) 25,222(+0.83%)
2020-09-26
4,43,086(+0.73%) 25,394(+0.68%)
2020-09-27
4,46,448(+0.76%) 25,589(+0.77%)
2020-09-28
4,49,960(+0.79%) 25,779(+0.74%)
2020-09-29
4,53,637(+0.82%) 25,986(+0.8%)
2020-09-30
4,57,219(+0.79%) 26,169(+0.7%)
2020-10-01
4,61,044(+0.84%) 26,380(+0.81%)
2020-10-02
4,64,596(+0.77%) 26,567(+0.71%)
2020-10-03
4,68,119(+0.76%) 26,746(+0.67%)
2020-10-04
4,71,772(+0.78%) 26,957(+0.79%)
2020-10-05
4,75,674(+0.83%) 27,192(+0.87%)
2020-10-06
4,79,825(+0.87%) 27,419(+0.83%)
2020-10-07
4,83,844(+0.84%) 27,658(+0.87%)
2020-10-08
4,88,236(+0.91%) 27,888(+0.83%)
2020-10-09
4,92,378(+0.85%) 28,098(+0.75%)
2020-10-10
4,96,253(+0.79%) 28,293(+0.69%)
2020-10-11
5,00,075(+0.77%) 28,544(+0.89%)
2020-10-12
5,04,281(+0.84%) 28,816(+0.95%)
2020-10-13
5,08,389(+0.81%) 29,070(+0.88%)
2020-10-14
5,13,219(+0.95%) 29,349(+0.96%)
2020-10-15
5,17,835(+0.9%) 29,605(+0.87%)
2020-10-16
5,22,387(+0.88%) 29,870(+0.9%)
2020-10-17
5,26,490(+0.79%) 30,123(+0.85%)
2020-10-18
5,30,380(+0.74%) 30,375(+0.84%)
2020-10-19
5,34,631(+0.8%) 30,712(+1.1%)
2020-10-20
5,39,670(+0.94%) 31,034(+1%)
2020-10-21
5,45,286(+1%) 31,346(+1%)
2020-10-22
5,50,757(+1%) 31,650(+0.97%)
2020-10-23
5,56,891(+1.1%) 31,985(+1.1%)
2020-10-24
5,62,705(+1%) 32,320(+1%)
2020-10-25
5,68,896(+1.1%) 32,616(+0.92%)
2020-10-26
5,74,856(+1%) 32,953(+1%)
2020-10-27
5,81,824(+1.2%) 33,299(+1%)
2020-10-28
5,88,648(+1.2%) 33,714(+1.2%)
2020-10-29
5,96,941(+1.4%) 34,113(+1.2%)
2020-10-30
6,04,952(+1.3%) 34,478(+1.1%)
2020-10-31
6,12,772(+1.3%) 34,864(+1.1%)
2020-11-01
6,20,491(+1.3%) 35,298(+1.2%)
2020-11-02
6,28,780(+1.3%) 35,738(+1.2%)
2020-11-03
6,37,712(+1.4%) 36,160(+1.2%)
2020-11-04
6,46,164(+1.3%) 36,579(+1.2%)
2020-11-05
6,54,936(+1.4%) 36,985(+1.1%)
2020-11-06
6,63,800(+1.4%) 37,409(+1.1%)
2020-11-07
6,73,250(+1.4%) 37,832(+1.1%)
2020-11-08
6,82,486(+1.4%) 38,291(+1.2%)
2020-11-09
6,92,949(+1.5%) 38,749(+1.2%)
2020-11-10
7,03,288(+1.5%) 39,202(+1.2%)
2020-11-11
7,15,068(+1.7%) 39,664(+1.2%)
2020-11-12
7,26,585(+1.6%) 40,121(+1.2%)
2020-11-13
7,38,322(+1.6%) 40,582(+1.1%)
2020-11-14
7,49,525(+1.5%) 41,034(+1.1%)
2020-11-15
7,62,068(+1.7%) 41,493(+1.1%)
2020-11-16
7,75,121(+1.7%) 41,979(+1.2%)
2020-11-17
7,88,473(+1.7%) 42,461(+1.1%)
2020-11-18
8,01,894(+1.7%) 42,941(+1.1%)
2020-11-19
8,15,117(+1.6%) 43,417(+1.1%)
2020-11-20
8,28,377(+1.6%) 43,896(+1.1%)
2020-11-21
8,41,308(+1.6%) 44,327(+0.98%)
2020-11-22
8,54,361(+1.6%) 44,802(+1.1%)
2020-11-23
8,66,821(+1.5%) 45,255(+1%)
2020-11-24
8,80,542(+1.6%) 45,738(+1.1%)
2020-11-25
8,94,385(+1.6%) 46,207(+1%)
2020-11-26
9,08,346(+1.6%) 46,689(+1%)
2020-11-27
9,22,397(+1.5%) 47,095(+0.87%)
2020-11-28
9,35,799(+1.5%) 47,486(+0.83%)
2020-11-29
9,48,749(+1.4%) 47,874(+0.82%)
2020-11-30
9,62,070(+1.4%) 48,246(+0.78%)
2020-12-01
9,75,951(+1.4%) 48,628(+0.79%)
2020-12-02
9,89,572(+1.4%) 48,990(+0.74%)
2020-12-03
10,03,494(+1.4%) 49,348(+0.73%)
2020-12-04
10,16,835(+1.3%) 49,695(+0.7%)
2020-12-05
10,28,986(+1.2%) 50,016(+0.65%)
2020-12-06
10,40,547(+1.1%) 50,310(+0.59%)
2020-12-07
10,51,374(+1%) 50,594(+0.56%)
2020-12-08
10,62,397(+1%) 50,917(+0.64%)
2020-12-09
10,72,620(+0.96%) 51,212(+0.58%)
2020-12-10
10,83,023(+0.97%) 51,496(+0.55%)
2020-12-11
10,92,407(+0.87%) 51,727(+0.45%)
2020-12-12
11,00,818(+0.77%) 51,909(+0.35%)
2020-12-13
11,08,269(+0.68%) 52,196(+0.55%)
2020-12-14
11,15,770(+0.68%) 52,447(+0.48%)
2020-12-15
11,23,474(+0.69%) 52,670(+0.43%)
2020-12-16
11,31,077(+0.68%) 52,883(+0.4%)
2020-12-17
11,38,530(+0.66%) 53,095(+0.4%)
2020-12-18
11,45,651(+0.63%) 53,273(+0.34%)
2020-12-19
11,52,072(+0.56%) 53,448(+0.33%)
2020-12-20
11,58,384(+0.55%) 53,625(+0.33%)
2020-12-21
11,64,535(+0.53%) 53,816(+0.36%)
2020-12-22
11,70,743(+0.53%) 54,003(+0.35%)
2020-12-23
11,77,004(+0.53%) 54,156(+0.28%)
2020-12-24
11,83,182(+0.52%) 54,308(+0.28%)
2020-12-25
11,89,203(+0.51%) 54,440(+0.24%)
சான்றுகள்: Ministry of Health and Medical Education


பிப்ரவரி 2020[தொகு]

 • 19 பிப்ரவரி 2020 குமில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று கோவிட்-19 க்கு 2 பேருக்கு உறுதிசெய்யப்பட்டது, சுகாதார மற்றும் மருத்துவ கல்வி அமைச்சகம் (MOHME) இருவரும் இறந்துவிட்டதாக அறிவத்தது.
 • 20 பிப்ரவரி 2020 அன்று மேலம் 3 பேருக்கு கோவிட்-19 உறுதிசெய்யப்பட்டது.
 • 21 பிப்ரவரி 2020 மேலும் 13 புதிய கோவிட்-19 உறுதிசெய்யப்பட்டது. உறுதிசெய்யப்பட்ட ஏழு பேரில் குமிலிருந்தும் 4 பேர் தெகுரானில் இருந்தும் , 2 பேர் கிலான் மாகாணத்திலிருந்து . ஈரானில் மேலும் இரண்டு பேர் கோவிட்-19 நோயால் இறந்தனர். [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]   [ சிறந்தது   மூல   தேவை ]
தெகுரானில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளி

மார்ச் 2020[தொகு]

நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (நீலம்) மற்றும் இறப்பு எண்ணிக்கை (சிவப்பு) ஒரு மடக்கை அளவில்
தெகுரானின் சுகாதாரா ஊழியர்கள்
சிராசுல் உள்ளவர்கள் முகமூடிகளை அணிந்து செல்லும்போது
 • 12 மார்ச் 2020 அன்று மேலும் 1,075 பேருக்கு கோவிட்-19 உறுதிசெய்யப்பட்டது, மற்றும் 75 புதிய இறப்புகள் நடந்ததாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. [12] [13][14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
 • 17 மார்ச் 2020 அன்று பாரம்பரிய பாரசீக திருவிழா நடத்துவதை அரசாங்கம் தடை விதித்தது. [21] கொரோனா வைரசுத் தொற்று காரணமாக சுமார் 85,000 கைதிகள் தற்காலிகமாக விடுவிக்கப்பட்டனர், மேலும் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு அரசியல் குற்றங்களுக்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் உட்பட 11,000 கைதிகளுக்கு மன்னிப்பு வழங்குவதற்கான திட்டங்களை அரசாங்கம் அறிவித்தது. [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]
 • 30 மார்ச் 2020 அன்று நாட்டின் தெற்குபகுதியில் சிறைக் கலவரம் ஏற்பட்டது. தொற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாக 100,000 கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர், ஆனால் வன்முறைக் குற்றவாளிகள் மற்றும் இரட்டைப் ஆயுள் தண்டனை பெற்றவர்கள் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் உட்பட 50,000 பேர் இன்னும் சிறையில் உள்ளனர். [33]

புள்ளிவிவரம்[தொகு]

New COVID-19 cases in Iran by province ()
Date Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Confirmed cases Deaths
Qom Tehran Mazandaran Alburz Semnan Golestan Qazvin Esfahan Fars Hormozgan Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Chaharmahal and Bakhtiari Bushehr Gilan Ardebil East Azerbaijan West Azerbaijan Kurdistan Zanjan Markazi Hamedan Khuzistan Kermanshah Lorestan Ilam Razavi Khorasan Sistan and Baluchestan Yazd South Khorasan Kerman North Khorasan New Total New Total Sources
2020/02/19 2 2 2 2 2
2020/02/20 2 1 3 5 2
2020/02/21 7 4 2 13 18 2 4
2020/02/22 8 2 10 28 2 6
2020/02/23 7 4 1 2 1 15 43 2 8 [34]
2020/02/24 8 3 2 2 2 1 18 61 4 12 [35]
2020/02/25 16 8 2 2 1 1 2 1 34 95 3 15
2020/02/26 15 4 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 44 139 4 19 [36]
2020/02/27 7 38 7 3 3 8 23 5 2 1 1 1 2 3 1 1 106 245 7 26
2020/02/28 16 64 9 3 2 2 2 10 25 1 4 2 3 143 388 8 34
2020/02/29 21 52 12 8 4 22 6 12 8 17 3 6 5 18 4 1 1 4 1 205 593 9 43
2020/03/01 30 170 11 31 3 13 8 2 28 44 3 9 2 8 1 17 2 2 2 385 978 11 54
2020/03/02 N/A 523 1501 11 54
2020/03/03 N/A 835 2336 11 77
2020/03/04 101 253 9 19 8 9 25 14 1 35 9 4 6 8 27 15 5 7 8 8 14 1 586 2922 15 92 [37]
2020/03/05 32 56 50 61 22 4 31 118 19 2 8 3 80 17 10 5 6 7 31 6 1 11 53 5 9 2 591 3513 15 107 [38]
2020/03/06 137 61 180 129 54 67 65 150 13 6 4 5 2 91 11 10 1 24 35 48 7 5 50 2 2 50 3 7 12 1234 4747 17 124 [39]
2020/03/07 145 126 305 3 24 58 2 96 14 11 2 3 70 1 2 22 2 2 37 11 1 4 27 2 46 13 24 15 8 1076 5823 21 145 [40]
2020/03/08 17 266 14 2 37 13 29 80 9 5 3 5 2 2 9 30 7 19 1 70 26 5 2 37 19 6 26 1 1 743 6566 49 194 [41]
2020/03/09 27 140 13 45 40 37 29 17 5 1 28 22 22 29 3 15 54 4 11 7 16 29 3 -7 -5 10 595 7161 43 237 [42]
2020/03/10 39 169 253 32 1 4 10 17 18 17 2 11 7 19 17 4 12 11 27 17 37 7 25 25 39 6 37 14 4 881 8042 54 291 [43]
2020/03/11 53 256 32 45 63 9 27 170 19 10 1 5 1 29 27 6 22 31 7 17 8 9 6 34 4 23 15 18 11 958 9000 63 354 [44]
2020/03/12 42 303 79 74 40 25 42 4 29 15 11 3 84 14 7 19 9 17 88 12 31 20 25 7 29 6 21 12 7 1075 10075 75 429 [45]
2020/03/13 42 303 192 6 38 21 12 110 33 4 71 15 97 25 9 20 48 10 15 15 25 8 110 2 46 12 1289 11364 85 514 [46]
2020/03/14 32 347 17 134 47 47 155 11 7 113 33 59 31 5 31 115 7 48 8 2 6 30 2 73 4 1 1365 12729 97 611 [47]
2020/03/15 84 251 72 67 41 25 22 126 9 7 1 6 43 36 18 27 32 11 32 13 52 18 143 6 36 18 7 6 1209 13938 113 724 [48]
2020/03/16 19 200 96 49 34 42 40 118 43 16 5 3 4 18 30 35 31 31 15 14 12 53 16 2 11 51 7 13 45 1053 14991 129 853 [49]
2020/03/17 29 273 59 116 33 30 26 75 31 6 2 4 45 19 78 34 2 25 47 6 25 14 35 7 63 11 49 12 19 3 1178 16169 135 988 [50]
2020/03/18 22 213 61 76 60 20 53 162 60 12 13 4 4 21 10 84 42 22 20 23 13 28 7 39 10 30 6 45 21 11 1192 17361 147 1135 [51]
2020/03/19 31 137 58 61 16 9 47 108 21 5 15 3 8 73 16 58 26 11 26 47 3 22 23 37 8 50 18 69 5 14 21 1046 18407 149 1284 [52]
2020/03/20 36 220 84 95 52 15 8 145 50 17 1 3 1 99 35 55 27 15 44 17 5 10 22 9 20 48 8 49 18 12 17 1237 19644 149 1433
2020/03/21 20 232 28 55 6 59 101 22 12 2 57 6 72 14 7 35 5 31 27 34 18 57 5 52 8 1 966 20610 123 1556 [53]
2020/03/22 17 249 36 60 10 29 87 26 2 2 38 19 57 28 16 28 36 7 22 19 33 17 42 15 84 15 8 26 1028 21638 129 1685 [54]
Total 1178 5098 1700 1177 645 391 669 1979 505 148 73 68 55 1191 289 813 395 238 394 882 175 444 243 476 183 858 134 725 178 169 165 N/A 21638 N/A 1685
Notes:

அரசாங்கத்தின் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்[தொகு]

பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் செய்தித் தொடர்பாளர் திரு. அலி ரபீ மற்றும் துணை சுகாதார அமைச்சர் திரு. ஈராசு கரிச்சி
கோவிட்-19 தொற்றுகள் கொண்ட உலக நாடுகள் ஈரான்
உலக சுகாதார அமைப்பு பிரதிநிதிகள் தெகுரான் நிர்வாகிகளுடன் கூட்டுக் கூட்டத்தை நடத்துகின்றனர்.
குமின் பெகெசுட் மசூமே பகுதியில் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும் போது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Wright, Robin. "How Iran Became a New Epicenter of the Coronavirus Outbreak". The New Yorker. Archived from the original on 3 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 March 2020.
 2. 2.0 2.1 2.2 "COVID-19 Iran Corona Tracker". Corona Tracker.
 3. "How Iran Became a New Epicenter of the Coronavirus Outbreak". New Yorker. Archived from the original on 3 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 5 March 2020.
 4. "Iran's Health Minister Says Virus Came From China Travel". Radio Farda. 23 February 2020. https://en.radiofarda.com/a/iran-s-health-minister-says-virus-came-from-china-travel/30449759.html. 
 5. "Iran announces low poll turnout, blames coronavirus 'propaganda'". 23 February 2020. https://www.reuters.com/article/us-iran-election-khamenei/iran-announces-low-poll-turnout-blames-coronavirus-propaganda-idUSKCN20H09Z. 
 6. "Iran's deputy health minister tests positive for coronavirus". Middle East Eye. 25 February 2020. https://www.middleeasteye.net/news/irans-deputy-health-minister-tests-positive-coronavirus. 
 7. "Iran Has Far More Coronavirus Cases Than It Is Letting On". The Atlantic. Archived from the original on 9 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 9 March 2020.
 8. "From silencing medics to banning 'rumors': Here's why Iran is struggling to contain its coronavirus outbreak". Business Insider. Archived from the original on 15 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 13 March 2020.
