நீரில் புளூரைடு கரைப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Clear water pours from a spout into a drinking glass.
குடிநீரின் தோற்றம், சுவை அல்லது மணம் ஆகியவற்றை ஃவுளூரைடு பாதிப்பதில்லை.[1]

நீரில் புளூரைடு கரைப்பு (Water fluoridation) என்பது பற்சொத்தை விளைவைக் குறைப்பதற்காக பொது நீர் வழங்கும் அமைப்புகளில் கட்டுப்பாடற்ற முறையில் புளூரைடு சேர்க்கும் அல்லது கரைக்கும் செயல்முறை ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஃவுளூரைடு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் நீரானது பற்சொத்தைகளைக் கட்டுப்படுத்தம் திறன் வாய்ந்தது, இது இயற்கையாக அல்லது செயற்கையாக ஃவுளூரைடை சேர்ப்பது/கரைப்பதன் மூலம் நிகழலாம்.[2] இந்த செயல்முறை ஆங்கிலம் பேசும் நாடுகளில் முதன்மையாக நிகழ்த்தப்படுகிறது. ஐரோப்பிய கண்டங்களின் பொது நீர் வழங்கும் முறைகளில் ஃவுளூரைடு சேர்க்கப்படுவதில்லை, இருந்தபோதிலும் சில கண்டங்களைச் சேர்ந்த நாடுகளில் உப்பில் ஃவுளூரைடு சேர்க்கப்படுகிறது.[3] ஃவுளூரைடு கலந்த நீர் பல் மேற்பூச்சில் செயல்புரிகிறது: வாயில் உள்ள உமிழ்நீருடன் கலந்து குறைந்த அளவிலான ஃவுளூரைடை உருவாக்குகிறது, இது பற்சொத்தையின் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் போது பல் என்மால் கனிம நீக்கம் விகிதத்தைக் குறைத்து கனிமமாக்கல் விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது.[4] குடிநீரில் ஃவுளூரைடு கரைசலை சேர்ப்பது அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் ஒரு பொதுவான செயல்முறையாகும்.[2] பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவிற்கு மேல் ஃவுளூரைடு அளவு இயற்கையாகவே இருக்குமென்றால் ஃவுளூரைடு நீக்கம் தேவைப்படுகிறது.[5] உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் வல்லுநர் குழு, காலநிலையைப் பொறுத்து ஒரு லிட்டருக்கு 0.5 முதல் 1.0 மி.கி வரையிலான அளவில் ஃவுளூரைடு இருக்கலாம் என்று 1994 ஆம் ஆண்டில் பரிந்துரைத்தது.[6] புட்டியில் அடைக்கப்பட்ட நீரில் எவ்வளவு ஃவுளூரைடு உள்ளது என்பது அறியப்படாததாகும். வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் நீர் வடிகட்டிகள் ஃவுளூரைடை குறைந்த அளவு அல்லது முழுவதுமாக நீக்குகிறது.[7]

பல தொழில்மயமான நாடுகளில் 60-90% வரையிலான பள்ளிக் குழந்தைகள் மற்றும் பெரும்பாலான வயது வந்தோரிடமும் உள்ள பற்சொத்தை என்பது பொது உடல்நலம் சார்ந்த கவலையாக உள்ளது.[8] நீரில் ஃவுளூரைடு சேர்க்கப்படுவதால் குழந்தைகள் மற்றும் வயது வந்தவர்களுக்கு[9] ஏற்படும் சொத்தைகள் தடுக்கப்படுகிறது. பற்பசை மற்றும் மற்ற வழிகளில் ஃவுளூரைடைப் பயன்படுத்தி வரும் குழந்தைகள் ஃவுளூரைடு சேர்த்த நீரைப் பயன்படுத்திய போது 18-40 % வரை சொத்தை குறைவதாக ஆய்வுகளின் மூலம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.[2] நீரில் ஃவுளூரைடு சேர்ப்பதால், வளர்ந்து வரும் பல்லின் தோற்றத்தை மாற்றக்கூடிய பல் ஃபுளூவோரியம் ஏற்படும் எனினும் இவை பெரும்பாலும் மிதமானதாகவே இருக்கும். மேலும் பொது உடல்நலம் அல்லது அழகுணர்ச்சி சார்ந்த பெரிய விஷயமாக இவை கருதப்படுவதில்லை.[10] தீங்கு விளைவிக்கும் மற்ற விளைவுகள் பற்றிய தெளிவான ஆதாரங்கள் ஏதுமில்லை. தரத்தை-நடுநிலையாக்கும் ஆய்வுகள் மூலம் ஃவுளூரைடின் வினைவுறு திறன் பற்றிய சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது; தீங்கு விளைவிப்பதைக் கண்டறியும் சோதனையின் முடிவுகள் பெரும்பாலும் குறைவான தரத்திலே உள்ளன.[11] அனைத்து வழிகளிலிருந்தும் ஒரு நாளில் எடுத்துக் கொள்ளும் ஃவுளூரைடின் அளவைப் பொறுத்தே அதன் விளைவும் இருக்கும். குடிநீர் பொதுவான மிகப்பெரிய ஆதாரமாகும்;[12] ஃவுளூரைடுள்ள பற்பசை, உப்பு மற்றும் பால் ஆகியவை உள்ளடங்கிய ஃவுளூரைடு சிகிச்சைகள் ஃவுளூரைடின் மற்ற சிகிச்சை முறையாகும்.[13] அதிகமான இடர்களைக் கொண்டுள்ள குழுக்களின் சமூகத்தில் நீர் ஃவுளூரைடு முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளபட்டு பயன்படுத்தப்பட்டால் கனிசமான நன்மைகள் இருக்கும்.[8] பொதுநலம் சார்ந்த சிறந்த பத்து கண்டுபிடிப்புகள் என்று இருபதாம் நூற்றாண்டில்[14] கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சாதனைகளில் நீர் ஃவுளூரைடும் ஒன்று என்று அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் நோய்க் கட்டுப்பாட்டு மையம் கூறியுள்ளது. மாறாக, ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவ உபயோகப்படுத்தாமலே பற்சொத்தையைக் கண்டனர். இதன் காரணமாக 1970 ஆம் ஆண்டில் ஃவுளூரைடு பற்பசை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.[4] பல்லின் மேற்பரப்பில் ஃவுளூரைடைப் (பற்பசை போன்று) பயன்படுத்தும் தொழிலக மற்றும் வளரும் நாடுகளில் உள்ள மக்கள் ஃவுளூரைடு நீரின் தேவையைப் பற்றி புரிந்து கொள்ளவேண்டும் என்றும் இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.[4] பல் நலம் மற்றும் பல் பாதுகாப்பு போன்றவற்றில் சமுதாயப் பொருளியல் சார்ந்த சமனிலை இல்லாத காரணத்தினால் ஃவுளூரைடு சேர்ப்பது/கரைப்பது சரியானது என்று அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் பலமுறை கூறப்பட்டுள்ளது.[15]

குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் ஏழை மக்களிடம் தோன்றும் தீவிரமான நோய்களை கட்டுப்படுத்துவதே நீர் ஃவுளூரைடின் முக்கிய நோக்கமாகும்.[16] பொது நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட உரிமைகள் ஆகியவற்றிக்கு இடையே ஒரு முரண்பாட்டை இதன் உபயோகம் தோற்றுவிக்கிறது.[17] நெறிமுறை, சட்டமுறை, பாதுகாப்பு மற்றும் பலன்கள் ஆகியவற்றை சார்ந்து [18] முரண்பாடு[19] மற்றும் எதிர்ப்பு உள்ளது. உலகம் முழுவதிலும் உள்ள உடல்நலம் மற்றும் பல் நிறுவனங்கள் பல இதன் பாதுகாப்பு மற்றும் வினைவுறு திறன் பற்றி சான்றளித்துள்ளன.[4] இயற்கையாகவே ஃவுளூரைடு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு குறிபிட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த குழந்தைகளிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் விளைவாக 1945 ஆம் ஆண்டு முதல் நீரில் ஃவுளூரைடு பயன்படுத்தப்பட்டது. நடுநிலையில் இருக்கும் ஃவுளூரைடு பல் சிதைவை[20] தடுப்பதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். மேலும் 2004 ஆம் ஆண்டு ஆய்வின் படி உலகம் முழுவதிலும் 400 மில்லியன் மக்கள் ஃவுளூரைடு நீரைப் பெறுகின்றனர்.[21]

குறிக்கோள்[தொகு]

Molar viewed from top, with a cavity in the central pit, and a small amount of blood in nearby fissures.
பற்களின் வெளிப்பூச்சில் தொடங்கிய துவாரம் பல்திசு மற்றும் பற்கூழ் வழியாக முழுவதும் பரவுகிறது.

பொது நீர் வழங்கு மையங்களில் ஃவுளூரைடு செறிவை கலப்பதன் மூலமாக பற்சொத்தை நோயைக் கட்டுப்படுத்துதே நீர் ஃவுளூரைடின் முக்கிய குறிக்கோளாகும்.[2] உலகம் முழுவதிலும் உள்ள கடுமையான நோய்களில் பல் சிதைவும் (பல் சொத்தை) ஒன்றாக உள்ளது.[16] வலி மற்றும் நிறைவில்லாத உணவு உட்கொள்ளல், பேச்சு, முகத் தோற்றம் போன்ற உயிருக்கு அதிகமாக தீங்கு விளைவிக்காத மாற்றங்களை பல் சிதைவு ஏற்படுத்துகிறது.[22] பல் சிதைவு பெரும்பாலும் குழந்தைகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை பாதிக்கிறது, குறிப்பாக பொருளாதர நிலையில் சமூகத்தில் குறைவாக உள்ளவர்களை பாதிக்கிறது.[16] பல் சிதைவால் பாதிக்கப்படும் பள்ளிக்குழந்தைகள் மற்றும் வயதுவந்தோரில் 60-90 % பேர் தொழிலக நாடுகளைச் சேர்ந்தவர். எனினும் ஆப்ரிக்காவின் வளரும் நாடுகளில் இவற்றின் பாதிப்பு மிகக் குறைந்த அளவில் உள்ளது, உணவுப் பழக்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் ஃவுளூரைடு பற்றாக்குறை போன்ற காரணங்களினால் பல் சிதைவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பல நாடுகளிலும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.[8] அமெரிக்க ஒன்றியத்திலுள்ள இளம் வயதினர் மற்றும் ஏழைகளிடம் பற்சொத்தை மற்றும் பல் இழக்கும் விகிதம்[23] அதிகமாக உள்ளது. பல் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு இங்குள்ள குழந்தைகளிடம் குறைவாக உள்ளது.[24] ஒரு முறை பற்சொத்தை தோன்றினால், இரசக்கலவையின் இடைநிலை காலத்தை கணக்கிடுவதன் மூலம் பல் சீரமைப்பு 9 முதல் 14 வரையிலான வயதுப் பருவத்தில் மீண்டும் மீண்டும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.[25] வாய்சார்ந்த நோய்களுக்காக சிகிச்சை அளிக்கப்படும் நோய்களில் இது நான்காவது பெரிய நோயாகும்.[26] உப்பு அல்லது நீரில் ஃவுளூரைடு பயன்படுத்தப்படும் நோக்கமும், மனநல வளர்ச்சியின்மை மற்றும் முன்கழுத்துக்கழலை போன்ற நோய்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அயோடின் கலந்த உப்பு பயன்படுத்துவதன் நோக்கமும் ஒன்றுதான்.[27]

செயல்படுத்துதல்[தொகு]

Large water pipes next to monitoring equipment.
1987 ஆம் ஆண்டு மினசோட்டா பகுதியின் நீரேற்று நிலையத்தில் ஃவுளூரைடு கண்காணிப்பு (இடதுபுறம்).

குடிநீரின் தோற்றம், சுவை அல்லது மணம் ஆகியவற்றை ஃவுளூரைடு பாதிப்பதில்லை.[1] சோடியம் ஃவுளூரைடு, ஃவுளூரோசிலிக் அமிலம், அல்லது சோடியம் ஃவுளூரோசிலிகேட் போன்ற மூன்று சேர்மங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை நீரில் கலப்பதன் மூலம் நீரில் ஃவுளூரைடு கலக்கப்படுகிறது.

 • சோடியம் ஃவுளூரைடு (NaF) சேர்மம் தான் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும் இது தான் பரிந்துரைச் செய்யப்பட்ட தரநிலை.[28] இது வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் மணமில்லாத பொடி அல்லது படிகமாகும்; மனித ஆற்றல் மூலம் பயன்படுத்தப்படும் போது தூசியைக் கட்டுப்படுத்துவதால் படிகநிலை வடிவம் வெகுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.[29] மற்ற சேர்மங்களுடம் ஒப்பிடும் போது இந்த சேர்மம் மிகவும் விலை உயர்ந்தது, ஆனாலும் சிறிய நிறுவனங்களில் எளிதாகவும் பொதுவாகவும் பயன்படுத்தக் கூடியது.[30]
 • பாஸ்பேட் உரத்தின் உடன் பொருளான ஃவுளூரோசிலிசிக் அமிலம் (H2SiF6) ஒரு விலை குறைந்த அமிலமாகும்.[28] நீர் அதிகமாக கொண்டுள்ளதால் 23-25 % என்ற வேறுபடும் வலிமைகளில் இது வருகிறது. இவற்றை ஓரிடத்திலிருந்து மறொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது என்பது விலை உயர்ந்த செயலாகும்.[29] ஹெக்சாஃவுளூரோசிலிசிக், ஹெக்சாஃவுளூசிலிசிக், ஹெட்ரோஃவுளூசிலிசிக், மற்றும் சிலிகோஃவுளூரிக் அமிலம் என்றும் இது அறியப்படுகிறது.[28]
 • பொடி அல்லது படிக நிலையில் இருக்கும் சோடியம் வுளூரோசிலிகேட் (Na2SiF6) தனிமத்தை விட வுளூரோசிலிசிக் அமிலம் எளிதாக எடுத்துச் செல்லக்கூடியது. சோடியம் சிலிகோஃவுளூரைடு என்றும் இது அறியப்படுகிறது.[29]

கரைதிறன், பாதுகாப்பு, கையிருப்பு, மற்றும் குறைவான செலவு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இந்த சேர்மங்கள் தேர்வு செய்யப்படும்.[28] அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் மொத்த மக்கட் தொகையில் பொது நீர் வழங்கு நிலையம் மூலம் வழங்கப்படும் நீரில் 63 % பேர் ஃவுளூரோசிலிசிக் அமிலத்தையும், 28 % பேர் சோடியம் ஃவுளூரோசிலிகேட், மற்றும் 9 % பேர் சோடியம் ஃவுளூரைடு கலந்த நீர் ஃவுளூரைடையும் பெறுகின்றனர் என்று 1992 ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.[31] தனிமனிதனுக்கு தேவைப்படும் அளவுகளின் தகவல்களை அளிப்பது, பயிற்சி, சோதனை, கண்காணிப்பு, மற்றும் ஒவ்வொரு சேர்மமும் பயன்படுத்தப்படும் போது பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவிற்கு மேல் சேர்க்கப்பட்டால் ஏற்படும் விளைவுகளைத் தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்முறைகள் போன்ற நீர் ஃவுளூரைடு பற்றிய பரிந்துரைகளை நோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு மையம் உருவாக்கியுள்ளது.[32]

காற்றில் தினசரி இருக்கும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையைப் பொறுத்து சராசரியாக ஒரு லிட்டருக்கு 0.7 முதல் 1.2 மிகி என்ற அளவில் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் ஃவுளூரைடு கலக்கப்படுகிறது. (ஒரு லிட்டருக்கான மில்லிகிராம், ஒரு மில்லியனுக்கான பகுதிகள்), வெப்பமான நேரங்களில் மக்கள் அதிகமாக நீர் அருந்துவதால் கலக்கப்படும் அளவு குறைவாக இருக்கும்; குளிர் காலங்களில் கலக்கப்படும் அளவு அதிகமாக இருக்கும்.[33] 1962 ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் தரநிலைகள் உலகின் மற்றப் பகுதிகளில் ஏற்றுக் கொள்ளும்படியாக இல்லை. குளிரூட்டம் செய்யும் செயல்முறையின் தொடக்கம் மற்றும் மென் பானங்கள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு, போன்றவற்றின் அதிகமான பயன்பாடு மற்றும் மற்ற நிலைகளில் கிடைக்கும் ஃவுளூரைடு ஆகியவற்றால் ஃவுளூரைடின் பயன்பாடு ஒரு அனுமானத்தில் வழக்கற்று போனது. குளிர் நிறைந்த காலநிலைகளில் ஃவுளூரைடு சேர்ப்பதற்கான அதிகபட்ச அளவு ஒரு லிட்டருக்கு 1.0 மிகி என்றும், குறைந்தபட்ச அளவு ஒரு லிட்டருக்கு 0.5 மிகி என்ற அளவிலும் இருக்க வேண்டும் என்று 1994 ஆம் ஆண்டில் உலக சுகாதார அமைப்பின் வல்லுநர் குழு பரிந்துரை செய்தது.[6] ஆஸ்திரேலியாவில் 2007 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமிட்ட மதிப்பிடல் செயல்முறையானது ஒரு லிட்டருக்கு 0.6 முதல் 1.1 மிகி என்ற அளவில் சேர்க்கலாம் என்று பரிந்துரை செய்தது.[10]

World map with several land areas highlighted, especially in China, India, east Africa, southwest U.S., and Argentina.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவிற்கு மேலாக 1.5 மிகி/லி நிலத்தடி நீரில் இயற்கையான முறையில் ஃவுளூரைடு கலக்கும் புவியியல் பகுதி.
Southern Arizona map with a jumble of regions colored gray, white, and blues of various shades.
தெற்கு அரிசோனா பற்றிய விவரம்.அடர்நீலத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள நிலத்தடி நீரில் 2மிகி/லி மேலாக இயல்பாக ஃவுளூரைடு கொண்டுள்ளது.

பரிந்துரை செய்யப்பட்ட அளவுகளுக்கு குறைந்தோ, அதே நிலையிலோ, அல்லது அதிகமாகவோ இயற்கையான முறையில் கிடைக்கும் நீரில் ஃவுளூரைடு அளவு இருக்கும். ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகளில் உள்ள நீரில் ஃவுளூரைடின் அளவு ஒரு லிட்டருக்கு 0.5 மிகி என்ற அளவிற்கும் குறைவாகவே இருக்கும். ஆனால் எரிமலை மற்றும் மலைப்பகுதிகள் உள்ள இடங்களில் இவற்றின் அளவு ஒரு லிட்டருக்கு 50 மிகி என்ற அளவில் இருக்கும்.[12] அமிலத் தன்மைக் கொண்ட எரிமலைகள், வெப்பநீராற்றல், அழுத்த வெளியேற்றம் மற்றும் பாறைக் குழம்புகள் மற்றும் வெப்பநீராற்றல் கரைசல் மூலம் எடுக்கப்பட்ட பாறைகளில் அதிக செறிவுள்ள ஃவுளூரின் காணலாம். அருகில் உள்ள நீர்களிலும் இந்த ஃவுளூரின், ஃவுளூரைடு கரைசலாக எளிதில் கலந்து விடும். குடிநீரில் உள்ள மொத்த ஃவுளூரைடில் 95 % மேல் F ion உள்ளது, இதற்கு அடுத்து மெக்னீசியம் ஃவுளூரைடு (MgF+) கலவை உள்ளது. ஏனெனில் நீரில் உள்ள ஃவுளூரைடு அளவுகள் ஃவுளூரைடின் (CaF2) கரைதிறன் செயல் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இயற்கையாக கிடைக்கும் ஃவுளூரைடுகள் கால்சியம்-பற்றாக்குறை, காரத்தன்மை மற்றும் மென்னீர் ஆகியவற்றைப் பொறுத்துள்ளது.[34] பரிந்துரைச் செய்யப்பட்ட அளவுகளுக்கு அதிகமாக, இயற்கையாக கிடைக்கும் ஃவுளூரைடின் அளவு உயர்ந்தால் ஃவுளூரைடு கட்டுப்படுத்தும் செயல்கள் தேவைப்படுகிறது. கிளாத்திய அலுமினாவின் சிறிய துளை, எலும்புத் தூள், எலும்பு கரி அல்லது ட்ரைகால்சியம் பாஸ்பேட் வழியாக நீரை கசிவிறக்கம் செய்து படிகாரம் கொண்டு கட்டியாக்குதல் அல்லது எலுமிச்சைக் கொண்டு வீழ்படிவு செய்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்தச் செயல் செய்யப்படுகிறது.[5]

கெண்டி அல்லது திறப்படைப்புக் குழாய் நீர் வடிகட்டிகள் வுளூரைடை மாற்றாது; விலை அதிகமான மறுபக்க ஊடுகசிவு வடிகட்டிகள் 65-95 % வரையிலான ஃவுளூரைடை நீக்குகிறது, மேலும் காய்ச்சி வடிக்கும் வடிகட்டிகள் அனைத்தும் ஃவுளூரைடை நீக்கும்.[7] அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் புட்டியில் அடைக்கபட்ட நீருக்கான சட்டங்கள் ஃவுளூரைடு உள்ளடக்கத்தை வெளியிட வேண்டும் என்ற தேவையில்லை, இதனால் இவ்வகை நீரை அருந்துவதால் ஏற்படும் விளைவு எப்போதும் அறியப்படுவதில்லை.[7] க்ளீவ்லாண்ட் மற்றும் ஐயோவா போன்ற பகுதிகளில் குப்பியில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நீரில் எடுக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளில் சரியான அளவிற்கும் குறைவாக ஃவுளூரைடு[35] உள்ளது கண்டறியப்பட்டது. பிரேசிலின் சாவோ பாவுலோ பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகள் மற்றும் பொய்யான முத்திரைகளுடன் குப்பியில் இருந்த நீரில் ஃவுளூரைடு அளவில் பல்வேறு மாற்றங்கள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.[36]

இயக்கமுறை[தொகு]

கனிமநீக்கம் செய்யும் முறையில் குறுக்கீடு செய்யவதன் மூலம் வுளூரைடு அதன் முழு விளைவை பல் சிதைவில் வெளியிடுகிறது. பற்குழியில் இருக்கும் ஸ்ட்ரெப்டோகோகஸ் முயுடான்ஸ் (Streptococcus) மற்றும் லாக்டோபாகிலஸ் (Lactobacillus) போன்ற நுண்ணியிரிகள் எண்ணிக்கை அதிகமாவதால் பல் சிதைவு என்பது தொற்றும் தன்மைக் கொண்ட நோயாக உள்ளது. மாச்சத்துப் பொருட்களை உட்கொள்ளும் போது, குறிப்பாக சர்க்கரையை உட்கொள்ளும் போது இவைகள் ஆர்கானிக் அமிலத்தை உருவாக்குகின்றன.[37] போதுமான அளவு அமிலம் உருவாக்கப்பட்டு pH அளவு 5.5[38] அளவிற்கு கீழ் செல்லும் போது பல்லின் முக்கிய எனாமல் பொருளான கார்பனேட்டேட் ஹைட்ரோக்சிபைட்டில் அமிலமானது கரைந்து விடுகிறது, இந்த செயல் தான் கனிமநீக்கல் என்று அறியப்படுகிறது. சர்க்கரையின் அளவு குறைந்த பிறகு இழக்கப்பட்ட தாதுக்கள் மீண்டும் அடையப்படுகிறது அல்லது உமிழ்நீரில் கரைந்த அயன்கள் மூலம் மீண்டும் கனிமமாக்கப் படுகிறது. கனிமநீக்கல் விகிதம் கனிமமாக்கல் விகிதத்தை விட அதிகமாகும் போது சொத்தைகள் ஏற்படுகின்றன, இந்த செயல்முறைக்கு பொதுவாக பல மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் தேவைப்படுகிறது.[37]

Carbonated hydroxyapatite enamel crystal is demineralized by acid in plaque and becomes partly dissolved crystal. This in turn is remineralized by fluoride in plaque to become fluorapatite-like coating on remineralized crystal
அமிலம் மற்றும் ஃவுளூரைடு மூலம் எச்சில் மற்றும் சிதைவு திரவத்தை பயன்படுத்தி பற்பூச்சில் கனிமநீக்கம் மற்றும் கனிமமாக்கல்.[37]

நீர் ஃவுளூரைடு உள்ளிட்ட அனைத்து ஃவுளூரைடு முறைகளும் உமிழ்நீர் மற்றும் முளைப் பாய்மத்தில் குறைந்த அளவிலான ஃவுளூரைடை ஏற்படுத்துகிறது, இது பரப்பு அல்லது மேற்பரப்பு விளைவில் நெருக்குதலை ஏற்படுத்துகிறது. நீரில் ஃவுளூரைடு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பகுதியில் வாழும் மனிதனின் உழிழ்நீரில் ஒரு லிட்டருக்கு 0.04 மிகி அளவிலான ஃவுளூரைடு சேர்மத்தை ஒரு நாளில் பலமுறை உணர முடியும்.[4] தொழில்நுட்ப ரீதியாக பார்க்கும் போது ஃவுளூரைடு சொத்தைகளைத் தடுப்பதில்லை மாறாக அது உருவாகும் விகிதத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.[39] கரைக்கப்பட்ட ஹெட்ராக்சிபைட் முளைப் பாய்மத்தில் ஃவுளூரைடு அயன்கள் இருந்து அதன் pH மதிப்பு 4.5[38] க்கு அதிகமாக இருந்தால் வுளூரோபைட் போன்றவை கனிமமாக்கப்பட்ட ஒட்டி போன்று என்மாலின் மற்ற பரப்புகளில் தோன்றும்; இந்த உண்மையான் ஹெட்ராக்சிபைட் பொருளை விட, ஒட்டி அமில-எதிர்ப்பு தன்மை கொண்டதாக இருக்கும். சாதாரணமாக கனிமமாக்கப்பட்ட எனாமல் போன்று அல்லாமல் இது வேகமாக உருவாகக்கூடியது.[37] பல் வெடிப்பு நிகழும் போது அல்லது அதற்கு பிந்தைய பரப்பு விளைவுகளினால் வுளூரைடின் சொத்தைகள் தடைச் செய்யும் விளைவு அதிகமாக ஏற்படுகிறது.[40] எனினும் சில ஊடுருவிச்செல்லும் (உடல் முழுவதும்) உள்ள ஃவுளூரைடு இரத்த பிளாஸ்மா மூலம் உமிழ்நீருக்கு திரும்புகிறது. மேலும் வெடிப்பு இல்லாத பற்களுக்கு பிளாஸ்மா அல்லது குழி பாய்மம் வழியாக ஃவுளூரைடின் சொத்தை எதிர்ப்பு விளைவு ஊடுருவிச் செல்லும் செயல்முறையால் எவ்வளவு சதவீதம் வந்தது என்பது பற்றிய சிறிய தகவலும் உள்ளது.[41] பல் நுண்ணுயிரியின்[42] உடலியக்கவியலை ஃவுளூரைடு பாதிக்கிறது, நுண்ணுயிரி வளர்ச்சியில் இதன் விளைவு சொத்தைத் தடுப்புக்கு பொருத்தமானதாக இல்லை.[43]

அனைத்து மூலகங்களிலிருந்தும் ஒரு நாளில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் வுளூரைடைப் பொறுத்து ஃவுளூரைடின் விளைவு உள்ளது.[12] உட்செலுத்தப்படும் வுளூரைடில் 70-90 % வரை இரத்தத்தால் உட்கொள்ளப்பட்டு உடல் முழுவதும் செலுத்தப்படுகிறது. குழந்தைப் பருவத்தில் 80-90% வரையில் வுளூரைடு உட்கொள்ளப்பட்டு தேக்கி வைக்கப்படுகிறது, மீதமுள்ள விகிதங்க சிறுநீர் கழிப்பதன் மூலம் கழிவாக வெளியேற்றப்படுகிறது; வயது வந்தோரில் 60 % வரை தேக்கி வைக்கப்படுகிறது. தேக்கி வைக்கப்பட்ட ஃவுளூரைடில் 99% வரையிலானவை எலும்பு, பல் மற்றும் கால்சியம் மிகுந்த மற்ற பகுதிகளில் உள்ளது. இவ்வாறு அதிக அளவில் சேர்த்து வைக்கப்படுவதினால் ஃவுளூவோரியம் ஏற்படும்.[44] ஃவுளூரைடின் மிகப் பெரிய ஆதாரமாக குடிநீர் உள்ளது.[12] ஃவுளூரைடு இல்லாத தொழிலக நாடுகள் பலவற்றில் உள்ள சமூகங்களுக்கு பற்பசையில் உள்ள ஃவுளூரைடு தான் முக்கியமான ஃவுளூரைடு ஆதாரமாக உள்ளது.[45] பற்பசை இல்லாமல் ஃவுளூரைடு கிடைக்கும் மற்ற ஆதாரங்கள்; ஃவுளூரைடு உள்ள கரியிலிருந்து வெளிப்படும் மாசு நிறைந்த காற்று அல்லது பாஸ்பேட் உரங்கள்; தான்சானியா பகுதிகளில் மாமிசத்தை வெட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ட்ரோனா; தேயிலை இலைகள, குறிப்பாக சீனாவின் பகுதிகளில் மிகவும் விரும்பப்படும் தேயிலை கட்டிகள். பார்லி, மரவள்ளி, சோளம், அரிசி, சேம்பு, கிழங்கு, மற்றும் மீனின் புரோட்டீன் செறிவுகள் போன்றவற்றில் அதிகமான ஃவுளூரைடு அளவுகள் உள்ளன. உணவை உட்கொள்ளுவதன் மூலம் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டிய ஃவுளூரைடு பற்றி அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் மருத்துவத்திற்கான மையம் ஃவுளூரைடு உணவு உட்கொள் அளவு குறிப்புதவியை வெளியிட்டுள்ளது: இதன் படி சரியாக உட்கொள்ளும் மதிப்புகளின் விகிதம் ஆறு மாதம் அல்லது அதற்கு குறைவான குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளுக்கு 0.01 மிகி என்றும், 19 அல்லத் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுள்ளவர்களுக்கு ஒரு நாளுக்கு 4 மிகி என்ற விகித்தத்திலும் இருக்க வேண்டும்; அதிக அளவில் உட்கொள்ளும் விகிதமானது எட்டு வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளுக்கு ஒரு கிலோவிற்கு 0.10 மிகி என்றும், மேற்கூறிய வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஒரு நாளுக்கு 10 மிகி என்ற அளவிலும் இருக்க வேண்டும்.[46] மிதவெப்பநிலையிலுள்ள காலநிலையில் வயது வந்தோர் ஒரு நாளுக்கு ஃவுளூரைடு இல்லாத நிலையில் 0.6 மிகி என்று எடுத்துக் கொள்வதாகவும், ஃவுளூரைடு உடன் ஒரு நாளுக்கு 2 மிகி என்ற அளவில் எடுத்துக் கொள்வதாகவும் ஒரு மதிப்பீட்டில் உள்ளது. உலகின் மற்றப் பகுதிகளில் இந்த மதிப்புகள் மாறுகின்றன: எடுத்துக்காட்டு, சீனாவின் சிச்சுவான் பகுதியில் கரியிலிருந்து வரும் புகை காரணமாக உணவு மூலமாக ஒரு நாளுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் ஃவுளூரைடு அளவு 8.9 மிகி என்றும் காற்று மூலமாக ஒரு நாளுக்கு 0.7 மிகி நேரடியாகவும், குடிநீர் மூலமாக ஒரு நாளுக்கு 0.1மிகி என்ற அளவிலும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.[12]

மனிதர்களின் நிலையான வாழ்க்கை அல்லது வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான ஊட்டச்சத்தாக ஃவுளூரைடு தேவைப்படுகிறது என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.[47] உணவு நார்ப்பொருளின் திறன் காரணமாக குடலில் சேரும் சர்க்கரை அல்லது பித்த அமிலத்தை குறைக்கிறது அல்லது தடுக்கிறது, இந்த பாதகமான உயிரிய செயலுக்கு எதிராக ஃவுளூரைடு ஊட்டச்சத்தாக இருந்து பாதுகாக்கிறது; ஃவுளூரைடின் வழக்கில் இந்த பாதகமானது தற்கால வாழ்க்கைமுறையில் உள்ள சர்க்கரை மற்றும் வாய் நுண்ணுயிரிகள் மூலம் ஏற்படுகிறது மேலும் குறைவான கட்டுப்பாடு உள்ள சர்க்கரை உணவுகள் ஃவுளூரைடின் தேவையை நீக்குகிறது.[48]

ஆதாரங்களின் அடிப்படையில்[தொகு]

தற்போதுள்ள ஆதாரங்களின் படி நீர் ஃவுளூரைடானது பற்சொத்தையைக் குறைக்கிறது. பல் ஃவுளூவோரியத்தை இது ஏற்படுத்துகிறது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன, இந்த ஆதாரங்கள் பெரும்பாலும் அழகுணர்ச்சி சார்ந்ததாக இல்லாமல் மிதமாகவே உள்ளன.[10] தீங்கு விளைவிக்கும் மற்ற விளைவுகள் பற்றிய தெளிவான ஆதாரம் இல்லை. தரநிலையை நடுநிலைப்படுத்துதல் சார்பாக மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுகள் நீர் ஃவுளூரைடின் வினைவுறு திறன் மற்றும் புற்றுநோய்க்கான சாத்தியக்கூறுகள் பற்றியும் கூறுகின்றன. தீங்கு விளைவிக்கும் மற்ற விளைவுகள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் குறைவான அளவே உள்ளன. அதிக-திறனுள்ள சிறிய ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும்.[11]

வினைவுறு திறன்[தொகு]

குழந்தைகள் மற்றும் வயது வந்தோரிடம் ஏற்படும் சொத்தைகளைத் தடுப்பதில் நீர் ஃவுளூரைடு மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது.[9] ஆரம்பகால ஆய்வுகளில் நீர் ஃவுளூரைடானது குழந்தைப் பருவத்தில் ஏற்படும் புழைகளை 50-60 % வரை குறைக்கிறது என்று கூறப்பட்டது; தற்போதைய ஆய்வுகள் குறைவான ஒடுக்கங்களையே (18-40%) காட்டுகிறது. ஃவுளூரைடை பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து எடுத்துக் கொள்வது தான் இதற்கு காரணம், குறிப்பாக பற்பசை மற்றும் ஃவுளூரைடு உள்ள பகுதிகள் மற்றும் ஃவுளூவோரியம் கிடைக்காத பகுதிகளில் உள்ள உணவு மற்றும் நீரின் ஹாலோ விளைவு ஆகியவை சோதனைக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது.[2]

2000 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளபட்ட திட்டமிடப்பட்ட மதிப்பீடுகளின் தகவல்களிலிருந்து நீர் ஃவுளூரைடு குழந்தைகளிடம் உள்ள சொத்தைகளைக் குறைப்பதற்கான புள்ளிவிவரங்களுடன் தொடர்புடையது (5 முதல் 64 % வரையிலான நெடுக்கத்தில் சராசரியின் இடைநிலை குறைவு 14.6 % ஆகும்), மேலும் இழக்கப்பட்ட, புழை பாதிக்கப்பட்டவர், முதன்மை பல் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட புழையின் குறைவு (0.5-4.4 வரையிலான பற்களில் சராசரியின் இடைநிலைக் குறைவு 2.25 பற்களாக இருந்தது)[11] புழைகளை தடுப்பதற்கான அளவில் 40 % வரை சரியாக இருந்தது.[49] நடுநிலை தரத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு இது உள்ளதாக மதிப்பீடு கண்டறிந்தது: ஒருதலையாக சார்ந்திருத்தல், ஒன்று கலப்பு காரணியை கட்டுப்படுத்துவது, மதிப்பீடுகளின் மாறுபாடுகளை அளிப்பது அல்லது சரியான பகுப்பாய்வை மேற்கொள்வது போன்றவற்றை குறைப்பதற்கான முயற்சியில் பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப் படவில்லை. எனினும் இயற்கை மற்றும் செயற்கை ஃவுளூரைடு இரண்டிற்கும் உள்ள முக்கிய வேறுபாடுகள் வெளிப்படையாக இருந்தன, வேறுபாடுகள் பற்றிய ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு ஆதாரங்கள் போதுமானதாக இல்லை.[11] வயது வந்தோருக்கு எந்த வயதிலும் ஏற்படும் புழைகளை ஃவுளூரைடு கட்டுப்படுத்தும். வயது வந்தோரிடம் இருக்கும் புழைகள் பற்றிய ஆய்வுகள் குறைவாகவே உள்ளன, மேலும் வயது வந்தோரிடம் நீர் ஃவுளூரைடு பற்றி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளும் வடிவமைப்பு சுயமாக அல்லது மருத்துவத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஃவுளூரைடு ஆய்வுகளை விட தரம் தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளது. 2007 ஆம் ஆண்டில் முழுமையான-பகுப்பாய்வு மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் வயது வந்தோரிடம் ஏற்படும் புழைகளை நீர் ஃவுளூரைடு 27 % தடை செய்தது (95 % நம்பக இடைவெளி [CI] 19–34%), ஃவுளூரைடை வெளியிடும் நிலைக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் ஒரே அளவில் தடை செய்வது இருந்தது (29% சராசரி, 95% CI: 16–42%).[50] அனைத்து சமூகத்திலும் ஏற்படும் பற்சொத்தைகளை நீர் ஃவுளூரைடு திறனுடன் குறைப்பதற்கான முக்கிய ஆதாரம் 2002 ஆம் ஆண்டின் திட்டமிடப்பட்ட மதிப்பீடுகளில் இருந்து கண்டறியப்பட்டது.[51]

நீர் ஃவுளூரைடை பயன்படுத்தாத காரணத்தினால் ஐரோப்பாவின் பல நாடுகளில் உள்ள மக்களுக்கு புழைகளினால் ஏற்படும் பற்சொத்தை கணிசமாக உள்ளது.[4] எடுத்துக்காட்டாக, நீர் ஃவுளூரைடு நிறுத்தப்பட்ட பிறகு பின்லாந்து மற்றும் செருமனி போன்ற நாடுகளில் பற்சொத்தை விகிதங்கள் நிலையாக அல்லது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. ஃவுளூரைடு பயன்படுத்துவது அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் பள்ளிகளில் படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு பல் பாதுகாப்பு என்பது இல்லை, மேலும் பல குழந்தைகள் பல் மருந்துவரிடம் தொடர்ச்சியாக ஆலோசனைகளைப் பெறுவதில்லை. இதனால் அமெரிக்க ஒன்றியத்தைப் பொறுத்த வரையில் குழந்தைகளுக்கு போதுமான அளவு ஃவுளூரைடு வழங்கும் முக்கிய ஆதாரமாக நீர் ஃவுளூரைடு உள்ளது.[15] பல் பாதுகாப்பு தடுப்புச் செயல் இலவசம் எனில் நீர் ஃவுளூரைடின் வினைவுறு திறன் மாறலாம்.[52]

வாய்சார்ந்த பாதுகாப்பில் பணக்கார மற்றும் ஏழை மக்களிடையேயான ஏற்றத் தாழ்வுகளை ஃவுளூரைடு குறைக்கிறது என்று பல ஆய்வுகள் கூறுகின்றன, ஆனால் இவைகளுக்கு போதுமான ஆதாரமில்லை.[4] பல் சிதைவைக் குறைப்பதன் மூலம் பல் சிகிச்சைக்கு ஃவுளூரைடு அதிக நேரம் அளிப்பதாக ஒரு சிறிய கதை உள்ளது. ஆனால் இது பற்றிய அறிவியல் ஆதாரங்கள் ஏதுமில்லை. மேலும் இவ்வாறு சிகிச்சை செய்வதால் பல் குழி மற்றும் பிளவுகளில் அதிகமான புழைகளை ஏற்படுத்துவதாகவும் கதைகள் கூறுகின்றன.[53]

பாதுகாப்பு[தொகு]

Closeup of a smiling mouth with teeth showing minor white streaks on one tooth.
ஆய்வுக்குறிய பொருளின் வலது மேற்புற மத்தியில் உள்ள வெட்டுப்பல்லில் வெள்ளைநிறக் கோடுகள் தெரியும் வண்ணம் பற்களில் ஃபுளூவோரியம் கலந்ததற்கான நிலை.

பல்வேறு மூலகங்களிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளும் ஃவுளூரைடின் அளவைப் பொறுத்தே ஃவுளூரைடின் எதிர் விளைவும் இருக்கும். பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் ஏற்படும் ஒரே ஒரு எதிர் விளைவு பல் ஃவுளூவோரியம் மட்டுமே ஆகும். இது குழந்தைகளின் பல் வளர்ச்சியின் போது பற்களின் தோற்றத்தை மாற்றி விடும்; இந்த விளைவு பொதுவாக குறைந்த அளவில் இருக்கும் மேலும் அழகுத் தோற்றம் அல்லது பொது நலத்தில் விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதில்லை.[10] ஒன்று முதல் நான்கு வயதில் இவர்களுக்கு தோன்றிய இடர் சூழல் எட்டு வயதில் முடிந்து விடும். எல்லா மூலகங்களிலிருந்தும் உட்கொள்ளும் ஃவுளூரைடை கண்காணிப்பதன் மூலம் ஃபுளூவோரியத்தை தடை செய்யலாம். 40 % வரை ஃபுளூவோரியம் ஏற்படுவதர்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ நீரில் உள்ள ஃவுளூரைடு காரணமாக உள்ளது, மீதமுள்ள 60% ஃபுளூவோரியத்திற்கு மற்ற மூலகங்கள் குறிப்பாக பற்பசை காரணமாக உள்ளது.[54] இயற்கையான முறையில் ஒரு லிட்டருக்கு 0.4 மிகி என்ற அளவில் கலந்துள்ள ஃவுளூரைடுடன் ஒப்பிடும் போது, ஒரு லிட்டருக்கு 1 மிகி என்ற அளவில் கலக்கப்பட்டுள்ள ஃவுளூரைடை பயன்படுத்தும் ஆறு மனிதர்களில் ஒருவருக்கு (95% CI 4–21 மக்கள்) கூடுதலாக ஃபுளூவோரியத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் அழகுணர்ச்சி சார்ந்த விளைவுகளை 22 பேரில் ஒருவருக்கு (95% CI 13.6–∞ மக்கள்) என்ற விகிதத்தில் ஏற்படுத்துகிறது. முன்பு கூறப்பட்ட சிறிய கதைகளை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இருக்க 1996 ஆம் ஆண்டில் 14 வயதிற்குட்டபட்ட ஆங்கிலேய குழந்தைகளிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் கிடைத்த தகவல்களை பொதுவாக வைத்து அழகுணர்ச்சி கவலை என்ற சொல்லானது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.[11] ஃபுளூவோரிய நோய் தாக்குதல் விகிதம் தொழிலக நாடுகள் பலவற்றில் ஃவுளூரைடு பயன்படுத்தாத சமூகத்தில் கூட அதிகரித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு பற்பசையில் மறைந்துள்ள ஃவுளூரைடு தான் காரணம்.[45] 2009 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமிட்ட மதிப்பீட்டில் குழந்தைகளுக்கு கலந்து அளிக்கும் ஃபுளூவோரியம் அல்லது நீரில் கலப்பதன் மூலம் ஃபுளூவோரியம் கலவையை மாற்றுவது ஆகியவற்றின் மூலம் கண்டறியபட்ட ஆதாரதம் வெளியிடுவதற்கு ஒருதலை சார்பாக இருந்தது, அதாவது இந்த ஃவுளூரைடு மூலம் அளிக்கப்பட்ட கலவையில் ஃபுளூவோரியம் குறைவாக இருந்தது.[55] அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் ஃவுளூரைடு உள்ள அல்லது ஃவுளூரைடு இல்லாத சமூகங்களில் பற்சொத்தை வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அந்தக் கலவைகளில் அதிகமாக இருந்த ஃபுளூவோரியத்தின் தொடர்பாகும். இதன் விளைவாக குழந்தைகளுக்கு அளிக்கப்படும் கலவைகள், குழந்தைகள் பற்பசை, நீர், மற்றும் ஃவுளூரைடு சேர்ப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் ஃவுளூரைடின் பயன்பாடு உலகளவில் குறைக்கப்பட்டது.[53]

