பயனிலை-செயப்படுபொருள்-எழுவாய்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மொழியியல் உருவியத்தில், பயனிலை-செயப்படுபொருள்-எழுவாய் என்பது ஒரு வகை வாக்கிய அமைப்பைக் குறிக்கும். இந்த வாக்கிய அமைப்பில் பயனிலை முதலாவதாகவும், செயப்படுபொருள் இரண்டாவதாகவும் எழுவாய் மூன்றாவதாகவும் அமையும். போகிறான் வீட்டுக்கு கண்ணன் என்ற வடிவம் இந்த வகையைச் சார்ந்தது.

ப.செ.எ மொழிகள்[தொகு]

சொல்
ஒழுங்கு
தமிழ்
ஒப்புமை
மொழிகளின்
வீதம்
எ.கா
மொழிகள்
எ.செ.ப "அனுமன் சீதையை கண்டான்." 45% 45
 
பஷ்தூ, இலத்தீன், சப்பானியம், ஆப்பிரிக்கானாசு
எ.ப.செ "அனுமன் கண்டான் சீதையை." 42% 42
 
ஆங்கிலம், அவுசா, மாண்டரின், உருசியம்
ப.எ.செ "கண்டான் அனுமன் சீதையை." 9% 9
 
விவிலிய எபிரேயம், ஐரியம், பிலிப்பினோ, துவாரெக்
ப.செ.எ "கண்டான் சீதையை அனுமன்." 3% 3
 
மலகாசி, பவுரே
செ.ப.எ "சீதையை கண்டான் அனுமன்." 1% 1
 
அப்பாலை?, இக்சுக்காரியானா?
செ.எ.ப "சீதையை அனுமன் கண்டான்." 0% வராவோ

உலக மொழிகளிலுள்ள சொல் ஒழுங்கின் அலையெண் பரம்பல்
1980ல் ரஸ்செல் எஸ். தொம்லின் என்பவரால் அளவிடப்பட்டது.[1][2]

மலகாசி, பழைய யாவானியம், தோபா பாட்டக், பிஜியம் போன்ற ஆசுத்திரோனீசிய மொழிகளும், சோட்சில் (Tzotzil) போன்ற மாயன் மொழிகளும், இந்த சொல்லொழுங்குக்கு எடுத்துக்காட்டாகச் சொல்லப்படுவது உண்டு. ஆனால், இவற்றில் செயப்படுபொருள் குன்றிய வினைக்குரிய எழுவாய் செயப்படுபொருளாகத் தோன்றும் தன்மையால் வழமையான வரைவிலக்கணத்தின்படி எழுவாய் இருப்பதில்லை. உண்மையான எழுவாய் இருக்கக்கூடிய மொழிகளில் ஹட்சா மொழியில் ப.எ.செ சொல் ஒழுங்கு மிகவும் பொதுவாகக் காணப்பட்டாலும், இதுவே முதன்மையான ஒழுங்கு அல்ல. உண்மையில் இம்மொழி ப.செ.எ வகை சார்ந்தது.

இவற்றையும் பார்க்கவும்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Introducing English Linguistics International Student Edition by Charles F. Meyer
  2. Russell Tomlin, "Basic Word Order: Functional Principles", Croom Helm, London, 1986, page 22