 9. "Iran to Sentence Citizens Who "Spreads Rumors" about Coronavirus to Flogging, Three Years in Prison". National Review. 26 February 2020. Archived from the original on 10 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 13 March 2020.
 10. "About 50 dead from coronavirus in Qom, Health Minister to blame: Iran MP on ILNA". Al Arabiya. 25 February 2020. https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/02/24/Iranian-MP-50-dead-from-coronavirus-in-Qom-Health-Minister-to-blame-ILNA.html. 
 11. "Iran Coronavirus Cases". Worldometer. Archived from the original on 9 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 March 2020.
 12. "Top adviser to Iran's supreme leader infected with coronavirus: Tasnim". Reuters. 12 March 2020. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-aide/top-adviser-to-irans-supreme-leader-infected-with-coronavirus-tasnim-idUSKBN20Z38J. பார்த்த நாள்: 12 March 2020. 
 13. "Iran requests $5 billion emergency loan from International Monetary Fund to fight coronavirus pandemic". 12 March 2020. https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/12/iran-request-5-billion-emergency-loan-international-monetary/. பார்த்த நாள்: 13 March 2020. 
 14. "Iran's Khamenei Says Virus Outbreak May Be 'Biological Attack'". https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/iran-s-khamenei-says-virus-outbreak-may-be-biological-attack. பார்த்த நாள்: 14 March 2020. 
 15. "Senior Iranian IRGC commander dies of coronavirus". 13 March 2020. https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/13/Senior-Iranian-IRGC-commander-dies-of-coronavirus-.html. பார்த்த நாள்: 13 March 2020. 
 16. "Iran: Member of committee to combat Coronavirus tests positive for the virus". 14 March 2020. https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/14/Iran-Member-of-committee-to-combat-Coronavirus-tests-positive-for-the-virus.html. பார்த்த நாள்: 14 March 2020. 
 17. "Iran Assembly of Experts member infected with coronavirus". Al Arabiya English. 15 March 2020. https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/15/Iran-Assembly-of-Experts-member-infected-with-coronavirus.html. பார்த்த நாள்: 15 March 2020. 
 18. "فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت". Asr Iran. 16 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 March 2020.
 19. "Top Iranian cleric among those tasked with choosing supreme leader succumbs to coronavirus infection". RT News. 16 March 2020. https://www.rt.com/news/483203-iran-top-cleric-coronavirus/. பார்த்த நாள்: 16 March 2020. 
 20. "Iran warns virus could kill 'millions' in Islamic Republic". AP NEWS. 17 March 2020. Archived from the original on 18 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 17 March 2020.
 21. "Iran bans fire festival celebrations over virus". Outlook India. Archived from the original on 17 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 March 2020.
 22. "Iran frees 85,000 prisoners due to coronavirus, says judiciary spokesman". Al Arabiya English. 17 March 2020. https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/17/Iran-frees-85-000-prisoners-due-to-coronavirus-says-judiciary-spokesman.html. பார்த்த நாள்: 18 March 2020. 
 23. "Iran to pardon 10,000, including 'security' prisoners". 19 March 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/iran-to-pardon-10000-including-security-prisoners. பார்த்த நாள்: 24 March 2020. 
 24. "Former Iran MP Hamid Kahram dies from coronavirus". Al Arabiya English. 20 March 2020. https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/03/20/Former-Iran-MP-Hamid-Kahram-dies-from-coronavirus.html. பார்த்த நாள்: 20 March 2020. 
 25. "Iranians ignore requests to stay home for new year celebrations". 20 March 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/iranian-new-year-self-isolate-covid-19. 
 26. "Rouhani claims number of coronavirus patients, deaths decreasing". 24 March 2020. https://www.tehrantimes.com/news/446297/Rouhani-claims-number-of-coronavirus-patients-deaths-decreasing. 
 27. "MSF "deeply surprised" that Iranian authorities put a stop to our COVID-19 response". 25 March 2020. https://www.msf.org/msf-surprised-iran-put-stop-our-covid-19-response. 
 28. "Iran rejects 'foreign' help as virus death toll nears 2,000". 24 March 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/iran-rejects-foreign-virus-death-toll-nears-2000-200324202829056.html. 
 29. "Iran's death toll from coronavirus climbs to 2,234: ministry". 26 March 2020. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-toll/irans-death-toll-from-coronavirus-climbs-to-2234-ministry-idUSKBN21D18F. 
