வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
Young Woman Thinking.jpg
  • ... 4 பரிமாணங்களை கொண்ட வெளிநேரம் வழக்கமான முப்பரிமாணங்களான நீளம், அகலம், உயரம் போன்றவற்றுடன் நாலவதாக காலத்தையும் கொண்டது.

அடுத்த தொகுப்பை காட்டு

பயன்பாடு[தொகு]

இந்த “உங்களுக்குத் தெரியுமா..” வின் துனைப் பகுப்புகள் {{Random subpage}} என்ற வார்ப்புருவின் மூலம் தன்னியக்கமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

DYK list[தொகு]

வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/1

  • ... 1774ல் இங்கிலாந்து நாட்டின் வேதியியலாரான சோசப்பு பிரீசிட்லி ஆக்சிசனைக் கண்டுபிடித்ததாக வெளியிடப்பட்டிருந்தாலும் அதற்கு முன்னரே காரல் வில்லெம் சீலெ (C .W .Scheele) என்ற சுவீடன் நாட்டு வேதியியலார் 1772 ல் இவர் ஆக்சிசனை கண்டறிந்தார்.

வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/2


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/3


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/4

  • ... உமாமி சுவை என்பது குளூட்டாமேட் என்னும் வேதியியல் பொருளை நாவில் உள்ள சுவைமொட்டுகள் உணர்வதால் ஏற்படும் சுவை என்று 1908 இல் கிக்குனே இக்கேடா கண்டுபிடித்தார்.

வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/5


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/6


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/7


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/8


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/9


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/10


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/11


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/12


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/13


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/14

  • ... ஆல்பா ஔரிகா (காபெல்லா) விண்மீன் ஆறாவது மிகப் பிரகாசமான மஞ்சள் நிறங் கொண்ட தோற்ற ஒளிப்பொலிவெண் 0.09 உடைய இரட்டை விண்மீன்கள் ஆகும்.

வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/15

  • ... லேய்டின் கொள்கலன், எனும் நிலை மின்னை சேமித்துவைக்கும் உபகரணம் தனித்தனியே சேர்மனி அறிவியலாளரான ஈவாட் ஜோர்ச் வொன் கிளேஸ்டினால் ஒக்டோபர் 1744 இலும் டச்சு அறிவியலாளரான லேடினைச் சேர்ந்த பீட்டர் வான் மஸன்புரோக் என்பவரால் 1745–1746 காலப்பகுதியிலும் கண்டறியப்பட்டது.

வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/16

  • ... கிளீசு 581 ஜி புவியை அதிக அளவில் ஒத்ததும், உயிரினம் வாழக்கூடிய நிலையில் இருப்பதுமான ஒரு புறக்கோள் ஆகும்.

வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/17


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/18


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/19


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/20

  • ... 4 பரிமாணங்களை கொண்ட வெளிநேரம் வழக்கமான முப்பரிமாணங்களான நீளம், அகலம், உயரம் போன்றவற்றுடன் நாலவதாக காலத்தையும் கொண்டது.

வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/21


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/22

  • ... தொடுதிரை என்பது படங்காட்டும் பரப்புக்குள் தொடுதலையும், அதன் இடத்தையும் ஆராயக்கூடிய ஒரு மின்னணுத் தோற்றப் படங்காட்டி ஆகும்.

வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/23


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/24


வலைவாசல்:அறிவியல்/உங்களுக்குத் தெரியுமா/25


முன்மொழிதல்[தொகு]

இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் சேர்க்க விரும்பும் படிமங்களை இங்கு முன்மொழியவும்.

  1. தற்போது எதுவும் இல்லை.