ஐக்கிய நாடுகள் விரிவாக்கம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தற்போதைய ஐநா உறுப்பினர் நாடுகளின் வரைபடம், அவை இணைந்த நாட்களின்படி.
  1945 (முதல் உறுப்பினர்கள்)
  1946–1959
  1960–1989
  1990–நடப்பு
  உறுப்பினரல்லா பார்வையாளர் நாடுகள்

தற்போது 192 ஐக்கிய நாடுகள் (ஐநா) உறுப்பினர் நாடுகள் உள்ளன. இவை ஒவ்வொன்றும் ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையில் அங்கம் பெற்றுள்ளன.[1]

கீழ்வரும் பட்டியலில் சுருக்கமாக ஐநா உறுப்பினர் தொகை வளர்ச்சியைக் காணலாம்[2]:

ஆண்டு # சேர்க்கைகள் # உறுப்பினர்கள்
1945 51 51
1946 4 55
1947 2 57
1948 1 58
1949 1 59
1950 1 60
1951–1954 0 60
1955 16 76
1956 4 80
1957 2 82
1958 1 [A]82[A]
1959 0 82
1960 17 99
1961 4 [A]104[A]
1962 6 110
1963 3 113
1964 3 [B]115[B]
1965 3 [C]117[C]
1966 4 [C]122[C]
1967 1 123
1968 3 126
1969 0 126
1970 1 127
1971 5 132
1972 0 132
1973 3 135
1974 3 138
1975 6 144
1976 3 147
1977 2 149
1978 2 151
1979 1 152
1980 2 154
1981 3 157
1982 0 157
1983 1 158
1984 1 159
1985–1989 0 159
1990 2 [D][E]159[D][E]
1991 7 166
1992 13 179
1993 6 [F]184[F]
1994 1 185
1995–1998 0 185
1999 3 188
2000 2 [G]189[G]
2001 0 189
2002 2 191
2003–2005 0 191
2006 1 192
2007– 0 192

குறிப்புகள்[தொகு]

  1. ^ [#ref_A_1 Egypt and Syria merged to form the United Arab Republic on 22 February 1958. They resumed as separate UN members on 13 October 1961 after Syria resumed its status as an independent state.
  2. ^ a b c d Tanganyika and Zanzibar merged to form the United Republic of Tanganyika and Zanzibar on 26 April 1964, which later changed its name to the United Republic of Tanzania.
  3. ^ a b c d Indonesia temporarily withdrew from the UN on 20 January 1965. It announced its intention "to resume full cooperation with the United Nations and to resume participation in its activities" on 19 September 1966, and was invited to rejoin the UN on 28 September 1966.
  4. ^ a b c d Yemen and Democratic Yemen merged on 22 May 1990.
  5. ^ a b c d The German Democratic Republic acceded to the Federal Republic of Germany on 3 October 1990.
  6. ^ a b Czechoslovakia ceased to be a UN member on 1 January 1993 after its dissolution into the Czech Republic and Slovakia.
  7. ^ a b Yugoslavia (referring to the Socialist Federal Republic of Yugoslavia), effectively dissolved by 1992, was removed from the official roster of UN members in 2000 following the admission of Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia, Macedonia, and the Federal Republic of Yugoslavia (name later changed to Serbia and Montenegro) as new UN members.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "What are Member States?". United Nations.
  2. "Growth in United Nations membership, 1945–present". United Nations.