எழுவாய்-செயப்படுபொருள்-பயனிலை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மொழியியல் உருவியத்தில், எழுவாய்-செயப்படுபொருள்-பயனிலை என்பது ஒரு வகை வாக்கிய அமைப்பைக் குறிக்கும். இந்த வாக்கிய அமைப்பில் எழுவாய் முதலாகவும், செயப்படுபொருள் இரண்டாவதாகவும் பயனிலை மூன்றாவதாகவும் அமையும். கண்ணன் வீட்டுக்கு போகிறான் என்ற வடிவம் இந்த வகையைச் சார்ந்தது. இயற்கை மொழிகளைப் பொறுத்தவரை இதுவே மிக அதிக மொழிகளிற் காணப்படும் சொல் ஒழுங்கு ஆகும்.

எ.செ.ப மொழிகள்[தொகு]

சொல்
ஒழுங்கு
தமிழ்
ஒப்புமை
மொழிகளின்
வீதம்
எ.கா
மொழிகள்
எ.செ.ப "அனுமன் சீதையை கண்டான்." 45% 45
 
பஷ்தூ, இலத்தீன், சப்பானியம், ஆப்பிரிக்கானாசு
எ.ப.செ "அனுமன் கண்டான் சீதையை." 42% 42
 
ஆங்கிலம், அவுசா, மாண்டரின், உருசியம்
ப.எ.செ "கண்டான் அனுமன் சீதையை." 9% 9
 
விவிலிய எபிரேயம், ஐரியம், பிலிப்பினோ, துவாரெக்
ப.செ.எ "கண்டான் சீதையை அனுமன்." 3% 3
 
மலகாசி, பவுரே
செ.ப.எ "சீதையை கண்டான் அனுமன்." 1% 1
 
அப்பாலை?, இக்சுக்காரியானா?
செ.எ.ப "சீதையை அனுமன் கண்டான்." 0% வராவோ

உலக மொழிகளிலுள்ள சொல் ஒழுங்கின் அலையெண் பரம்பல்
1980ல் ரஸ்செல் எஸ். தொம்லின் என்பவரால் அளவிடப்பட்டது.[1][2]

அயினு, அக்காடியம், அம்காரிக்கு, ஆர்மீனியம், அசாமியம், அய்மாரா, அசர்பைசானி, பாசுக்கு, வங்காளம், பர்மியம், புருசாக்கி, டோகோன் மொழிகள், எலமைட்டு, பண்டைக் கிரேக்கம், இந்தி, இட்டைட்டு, ஹோப்பி, அங்கேரியம், இஜோயிட் மொழிகள், இட்டெல்மென், சப்பானியம், கசாக்கு, கொரியம், குர்டியம், செவ்வியல் இலத்தீன், மாஞ்சு, மாண்டே மொழிகள், மராத்தி, மங்கோலியம், நவாசோ, நேபாளி, நேவாரி, நிவ்கு, நொபீன், பாளி, பாசுத்து, பாரசீகம், பஞ்சாபி, குவெச்சுவா, சமசுக்கிருதம், செனூபோ மொழிகள், செரி, சிசிலியம், சிந்தி, சிங்களம், மேலும் பெரும்பாலான இந்திய-ஈரானிய மொழிகள், சோமாலியும் ஏறத்தாழ எல்லா குசிட்டிக்கு மொழிகளும், சுமேரியம், தகாலாக், திபேத்தியமும் பிற திபேத்தோ பர்மிய மொழிகளும், கன்னடம், மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு என்பன உட்பட்ட திராவிட மொழிகள், திக்ரின்யா, துருக்கிய மொழிகள், துருக்கியம், உருது, உசுபெக்கு, யுக்காகிர், காக்கேசிய மொழிகள் என உலகம் முழுவதும் ஏராளமான மொழிகள் எ.செ.ப வாக்கிய அமைப்புக்கொண்ட மொழிகள்.

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Introducing English Linguistics International Student Edition by Charles F. Meyer
  2. Russell Tomlin, "Basic Word Order: Functional Principles", Croom Helm, London, 1986, page 22