ஒலி அட்டை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Sound Card
A Sound Blaster Live! Value card, a typical (circa 2000) PCI sound card.
Connects toMotherboard via one of:

Line in or out: via one of:

 • Analogue - TRS, RCA or DIN connector
 • Digital - RCA, TOSLink or AES/EBU

Microphone via one of:

 • TRS connector
 • DIN connector
Common manufacturersCreative Labs (and subsidiary E-mu Systems)
Realtek
C-Media
M-Audio
Turtle Beach

ஒலி அட்டை (ஒலித அட்டை என்றும் அழைக்கப்படும்) என்பது கணிப்பொறி நிரல்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கணிப்பொறியின் உள்ளும், புறமும் ஒலித சமிக்ஞைகளின் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டை அளிக்கும் கணிப்பொறி நீட்டிப்பு அட்டையாகும். ஒலி அட்டைகளின் பயன்பாடுகள் இசையமைப்பு, நிகழ்படம் அல்லது ஒலித்தொகுப்பு, காட்சி, கல்வி, மற்றும் பொழுதுபோக்கு (விளையாட்டுகள்) போன்ற பல்லூடகப் பயன்பாடுகளுக்கான ஒலித ஆக்கக்கூறை வழங்குவதை உள்ளடக்கியுள்ளது. பல கணிப்பொறிகள் ஒலியை வழங்கும் திறனை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன, மற்றவை ஒலியை வழங்குவதற்கு கூடுதலான விரிவாக்க அட்டைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.

பொதுவான சிறப்பியல்புகள்[தொகு]

ஒலி அட்டை பிசிபியின் நெருக்கத் தோற்றம் மின்பகு கொள்ளளவி, எஸ்எம்டி கொள்ளளவி மற்றும் தடுப்பான்கள் மற்றும் ஒரு ஒய்ஏசி512 இரு-வழி 16-பிட் டிஏசியைக் காட்டுகிறது.

ஒலி அட்டைகள் பொதுவாக எண்மருவியை அலைமருவியாக மாற்றும் மாற்றியின் (டிஏசி) சிறப்பியல்பைக் கொண்டுள்ளதால், பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்ட எண்மருவித் தரவை அலைமருவி வடிவமாக மாற்றுகிறது. டிஆர்எஸ் மாற்றி அல்லது ஆர்ஏசி மாற்றி போன்ற தரமான இடைத்தொடரைப் பயன்படுத்தி வெளியீட்டு சமிக்ஞையானது ஒலி பெருக்கி, காதொலிப்பான்கள், அல்லது வெளிப்புற சாதனத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது. இணைப்பிகளின் எண்ணிக்கையும் அளவும் பின்புறத் தட்டில் அதிக இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்படி இருந்தால் வெளிப்புற பெட்டி அல்லது கூடுதல் பின்புறத்தட்டைப் பயன்படுத்தி இணைப்பிகள் பலகைக்கு வெளியில் அமைக்கப்படும். உயர்ந்த தரத்திலான தரவு மற்றும் பல்வேறு செயல்பாடுகளை வழங்குவதற்காக உயர்தரமான அட்டைகள் ஒன்றிற்கும் அதிகமான ஒலி தொகுதுண்டுகளைக் கொண்டுள்ளன என்பதுடன் எண்மருவி ஒலி உருவாக்கம் மற்றும் ஒன்றுகலக்கப்பட்ட ஒலிகள் (வழக்கமாக மிகக் குறைந்த தரவு மற்றும் சிபியூ நேரம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி இசை மற்றும் ஒலி விளைவுகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது) ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான உயர்தரமான அட்டைகளின் செயல்பாட்டை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம். டிசிஏவின் பல்வேறு அலைவரிசைகளைப் பயன்படுத்தி எண்மருவி ஒலியானது மறு உருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது, மேலும் டிசிஏ அலைவரிசைகள் வெவ்வேறு தொனி மற்றும் அளவுகளில் பல்வேறு எண்மருவி மாதிரிகளாகச் செயல்படுகிறது என்பதுடன், வடிகட்டுதல் அல்லது உருமாற்றும் செயல்பாடுகளிலும் பயன்படுகிறது. பன்முக அலைவரிசை எண்மருவி ஒலி மறு இயக்கி ஒத்திசையும் பட்சத்தில், இசையை இணைக்கப் பயன்படுகிறது. இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தியாளர்கள் ஒலி அட்டைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் விலையை எளிமையாக்க இயலும்.

பெரும்பாலான ஒலி அட்டைகள் சமிக்ஞைகளுக்கான இணைப்பியை தொடர்ச்சியாகக் கொண்டுள்ளன, இவை பெட்டக நாடா பதிவு அல்லது அதேபோன்ற ஒலி மூலாதாரத்தைச் சேர்ந்தவை. ஒலி அட்டை இந்த சமிக்ஞையை எண் மருவியாக்கம் செய்வதுடன், சேமிப்பு, தொகுப்பு அல்லது குறிப்பிட்ட செயல்முறைக்காக வன்தட்டில் (பொருத்தமான கணிப்பொறி மென்பொருளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்) சேமித்து வைக்கிறது. ஒலிவாங்கியானது சிறிய உள்ளீட்டு சாதனத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பொதுவான வெளிப்புற இணைப்பி ஆகும். ஒலிவாங்கி செருகியின் வழியாகச் செலுத்தப்படும் உள்ளீடு பின்னர் பேச்சை அடையாளங்காணும் மென்பொருள் அல்லது வாய்சு ஓவர் ஐபி செயலியால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒலி அலைவரிசைகள் மற்றும் பண்ணிசைத்திறன்[தொகு]

8-வழி டிஏசி சிர்ரஸ் லாஜிக் சிஎஸ்4382 ஒரு சவுண்ட் பிளாஸ்டர் எக்ஸ்-ஃபி ஃபெடாலிட்டியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பண்ணிசைத்திறன் என்பது ஒலி அட்டைகளின் முக்கிய சிறப்பியல்பாகக் கருதப்படுகிறது என்பதுடன், ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட குரல் அல்லது ஒலியை ஒரே சமயத்திலும் , தற்சார்பாகவும் பல்வேறு அலைவரிசைகளில் இயக்கும் திறனைக் கொண்டது. இம்முறையே வெவ்வேறு மின்சார ஒலித வெளியீடுகளில் பயன்படுகிறது என்பதுடன், 2.0 (இசைப்பிரிப்பு), 2.1 (இசைப்பிரிப்பு மற்றும் குறை அதிர்வெண் ஒலிபெருக்கி), 5.1 உள்ளிட்ட ஒலிபெருக்கி வடிவமைப்புகளில் பயன்படுகிறது. "குரல்" மற்றும் "அலைவரிசைகள்" ஆகிய இரண்டும் பண்ணிசைத்திறனின் தரத்தைப் குறிப்பிடப் பயன்படும் வார்த்தைகள் என்பதுடன், ஒலிபெருக்கி வடிவமைப்பு வெளியீட்டை குறிப்பிடப் பயன்படுவதில்லை.

உதாரணமாக, பல பழைய ஒலி தொகுதுண்டுகள் மூன்று வெவ்வேறான குரல்களை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் வெளியீட்டிற்காக ஒரே ஒரு ஒலித அலைவரிசையை (ஒற்றை வெளியீடு) மட்டுமே அனுமதி்க்கிறது, அத்துடன் அவைகள் அனைத்துக் குரல்களையும் ஒருங்கிணைக்கின்றன. அட்லிப் ஒலி அட்டை உள்ளிட்ட பின்னர் வெளிவந்த அட்டைகள் ஒரு அலைவரிசையுடன் கூடிய ஒன்பது வகையான குரல்களை ஒருங்கிணைத்து வெளியீடாக அளித்தன.

சில ஆண்டுகளாக, பெரும்பாலான கணிப்பொறி ஒலி அட்டைகள் பல்வேறு குரல்களைத் (உதாரணமாக ஒன்பது முதல் 16 வரை) தொகுக்கும் எஃப்எம்மைக் கொண்டிருந்தன என்பதுடன், அத்தகைய எஃப்எம் எம்ஐடிஐ இசையில் பயன்படுத்தப்பட்டன. உயர்தரமான அட்டைகளின் திறன்கள் அனைத்தும் முழமையாகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை; ஒன்று (ஒத்த) அல்லது இரண்டு (ஒலிப்பிரிப்பு) குரல்கள் மற்றும் அலைவரிசைகள் எண்மருவி ஒலி மாதிரிகளின் மறு இயக்கத்திற்குப் பயன்படுகின்றன என்பதுடன், நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் ஒலித மென்பொருளைப் பயன்படுத்தும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட எண்மருவி ஒலி மாதிரிகளை மீண்டும் இயக்குகின்றன. ஒலித புரிப்பி உள்ளிட்ட குறைந்த செலவிலான நவீனமயமான ஒலி அட்டைகள் (கருத்தட்டுகளில் கட்டமைக்கப்பட்டவை) ஏசி 97 தரத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் இருப்பதுடன், குறைந்த செலவிலான ஒலி அட்டைகளை விரிவாக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது. அவை இரண்டிற்கு மேற்பட்ட ஒலி வெளியீட்டு அலைவரிசைகளை (உதாரணமாக 5.1 அல்லது 7.1 சூழ் ஒலி) அனுமதிக்கிறது, ஆனால் அவை ஒலி விளைவுகள் அல்லது எம்ஐடிஐ மறு உருவாக்கத்திற்கான வன்பொருள் பண்ணிசைத்திறனைக் கொண்டிருப்பதில்லை. ஆகவே ஒலி விளைவுகள் அல்லது எம்ஐடிஐ மறு உருவாக்கமானது மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி செயல்படுத்தப்படுகின்றன. குறைந்த செலவிலான மென்பொருள் இணக்கி வன்பொருளுக்குப் பதிலாக மென்பொருளில் இணக்கியின் வேலைகளைச் செய்துமுடிக்கிறது.

எண்மருவி ஒலித் தொகுப்பி பயன்பாட்டிற்கு வருவதற்கு முன்பாக, சில ஒலி அட்டை உற்பத்தியாளர்கள் எம்ஐடிஐயின் தகுதிக்கேற்ப பண்ணிசைத்திறனை விளம்பரப்படுத்தி வந்தனர். அந்தச் சமயத்தில் அட்டையின் அலைவரிசை வெளியீ்டு பொருத்தமற்றதாக (அந்த அட்டையானது எண்மருவி ஒலியின் இரண்டு அலைவரிசைகளை மட்டுமே ஆதரிக்கும் விதத்தில் இருந்தது) இருந்தது. பண்ணிசைத்திறனின் அளவீட்டை எம்ஐடிஐ சாதனங்களில் பதிலீடு செய்வதற்குப் பதிலாக, ஒலி அட்டை பண்ணிசைத்திறனை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் வெளிப்படுத்தும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.

இன்று வெளியீ்ட்டு வழிகளின் எண்ணிக்கை பற்றிய பொருட்டின்றி அசலான மென்பொருள் பண்ணிசைத்திறனை வழங்கும் ஒலி அட்டை "வன்பொருள் ஒலித துரிதப்படுத்தி" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இருப்பினும் அசலான குரல் பண்ணிசை முப்பரிமாண ஒலியின் மென்பொருள் துரிதப்படுத்தி, நிலைபெறு ஒலி மற்றும் நிகழ்நேர டிஎஸ்பி சிறப்பு ஒலிகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பது போன்ற பிற நோக்கங்களோடு முழு (அல்லது அத்தியாவசிய) முன்தேவையாக இருப்பதில்லை.

எண்மருவி ஒலி மறு இயக்கி தொகுப்பியைக் காட்டிலும் சிறந்த செயல்பாடுகளைக் கொண்டிருப்பதிலிருந்து, வன்பொருள் பண்ணிசைத்திறனுடன் கூடிய நவீன ஒலி அட்டைகள் பல்வேறு அலைவரிசைகளைக் கொண்ட டிஏசிஐப் பயன்படுத்துவதில்லை. மாறாக அவை குரலை ஒருங்கிணைப்பது மற்றும் விளைவுகளை நடைமுறைப்படுத்துவது போன்ற நடவடிக்கைகளை வன்பொருளினுள் (எண்மருவியை வடிகட்டுதல் மற்றும் நிச்சயிக்கப்பட்ட விளைவுகளை பயன்படுத்துவதற்கான நிகழ்வெண்ணைத் திருத்தம் செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன) இருக்கும் டிஎஸ்பியில் மேற்கொள்கிறது. குறிப்பிட்ட அலைவரிசைகளுடன் கூடிய வெளிப்புற டிசிஏவைப் (டிஎஸ்பி தொகுதுண்டுகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன) பயன்படுத்தி இறுதியான மறு இயக்கம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது (உதாரணமாக, 7.1 ஒலிதத்திற்கான எட்டு அலைவரிசைகள் பின்னர் 32, 64 அல்லது 128 ஒலிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன).

நி்ற குறியாக்கங்கள்[தொகு]

ஒலி அட்டைகளில் உள்ள இணைப்பிகள் பிசி சிஸ்டம் டிசைன் கைடின் ஒழுங்குமுறைக்கு ஏற்ப பல்வேறு நிறங்களில் காணப்படுகின்றன. அம்புகள், துளைகள் மற்றும் ஒலி அலைகளின் வடிவங்களைக் கொண்டிருக்கும் அந்த இணைப்பிகள் ஒவ்வொரு செருகியுடனும் தொடர்பைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவற்றைப் பற்றிய விளக்கங்கள் பின்வருமாறு:

நிறம் செயல்பாடு இணைப்பி சின்னம்
  இளஞ்சிவப்பு அலைமருவி ஒலிவாங்கி ஒலித உள்ளீடு. 3.5 மில்லிமீட்டர் டிஆர்எஸ் ஒலிவாங்கி
  நீலம் அலைமருவி வரிசை மட்ட ஒலித உள்ளீடு. 3.5 மில்லிமீட்டர் டிஆர்எஸ் அம்பானது வளையத்தை நோக்கிச் செல்லும்படியாக இருக்கும்
  வெளிர் பச்சை முக்கிய இசைப்பிரிப்பு சமிக்ஞைகளுக்கான (முன்புற ஒலிபெருக்கி அல்லது காதொலிப்பான்) அலைமருவி வரிசை மட்ட ஒலித வெளியீடு. 3.5 மில்லிமீட்டர் டிஆர்எஸ் அம்பானது வளையத்தின் ஒரு புறத்திலிருந்து அலையை நோக்கிச் செல்லும்படியாக இருக்கும்
  பழுப்பு/கருமை நிறம் சிறப்புத் திட்டம், 'வலது மற்றும் இடது ஒலிபெருக்கி' ஆகியவற்றிற்கான அலைமருவி வரிசை மட்ட ஒலித வெளியீடு. 3.5 மில்லிமீட்டர் டிஆர்எஸ்
  கருப்பு சூழ் ஒலிபெருக்கி, பின்பக்க இசைப்பிரிப்பு ஆகியவற்றிற்கான அலைமருவி வரிசை மட்ட ஒலித வெளியீடு. 3.5 மில்லிமீட்டர் டிஆர்எஸ்
  இளஞ்சிவப்பு மத்திய அலைவரிசை ஒலிபெருக்கி மற்றும் துணை ஒலிபெருக்கி ஆகியவற்றிற்கான அலைமருவி வரிசை மட்ட ஒலித வெளியீடு 3.5 மில்லிமீட்டர் டிஆர்எஸ்
  வெளிர் மஞ்சள்/சாம்பல் நிறம் கேம் போர்ட்/எம்ஐடிஐ 15 செருகி டி அம்பானது அலையின் இரண்டு பக்கத்திலும் செல்வதைப் போல இருக்கும்

ஐபிஎம் பிசி கட்டமைப்பிற்கான ஒலி அட்டைகளின் வரலாறு[தொகு]

ஆட்லிப் மியூசிக் சின்தசைஸர் அட்டை 1990 ஆம் ஆண்டுகளைச் சேர்ந்த முதல் ஒலி அட்டைகளுள் ஒன்று.கைமுறையான ஒலி இணக்க குமிழ் இருப்பதை கவனிக்கவும்.
விஐஏ என்வி தொகுதுண்டு அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு ஒலி அட்டை.
எக்கோ டிஜிட்டல் ஆடியோ நிறுவனத்தின் இண்டிகோ ஐஓ - பிசிஎம்சிஐஏ அட்டை 24-பிட் 96 கிலோஹெட்ஸ் ஸ்டீரியோ இன்/அவுட் ஒலி அட்டை.

ஐபிஎம் பிசியை ஆதரிக்கும் கணிப்பொறி ஒலி அட்டைகள் 1998 ஆம் ஆண்டு வரை தனிச்சிறப்பு பெற்றிருந்தன என்பதுடன், முந்தைய பிசி மென்பொருள்கள் ஒலி மற்றும் இசையை உருவாக்க ஒற்றைப் பிசி ஒலிபெருக்கியைப் பயன்படுத்தின. ஒலிபெருக்கி வன்பொருள் குறைந்த அளவிலான சதுர அலை வடிவத்திலான வெளியீட்டை அளித்து வந்தன என்பதுடன், "பீப்பர்" என்று செல்லப் பெயரைப் பெற்றது. வெளிவரும் ஒலி அலையானது பொதுவாக "பீப்ஸ் அன்ட் பூப்ஸ்" என்றழைக்கப்பட்டது. ஆக்சஸ் சாப்ட்வேர் என்ற நிறுவனம் பிசி ஒலிபெருக்கிக்கும் மேலாக எண்மருவி ஒலியின் மறு உருவாக்கத்திற்கான தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தியது; அதன் முடிவானது, மோசமான செயல்பாடு மற்றும் தெளிவற்ற வெளியீட்டைக் கொண்டிருந்ததுடன், மிகக் குறைந்த ஒலியைக் கொண்டிருந்தது, அத்துடன் அவை ஒலியை வெளியிடும்போது மற்ற அனைத்து செயல்பாட்டை நிறுத்தியது. 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளிவந்த வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கணிப்பொறி மாதிரிகள் எண்மருவி ஒலியின் மறு இயக்கம், அல்லது இசைத் தொகுப்பிற்கான (அல்லது இரண்டும்) வன்பொருளை ஆதரிக்கும் விதத்தில் இருந்தன என்பதுடன், இசையைத் தொகுப்பது அல்லது விளையாட்டுக்கள் உள்ளிட்ட பல்லூடகப் பயன்பாட்டை கொண்டிராத ஐபிஎம் பிசியின் செயல்பாட்டை விஞ்சும்படியாக இருந்தது.

ஐபிஎம் பிசி இயக்குதளத்திற்கான ஒலி அட்டைகளின் தொடக்க வடிவமைப்பு மற்றும் சந்தையிடலானது விளையாட்டை மையப்படுத்தும்படியாக இல்லை, மாறாக இசைத் தொகுப்பு (ஆட்லிப் பெர்சனல் மியூசிக் சிஸ்டம், கிரியேட்டிவ் மியூசிக் சிஸ்டம், ஐபிஎம் மியூசிக் பீச்சர் கார்ட்) அல்லது பேச்சுத் தொகுப்பு (டிஜிஸ்பீச் டிஎஸ்201 , கோவாக்ஸ் ஸ்பீச் திங், ஸ்டீரீட் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் ஈகோ ) உள்ளிட்ட ஒலித பயன்பாடுகளை ஆதரிக்கும் விதத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. சிரியா மற்றும் மற்ற விளையாட்டு நிறுவனங்கள் 1998 ஆம் ஆண்டு வரை விளையாட்டில் கவனம் செலுத்தவில்லை.

வன்பொருள் உற்பத்தியாளர்கள்[தொகு]

ஆட்லிப் என்ற நிறுவனம் ஐபிஎம் பிசிக்கான ஒலி அட்டைகளின் உற்பத்தியாளர்களுள் முதன்மையான நிறுவனம் என்பதுடன், ஓபிஎல்2 என்றழைக்கப்படும் யமஹா ஓய்எம்3812 ஒலி தொகுதுண்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒலி அட்டைகளை உற்பத்தி செய்தது. நிரலாக்கம் செய்யப்பட்ட ஒன்பது வகையான குரல்கள், மற்றும் மொத்தமுள்ள பதினோறு குரலில் ஐந்து தனிப்பட்ட குரலை மட்டுமே இனம் காணும் "இசைக்கருவி" முறை ஆகிய இரண்டு முறைகளை ஆட்லிப் நிறுவனம் உள்ளடக்கியுள்ளது. (பெரும்பாலான உருவாக்குனர்கள் இசைக்கருவி முறையைப் பொருத்தமற்றதாகக் கருதுகின்றனர்; இம்முறையைப் பெரும்பாலும் ஆட்லிப்பின் சொந்த மென்பொருளைப் பயன்படுத்தியே தொகுக்க இயலும்.)

கிரியேட்டிவ் மியூசிக் சிஸ்டம் சந்தையிட்ட அதே சமயத்தில், கிரியேட்டிவ் லேப்ஸூம் ஒலி அட்டைகளைச் சந்தையிட்டது. சி/எம்எஸ் நிறுவனம் 12 வகையான குரல்களை பகுப்பாய்வு செய்த சமயத்தில், ஆட்லிப் நிறுவனம் ஒன்பது வகையான குரல்களை பகுப்பாய்வு செய்தது. மேலும் சி/எம்எஸ் இசைப்பிரிப்பு அட்டையைப் பயன்படுத்திய சமயத்தில், ஆட்லிப் ஒரே வழியிலான இசையை வெளியிடும் அட்டையைப் பயன்படுத்தியது, அதற்குக் காரணம் சி/எம்எஸ் நிறுவனம் பிலிப்ஸ் எஸ்ஏஏ 1099 தொகுதுண்டு அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியதே ஆகும், அத்துடன் அந்த தொகுதுண்டு சதுர வடிவிலான ஒலி அலையை உண்டாக்கும் திறன் கொண்டது. சி/எம்எஸ் ஒலி அட்டைகள் ஒரே சமயத்தில் 12 வகையான ஒலிகளை பிசி ஒலிபெருக்கியில் வெளியிட்டது, ஆனால் அது எதிர்பார்த்தபடி விற்பனையாகவில்லை. இருப்பினும் பின்னர் ஒரு வருடம் கழித்து கிரியேட்டிவ் நிறுவனம் அந்த அட்டைகளுக்கு கேம் பிளாஸ்டர் என்று பெயரிட்டதுடன், அதை ரேடியோ ஷேக் மூலம் அமெரிக்கா முழுவதும் சந்தையிட்டது. கேம் பிளாஸ்டர் 100 டாலருக்கும் குறைவாக விற்பனை செய்யப்பட்டது என்பதுடன், சிலிப்ஹூட் என்ற புகழ்பெற்ற விளையாட்டும் அதில் அடங்கும்.

கிரியேட்டிவ் லேப்ஸ் நிறுவனம் சவுண்ட் பிளாஸ்டர் அட்டையை அறிமுகப்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து, ஐபிஎம் பிசி ஒலி அட்டைகளைச் சந்தையிடுதலில் பெரும் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. சவுண்ட் பிளாஸ்டர் அட்டைகள் ஆட்லிப் நிறுவனத்தின் அட்டைகளை ஒத்திருந்தது, மேலும் எண்மருவி ஒலிதத்தை பதிவு செய்வது மற்றும் மறு இயக்கத்திற்கான ஒலி இணைச் செயலகம் (கிரியேட்டிவ் நிறுவனம் இன்டெல் நுண் கட்டுப்படுத்தியைப் பெயர் மாற்றம் செய்ததைப் போல) அந்த அட்டையில் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. அது "டிஎஸ்பி" (எண்மருவி சமிக்ஞை செயலகம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) என்று தவறாக அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் கேம் போர்ட் என்பது இயக்குப்பிடியை இணைக்கப் பயன்படுகிறது என்பதுடன், எம்ஐடிஐ சாதனத்தை இணைக்கும் (கேம் போர்ட் மற்றும் சிறப்பு இணைப்பான் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி) திறனைக் கொண்டுள்ளது. ஒரே விலையில் அதிக சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக, பெரும்பாலானோர் சவுண்ட் பிளாஸ்டரைத் தேர்ந்தெடுத்து வாங்குகின்றனர். அது அட்லிப் நிறுவனத்திற்கு வெளியே விற்கப்படுவதுடன், சந்தையில் அதிக முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

சவுண்ட் பிளாஸ்டர் அட்டைகள் முதல் மலிவான குறுந்தட்டு இயக்கியாகச் செயல்பட்டன என்பதுடன், நிகழ்பட தொழில்நுட்பத்திலும் பயன்பட்டன. அவ்வட்டைகள் குறுவட்டு ஒலித மறு இயக்கியாகவும், கணிப்பொறி விளையாட்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட பேச்சுகளைச் சேர்ப்பது, அல்லது இயங்கும் நிகழ்படத்தை (இருந்தபோதும் மிகக்குறைந்த பகுப்பு மற்றும் தரத்தைக் கொண்டிருந்தது) மறு உருவாக்கம் செய்வது போன்ற செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டது பல்லூடக கணிப்பொறி பயன்பாடுகளில் புதிய சகாப்தத்தை ஏற்படுத்தும்படியாக இருந்தது. பல்லூடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறைகளில் சவுண்ட் பிளாஸ்டர் அட்டையின் வடிவமைப்பை ஆதரிப்பதன் மூலம் மீடியா விசன்ஸ் நிறுவனம் தனது புரோ ஆடியோ ஸ்பெக்ட்ரம் மற்றும் கிரேவிஸ் அல்ட்ரா சவுண்ட் அட்டைகளை எதிர்காலத்தில் சவுண்ட் பிளாஸ்டர் ஆதரவுடன் பெருமளவில் விற்பனை செய்ய முடியும் எனக் கருதியது. 2000 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு வரை (ஏசி 97 ஒலித தரம் மிகவும் பிரபலமடைந்திருந்தது என்பதுடன், மலிவான விலை மற்றும் பல்வேறு கருத்தட்டுகளில் பயன்படுவது உள்ளிட்ட பயன்பாடுகளைக் கொண்டிருந்த சவுண்ட் பிளாஸ்டரின் தரத்தை சட்ட விரோதமாகப் பறித்துக்கொண்டது), வெளிவந்த பல்வேறு விளையாட்டுக்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளை ஆதரிக்கும் வகையில் சவுண்ட் பிளாஸ்டரின் வடிவமைப்பு இருந்த காரணத்தினால் அது மிகச்சிறந்த தரமாக அனைவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

தொழில்துறை ஏற்பு[தொகு]

சிரியா ஆன்-லைன் என்ற விளையாட்டு நிறுவனம் இசை வன்பொருள் (பிசி ஒலிபெருக்கி,ஐபிஎம் பிசிஜெஆர் மற்றும் டேன்டி 1000 உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு வன்பொருளைப் போல அல்லாமல்) நீட்சியை ஆதரித்த சமயத்தில், ஐபிஎம் பிசியின் ஒலி மற்றும் இசையைக் கொண்டு அந்நிறுவனத்தின் வன்பொருள் குறிப்பிடத்தகுந்த வகையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. ரோலன்ட் மற்றும் அட்லிப் ஆகியவை சிரியா நிறுவனத்துடன் கூட்டணி வைத்திருந்த மற்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் என்பதுடன், ரோலன்ட் எம்டி-32 மற்றும் அட்லிப் மியூசிக் சின்தசைசர் ஆகியவற்றை ஆதரித்த கிங்க்ஸ் குவெஸ்ட் 4 என்ற விளையாட்டிற்காக இசையை உருவாக்கின. ஒலியை தொகுக்கும் விதம் மற்றும் சிறந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் கட்டமைப்பைக் கொண்டிருந்தது உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக, எம்டி-32 மிக உயர்ந்த தரமாகக் கருதப்பட்டது. எம்டி-32 மிகச்சிறந்த தொகுப்பியாக ஆதரவு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, சிரியா நிறுவனம் அதன் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை சட்டவிரோதமாகப் பயன்படுத்தியது என்பதுடன், பிசி பொழுதுபோக்கு உலகில் சவுண்ட் பிளாஸ்டர் சிறப்பான ஒலி விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பாக, சிரியா நிறுவனம் சிறந்த பின்னணி ஒலி விளைவுகளை (உதாரணமாக பறவையின் கீறிச்சொலி, குதிரையின் காலடித்தட ஓசை, மற்றும் பல) அறிமுகம் செய்தது. பல விளையாட்டு நிறுவனங்கள் எம்டி-32 ஐ ஆதரித்தன, ஆனால் அட்லிப் அட்டையை ஆதரிப்பதில் மாற்றுக் கருத்து காணப்பட்டது, அதற்குக் காரணம் அப்போதிருந்த சந்தையின் தர உயர்வே ஆகும். எம்டி-32 இன் ஏற்பு எம்பியு-401/ரோலண்ட் சவுண்ட் கேன்வாஸ் உருவாக்கத்திற்கு வழியமைத்தது என்பதுடன் ஜெனரல் எம்ஐடிஐ தரநிலைகள் 1990 ஆம் ஆண்டுகள் வரை விளையாட்டு இசையில் மிகவும் பொதுவானவையாக இருந்து வந்திருக்கின்றன.

சிறப்பியல்பைத் தோற்றுவித்தல்[தொகு]

முந்தைய ஐஎஸ்ஏ பாட்டை ஒலி அட்டைகள் அரை ஒருவழிப் பாதையைக் கொண்டிருந்தன, இதன் அர்த்தமானது தரக்குறைவான வன்பொருள் (உதாரணமாக டிஎஸ்பி) காரணமாக அவைகள் எண்மருவி ஒலியை ஒரே சமயத்தில் பதிவுசெய்வது மற்றும் இயக்குவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட இயலவில்லை. சவுண்ட் பிளாஸ்டர் ஏடபிள்யூஇ வரிசைகள் மற்றும் பிளக்-அன்ட்-பிளே சவுண்ட் பிளாஸ்டர் உள்ளிட்ட பின்னர் வெளிவந்த ஐஎஸ்ஏ அட்டைகள் முழு ஒருவழிப் பாதையைக் கொண்டிருந்ததுடன், ஒரே சமயத்தில் பதிவு செய்வது மற்றும் இயக்குவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை ஆதரித்தன. ஆனால் அவைகள் இரண்டு ஐஆர்கியூ மற்றும் டிஎம்ஏ அலைவரிசைகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டன. இதன் காரணமாக அவைகளின் வடிவமைப்பு இரண்டு அரை வழிப்பாதை ஒலி அட்டைகளின் வடிவமைப்பை ஒத்திருந்தன. ஐஎஸ்ஏ பாட்டைச் சுற்றின் முடிவில், ஐஎஸ்ஏ ஒலி அட்டைகள் ஐஆர்ஏ செயல்பாட்டினைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குகின்றன, இதன் மூலம் ஐஆர்கியூவின் தேவைகளைக் குறைக்க இயலும், அத்துடன் இதைச் செயல்படுத்துவதற்கு இரண்டு டிஎம்ஏ அலைவரிசைகள் தேவைப்படுகின்றன. பல பிசிஐ பாட்டை அட்டைகள் இது போன்ற வரம்புகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை என்பதுடன், முழு ஒருவழிப் பாதையைக் கொண்டிருக்கின்றன. பல்வேறு நவீன பிசிஐ பாட்டை அட்டைகள் இயக்குவதற்கு டிஎம்ஏ அலைவரிசைகளை தேவைப்படுவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பல ஆண்டுகளாக ஒலி அட்டைகள் எண்மருவி ஒலித நிகழ்வெண் விகிதத்தின் (எட்டு நுண்மியில் தொடங்கி 11.025 கிலோ ஹார்ட்ஸ் 32-நுண்மி, 192 கிலோ ஹார்ட்ஸ் வரை இருக்கும் என்பதுடன், தற்போது இந்த அளவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது) அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்துடன் சில அட்டைகள், அலைவடிவ ஒலித் தொகுப்பை அளிக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன. இது எஃப்எம் கலப்பியைப் பயன்படுத்தும் முந்தைய ஓபிஎல்-அடிப்படையிலான மேம்பட்ட எம்ஐடிஐ கலப்பித் தரத்தை வழங்குகிறது. பயனர் விரும்பும் ஒலி் மாதிரிகளை அளிப்பது, மற்றும் எம்ஐடிஐ இசைக்கருவிகள் மற்றும் மையச் செயலகத்திலிருந்து ஒலியைப் பெறுவதற்கு சில உயர்தரமான அட்டைகள் ரேம் மற்றும் செயலகத்தை இயக்குகின்றன.

பல ஆண்டுகளாக, எண்மருவி ஒலியை (குறிப்பாக சவுண்ட் பிளாஸ்டர் மற்றும் அவற்றைச் சார்ந்த வகைகள்) அளிக்கும் ஒலி அட்டைகள் வழக்கமாக ஒன்று அல்லது இரண்டு அலைவரிசைகளைக் கொண்டிருந்தன, அதே சமயம் இ-எம்யூ அட்டைகளின் வன்பொருள் எண்மருவி ஒலியை அளிப்பதற்கு 32 தனிப்பட்ட அலைவரிசைகளை ஆதரிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மென்பொருளில் பல்வேறு அலைவரிசைகளை ஒருங்கிணைத்து மறு வகையீடு செய்வதற்கு முந்தைய விளையாட்டுகள் மற்றும் எம்ஓடி பயனர்களுக்கு ஒலி அட்டைகள் வழங்கும் அலைவரிசைகளை விட அதிகமான அலைவரிசை தேவைப்பட்டது. இன்றும்கூட “மென்பொருள் அடிப்படையி விளையாடுபவர்கள் மற்றும் தொழில்முறை இசைக்கலைஞர்களுக்கென்று உள்ள தயாரிப்புகளைத் தவிர்த்து இந்த தூண்டுதலானது மென்பொருளில் பலபடித்தான ஒலியோட்டங்களைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. அத்துடன் அலைவடிவ கலப்பின் ஆரம்ப யுகத்தில் ஒலி அட்டை நிறுவனங்கள் சிலபோது எம்ஐடிஐ கலப்பு வகையில் அட்டையின் பண்ணிசைத் திறன்கள் குறித்து மிகைப்படுத்தியும் கூறியிருக்கலாம். பண்ணிசை என்பது கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் அட்டையால் அடுத்தடுத்து கலக்க முடிகின்ற எம்ஐடிஐ குறிப்புக்களின் அளவைக் குறிக்கிறதே தவிர அந்த அட்டையால் கையாள முடிகின்ற இலக்கமுறை ஒலித அமைப்புக்களின் அளவை அல்ல.

பௌதீக ஒலி வெளிப்பாட்டைப் பொறுத்தவரையில் பௌதீக ஒலி வழிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்திருக்கிறது. முதல் ஒலி அட்டைத் தீர்வுகள் யாவும் ஓரகமே. ஸ்டீரியோ ஒலி 90 ஆம் ஆண்டுகளின் ஆரம்பநிலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, குவாட்ரோபோனிக் ஒலி 90 ஆம் ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியில் வந்தது. இதற்கு வெகு விரைவிலேயே 5.1 வழி ஒலிதம் வெளிவந்தது. சமீபத்திய ஒலி அட்டைகள் 7.1 வழிகள் ஒலிபெருக்கி அமைப்பில் 8 பௌதீக ஒலித வழிகளை ஏற்கின்றன.

தொழில்முறை ஒலி அட்டைகள் (ஒலித இடைமுகங்கள்)[தொகு]

பிளவுக் கம்பிகளுடன் ஒரு எம்-ஆடியோ தொழில்முறை ஒலி அட்டை.

நேர்த்தியான ஒலி அட்டைகள் நடைமுறையில் (செயலற்ற தன்மை என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது) பல்வேறு அலை வரிசையுடன் கூடிய ஒலிப்பதிவுகள் மற்றும் மறு இயக்கி ஆகிய சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதுடன், இசைப்பதிவக தரத்திலான ஒலியை அளிக்கின்றன. அவற்றின் இயக்கிகள் நேர்த்தியான ஒலி அமைப்பு மற்றும் இசை மென்பொருள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய ஒலிதப் போக்கிலான உள்ளீடு/வெளியீடு (எஎஸ்ஐஓ) நெறிமுறையைக் கொண்டுள்ளன, இருந்தபோதும் எஎஸ்ஐஓ இயக்கிகள் நுகர்வோர் பயன்படுத்தும் ஒலி அட்டைகளில் காணப்படுகின்றன.

நேர்த்தியான ஒலி அட்டைகள் பொதுவாக "ஒலித இடைமுகப்புகள்" என்றழைக்கப்படுகின்றன என்பதுடன், போதுமான தரவுகளை அளிப்பதற்காக யுஎஸ்பி 2.0, பையர்ஓயர், அல்லது ஒளியியல் இடைமுகப்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி வெளிப்புற அடுக்குச் செருகியின் வடிவத்திலும் அவ்வட்டைகள் காணப்படுகின்றன. நேரத்தியான ஒலி அட்டைகளின் பயன்பாடுகளானது பன்முக உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டு இணைப்பிகள், பன்முக உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு ஒலி அலைவரிசைகளுக்கான நேரடி வன்பொருள் ஆகிய அனைத்திலும் பொதுவானவை என்பதுடன், வழக்கமான நுகர்வோர் ஒலி அட்டைகளைக் காட்டிலும் அதிக மாதிரி விகிதங்கள் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றின் பணிகள் மற்றும் திட்டங்கள் அனைத்தும் பன்முக அலைவரிசைத் தரவு பதிப்பி, மற்றும் நேரத்தியான ஒலித கலப்பி மற்றும் செயலகம் ஆகியவற்றிற்குப் பொதுவானவை என்பதுடன், நுகர்வோர் ஒலி அட்டைகளின் தரத்தின் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டது.

சூழ்நிலைக்கேற்ப ஒலிதத்தை நீட்டித்தல், நிகழ்பட விளையாட்டை துரிதப்படுத்தும் வன்பொருளைத் தேர்ந்தெடுப்பது, அல்லது நேர்த்தியான ஒலி அட்டைகளில் விரும்பத்தகாத ஒலி விளைவுகளைக் கண்டறிவது போன்ற சிறப்பியல்புகளை நுகர்வோர் ஒலி அட்டைகள் கொண்டுள்ளன, அதே சமயம் வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ஒலி அட்டைகளுக்கு ஒலித இடைமுகப்புகள் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை.

மறு இயக்கி மற்றும் பொதுவான பயன்பாடுகளுடன் "நுகர்வோர் தரத்தைப்" பூர்த்தி செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒலி அட்டைகள் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் பயன்படுவதுடன், பொழுதுபோக்கும் நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டவை, மேலும் இவ்வட்டைகள் ஒலித இசைக்கலைஞர்களின் தேவைகளை நிறைவு செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்படவில்லை. இதற்கு மாற்றாக, ஸ்டெய்ன்பெர்க் நிறுவனம் (கியூபேஸ் மற்றும் நியூஅன்டோ போன்ற ஒலித பதிப்பு மற்றும் வரிசை முறை மென்பொருளை உருவாக்கிய நிறுவனமாகும்) பன்முக ஒலித உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடைக் கையாளும் நெறிமுறையை உருவாக்கியது.

பொதுவாக நுகர்வோர் தரத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒலி அட்டைகள் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அசௌகரியங்களைக் கொண்டிருப்பதால், ஒலித இசைக்கலைஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. நவீன ஒலி அட்டைகள் ஏடி/டிஏ மாற்றியைக் (அலைமருவியிலிருந்து எண்மருவிக்கான மாற்றம்/எண்மருவியிலிருந்து அலைமருவிக்கான மாற்றம்) கொண்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருந்தபோதும், முக்கிய பயன்பாடுகளில் பதிவு (அலைமருவியிலிருந்து எண்மருவிக்கான மாற்றம்) மாற்றத்தை துரிதப்படுத்துவதற்கான தேவையே முதன்மையானதாக கருதப்படுகிறது.

நுகர்வோருக்கான ஒலி அட்டைகள் மாதிரிகளைத் தேர்வு செய்வதில் மிகப்பெரிய சுணக்கத்தைக் கொண்டிருப்பது அதன் வரம்புகளுள் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது; இந்த சுணக்கமானது ஏடி மாற்றியானது ஒலி மாதிரியை கணிப்பொறியின் முக்கிய நினைவகத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்கான காலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

திறன் வாய்ந்த மாதிரி விகிதங்கள் மற்றும் நுண்மி வரையறைகளில் கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்ட நுகர்வோருக்கான ஒலி அட்டைகளை குறைந்த எண்ணிக்கையிலான உள்ளீட்டு அலைவரிசைகளை (அலைமருவி மற்றும் எண்மருவி ஒலிகளுக்கு இடையையான ஒப்பீடு) கொண்டிருக்கின்றன என்பதுடன், அவற்றைத் திறம்பட நிர்வகிக்கின்றன: சிறந்த இசைப்பதிவகம் நுகர்வோருக்கான ஒலி அட்டைகள் வழங்கும் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட அலைவரிசைகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன என்பதுடன், வேறுபட்ட உள்ளீட்டு கலப்பி மற்றும் போலியான இணைப்பிகளைத் தவிர்த்து மற்ற அனைத்தையும் பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன. நுகர்வோருக்கான ஒலி அட்டைகளில் வெளிப்புற இணைப்பிகள் காணப்படுகின்றன.

நீட்டிப்பு அட்டைகள் தவிர்த்த ஒலி சாதனங்கள்[தொகு]

பிசி மதர்போர்டுகளில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த ஒலி வன்பொருள்[தொகு]

1984 ஆம் ஆண்டு, முதன் முதலில் ஐபிஎம் பிசிஜெஆர் மூன்று வகையான குரல் ஒலிகளை தொகுக்கும் தொகுதுண்டை (எஸ்என்76489) வைத்திருந்தது, மேலும் அந்தத் தொகுதுண்டானது வெவ்வேறு வீச்சு, மற்றும் முதிர்ச்சியற்ற ஒலிகளை உருவாக்கும் போலியான வெண்மை இரைச்சலுடன் கூடிய அலைவரிசை ஆகியவற்றின் உதவியின் மூலம் மூன்று சதுர வடிவிலான குரல்களை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டது. டேன்டி 1000 அமைப்பு தொடக்கத்தில் பிசிஜெஆரை ஒத்திருந்தது, மேலும் டேன்டி டிஎல்/எஸ்எல்/ஆர்எல் மாதிரிகள் எண்மருவி ஒலியைப் பதிவுசெய்வது/மறு இயக்கம் செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதன் மூலம் பிசிஜெஆரின் செயல்பாடுகளை விஞ்சும்படியான ஒரு போலியான தோற்றத்தை டேன்டி 1000 அமைப்பு உருவாக்கியது.

1990 ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பல்வேறு கணிப்பொறி உற்பத்தியாளர்கள் கருத்தட்டுகளில் ஒலி அட்டைகளுடன் "கோடெக்" தொகுதுண்டை (ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஏடி/டிஏ ஒலித மாற்றி) இணைக்கத் தொடங்கினர். பெரும்பாலான உற்பத்தியாளர்கள் இன்டெல் நிறுவனத்தின் ஏசி97 தொகுதுண்டைப் பயன்படுத்தினர். மற்ற உற்பத்தியாளர்கள் குறைந்த செலவிலான ஏசிஆர் நெடுந்தொளை இணை அட்டைகளைப் பயன்படுத்தினர்.

2005 ஆம் ஆண்டின்படி, இந்த "கோடெக்" நேரடி இசைத் தொகுப்பு அல்லது பன்முக அலைவரிசை ஒலியை வழங்கும் வன்பொருளின் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது என்பதுடன், சிறப்பு இயக்கிகள் மற்றும் வன்பொருள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய மையச் செயலக வேகத்தின் விரையமும் (உதாரணமாக, ஆத்லென் எக்ஸ்பி 1600 + மையச் செயலகத்தில் எம்ஐடிஐ மறு உருவாக்கத்தின் போது 10-15 சதவீதத்திலான மையச் செயலகத்தின் நேரம் வீணடிக்கப்படுகிறது) வன்பொருளின் செயல் திறன் குறைபாட்டிற்கு மற்றொரு காரணமாகும்.

சில உற்பத்தியாளர்கள் ஐஎஸ்ஏ அல்லது பிசிஐ சவுண்ட் பிளாஸ்டரை வழங்கும் தொகுதுண்டு மற்றும் "நேர்த்தியான" (கோடெக் அல்லாத) ஒலி அட்டைகள் ஆகியவை ஒன்றிணைக்கப்பட்ட கருத்தட்டை வழங்குகின்றனர் (2006 ஆம் ஆண்டு முதல்); இதன் காரணமாக உயர்ந்த தரத்திலான ஒலி அட்டைகளை பயனருக்கு வழங்கும்போது, நெடுந்தொளை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டியது தவிர்க்கப்படுகிறது.

பிற இயக்குதளங்களில் ஒருங்கிணைந்த ஒலி[தொகு]

கோமோடோர், சி64 மற்றும் அமீகா அல்லது ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மேசின்டாஸ் போன்ற வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் முந்தைய கணிப்பொறிகளை உள்ளடக்கிய பல்வேறு ஐபிம் பிசி கணிப்பொறி அல்லாதவை, மற்றும் சன் உள்ளிட்ட உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கணிப்பொறி உதிரிகள் அனைத்தும் ஒலி சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்ட தங்களின் சொந்த கருத்தட்டுகளைப் பயன்படுத்தின. மற்ற நிறுவனங்கள் குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட கருத்தட்டுகளை அளித்து வரும் நிலையில், கோமோடோர், அமீகா மற்றும் சி64 ஆகிய நிறுவனங்கள் உயர்ந்த செயல்திறன் கொண்ட கருத்தட்டுகளை அளித்து வருகி்ன்றன. இதுபோன்ற சில இயக்குதளங்கள் தங்களின் பாட்டை கட்டமைப்புகளுக்கு ஏற்றார் போல் ஒலி அட்டைகளை வடிவமைத்தன என்பதுடன், அந்த பாட்டை கட்டமைப்புகள் உயர்ந்த பிசியில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

அமீகாவில் பயன்படுத்தப்படும் ஒலி தொகுதுண்டு பாவ்வா என்றழைக்கப்படுவதுடன், எட்டு நுண்மியுடன் (இருந்தபோதும் துண்டங்களுடன் கூடிய, 14/15 நுண்மி உயர் மையச் செயலகப் பயன்பாட்டினை நிறைவேற்றும் வகையில் இருந்தது) கூடிய நான்கு எண்மருவி ஒலி அலைவரிசைகளைக் (இரண்டு அலைவரிசைகள் இடது பக்க ஒலிபெருக்கிக்காகவும், மற்ற இரண்டு வலது பக்க ஒலிபெருக்கிக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது) கொண்டிருந்தது, மேலும் ஒவ்வொரு அலைவரிசையும் ஆறு நுண்மி அளவுகளைக் கொண்டது. அமீகாவில் உள்ள ஒலி மறு இயக்கியானது முக்கிய மைய நினைவகத்தின் உதவியின்றி தொகுதுண்டு-ரேமிலிருந்து நேரடியாக இயங்குகிறது.

மற்ற இயங்குதள ஒலி அட்டைகள்[தொகு]

கூச் சின்தெடிக் ஊட்வைண்ட் என்பது முன்னர் கணிப்பொறியால் பயன்படுத்தப்பட்ட புகழ்பெற்ற ஒலி அட்டைகள் ஆகும், மேலும் பிளாட்டோ முனையங்களுக்கான இசைச் சாதனம் ஒலி அட்டைகள் மற்றும் எம்ஐடிஐக்கு முன்னோடியாக விளங்கியது என்பதுடன், அந்தச் சாதனம் 1972 ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்டது.

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் கணிப்பொறிகள் சிறந்த ஒலித் திறனை வெளிப்படுத்தி வருகிறது, அதே சமயம் அந்நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளில் மிகச் சிறந்த முறையில் விற்பனையாகும் ஆப்பிள் II வரிசைகள் சுணக்கமான அளவிலான ஒலி அமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் கடைசியாக வெளிவந்த மாதிரிகள் பிசியில் இருப்பதைக் காட்டிலும் மிகச் சிறந்த பீப் ஒலியை எழுப்பும் திறனைக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்தப் பிரச்சினையை சரிசெய்யும் வகையில், சுவீட் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம் மாக்கிங்போர்ட் (பாடும் பறவையின் பெயரிலிருந்து இப்பெயர் உருவானது) ஒலி அட்டைகளை உருவாக்கியது என்பதுன், அவ்வட்டை ஆப்பிள் II வரிசைகளின் முக்கிய ஒலி அட்டைகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. முந்தைய மாக்கிங்போர்ட் மாதிரிகள் மூன்று வகையான ஒலிகளைப் பிரித்தறியும் தன்மை கொண்டது, ஆனால் பின்னர் வெளிவந்த மாதிரிகள் ஆறு வகையான ஒலிகளைப் பிரித்தறியும் திறனைக் கொண்டிருந்தது. மாக்கிங்போர்ட் ஒலி அட்டைகளை ஆதரிக்கும் சில மென்பொருள் 12 வகையான குரலிசை மற்றும் ஒலியை பிரித்தறியும் திறனைக் கொண்டது. மாக்கிங்போர்ட் வடிவத்தை ஒத்த 12 வகையான ஒலிகளைப் பிரித்தறியும் திறன் கொண்ட ஒலி அட்டை பேசர் என்றழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அந்த அட்டை அப்லைட் இன்ஜூனியரிங் ஆல் உருவாக்கப்பட்டது. 2005 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு, ரியாக்டிவ்மைக்ரோ.காம் என்ற நிறுவனம் ஆறு வகையான ஒலியைப் பிரித்தறியும் திறன் கொண்ட மாக்கிங்போர்ட் வி1 என்ற ஒலி அட்டையை வெளியிட்டது. மேலும் அந்த நிறுவனம் பேசர் போன்ற வடிவமைப்பை உருவாக்க நினைத்ததுடன், மாக்கிங்போர்ட் மற்றும் பேசர் ஆகிய இரண்டு அட்டைகளின் கலைவையிலான பயனர்கள் பயன்படுத்தும்படியான புதிய அட்டையை வெளியிட முடிவு செய்துள்ளது, அத்துடன் அந்த அட்டை எஸ்சி-01 மற்றும் எஸ்சி-02 ஆகிய இரண்டு பேச்சுத் தொகுப்பிகளின் தேவையை நிறைவேற்றும்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

எம்எஸ்எக்ஸ கணிப்பொறிகள் சிறந்த தரத்திலான ஒலிதத்தை வெளியிடும் ஒலி அட்டைகளைக் கொண்டுள்ளன. அந்த அட்டைகள் மூன்சவுண்ட் என்றழைக்கப்படுவதுடன், யமஹா ஓபிஎல்4 ஒலி தொகுதுண்டைப் பயன்படுத்துகின்றன. மூன்சவுண்டிற்கு முன்பாக, எம்எஸ்எக்ஸ் மியூசிக் மற்றும் எம்எஸ்எக்ஸ் ஆடியோ என்றழைக்கப்பட்ட ஒலி அட்டைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதுடன், அவைகள் முறையே ஓபிஎல்2 மற்றும் ஓபிஎல்3 தொகுதுண்டுகளைப் பயன்படுத்தின.

யூஎஸ்பி ஒலி "அட்டைகள்"[தொகு]

யுஎஸ்பி ஒலி "அட்டை"

யூஎஸ்பி ஒலி "அட்டைகள்" பொதுவாக வெளிப்புற பெட்டிகள் என்பதுடன், யூஎஸ்பி வழியாக கணிப்பொறியினுள் செருகப்படுகிறது. அவைகள் பொதுவாக ஒலி அட்டைகள் என்றழைக்கப்படுவதில்லை, மாறாக ஒலித இடைமுகப்புகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

யூஎஸ்பி சிறப்பம்சங்கள் உயர்தரமான இடைமுகப்பை வரையறை செய்கிறது, மேலும் யூஎஸ்பி ஒலிதக் கருவி வகையானது தனியொரு இயக்கியை சந்தையில் காணப்படும் பல்வேறு யூஎஸ்பி ஒலித சாதனங்களுடன் இணைந்து செயலாற்ற அனுமதிக்கிறது. சுற்றுகளின் வடிவமைப்பை அனுமதிக்கும் பட்சத்தில், உயர் தரமான ஒலியை வழங்குவதற்கு யூஎஸ்பி 2.0 தேவைகளை நிறைவு செய்யும் அட்டைகள் போதுமான தரவை இடமாற்றம் செய்யும் திறனைக் கொண்டுள்ளன.

பிற வெளிப்பலகை ஒலி சாதனங்கள்[தொகு]

.யூஎஸ்பி ஒலி அட்டைகள் முதன்மையான வெளிப்புறச் சாதனங்களுக்கு அப்பால் அமைந்துள்ளன என்பதுடன், ஒலிப்பதிவு அல்லது ஒலித்தொகுப்பு செய்வதற்கு கணிப்பொறிக்கு அனுமதி அளிக்கின்றன. உதாரணமாக, ஒலிதத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக கோவக்ஸ் ஸ்பீச் திங் உள்ளிட்ட சாதனங்கள் ஐபிஎம் பசி மற்றும் ஆறு அல்லது எட்டு நுண்மி பிசிம் மாதிரித் தரவு ஆகியவற்றின் முகப்புகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன. பல்வேறு வகையான நேர்த்தியான ஒலி அட்டைகள் (ஒலித இடைமுகப்புகள்) வெளிப்புற பயர்ஓயர் அல்லது யூஎஸ்பி தொகுதியின் வடிவத்தில் காணப்படுகி்ன்றன என்பதுடன், வசதியாகவும், நம்பகத்தன்மை கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றன.

மடிக்கணினி மற்றும் கையடக்க கணினி உள்ளி்ட்டவை ஒலி அட்டைகளைக் கொண்டிராத சமயத்தில், பிசிஎம்சிஐஏ பாட்டை அட்டை இடைமுகப்பைப் பயன்படுத்தும் ஒலி அட்டைகள் முந்தைய கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டன. பாட்டை அட்டைகளைக் கொண்டு ஒலிதத்தை உருவாக்கும் முறை இன்றளவும் அரிதான முறையில் சில மடிக்கணினி மற்றும் கையடக்க கணினிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அது உரிமையாளர்களின் எதிர்பார்ப்பு அல்லது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இல்லை, மேலும் டிஜெ மற்றும் அதன் தொகுதிகளிலிருந்து பெறப்படும் வெளியீடுகள் ஒரே அமைப்பில் இருந்து பெறப்படும் மறு இயக்கம் மற்றும் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்கின்றன.

இயக்கி கட்டமைப்பு[தொகு]

ஒலி அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவதற்காக, இயங்கு தளம் வரையறுக்கப்பட்ட சாதன இயக்கியைக் கோருகிறது. சாதன இயக்கி என்பது வன்பொருள் மற்றும் இயங்கு தளம் ஆகியவற்றிற்கு இடையே தரவுகளைக் கையாளும் சிறிய அளவிலான நிரலாகும். சில் இயங்கு தளங்கள் அனைத்து வகையான அட்டைகளுக்கு ஏற்றார் போன்ற இயக்கிகளை உள்ளடக்கி இருக்கும், சில சமயங்களில் இயக்கிகள் அட்டைகளுடன் சேர்ந்து விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன, அல்லது பதிவிறக்கம் செய்யப்படுகின்றன.

 • ஐபிஎம் பிசிக்கான டாஸ் நிரல்கள் உலகளாவிய எம்ஐடிஐல்வேர் இயக்கி நிரலகங்களைக் கொண்டுள்ளன (எச்எம்ஐ சவுண்ட் ஆப்பரேடிங் சிஸ்டம்ஸ், மைல்ஸ் ஆடியோ இன்டர்பேஸ் லைப்ரரீஸ் (ஏஐஎல்), மைல்ஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம்ஸ் உள்ளி்ட்டவை இதில் அடங்கும்), மேலும் டாஸ் ஒலி அட்டைகளுக்கான பயன்படுத்துவதற்கேற்ற நேர்த்தியான அமைப்பைக் கொண்டிருக்காததைத் தொடர்ந்து, அந்த நிரலகங்கள் பொதுவான ஒலி அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கேற்ற இயக்கிகளைக் கொண்டுள்ளன. சில அட்டை உற்பத்தியாளர்கள் தங்களின் விளைபொருளை ஆதரிக்கும் வகையில் எம்ஐடிஐல்வேர் டிஎஸ்ஆரை அடிப்படையாகக் கொண்ட இயக்கிகளை (சில சமயங்களில் போதுமான திறனின்றிக் காணப்படுகிறது) வழங்குகின்றனர். சவுண்ட் பிளாஸ்டர் போன்மி என்றழைக்கப்படும் அத்தகைய இயக்கிகள் சவுண்ட் பிளாஸ்டரை மேம்படுத்துவதன் மூலம் விளைபொருளை அனுமதிக்கிறது என்பதுடன், சவுண்ட் பிளாஸ்டர் ஒலியை மட்டுமே பயன்படுத்தும் அட்டைகளைக் கொண்ட விளையாட்டுக்களையும் அனுமதிக்கிறது. சில நிரல்கள் ஒலி அட்டைகளின் நிரலுடன் இணைந்து செயல்படும் இயக்கி/எம்ஐடிஐல்வேரின் முக்கிய நிரற்றொடரைக் கொண்டுள்ளன.
 • மைக்ரோசாப்ட் வின்டோஸ் ஒலி அட்டை உற்பத்தியாளர்களால் எழுதப்பட்ட புரப்ரைட்டர் மென்பொருள் இயக்கிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. பல்வேறு சாதன உற்பத்தியாளர்கள் இயக்கிகளை தங்களுடைய சொந்த வட்டுக்களில் வெளியிடுகின்றனர், அல்லது வின்டோஸை நிறுவும் வட்டுக்களுடன் இணைத்து மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்திற்கு அளிக்கின்றனர். பதிவிறக்கம் மற்றும் நிறுவுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்காக இயக்கிகள் சிலசமயம் தனிப்பட்ட வணிகர்களால் வழங்கப்படுகின்றன. இணையம் அல்லது எப்டிபி பக்கத்தைப் போன்று வட்டுக்களை இற்றைப்படுத்த இயலாததைத் தொடர்ந்து, வழவைக் கண்டறிவது மற்றும் மற்ற மேம்பாடுகள் அனைத்தையும் பதிவிறக்கத்தின் மூலமாக வேகமாக செய்து முடிக்கப்பபடுகின்றன. வின்டோஸ் 98 எஸ்இ பதிப்பிலிருந்து யூஎஸ்பி ஒலித சாதனப் பிரிவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.[1] எச்டி ஆடியோ, பையர்ஓயர் மற்றும் யூஎஸ்பி ஒலித சாதன வகைத் தரங்கள் போன்றவற்றை ஆதரிக்கும் யுனிவர்செல் ஆடியோ ஆர்க்கிடெக்சர் (யூஏஏ) தொழில்நுட்பத்தை மைக்ரோசாப்ட் வெளியிட்டதிலிருந்து, மைக்ரோசாப்டின் உலகளாவிய வகை இயக்கியானது அனைவராலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்த இயக்கியானது வின்டோஸ் விஸ்டாவை உள்ளடக்கியது. வின்டோஸ் எக்ஸ்பீ, வின்டோஸ் 2000 அல்லது வின்டோஸ் செர்வர் 2003 ஆகியவற்றிற்கான இயக்கியை மைக்ரோசாப்ட்டை தொடர்புகொள்வதன் மூலம் பெற இயலும்.[2] இதுபோன்ற சாதனங்களுக்கான இயக்கிகளை அனைத்து உற்பத்தியாளர்களும் விநியோகம் செய்கின்றனர் என்பதுடன், அவற்றுள் மேற்கூறிய இயக்கியும் அடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 • யூனிக்ஸின் பல்வேறு பதிப்புகள் ஓப்பன் சவுண்ட் சிஸ்டத்தை (ஓஎஸ்எஸ்) எளிதில் கையாளும் வகையில் திருத்தம் செய்துள்ளன. இயக்கிகள் அரிதாக உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதுடன், அட்டை உற்பத்தியாளர்கள் அவற்றை உருவாக்குகின்றனர்.
 • லினக்ஸை அடிப்படையாகக் கொண்ட பங்கீடுகள் தற்போது அட்வான்ஸ்ட் லினக்ஸ் சவுண்ட் ஆர்க்கிடெக்சரைப் (ஏஎல்எஸ்ஏ) பயன்படுத்துகின்றன. லினக்ஸ் கரு 2.4 கண்டறியப்படும் வரை, ஓஎஸ்எஸ் மட்டுமே லினக்சிற்கான உயர்ந்த ஒலி கட்டமைப்பாக இருந்தது, இருந்தபோதும் ஏஎல்எஸ்ஏவைப் பதிவிறக்கம் செய்ய இயலும் என்பதுடன், 2.2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கருக்களில் அவற்றை தனியே தொகுத்து நிறுவ இயலும். ஆனால் கரு 2.5 ஐப் பயன்படுத்தத் தொடங்கிய பிறகு, ஏஎல்எஸ்ஏ கருவுடன் இணைக்கப்பட்டது என்பதுடன், ஓஎஸ்எஸ் அமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட இயக்கிகளைப் பயன்படுத்துவது நிறுத்தப்பட்டது. ஆனால் ஏற்கனவே இருந்த ஓஎஸ்எஸ்ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட மென்பொருள் பராமரிக்கப்பட்டது, இருந்தபோதும் ஏல்எஸ்ஏ-ஓஎஸ்எஸ் ஆகியவற்றின் சிறப்பம்சங்களின் பயன்பாடுகள் ஏபிஐ மற்றும் ஓஎஸ்எஸ் கரு நிரல்கூறுகளுக்கு முன்மாதிரியாக விளங்கின.
 • ஆப்பிள் IIவை வட்டிலிருந்து நேரடியாகத் தொடங்கும்படி செய்வதற்காக, ஆப்பிள் IIவை ஆதரிக்கும் மாக்கிங்போர்ட் முக்கிய நிரல்களுடன் இணைக்கப்பட்டன.

இதையும் பாருங்கள்[தொகு]

 • கணிப்பொறி வன்பொருள்
 • ஓஎம்ஏபி (டிஐ)
 • இஏஎக்ஸ்
 • ஏஎஸ்ஐஓ
 • ஒலி தொகுதுண்டு
 • ஒலித சமிக்ஞை நிகழ்முறை
 • கித்தார் சிறப்பு சப்தங்கள் அலகு
 • ஒலி திறன்
 • ஒலித / நிகழ்பட இணைப்பிகள் (மாதிரி)
  • எம்ஐடிஐ
  • செருகி
  • மினி-ஆர்சிஏ
  • எஸ்/பிடிஐஎப்
  • கேம் போர்ட்
  • ஒலியடக்க பொத்தான்
 • ஒலித நூலகங்கள் (பிரிவுகள்)
 • கோடெக்
  • வர்ச்சுவல் ஸ்டுடியோ தொழில்நுட்பம் (விஎஸ்டி)
  • குறுக்குவெட்டு-இயக்குதள ஒலித உருவாக்கக் கருவி (எக்ஸ்ஏசிடி)
 • நேரடி ஒலி
 • நேரடி இசை
 • ஓபன்ஏஎல்
 • பேரொலி
 • டால்பி டிஜிட்டல் (இஎக்ஸ், சரவுண்ட் இஎக்ஸ்)
 • எஸ் லாஜிக்
 • எஸ்என்ஆர்
 • டெக்ஸ்டர் (இசை)
 • ஒலித அமுக்கம்
 • ஆட்லிப்
 • சி-மீடியா
 • கிரியேட்டிவ் லேப்ஸ் (ஏ3டி)
 • ரியல்டெக்
 • சென்சாரா
 • டர்டில் பீச்
 • யுஎஸ்பி
 • விஐஏ என்வி
 • நிகழ்பட ஆட்டங்கள்
 • எம்ஐடிஐ தயாரிப்பாளர்கள் கூட்டமைப்பு
 • ஜப்பான் எம்ஐடிஐ தரநிலைகள் ஆணையம்
 • டெக்ஸ்டர் (மாதிரி)

பார்வைக் குறிப்புகள்[தொகு]

This article is based on material taken from the Free On-line Dictionary of Computing prior to 1 November 2008 and incorporated under the "relicensing" terms of the GFDL, version 1.3 or later.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Sound cards
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒலி_அட்டை&oldid=3510924" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது