உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

உள்ளீட்டுக் கருவி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கம்ப்யூட்டிங்கில், உள்ளீட்டு சாதனம் என்பது


உள்ளீட்டுக் கருவி (Input device) என்பது கணினி அல்லது தகவல் சாதனம் போன்ற தகவல் செயலாக்க அமைப்புக்கு தரவு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சமிக்ஞைகளை வழங்க பயன்படும் ஒரு உபகரணமாகும்.

உள்ளீட்டு சாதனங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்

[தொகு]

உள்ளீட்டு சாதனங்களை இதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம்:

 • உள்ளீட்டின் நடைமுறை (எ.கா. இயந்திரவியல் இயக்கம், ஆடியோ, காட்சி மற்றும் பல.)
 • உள்ளீடு தன்னிச்சையாக (எ.கா., விசையை அழுத்துதல்) அல்லது தொடர்ச்சியாக (எ.கா., ஒரு சுட்டியின் நிலை, தனித்த அளவில் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டாலும், தொடர்ச்சியாகக் கருதப்படும் அளவுக்கு வேகமானதாக இருத்தல்)
 • சுதந்திரத்தின் அளவுகளின் எண்ணிக்கை (எ.கா., இரு பரிமாண பாரம்பரிய எலிகள் அல்லது கணினி உதவி வடிவமைப்பு பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட முப்பரிமாண நேவிகேட்டர்கள்)


வெளியில் குறியிடத்தைக் குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் உள்ளீட்டுக் கருவிகளான சுட்டுக் கருவிகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்:


 • உள்ளீடு நேரடியானதா அல்லது மறைமுகமானதா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். நேரடி உள்ளீட்டுடன், உள்ளீட்டு வெளியானது காட்சிக்குரிய வெளியுடன் ஒத்திருக்கிறது, அதாவது சுட்டுதல் வெளியில் செய்யப்படும். இங்கு காட்சி எதிர்விளைவு அல்லது கர்சர் தோன்றும். தொடுதிரைகள் மற்றும் ஒளிப்பேனாக்கள் நேரடி உள்ளீடு தொடர்புடையனவாக இருக்கின்றன. சுட்டி மற்றும் டிராக்பால் உள்ளிட்டவை மறைமுகமான உள்ளீடு தொடர்புடைய எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.


 • இடம்சார் தகவல் பூர்த்தியானவையோ (எ.கா. தொடுதிரையின் மீது) அல்லது தொடர்புடையவையோ (எ.கா. சுட்டியில் அதனைத் தூக்க வேண்டும் மற்றும் இடம் மாற்ற வேண்டும்.)

நேரடி உள்ளீடு கிட்டத்தட்ட தவிர்க்க இயலாமல் பூர்த்தியானதாக இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் மறைமுக உள்ளீடு பூர்த்தியானதாகவோ அல்லது தொடர்புடையதாகவோ இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, டிஜிட்டைஸ் செய்யப்பட்ட கிராபிக்ஸ் டேப்லட்டுகள், மறைமுகமான உள்ளீடு மற்றும் உணர் பூர்த்தியான குறியிடங்கள் தொடர்புடைய பதிக்கப்பட்ட திரையைக் கொண்டிருக்காது. மேலும் அவை பொதுவாக பூர்த்தியான உள்ளீட்டு முறையில் இயக்கப்படுகிறது. ஆனால் அவை தொடர்புடைய உள்ளீட்டு முறையிலும் உருவகப்படுத்தலாம். இந்த முறையில் ஸ்டைலஸ் அல்லது பக்கைத் தூக்க வேண்டும் மற்றும் இடம் மாற்ற வேண்டும்.

விசைப்பலகைகள்

[தொகு]

விசைப்பலகை என்பது ஒரு மனித இடைமுகக் கருவி ஆகும். இது பொத்தான்களின் அமைவாகச் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பொத்தானும் அல்லது விசையும் கணினிக்கு உள்ளீட்டு மொழி சார்ந்த தனிக்குறியீட்டிற்காகவோ அல்லது கணினியின் குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டை அழைப்பதற்காகவோ பயன்படுத்தப்படலாம். வழக்கமான விசைப்பலகைகளில் ஸ்பிரிங்-சார்ந்த பொத்தான்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். எனினும் புதிய மாறுபாடுகள் மெய்நிகர் விசைகள் கொண்டவையாக இருக்கின்றன அல்லது ஒளிவிழும் விசைப்பலகைகளாகவும் கூட இருக்கின்றன.

விசைப்பலகைகளின் வகைகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:

 • கணினி விசைப்பலகை
 • கீயர்
 • நாண் விசைப்பலகை
 • LPFK

சுட்டுதல் கருவிகள்

[தொகு]
ஒரு கணினி சுட்டி

சுட்டுதல் கருவி என்பது கணினிக்கு உள்ளீட்டு இடம் சார் தரவுக்கு பயனரை அனுமதிக்கும் ஒரு மனித இடைமுகக் கருவியாகும். சுட்டி மற்றும் தொடுதிரைகளில் இது பொதுவாக இயக்கவியல் புறப்பரப்பில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக இயக்கங்களைக் கண்டறிவதை செய்கின்றது. 3D சுட்டி, ஜாய் ஸ்டிக்குகள் அல்லது சுட்டுதல் குச்சிகள் போன்ற அனலாக் கருவிகள் அவற்றின் விலக்கலின் கோணத்தைச் சார்ந்து செயல்படுகின்றன. சுட்டுதல் கருவிகள் இயக்கங்கள் கர்சரின் இயக்கங்களின் மூலமாகத் திரையில் பிரதிபலிக்கும். இது கணினியின் GUI இல் வழிநடத்துவதற்கு எளிமையான நேரடி முறையை உருவாக்குகிறது.

உயர்-கட்டின்மையளவு உள்ளீட்டுக் கருவிகள்

[தொகு]

சில கருவிகள் பல தொடர் கட்டின்மையளவை உள்ளீடாக அனுமதிக்கின்றன. இவைச் சுட்டுதல் கருவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். ஆனால் இவை 3D பயன்பாடுகளில் கேமரா கோணத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் போன்ற வெளியில் இடத்துக்கு குறியிடப்படாததுடன் தொடர்பற்ற வழிகளில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த வகை கருவிகள், ரிஜிஸ்ட்டர்கள் 6DOF தேவைப்படும் உள்ளிடப்படும் CAVEகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தொகுப்புக் கருவிகள்

[தொகு]
வார் இணைக்கப்பட்ட ஒரு Wii ரிமோட்

பொத்தான்கள் மற்றும் ஜாய்ஸ்டிக்குகள் போன்ற உள்ளிட்டுக் கருவிகள், ஒற்றைப் பொருள் சார்ந்த கருவியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம், அது தொகுப்புக்கருவி எனப்படுகிறது. பல விளையாட்டுக் கருவிகள் இது போன்ற கட்டுப்படுத்திகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. டிராக் இயக்கங்கள் மற்றும் கிளிக் செய்வதற்கான பொத்தான்கள் ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருப்பதால் சுட்டிகள் தொழில்நுட்ப ரீதியாகத் தொகுப்புக் கருவிகள் ஆகும். ஆனால் தொகுப்புக் கருவிகள் பொதுவாக உள்ளீட்டின் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட வடிவங்களைக் கொண்டவையாகக் கருதப்படுகின்றன.

 • விளையாட்டுக் கட்டுப்படுத்தி
 • கேம்பேட் (அல்லது ஜாய்பேட்)
 • பேட்டில் (விளையாட்டுக் கட்டுப்படுத்தி)
 • Wii ரிமோட்

உருவப்பட மற்றும் வீடியோ உள்ளீட்டுக் கருவிகள்

[தொகு]

வீடியோ உள்ளீட்டுக் கருவிகள் கணினியினுள் வெளியில் இருந்து உருவப்படங்களை அல்லது வீடியோவை டிஜிடைஸ் செய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தகவலானது பயனரின் தேவையைச் சார்ந்து பல்வேறு வடிவங்களில் சேமிக்கப்படலாம்.

 • வெப்கேம்
 • இமேஜ் ஸ்கேனர்
 • ஃபிங்கர்பிரிண்ட் ஸ்கேனர்
 • பார்கோட் ரீடர்
 • 3D ஸ்கேனர்
 • லேசர் ரேஞ்ச் ஃபைண்டர்

மருத்துவ உருவப்படங்கள்

  • கணினிமயமாக்கப்பட்ட வெட்டுவரைவு
  • காந்த அலை உருவப்படம்
  • பாஸிட்ரான் உமிழ்வு வெட்டுவரைவு
  • மருத்துவ அல்ட்ராசோனோகிராபி

ஆடியோ உள்ளிட்டுக் கருவிகள்

[தொகு]

வீடியோ கருவிகள், ஆடியோகருவிகள் படம் பிடிப்பதற்கோ அல்லது ஒலியை உருவாக்குவதற்கோ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில நிகழ்வுகளில், ஒரு ஆடியோ வெளியீட்டுக் கருவியானது உருவாக்கப்பட்ட ஒலியை உட்கிரகிப்பதற்காக ஒரு ஆடியோ உள்ளீட்டுக் கருவியாகச் செயல்படுகிறது.

 • மைக்ரோபோன்
 • MIDI விசைப்பலகை அல்லது மற்ற டிஜிட்டல் இசைக்கருவி

மேற்கோள்கள்

[தொகு]


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உள்ளீட்டுக்_கருவி&oldid=3803419" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது