கூலும் விதி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
கூலும் விதி
கூலுமின் டோர்சன் பலன்சு

கூலும் விதி, அல்லது கூலுமின் நேர்மாற்று இருபடி விதி என்பது, மின்னூட்டப்பட்ட மின்மங்களுக்கு இடையிலான நிலைமின் இடைவினைகளை விளக்கும் இயற்பியல் விதியாகும். 1780 களில் சார்லசு அகுசிட்டின் டி கூலும் (Charles-Augustin de Coulomb) என்பவர் , இத்தொடர்பை ஒரு சமன்பாடாக விளக்கினார்.கூலும் விதியின்படி ,

இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயான மின்னிலை விசையின் எண்ணளவானது , ஒவ்வொரு மின்னூட்டங்களின் எண்ணளவு பெருக்கத் தொகைக்கு நேர்த்தகவிலும் , அவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த் தகவிலும் அமையும் .


திசையிலி வடிவம்[தொகு]


கூலும் விதியின் திசையிலி வடிவம் மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயான நிலைமின் விசையின் எண்ணளவை மட்டுமே விவரிக்கக் கூடும் . இவற்றின் திசை குறிப்பிட வேண்டுமானால் , திசையன் வடிவத்தை பின்பற்ற வேண்டும் . கூலும் விதிப்படி , r தொலைவில் உள்ள இரு மின்னூட்டங்களுக்கு ( q1 மற்றும் q2 ) இடையேயான நிலைமின் விசை F இன் எண்ணளவு கீழ் உள்ளவாறு இருக்கும் ,

F = k_\mathrm{e} \frac{q_1q_2}{r^2}

இதில் நேர்விசை விரட்டுவதாகவும் , எதிர்விசை கவருவதாகவும் இருக்கும் . இதின் விகித மாறிலிக்கு Ke கூலும் மாறிலி என்று பெயர் . இது சுற்றுப்பரப்பின் தன்மையோடு தொடர்பு உடையது . இதை கீழ் உள்ளவாறு சரியாக கணக்கிடப்படும் ,

 \begin{align}

k_{\mathrm{e}} &= \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} = \frac{c^2 \ \mu_0}{4 \pi} = c^2 \cdot 10^{-7} \ \mathrm{H} \cdot \mathrm{m}^{-1}\\
        &= 8.987\ 551\ 787\ 368\ 176\ 4 \times 10^9 \ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}. \\
\end{align}

மின்புலம்[தொகு]

லாரன்சு விசை விதிப்படி , r தொலைவில் உள்ள ஓர்ப் புள்ளி மின்னூட்டத்தின் (q) மின்புலத்தின் எண்ணளவு (E) ,

E = {1 \over 4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}.

திசையன் வடிவம்[தொகு]

r2 தொலைவில் உள்ள q2 மின்மத்தின் புலத்தை தொடுகிற , r1 தொலைவில் உள்ள q1 மின்ம விசையின் எண்ணளவு மற்றும் திசையை பெறுவதற்கு , திசையன் வடிவம் பின்வருமாறு விவரிக்கப் படும் ,

கூலும் விதியின் வரைபட குறிகள்

அட்டவணை[தொகு]

துகள் பண்பு தொடர்பு புலப் பண்பு
திசையன் கணியம்
விசை (2 மூலம் 1இல்)
\mathbf{F}_{21}= {1 \over 4\pi\varepsilon_0}{q_1 q_2 \over r^2}\mathbf{\hat{r}}_{21} \
\mathbf{F}_{21}= q_1 \mathbf{E}_{21}
மின் புலம் (2 மூலம் 1இல்)
\mathbf{E}_{21}= {1 \over 4\pi\varepsilon_0}{q_2 \over r^2}\mathbf{\hat{r}}_{21} \
தொடர்பு \mathbf{F}_{21}=-\mathbf{\nabla}U_{21} \mathbf{E}_{21}=-\mathbf{\nabla}V_{21}
திசையிலி கணியம்
நிலை ஆற்றல் (2 மூலம் 1இல்)
U_{21}={1 \over 4\pi\varepsilon_0}{q_1 q_2 \over r} \
U_{21}=q_1 V_{21} \
நிலை ஆற்றல் (2 மூலம் 1இல்)
V_{21}={1 \over 4\pi\varepsilon_0}{q_2 \over r}
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கூலும்_விதி&oldid=2044011" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது