எகிப்தின் பதினொன்றாம் வம்சம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
2,530 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  2 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
 
 
'''எகிப்தின் பதினொன்றாம் வம்சம்''' ('''Eleventh Dynasty Egypt'''- '''Dynasty XI''') ([[ஆட்சிக் காலம்]]:கிமு 2130 -கிமு 1991) [[எகிப்தின் முதல் இடைநிலைக் காலம்|எகிப்தின் முதல் இடைநிலைக் காலத்தில்]] (கிமு 2181 - கிமு 2055) [[பண்டைய எகிப்து|பண்டைய எகிப்தை]] ஆண்ட நான்கு அரச வம்சங்களில் ஒன்றாகும். எகிப்தின் முதல் இடைநிலைக் காலத்தின் இறுதியில் துவங்கிய இந்த வம்சம், [[எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியம்|[[எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியத்தை]] நிறுல்வியது. இவ்வம்சத்தினர் எகிப்தை கிமு 2130 முதல் கிமு 1991 முடிய 139 ஆண்டுகள் ஆண்டது. இந்த வம்ச [[பார்வோன்]]களில் புகழ் பெற்றவர் [[இரண்டாம் மெண்டுகொதேப்]] ஆவார். இவர் எகிப்திற்கு தெற்கில் உள்ள [[பண்டு]] மற்றும் [[பண்டைய அண்மை கிழக்கு|பண்டைய அண்மை கிழக்கின்]] [[போனீசியா]] நாடுகளை வென்று எகிப்துடன் இணைத்தவர். இவ்வமசத்தவர்களின் தலைநகரம் [[தீபை]] நகரம் ஆகும்.
'''எகிப்தின் பதினொன்றாம் வம்சம்''' ('''Eleventh Dynasty Egypt'''- '''Dynasty XI''') is a well-attested group of rulers. Its earlier members before Pharaoh [[இரண்டாம் மெண்டுகொதேப்]] Mentuhotep II]] are grouped with the four preceding [[dynasty|dynasties]] to form the [[First Intermediate Period]], whereas the later members are considered part of the [[Middle Kingdom of Egypt|Middle Kingdom]]. They all ruled from [[Thebes (Egypt)|Thebes]] in Upper Egypt.
 
==பதினொன்றாம் வம்ச ஆட்சியாளர்கள்==
The relative chronology of the 11th Dynasty is well established by contemporary attestations and, except for count Intef and Mentuhotep IV, by the [[Turin King List|Turin canon]].<ref name="schneider">{{cite book |url=https://books.google.de/books?id=Gux5DwAAQBAJ&pg=PA160 |authorlink=Thomas Schneider (Egyptologist) |first=Thomas |last=Schneider |title=Ancient Egyptian Chronology |editor-first=Erik |editor-last=Hornung |editor-first2=Rolf |editor-last2=Krauss |editor-first3=David A. |editor-last3=Warburton |page=160–161 |isbn=9789047404002 |date=2006-12-30 }} ([https://www.scribd.com/doc/56781350/Ancient-Egyptian-Chronology-Edited-by-Erik-Hornung-Rolf-Krauss-And-David-a-Warburton mirror])</ref>
# இன்டெப் (மூத்தவர்)
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" align="left" | style="margin: 1em auto 1em auto; width: 75%"
# முதலாம் மெண்டுகொதேப்
|+'''Pharaohs of Dynasty XI'''
# முதலாம் இன்டெப்
!|Pharaoh!! |[[Horus name]]!!align="center" |Reign!! |Burial!! |Consort(s)!! |Comments
# இரண்டாம் இன்டெப்
|-
# மூன்றாம் இன்டெப்
| [[Intef the Elder]] || || || || || ''[[Iry-pat]]'', "the Count", probably the same person as "Intef, son of Iku".<ref name="schneider"/> Theban nomarch serving an unnamed king.
# [[இரண்டாம் மெண்டுகொதேப்]]
|-
# மூன்றாம் மெண்டுகொதேப்
| [[Mentuhotep I]] ||Tepya || 2134 BC &ndash; ? || || [[Neferu I]] || ''Tepy-a'', "the ancestor"
# நான்காம் மெண்டுகொதேப்
|-
| [[Intef I]]||Sehertawy || ?–2118 BC || El-Tarif, Thebes || || Son of Mentuhotep I
|-
| [[Intef II]] ||Wahankh || 2118–2069 BC || El-Tarif, Thebes || [[Neferukayet]]? || Brother of Intef I
|-
| [[Intef III]]||Nakhtnebtepnefer ||2069–2061 BC || El-Tarif, Thebes || [[Iah (queen)|Iah]] || Son of Intef II
|-
| Nebhepetre [[Mentuhotep II]]||Seankhibtawy;<br>Netjerihedjet;<br>Smatawy || 2061–2010 BC ||Deir el-Bahari || [[Tem (queen)|Tem]] <br> [[Neferu II]]<br> [[Ashayet]]<br> [[Henhenet]]<br> [[Kawit (queen)|Kawit]]<br> [[Kemsit]]<br> [[Sadeh (queen)|Sadeh]] || Son of Intef III and Iah. Reunifies Egypt starting the Middle Kingdom.
|-
| Sankhkare [[Mentuhotep III]]||Sankhtawyef || 2010–1998 BC ||Deir el-Bahari<ref>{{cite book |url=https://archive.org/details/completetempleso00wilk |url-access=registration |page=[https://archive.org/details/completetempleso00wilk/page/37 37], 172, 173, 181 |title=The Complete Temples of Ancient Egypt |publisher=Thames & Hudson |isbn= 9780500051009|last1=Wilkinson |first1=Richard H. |year=2000 }}</ref>|| || Son of Mentuhotep II and Tem
|-
| Nebtawyre [[Mentuhotep IV]]||Nebtawy || 1998–1991 BC || || || Son of Queen Imi
|}
{{-}}
 
[[Manetho]]'s statement that Dynasty XI consisted of 16 kings, who reigned for 43 years is contradicted by contemporary inscriptions and the evidence of the [[Turin King List]], whose combined testimony establishes that this kingdom consisted of seven kings who ruled for a total of 143 years.<ref>{{cite journal |authorlink=Jürgen von Beckerath |doi=10.1086/371680 |title=The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt |journal=Journal of Near Eastern Studies |volume=21 |issue=2 |pages=140–147 |year=1962 |last1=Beckerath |first1=J. V. }}</ref> However, his testimony that this dynasty was based at [[Thebes, Egypt|Thebes]] is verified by the contemporary evidence. It was during this dynasty that all of [[ancient Egypt]] was united under the [[Middle Kingdom of Egypt|Middle Kingdom]].
 
This dynasty traces its origins to a [[nomarch]] of Thebes, "[[Intef the Elder|Intef the Great]], son of Iku", who is mentioned in a number of contemporary inscriptions. However, his immediate successor [[Mentuhotep I]] is considered the first king of this dynasty.
 
[[File:Abydos Koenigsliste 57-61.jpg|thumb|[[Abydos King List]], Royal cartouches 57 through 61]]
An inscription carved during the reign of Wahankh [[Intef II]] shows that he was the first of this dynasty to claim to rule over the whole of Egypt, a claim which brought the Thebans into conflict with the rulers of [[Herakleopolis Magna]], [[Tenth dynasty of Egypt|Dynasty X]]. Intef undertook several campaigns northwards, and captured the important nome of [[Abydos, Egypt|Abydos]].
 
[[File:Abydos Koenigsliste 57-61.jpg|thumb|அபிடோஸ் மன்னர்களின் பட்டியல்]]
Warfare continued intermittently between the Thebean and Heracleapolitan dynasts until the 14th [[regnal year]] of Nebhepetre [[Mentuhotep II]], when the Herakleopolitans were defeated, and this dynasty could begin to consolidate their rule. The rulers of Dynasty XI reasserted Egypt's influence over her neighbors in [[Africa]] and the Near East. Mentuhotep II sent renewed expeditions to [[Phoenicia]] to obtain [[Cedrus libani|cedar]]. Sankhkara [[Mentuhotep III]] sent an expedition from [[Coptos]] south to the land of [[Land of Punt|Punt]].
[[பார்வோன்]] வாகாந்த் காலத்திய கல்வெட்டில் [[பார்வோன்]] இரண்டாம் இன்டெப், [[எகிப்தின் பத்தாம் வம்சம்|பத்தாம் வம்ச மன்னர்களை]]யும், அவர்களது தலைநகரம் '''ஹெராக்கிலியோபோலிஸ் மக்னா''', [[சக்காரா]] மற்றும் '''அபிடோஸ்''' நகரங்களை வென்றார் எனக்க்குறித்துள்ளது.
 
The reign of its last king, and thus the end of this dynasty, is something of a mystery. Contemporary records refer to "seven empty years" following the death of Mentuhotep III, which correspond to the reign of Nebtawyra [[Mentuhotep IV]]. Modern scholars identify his [[vizier]] Amenemhat with [[Amenemhat I]], the first king of [[Twelfth dynasty of Egypt|Dynasty XII]], as part of a theory that Amenemhat became king as part of a palace coup. The only certain details of Mentuhotep's reign was that two remarkable omens were witnessed at the quarry of [[Wadi Hammamat]] by the vizier Amenemhat.
==பண்டைய எகிப்திய வம்சங்கள்==
# [[எகிப்தின் முதல் வம்சம்]] - கிமு 3100 – கிமு 2900
# [[எகிப்தின் பதிமூன்றாம் வம்சம்]]
# [[எகிப்தின் பதினான்காம் வம்சம்]]
# [[எகிப்தின் பதினைந்தாம் வம்சம்]] - கிமு 1630 - கிமு 1523 – ([[ஐக்சோஸ்]]) - [[எகிப்தின் இரண்டாம் இடைநிலைக் காலம்]]
# [[எகிப்தின் பதினாறாம் வம்சம்]]
# [[எ கிப்தின் பதினேழாம் வம்சம்]]
 
==பண்டைய எகிப்தின் வரலாற்றுக் கால வரிசை==
* [[எகிப்தின் துவக்க கால அரச மரபுகள்]] (கிமு 3150 - கிமு 2686)
 
* [[எகிப்தின்பழைய துவக்கஎகிப்து கால அரச மரபுகள்இராச்சியம்]] (கிமு 31502686 – - கிமு 26862181) 1 & 2
* [[பழையஎகிப்தின் எகிப்துமுதல் இராச்சியம்இடைநிலைக் காலம்]] - (கிமு 26862181 - கிமு 21812055) 3 - 6
* [[எகிப்தின் முதல் இடைநிலைக் காலம்]] - (கிமு 2181 - கிமு 2055) 7 - early 11 dynasty
* [[எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியம்]] -(கிமு 2055 – கிமு 1650)
* [[எகிப்தின் இரண்டாம் இடைநிலைக் காலம்]] - (கிமு 1650 - கிமு 1580)
* [[எகிப்தின் மூன்றாம் இடைநிலைக் காலம்]] - (கிமு 1100 – கிமு 650)
* [[பிந்தைய கால எகிப்திய இராச்சியம்]] - (கிமு 664 - கிமு 332)
* கிரேககர்களின் [[மக்கெடோனியா (பண்டைய இராச்சியம்)| மாசிடோனியாப் பேரரசு]] - கிமு 332– கிமு 305
* கிரேக்கர்களின் [[தாலமைக் பேரரசு]] - (கிமு 305 – கிமு 30)
 
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2930078" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி