உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பண்டாரவளை தேர்தல் தொகுதி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பண்டாரவளை தேர்தல் தொகுதி (Bandarawela electoral district) என்பது ஆகத்து 1947 முதல் பெப்ரவரி 1989 வரை இலங்கையில் நடைமுறையில் இருந்த ஒரு அங்கத்தவர் தேர்தல் தொகுதியாகும். இத்தேர்தல் தொகுதி இலங்கையின் ஊவா மாகாணம், பதுளை மாவட்டத்தில் பண்டாரவளையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

1978 அரசியலமைப்பின் படி, இலங்கையில் விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவத் தேர்தல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து, நடைமுறையில் இருந்த 160 தேர்தல் தொகுதிகள் கலைக்கப்பட்டு பதிலாக 22 பல-அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட தேர்தல் மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன[1]. 1989 தேர்தலில் பண்டாரவளை தேர்தல் தொகுதி பதுளை பல்லுறுப்பினத் தேர்தல் மாவட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டது.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்[தொகு]

 சுயேச்சை    இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி    ஐக்கிய தேசியக் கட்சி  

தேர்தல் உறுப்பினர் கட்சி தவணை
1947 கே. வி. நடராஜா 1947 - 1952
1952 கே. டி. சுகததாச ஐதேக 1952 - 1956
1956 வை. ஜி. ஜயசிங்க லசசக 1956 - 1960
1960 (மார்ச்) ஜே. ஜி. குணசேகர இசுக 1960 - 1965
1960 (சூலை)
1965 ஆர். எம். அப்புகாமி 1965 - 1977
1970
1977 ஆர். எம். அப்புகாமி ஐதேக 1977 - 1989

தேர்தல்கள்[தொகு]

1947 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்[தொகு]

1-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1947 ஆகத்து 23 முதல் 1947 செப்டம்பர் 20 வரை நடைபெற்றது:[2]

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
க. வே. நடராசா சுயேச்சை கை 5,092 60.55
எம். பி. யாப்பா சுயேச்சை குடை 2,897 34.45
கே. பி. எச். அதிகாரிதிலக் Independent Elephant 181 2.15
செல்லுபடியான வாக்குகள் 8,170 97.16
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 239 2.84
மொத்த வாக்குகள் 8,409 100.0
பதிவான வாக்காளர்கள் 14,311
வாக்குவீதம் 58.76

1952 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்[தொகு]

Results of the 2-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1952 மே 24 முதல் 1952 மே 30 வரை நடைபெற்றது:[3]

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
கே. டி. சுகததாச ஐக்கிய தேசியக் கட்சி சக்கரம் 6,392 61.84
வை. ஜி. ஜயசிங்க லங்கா சமசமாஜக் கட்சி கை 2,266 21.92
எல். ஜெயசுந்தர விண்மீன் 839 8.12
திக்கிரி பண்டார பேதியகொட இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி யானை 670 6.48
செல்லுபடியான வாக்குகள் 10,167 98.36
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 169 1.64
மொத்த வாக்குகள் 10,336 100.00
பதிவான வாக்காளர்கள் 13,950
வாக்குவீதம் 74.09

1956 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்[தொகு]

Results of the 3-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1956 ஏப்ரல் 5 முதல் 1956 ஏப்ரல் 10 வரை நடைபெற்றது:[4]

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
வை. ஜி. ஜயசிங்க லங்கா சமசமாஜக் கட்சி சாவி 6,805 62.93
சுமணதாச இரத்திநாயக்க யானை 2,662 24.62
கிளாட்வின் கொத்தலாவல வண்டில்சக்கரம் 1,278 11.82
செல்லுபடியான வாக்குகள் 10,745 99.36
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 69 0.64
மொத்த வாக்குகள் 10,814 100.00
பதிவான வாக்காளர்கள் 16,751
வாக்குவீதம் 64.56

1960 (மார்ச்) நாடாளுமன்றத் தேர்தல்[தொகு]

Results of the 4-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1060 மார்ச் 19 இல் நடைபெற்றது:[5]

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
ஜே. ஜி. குணசேகர இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி கை 5,603 49.56
கிளாட்வின் கொத்தலாவல ஐக்கிய தேசியக் கட்சி யானை 2,909 25.73
டி. எஸ். விக்கிரமசிங்க சாவி 1,476 13.06
எம். ஜே. பீரிசு குடை 457 4.04
சந்திரா எஸ். பெரேரா வண்டில்சக்கரம் 376 3.33
டி. எம். குணசேகரா கண் 192 1.70
ஈ. எம். டபிள்யூ. கவரம்மான மணிக்கூடு 141 1.25
செல்லுபடியான வாக்குகள் 11,154 98.66
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 152 1.34
மொத்த வாக்குகள் 11,306 100.00
பதிவான வாக்காளர்கள் 14,106
வாக்குவீதம் 80.15

1960 (சூலை) நாடாளுமன்றத் தேர்தல்[தொகு]

Results of the 5-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1960 சூலை 20 இல் நடைபெற்றது:[6]

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
ஜே. ஜி. குணசேகர இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி கை 6,621 61.05
எஸ். டி. இரத்திநாயக்க ஐக்கிய தேசியக் கட்சி யானை 4,147 38.24
செல்லுபடியான வாக்குகள் 10,768 99.28
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 78 0.72
மொத்த வாக்குகள் 10,846 100.00
பதிவான வாக்காளர்கள் 14,106
வாக்குவீதம் 76.89

1965 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்[தொகு]

Results of the 6-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1965 மார்ச் 22 இல் நடைபெற்றது:[7]

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
ஆர். எம். அப்புகாமி இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி கை 8,636 49.55
சிறில் மத்தியூ ஐக்கிய தேசியக் கட்சி யானை 8,488 48.70
ஏ. எம். ஹேரத் மேசை 182 1.04
செல்லுபடியான வாக்குகள் 17,306 99.30
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 122 0.70
மொத்த வாக்குகள் 17,428 100.00
பதிவான வாக்காளர்கள் 21,935
வாக்குவீதம் 79.45

1970 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்[தொகு]

Results of the 7-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1970 மே 27 இல் நடைபெற்றது:[8]

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
ஆர். எம். அப்புகாமி இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி கை 11,509 56.73
ஆர். எம். அப்புகாமி ஐக்கிய தேசியக் கட்சி யானை 8,569 42.23
ஜே. ஜி. குணசேகர விளக்கு 132 0.65
செல்லுபடியான வாக்குகள் 20,210 99.61
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 79 0.39
மொத்த வாக்குகள் 20,289 100.00
பதிவான வாக்காளர்கள் 22,912
வாக்குவீதம் 88.55

1977 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்[தொகு]

8-வது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் 1977 சூலை 21 இல் நடைபெற்றது:[9]

வேட்பாளர் கட்சி சின்னம் வாக்குகள் %
ஆர். எம். அப்புகாமி ஐக்கிய தேசியக் கட்சி யானை 14,106 57.64
ஆர். எம். அப்புகாமி இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி கை 9,529 38.94
டி. எஸ். விக்கிரமசிங்க சாவி 605 2.47
கே. ஏ. கருணாரத்தின கண் 132 0.54
செல்லுபடியான வாக்குகள் 24,372 99.60
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 99 0.40
மொத்த வாக்குகள் 24,471 100.00
பதிவான வாக்காளர்கள் 28,103
வாக்குவீதம் 87.08

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "The Electoral System". இலங்கை நாடாளுமன்றம்.
  2. "Result of Parliamentary General Election 1947" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 October 2017.
  3. "Result of Parliamentary General Election 1952" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 October 2017.
  4. "Result of Parliamentary General Election 1956" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 October 2017.
  5. "Result of Parliamentary General Election March 1960" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 October 2017.
  6. "Result of Parliamentary General Election July 1960" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 October 2017.
  7. "Result of Parliamentary General Election 1965" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 October 2017.
  8. "Result of Parliamentary General Election 1970" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 October 2017.
  9. "Result of Parliamentary General Election 1977" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 October 2017.