 30. "Iran's Death Toll From Coronavirus Rises to 2,378: Health Ministry". Reuters. 27 March 2020. https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/27/world/middleeast/27reuters-health-coronavirus-iran.html. 
 31. "In Iran, False Belief a Poison Fights Virus Kills Hundreds". Associated Press. 27 March 2020 இம் மூலத்தில் இருந்து 28 மார்ச் 2020 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20200328174609/https://www.nytimes.com/aponline/2020/03/27/world/middleeast/ap-ml-virus-outbreak-iran-a-deadly-drink.html. பார்த்த நாள்: 27 March 2020. 
 32. "As Iran coronavirus deaths rise, Rouhani hits back at criticism". 29 March 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/03/iran-coronavirus-deaths-rise-rouhani-hits-criticism-200329113250455.html. 
 33. Prisoners riot in Iran; Netanyahu goes into self-quarantine By AMIR VAHDAT and ARON HELLER, Associated Press, 30 Mar 2020
 34. "Iran COVID-19 Death Toll Reaches 8, With 43 Confirmed Infection Cases" பரணிடப்பட்டது 2020-02-25 at the வந்தவழி இயந்திரம். Time. Retrieved 25 February 2020.
 35. Inc, Reuters. "Iran says coronavirus has spread to several cities, reports two new deaths | The Chronicle Herald". www.thechronicleherald.ca. Retrieved 25 February 2020.
 36. "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي". behdasht.gov.ir. Retrieved 27 February 2020.
 37. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۴)". IRNA. IRNA. 4 March 2020. Archived from the original on 4 March 2020. Retrieved 4 March 2020.
 38. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۵)". IRNA. IRNA. 5 March 2020. Archived from the original on 5 March 2020. Retrieved 5 March 2020.
 39. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۶)". IRNA. IRNA. 6 March 2020. Archived from the original on 6 March 2020. Retrieved 6 March 2020.
 40. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۷)". IRNA. IRNA. 7 March 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retrieved 7 March 2020.
 41. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۸)". IRNA. IRNA. 8 March 2020. Archived from the original on 8 March 2020. Retrieved 8 March 2020.
 42. "آمار رسمی کرونا در ایران (۱۳۹۸/۱۲/۱۹)". IRNA. IRNA. 9 March 2020. Archived from the original on 9 March 2020. Retrieved 9 March 2020.
 43. "Iran's coronavirus toll update March 10, 2020". IRNA. IRNA. 10 March 2020. Archived from the original on 10 March 2020. Retrieved 10 March 2020.
 44. "Iran's coronavirus toll update March 11, 2020". IRNA. IRNA. 11 March 2020. Archived from the original on 11 March 2020. Retrieved 11 March 2020.
 45. "Iran's coronavirus toll update March 12, 2020". IRNA. IRNA. 12 March 2020. Archived from the original on 12 March 2020. Retrieved 12 March 2020.
 46. "Iran's coronavirus toll update March 13, 2020". IRNA. IRNA. 13 March 2020. Archived from the original on 13 March 2020. Retrieved 12 March 2020.
 47. "Iran's coronavirus toll update March 14, 2020". IRNA. IRNA. 14 March 2020. Archived from the original on 14 March 2020. Retrieved 14 March 2020.
 48. "Iran's coronavirus toll update March 15, 2020". IRNA. IRNA. 15 March 2020. Archived from the original on 15 March 2020. Retrieved 15 March 2020.
 49. "Iran's coronavirus toll update March 16, 2020". IRNA. IRNA. 16 March 2020. Archived from the original on 16 March 2020. Retrieved 16 March 2020.
 50. "Iran's coronavirus toll update March 17, 2020". IRNA. IRNA. 17 March 2020. Archived from the original on 17 March 2020. Retrieved 17 March 2020.
 51. "Iran's coronavirus toll update March 18, 2020". IRNA. IRNA. 18 March 2020. Archived from the original on 18 March 2020. Retrieved 18 March 2020.
 52. "Iran's coronavirus toll update March 19, 2020". IRNA. IRNA. 19 March 2020. Archived from the original on 19 March 2020. Retrieved 19 March 2020.
 53. "Iran's coronavirus toll update March 19, 2020". IRNA. IRNA. 21 March 2020. Archived from the original on 21 March 2020. Retrieved 21 March 2020.
 54. "Iran's coronavirus toll update March 22, 2020". IRNA. IRNA. 22 March 2020. Archived from the original on 22 March 2020. Retrieved 22 March 2020.