எலும்பு முறிவு (முறிந்த எலும்புகள்) ஏற்படுத்தும் சிறிய விளைவுகளை ஃவுளூரைடு கொண்டுள்ளது; அதிகப்படியான ஃவுளூரைடு அல்லது ஃவுளூரைடு இல்லாத நிலையிலை ஏற்படுத்தும் இடர் சூழலை விட எலும்பு முறிவுகளில் குறைவான இடர் சூழலை ஏற்படுத்தும்.[10] பொதுவான புற்றுநோய்கள் மற்றும் எலும்புப் புற்றுநோய் மேலும் ஆரம்பநிலை எலும்புப் புற்றுநோய் போன்ற புற்றுநோய்களையும் கருத்தில் கொண்டால் ஃவுளூரைடுக்கும் மற்றும் புற்றுநோய் அல்லது புற்றுநோய் இறப்பிற்கும் நேரடியாக எந்த ஒரு தொடர்பு கிடையாது.[10][11] மற்ற தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளைப் பற்றிய உறுதியான முடிவிற்கு வருவதற்கு போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை.[11] நீரில் ஃவுளூரைடு கலக்கப்பட்டு இருந்தாலும், நீரில் ஃவுளூரைடு கலந்துள்ளது என்றும் நினைக்கும் போது உளவியல் ரீதியான விளைவுகளை பல்வேறு விதமான அறிகுறிகளுடன் ஏற்படுத்துவதாக 1997 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னிய மொழி ஆய்வு வெளியிட்டுள்ளது.[1]

பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளை விட இயற்கையாகவே நீரில் கலக்கும் ஃவுளூரைடானது பல் ஃபுளூவோரியம், எலும்பு சார்ந்த ஃபுளூவோரியம், மற்றும் பலவீனமான எலும்புகள் போன்ற பல்வேறு நீண்ட-கால தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.[44] ஒரு லிட்டருக்கு 1.5 மிகி என்ற அதிகபட்ச அளவில் ஃவுளூரைடு இருக்கும் போது ஃபுளூவொரியம் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரைக்கிறது.[56]

ஒரு சில நேரங்களில் நீர் ஃவுளூரைடை சரியாக செயல்படுத்தாத போது அதிகமான ஃவுளூரைடு கலக்கப்பட்டு குமட்டுதல், வாந்தி எடுத்தல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற ஃவுளூரைடு நஞ்சாதல் நோய்களை ஏற்படுத்தும். இது போன்ற நிகழ்வுகள் 1991 மற்றும் 1998 ஆண்டுகளுக்கு இடையில் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் நிகழ்ந்ததாக அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. ஒரு லிட்டருக்கு 220 மிகி என்ற அதிகப்படியான விகிதத்தில் சேர்க்கப்பட்ட ஃவுளூரைடு காரணமாக 1992 ஆம் ஆண்டு அலாஸ்காவின் சில பகுதிகளில் 262 மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் மேலும் ஒருவர் மரணமடைய நேரிட்டது.[57] 2010 ஆம் ஆண்டில் வடக்கு கரோலினா, ஆஸ்பெரோ பகுதியின் பொது நீர் வழங்கு நிலையங்களில் வழங்கப்பட்ட நீரில் 60 கலன் ஃவுளூரைடு 90 நிமிடங்களில் கலக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது. 24 மணி நேரத்தில் இந்தக் கலவை முழுவதும் வழங்கப்பட்டது.[58]

குளோரின், ஹெட்ரோஃபுளூசிலிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் சிலிகோஃவுளூரைடு போன்ற நீரில் சேர்க்கப்படும் மற்ற சேர்க்கைகள் pH அளவைக் குறைத்து அரித்தழிப்பதை சிறிதாக அதிகப்படுத்துகிறது. ஆனால் pH அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த சிக்கல் எளிதாக கண்டறியலாம்.[59] ஹைட்ரோஃபுளூசிலிசிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் சிலிகோஃவுளூரைடு ஆகியவற்றை நீரில் மூலம் மனிதன் உட்கொள்ளும் போது அது மனிதனில் இரும்புச்சத்து அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக உள்ளது என்று கருதப்படுகிறது. 2006 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட புள்ளியியல் ஆய்வுகள் குழந்தைகளின் இரத்தத்தில் இரும்புச்சத்து அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை ஆதரிப்பதில்லை.[60] நீரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஃவுளூரைடு சேர்மத்தில் சிறிதளவு ஆர்சனிக் மற்றும் இரும்புச்சத்து இருக்கலாம், ஆனால் அளவீட்டு அளவிற்கு கீழ் சேர்மங்கள் இருந்தால் இவைகள் கலந்திருப்பதற்கான எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை.[59]

இயற்கைச் சூழலில் நீர் ஃவுளூரைடின் விளைவு பற்றி ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் எந்த விதமான எதிர் விளைவுகளும் அறியப்படவில்லை. நிலத்தடி நீர் மற்றும் நீரோட்டத்திசையில் ஓடும் ஆறுகள்; புல்வெளிகள், தோட்டங்கள் மற்றும் செடிகள்; ஃவுளூரைடு கலந்த நீர் மூலம் வளரும் செடிகள்; அவை வெளியிடும் காற்று; மேலும் கருவிகளின் சத்தம் போன்றவைகள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளபட்டன.

மாற்றுவழிகள்[தொகு]

சமூக-அளவில்[10] ஃவுளூரைடை அடைவதற்கான சிறந்த வெளிப்பாடாக நீர் ஃவுளூரைடு இருக்கும் போதிலும், ஃவுளூரைடு பற்பசை, வாய்க் கழுவிகள், கூழ்மம், வார்னிஷ்[61] மற்றும் உப்பு மற்றும் பால்[13] ஃவுளூரைடு போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய பற்சிதைவை[16] தடுக்கும் மற்ற ஃவுளூரைடு சிகிச்சைகளும் உள்ளன; பூச்சுகளின் வயது மற்றும் ஆய்வு வகைகளின் அடிப்படையில் 33% முதல் 86% வரையிலான பல் துவாரங்களை தடைச் செய்யும் பற்பூச்சுகளும் ஆற்றல் வாய்ந்தவையாக[16] உள்ளன.[61]

A tube applying toothpaste to a toothbrush.
துவாரங்களுக்கு எதிராக செயல்புரியும் ஃவுளூரைடு பற்பசை.இந்த பற்பசை ஏழை மக்களை தவிர அனைவராலும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.[13]

ஃவுளூரைடு சிகிச்சைக்கான கண்டிப்பான பொருளாக மதிப்பிடப்பட்டு ஃவுளூரைடு பற்பசை பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.[13] தொழிலக நாடுகளில்[4] வசிக்கும் மக்களிடையே ஏற்படும் பற்சிதைவிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து 1970 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் பற்பசைகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. பற்சிதைவு அதிகமாக இருக்கும் நாடுகளில் பற்பசை ஒரு பொதுவான காரணியாக தோன்றியது.[62] நீர் அல்லது உப்பு ஃவுளூரைடு கட்டமைப்புகளை சரிவர வழங்க இயலாத, குறைவான-வருமானம் உள்ள நாடுகளில் பற்பசை மட்டுமே நிலையான ஃவுளூரைடு உத்தியாக உள்ளது.[63] எனினும் இது தனிமனித மற்றும் குடும்ப நிலைகளைச் சார்ந்தே உள்ளது. பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுப்பினரிடையே[13] இவற்றின் பயன்பாடு குறைவாக உள்ளது; குறைவான-வருமானம் உள்ள நாடுகளில் உள்ள ஏழைகளால் பயன்படுத்தப்பட இயலாத நிலையில் இவைகள் உள்ளன.[63] இளம் வயதினரின் நிரந்தரப் பற்களிலுள்ள துவாரங்களை ஃவுளூரைடு பற்பசை 25 % வரை தடை செய்கிறது, மேலும் அதிகபடியான செறிவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டாலோ அல்லது பல்துலக்கி சிறப்பாக இருந்தாலோ பற்பசையின் திறன் சிறப்பாக இருக்கும். ஃவுளூரைடு வாய்க் கழுவிகள் மற்றும் கூழ்மங்களும் ஃவுளூரைடு பற்பசை போன்று சிறப்பானவை; ஃவுளூரைசு வார்னிஷ் 45 % வரையிலான துவாரங்களை தடுக்கிறது.[61] ஃவுளூரைடு இல்லாத பற்பசையுடன் துலக்குதலுடன் ஒப்பிடும் போது துவாரங்களில் இவைகள் சிறிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.[45]

நீர் ஃவுளுரைடுடன் ஒப்பிடும் போது உப்பு ஃவுளூரைடின் விளைவு சமமாக உள்ளது, மனிதர்கள் உட்கொள்ளும் உப்புகள் பெரும்பாலும் ஃவுளூரைடு செய்யப்பட்டவை. பெரிய சமயலறைகள் மற்றும் பள்ளிகளில் செய்யப்பட்ட சாப்பாடு மற்றும் ரொட்டி ஆகியவற்றின் வழியாக ஃவுளூரைடு உப்பானது உப்பு என்ற வடிவில் நுகர்வோர் வீடுகளைச் சென்றடைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஜமைக்காவில் ஒரே ஒரு உப்பு தயாரிப்பாளரும் அதிகபடியான பொது நீர் வழங்கு அமைப்புகளும் இருந்தால்; அனைத்து உப்புகளையும் 1987 ஆம் ஆண்டில் ஃவுளூரைடு செய்வது தொடங்கப்பட்டிருந்தால் துவாரங்களில் குறிப்பிடும் படியான சிதைவுகளை அடையலாம். கொலம்பியா மற்றும் சுவிஷ் காண்டோன் ஆஃப் வாட் போன்ற இடங்களில் உலகளாவிய உப்பு ஃவுளூரைடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது; பிரான்சு மற்றும் செருமனி போன்ற நாடுகளில் உள்ள வீடுகளில் பெரும்பாலும் ஃவுளூரைடு உப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஃவுளூரைடு இல்லாத உப்பு நுகர்வோரின் தேவைகளுக்கு ஏற்பவும் வழங்கப்படுகிறது. உப்பு ஃவுளூரைடில் செறிவுகளை இணைப்பது ஒரு கிலோவிற்கு 90 முதல் 350 மிகி என்ற நிலையில் உள்ளது, ஆய்வுகள் ஒரு கிலோவிற்கு 250 மிகி செறிவுகளை சேர்க்கலாம் என்பதை அறிவுறுத்துகின்றன.[13]

பல்கேரியா, சிலி, பெரு, உருசியா, தாய்லாந்து மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் சில பகுதிகளில் பால் ஃவுளூரைடானது பாரோ பவுண்டேசன் நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பகுதிகளைப் பொறுத்து மாவாக்கிய பால் அல்லது தயிர் போன்ற பொருள்களில் ஃவுளூரைடு பால் இணைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நீர் ஃவுளூரைடு சாத்தியமற்ற நிலையில் இருக்கும் சிலியின் கிராமப் பகுதிகளில் மாவாக்கிய-பால் ஃவுளூரைடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.[64] இந்த செயல்முறைகள் குழந்தைகளை கருத்தில் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பெரியவர்களை மனதில் கொண்டு அல்லது அவர்களுக்காகவோ மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை.[13] 2005 ஆம் ஆண்டு முறைப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டில் இந்த செயல்முறையை ஆதரிக்கும் ஆதாரம் எதும் கிடைக்கவில்லை, ஆனாலும் இவ்வாறு ஃவுளூரைடு செய்யப்பட்ட பாலை பயன்படுத்திய பள்ளிக் குழந்தைகளின் பற்கள் பயனடைந்தது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.[65]

உணவுக் கட்டுப்பாடு மூலம் மக்கள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி பற்சிதைவை கட்டுப்படுத்தவதற்கான மற்ற முறைகள் சரியான தீர்வை வழங்கவில்லை.[53] எனினும், துவாரங்கள் ஏற்படும் இடங்களை கட்டுப்படுத்துவதில் சிறப்பாக செயல்புரியும் காரணியாக ஃவுளூரைடு உள்ளது. மேலும் நீருடன் கால்சியம் இணைப்பது துவாரங்கள் ஏற்படுவதை மேலும் குறைக்கும்.[66] பற்சிதைவை தடைசெய்யும் மற்ற மூலங்கள் எதிர்-நுண்ணுயிரியான க்ளோரோஹெக்சிடைன் மற்றும் இனிப்பு பதிலீடான சைலிட்டோல் போன்றவையாகும்.[61] சைலிட்டோல் சேர்க்கப்பட்ட மெல்லும் கோந்தின் விலை குறைவாக இருந்தால் ஃவுளூரைடுக்கான குறைநிரப்பியாகவும் மேலும் பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட சிகிச்சை முறையாகவும் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.[67] பலர் முன்மொழிந்த நுண்ணுயிரி மாற்றியமைக்கும் சிகிச்சை (உயிர்ப்பொருள்) மற்றும் தடுப்பாற்றல் மருந்து என்ற இரண்டு மருத்துவ சிகிச்சைகள் மூலம் நீர் ஃவுளூரைடு செய்யப்பட்டது. இது நோயாளிகளிடம் குறைவான மாற்றங்களையே ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது நிரூபிக்கப்படவில்லை மேலும் இவைகள் பாதுகாப்பான செயல்முறையும் இல்லை.[61] ஃவுளூரைடு சர்க்கரை, பாலிபினைல்கள், மற்றும் காசீன் பாஸ்போடிடை-அமோர்பஸ் கால்சியம் பாஸ்பேட் நானோ காம்ப்ளக்ஸ் போன்றவை மற்ற சோதனை வழி செயல்முறைகளாகும்.[68]

நீர் ஃவுளூரைடு தான் மிகவும் சிறந்தது என்றும் பற்சொத்தைகளைத் தடைச் செய்யும் விளைவுகளில் சமூக நிலையில் மிகவும் நிலையான வழி என்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் 2007 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது.[10] ஃவுளூரைடின் 18-50 % பயன்பாட்டுடன் ஒப்பிடும் போது பற்பூச்சுகள் 60% வரை துவாரங்களை தடைச் செய்வதாக 2002 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.[51] தொழிலக நாடுகளில் துவாரங்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கும், எனவே நீர் ஃவுளூரைடு தேவையில்லாத ஒன்று என்று 2007 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இத்தாலியன் மதிப்பீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் பற்பசை மற்றும் மற்ற மருந்து ஃவுளூரைடுகள் துவாரங்களை தடுப்பதில் உலகளவில் மிகவும் சிறந்தவை என்று இந்த மதிப்பீடு கூறுகிறது.[4] நீர் ஃவுளூரைடு என்பது கலாச்சார ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தொழில்நுட்ப ரீதியில் சிறந்த ஒன்று என்றும், பற்சிதைவைக் கட்டுபடுத்துவதில் குறிப்பாக மிகவும் சிக்கலான பகுதிகளில் சிறப்பானவை என்று 2004 ஆம் ஆண்டில் உலக சுகாதார அமைப்பு மேற்கொண்ட ஆய்வில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[8]

பொருளாதாரம்[தொகு]

ஒரு நபருக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு ஃவுளூரைடு செய்வதற்கான சராசரி செலவு $Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index. என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது: (வகை: $Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index.-$Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index.; இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செலவுகள் அனைத்தும் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் செலவுகளாகும்[2], மேலும் இவைகள் 2024 டாலர் மதிப்பீட்டில் உள்ளன, முந்தைய மதிப்பீடுகளிலிருந்து பணவீக்கம் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளது[69]). தனிநபருக்கான செலவுகள் பெரிய நீர் அமைப்புகளில் குறைவாக இருக்கும். மேலும் நீர் அமைப்புகளிலுள்ள ஃவுளூரைடு உட்செலுத்தும் மையங்களின் எண்ணிகை, ஊட்டுவி மற்றும் கண்காணிப்பு கருவிகள், ஃவுளூரைடு வேதிப்பொருளைக் சேமிப்பது மற்றும் கொண்டு செல்வது மட்டுமல்லாமல் நீர் அமைப்பின் திறன் ஆகியவற்றினாலும் செலவுகள் அதிகமாகலாம்.[2] வசதிபடைத்த நாடுகளில் உப்பு ஃவுளூரைடு செய்வதற்கான செலவுகள் அற்பமான ஒன்றாகும்; வளரும் நாடுகளில் ஃவுளூரைடு கலப்பு பொருளை இணைப்பது மிகவும் விலை கூடுதலான செயலாகும்.[70] ஒராண்டிற்கு ஒரு நபர் பயன்படுத்தும் ஃவுளூரைடு பற்பசையின் செலவு $Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index.-$Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index. என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக முன்பே பல் துலக்கியவர்களை சேர்க்கும் போது இவற்றின் கூடுதல் விலை பூஜ்ஜியம் என்ற நிலையில் இருக்கும். ஃவுளூரைடு வார்னிஷ் அல்லது கூழ்மம் கொண்டு ஒரு நபருக்கு பல் சுத்தம் செய்ய ஒராண்டிற்கு $Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index. வரை செலவாகும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மோசமான நிலையை கருத்தில் கொள்ளவும், சிறிய நகரங்களில் சிறியளவு விளைவுதிறன் செலவும் கொண்டும் அதிகமான செயல்முறை செலவும் கொண்டிருந்தால் பற்சிதைவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டதற்கான ஃவுளூரைடு செலவு $Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index.-$Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index. என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த செலவானது மேற்பரப்பை[2] மீண்டும் கொண்டுவருதல் $Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index. மற்றும் பற்சொத்தை ஏற்பட்ட மேற்பரப்பில் கழிவு செய்த ஆயுட்காலத்தின் சராசரியை விட குறைவாக $Error when using {{Inflation}}: |index=US (parameter 1) not a recognized index. ஆக இருக்கும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது திருப்பிப் பொருத்தப்பட்ட பல் மேற்பரப்பை பராமரிப்பதற்கான செலவும் சேர்ந்தது.[25] தொழிலக நாடுகளில் பற்களை ஃபுளுவோரியம் செய்வதற்கு ஆகும் செலவுகள் பற்றி அறியப்படவில்லை. பெரும்பாலும் பற்பசையில் மறைந்திருக்கும் ஃவுளூரைடு இவைகளுக்கான காரணமாக இருக்கலாம்.[45]

சிதைவைத் தவிர்ப்பதில் சிறந்த விலை பயன் திறன் என்ற தலைப்பில் 1989 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பயிலரங்கில், பொதுமக்களின் உடல்நலம் பாதுகாக்கும் அளவீடுகளில் குறைவான விலைக் கொண்ட நீர் ஃவுளூரைடு தான் அதிகபடியான பணத்தை சேமிக்கிறது என்று முடிவு செய்கிறது. தகவல் கிடைக்கப் பெறுவதற்கு அரிதான நிலையில் இருப்பதால் விலைப் பயன் திறன் மற்றும் தகவல்களில் தரமான ஆய்வுகள் செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது.[2][33] விளையாட்டான குழந்தை அல்லது பற்களில் பயன்படுத்தும் போது மட்டும் பல் மேற்பூச்சுகள் மிகவும் விலைப் பயன் திறன் மிக்கவையாக இருக்கும்.[28] ஒராண்டில் ஒருவரின் மேற்பூச்சில் ஏற்படும் சிதைவு 0.47 என்ற நிலைக்கு அதிகமாக இருந்தால் பின் கடவாய்ப்பற்களில் முதன் முறையாக நிரந்தரமாக மேற்பூச்சு செய்வது செலவைக் குறைக்கும், மேலும் ஒராண்டில் ஒருவரின் மேற்பூச்சு 0.06 என்ற வரி விழுநிலையில் முழுவது சிதைவு அடையும் போது நீர் ஃவுளூரைடு செலவைக் குறைக்கிறது என்று 2002 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[51] அமெரிக்க ஒன்றியத்தைப் பொறுத்த வரையில் குழந்தைகளிடம் பற்சிதைவைக் குறைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மற்ற முறைகளை விட நீர் ஃவுளூரைடு முறை மிகவும் விலைப் பயன் திறன் வாய்ந்ததாகும். 2008 ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளின் படி சமூக நிலையில் பின் தங்கிய நிலையில் இருக்கும் குழுக்களைக் கொண்ட நாடுகளிலும் கூட துவாரங்களை தடைச் செய்வதற்கு சிறந்த முறை நீர் ஃவுளூரைடு என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[53]

1974–1992 வரையிலான தகவல்களை வைத்து பார்க்கும் போது அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் நீர் ஃவுளூரைடு அறிமுகம் செய்த பிறகு பல் நிறுவனங்களில் வேலை செய்வபவர்கள் மற்றும் பல் நிறுவனங்கள் எண்ணிக்கையில் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. ஃவுளூரைடு இல்லாத பகுதிகளில் இருக்கும் மருத்துவர்களின் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு அந்த பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்ந்து நிபுணர்கள் என்று தங்களை மாற்றிக் கொள்வதாக இந்த தகவல்கள் அறிவுறுத்துகிறது.[71] 1957 முதல் 1964 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் பிறந்து ஃவுளூரைடு உள்ள சூழலில் வாழ்ந்த குழந்தைகள் குழந்தைகளாக இருந்தில் வயது வந்தவர்கள் பெரும் ஃவுளூரைடை விட அதிகமாக பெற்றனர்; இதனால் ஏழ்மையான குடுமபங்களிலிருந்த பெண் குழந்தைகள் மீது இந்த விளைவு மாற்றப்பட்டது, தொடர்ச்சியான இந்தக் கொள்கையின் விளைவு காரணமாக இயற்கையாக கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும் பல் வரிசைக் கொண்ட பெண்களுக்கு ஆதரவாக நுகர்வோர் மற்றும் உரிமையாளர் பாகுபாடு இருந்தது.[72]

நெறிமுறைகள் மற்றும் அரசியல்[தொகு]

தடுப்பூசி போடுதல் மற்றும் உணவு வலுவூட்டல் போன்று, ஃவுளூரைடும் பொதுவான நலங்கள் மூலம் ஆதாயம் பெறுதல் மற்றும் தனிமனித உரிமைகளை மீறுதல் என்ற இரண்டிற்கு இடையே முரண்பாட்டை தோற்றுவிக்கிறது.[17] மருத்தவ அலோசனை அல்லது முறையான அனுமதி இல்லாமல் மருத்துவ சிகிச்சை அளித்தால் ஃவுளூரைடு என்பது நெறிமுறைகள் அல்லது சட்ட விதிகளை மீறியதாக பார்க்கப்பட்டு உரிமம் பெறாத மருத்துவப் பொருள் என்று அவற்றை தடை செய்ய இயலும்.[4] இயற்கையாக கிடைக்கும் ஃவுளூரைடு நீரின் ஆதாயங்களை கொண்டு மக்களை பல்வலி மற்றும் பல் வேலைப் போன்ற துன்பங்களிலிருந்து விடுவித்து, தனக்கு தானே உதவிகளைச் செய்து கொள்ளுமாறு செய்வது போன்ற சிகிச்சைகள் நெறிமுறைகளுக்கு மாறானவை என்ற விதத்தில் பொதுவாக பார்[73] க்கப்படுகிறது.

உடல்நலத்திற்கான தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்கள் மற்றும் உலகம் முழுவதிலுமுள்ள பல் குழுமங்கள் நீர் ஃவுளூரைடு மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் வினைவுறு திறன் வாய்ந்தது என்று ஆதரிக்கின்றன.[4][74] தடுப்பூசி போடுவது, குடும்பக் கட்டுப்பாடு, புகைப்பிடித்தலின் அபாயம் பற்றி அறிந்து கொண்டது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டில்[75] கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடல்நலம் பற்றிய சிறந்த பத்து சாதனைகளில் நீர் ஃவுளூரைடும் ஒன்று என்று நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு நிலையங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளன.[14] உலக சுகாதார அமைப்பு[8][26], அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் மருத்துவ ஆளுநர்[76], அமெரிக்காவின் பொதுநல்வாழ்வு குழுமம்[77], குழந்தைப் பல் மருத்துவத்திற்கான ஐரோப்பியன் அகடாமி[78] மற்றும் ஆஸ்திரேலியா[79], கனடா[80], அமெரிக்க ஒன்றியம்[81] ஆகிய நாடுகளின் தேசிய பல் சங்கங்கள் ஆகிய மற்ற நிறுவனங்களும் ஃவுளூரைடை ஆதரிக்கின்றன.

நீர் ஃவுளுரைடை அறிமுகம் செய்வதற்காக பொதுநல்வாழ்வு குழுக்கள் மற்றும அதிகாரிகள் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும் போது இதற்கான எதிர்ப்புகளும் இருந்துள்ளன.[18] நிபுணர்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கை காரணமாக ஃவுளூரைடின் தொடக்கத்திலிருந்து இதனை பலர் ஆதரிக்கின்றனர். நிபுணர்கள், மருத்துவம் மற்றும் அறிவியல் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இதற்கு எதிராகவும் உள்ளனர்.[82] ஃவுளூரைடின் ஆதாயங்கள் மற்றும் இந்த ஆதாயங்களை விவரிக்கும் சாட்சிகளின் பலம் மற்றும் தீங்குகளை கண்டறிதல், நீர் ஃவுளூரைடை மருத்துவமாக மாற்றுவதற்கு தேவப்படும் சட்டங்கள், நெறிமுறைகளில் அதிகபடியான குறுக்கீடு ஆகியவற்றினால் வாதங்கள் ஏற்படுகின்றன.[19] அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் ஃவுளூரைடை எதிர்ப்பவர்கள், இயற்கையாகவே நீரில் ஃவுளூரைடு கலந்து இருப்பதாக[83], கூறி 2006 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேசிய ஆராய்ச்சி மன்றத்தில் அளித்த அறிக்கையில் குடிநீரில் ஃவுளூரைடின் அளவை ஒரு லிட்டருக்கு 4 மிகி என்ற அளவிற்கு குறைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தனர். செய்தித்தாள் கட்டுரைகள், வானொலிப் பேச்சு, பொது மன்றங்கள் போன்றவற்றின் மூலம் எதிர்ப்பு இயக்கங்கள் நடைபெற்றன. இந்த செயல்முறையில் உள்ள அறிவியற் பூர்வமான சிக்கல்களை ஊடகச் செய்தியாளர்கள் பெரும்பாலும் மோசமான நிலையிலே விவரிக்க முனைகின்றனர். அறிவியற் பூர்வ தகுதிப்பாடுகளுக்கு கீழுள்ள கருத்துக்களைக் கூறாமல் சச்சரவுகள் பற்றியே பெரும்பாலும் வழங்கின்றனர். உடல்நலம் பற்றிய தகவல்களுக்காக இணையதள வலைத்தளங்களைப் அதிகமாக பயன்படுத்தும் மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவதால் ஃவுளூரைடு செயல்முறை உண்மை நிலையிலிருந்து பொய் நிலைக்கு மாறுகிறது என்ற தகவல்கள் அதிகமாக கிடைக்கின்றன. இதனால் அளவிற்கு அதிகமான மக்களும் ஃவுளூரைடுக்கு எதிர்ப்பு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். எய்ட்ஸ், ஒவ்வாமை, அலசைமர் நோய், கீல்வாதம், புற்றுநோய் மற்றும் புத்திக்கூர்மையில் குறைபாடு உடன் இரையக குடல்பாதை, சிறுநீரகம், பினியல் சுரப்பி மற்றும் தைராய்டு போன்ற பகுதிகளில் நோய்களை ஏற்படுத்துவதாக ஃவுளூரைடுக்கு எதிரான புத்தகங்கள் கூறுகின்றன.[18]

Black-and-white political cartoon of a leering skull menacing a doll-holding little girl whose back is supported by an arm tagged "UNINFORMED PUBLIC". Nearby bones hold three large balls labeled "FLUORIDATED WATER", "POLIO MONKEY SERUMS", and "MENTAL HYGIENE etc." The cartoon is entitled "At the Sign of THE UNHOLY THREE", signed "B. SMART", and captioned "Are you willing to PUT IN PAWN to the UNHOLY THREE all of the material, mental, and spiritual resources of this GREAT REPUBLIC?"
ஃவுளூரைடு கம்யூனிசக் கருத்து என்று 1955 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கீப் அமெரிக்கா செயற்குழுவின் விளம்பர பிரசுரத்தில் விளக்கப்பட்டிருந்தது.

ஃவுளூரைடு உள்ளடங்கிய சதி கோட்பாடுகள் பொதுவானவை, மேலும் அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் அணுசக்தி செயல்முறையை வழங்கிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கான ஆவணங்களையும் ஃவுளூரைடு கொண்டிருந்தது (டாக்டர். ஸ்ட்ரேன்ச்லவ் என்ற படத்தில் விளையாட்டாக விளக்கப்பட்டுள்ளது) பொதுவுடைமை கொள்கை அல்லது புதிய உலக கட்டளை மூலம் உலகத்தை ஆட்சிச் செய்வது போன்றவற்றின் ஒரு பகுதியாக இது இருந்தது. செருமன் இரசாயன நிறுவனம் முன்னோடியாக இருந்து மக்கள் இந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்தது. சர்க்கரை உணவு அல்லது பாஸ்பேட் உரம் அல்லது அலுமினியம் தொழிற்சாலைகள் பின்புறமாக இருந்து அதிகாரம் அளித்திருப்பர் அல்லது ஏழைகளுக்கு பல் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கான இயலாத நிலையை மறைப்பதற்கான புகைத்திரையாக இருந்திருக்கும்.[18] அலுமினியம் தயாரிப்பளர்களான அலோகா நிறுவனம் மற்றும் மான்கட்டான் திட்டத்துடன் ஆண்ட்ரூ மெல்லான் மற்றும் மெல்லான் நிறுவனம், சின்சினாட்டி பல்கலைகழகத்தின் நெட்டரிங்க் ஆய்வகத்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் ஜெரால்ட் ஜெ. காக்ஸ் பெடரல் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் நிர்வாகி மற்றும் பொதுமக்கள் தொடர்பு வல்லுநர் எட்வர்ட் பெர்னேஸ் போன்ற சதிகாரர்கள் மூலம் பொதுமக்கள் தொடர்பு என்ற திறம்படச் செயலாற்றும் கோட்பாடு ஒன்று ஃவுளூரைடை மாசுபடுத்துபவர்களால் வழங்கப்பட்டது.[84] ஃவுளூரைடுக்கு எதிரான குறிபிட்ட வாதங்கள் நேரத்திற்கு தகுந்தவாறு மாறின.[85]

ஆராய்ச்சியாளர்கள், பல் மற்றும் மருத்தவ வல்லுநர்கள், கரப்பொருத்தர் போன்ற மருத்துவ பயிற்சியாளர்கள், ஆரோக்கிய உணவில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள்; சமய வழக்கங்களுக்கு மறுப்பு தெரிவிப்பவர்கள், குறிப்பாக அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் கிறித்துவ அறிவியலாளர்கள் மற்றும் நுகர்வோர் குழுவினர் மற்றும் சூழ்நிலைக் கொள்கையினர் ஆகியோர் ஃவுளூரைடை எதிர்ப்பவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.[86] வலது-சாரி குழுக்களான ஜான் பிரிக் சமூகம், சுயாட்சி கோருபவர்கள்[87] மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் நியூசிலாந்தில் உள்ளது போன்ற பச்சைக் கட்சிகளான இடது-சாரி குழுக்கள் போன்றவையும் அரசியல் ரீதியாக ஒன்றிணைந்து எதிர்ப்பு செய்தனர்.[88][89] ஃவுளூரைடு என்பது பல் சிதைவை தடை செய்வதற்கு என்பது பற்றிய தகவல்கள் மெலும் இயற்கை அல்லது புட்டியில் அடைக்கப்பட்ட நீரில் ஃவுளூரைடு உள்ளது என்பதும் மக்களுக்கு தெரிவதில்லை; பொதுமக்களிடம் ஃவுளூரைடு பற்றிய எண்ணம் இல்லையென்றால், இரண்டு சிறிய அறைகளில் விவாத மேடை அமைத்து ஃவுளூரைடுக்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் விவாவதங்களை மேற்கொள்ளும் நிலை ஏற்படும்.[90] ஆஸ்திரேலிய மக்களிடையே 2009 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்கெடுப்பில் 70 % பேர் ஃவுளூரைடுக்கு ஆதரவாகவும் 15 % பேர் எதிராகவும் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது; இவ்வாறு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்கள் "தெளிவில்லாத பயன்கள்" ஆன மற்றக் காரணிகள் பற்றி கூறியுள்ளனர்.[91] பிரான்சு, ஜெர்மனி, மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் போன்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐரோப்பிய கண்டத்தின் 16 நாடுகளின் முக்கிய குழுக்களைக் கொண்டு 2003 ஆம் ஆண்டில் ஃவுளூரைடு பயன்பாடு மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் பெரும்பாலும் ஃவுளூரைடு பயன்பாட்டிற்கு எதிரான கருத்துக்களையே கூறியுள்ளனர்.[90] ஐக்கிய இராச்சியத்தின் சீஃபீல்ட் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்கெடுப்பில் 62 % பேர் நீர் ஃவுளூரைடிற்கு ஆதரவாகவும் 31 % பேர் எதிராகவும் வாக்களித்துள்ளனர். ஃவுளூரைடுக்கு எதிராக வாக்களித்தவர்கள் தங்களது விருப்பங்களை நீர் ஃவுளூரைடுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தவர்களை காட்டிலும் அதிகமான ஊக்கத்துடன் கூறியுள்ளனர்.[92] நீர் ஃவுளூரைடு பற்றாக்குறையாக இருப்பதற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் பல ஆதாராங்களை ஸ்காட்லாந்தின் உயிரியல்சார் அறவியல் மன்றம் 2007 ஆம் ஆண்டில் அறிக்கை மூலம் வெளியிட்டது. இதிலிருந்து ஃவுளூரைடு பயன்படுத்துவதா வேண்டாமா என்பதை தீர்மானிக்க உள்ளூர் மற்றும் வட்டார ஜனநாயக செயல்முறைகளே சரியான வழிமுறை என்று விளக்கியது.[93] அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஃவுளூரைடிற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் இருப்பவர்கள் மத்தியில் மேற்கொண்ட பொது வாக்கெடுப்பு அல்லது பொதுவான முடிவை-மேற்கொள்ளும் செயல்முறைகளில் பெரும்பாலானோர் ஃவுளூரைடை நிராகரித்துள்ளனர்.[86] பொதுமக்களிடம் வாக்கெடுப்பு நடத்தி அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் ஃவுளூரைடு நீக்கம் பற்றிய முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது: ஐரோப்பாவைப் பொறுத்த வரையில் ஃவுளூரைடுக்கு எதிரான முடிவுகள் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களால் எடுக்கப்பட்டது.[94] ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு விவாதங்கள் வலுவற்ற நிலையில் அல்லது ஏற்றுக் கொள்ளதக்க வகையில் பயன்படுத்த காரணமானது.[86]

உலகம் முழுவதிலுமான பயன்பாடு[தொகு]

World map showing countries in gray, white and in various shades of red. The U.S. and Australia stand out as bright red (which the caption identifies as the 60–80% color). Brazil and Canada are medium pink (40–60%). China, much of western Europe, and central Africa are light pink (1–20%). Germany, Japan, Nigeria, and Venezuela are white (<1%).
செயற்கையாகவோ அல்லது இயற்கையாகவோ ஃவுளூரைடு நீரை பெறும் மக்களின் விகிதம்.[21][307][308][309][310][311][312][313]

நீர் ஃவுளூரைடு அறிவியல் மற்றும் அவற்றைப் பற்றிய ஆய்வுகள் அமெரிக்கர்களால் மேம்பட்ட முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.[95] அர்ச்சென்டினா, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், கனடா, சிலி, கொலம்பியா, ஹாங் காங், அயர்லாந்து, இசுரேல், கொரியா, மலேசியா, நியூசிலாந்து, பிலிப்பீன்சு,சிங்கப்பூர், எசுப்பானியா, ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் வியட்நாம் போன்ற அமெரிக்க ஒன்றியத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் பிரதேசங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் பல்வேறு மாறுதல்களுடன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கு ஐரோப்பாவில் 12 மில்லியன் மக்களும், அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் 171 மில்லியன் (அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் மொத்த மக்கட் தொகையில் 61.5%[96]) மக்களும், உலகளவில் 355 மில்லியன் மக்களும் ஃவுளூரைடு நீரைப் பெறுகின்றனர். இயற்கையாக முறையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் இருக்கும் ஃவுளூரைடு நீரை 50 மில்லியன் மக்கள் உலகளவில் பெறுகின்றனர்.[21]

கூடுதலாக, சரியான அளவில் இயற்கையான முறையில் கிடைக்கும் ஃவுளூரைடு நீரைப் பருகும் மக்கள் உலகளவில் 50 மில்லியன் அளவிற்கு இருப்பார்கள்; இவர்களின் உண்மையான எண்ணிக்கை அறியப்படவில்லை. இவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதற்கே வாய்ப்புள்ளது. அர்ச்சென்டினா, பிரான்சு, காபன், லிபியா, மெக்சிகோ, செனிகல், இலங்கை, தான்சானியா, அமெரிக்க ஒன்றியம் மற்றும் சிம்பாப்வே போன்ற நாடுகளில் இயற்கையான முறையில் கிடைக்கும் ஃவுளூரைடு நீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆப்ரிக்கா, சீனா மற்றும் இந்தியா போன்ற பகுதிகளில் இயற்கையான முறையில் பெறப்படும் ஃவுளூரைடு நீர் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளுக்கு மேல் உள்ளது; சீனாவில் 200 மில்லியன் மக்கள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளுக்கு மேலுள்ள அளவுகளில் ஃவுளூரைடு நீரைப் பெறுவதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.[21]

பின்லாந்து, செருமனி, ஜப்பான், நெதர்லாந்து, சுவீடன் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற பகுதிகளில் நீரில் ஃவுளூரைடு பயன்பாட்டை ஒரு சில சமூகங்கள் நிறுத்தியுள்ளன.[19] நீர் ஃவுளூரைடிற்கு எதிராக அரசியல் எதிர் நிலையை இந்த மாற்றம் தூண்டுகிறது, சில நேரங்களில் நீர் ஃவுளூரைடிற்கான தேவை மாற்று கொள்கைகள் மூலம் சரிசெய்யப்படுகிறது. பல்வேறு விதங்களிலுள்ள ஃவுளூரைடு பற்சிதைவை தடைச் செய்யும் காரணியாக ஐரோப்பா முழுவதும் உள்ள பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது; எடுத்துக்காட்டாக, பிரான்சு, செருமனி, மற்றும் பல்வேறு ஐரோப்பிய நாடுகள் ஃவுளூரைடு உப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன.[21]

வரலாறு[தொகு]

Faded, grainy image of three men in the outdoors, holding up a boy. The man on the left has a short white beard and mustache, a hat, and a three-piece suit.
1909 ஆம் ஆண்டு கொலராடோ பழுப்பு நிற கறையை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எஃப்.ஒய் வில்சன் மற்றும் இசாக் பர்டான், ஜி.வி. ப்ளாக் (இடது புறம்) ஆகியோரை ஃபெடரிக் மைக்கே எடுத்த புகைப்படம்.[97]

ஃவுளூரைடு மற்றும் பற்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு பற்றிய ஆய்வுகள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து தொடங்கப்பட்டது. பற்கள், எலும்பு, குடிநீர் போன்றவற்றில் உள்ள செறிவு காரணமாக ஃவுளூரைடு தோன்றுவதாக 1850 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆய்வாளர்களால் நிறுவப்பட்டது. பற்சொத்தை ஏற்படுவதை ஃவுளூரைடு தடுக்கிறது என்று 1900 ஆம் ஆண்டில் இவர்கள் ஊகஞ்செய்தனர். ஃவுளூரைடு கலந்த உணவை உட்கொள்வதால் பற்பூச்சில் பல வண்ணப் புள்ளிகள் (தற்போது பல் ஃபுளூவோரியம் என்று அறியப்படுகிறது) உருவாகின்றது என்று காரணம் தெரியாமல் தெரியப்படுத்தினர்.[98]

நீர் ஃவுளூரைடின் வரலாறு மூன்று காலங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. கலரோடோ பழுப்புநிற கறைகள் என்று அறியப்படும் பற்பூச்சில் வண்ணப் புள்ளிகள் தோன்றுவதற்கான காரணங்களைப் அறிந்து கொள்வதற்கான ஆராய்ச்சிகள் முதலாவதாக (அண். 1901–1933) இருந்தது. ஃவுளூரைடு செறிவுகள், ஃபுளூவோரியம், பற்சிதைவு ஆகியவற்றுக்குள்ள தொடர்பு மற்றும் பற்சிதைவை ஃவுளூரைடு தடுக்கின்றது என்பது பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் (c. 1933–1945) இரண்டாவதாக இருந்தது.[20] 1945 ஆம் ஆண்டு முதலான மூன்றாவது காலத்தில் சமூகத்திற்கு அளிக்கப்படும் நீரில் ஃவுளூரைடு சேர்ப்பது பற்றிய ஆய்வுகளை மையமாகக் கொண்டிருந்தது.

பல் மருத்துவர் பெடரிக் மெக்கே என்பவரின் ஆராய்ச்சியால் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள நீரில் ஃவுளூரைடு நிறுவனம் உருவானது. கலரோடா பழுப்புநிறக் கறைகள் என்று பின்னாளில் அறியப்பட்ட பற்பூச்சில் வண்ணங்களைத் தோற்றுவித்தாலும் சிதைவு இல்லாத பற்களை ஏற்படுத்துவதற்கான காரணங்களை அறிந்து கொளவதற்கு முப்பது ஆண்டுகள் வரை மெக்கே செலவிட்டார். ஜி.வி ப்ளாக் மற்றும் மேலும் பல ஆராய்ச்சியாளார்களின் உதவியுடன் இதற்கு காரணம் ஃவுளூரைடு என்பதையும் நிறுவினார்.[99] பற்களில் கறை மற்றும் பற்சிதைவு குறைபாடு இவற்றின் புள்ளிவிவர தொடர்பு பற்றிய முதலாவது அறிக்கை ஐக்கிய இராச்சியத்தைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவர் நார்மேன் ஆனிஸ்வொர்த் என்பவரால் 1925 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. அலோகா நிறுவனத்தின் வேதியியல் வல்லுநர் ஹச்.வி. சர்ச்சில் என்பவர் பற்களில் கறை ஏற்படுவதற்கான காரணம் மற்றும் அலுமினியம் இவற்றிக்கிடையே உள்ள தொடர்பு பற்றி 1931 ஆம் ஆண்டில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பல்வேறு பகுதிகளிலுள்ள நீரை ஆய்வு செய்து பற்களில் கறைகள் ஏற்படுவது பொதுவான ஒன்று என்றும் இவ்வாறு கறைகள் ஏற்படுவதற்கு ஃவுளூரைடு முக்கிய காரணம் என்பதையும் கண்டறிந்தார்.[100]

Head and shoulder of a 60-ish man with a flattop haircut and in a coat and tie, looking directly at camera with head tilted to his right and a slight smile.
ஃவுளூரைடின் தீங்கு பற்றி 1931 ஆம் ஆண்டு படிக்க ஆரம்பித்து, 1950 ஆம் ஆண்டில் சிறிய அளவு துவாரத்-தடை விளைவுகளை செய்து காண்பித்த ஹச். ட்ரெண்ட்லே டீன்.[75]

மிதமான வெப்பநிலை உள்ள காலங்களில் 1 மிகி/லி என்ற அளவில் உள்ள ஃவுளூரைடு செறிவு குறைவான சிதைவுகளை ஏற்படுத்துவதாகவும், மருத்தவம் அல்லது சுவைசார்ந்த காரணங்கள் இல்லாமல் ஃபுளூவோரியம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு உயர்வதாகவும் அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் உடல்நலத்திற்கான தேசிய நிறுவனத்தைச் (U.S. National Institutes of Health) சேர்ந்த ஹச். ட்ரெண்ட்லே டீன் (H. Trendley Dean) மற்றும் உடன் பணியாளர்கள் 1930 ஆம் ஆண்டு மற்றும் 1940 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வெளியிட்ட நோய்த் தொற்று அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. 8 மிகி/லி என்ற அதிகபடியான நிலைகளில் இருக்கும் ஃவுளூரைடு செறிவுகளில் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகள் ஏதுமில்லை என்றும் மற்ற ஆராய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன.[101] ஃவுளூரைடை இணைப்பதன் மூலம் பல் துவாரங்களைத் தடைச் செய்யலாம் என்ற கொள்கைகளை சோதிப்பதற்காக டீன் மற்றும் அவரது சகப் பணியாளர்கள் மிச்சிகனின் கிராண்ட ராபிட்ஸ் பகுதியில் உள்ள நீரில் ஃவுளூரைடை சேர்த்து கட்டுப்பாடு உள்ள பரிசோதனைகளை 1945 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 25 அன்று தொடங்கினர். 1950 ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் பல் துவாரங்கள் குறிப்பிட்ட அளவு குறைந்துள்ளதை வெளிப்படுத்தியது.[102][103] பற்சிதைவு என்பதும் குறிப்பிட்ட அளவு குறைந்துள்ளதாக அமெரிக்க ஒன்றியத்திற்கு அப்பாற்பட்டு பல வெளிநாடுகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட முந்தைய ஆய்வுகளின் முடிவுகள் கூறுகின்றன. கனடாவின் பராண்ட்ஃபோர்ட்-சார்னியா-ஸ்டார்ஃபோர் (1945–1962) ஆய்வு, நெதர்லாந்தின் டைல்-க்ளம்போர்க் ஆய்வு (1953–1969), நியூசிலாந்தின் ஹாஸ்டிங் ஆய்வு (1954–1970), ஐக்கிய இராச்சியத்தின் உடல்நலத் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு (1955–1960) போன்றவை பல வெளிநாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளில் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும்.[100] தற்போதைய வரையறைகளைப் பொறுத்த வரை இந்த ஆய்வுகள் மற்றும் இதற்கு முந்தைய ஆய்வுகள் முரணாக உள்ளன. இருப்பினும் துவாரங்களில் ஏற்படும் பெரிய அளவிலான குறைபாடுகளுக்கு ஃவுளூரைடின் பயன் தான் காரணம் என்று பொது மருத்துவர்கள் மெய்ப்பிக்கின்றனர்.[15]

அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் பொது நலச் சேவையில் ஃவுளூரைடு என்பது முக்கியக் கொள்கையாக 1951 ஆண்டு முதல் மாற்றப்பட்டது. 1960 ஆம் ஆண்டு முதல் நீர் ஃவுளூரைடு என்பது அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த செயல் இது வரை 50 மில்லியன் மக்களைச் சென்றடைந்துள்ளது.[101] அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் மக்கட் தொகையில் பொது நீர் வழங்கல் அமைப்பின் படி நீரைப் பெறும் மக்களில் 69.2 % சதவீதம் பேர் ஃவுளூரைடு நீரைப் பெறுவதாகவும், இது அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் மக்கட் தொகையில் 61.5 % என்றும், 3% பேருக்கு இயற்கையாகவே ஃவுளூரைடு நீரை பயன்படுத்துவாதகவும் 2006 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு கூறுகிறது.[96] வேறு சில நாடுகளிலும் இந்த அமைப்பு ஒரேமாதிரியாக இருந்தது. நபர் வரியாக சர்க்கரை பயன்பாட்டில் முதல் இடத்தில் உள்ள நியூசிலாந்து நாட்டு மக்களுக்கு தான் உலகில் மிகவும் மோசமான பற்கள் உள்ளன. இங்கு 1953 ஆம் ஆண்டு முதல் நீரில் ஃவுளூரைடு சேர்க்க ஆரம்பித்து 1968 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் குழாய் மூலம் நீர் வழங்கப்படும் மக்களிடம் 65% வரை ஃவுளூரைடு பயன்படுத்தப்பட்டது.[104] பிரேசில் நாட்டில் ஃவுளூரைடு பயன்படுத்துவது 1953 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 1974 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் விதிக்குட்படுத்தப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. பிரேசில் மக்கட் தொகையில் 71% பேர் ஃவுளூரைடு நீரைப் பயன்படுத்துவதாக 2004 ஆம் ஆண்டு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.[105] அயர்லாந்து குடியரசில் வுளூரைடுக்கான சட்டம் 1960 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது. டப்ளின் மற்றும் கோர்க் என்ற இரண்டு நகரங்களிடையே ஏற்பட்ட அரசியல் சாசன எதிர்ப்புக்கு பிறகு பொது நீர் வழங்கல் அமைப்பின் மூலம் வழங்கும் குடிநீரில் ஃவுளூரைடு சேர்த்து வழங்கும் முறை 1964 [100] ஆம் ஆண்டு முதல் பயன்படுத்தப்பட்டது; ஃவுளூரைடு நீரைப் பயன்படுத்துவரின் எண்ணிக்கை நாட்டின் மொத்த மக்கட் தொகையில் 66 சதவீதத்தை 1996 ஆம் ஆண்டில் அடைந்தது.[21] மற்றப் பகுதிகளில் ஃவுளூரைடு பயன்படுத்தப்பட்டு பின்பு இடையில் நிறுத்தப்பட்டது: பின்லாந்தின் கூப்பியோ பகுதியில் பற்சேவை வழங்கும் நிலையங்கள் மேற்கொண்ட ஃவுளூரைடு திட்டங்கள் காரணமாக துவாரங்களில் ஏறபடும் இடர் குறைக்கப்பட்டது. இதனால் பத்தாண்டுகள் வரை பயன்படுத்தப்பட்டு பின் நிறுத்தப்பட்டது. சுவிட்சர்லாந்தின் பேசில் பகுதியில் ஃவுளூரைடுக்கு பதிலாக ஃவுளூரைடு உப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது.[100]

பல் வெடிப்புக்கு முன்னரே புளுவோரியம் தோன்றுவதாக மெக்கேவின் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. துவாரங்களுக்கு எதிராக ஃவுளூரைடின் பாதுகாப்பு பல் வெடிப்பு நிலைக்கு முன்பே தோன்றுவதாக டீன் மற்றும் அவரின் சகப் பணியாளர்கள் ஊகம் செய்தனர், இந்த தவறான அனுமானம் பல ஆண்டுகள் வரை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. வெளிப்பூச்சில் ஃவுளூரைடின் விளைவு (நீர் மற்றும் பற்பசை இரண்டிலும்) 2000 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் அறிந்து கொள்ளப்பட்டதன் மூலம் வாயில் குறைவான அளவில் உள்ள ஃவுளூரைடு, பற்சொத்தைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிறப்பாக உள்ளதாக அறியப்பட்டது.[15]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 Lamberg M, Hausen H, Vartiainen T. Symptoms experienced during periods of actual and supposed water fluoridation. Community Dent Oral Epidemiol. 1997;25(4):291–5. எஆசு:10.1111/j.1600-0528.1997.tb00942.x. PubMed.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for using fluoride to prevent and control dental caries in the United States. MMWR Recomm Rep. 2001;50(RR-14):1–42. PubMed. Lay summary: CDC, 2007-08-09.
 3. Cheng KK, Chalmers I, Sheldo, British Medical Journal, Adding fluoride to water supplies, 10-6-'07 http://www.bmj.com/cgi/content/extract[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 Pizzo G, Piscopo MR, Pizzo I, Giuliana G. Community water fluoridation and caries prevention: a critical review. Clin Oral Investig. 2007;11(3):189–93. எஆசு:10.1007/s00784-007-0111-6. PubMed.
 5. 5.0 5.1 Taricska JR, Wang LK, Hung YT, Li KH. Wang LK, Hung YT, Shammas NK, editors. Advanced Physicochemical Treatment Processes. 2006:293–315. எஆசு:10.1007/978-1-59745-029-4_9.
 6. 6.0 6.1 WHO Expert Committee on Oral Health Status and Fluoride Use. Fluorides and oral health [PDF]. 1994.
 7. 7.0 7.1 7.2 Hobson WL, Knochel ML, Byington CL, Young PC, Hoff CJ, Buchi KF. Bottled, filtered, and tap water use in Latino and non-Latino children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(5):457–61. எஆசு:10.1001/archpedi.161.5.457. PubMed.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Petersen PE, Lennon MA. Effective use of fluorides for the prevention of dental caries in the 21st century: the WHO approach [PDF]. Community Dent Oral Epidemiol. 2004;32(5):319–21. எஆசு:10.1111/j.1600-0528.2004.00175.x. PubMed.
 9. 9.0 9.1 Parnell C, Whelton H, O'Mullane D. Water fluoridation. Eur Arch Paediatr Dent. 2009;10(3):141–8. PubMed.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 National Health and Medical Research Council (Australia). A systematic review of the efficacy and safety of fluoridation [PDF]. 2007 [cited 2009-10-13]. Summary: Yeung CA. A systematic review of the efficacy and safety of fluoridation. Evid Based Dent. 2008;9(2):39–43. எஆசு:10.1038/sj.ebd.6400578. PubMed. Lay summary: NHMRC, 2007.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 McDonagh M, Whiting P, Bradley M et al. A systematic review of public water fluoridation [PDF]; 2000. Report website: NHS Centre for Reviews and Dissemination. Fluoridation of drinking water: a systematic review of its efficacy and safety; 2000 [cited 2009-05-26]. Authors' summary: McDonagh MS, Whiting PF, Wilson PM et al.. Systematic review of water fluoridation [PDF]. BMJ. 2000;321(7265):855–9. எஆசு:10.1136/bmj.321.7265.855. PubMed. PMC 27492. Authors' commentary: Treasure ET, Chestnutt IG, Whiting P, McDonagh M, Wilson P, Kleijnen J. The York review—a systematic review of public water fluoridation: a commentary. Br Dent J. 2002;192(9):495–7. எஆசு:10.1038/sj.bdj.4801410. PubMed.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 Fawell J, Bailey K, Chilton J, Dahi E, Fewtrell L, Magara Y. Fluoride in Drinking-water [PDF]. 2006:5–27.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Jones S, Burt BA, Petersen PE, Lennon MA. The effective use of fluorides in public health. Bull World Health Organ. 2005;83(9):670–6. எஆசு:10.1590/S0042-96862005000900012. PubMed. PMC 2626340.
 14. 14.0 14.1 CDC. Ten great public health achievements—United States, 1900–1999. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1999;48(12):241–3. PubMed. Reprinted in: JAMA. 1999;281(16):1481. எஆசு:10.1001/jama.281.16.1481. PubMed.
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 Burt BA, Tomar SL. Ward JW, Warren C. Silent Victories: The History and Practice of Public Health in Twentieth-century America. 2007:307–22.
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. Lancet. 2007;369(9555):51–9. எஆசு:10.1016/S0140-6736(07)60031-2. PubMed.
 17. 17.0 17.1 நன்னெறி
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 Armfield JM. When public action undermines public health: a critical examination of antifluoridationist literature. Aust New Zealand Health Policy. 2007 [archived 2008-06-17; cited 2010-12-20];4:25. எஆசு:10.1186/1743-8462-4-25. PubMed. PMC 2222595.
 19. 19.0 19.1 19.2 Cheng KK, Chalmers I, Sheldon TA. Adding fluoride to water supplies [PDF]. BMJ. 2007 [archived 2016-03-03; cited 2010-12-20];335(7622):699–702. எஆசு:10.1136/bmj.39318.562951.BE. PubMed. PMC 2001050.
 20. 20.0 20.1 Ripa LW. A half-century of community water fluoridation in the United States: review and commentary [PDF]. J Public Health Dent. 1993 [archived 2013-01-17; cited 2010-12-20];53(1):17–44. எஆசு:10.1111/j.1752-7325.1993.tb02666.x. PubMed.
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 The British Fluoridation Society; The UK Public Health Association; The British Dental Association; The Faculty of Public Health. One in a Million: The facts about water fluoridation. (2nd). 2004 [archived 2008-11-22; cited 2010-12-20]:55–80.
 22. Gibson-Moore H. Water fluoridation for some—should it be for all?. Nutr Bull. 2009;34(3):291–5. எஆசு:10.1111/j.1467-3010.2009.01762.x.
 23. Hudson K, Stockard J, Ramberg Z. The impact of socioeconomic status and race-ethnicity on dental health. Sociol Perspect. 2007;50(1):7–25. எஆசு:10.1525/sop.2007.50.1.7.
 24. Vargas CM, Ronzio CR. Disparities in early childhood caries. BMC Oral Health. 2006;6(Suppl 1):S3. எஆசு:10.1186/1472-6831-6-S1-S3. PubMed. PMC 2147596.
 25. 25.0 25.1 Griffin SO, Jones K, Tomar SL. An economic evaluation of community water fluoridation [PDF]. J Public Health Dent. 2001;61(2):78–86. எஆசு:10.1111/j.1752-7325.2001.tb03370.x. PubMed.
 26. 26.0 26.1 Petersen PE. World Health Organization global policy for improvement of oral health—World Health Assembly 2007 [PDF]. Int Dent J. 2008 [archived 2014-11-13; cited 2010-12-20];58(3):115–21. எஆசு:10.1922/IDJ_1930Petersen07. PubMed.
 27. Horowitz HS. Decision-making for national programs of community fluoride use. Community Dent Oral Epidemiol. 2000;28(5):321–9. எஆசு:10.1034/j.1600-0528.2000.028005321.x. PubMed.
 28. 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 Reeves TG. Centers for Disease Control. Water fluoridation: a manual for engineers and technicians [PDF]; 1986 [archived 2008-10-07; cited 2008-12-10].
 29. 29.0 29.1 29.2 Lauer WC. Water Fluoridation Principles and Practices. (5th). 2004;M4:1–14.
 30. Nicholson JW, Czarnecka B. Tressaud A, Haufe G, editors. Fluorine and Health. 2008:333–78.
 31. Division of Oral Health, National Center for Prevention Services, CDC. Fluoridation census 1992 [PDF]. 1993 [cited 2008-12-29].
 32. Centers for Disease Control and Prevention. Engineering and administrative recommendations for water fluoridation, 1995. MMWR Recomm Rep. 1995;44(RR-13):1–40. PubMed.
 33. 33.0 33.1 Bailey W, Barker L, Duchon K, Maas W. Populations receiving optimally fluoridated public drinking water—United States, 1992–2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008;57(27):737–41. PubMed.
 34. Ozsvath DL. Fluoride and environmental health: a review. Rev Environ Sci Biotechnol. 2009;8(1):59–79. எஆசு:10.1007/s11157-008-9136-9.
 35. Lalumandier JA, Ayers LW. Fluoride and bacterial content of bottled water vs tap water. Arch Fam Med. 2000;9(3):246–50. எஆசு:10.1001/archfami.9.3.246. PubMed.
 36. Grec RHdC, de Moura PG, Pessan JP, Ramires I, Costa B, Buzalaf MAR. Fluoride concentration in bottled water on the market in the municipality of São Paulo. Rev Saúde Pública. 2008;42(1):154–7. எஆசு:10.1590/S0034-89102008000100022. PubMed.
 37. 37.0 37.1 37.2 37.3 Featherstone JD. Dental caries: a dynamic disease process. Aust Dent J. 2008;53(3):286–91. எஆசு:10.1111/j.1834-7819.2008.00064.x. PubMed.
 38. 38.0 38.1 Cury JA, Tenuta LM. How to maintain a cariostatic fluoride concentration in the oral environment. Adv Dent Res. 2008 [archived 2009-06-03; cited 2010-12-20];20(1):13–6. எஆசு:10.1177/154407370802000104. PubMed.
 39. Aoba T, Fejerskov O. Dental fluorosis: chemistry and biology. Crit Rev Oral Biol Med. 2002 [archived 2009-06-01; cited 2010-12-20];13(2):155–70. எஆசு:10.1177/154411130201300206. PubMed.
 40. Hellwig E, Lennon AM. Systemic versus topical fluoride [PDF]. Caries Res. 2004;38(3):258–62. எஆசு:10.1159/000077764. PubMed.
 41. Tinanoff N. Berg JH, Slayton RL, editors. Early Childhood Oral Health. 2009:92–109.
 42. Koo H. Strategies to enhance the biological effects of fluoride on dental biofilms. Adv Dent Res. 2008 [archived 2009-06-03; cited 2010-12-20];20(1):17–21. எஆசு:10.1177/154407370802000105. PubMed.
 43. Marquis RE, Clock SA, Mota-Meira M. Fluoride and organic weak acids as modulators of microbial physiology. FEMS Microbiol Rev. 2003;26(5):493–510. எஆசு:10.1016/S0168-6445(02)00143-2. PubMed.
 44. 44.0 44.1 Fawell J, Bailey K, Chilton J, Dahi E, Fewtrell L, Magara Y. Fluoride in Drinking-water [PDF]. 2006:29–36.
 45. 45.0 45.1 45.2 45.3 Sheiham A. Dietary effects on dental diseases [PDF]. Public Health Nutr. 2001;4(2B):569–91. எஆசு:10.1079/PHN2001142. PubMed.
 46. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. 1997:288–313.
 47. Olivares M, Uauy R. Nutrients in Drinking Water. 2005:41–60.
 48. Jones PJ, Varady KA. Are functional foods redefining nutritional requirements? [PDF]. Appl Physiol Nutr Metab. 2008 [archived 2012-07-11; cited 2010-12-20];33(1):118–23. எஆசு:10.1139/H07-134. PubMed.
 49. Worthington H, Clarkson J. The evidence base for topical fluorides. Community Dent Health. 2003;20(2):74–6. PubMed.
 50. Griffin SO, Regnier E, Griffin PM, Huntley V. Effectiveness of fluoride in preventing caries in adults. J Dent Res. 2007 [archived 2010-04-19; cited 2010-12-20];86(5):410–5. எஆசு:10.1177/154405910708600504. PubMed. Summary: Yeung CA. Fluoride prevents caries among adults of all ages. Evid Based Dent. 2007;8(3):72–3. எஆசு:10.1038/sj.ebd.6400506. PubMed.
 51. 51.0 51.1 51.2 Truman BI, Gooch BF, Sulemana I et al.. Reviews of evidence on interventions to prevent dental caries, oral and pharyngeal cancers, and sports-related craniofacial injuries [PDF]. Am J Prev Med. 2002 [archived 2016-04-18; cited 2010-12-20];23(1 Suppl):21–54. எஆசு:10.1016/S0749-3797(02)00449-X. PubMed.
 52. Hausen HW. Fluoridation, fractures, and teeth. BMJ. 2000;321(7265):844–5. எஆசு:10.1136/bmj.321.7265.844. PubMed.
 53. 53.0 53.1 53.2 53.3 Kumar JV. Is water fluoridation still necessary?. Adv Dent Res. 2008 [archived 2009-06-04; cited 2010-12-20];20(1):8–12. எஆசு:10.1177/154407370802000103. PubMed.
 54. Alvarez JA, Rezende KMPC, Marocho SMS, Alves FBT, Celiberti P, Ciamponi AL. Dental fluorosis: exposure, prevention and management [PDF]. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009;14(2):E103–7. PubMed.
 55. Hujoel PP, Zina LG, Moimaz SAS, Cunha-Cruz J. Infant formula and enamel fluorosis: a systematic review. J Am Dent Assoc. 2009;140(7):841–54. PubMed.
 56. Fawell J, Bailey K, Chilton J, Dahi E, Fewtrell L, Magara Y. Fluoride in Drinking-water [PDF]. 2006:37–9.
 57. Balbus JM, Lang ME. Is the water safe for my baby?. Pediatr Clin North Am. 2001;48(5):1129–52, viii. எஆசு:10.1016/S0031-3955(05)70365-5. PubMed.
 58. Asheboro notifies residents of over-fluoridation of water. 2010-06-29 [archived 2010-07-04; cited 2010-12-20]. Fox 8.
 59. 59.0 59.1 "Water fluoridation and the environment: current perspective in the United States". International Journal of Occupational and Environmental Health 10 (3): 343–350. 2004. doi:10.1179/oeh.2004.10.3.343. பப்மெட்:15473093. http://cdc.gov/FLUORIDATION/pdf/pollick.pdf. 
 60. Macek MD, Matte TD, Sinks T, Malvitz DM. Blood lead concentrations in children and method of water fluoridation in the United States, 1988–1994. Environ Health Perspect. 2006;114(1):130–4. எஆசு:10.1289/ehp.8319. PubMed. PMC 1332668.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 61. 61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 Anusavice KJ. Present and future approaches for the control of caries. J Dent Educ. 2005 [archived 2011-03-12; cited 2010-12-20];69(5):538–54. PubMed.
 62. Milgrom P, Reisine S. Oral health in the United States: the post-fluoride generation. Annu Rev Public Health. 2000;21:403–36. எஆசு:10.1146/annurev.publhealth.21.1.403. PubMed.
 63. 63.0 63.1 Goldman AS, Yee R, Holmgren CJ, Benzian H. Global affordability of fluoride toothpaste. Global Health. 2008;4:7. எஆசு:10.1186/1744-8603-4-7. PubMed. PMC 2443131.
 64. Bánóczy J, Rugg-Gunn AJ. Milk—a vehicle for fluorides: a review [PDF]. Rev Clin Pesq Odontol. 2006 [archived 2009-02-13; cited 2009-01-03];2(5–6):415–26.
 65. Yeung CA, Hitchings JL, Macfarlane TV, Threlfall AG, Tickle M, Glenny AM. Fluoridated milk for preventing dental caries. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(3):CD003876. எஆசு:10.1002/14651858.CD003876.pub2. PubMed.
 66. Bruvo M, Ekstrand K, Arvin E et al.. Optimal drinking water composition for caries control in populations. J Dent Res. 2008;87(4):340–3. எஆசு:10.1177/154405910808700407. PubMed.
 67. Zero DT. Are sugar substitutes also anticariogenic?. J Am Dent Assoc. 2008 [archived 2012-07-10; cited 2010-12-20];139(Suppl 2):9S–10S. PubMed.
 68. Whelton H. Beyond water fluoridation; the emergence of functional foods for oral health. Community Dent Health. 2009;26(4):194–5. எஆசு:10.1922/CDH_2611Whelton02. PubMed.
 69. Consumer Price Index (estimate) 1800–2008. Federal Reserve Bank of Minneapolis. Retrieved March 8, 2010.
 70. Marthaler TM, Petersen PE. Salt fluoridation—an alternative in automatic prevention of dental caries [PDF]. Int Dent J. 2005;55(6):351–8. PubMed.
 71. Ho K, Neidell M. Equilibrium effects of public goods: the impact of community water fluoridation on dentists [PDF]. 2009 [archived 2012-10-23; cited 2009-10-13].
 72. Glied S, Neidell M. The economic value of teeth [PDF]. 2008 [archived 2010-06-25; cited 2009-10-13].
 73. The British Fluoridation Society; The UK Public Health Association; The British Dental Association; The Faculty of Public Health. One in a Million: The facts about water fluoridation. (2nd). 2004 [archived 2008-11-22; cited 2010-12-20]:88–92.
 74. ADA Council on Access, Prevention and Interprofessional Relations. American Dental Association. National and international organizations that recognize the public health benefits of community water fluoridation for preventing dental decay; 2005 [archived 2008-06-07; cited 2008-12-22].
 75. 75.0 75.1 Division of Oral Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, CDC. Achievements in public health, 1900–1999: Fluoridation of drinking water to prevent dental caries. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1999;48(41):933–40. Contains H. Trendley Dean, D.D.S. Reprinted in: JAMA. 2000;283(10):1283–6. எஆசு:10.1001/jama.283.10.1283. PubMed.
 76. Carmona RH. U.S. Public Health Service. Surgeon General's statement on community water fluoridation [PDF]; 2004-07-28 [cited 2008-12-22].
 77. American Public Health Association. Community water fluoridation in the United States; 2008 [archived 2011-03-12; cited 2009-03-09].
 78. European Academy Of Paediatric Dentistry. Guidelines on the use of fluoride in children: an EAPD policy document [PDF]. Eur Arch Paediatr Dent. 2009;10(3):129–35. PubMed.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 79. ஆத்திரேலிய பல் மருத்துவ சங்கம். Community oral health promotion: fluoride use [PDF]; 2005 [cited 2009-10-13].
 80. Canadian Dental Association. CDA position on use of fluorides in caries prevention [PDF]; 2008 [cited 2009-01-15].
 81. ADA Council on Access, Prevention and Interprofessional Relations. American Dental Association. Fluoridation facts [PDF]; 2005 [archived 2008-07-23; cited 2008-12-22].
 82. Carstairs C, Elder R. Expertise, health, and popular opinion: debating water fluoridation, 1945–80. Can Hist Rev. 2008;89(3):345–71. எஆசு:10.3138/chr.89.3.345.
 83. Fagin D. Second thoughts about fluoride. Sci Am. 2008;298(1):74–81. எஆசு:10.1038/scientificamerican0108-74. PubMed.
 84. Freeze RA, Lehr JH. The Fluoride Wars: How a Modest Public Health Measure Became America's Longest-Running Political Melodrama. 2009. :127–69.
 85. Newbrun E. The fluoridation war: a scientific dispute or a religious argument?. J Public Health Dent. 1996;56(5 Spec No):246–52. எஆசு:10.1111/j.1752-7325.1996.tb02447.x. PubMed.
 86. 86.0 86.1 86.2 Reilly GA. Ward JW, Warren C. Silent Victories: The History and Practice of Public Health in Twentieth-century America. 2007:323–42.
 87. Libertarian Party. Consumer protection [cited June 28, 2010].
 88. Nordlinger J. Water fights: believe it or not, the fluoridation war still rages—with a twist you may like. Natl Rev. 2003-06-30.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 89. The Fluoride Wars.:219–54.
 90. 90.0 90.1 Griffin M, Shickle D, Moran N. European citizens' opinions on water fluoridation. Community Dent Oral Epidemiol. 2008;36(2):95–102. எஆசு:10.1111/j.1600-0528.2007.00373.x. PubMed.
 91. Armfield JM, Akers HF. Risk perception and water fluoridation support and opposition in Australia. J Public Health Dent. 2009;70(1):58–66. எஆசு:10.1111/j.1752-7325.2009.00144.x. PubMed.
 92. Dixon S, Shackley P. Estimating the benefits of community water fluoridation using the willingness-to-pay technique: results of a pilot study. Community Dent Oral Epidemiol. 1999;27(2):124–9. எஆசு:10.1111/j.1600-0528.1999.tb02001.x. PubMed.
 93. Calman K. Beyond the 'nanny state': stewardship and public health. Public Health. 2009 [archived 2009-03-27; cited 2010-12-20];123(1):e6–e10. எஆசு:10.1016/j.puhe.2008.10.025. PubMed. Lay summary: Nuffield Council on Bioethics, 2007-11-13.
 94. Martin B. The sociology of the fluoridation controversy: a reexamination. Sociol Q. 1989;30(1):59–76. எஆசு:10.1111/j.1533-8525.1989.tb01511.x.
 95. Sellers C. The artificial nature of fluoridated water: between nations, knowledge, and material flows. Osiris. 2004;19:182–200. எஆசு:10.1086/649401. PubMed.
 96. 96.0 96.1 Division of Oral Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, CDC. Water fluoridation statistics for 2006; 2008-09-17 [cited 2008-12-22].
 97. [323]
 98. Cox GJ. Toverud G, Finn SB, Cox GJ, Bodecker CF, Shaw JH, editors. A Survey of the Literature of Dental Caries. 1952:325–414. Publication 225.
 99. Colorado brown stain:
  • Peterson J. Solving the mystery of the Colorado Brown Stain. J Hist Dent. 1997;45(2):57–61. PubMed.
  • Colorado Springs Dental Society. The discovery of fluoride; 2004 [archived 2008-12-06; cited 2009-01-08].
 100. 100.0 100.1 100.2 100.3 Mullen J. History of water fluoridation. Br Dent J. 2005;199(7s):1–4. எஆசு:10.1038/sj.bdj.4812863. PubMed.
 101. 101.0 101.1 Lennon MA. One in a million: the first community trial of water fluoridation. Bull World Health Organ. 2006;84(9):759–60. எஆசு:10.1590/S0042-96862006000900020. PubMed. PMC 2627472.
 102. National Institute of Dental and Craniofacial Research. The story of fluoridation; 2008-12-20 [cited 2010-02-06].
 103. Dean HT, Arnold FA, Jay P, Knutson JW. Studies on mass control of dental caries through fluoridation of the public water supply. Public Health Rep. 1950;65(43):1403–8. PubMed.
 104. Akers HF. Collaboration, vision and reality: water fluoridation in New Zealand (1952–1968) [PDF]. N Z Dent J. 2008;104(4):127–33. PubMed.
 105. Buzalaf MA, de Almeida BS, Olympio KPK, da S Cardoso VE, de CS Peres SH. Enamel fluorosis prevalence after a 7-year interruption in water fluoridation in Jaú, São Paulo, Brazil. J Public Health Dent. 2004;64(4):205–8. எஆசு:10.1111/j.1752-7325.2004.tb02754.x. PubMed.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நீரில்_புளூரைடு_கரைப்பு&oldid=3894729" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது