உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கோடெக்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


கோடெக் (codec) என்பது இலக்கமுறை தரவு ஓடை அல்லது சமிக்ஞையை குறியாக்கம் மற்றும்/அல்லது குறியாக்க நீக்கம் செய்யும் திறனுள்ள சாதனம் அல்லது கணிப்பொறி நிரலாக்கமாகும்.[1][2][3][4] கோடெக்(codec) என்ற வார்த்தை 'co mpressor-dec ompressor' அல்லது, மிகவும் பொதுவாக, 'co der-dec oder' என்பதன் ஒரு கலப்பாக்கம் (இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகளின் கலப்பு) ஆகும்.

வரலாற்றுப்பூர்வமாக ஒரு மோடம் (modem) என்பது மாடுலேட்டர்/டீமாடுலேட்டர் (modulator/demodulator) (டெலிகாஸ் நிறுவனத்தால் மோடமானது டேட்டாசெட் என்று அழைக்கப்படுகிறது) என்பதன் சுருக்கம் என்பதோடு தொலைபேசி வழி சமிக்ஞை மாற்றித்தருதலுக்காக கணிப்பொறிகளிலிருந்து அலைமருவிக்கு இலக்கமுறை தரவை மாற்றித்தருகிறது. வாங்கியின் முனையில் அலைமருவியானது இலக்கமுறைக்கு மீண்டும் மாற்றப்படுகிறது. கோடெக்குகள் இப்படி எதிர்ச்செயல் புரிவதில்லை (ஒலியத்தின் அலைமருவியை இலக்கமுறைக்கு மாற்றி பின்னர் கணிப்பொறி இலக்கமுறை ஒலியத்திற்கு திரும்புகிறது). கோடெக்குகளில் அமுக்கங்கள் எதுவுமில்லை, குறியாக்கமும் குறியாக்க நீக்கமும் மட்டுமே உள்ளது.

தொடர்புடைய கருத்தாக்கங்கள்[தொகு]

ஒரு என்டெக் (குறியேற்றி/குறியாக்க நீக்கி) என்பது ஒரேவிதமானது என்றாலும் வன்பொருள்களுக்கான வேறுபட்ட கருத்தாக்கங்களாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியப் பகுதியில் ஒரு "கோடெக் " என்பது அலைமருவி சமிக்ஞைகளை துடிப்பு-குறி பண்பேற்றத்திற்குள்ளாக குறியாக்கம் செய்வதாகவும் அவற்றை மீண்டும் குறியாக்க நீக்கம் செய்வதாகவும் இருந்தது. இந்த நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இலக்கமுறை சமிக்ஞை வடிவங்களுக்கிடையே மாற்றுவதற்கான மென்பொருள் வகைக்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக இருந்தது என்பதுடன் கம்பேண்டர் செயல்பாடுகளையும் உள்ளிட்டிருந்தது.

ஒரு கோடெக்கானது செலுத்தம், சேமிப்பு அல்லது மறைகுறியீடாக்கத்திற்காக தரவு ஓட்டம் அல்லது சமிக்ஞையை குறியாக்கம் செய்கிறது, அல்லது அதனை மறுநிகழ்த்தம் அல்லது தொகுப்பிற்கு குறியாக்க நீ்க்கம் செய்கிறது. கோடெக்குகள் ஒளித்தோற்ற கூட்டம் மற்றும் ஓடை ஊடகப் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு ஒளித்தோற்ற புகைப்படக்கருவியின் அலைமருவியிலிருந்து இலக்கமுறை மாற்றி (ஏடிசி) அதனுடைய அலைமருவி சமிக்ஞைகளை இலக்கமுறை சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகிறது, இவை பின்னர் இலக்கமுறை செலுத்தம் அல்லது சேமிப்பிற்காக ஒளித்தோற்ற அமுக்கியின் வழியாக கடத்தப்படுகின்றன. பெறுகின்ற சாதனம் பின்னர் இந்த சமிக்ஞையை ஒரு ஒளித்தோற்ற அமுக்கநீக்கி, இலக்கமுறையிலிருந்து அலைமருவி மாற்றி (டிஏசி) வழியாக அலைமருவி காட்சிக்காக செயல்படுத்துகிறது. கோடெக் என்ற சொற்பதமும் ஒளித்தோற்ற கூட்ட அலகிற்கான இனவகைப் பெயராகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒரு ஒலித அமுக்கியானது செலுத்தல் அல்லது சேமிப்பிற்காக அலைமருவி ஒலித சமிக்ஞைகளை இலக்கமுறை சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகிறது. ஒரு பெறுதல் சாதனமானது இலக்கமுறை சமிக்ஞைகளை மறுநிகழ்த்தத்திற்காக ஒலித அமுக்கநீக்கியைப் பயன்படுத்தி இலக்கமுறை சமிக்ஞைகளை மீண்டும் அலைமருவியாக மாற்றுகிறது. இதற்கான உதாரணங்களாக கோடெக்குகள் தனிப்பட்ட கணிப்பொறிகளின் ஒலி அட்டைகளில் பயன்படுத்தப்படுவதைக் குறிப்பிடலாம்.

அமுக்கத் தரம்[தொகு]

  • இழப்பேற்படுத்தும் கோடெக்குகள்: மென்பொருள் உலகிலுள்ள பல பிரபலமான கோடெக்குகள் பலவும் இழப்பேற்படுத்துபவை, அதாவது அமுக்கத்தை அடைவதற்கு அவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கான தரத்தைக் குறைக்கின்றன, ஆனால் தரவின் சில படிமுறையைப் பயன்படுத்தி பதிவை உருவாக்குவதற்கு சில நெறிமுறையைப் பயன்படுத்துவதும் இருக்கிறது. சிறிய தரவுத் தொகுதிகள் துரிதமாக ஆவியாதலற்ற நினைவகம் மற்றும் கடின வட்டு போன்ற மற்றும் சிடி-ரோம், டிவிடி, மற்றும் புளூ-ரே வட்டு போன்ற ஒருமுறை எழுதி பல வடிவங்களில் படிக்கப்படக்கூடிய விலைமிகுந்த சேமிப்பக துணை அமைப்புகளிலும் சுமையை எளிதாக்குகின்றன.
  • இழப்பேற்படுத்தாத கோடெக்குகள்: அசலான ஓட்டத்தில் இருக்கின்ற தகவல் அனைத்தையும் தக்கவைத்துக்கொண்டு ஒரு அமுக்கப்பட்ட வடிவத்தில் தரவை அடையச்செய்வதற்கான இழப்பேற்படுத்தாத கோடெக்குகளும் இருக்கின்றன. பெரிய தரவு அளவுகளை நீக்குவதைக் காட்டிலும் ஓட்டத்தின் அசல் தரத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது முக்கியமானதாக இருந்தால் இழப்பேற்படுத்தாத கோடெக்குகள் முன்னுரிமையளிக்கப்படுகின்றன. தரவு அடையாளம் காணப்பட முடியாத அளவிற்கு அதன் தரத்தை இழக்கச் செய்கின்ற இழப்பேற்படுத்தும் கோடெக்குளில் நிகழ்முறையின் (குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்க நீக்கம்) மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகின்ற பயன்பாட்டில் மேற்கொண்டு நிகழ்முறையாக்கத்திற்கு (உதாரணத்திற்கு தொகுப்பு) இது உண்மையாகிறது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோடெக் அல்லது குறியாக்க திட்டத்தைப் பயன்படுத்துவது அடுத்தடுத்து தரத்தை குறிப்பிடத்தகுந்த அளவிற்கு இழக்கச் செய்துவிடுகிறது. சேமிப்பக கொள்திறனின் குறைந்துபட்ட செலவினம் மற்றும் நெட்வொர்க் பேண்ட்வித் ஆகியன சில ஊடகத்திற்கான இழப்பேற்படுத்தும் கோடெக்களுக்கான தேவையை குறைக்கச் செய்யும் நோக்கம் கொண்டதாக இருக்கின்றன.

ஊடகத்தின் சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களை முக்கியத்துவப்படுத்துவதற்கென்றோ அல்லது அவற்றின் பயன்பாடு குறியாக்கம் செய்யப்படுவதற்கோ கோடெக்குகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு, பேஸ்பால் அல்லது கால்பந்து போன்ற விளையாட்டு நிகழ்ச்சியின் ஒரு இலக்கமுறை படக்காட்சி (டிவி கோடெக்கைப் பயன்படுத்துவது) நன்றாக சலன குறியாக்கம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது, ஆனால் துல்லியமான வண்ணங்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை, அதேசமயத்தில் ஒரு ஓவிய கண்காட்சியின் படக்காட்சி வண்ணம் மற்றும் மேற்பரப்பு இழைநயத்திற்கு சிறந்த முறையில் குறியாக்கம் செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிறது.

கைபேசிகளுக்கான ஒலித கோடெக்குகள் மூல குறியாக்கம் மற்றும் மறுநிகழ்த்தத்திற்கிடையே மிகவும் குறைவான மறைநிலையைக் கொண்டிருக்கின்றன; அதேசமயம் பதிவுசெய்தல் அல்லது ஒலிபரப்புதலுக்கான ஒலித கோடெக்குகள் குறைவான பிட் விகிதத்தில் அதிகபட்ச நம்பகத்தன்மையை அடைவதற்கான உயர் மறைநிலை ஒலித அமுக்கத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

இலவசமானது முதல் நூறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட டாலர்கள் வரை விலையுள்ள ஒலித மற்றும் படக்காட்சி கோடெக்குகள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கின்றன. கோடெக்குகளின் வகைகள் ஒத்திசைதல் மற்றும் வழக்கொழிந்துபோதல் பிரச்சினைகளை உருவாக்கக்கூடியவை. முரண்பாடாக, மூல வகையில் அமுக்கம் செய்யப்பெற்ற பிசிஎம் ஒலிதம் (44.1 கிலோஹெர்ட்ஸ், 16 பிட் ஸ்டீரியோ, ஒலித சிடி அல்லது .wav அல்லது .aiff கோப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது) பல இயக்குதளங்களிலும் தரநிலையானதாக இருக்கிறது.

பல பல்லூடக தரவு ஓட்டங்கள் ஒலிதம் மற்றும் படக்காட்சி ஆகிய இரண்டையும் உள்ளிட்டிருக்கிறது என்பதுடன் ஒலிதம் மற்றும் படக்காட்சி ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கடக்கம் செய்ய அனுமதிக்கும் சில மெட்டாடேட்டாவையும் உள்ளிட்டிருக்கிறது. இந்த மூன்று ஓட்டங்களில் ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட நிரல்கள், நிகழ்முறைகள் அல்லது வன்பொருள் ஆகியவற்றால் கையாளப்படக்கூடியவையாக இருக்கலாம்; ஆனால் பல்லூடக தரவு ஓட்டங்கள் சேமிக்கப்பட்ட அல்லது மாற்றியளிக்கப்பட்ட வடிவத்தில் பயன்மிக்கதாக இருக்கிறது, அவை கொள்கல வடிவத்தில் ஒன்றாக மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

குறைந்த பிட் விகிதம் உள்ள கோடெக்குகள் பல பயனர்களை அனுமதிக்கின்றன, ஆனால் அவையும்கூட மிகவும் உருச்சிதைவுள்ளவை. உருச்சிதைவிலான தொடக்கநிலை அதிகரிப்பிற்கும் அப்பால், குறைந்த பிட் விகித கோடெக்குகள் சில குறிப்பிட்ட அனுமானங்களை உருவாக்கும் மிகவும் சிக்கலான நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றின் குறைவான பிட் விகிதங்களை அடையச்செய்வதாகவும் இருக்கலாம், அதாவது ஊடக மற்றும் சிப்ப இழப்பு விகிதம் உள்ளவை. பிற கோடெக்குகள் இதே அனுமானங்களை உருவாக்க இயலாதவையாக இருக்கலாம். குறைவான பிட்-விகித கோடெக் உள்ள ஒரு பயனர் மற்றொரு கோடெக்குடன் பேசும்போது ஒவ்வொரு மாற்றக்குறியாக்கத்தினாலும் கூடுதலான உருச்சிதைவு உள்ளிடப்படுகிறது.

ஏவிஐ கோடெக்காக இருக்கிறது என்ற கருத்து பல கோடெக்குகளும் பயன்படுத்திக்கொள்ளக்கூடிய (ஐஎஸ்ஓ தரநிலை இல்லையென்றாலும்) கொள்கல வடிவமாக ஏவிஐ இருக்கிறது என்பதால் அது தவறானதாகும். ஓஜிஜி, ஏஎஸ்எஃப், குயிகிடைம், ரியல்மீடியா, மட்ரோஸ்கா, டிவ்எக்ஸ் மீடியா வடிவம் போன்ற கொள்கலன்களும், எம்பிஇஜி டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்ட்ரீம், எம்பிஇஜி புரோகிராம் ஸ்ட்ரீம், எம்பி4 மற்றும் ஐஎஸ்ஓ பேஸ் மீடியா கோப்பு வடிவம் போன்ற ஐஎஸ்ஓ தரநிலைகள் என்று குறிப்பிடப்படும் கொள்கலன்களும் நன்கறியப்பட்டவையாக இருக்கின்றன.

பார்வைக் குறிப்புகள்[தொகு]

  1. "Ubuntu Documentation - What is a codec?". Ubuntu Documentation Team. Archived from the original on 2012-02-19. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-21.
  2. "About.com - Codec". About.com. Archived from the original on 2015-04-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-21.
  3. "Glossary - Codec". Afterdawn.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-21.
  4. "Using codecs". Microsoft. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-21.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கோடெக்&oldid=3909650" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது