உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வியாழனின் நிலாக்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
வியாழனும் அதன் நான்கு பெரிய துணைக்கோள்களும் (தொகுப்பு)

வியாழக் கோளுக்கு 66 நிலாக்கள் (துணைக்கோள்கள்) உள்ளதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் 46 துணைக்கோள்கள் 3 கிமீ அகலத்திற்கும் குறைவானவை; முன்பு சிறுகோள்களாக இருந்தவை வியாழனின் ஈர்ப்பு விசையால் உள்ளிழுக்கப்பட்டவையாக இருக்கலாம். வியாழனின் நான்கு பெரிய நிலவுகள் அவற்றை முதன்முதலில் கண்டறிந்த இத்தாலிய வானியலாளர் கலீலியோ கலிலியின் நினைவாக கலீலியின் நிலவுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த நான்கு நிலவுகள்: ஐஓ, ஐரோப்பா, கனிமீடு மற்றும் காலிஸ்டோ. இவை ஏறத்தாழ புவியின் துணைக்கோள் நிலாவின் அளவை ஒத்தன; சில சற்றே கூடவும் சில சற்றே குறைவானதுமான அளவுடையவை.

அட்டவணை[தொகு]

வியாழனின் நிலாக்கள் அவற்றின் சுற்றுப்பாதை நேரத்தைக் கொண்டு (மிகவும் விரைவானவை முதலில்) பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. தனது ஈர்ப்பு விசையால் கோளமாகச் சுருங்குமளவிலான திண்மம் கொண்ட நிலாக்கள் தடித்த எழுத்தில் முனைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வரிசை எண்
[note 1]
அடையாள எண்
[note 2]
பெயர்
படிமம் விட்டம்
(கிமீ)[note 3]
திணிவு
(×1016 கிலோ)
நீள்வட்ட ஆரம்
(கிமீ)[1]
சுற்றுப்பாதை நேரம்
(நா)[1][note 4]
சாய்வு
(°)[1]
மையப் பிறழ்ச்சி
[2]
கண்டுபிடிப்பு
ஆண்டு]]
கண்டவர் குழு
[note 5]
1 XVI மெட்டிசு
60×40×34 ~3.6 127,690 +7h 4m 29s 0.06°[3] 0.000 02 1979 இசுடீபன் பி. சின்னோட்டு
(வாயேஜர் 1)
உள்வெளி
2 XV அட்ராசுடியா
20×16×14 ~0.2 128,690 +7h 9m 30s 0.03°[3] 0.0015 1979 டேவிட் சி. ஜெவிட்
(வாயேஜர் 2)
உள்வெளி
3 V அமல்தியா
167 ± 4.0 km
250×146×128
208 181,366 +11h 57m 23s 0.374°[3] 0.0032 1892 எட்வர்டு எமர்சன் பல்னாடு உள்வெளி
4 XIV தேபெ
116×98×84 ~43 221,889 +16h 11m 17s 1.076°[3] 0.0175 1979 சின்னோட்டு
(வாயேஜர் 1)
உள்வெளி
5 I ஐஓ
3,660.0
×3,637.4
×3,630.6
8,931,900 421,700 +1.769 137 786 0.050°[3] 0.0041 1610 கலீலியோ கலீலிய நிலவு
6 II ஐரோப்பா
3,121.6 4,800,000 671,034 +3.551 181 041 0.471°[3] 0.0094 1610 கலீலியோ கலீலிய நிலவு
7 III கனிமீடு
5,262.4 14,819,000 1,070,412 +7.154 552 96 0.204°[3] 0.0011 1610 கலீலியோ கலீலிய நிலவு
8 IV காலிஸ்டோ
4,820.6 10,759,000 1,882,709 +16.689 018 4 0.205°[3] 0.0074 1610 கலீலியோ கலீலிய நிலவு
9 XVIII தெர்மிசுடோ 8 0.069 7,393,216 +129.87 45.762° 0.2115 1975/2000 சார்லசு டி. கோவல் & எலிசபெத் ரோமர்/
இசுகாட் எஸ். செப்பர்டு
தெர்மிஸ்டோ
10 XIII லெடா 16 0.6 11,187,781 +241.75 27.562° 0.1673 1974 சார்லசு டி. கோவல் இமாலியா
11 VI இமாலியா
170 670 11,451,971 +250.37 30.486° 0.1513 1904 சார்லசு டில்லோன் பெர்ரைன் இமாலியா
12 X லைசிதியா 36 6.3 11,740,560 +259.89 27.006° 0.1322 1938 சேத் பார்னசு நிக்கல்சன் இமாலியா
13 VII எலாரா
86 87 11,778,034 +261.14 29.691° 0.1948 1905 பெர்ரைன் இமாலியா
14 XLVI கார்ப்போ 3 0.004 5 17,144,873 +458.62 56.001° 0.2735 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் கார்ப்போ
15 எஸ்/2003 ஜெ 12 1 0.000 15 17,739,539 −482.69 142.680° 0.4449 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் ?
16 XXXIV Euporie 2 0.001 5 19,088,434 −538.78 144.694° 0.0960 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
17 எஸ்/2003 J 3 2 0.001 5 19,621,780 −561.52 146.363° 0.2507 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
18 எஸ்/2003 J 18 2 0.001 5 19,812,577 −569.73 147.401° 0.1569 2003 Gladman et al. Ananke
19 எஸ்/2011 J 1 1 20,155,290 −582.22 162.8° 0.2963 2011 செப்பர்டு மற்றும் பிறர். ?
20 எஸ்/2010 J 2 1 20,307,150 −588.1 150.4° 0.307 2010 Veillet Ananke?
21 XLII Thelxinoe 2 0.001 5 20,453,753 −597.61 151.292° 0.2684 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
22 XXXIII Euanthe 3 0.004 5 20,464,854 −598.09 143.409° 0.2000 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
23 XLV Helike 4 0.009 0 20,540,266 −601.40 154.586° 0.1374 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
24 XXXV Orthosie 2 0.001 5 20,567,971 −602.62 142.366° 0.2433 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
25 XXIV Iocaste 5 0.019 20,722,566 −609.43 147.248° 0.2874 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
26 எஸ்/2003 J 16 2 0.001 5 20,743,779 −610.36 150.769° 0.3184 2003 Gladman et al. Ananke
27 XXVII Praxidike 7 0.043 20,823,948 −613.90 144.205° 0.1840 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
28 XXII Harpalyke 4 0.012 21,063,814 −624.54 147.223° 0.2440 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
29 XL Mneme 2 0.001 5 21,129,786 −627.48 149.732° 0.3169 2003 Gladman et al. Ananke
30 XXX Hermippe 4 0.009 0 21,182,086 −629.81 151.242° 0.2290 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke?
31 XXIX Thyone 4 0.009 0 21,405,570 −639.80 147.276° 0.2525 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke
32 XII Ananke 28 3.0 21,454,952 −642.02 151.564° 0.3445 1951 Nicholson Ananke
33 L Herse 2 0.001 5 22,134,306 −672.75 162.490° 0.2379 2003 Gladman et al. Carme
34 XXXI Aitne 3 0.004 5 22,285,161 −679.64 165.562° 0.3927 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
35 XXXVII Kale 2 0.001 5 22,409,207 −685.32 165.378° 0.2011 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
36 XX Taygete 5 0.016 22,438,648 −686.67 164.890° 0.3678 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
37 எஸ்/2003 J 19 2 0.001 5 22,709,061 −699.12 164.727° 0.1961 2003 Gladman et al. Carme
38 XXI Chaldene 4 0.007 5 22,713,444 −699.33 167.070° 0.2916 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
39 எஸ்/2003 J 15 2 0.001 5 22,720,999 −699.68 141.812° 0.0932 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Ananke?
40 எஸ்/2003 J 10 2 0.001 5 22,730,813 −700.13 163.813° 0.3438 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme?
41 எஸ்/2003 J 23 2 0.001 5 22,739,654 −700.54 148.849° 0.3930 2004 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë
42 XXV Erinome 3 0.004 5 22,986,266 −711.96 163.737° 0.2552 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
43 XLI Aoede 4 0.009 0 23,044,175 −714.66 160.482° 0.6011 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë
44 XLIV Kallichore 2 0.001 5 23,111,823 −717.81 164.605° 0.2041 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர். Carme?
45 XXIII Kalyke 5 0.019 23,180,773 −721.02 165.505° 0.2139 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
46 XI Carme 46 13 23,197,992 −721.82 165.047° 0.2342 1938 Nicholson Carme
47 XVII Callirrhoe
9 0.087 23,214,986 −722.62 139.849° 0.2582 2000 Spahr, Scotti Pasiphaë
48 XXXII Eurydome 3 0.004 5 23,230,858 −723.36 149.324° 0.3769 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë?
49 எஸ்/2011 J 2 1 23,329,710 −725.06 151.8° 0.3867 2011 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë?
50 XXXVIII Pasithee 2 0.001 5 23,307,318 −726.93 165.759° 0.3288 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
51 எஸ்/2010 J 1 2 23,314,335 −723.2 163.2° 0.320 2010 Jacobson et al. Pasiphaë?
52 XLIX Kore 2 0.001 5 23,345,093 −776.02 137.371° 0.1951 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë
53 XLVIII Cyllene 2 0.001 5 23,396,269 −731.10 140.148° 0.4115 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë
54 XLVII Eukelade 4 0.009 0 23,483,694 −735.20 163.996° 0.2828 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
55 எஸ்/2003 J 4 2 0.001 5 23,570,790 −739.29 147.175° 0.3003 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë
56 VIII Pasiphaë 60 30 23,609,042 −741.09 141.803° 0.3743 1908 Melotte Pasiphaë
57 XXXIX Hegemone 3 0.004 5 23,702,511 −745.50 152.506° 0.4077 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë
58 XLIII Arche 3 0.004 5 23,717,051 −746.19 164.587° 0.1492 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
59 XXVI Isonoe 4 0.007 5 23,800,647 −750.13 165.127° 0.1775 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
60 எஸ்/2003 J 9 1 0.000 15 23,857,808 −752.84 164.980° 0.2761 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
61 எஸ்/2003 J 5 4 0.009 0 23,973,926 −758.34 165.549° 0.3070 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Carme
62 IX Sinope 38 7.5 24,057,865 −762.33 153.778° 0.2750 1914 Nicholson Pasiphaë
63 XXXVI Sponde 2 0.001 5 24,252,627 −771.60 154.372° 0.4431 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë
64 XXVIII Autonoe 4 0.009 0 24,264,445 −772.17 151.058° 0.3690 2002 செப்பர்டு மற்றும் பிறர். Pasiphaë
65 XIX Megaclite 5 0.021 24,687,239 −792.44 150.398° 0.3077 2001 செப்பர்டு மற்றும் பிறர் Pasiphaë
66 எஸ்/2003 J 2 2 0.001 5 30,290,846 −981.55 153.521° 0.1882 2003 செப்பர்டு மற்றும் பிறர். ?

குறிப்புகள்[தொகு]

  1. வியாழனிலிருந்து இருக்கும் சராசரித் தொலைவைக் கொண்டு மற்ற நிலாக்களுடனான வரிசை எண்
  2. ஒவ்வொரு நிலவையும் கண்டறிந்து பெயரிட்ட வரிசையிலான உரோம எண்ணுருக்கள்
  3. "60×40×34" போன்ற பல அளவுகளில் விட்டம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அவை முழுமையான கோளம் அல்ல;அவற்றின் ஒவ்வொரு அளவையும் அளக்கப்பட்டுள்ளன.
  4. Periods with negative values are retrograde.
  5. "?" எனின் குழு அங்கத்துவம் உறுதியாக்கப்படவில்லை எனப் பொருளாகும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. 1.0 1.1 1.2 "Natural Satellites Ephemeris Service". IAU: Minor Planet Center. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-01-08. Note: some semi-major axis were computed using the µ value, while the eccentricities were taken using the inclination to the local Laplace plane
  2. Sheppard, Scott S. "Moons of Jupiter". Earth & Planets Laboratory. Carnegie Institution for Science. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 January 2023.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Siedelmann P.K.; Abalakin V.K.; Bursa, M.; Davies, M.E.; de Bergh, C.; Lieske, J.H.; Obrest, J.; Simon, J.L.; Standish, E.M.; Stooke, P. ; Thomas, P.C. (2000). The Planets and Satellites 2000 (Report). IAU/IAG Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements of the Planets and Satellites. Archived from the original on 2011-08-10. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-08-31.{{cite report}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வியாழனின்_நிலாக்கள்&oldid=3777960" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது