வார்ப்புரு:2012 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நிகழ்ச்சி நிரல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
து.வி துவக்க விழா போட்டி நிகழ்வுகள் 1 இறுதிப் போட்டிகள் இ.வி இறுதி விழா
சூலை / ஆகத்து 25
பு
26
வி
27
வெ
28
29
ஞா
30
தி
31
செ
1
பு
2
வி
3
வெ
4
5
ஞா
6
தி
7
செ
8
பு
9
வி
10
வெ
11
12
ஞா
நிகழ்வுகள்
விழாக்கள் து.வி இ.வி
வில் வித்தை 1 1 1 1 4
தட களம் 2 5 7 5 4 4 5 6 8 1 47
இறகுப்பந்தாட்டம் 1 2 2 5
கூடைப்பந்தாட்டம் 1 1 2
குத்துச்சண்டை 3 5 5 13
சிறு படகோட்டம் 1 1 2 4 4 4 16
மிதிவண்டி 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 18
நீரில் பாய்தல் 1 1 1 1 1 1 1 1 8
குதிரையேற்றம் 2 1 1 2 6
வாள்வீச்சு (விளையாட்டு) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
வளைதடிப் பந்தாட்டம் 1 1 2
காற்பந்தாட்டம் 1 1 2
சீருடற்பயிற்சிகள் 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 1 18
எறிபந்தாட்டம் 1 1 2
யுடோ 2 2 2 2 2 2 2 14
தற்கால ஐந்திறப்போட்டி 1 1 2
துடுப்பு படகோட்டம் 3 3 4 4 14
பாய்மரப் படகோட்டம் 2 2 2 1 1 1 1 10
சுடுதல் 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 15
நீச்சல் 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 34
ஒருங்கிசைந்த நீச்சல் 1 1 2
மேசைப்பந்தாட்டம் 1 1 1 1 4
டைக்குவாண்டோ 2 2 2 2 8
டென்னிசு 2 3 5
நெடுமுப்போட்டி 1 1 2
கைப்பந்தாட்டம் 1 1 1 1 4
நீர் போலோ 1 1 2
பாரம் தூக்குதல் 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15
மற்போர் 2 3 2 2 2 2 3 2 18
மொத்த நிகழ்வுகள் 12 14 12 15 20 18 22 25 23 18 21 17 22 16 32 15 302
திறள் மொத்தம் 12 26 38 53 73 91 113 138 161 179 200 217 239 255 287 302
சூலை / ஆகத்து 25
புத
26
வி
27
வெ
28
29
ஞா
30
தி
31
செ
1
பு
2
வி
3
வெ
4
5
ஞா
6
தி
7
செ
8
பு
9
வி
10
வெ
11
12
ஞா
நிகழ்வுகள்