உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மெய்ப்பாலூட்டிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மெய்ப்பாலூட்டிகள் (Eutheria) என்பது பைப்பாலூட்டிகளை விட நஞ்சுக்கொடிகளுடன் மிகவும் நெருக்கமாகத் தொடர்புடைய அனைத்து காட்டுக் கோரமா பாலூட்டிகளையும் உள்ளடக்கிய உட்கிளை ஆகும்.

பாதங்கள், கணுக்கால், தாடைகள் மற்றும் பற்களின் பல்வேறு தோற்றவமைப்புக்குரிய பண்புகளால் மெய்ப்பாலூட்டிகள் விலங்குகள் மற்ற விலங்குகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. தற்போதுள்ள அனைத்து மெய்ப்பாலூட்டி விலங்குகளுக்கும் மேன்முன்னிடுப்பெலும்புகள் இல்லை. மேன்முன்னிடுப்பெலும்புகள் மற்ற அனைத்து உயிருள்ள பாலூட்டிகளிலும் (பைப்பாலூட்டிகள் மற்றும் மோனோட்ரீம்கள்) உள்ளன. இது கர்ப்ப காலத்தில் வயிற்றை விரிவுபடுத்த அனுமதிக்கிறது.[1]

பழமையான அறியப்பட்ட மெய்ப்பாலூட்டிகள் சிற்றினம் ஜுராமியா சினென்சிசு, 161 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீனாவின் பிந்தைய ஜுராசிக் (ஆக்சுபோர்டியன்) காலத்திலிருந்து அறியப்படுகிறது.[2]

யூதேரியா (மெய்ப்பாலூட்டிகள்) எனும் பெயர் 1872-ல் தியோடர் கில் என்பவரால் இடப்பட்டது. 1880ஆம் ஆண்டில் தாமசு என்றி அக்சுலி சூலொட்டுதிசுவனவை விடப் பரந்த அளவில் வரையறுக்கப்பட்ட குழுவை உள்ளடக்கியதாக இதனை வரையறுத்தார்.[3]

சிறப்பியல்புகள்[தொகு]

உள்ளாப்பெலும்பு

தனித்துவமான அம்சங்கள்:

 • இரண்டு தாடை எலும்புகளில் பெரியது, கீழ்க்கால் உள்ளெலும்பின் அடிப்பகுதியில் ஒரு விரிவாக்கப்பட்ட கால்கணு ("சிறிய சுத்தியல்")[4]
 • முதல் விரல் இடைப்பகுதி எலும்புக்கும் உள்ளாப்பெலும்புக்கும் (மூன்று ஆப்பு வடிவ எலும்புகளின் உட்புறம்) இடையே உள்ள மூட்டு இரண்டாவது விரல் இடைப்பகுதி எலும்புக்கும் நடுத்தர ஆப்பு வடிவ எலும்புகளுக்கு இடையே உள்ள மூட்டைக் காட்டிலும் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது - மெட்டாதரியன்களில் இந்த மூட்டுகள் ஒன்றுக்கொன்று சமமாக இருக்கும்[4]
 • தாடைகள் மற்றும் பற்களின் பல்வேறு அம்சங்கள்[4]

துணைக்குழுக்கள்[தொகு]

 • கீழ்நிலை வகுப்பு: நஞ்சுக்கொடியுடையன
 • உயிரினக் கிளை : † தாமிர்தெரியா
  • வரிசை: † அசியோரிக்டிதீரியா
  • வரிசை: † சிமோலெசுடா[5]
  • வரிசை: † லெப்டிக்டிடா
  • குடும்பம்: † ஜலம்ப்டலேசுடிடே
 • குடும்பம்: † அடாபிசோரிகுலிடே
 • குடும்பம்: † டைடைமோகோனிடே
 • குடும்பம்: † ஜெலசுடிடே
 • பேரினம்: † அக்ரிஸ்டேரியம்
 • பேரினம்: † அம்போலெசுடெசு
 • பேரினம்: † போபோலெசுடெசு
 • பேரினம்: † கோகோதெரியம்
 • பேரினம்: † டர்ல்ஸ்டோடன்
 • பேரினம்: † டர்ல்ஸ்டோதெரியம்
 • பேரினம்: † எண்டோதெரியம்
 • பேரினம்: † எயோமியா?
 • பேரினம்: † ஜுராமியா
 • பேரினம்: † மொன்டனலெசுடெசு
 • பேரினம்: † மர்டோலெசுடெசு
 • பேரினம்: † சினோடெல்பிசு ?

பரிணாம வரலாறு[தொகு]

மெய்ப்பாலூட்டிகள் பல அழிந்துபோன சிற்றினங்கள் மற்றும் பெரிய குழுக்களைக் கொண்டுள்ளது. சிக்கலான வகைப்பாட்டு வரலாறு இன்னும் முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை. அடாபிசோரிகுலிடே, சிமோலெசுடா மற்றும் லெப்டிக்டிடா ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்கள் முன்னர் காலாவதியான சூலொட்டுதிசுவன பூச்சி உண்ணி வரிசையில் வைக்கப்பட்டன. அதே சமயம் ஜெலசுடிட்கள் பழமையான குளம்பிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.[6] இருப்பினும், மிக சமீபத்திய ஆய்வுகள் இந்த புதிரான வகைப்பாடு நிலையினை அடிப்படை குழு மெய்ப்பாலூட்டிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. இது சூலொட்டுதிசுவனவிற்கு மிகவும் அடிப்படையானது.[7][8]

பலவீனமான விருப்பமான கிளை வரைபடம் போரியோயுதேரியாவை அட்லாண்டோஜெனாட்டாவின் சகோதர அடிப்படை யூதேரியன் உட்பிரிவாக ஆதரிக்கிறது.[9][10][11]

அட்லாண்டோஜெனாட்டா

செனார்த்ரா

அப்ரோதெரியா

போரோயூதெரியா

லாராசியாதெரியா

யூரோகோன்டாக்லைரசு

புதைபடிவ யூதேரியன் இனங்கள் மிகவும் பழமையானது என்று நம்பப்படுகிறது. இது ஜுராமியா சினென்சிசு ஆகும். இது சுமார் 160 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தது.[2] மொன்டனலசுடெசு வட அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மற்ற அனைத்து நஞ்சுக்கொடி அல்லாத யூதேரியன் புதைபடிவங்களும் ஆசியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆரம்பக்கால நஞ்சுக்கொடி படிமங்கள் ஆசியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.[4]
 • சைனோடான்ட்சு
  • † பிற சைனோடான்ட்கள்
  • † டிரிட்டிலோடோன்டிட்சு
  • பாலூட்டிகள்
   • † பிற பாலூட்டிகள்
   • ஹாட்ரோகோடியம்
   • பாலூட்டிகள் மேல்மட்ட குழு
    • † மேல்மட்ட குழு அல்லா பாலூட்டிகள்
    • ஆசுட்ராலோஸ்பெனிட்சு
    • தெரியா
     • † பிற தெரிய
     • மெட்டாதெரியா
     • யூதேரியா (மெய்ப்பாலூடிகள்)
      • † பிற யூதேரியா
      • நஞ்சுக்கொடிகள்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Reilly, Stephen M.; White, Thomas D. (2003-01-17). "Hypaxial Motor Patterns and the Function of Epipubic Bones in Primitive Mammals" (in en). Science 299 (5605): 400–402. doi:10.1126/science.1074905. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0036-8075. பப்மெட்:12532019. Bibcode: 2003Sci...299..400R. 
 2. 2.0 2.1 Luo, Z.; C. Yuan; Q. Meng; Q. Ji (2011). "A Jurassic eutherian mammal and divergence of marsupials and placentals". Nature 476 (7361): 42–45. doi:10.1038/nature10291. பப்மெட்:21866158. Bibcode: 2011Natur.476..442L. 
 3. Eutheria (Placental Mammals) by J David Archibald, San Diego State University, San Diego, California, USA. PDF file from sdsu.edu
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Ji, Q.; Luo, Z-X.; Yuan, C-X.; Wible, J.R.; Zhang, J-P.; Georgi, J.A. (April 2002). "The earliest known eutherian mammal". Nature 416 (6883): 816–822. doi:10.1038/416816a. பப்மெட்:11976675. Bibcode: 2002Natur.416..816J. 
 5. Rook, Deborah L.; Hunter, John P. (2013). "Rooting Around the Eutherian Family Tree: the Origin and Relations of the Taeniodonta". Journal of Mammalian Evolution: 1–17. doi:10.1007/s10914-013-9230-9. 
 6. Rose, Kenneth D. (2006). The beginning of the age of mammals. Baltimore: Johns Hopkins University Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780801892219.
 7. Wible, J. R.; Rougier, G. W.; Novacek, M. J.; Asher, R. J. (2007). "Cretaceous eutherians and Laurasian origin for placental mammals near the K/T boundary". Nature 447 (7147): 1003–1006. doi:10.1038/nature05854. பப்மெட்:17581585. Bibcode: 2007Natur.447.1003W. 
 8. Wible, John R.; Rougier, Guillermo W.; Novacek, Michael J.; Asher, Robert J. (2009). "The Eutherian Mammal Maelestes gobiensis from the Late Cretaceous of Mongolia and the phylogeny of cretaceous eutheria". Bulletin of the American Museum of Natural History 327: 1–123. doi:10.1206/623.1. http://digitallibrary.amnh.org/bitstream/2246/6001/1/B327.pdf. 
 9. Foley, Nicole M.; Springer, Mark S.; Teeling, Emma C. (2016-07-19). "Mammal madness: is the mammal tree of life not yet resolved?". Phil. Trans. R. Soc. B 371 (1699): 20150140. doi:10.1098/rstb.2015.0140. பப்மெட்:27325836. 
 10. Tarver, James E.; Reis, Mario dos; Mirarab, Siavash; Moran, Raymond J.; Parker, Sean; O'Reilly, Joseph E.; King, Benjamin L.; O'Connell, Mary J. et al. (2016-02-01). "The Interrelationships of Placental Mammals and the Limits of Phylogenetic Inference". Genome Biology and Evolution 8 (2): 330–344. doi:10.1093/gbe/evv261. பப்மெட்:26733575. 
 11. Esselstyn, Jacob A.; Oliveros, Carl H.; Swanson, Mark T.; Faircloth, Brant C. (2017-08-26). "Investigating Difficult Nodes in the Placental Mammal Tree with Expanded Taxon Sampling and Thousands of Ultraconserved Elements". Genome Biology and Evolution 9 (9): 2308–2321. doi:10.1093/gbe/evx168. பப்மெட்:28934378. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மெய்ப்பாலூட்டிகள்&oldid=3713378" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது