தையோகீட்டோன்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தையோகீட்டோன் பொதுவாய்ப்பாடு

தையோகீட்டோன் (Thioketones ) அல்லது தயோகீட்டோன் என்பது கரிம கந்தகச்சேர்ம வேதி வினைக்குழுவில் ஒரு வகையாகும். இவ்வகைச் சேர்மங்களை தையோன்கள் அல்லது தையோகார்பனைல்கள் என்றும் அழைக்கலாம். இவை மரபார்ந்த கீட்டோன்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. R2C=O, என்ற கீட்டோன்களின் பொது வாய்ப்பாட்டிற்குப் பதிலாகத் தையோகீட்டோன்கள் R2C=S என்ற பொது வாய்ப்பாட்டால் குறிக்கப்படுகின்றன. வினைக்குழுவில் கந்தகம் இடம்பெற்றிருப்பதால் தையோ என்ற சொல் முன்னொட்டாகப் பெயருடன் இணைக்கப்படுகிறது. தடைகள் ஏதுமின்றி வினையில் ஈடுபடும் அல்கைல்தையோகீட்டோன்கள் குறிப்பாக பல்லுறுப்பிகள் அல்லது வளையங்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன[1].

தயாரிப்பு முறைகள்[தொகு]

கந்தகம் மற்றும் ஆக்சிசன் அணுக்களை பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய வினைக் காரணிகள் உப்யோகித்து தையோன்களைத் தயாரிக்கலாம். பாசுபரசுஐஞ்சல்பைடும் [2] இதனில் கிளைத்த வழிப்பொருள் லாவ்சன் காரணியுமே பொதுவாக இவ்வினைக்கு காரணியாகப் பயன்படுகிறது. பிற தயாரிப்பு முறைகளில் ஐதரசன் குளோரைடு மற்றும் ஐதரசன்சல்பைடு இணைந்த கலவை காரணியாகப் பயன்படுகிறது. பிசு(மும்மெத்தில்சிலில்)சல்பைடும் வினைப்பொருள் காரணியாக பயன்படுத்தப்படுவதும் உண்டு.[3]

தையோபென்சோபீனோன் மற்றும் செலினோபென்சோபீனோன், மூல முன்மாதிரிகள்[தொகு]

தையோபென்சோபீனோன் ((C6H5)2CS)) என்பது ஒரு ஆழ்ந்த நீலநிறச் சேர்மமாகும். கரிமக் கரைப்பான்களில் இது நன்றாகக் கரைகிறது. இது ஒளியால் ஆக்சிசனேற்றம் அடைந்து பென்சோபீனோன் மற்றும் கந்தகமாக மாறுகிறது. இது கண்டுபிடிக்கப்படும்வரை இதனையொத்த பலவிதமான தையோன்கள் தயாரிக்கப்பட்டன[4].

தையோகீட்டோன்களின் செலினியப் பதிப்புச் சேர்மங்கள் செலின்கீட்டோன்கள் எனப்படுகின்றன. இவை தையோன்களை விடவும் வினைத்திறன் மிக்கவையாகும். செலினோபென்சோபீனோன் எதிர் இருபடியாக்கம் அடைகிறது. டையீல்சு-ஆல்டர் வினையைப் போலவே இதுவும் 1,3 டையீன்களுடன் சேர்ந்து வளைய கூட்டுவினைகளில் ஈடுபடுகிறது[5]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. எஆசு:10.1016/0009-2614(74)85029-3
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 2. Vivek Polshettiwar, M.P. Kaushik "A new, efficient and simple method for the thionation of ketones to thioketones using P4S10/Al2O3" Tetrahedron Letters 2004, Volume 45, 6255-6257. எஆசு:10.1016/j.tetlet.2004.06.091
 3. எஆசு:10.1039/CS9932200199
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 4. எஆசு:10.1021/ar980073b
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand
 5. எஆசு:10.1002/anie.199010671
  This citation will be automatically completed in the next few minutes. You can jump the queue or expand by hand

இவற்றையும் காண்க[தொகு]

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தையோகீட்டோன்&oldid=3066528" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது