வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்/எசுப்பானியா அட்டவணை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
கோவிட்-19 தொற்றுகள் - எசுப்பானியா  ()
     இறப்புகள்        உடல்நலம் தேறியவர்கள்        சிகிச்சை பெறுவோர்

சன சன பிப் பிப் மார்ச் மார்ச் ஏப் ஏப் மே மே சூன் சூன் சூலை சூலை கடந்த 15 நாட்கள் கடந்த 15 நாட்கள்

தேதி
# மொத்தத் தொற்றுகள்
# இறப்புகள்
2020-01-31 1(n.a.)
1(=)
2020-02-09 2(+100%)
2(=)
2020-02-24 3(+50%)
2020-02-25
9(+200%)
2020-02-26
17(+89%)
2020-02-27
33(+94%)
2020-02-28
54(+64%)
2020-02-29
81(+50%)
2020-03-01
135(+67%)
2020-03-02
192(+42%)
2020-03-03
263(+37%)
2020-03-04
341(+30%)
2020-03-05
532(+56%)
2020-03-06
757(+42%)
2020-03-07
1,080(+43%)
2020-03-08
1,513(+40%) 28(n.a.)
2020-03-09
2,277(+50%) 35(+25%)
2020-03-10
3,258(+43%) 48(+37%)
2020-03-11
4,404(+35%) 86(+79%)
2020-03-12
5,876(+33%) 123(+43%)
2020-03-13
7,596(+29%) 141(+15%)
2020-03-14
9,722(+28%) 292(+107%)
2020-03-15
11,451(+18%) 314(+7.5%)
2020-03-16
13,939(+22%) 496(+58%)
2020-03-17
17,637(+27%) 590(+19%)
2020-03-18
21,677(+23%) 765(+30%)
2020-03-19
26,166(+21%) 993(+30%)
2020-03-20
31,680(+21%) 1,326(+34%)
2020-03-21
36,557(+15%) 1,672(+26%)
2020-03-22
41,182(+13%) 2,136(+28%)
2020-03-23
48,828(+19%) 2,707(+27%)
2020-03-24
57,382(+18%) 3,303(+22%)
2020-03-25
66,327(+16%) 3,918(+19%)
2020-03-26
75,486(+14%) 4,663(+19%)
2020-03-27
83,749(+11%) 5,502(+18%)
2020-03-28
90,159(+7.7%) 6,217(+13%)
2020-03-29
95,961(+6.4%) 6,913(+11%)
2020-03-30
104,107(+8.5%) 7,733(+12%)
2020-03-31
111,541(+7.1%) 8,662(+12%)
2020-04-01
119,096(+6.8%) 9,539(+10%)
2020-04-02
126,337(+6.1%) 10,384(+8.9%)
2020-04-03
133,017(+5.3%) 11,164(+7.5%)
2020-04-04
138,587(+4.2%) 11,834(+6%)
2020-04-05
142,237(+2.6%) 12,462(+5.3%)
2020-04-06
147,510(+3.7%) 13,219(+6.1%)
2020-04-07
153,082(+3.8%) 13,976(+5.7%)
2020-04-08
158,810(+3.7%) 14,757(+5.6%)
2020-04-09
163,416(+2.9%) 15,399(+4.4%)
2020-04-10
168,024(+2.8%) 15,899(+3.2%)
2020-04-11
171,981(+2.4%) 16,505(+3.8%)
2020-04-12
175,141(+1.8%) 17,056(+3.3%)
2020-04-13
178,348(+1.8%) 17,591(+3.1%)
2020-04-14
182,848(+2.5%) 18,276(+3.9%)
2020-04-15
186,606(+2.1%) 18,893(+3.4%)
2020-04-16
190,537(+2.1%) 19,478(+3.1%)
2020-04-17
194,470(+2.1%) 20,043(+2.9%)
2020-04-18
192,961(-0.8%) 20,453(+2%)
2020-04-19
195,179(+1.1%) 20,852(+2%)
2020-04-20
198,125(+1.5%) 21,282(+2.1%)
2020-04-21
200,441(+1.2%) 21,717(+2%)
2020-04-22
203,358(+1.5%) 22,157(+2%)
2020-04-23
205,461(+1.0%) 22,524(+1.7%)
2020-04-24
207,958(+1.2%) 22,902(+1.7%)
2020-04-25
209,604(+0.79%) 23,190(+1.3%)
2020-04-26
211,266(+0.79%) 23,521(+1.4%)
2020-04-27
212,779(+0.72%) 23,822(+1.3%)
2020-04-28
213,602(+0.39%) 24,275(+1.9%)
2020-04-29
214,835(+0.58%) 24,543(+1.1%)
2020-04-30
216,216(+0.64%) 24,824(+1.1%)
2020-05-01
217,452(+0.57%) 25,100(+1.1%)
2020-05-02
218,382(+0.43%) 25,264(+0.65%)
2020-05-03
218,845(+0.21%) 25,428(+0.65%)
2020-05-04
219,849(+0.46%) 25,613(+0.73%)
2020-05-05
220,693(+0.38%) 25,857(+0.95%)
2020-05-06
221,447(+0.34%) 26,070(+0.82%)
2020-05-07
222,857(+0.64%) 26,299(+0.88%)
2020-05-08
223,578(+0.32%) 26,478(+0.68%)
2020-05-09
224,390(+0.37%) 26,621(+0.54%)
2020-05-10
227,436(+1.4%) 26,744(+0.46%)
2020-05-11
228,030(+0.26%) 26,920(+0.66%)
2020-05-12
228,691(+0.29%) 27,104(+0.68%)
2020-05-13
229,540(+0.37%) 27,321(+0.8%)
2020-05-14
230,183(+0.28%) 27,459(+0.51%)
2020-05-15
230,698(+0.22%) 27,563(+0.38%)
2020-05-16
231,350(+0.28%) 27,650(+0.32%)
2020-05-17
231,606(+0.11%[i]) 27,709(+0.21%)
2020-05-18
232,037(+0.19%) 27,778(+0.25%)
2020-05-19
232,555(+0.22%) 27,888(+0.4%)
2020-05-20
233,037(+0.21%[ii]) 27,940(+0.19%)
2020-05-21
234,824(+0.77%[iii]) 28,628(+2.5%)
2020-05-23
235,290(+0.20%[iv]) 28,678(+0.17%)
2020-05-24
235,772(+0.20%) 28,752(+0.26%)
2020-05-25
235,400(-0.16%[v]) 26,834(−6.7%)
2020-05-26
236,259(+0.36%) 27,117(+1.1%)
2020-05-27
236,769(+0.22%) 27,118(=)
2020-05-28
237,906(+0.48%) 27,119(=)
2020-05-29
238,564(+0.28%) 27,121(+0.01%)
2020-05-30
239,228(+0.28%) 27,125(+0.01%)
2020-05-31
239,429(+0.08%) 27,127(+0.01%)
2020-06-01
239,638(+0.09%) 27,127(=)
2020-06-02
239,932(+0.12%) 27,127(=)
2020-06-03
240,326(+0.16%) 27,128(=)
2020-06-04
240,660(+0.14%) 27,133(+0.02%)
2020-06-05
240,978(+0.13%) 28,130(+3.7%)
2020-06-06
241,310(+0.14%) 28,163(+0.12%)
2020-06-07
241,550(+0.10%) 28,178(+0.05%)
2020-06-08
241,717(+0.07%) 28,197(+0.07%)
2020-06-09
241,966(+0.10%) 28,209(+0.04%)
2020-06-10
242,280(+0.13%) 28,226(+0.06%)
2020-06-11
242,707(+0.18%) 28,236(+0.04%)
2020-06-12
243,209(+0.21%) 28,259(+0.08%)
2020-06-13
243,605(+0.16%) 28,275(+0.06%)
2020-06-14
243,928(+0.13%) 28,284(+0.03%)
2020-06-15
244,109(+0.07%) 28,291(+0.02%)
2020-06-16
244,328(+0.09%) 28,299(+0.03%)
2020-06-17
244,683(+0.15%) 28,306(+0.02%)
2020-06-18
245,268(+0.24%) 28,312(+0.02%)
2020-06-19
245,575(+0.13%) 28,315(+0.01%)
2020-06-20
245,938(+0.15%) 28,322(+0.02%)
2020-06-21
246,272(+0.14%) 28,323(=)
2020-06-22
246,504(+0.09%) 28,324(=)
2020-06-23
246,752(+0.10%) 28,325(=)
2020-06-24
247,086(+0.14%) 28,327(+0.01%)
2020-06-25
247,486(+0.16%) 28,330(+0.01%)
2020-06-26
247,905(+0.17%) 28,338(+0.03%)
2020-06-27
248,469(+0.23%) 28,341(+0.01%)
2020-06-28
248,770(+0.12%) 28,343(+0.01%)
2020-06-29
248,970(+0.08%) 28,346(+0.01%)
2020-06-30
249,271(+0.12%) 28,355(+0.03%)
2020-07-01
249,659(+0.16%) 28,363(+0.03%)
2020-07-02
250,103(+0.18%) 28,368(+0.02%)
2020-07-03
250,545(+0.18%) 28,385(+0.06%)
2020-07-06
251,789(+0.50%[vi]) 28,388(+0.01%)
2020-07-07
252,130(+0.14%) 28,392(+0.01%)
2020-07-08
252,513(+0.15%) 28,396(+0.01%)
2020-07-09
253,056(+0.22%) 28,401(+0.02%)
2020-07-10
253,908(+0.34%) 28,403(+0.01%)
2020-07-13
255,953(+0.81%) 28,406(+0.01%)
2020-07-14
256,619(+0.26%) 28,409(+0.01%)
2020-07-15
257,494(+0.34%) 28,413(+0.01%)
2020-07-16
258,855(+0.53%) 28,416(+0.01%)
2020-07-17
260,255(+0.54%) 28,420(+0.01%)
மூலம்:
  • ISCIII (எசுப்பானியா பொதுநல அமைச்சக அறிக்கைகள்)

குறிப்புகள்:

  1. Figures for recoveries have not been updated since 2020-05-17.
  2. Figures for 2020-05-20 do not include data from Catalonia over issues on their validation.
  3. Figures for 2020-05-21 include corrections from several automous communities after a process of data debugging and updating of their historical series.
  4. From 2020-05-23, data is consolidated at 14:00/15:00 rather than at 0:00. This means the register for 2020-05-22 is included within the data of 2020-05-23.
  5. Figures for 2020-05-24 to 2020-06-17 include corrections in the validation of past data from several autonomous communities as a result of the transition to a new surveillance methodology implemented from 2020-05-11.
  6. From 2020-07-06, data for weekends is communicated on the next Monday, unless the country's epidemiological situation requires for this communication to be advanced.
பிழை காட்டு: <ref> tag with name "Active" defined in <references> is not used in prior text.